7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Product Mockup

Cách chèn một hình ảnh vào một mô hình sản phẩm trong Adobe Photoshop

Read Time: 4 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Envato Market là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho ảnh stock, mẫu đồ họa và mô hình sản phẩm. Các tài nguyên này là cách tuyệt vời để tạo ra các bức ảnh tiếp thị chất lượng cao trong một khoảng thời gian rất ngắn. Trong Quick tip này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Adobe Photoshop để thêm hình ảnh tùy chỉnh của riêng bạn vào một mô hình sản phẩm được mua từ Envato Market.

1. Chọn một sản phẩm

Một trong những lợi thế của việc sử dụng mẫu được mua là những người làm sáng tạo thường cung cấp tập tin rất có tổ chức, giúp dễ dàng chèn vào hình ảnh của riêng bạn. Ví dụ: nếu bạn đang quảng bá ứng dụng mới sử dụng máy ảnh và GPS của thiết bị để cung cấp chỉ đường xem đường phố, cách nào tốt hơn để tiếp thị ứng dụng bằng cách hiển thị ứng dụng đang được sử dụng trên thiết bị?

Bước 1

Có rất nhiều sản phẩm mô hình có sẵn trên thị trường. Người tôi chọn sử dụng bao gồm một tay cầm thiết bị.

The mock-up templateThe mock-up templateThe mock-up template

Bước 2

Tải xuống thư mục nén và trích xuất các tập tin riêng biệt từ gói này. Mở tập tin có tên là Hand1_Transparent.psd trong Photoshop. Lưu ý rằng tập tin này có nhiều layer và nó dễ dàng điều chỉnh quá trình cập nhật tập tin để bao gồm hình ảnh tùy chỉnh của riêng bạn.

Open the layered Photoshop fileOpen the layered Photoshop fileOpen the layered Photoshop file

2. Thay thế nền

Bước 1

Trong quảng cáo giả thuyết của chúng tôi, ứng dụng sẽ hiển thị những gì máy ảnh của thiết bị đang xem. Hình nền nằm trong layer Smart Object có nhãn EDIT BACKGROUND. Nhấp đúp vào hình thu nhỏ để mở nội dung trong tài liệu của riêng nó.

Double click the layer thumbnail to open the Smart ObjectDouble click the layer thumbnail to open the Smart ObjectDouble click the layer thumbnail to open the Smart Object

Tập tin mở ra — nó có tên là Layer1.psb. Lưu ý rằng nó chỉ có một layer duy nhất, hình nền hiện tại.

The Smart Object contains a single layerThe Smart Object contains a single layerThe Smart Object contains a single layer

Bước 2

Vào File > Place Linked và chọn ảnh mới làm nền cho quảng cáo. Tôi đã chọn cảnh đường phố từ những ảnh của riêng mình.

Use File Place Linked to add your own imageUse File Place Linked to add your own imageUse File Place Linked to add your own image

Bước 3

Vào File > Save rồi đóng tập tin lại. Nội dung của nền trong bản cập nhật tập tin ban đầu phản ánh nền mới. Lưu ý rằng tập tin này sẽ tự động thêm hiệu ứng làm mờ và hiệu ứng tô màu cho nền mới.

The background is updated in the initial fileThe background is updated in the initial fileThe background is updated in the initial file

3. Thay thế giao diện ứng dụng

Bước 1

Giao diện được cập nhật với cùng một phương thức. Nhấp đúp vào hình thu nhỏ của layer OBJECT EDIT để mở Smart Object đó.

Open the EDIT OBJECT smart objectOpen the EDIT OBJECT smart objectOpen the EDIT OBJECT smart object

Bước 2

Tập tin đó có tên là Camera.psb, bao gồm hai layer. Có một layer ẩn cho phiên bản màu trắng của thiết bị và phiên bản màu đen hiện có. Cả hai đều là các Smart Object. Vậy là, chúng là những Smart Object trong các Smart Object — giống như nhận thức - Smart-Object! Nhấp đúp vào hình thu nhỏ cho thiết bị có màu tối hơn để đào sâu vào cấp độ sâu hơn và mở tập tin đó.

Open the smart object for the device imageOpen the smart object for the device imageOpen the smart object for the device image

Bước 3

Tập tin đó có tên là Camera1.psb, chứa các layer khác nhau được sử dụng để minh họa cho thiết bị và một Smart Object khác có tên là REPLACE CONTENTS cho màn hình. Nhấp đúp vào hình thu nhỏ để mở tập tin đó.

Open the REPLACE CONTENTS smart objectOpen the REPLACE CONTENTS smart objectOpen the REPLACE CONTENTS smart object

Bước 4

Tệp mới này, được gọi là Screen11.psb, chứa hình ảnh màn hình thực tế. Chèn hình ảnh giao diện ứng dụng mới với File > Place Linked.

Insert a the new app interface image over the screen layerInsert a the new app interface image over the screen layerInsert a the new app interface image over the screen layer

Bước 5

Lưu và đóng từng tệp đối tượng thông minh mở. Nó sẽ là ba tập tin: Screen11.psb, Camera1.psb và Camera.psb. Tập tin gốc hiện đã được cập nhật với giao diện mới được tích hợp mượt mà vào ảnh.

The screen is updated with the new app interfaceThe screen is updated with the new app interfaceThe screen is updated with the new app interface

Thế là xong!

Nó thật sự đơn giản! Chỉ cần cập nhật các Smart Object vào một pattern một cách dễ dàng tạo ra một bức ảnh tiếp thị tùy chỉnh. Hãy nhớ rằng tập tin đó vẫn có thể chỉnh sửa được, vì vậy bạn có thể trao đổi nội dung của các Smart Object bất kỳ lúc nào để cập nhật hình ảnh với những hình nền mới và các giao diện ứng dụng mới.

Finished product shotFinished product shotFinished product shot
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.