1. Design & Illustration
  2. Fan Art

Cách vẽ Thủy thủ Mặt trăng trong Adobe Illustrator

by
Read Time:21 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách vẽ Thủy thủ Mặt trăng với tóc cột đuôi ngựa nổi tiếng của mình và trang phục dễ thương như một nhân vật vector. Bạn sẽ học được rất nhiều kỹ thuật để tạo bóng đổ và điểm bắt sáng và sẽ thêm rất nhiều chi tiết bằng cách sử dụng trắc diện và hiệu ứng cọ để tạo bản sao của nhân vật hoạt hình Thủy thủ Mặt trăng đáng yêu nhất có thể.

Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ có thể áp dụng các kỹ thuật này trong các dự án cá nhân của bạn và có thể tạo ra nhân vật hoạt hình yêu thích mọi lúc của bạn dưới dạng véc-tơ. Hãy bắt đầu nào!

Nếu bạn muốn tìm kiếm thêm các nhân vật hoạt hình hoặc các phong cách hoạt hình nói chung, hãy chắc chắn ghé thăm GraphicRiver và bạn chắc chắn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm ở đó.

1. Cách mở một tài liệu mới

Khởi chạy Illustrator và vào File > New để mở một tài liệu trống. Nhập tên cho tập tin của bạn, thiết lập kích thước và sau đó chọn Pixels làm Units RGB làm Color Mode. Đảm bảo Align New Objects to Pixel Grid không được chọn.

Tiếp theo, vào Edit > Preferences > General và đặt Keyboard Increment thành 1 px. Trong khi bạn đang ở đó, hãy vào Units để đảm bảo chúng được đặt như trong hình dưới đây. Tôi thường làm việc với các cài đặt này và chúng sẽ giúp bạn trong suốt quá trình vẽ.

how to open new illustrator documenthow to open new illustrator documenthow to open new illustrator document

2. Cách vẽ đầu và tóc của Thủy thủ Mặt trăng

Bước 1

Chọn công cụ Ellipse Tool (L) và vẽ một hình elip 98 x 102 px; sau đó chuyển sang Add Anchor Point Tool (+) và thêm hai điểm phụ như thể hiện (1). Điều chỉnh tay xoay của hai điểm này bằng cách sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) để xác định má, và di chuyển xuống dưới một chút để xác định cằm (2). Hình dạng đầu đã hoàn thành và bạn có thể tô nó bằng màu da hồng hào (3).

how to draw sailor moons headhow to draw sailor moons headhow to draw sailor moons head

Bước 2

Tiếp theo, sử dụng Pen Tool (P) để vẽ phần trên cùng của tóc và tô màu vàng (1).

Bây giờ lúc vẽ tóc mái. Vẽ một hình dạng giống như hình bên dưới làm chi tiết đầu tiên, có cùng màu vàng (2). Vẫn sử dụng Pen Tool (P), vẽ một đường path dọc theo phía dưới và bên phải của tóc mái; sau đó tạo Stroke 4 pt và chọn Width Profile 4 trong bảng Stroke. Đầu cọ rộng hơn sẽ nằm ở phía dưới, và đầu cọ sẽ ở trên cùng; nếu không, nhấn vào biểu tượng Flip Along ngay bên cạnh profile cọ vẽ. Tiếp theo, vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng Radius2 px (3).

Trong khi đường path vẫn được chọn, hãy nhấn biểu tượng New Graphic Style ở cuối bảng Graphic Styles để lưu nó lại vì bạn sẽ sử dụng lại nó cho phần còn lại của tóc mái. Bạn có thể đặt tên cho nó là “hair shading”.

how to draw sailor moons hairhow to draw sailor moons hairhow to draw sailor moons hair

Bước 3

Sử dụng Pen Tool (P) một lần nữa để vẽ một đường path khác bên cạnh các cạnh dưới cùng và bên phải của tóc mái. Tạo Stroke màu trắng 2 pt và sử dụng Black Blend Art Brush 100x3 (thông tin bên dưới). Vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng Radius 2 px (1).

Trong khi đường path này vẫn được chọn, nhấn biểu tượng New Graphic Style để lưu lại phong cách này. Bạn có thể đặt tên cho phong cách đồ họa này là “hair highlight” và bạn sẽ sử dụng lại nó cho phần còn lại của tóc mái (2).

Tôi có toàn bộ hướng dẫn dành riêng cho Blend Art Brushes và sự hữu ích của chúng. Tôi sử dụng chúng trong bản vẽ của tôi mọi lúc. Bạn có thể tìm hiểu cách tạo và lưu Black Blend Art Brush 100x3 mà chúng ta đang sử dụng ngày hôm nay trong How to Create a Set of Multi-Use Blend Brushes in Adobe Illustrator.

Colorization của cọ này được thiết lập là Tints, do đó, khi bạn chọn màu trắng làm màu stroke thì cọ này cũng sẽ trở thành màu trắng. Điều tương tự cũng xảy ra với bất kỳ màu nào khác.

how to add shading highlight on sailor moons bangshow to add shading highlight on sailor moons bangshow to add shading highlight on sailor moons bangs

Bước 4

Chọn phần màu vàng của tóc mái và sau đó Copy Paste in Place (Shift-Control-V) để tạo một bản sao của nó ở phía trước tất cả mọi thứ. Thiết lập bản sao này thành stroke-none và fill-none (đường path màu đỏ). Bây giờ, chọn phần của tóc mái và hai đường path bắt sáng và tạo bóng đổ, cùng với bản sao của tóc mái và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7) (1). Bạn có thể xem kết quả dưới đây, và bạn có thể đặt tên cho nhóm kết quả là “piece 1” (2).

how to mask sailor moons bangshow to mask sailor moons bangshow to mask sailor moons bangs

Bước 5

Theo bên phải của phần đầu tiên của tóc mái và vẽ một đường path với Pen Tool (P). Tạo Stroke 2 pt màu nâu và sử dụng Width Profile 1 trong bảng Stroke (1). Tiếp theo, vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng Radius 2 px. Di chuyển đường path này ra phía sau “piece 1” của tóc mái trong bảng Layers vì đó là bóng đổ (2).

Trong khi đường path này vẫn được chọn, nhấn vào biểu tượng New Graphic Style để lưu lại nó để sử dụng sau này. Bạn có thể đặt tên cho phong cách đồ họa này là “hair shadow”.

how to add shadow to sailor moons bangshow to add shadow to sailor moons bangshow to add shadow to sailor moons bangs

Bước 6

Hãy tiếp tục với phần thứ hai của tóc mái. Sử dụng Pen Tool (P) để vẽ một hình dạng tương tự khác ở phía bên phải của hình đầu tiên, được tô cùng một màu vàng (1). Tiếp theo, vẽ một đường path sau cạnh dưới cùng bên phải và chỉ cần chọn phong cách đồ họa “hair shading” từ bảng Graphic Styles để áp dụng nó (2). Tiếp tục với đường path thứ hai ngay trên cạnh đó và áp dụng phong cách đồ họa “hair highlight” cho nó (3).

Chọn phần thứ hai của tóc mái và sau đó CopyPaste in Place (Shift-Control-V) để tạo một bản sao của nó trước mọi thứ. Đặt bản sao này thành stroke-none và fill-none (đường path màu đỏ). Bây giờ chọn phần thứ hai của tóc mái và hai đường path bóng đổ và bắt sáng cùng với bản sao của tóc mái, và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7) (4). Bạn có thể xem kết quả bên dưới, và bạn có thể đặt tên cho nhóm kết quả là “piece 2” (5).

how to create sailor moons second piece of bangshow to create sailor moons second piece of bangshow to create sailor moons second piece of bangs

Bước 7

Vẽ một đường path ở phía bên phải của phần thứ hai của tóc mái và áp dụng phong cách đồ họa “hair shadow” cho nó (1). Đây sẽ là bóng đổ, vì vậy hãy di chuyển nó ra phía sau nhóm "piece 2" trong bảng Layers (2).

how to add shadow to sailor moons second piece of bangshow to add shadow to sailor moons second piece of bangshow to add shadow to sailor moons second piece of bangs

Bước 8

Theo kỹ thuật đã giải thích ở trên, tạo thêm ba phần của tóc mái, và đừng quên đường path bóng đổ giữa chúng (1). Sau khi bạn đã hoàn thành, Group (Control-G) tóc mái từ phía bên phải của đầu để giữ cho mọi thứ trật tự trong bảng Layers.

Trong khi nhóm tóc mái phải vẫn được chọn, vào Object > Transform > Reflect, chọn Vertical, và nhấn Copy. Kết quả là, bạn sẽ có được nhóm tóc mái bên trái, và tất cả những gì bạn phải làm là di chuyển nó vào vị trí (2). Bạn có thể xem kết quả trong hình dưới đây (3).

how to finish sailor moons bangshow to finish sailor moons bangshow to finish sailor moons bangs

Bước 9

Tiếp theo, vẽ một hình tròn 39 x 39 px với Ellipse Tool (L) ở phía trên bên phải của đầu tô với gradient tuyến tính được hiển thị (1). Tiếp tục với một hình tròn 28 x 28 px tô màu trắng (2) và sau đó là với một hình tròn 22 x 22 px tô với gradient xuyên tâm được hiển thị (3).

how to create sailor moons right hair circlehow to create sailor moons right hair circlehow to create sailor moons right hair circle

Bước 10

Để thêm hiệu ứng tỏa sáng, vẽ một hình tròn nhỏ ở phía trên bên phải tô màu trắng. Vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng Radius1 px; sau đó đặt Blending Mode thành Overlay (1).

Tiếp theo, vẽ một đường cong ở trên cùng của hình tròn màu vàng, tạo Stroke màu trắng 2 pt, và sử dụng Black Blend Art Brush. Cũng áp dụng một Gaussian Blur 1 px (2).

how to highlight sailor moons right hair circlehow to highlight sailor moons right hair circlehow to highlight sailor moons right hair circle

Bước 11

Group (Control-G) tất cả các hình dạng từ hai bước trước và đặt tên cho nhóm này là “right hair circle”. Với nhóm này vẫn được chọn, vào Object > Transform > Reflect, chọn Vertical, và nhấn Copy. Kết quả là, bạn sẽ có được “left hair circle”.

how to create sailor moons left hair circlehow to create sailor moons left hair circlehow to create sailor moons left hair circle

3. Cách vẽ tóc đuôi ngựa nổi tiếng của Thủy thủ Mặt trăng

Bước 1

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) để vẽ một hình dạng giống như hình bên dưới làm phần chính của đuôi ngựa (1). Tiếp tục với một hình elip nhỏ như phần giữa (2) và một hình giống như mặt trăng làm đuôi của tóc đuôi ngựa (3).

how to draw sailor moons ponytail shapeshow to draw sailor moons ponytail shapeshow to draw sailor moons ponytail shapes

Bước 2

Tập trung vào phần chính của tóc đuôi ngựa và tô nó với màu vàng đậm hơn. Tiếp theo, vào Effect > Stylize > Inner Glow và áp dụng hiệu ứng này ba lần bằng cách sử dụng các cài đặt hiển thị.

how to color sailor moons main ponytail shapehow to color sailor moons main ponytail shapehow to color sailor moons main ponytail shape

Bước 3

Bây giờ, chọn phần giữa và đuôi của tóc đuôi ngựa và tô màu chúng với cùng một màu vàng. Áp dụng hiệu ứng Inner Glow hai lần, theo sau là hiệu ứng Outer Glow, sử dụng các cài đặt như hiển thị.

how to color sailor moons tip ponytail tiphow to color sailor moons tip ponytail tiphow to color sailor moons tip ponytail tip

Bước 4

Dùng Pen Tool (P) và vẽ một đường path theo sau bên phải của tóc đuôi ngựa. Tạo nét Stroke màu trắng 8 pt và sử dụng Width Profile 2 trong bảng Stroke. Tiếp theo, áp dụng Gaussian Blur 3 px và sau đó giảm Opacity xuống 75%.

how to highlight sailor moons right ponytailhow to highlight sailor moons right ponytailhow to highlight sailor moons right ponytail

Bước 5

Chọn ba hình dạng của kiểu tóc đuôi ngựa và sau đó Copy Paste in Place (Shift-Control-V) để tạo bản sao của chúng trước mặt mọi thứ (1). Đặt các bản sao này thành stroke-none và fill-none; sau đó nhấn Unite trong bảng Pathfinder để hợp nhất chúng thành một hình duy nhất (2). Bây giờ, chọn toàn bộ kiểu tóc đuôi ngựa và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7) (3).

how to mask sailor moons right ponytailhow to mask sailor moons right ponytailhow to mask sailor moons right ponytail

Bước 6

Chọn nhóm tóc đuôi ngựa bên phải và Phản chiếu theo chiều dọc để lấy phần bên trái và sau đó di chuyển nó vào đúng vị trí. Đặt cả hai tóc cột đuôi ngựa phía sau đầu và phía sau hình tròn tóc.

how to create sailor moons left ponytailhow to create sailor moons left ponytailhow to create sailor moons left ponytail

Bước 7

Sử dụng Pen Tool (P) để vẽ một đường path cong ở cuối mỗi hình tròn tóc. Chỉ cần chọn phong cách đồ họa “hair shadow” để áp dụng nó. Di chuyển hai đường path giữa các hình tròn tóc và tóc cột đuôi ngựa trong bảng Layers.

how to add shadow under sailor moons hair circleshow to add shadow under sailor moons hair circleshow to add shadow under sailor moons hair circles

Bước 8

Hãy thêm một số chi tiết trên đầu. Vẽ hai đường path ngắn trên mặt trước của đầu và tạo cho chúng một nét Stroke 1 pt bằng cách sử dụng Black Blend Art Brush và màu sắc chỉ định.

how to add details on sailor moons hairhow to add details on sailor moons hairhow to add details on sailor moons hair

Bước 9

Bây giờ, vẽ hai đường path ở đỉnh đầu. Áp dụng phong cách đồ họa “hair highlight” cho chúng nhưng thay đổi Radius từ 2 px thành 1 px cho hiệu ứng Gaussian Blur và giảm Opacity xuống 60%.

how to add shine to sailor moons hairhow to add shine to sailor moons hairhow to add shine to sailor moons hair

4. Cách vẽ tai Thủy thủ Mặt trăng

Bước 1

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) để vẽ hình dạng của tai phải và tô màu da hồng hào. Tiếp theo, vào Effect > Stylize > Inner Glow và áp dụng các thiết lập như hiển thị (1).

Vẽ một đường cong ngắn trên tai, tạo Stroke 1 pt màu nâu, và sử dụng Black Blend Art Brush. Giảm Opacity xuống 50% (2).

Tại thời điểm này, tai đã hoàn thành, và bạn có thể phản chiếu nó theo chiều dọc để có được tai trái (3).

how to create sailor moons earshow to create sailor moons earshow to create sailor moons ears

Bước 2

Các bông tai được làm bằng hai hình tròn 2 x 2 px tô màu trắng và một hình dạng mặt trăng tô màu vàng.

how to create sailor moons earringshow to create sailor moons earringshow to create sailor moons earrings

5. Cách vẽ vương miện pha lê của Thủy thủ Mặt trăng

Bước 1

Vẽ một hình chữ "V" rộng trên trán và di chuyển nó phía sau tóc mái. Trong khi thuộc tính Fill vẫn được chọn trong bảng Appearance, áp dụng hiệu ứng Drop Shadow bằng cách sử dụng các thiết lập được hiển thị.

how to create sailor moons tiarahow to create sailor moons tiarahow to create sailor moons tiara

Bước 2

Với vương miện vẫn được chọn, thêm một New Fill ở phía trên cùng của bảng Appearance. Sử dụng màu vàng làm màu tô. Vào Effect > Distort & Transform > Transform và áp dụng các cài đặt hiển thị; sau đó vào Effect > Stylize > Feather và áp dụng Radius3 px.

how to add shadow to sailor moons tiarahow to add shadow to sailor moons tiarahow to add shadow to sailor moons tiara

Bước 3

Sử dụng Ellipse Tool (L) để vẽ hình elip làm pha lê ở giữa vương miện (1). Để thêm một số ánh sáng, vẽ một hình tròn nhỏ ở trên cùng của pha lê tô màu rắng cơ bản đến đến đen với Radial Gradient. Đặt Blending Mode thành Screen và giảm Opacity xuống 75% (2).

Bây giờ vương miện đã hoàn thành, và bạn có thể Group (Control-G) tất cả các hình dạng để giữ cho mọi thứ có tổ chức trong bảng Layers (3).

how to create sailor moons crystal on the tiarahow to create sailor moons crystal on the tiarahow to create sailor moons crystal on the tiara

6. Cách thêm một bóng đổ dưới mái tóc của Thủy thủ Mặt trăng

Bước 1

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) để chọn phần đầu của tóc cùng với tất cả các tóc mái ở phía trước, và sau đó CopyPaste in Place (Shift-Control-V) để tạo bản sao của chúng (1). Nhấn Unite trong bảng Pathfinder để hợp nhất chúng thành một hình duy nhất (2). Giữ cùng màu tô màu vàng và áp dụng hiệu ứng Drop Shadow (3).

how to add shadow under sailor moons hairhow to add shadow under sailor moons hairhow to add shadow under sailor moons hair

Bước 2

Bạn cần phải tạo một hình dạng mặt nạ. Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) một lần nữa để chọn hình đầu cùng với hai tai và sau đó CopyPaste in Place (Shift-Control-V) để tạo bản sao của chúng (1). Nhấn Unite trong bảng Pathfinder để hợp nhất chúng thành một hình duy nhất (2).

how to create a head mask shapehow to create a head mask shapehow to create a head mask shape

Bước 3

Bây giờ, chọn hình dạng tóc với hiệu ứng Drop Shadow được áp dụng cho nó từ trước đó, cùng với hình dạng mặt nạ từ bước trước đó (stroke-none, fill-none), và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7) (1). Di chuyển nhóm kết quả dưới tóc và tóc mái nhưng ở phía trước đầu trong bảng Layers (2).

how to mask the shadow under sailor moons hairhow to mask the shadow under sailor moons hairhow to mask the shadow under sailor moons hair

7. Cách vẽ mắt, mũi và miệng của Thủy thủ Mặt trăng

Bước 1

Sử dụng Ellipse Tool (L) để vẽ hình dạng của mắt phải và tô màu trắng (1). Hình elip thứ hai tương tự nhưng nhỏ hơn và tô với gradient tuyến tính được hiển thị ở góc 90 độ (2). Tiếp tục với hai hình elip tiếp theo tô màu xanh dương và trắng (3,4).

how to draw sailor moons right eyehow to draw sailor moons right eyehow to draw sailor moons right eye

Bước 2

Tiếp theo, vẽ một hình tròn nhỏ ở phía dưới bên trái và một hình dạng giống hình tam giác ở phía dưới bên phải của mắt (1).

Dùng Pen Tool (P) và vẽ một đường cong theo sau cạnh trên của mắt. Tạo Stroke 4 pt màu nâu và sử dụng Width Profile 1 trong bảng Stroke (2). Vẽ ba đường path ngắn như lông mi, tạo cho chúng một Stroke 2 pt màu nâu, và sử dụng Width Profile 4 lần này (3).

how to add details on sailor moons right eyehow to add details on sailor moons right eyehow to add details on sailor moons right eye

Bước 3

Mắt phải đã hoàn thành, và bạn có thể Group (Control-G) tất cả các hình dạng. Trong khi nhóm này vẫn được chọn, vào Object > Transform > Reflect, chọn Vertical, và nhấn Copy. Di chuyển mắt trái mới thu được đến đúng vị trí.

how to create sailor moons left eyehow to create sailor moons left eyehow to create sailor moons left eye

Bước 4

Vẽ hai đường path phía trên mắt làm lông mày và một đường path ngắn hơi cong làm mũi. Tạo nét Stroke 1 pt bằng cách sử dụng màu sắc chỉ định và Black Bend Art Brush. Giảm Opacity xuống 50%.

how to draw sailor moons eyebrows nosehow to draw sailor moons eyebrows nosehow to draw sailor moons eyebrows nose

Bước 5

Sử dụng Pen Tool (P) để vẽ hình dạng của miệng như được hiển thị trong hình ảnh tiếp theo. Chọn màu hồng làm màu tô và chọn Stroke 0.25 pt sử dụng màu hồng đậm hơn.

how to draw sailor moons mouthhow to draw sailor moons mouthhow to draw sailor moons mouth

Bước 6

Vẽ hai hình tam giác trên má tô màu hồng (1). Trong khi chúng vẫn được chọn, vào Effect > Stylize > Feather và áp dụng Radius 5 px; sau đó vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng Radius 5 px. Giảm xuống Opacity 75% (2).

Lúc này, má hồng đi qua các cạnh của khuôn mặt, vì vậy bạn cần một mặt nạ. Chọn hình dạng đầu và Copy và Paste in Place (Shift-Control-V) để tạo một bản sao của nó ở phía trước của tất cả mọi thứ. Đặt bản sao này thành stroke-none và fill-none (3).

Bây giờ, chọn hai hình tam giác má hồng cùng với bản sao của đầu và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7). Di chuyển nhóm kết quả ra sau mắt nhưng ở phía trước đầu trong bảng Layers (4).

how to create sailor moons blush cheekshow to create sailor moons blush cheekshow to create sailor moons blush cheeks

8. Cách vẽ thân trên của Thủy thủ Mặt trăng

Bước 1

Sử dụng Pen Tool (P) để vẽ cổ và vai và sau đó đóng hình này ở phía dưới (1).

Để thêm bóng dưới cằm, vẽ một đường có chiều rộng của cổ và hơi cong (2). Chọn phong cách đồ họa “hair shadow” từ bảng Graphic Styles và bạn đã hoàn tất. Di chuyển đường path này phía sau đầu nhưng ở phía trước hình dạng thân trên trong bảng Layers (3).

how to draw sailor moons neck and shoudershow to draw sailor moons neck and shoudershow to draw sailor moons neck and shouders

Bước 2

Tiếp theo, vẽ hình dạng của áo trắng (1) theo sau là hai tay áo ngắn (2). Tiếp tục với các chi tiết màu xanh trên cùng của vai (3) và sau đó, vẽ hai đường nét trên mỗi bên với Stroke màu trắng 1 pt (4).

how to draw sailor moons blousehow to draw sailor moons blousehow to draw sailor moons blouse

9. Cách vẽ cánh tay của Thủy thủ Mặt trăng

Bước 1

Với sự trợ giúp của Pen Tool (P), vẽ hình dạng của cánh tay trên và tô màu nó cùng màu với phần còn lại của cơ thể (1).

Bây giờ, chúng ta hãy thêm một số bóng đổ và bắt sáng. Vẽ một đường path sau cạnh trái của cánh tay, tạo Stroke 3 pt màu nâu, và áp dụng Gaussian Blur 3 px (2). Tiếp theo, vẽ một đường path theo cạnh bên phải của cánh tay, tạo Stroke màu trắng 3 pt, và áp dụng một 2 px Gaussian Blur một lần nữa (3).

Bạn cần tạo mặt nạ ngay bây giờ. Copy và Paste in Place (Shift-Control-V) hình dạng cánh tay để tạo một bản sao của nó ở phía trước tất cả mọi thứ. Đặt bản sao này thành stroke-none và fill-none. Bây giờ, chọn hình dạng cánh tay và các đường path bóng đổ và điểm bắt sáng cùng với bản sao của cánh tay, và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7) (4).

how to create sailor moons upper armhow to create sailor moons upper armhow to create sailor moons upper arm

Bước 2

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M) để vẽ một hình chữ nhật nhỏ; sau đó xoay và sắp xếp nó ở cuối cánh tay (1). Tiếp theo, vẽ ba đường path trên hình chữ nhật, tạo Stroke màu hồng 3 pt hoặc 4 pt, và chọn tùy chọn Round Cap trong bảng Stroke (2). Bạn có thể xem kết quả cuối cùng trong hình dưới đây (3).

how to create sailor moons pink elbowhow to create sailor moons pink elbowhow to create sailor moons pink elbow

Bước 3

Đã đến lúc vẽ hình dạng của bàn tay / găng tay bằng Pen Tool (P). Hãy dành thời gian của bạn và thực hiện điều chỉnh nếu cần. Tô màu hình này bằng màu trắng (1). Vẽ một hình dạng ngón tay với gradient tuyến tính được hiển thị và đặt nó ra phía sau găng tay (2).

Bây giờ, chúng ta hãy thêm một số bóng đổ. Vẽ ba đường path sau mép dưới của găng tay và tạo cho chúng một nét Stroke đen 2 pt sử dụng Width Profile 4. Cũng áp dụng Gaussian Blur 1.5 px, và sau đó giảm Opacity xuống 20% ​​(3).

Để che mờ phần mờ trên các cạnh, hãy sử dụng một bản sao của bộ găng tay được đặt thành stroke-none và fill-none (4).

how to create sailor moons white glovehow to create sailor moons white glovehow to create sailor moons white glove

Bước 4

Tại thời điểm này, toàn bộ cánh tay đã hoàn thành, và bạn có thể Group (Control-G) tất cả các hình dạng. Phản chiếu cánh tay này theo chiều dọc và bạn sẽ có được cánh tay trái. Tất cả những gì bạn phải làm là di chuyển nó đến đúng chỗ.

how to create sailor moons left armhow to create sailor moons left armhow to create sailor moons left arm

10. Cách vẽ nơ trước của Thủy thủ Mặt trăng

Bước 1

Dùng Pen Tool (P) và vẽ hai nửa cái nơ tô màu hồng (1). Tạo một bản sao ở phía trước của mỗi hình dạng, thu nhỏ chúng theo tỉ lệ và thay thế màu tô bằng màu hồng (2).

Bây giờ, chọn cặp hình dạng từ bên phải và vào Object > Blend > Blend Options. Chọn 10 Specified Steps và sau đó quay trở lại Object > Blend > Make (Alt-Control-B). Lặp lại tương tự cho phía bên trái của nơ (3).

Cuối cùng, vẽ hai phần cuối của nơ được tô gradient tuyến tính được hiển thị ở góc -90 độ và đặt chúng ra phía sau (4).

how to create sailor moons front bowhow to create sailor moons front bowhow to create sailor moons front bow

Bước 2

Phóng to cái nơ càng nhiều càng tốt. Sử dụng Pen Tool (P) để vẽ một hình cánh hoa ở phía bên phải của cái nơ. Sau đó, vẽ một hình dạng tương tự nhưng nhỏ hơn ở giữa. Cả hai hình dạng đều có màu tím đậm, nhưng đặt Opacity cho hình lớn hơn là 0% (1).

Pha trộn hai hình dạng này bằng cách sử dụng 10 Specified Steps (2) và sau đó phản chiếu theo chiều dọc nhóm kết quả kết hợp để có được một hình khác ở phía bên trái của nơ. Giảm Opacity xuống 45% cho cả hai nhóm (3).

Nhân đôi hai nhóm này và tỉ lệ kích thước của chúng để có được một cặp mới. Giảm Opacity xuống 25% (4).

how to add details on sailor moons front bowhow to add details on sailor moons front bowhow to add details on sailor moons front bow

Bước 3

Sử dụng Ellipse Tool (L) để vẽ một hình tròn ở giữa cái nơ. Chọn Stroke màu vàng 0.5 pt, Stroke 1 pt màu nâu và màu cam nhạt làm màu tô (1).

Sử dụng công cụ Star Tool để vẽ một ngôi sao nhỏ và tạo Stroke màu vàng 0.75 pt (2); sau đó tạo một bản sao của mặt trăng mà bạn đã sử dụng trước đó trong hướng dẫn cho bông tai và sắp xếp nó ở giữa (3). Group (Control-G) tất cả các hình dạng, và bạn có thể có kết quả trong hình dưới đây (4).

how to create sailor moons badgehow to create sailor moons badgehow to create sailor moons badge

Bước 4

Chọn phía bên phải của cái nơ (không có hai nhóm pha trộn) và áp dụng hiệu ứng Drop Shadow. Đối với phía bên trái của cái nơ, sử dụng các thiết lập Drop Shadow khác được hiển thị.

how to add shadow to sailor moons front bowhow to add shadow to sailor moons front bowhow to add shadow to sailor moons front bow

11. Cách vẽ vòng cổ của Thủy thủ Mặt trăng

Sử dụng Pen Tool (P) để vẽ hình dạng của vòng cổ ở đáy cổ và tô nó với gradient tuyến tính được hiển thị (1). Lấy một bản sao của mặt trăng và sắp xếp nó ở giữa (2); sau đó Group (Control-G) hai hình dạng lại với nhau. Trong khi nhóm vòng cổ vẫn được chọn, áp dụng hiệu ứng Drop Shadow và bạn đã hoàn thành (3).

how to create sailor moons necklacehow to create sailor moons necklacehow to create sailor moons necklace

12. Cách vẽ váy của Thủy thủ Mặt trăng

Bước 1

Đầu tiên, vẽ một hình chữ "V" ở dưới cùng của chiếc áo phủ tô màu trắng, như thể hiện trong hình bên dưới (1).

Vẫn sử dụng công cụ Pen Tool (P), vẽ một đường path sau cạnh dưới của áo cũng có hình chữ “V”, và tạo Stroke màu đen 2 pt sử dụng Width Profile 1. Vào Effect > Blur > Gaussian Blur, áp dụng Radius 2 px, và sau đó giảm Opacity xuống 40% (2). Điều này sẽ tượng trưng như một cái bóng ở thắt lưng, và bạn sẽ đặt nó ra phía sau áo cùng với viền trắng (3).

how to draw sailor moons waisthow to draw sailor moons waisthow to draw sailor moons waist

Bước 2

Váy bao gồm sáu hình dạng giống như hình chữ nhật, hơi tròn ở các góc dưới cùng. Thực hiện theo trình tự hình ảnh và vẽ váy, đảm bảo các chi tiết theo đúng thứ tự. Cũng điều chỉnh góc của gradient cho mỗi phần.

how to draw sailor moons skirthow to draw sailor moons skirthow to draw sailor moons skirt

Bước 3

Thủy thủ Mặt trăng có một cái nơ lớn ở mặt sau của chiếc váy, do đó, vẽ một hình dạng giống như hình trong hình ảnh tiếp theo như một góc nhỏ của cái nơ và đặt nó ra phía sau.

how to draw sailor moons back bowhow to draw sailor moons back bowhow to draw sailor moons back bow

13. Cách vẽ chân của Thủy thủ Mặt trăng

Bước 1

Đầu tiên, vẽ một hình dạng giống như hình chữ nhật tô màu giống như phần thân (1), và sau đó tiếp tục với hình dạng của đôi boot tô màu hồng tươi sáng (2).

Bây giờ, hãy sử dụng công cụ Add ​​Anchor Point Tool (+) để thêm một điểm phụ ở phía trên cùng của đôi boot và di chuyển điểm này lên trên với sự trợ giúp của công cụ Direct Selection Tool (A) (3).

Với hình dạng đôi boot vẫn được chọn, vào Effect > Stylize > Inner Glow và áp dụng các cài đặt hiển thị (4).

how to create sailor moons right leg boothow to create sailor moons right leg boothow to create sailor moons right leg boot

Bước 2

Để thêm một số bóng đổ, vẽ hai đường path trên đôi boot như được hiển thị. Tạo nét Stroke 5 pt và sử dụng Width Profile 4 trong bảng Stroke. Áp dụng Gaussian Blur 5 px cho cả hai. Giữ đường path dài hơn với Opacity 100% và đặt đường path ngắn hơn với Opacity 75%.

how to add shading on sailor moons right boothow to add shading on sailor moons right boothow to add shading on sailor moons right boot

Bước 3

Vẽ một đường "V" sau mép trên cùng của đôi boot và tạo Stroke trắng 7 pt (1).

Đối với điểm bắt sáng của đôi boot, vẽ một hình elip màu trắng trên đôi boot; sau đó áp dụng Radius Feather 10 px và Gaussian Blur 5 px (2).

how to highlight sailor moons right boothow to highlight sailor moons right boothow to highlight sailor moons right boot

Bước 4

Đã đến lúc che phần mờ trên cạnh của chi tiết đôi boot. Chọn hình dạng đôi boot và Copy và Paste in Place (Shift-Control-V) để tạo một bản sao của nó ở phía trước tất cả mọi thứ. Đặt bản sao này thành stroke-none và fill-none (hình màu xanh lục).

Bây giờ, chọn hai đường path tạo bóng đổ, sọc trắng ở trên cùng của đôi boot, hình elip màu trắng và bản sao của đôi boot, và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

how to mask sailor moons right boothow to mask sailor moons right boothow to mask sailor moons right boot

Bước 5

Hãy thêm một số bóng đổ và điểm bắt sáng trên chân. Cách làm tương tự giống cho cánh tay. Vì vậy, vẽ một đường path trên mỗi bên của chân và sử dụng các thiết lập tương tự (bước 9.1).

Tạo một bản sao ở phía trước của chân và sử dụng bản sao này để che dấu hai đường path như bạn đã làm trước đó. Bạn có thể xem kết quả trong hình dưới đây (2).

how to add shading highlight to sailor moons right leghow to add shading highlight to sailor moons right leghow to add shading highlight to sailor moons right leg

Bước 6

Lấy một bản sao của mặt trăng và đặt nó ở trên cùng của đôi boot. Copy và Paste in Back (Control-B) mặt trăng và thay đổi màu tô thành màu tím. Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) để chọn điểm đáy của hình dạng này và di chuyển xuống dưới một chút để tạo bóng (1).

Lúc này, chân đã hoàn thành, và bạn có thể Group (Control-G) tất cả các hình dạng. Phản chiếu nhóm theo chiều dọc và bạn sẽ có được chân trái. Tất cả những gì bạn phải làm là di chuyển nó đến đúng chỗ (2).

how to create sailor moons left leg boothow to create sailor moons left leg boothow to create sailor moons left leg boot

Bước 7

Đây là nhân vật Thủy thủ Mặt trăng cuối cùng:

final Sailor Moon character final Sailor Moon character final Sailor Moon character

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất

Thủy thủ Mặt trăng đã hoàn thành để hành động!

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này nhiều như tôi đã làm. Vẽ nhân vật hoạt hình là một trong những điều yêu thích của tôi. Hãy áp dụng các kỹ thuật mà bạn đã học hôm nay cho các dự án tương lai của bạn và tiếp tục vẽ.

Cho tôi biết nhân vật hoạt hình yêu thích của bạn là gì, và có lẽ tôi sẽ vẽ nó tiếp theo.

Sailor Moon character tutorial final imageSailor Moon character tutorial final imageSailor Moon character tutorial final image
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads