7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Effects

Cách minh họa một cảnh khung gỗ treo tường

Scroll to top
Read Time: 14 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách vẽ một khung gỗ. Chúng ta sẽ đặt một bức ảnh bên trong khung hình, thêm một số phản chiếu và bụi bẩn vào kính, sau đó đặt khung lên tường. Bạn có thể chụp bức ảnh yêu thích của bạn và làm cho nó trông giống như nó được treo trong nhà của bạn. Bắt đầu nào!

Xem trước hình ảnh cuối cùng

Trước tiên, hãy xem hình ảnh mà chúng ta sẽ tạo. Như mọi khi, tập tin Photoshop dạng layer có sẵn khi là thành viên Psdtuts + Plus của chúng tôi. Bạn có thể xem bản xem trước hình ảnh cuối cùng bên dưới hoặc xem phiên bản lớn hơn tại đây.

Bước 1

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo khung. Mặc dù hình ảnh cuối cùng của chúng ta sẽ rộng 1200 pixel và cao 800 pixel, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách vẽ một khung lớn hơn hình ảnh cuối cùng của chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ có thêm chi tiết trên khung hình, sau đó chúng ta sẽ tỉ lệ kích thước nó xuống cho phù hợp với là phần cuối cùng của chúng ta. Bây giờ tạo một tài liệu mới bằng cách sử dụng các cài đặt được hiển thị bên dưới.

Bước 2

Tạo một layer mới và đặt tên là "Wood". Đặt màu Foreground của bạn là #994400 và Màu Background là #ffcc66. Tô màu layer bằng màu Foreground của bạn. Vào Filter > Render > Fibers. Đặt Variance là 16 và Strength là 55, sau đó áp dụng.

Bước 3

Nhấn Command + T để vào chế độ Free Transform, thiết lập vị trí điểm tham chiếu ở giữa bên trái, thiết lập Horizontal Scale là 30%, và nhấn Enter hai lần để áp dụng. Chia tỷ lệ layer đó xuống theo chiều ngang tạo kết cấu dày đặc hơn.

Bước 4

Lấy Rectangular Marquee Tool, thiết lập Style là Fixed Size và thiết lập Width và Height là 125 pixel. Nhấp chuột vào bất kỳ đâu trên bản vẽ, sau đó di chuyển vùng chọn đến góc trên cùng bên trái của bản vẽ. Kéo hai đường ngang và hai đường dọc từ thước kẻ (Nhấn Ctrl + R để làm cho chúng hiển thị nếu chúng chưa hiển thị) và chụp chúng vào các cạnh của vùng chọn. Di chuyển vùng chọn đến góc dưới cùng bên phải của bản vẽ, sau đó kéo các đường guide xung quanh vùng chọn như hình bên dưới.

Bước 5

Tạo một layer mới và đặt tên là "Dent 1." Lấy Rectangular Marquee Tool, đảm bảo Style được đặt là Fixed Size, sau đó thiết lập Width là 38 pixels và Height là 1200 pixel. Thực hiện vùng chọn như hình dưới đây. Lựa chọn tôi tạo ra cách cạnh trái 20 pixel, do đó bạn có thể đặt vùng chọn ở bên trái của khung hình và di chuyển 20 pixel sang phải bằng cách nhấn phím mũi tên phải hai lần, thực hiện điều này trong khi giữ phím Shift. Tô màu vùng chọn với màu Foreground và Deselect.

Bước 6

Hình chữ nhật này sẽ là một trong những hoa văn dập nổi trong khung gỗ của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng hai kiểu layer cho nó. Đầu tiên, thiết lập Interior Opacity (Fill) là 0%. Bây giờ áp dụng một layer Bevel and Emboss cho layer bằng cách sử dụng các thiết lập này: Style thiết lập là Inner Bevel, Depth được đặt ở 75%, Direction thiết lập là Down, Size là 40 pixels, và Highlight Mode Opacity ở 100%. Tiếp theo, áp dụng Gradient Overlay và sử dụng các thiết lập sau: Blend Mode của Multiply, Gradient thiết lập Black to White, Opacity thiết lập 70%, Angle thiết lập là 0 độ, và Scale đặt ở 150%.

Bước 7

Chúng ta sẽ tạo thêm hai vết lõm nữa. Tạo một layer mới có tên "Dent 2." Lấy Rectangular Marquee Tool và thiết lập Width là 32 pixels và tạo vùng chọn. Gắn cạnh phải của vùng chọn vào đường dẫn dọc thứ hai và di chuyển vùng chọn 18 pixel sang trái. Tô màu vùng chọn bằng màu Foreground. Tạo một layer mới và đặt tên là "Dent 3."

Tạo một vùng chọn hình chữ nhật rộng 12 pixel và đặt 2 pixel còn lại từ đường dẫn thứ hai, như bạn có thể thấy trong hình bên dưới, sau đó tô màu Foreground lại và bỏ chọn. Bây giờ trở lại layer "Dent 1" trong bảng Layers, vào Layer > Layer Style > Copy Layer Style. Chọn cả hai layer "Dent 2" và "Dent 3" trong Layers Palette, sau đó chuyển đến Layer > Layer Style > Paste Layer Style.

Bước 8

Bây giờ chúng ta gần như đã hoàn thành với phần bên trái của khung gỗ. Chọn tất cả các layer Dent và layer "Wood" trong Layers Palette và vào Layer > New > Group From Layers. Đặt tên cho nhóm là "Left". Nhân đôi nhóm layer "Left" và đặt tên là "Right". Lúc này, tạo nhóm layer "Right" ẩn.

Bước 9

Quay trở lại nhóm layer "Left", mở nó, sau đó đi đến layer "Wood". Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng Đường dẫn hiển thị. Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool, thiết lập Style là Normal, và tạo vùng chọn như hình bên dưới và nhấn Delete để xóa vùng đã chọn. Bỏ chọn bằng cách nhấn Command + D. Chọn nhóm "Left" trong bảng Layers và vào Layer > Merge Group (Command + E).

Bước 10

Chuyển đến nhóm layer "Right" trong Layers Palette và mở nó. Chọn layer "Wood" và vào Edit > Transform > Flip Horizontal. Bằng cách này, chúng ta sẽ không có cùng một kết cấu chính xác cho các phần bên trái và bên phải. Lấy Rectangular Marquee Tool và tạo vùng chọn như hình bên dưới, sau đó xóa bằng cách nhấn Delete. Bỏ chọn bằng cách nhấn Command + D.

Bước 11

Chọn nhóm layer "Right" và vào Edit > Transform > Flip Horizontal. Di chuyển nhóm layer sang bên phải của bản vẽ như được hiển thị. Mở nhóm layer và thay đổi Blend Mode của mỗi layer Gradient Overlay Layer Style của layer Dent từ Multiply thành Screen. Chọn nhóm layer "Right" trong Layers Palette và nhấn Ctrl + E để hợp nhất.

Bước 12

Nhân đôi layer "Right" và đặt tên là "Bottom". Nhấn Ctrl + T và xoay 90 độ, sau đó đặt nó ở cuối bản vẽ. Nhân đôi layer "Left" và đặt tên là "Top". Xoay nó 90 độ, sau đó đặt nó ở phía trên cùng của khung hình. Vào Layer Palette và kéo layer "Top" phía trên layer "Right".

Bước 13

Chọn công cụ Polygonal Lasso Tool và tạo vùng chọn với sự trợ giúp của các đường hướng dẫn, như hình bên dưới, sau đó nhấn Delete để xóa.

Bước 14

Đi đến layer "Bottom" trong Layers Palette và thực hiện tương tự cho phần dưới cùng: Tạo vùng chọn như được hiển thị với Polygonal Lasso Tool và nhấp vào clear . Vào Layers Palette và chọn tất cả các layer ngoại trừ layer "background", sau đó hợp nhất chúng bằng cách nhấn Command + E. Đặt tên layer đã hợp nhất là "Frame".

Bước 15

Nhấn Command + A để chọn tất cả và sau đó nhấn Command + C để sao chép. Truy cập Channels Palette và tạo một kênh mới. Nhấn Command + V để dán. Vào Filter > Artistic > Paint Daubs. Đặt Brush Size là 1, Sharpness là 10, và đặt Brush Type là Simple. Command-click chuột vào Alpha Channel để tải các vùng màu trắng như một vùng chọn.

Bước 16

Vào Layers Palette và chọn layer "Frame". Vào Layer > New > Layer thông qua Copy và đặt tên layer mới là "Bumps". Áp dụng Drop Shadow cho layer "Bump" với các thiết lập này: Blend Mode được đặt là Multiply, Opacity ở 90%, Angle thiết lập là 120 độ, Distance và Size được đặt là 3 px.

Áp dụng kiểu Inner Shadow layer bằng cách sử dụng các thiết lập này: Blend Mode được thiết lập ở Color Burn, Opacity 100%, Angle đặt ở 120 độ, và Distance và Size được đặt là 0 px. Tiếp theo, áp dụng một phong cách layer Bevel and Emboss và sử dụng các cài đặt này: Kiểu thiết lập là Inner Bevel, Depth at 1000%, Direction set ở Down và Size được đặt là 0 px.

Bước 17

Bây giờ chọn tất cả các layer khác với layer "Background" và hợp nhất chúng bằng cách nhấn Command + E. Đặt tên cho layer được kết hợp là "Frame". Bây giờ chúng ta cần một bức ảnh để đặt vào trong khung. Tôi đã sử dụng ảnh từ Stock.xchng, được tải lên bởi papaleguas. Bạn có thể tải xuống tại đây.

Mở nó trong Photoshop và kéo hình ảnh vào tài liệu "Frame" của bạn, đặt nó bên dưới layer "Frame", sau đó tỉ lệ kích thước và đặt như hình dưới đây. Đặt tên layer này là "Photo".

Đi tới layer "Frame" và áp dụng một Outer Glow Layer Style bằng cách sử dụng các thiết lập này: Blend Mode của Multiply, Opacity thiết lập ở 40%, Color thiết lập là black, và Size thiết lập là 9 px. Bây giờ áp dụng Drop Shadow với các thiết lập này: Blend Mode được đặt là Multiply, Opacity là 35%, Angle thiết lập là 120 độ, Distance được đặt là 3 px, và Size là 9 px.

Bước 18

Bây giờ là lúc để tạo kính. Trên thực tế, chúng ta sẽ thực hiện các phản chiếu. Bạn có thể lấy hình ảnh được phản chiếu trên kính ở đây. Đó là một bức ảnh từ Stock.xchng được tải lên bởi người Thụy Điển đó.

Mở nó trong Photoshop và kéo nó vào tài liệu "Frame" của bạn, sau đó tỉ lệ kích thước và đặt như hình dưới đây. Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và áp dụng với Radius là 3 pixel. Đặt Layer Blending Mode là Screen và Opacity ở mức 15%. Đặt tên layer này là "Ref 1."

Chúng ta cần hai phản chiếu trên kính, sao chép layer "Ref1" và đặt tên là "Ref 2." Di chuyển layer "Ref2" năm pixel sang trái.

Bước 19

Tạo một layer mới phía trên layer "Ref2" và đặt tên là "Highlight." Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool và tạo vùng chọn như hình bên dưới. Lấy công cụ Gradient Tool, thiết lập Gradient là Foreground là Transparent và thiết lập nó là Radial Gradient. Chọn màu trắng làm màu Foreground. Tô màu vùng chọn như được hiển thị và Bỏ chọn.

Bước 20

Nhấn Command + T và chia tỷ lệ điểm sáng theo chiều ngang và lên theo chiều dọc, như hình bên dưới. Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và áp dụng với Radius là 3 pixel.

Bước 21

Bây giờ chúng ta sẽ tạo các cạnh bẩn của kính. Truy cập Channels Palette, tạo kênh mới và đặt tên là "Dirt1". Vào Filter > Render > Clouds. Vào Filter > Artistic > Film Grain, thiết lập Grain là 9, thiết lập Highlight Area và Intensity là 0, và nhấn OK. Vào Filter > Brush Strokes > Accented Edges, sau đó thiết lập Edge Width là 1, Edge Brightness là 20, Smoothness là 1 và áp dụng.

Bước 22

Tạo một kênh khác và đặt tên là "Dirt Area". Đảm bảo các đường dẫn hiển thị. Chọn công cụ Rounded Rectangle Tool, thiết lập nó là Fill Pixels, thiết lập Radius là 25 pixels, và chọn màu trắng làm màu Foreground của bạn. Vẽ một hình chữ nhật như hình dưới đây.

Bước 23

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và áp dụng với Radius là 15 pixel. Vào Image > Adjustments > Levels (Command + L) và thiết lập Shadow Input Level là 200 và Highlight Input Level là 220. Bây giờ, hãy áp dụng một bộ lọc Gaussian Blur khác, lần này với Radius là 7 pixel.

Bây giờ vào Image > Adjustments > Invert (Command + I). Kênh này sẽ xác định khu vực mà bụi bẩn sẽ được nhìn thấy. Bây giờ Command-click chuột vào kênh đó trong Channels Palette để tạo vùng chọn ra khỏi vùng trắng. Alt + Command-click vào kênh "Dirt" để chọn vùng màu trắng của kênh "Dirt" giaovới vùng đã chọn.

Bước 24

Vào Layers Palette và tạo một layer mới bên dưới layer "Frame", sau đó đặt tên là "Dirt1". Tô màu vùng chọn bằng màu #a79988. Đi đến Channels Palette một lần nữa, sau đó Command-click vào "Dirt Area" kênh để tải vùng chọn. Quay trở lại bảng Layers và tạo một layer mới phía trên "Dirt1" và đặt tên là "Dirt2". Tô màu vùng chọn với màu #a79988.

Bước 25

Khung hình gần như đã hoàn thành. Trước khi chúng ta hợp nhất các layer, hãy thực hiện một số điều chỉnh cuối cùng. Tới layer "Frame" và nhấn Command + U để mở hộp thoại Hue / Saturation. Đặt Saturation là -15. Vào layer "Photo", nhấn Command + U lần nữa và thiết lập Lightness là -10 và áp dụng. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng! Vào Layer > Flatten Image.

Bước 26

Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu tạo tường. Hãy tạo một tài liệu mới rộng 1200 pixel và cao 800 pixel với độ phân giải 300 pixel / inch. Tạo một layer mới và đặt tên là "Wall". Đặt Foreground của bạn là 85% màu xám và Màu Background là màu đen. Vào Filter > Render > Clouds. Chuyển đến Lọc > Distort > Glass. Đặt Distortion là 20, Smoothness là 1, Scaling to 120%, và thiết lập Texture là Frosted.

Bước 27

Vào Filter > Render > Lighting Effects và áp dụng với các thiết lập từ hình ảnh dưới đây. Tiếp theo chúng ta sẽ bao gồm các bức tường với một hình nền. Tôi đã sử dụng "Free Wallpaper Patterns for PS7+" của c130 mà tôi đã tải xuống từ trang web Brusheezy. Bạn có thể tải xuống mẫu Photoshop tại đây.

Bước 28

Sao chép "wallpapers.pat" vào thư mục Presets \ Patterns trong thư mục Photoshop của bạn. Áp dụng Pattern Overlay Layer Style cho layer “Wall” và sử dụng các thiết lập sau: Blend Mode được đặt là Overlay, Opacity là 20%, Pattern thiết lập là Floral. Để tải các mẫu bạn đã tải xuống, hãy mở Trình chọn mẫu, sau đó nhấp vào biểu tượng hình tam giác nhỏ để mở menu và chọn Tải mẫu, sau đó chọn tập tin "wallpapers.pat".

Bước 29

Vào tài liệu "Frame.PSD" của bạn và kéo hình ảnh vào tài liệu "Wall.PSD" trong khi giữ phím Shift để nó nằm ở giữa tường. Đặt tên layer là "Frame". Nó cần phải được thu nhỏ lại để nhấn Ctrl + T và thiết lập Horizontal and Vertical Scales là 50% và áp dụng.

Bước 30

Tạo một layer mới bên dưới layer "Frame" và đặt tên là "Shadow". Command-click vào hình thu nhỏ của layer "Frame" để load các pixel của nó. Tô màu vùng chọn bằng màu đen và bỏ chọn. Nhấn Command + T và xoay -30 độ. Giữ phím Alt và nhấn phím mũi tên phải hai mươi lần. Chọn tất cả các layer bóng trong Layers Palette và hợp nhất chúng bằng cách nhấn Command + E.

Bước 31

Nhấn Command + T và xoay bóng 30 độ. Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và áp dụng với Radius là 10 pixels, sau đó đặt shadow như hình bên dưới.

Bước 32

Tạo một layer mới trên đầu và đặt tên là "Tree Shadow." Lấy Brush Tool, chọn Brush Scattered Maple Leaves và thiết lập Master Diameter là 130 px. Mở bảng Brushes và Under Shape Dynamics, đặt Size Jitter là 50% và Under Scattering set Scatter ở 300% và Count là 3. Đặt Foreground Color là màu đen và tô như hình vẽ.

Kết luận

Bước cuối cùng, vào Filter > Blur > Gaussian Blur và áp dụng với Radius là 50 pixel. Đặt Opacity của layer là 70%. Điều này sẽ cung cấp cho chúng ta một số điểm bắt sáng và bóng đổ và khung đó sẽ là trọng tâm của hình minh họa. Thế là xong! Hy vọng bạn tìm thấy hướng dẫn này hữu ích! Bạn có thể xem hình ảnh cuối cùng bên dưới hoặc xem phiên bản lớn hơn tại đây.

Đăng ký vào Psdtuts + RSS Feed cho các bài viết và bài viết Photoshop hay nhất trên web.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.