1. Design & Illustration
  2. Graphic Design
  3. Techniques & Workflow

Cách cài đặt và sử dụng một Graphic Style trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 5 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Graphic Style có thể là một nguồn nguyên liệu tuyệt vời cho bất kỳ tác giả hoặc sáng tạo đồ họa trong Adobe Illustrator. Trong hướng dẫn nhanh này, chúng ta sẽ tải về một Graphic Style từ Envato Market, cài đặt Style, sử dụng và chỉnh sửa nó. Hãy bắt đầu thôi!

1. Tải về và cài đặt Graphic Style

Bước 1

Đối với mục đích của hướng dẫn này, tôi sẽ sử dụng Graphic Style Diamonds & Gold cùng với Diamond Pattern được mua và tải về từ Envato Market.

Tải về tập tin và giải nén vào thư mục của bạn. Nếu bạn đang ở trên một máy Mac, chỉ cần nhấp đúp. Nếu bạn đang sử dụng Windows, nhấp chuột phải và chọn Extract All.

Tập tin Graphic Style nằm trong thư mục có tên Place this file in Illustrator App.

Download and unzip your graphic style stock filesDownload and unzip your graphic style stock filesDownload and unzip your graphic style stock files

Bước 2

Chúng ta sẽ di chuyển các tập tin action vào trong thư mục preset. Trên máy Mac, bạn sẽ thấy nó như là Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Presets/en_US/GraphicStyles. Điều này sẽ thay đổi tùy theo phiên bản bạn đang sử dụng.  Đối với người dùng Windows, bạn sẽ có khả năng thấy nó như là C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\Presets\en_US\GraphicStyles trừ khi bạn đã chỉ định một vị trí khác cho chương trình và các tập tin liên quan được lưu của bạn.

Sao chép tập tin diamond_style.ai vào thư mục preset của bạn (đã nêu ở trên). Bây giờ bạn sẽ có thể dễ dàng tìm thấy style của bạn từ chính bảng Graphic Styles.

Paste your graphic style file into the preset folderPaste your graphic style file into the preset folderPaste your graphic style file into the preset folder

2. Áp dụng Graphic Styles

Bước 1

Hãy bắt đầu với một trong các tập tin được cung cấp trong phần tải về: diamond_style.ai. Artboard đã được fill với một số đối tượng đồ họa với hai Graphic Style được áp dụng như ở dưới.

check out the graphic style applied to stock graphics within the provided ai filecheck out the graphic style applied to stock graphics within the provided ai filecheck out the graphic style applied to stock graphics within the provided ai file

Bước 2

Tạo một Layer mới và ẩn các layer đồ họa khác trong bảng Layers. Sử dụng một công cụ Shape, chẳng hạn như Star Tool, vẽ một ngôi sao đơn giản trong Artboard.

create a new layer and new object with the star toolcreate a new layer and new object with the star toolcreate a new layer and new object with the star tool

Bước 3

Mở bảng Graphic Styles. Trong đó, bạn sẽ thấy hai style từ tập tin tải về: các hình kim cương nhỏ và lớn.

Open the graphic styles panel and check out the downloaded stylesOpen the graphic styles panel and check out the downloaded stylesOpen the graphic styles panel and check out the downloaded styles

Bước 4

Chọn shape ngôi sao của bạn và sau đó chọn một trong các style từ bảng Graphic Styles. Ngay lập tức ngôi sao màu trắng đơn giản chuyển thành một ngôi sao được kết xuất, giống như một đồ trang sức! Graphic Style có thể ngay lập tức tạo ra một minh hoạ hoặc thiết kế hoàn chỉnh, sẵn sàng cho các loại trang web và phương tiện in.

Apply your new graphic style to your objectApply your new graphic style to your objectApply your new graphic style to your object

3. Nạp Graphic Style vào một tài liệu mới

Bước 1

Nếu bạn không muốn sử dụng các tập tin AI được cung cấp thì sao? Nếu bạn muốn nạp mộ Graphic Style vào trong tài liệu mới hoặc tài liệu bạn đang làm việc. Hãy làm điều đó ngay bây giờ! Tạo một tài liệu mới trong Adobe Illustrator và mở bảng Graphic Styles. Lưu một số style mặc định có thể được nhìn thấy, nhưng phong cách mới mà chúng ta sử dụng trong tập tin trước thì không thấy.

Vào Options > Open Graphic Style Library > diamond_style của bảng Graphic Styles để nạp các style được tải về mà chúng ta đặt trong thư mục preset trước đó.

Locate and load your graphic style fileLocate and load your graphic style fileLocate and load your graphic style file

Bước 2

Lần này, sử dụng công cụ Type Tool (T) để gõ văn bản với các phông chữ mà bạn lựa chọn. Áp dụng Graphic Style từ bảng Graphic Styles. Văn bản của bạn sẽ được kết xuất, nhưng vẫn có thể chỉnh sửa cùng với outline.

4. Chỉnh sửa một Graphic Style

Bước 1

Hãy chỉnh sửa style hiện đang áp dụng cho văn bản của chúng ta. Trong bảng Appearance, bạn có thể thấy tất cả mọi thứ đã biến thành việc tạo ra các phong cách: brush, pattern, và gradient. Lưu ý rằng Gradient được áp dụng vào Offset Path, và Brush là một brush lấp lánh rải xung quanh bên ngoài của chữ.

check out the appearance panel to see everything that went into the graphic stylecheck out the appearance panel to see everything that went into the graphic stylecheck out the appearance panel to see everything that went into the graphic style

Bước 2

Với văn bản của bạn được chọn, chọn một trong các gradient trong bảng Appearance. Mở bảng Gradient và bạn có thể điều chỉnh Linear Gradient được áp dụng vào thiết kế của bạn.

Open the gradient panel to edit gradientsOpen the gradient panel to edit gradientsOpen the gradient panel to edit gradients

Bước 3

Ví dụ, hãy thay đổi gradient màu đồng thành cầu vồng nhỏ. Chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các màu sắc khi bạn thấy phù hợp.

Change the gradient applied to the graphic styleChange the gradient applied to the graphic styleChange the gradient applied to the graphic style

5. Co giãn Graphic Style

Bước 1

Một câu hỏi thường gặp là làm thế nào để co giãn một Graphic Style một khi được áp dụng cho một đối tượng. Đối với điều này, chúng ta bắt đầu trong Preferences (Control-K). Bạn sẽ muốn có cả hai Transform Pattern Tiles và Scale Strokes & Effects được chọn để cho phép style để biến đổi hoàn toàn với đối tượng của bạn.

Youll want to have both Transform Pattern Tiles and Scale Strokes Effects selected in order to allow the style to transform fully with your objectYoull want to have both Transform Pattern Tiles and Scale Strokes Effects selected in order to allow the style to transform fully with your objectYoull want to have both Transform Pattern Tiles and Scale Strokes Effects selected in order to allow the style to transform fully with your object

Bước 2

Với hai tùy chọn này được chọn, Stroke, Pattern, Brush và hiệu ứng tất cả đều biến đổi như bất kỳ đối tượng nào khác. Điều này cho phép bạn giãn đối tượng của bạn trong khi các thuộc tính của nó vẫn còn có thể chỉnh sửa dễ dàng.

With these two options selected strokes patterns brushes and effects all transform as any expanded object wouldWith these two options selected strokes patterns brushes and effects all transform as any expanded object wouldWith these two options selected strokes patterns brushes and effects all transform as any expanded object would

Bước 3

Ngoài ra, nếu bạn bỏ chọn hai tùy chọn trên, các thuộc tính của stylen sẽ vẫn liên tục và thích ứng với những thay đổi mà bạn đã thực hiện cho đối tượng của bạn. Cho dù là bạn co giãn, xoay hoặc thay đổi một đối tượng theo một cách, thì style sẽ điều chỉnh cho các đối tượng. Nó hoàn toàn tuỳ thuộc vào bạn, những tuỳ chọn nào mà bạn muốn bật và bạn muốn style của bạn co giãn.

Deselecting the two options allows your style to adapt to your objects changesDeselecting the two options allows your style to adapt to your objects changesDeselecting the two options allows your style to adapt to your objects changes

Làm tốt lắm, bạn đã hoàn tất!

Bạn có thể tự do chỉnh sửa các khía cạnh khác của đối tượng từ bảng Appearance mà không làm thay đổi tập tin Graphic Style của bạn. Graphic Style giúp dễ dàng kết xuất các đối tượng, văn bản, và nhiều hơn nữa trong một thiết kế. Hơn nữa, bạn có khả năng chỉnh sửa chúng khi bạn thấy phù hợp, do đó, miễn là nội dung mà bạn đã tải xuống cho phép các chỉnh sửa của bạn được thực hiện.

Graphic styles make text effects easyGraphic styles make text effects easyGraphic styles make text effects easy
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads