1. Design & Illustration
 2. Mockups
 3. Apparel

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator 

Scroll to top

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng công cụ Mesh Tool trong Adobe Illustrator để tạo một áo T-shirt bằng vector!

Nếu bạn muốn bỏ qua bài hướng dẫn này và chỉ sử dụng với nhiều mẫu thiết kế tuyệt đẹp, có thể trả phí với Bộ sưu tập áo bóng đá Jerseys các loại từ GraphicRiver!

Collection of Various Soccer JerseysCollection of Various Soccer JerseysCollection of Various Soccer Jerseys
Bộ sưu tập áo bóng đá Jerseys với nhiều loại

1. Cách vẽ một áo T-Shirt với công cụ Mesh Tool

Bước 1

Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng công cụ Mesh Tool khi tạo ra một hình T-shirt như thật!

Bắt đầu vẽ nữa hình áo thun với công cụ Pen Tool (P). Fill với màu #FDFDFD.

Tạo một bản sao hình! Đặt sang một bên-chúng ta sẽ cần nó sau này.

Hãy bắt đầu bằng cách sử dụng Mesh! Chọn công cụ Mesh Tool (U) và bắt đầu tạo Mesh grid trên đối tượng bằng cách đặt các nút. Sau đó, chọn nút ở cạnh trên cùng bên trái của áo và thay đổi màu sắc của chúng #D5D5D5.

Thêm nhiều nút hơn, như minh họa ở hình dưới đây, và màu sắc phía dưới hai phần ba của các áo với #F1F1F1.

see abovesee abovesee above

Bước 2

Tiếp tục làm tương tự như vậy, nhưng sử dụng những màu này:

 1. #DFDFDF
 2. #B7B7B7
 3. #7E7E7E
shadow on the left sideshadow on the left sideshadow on the left side

Bước 3

Tạo thêm bóng và nếp gấp ở bước này, bằng cách sử dụng các màu sau:

 1. #7E7E7E
 2. #B4B4B4
 3. #C9C9C9
folds on the left middlefolds on the left middlefolds on the left middle

Bước 4

Thêm một vài Mesh nodes và áp dụng những màu cuối.

 1. #AAAAAA
 2. #DADADA
 3. #D1D1D1
more folds now on the bottommore folds now on the bottommore folds now on the bottom

Bước 5

Thêm một nếp gấp cuối với #BCBCBC và bây giờ tạo một đối tượng sao chép đối xứng bằng cách right-clicking và chọn Transform > Reflect.

Chọn Vertical và click Copy thay vì OK.

Đặt hai bản sao với nhau -Hãy chắc chắn rằng những nút lưới ở giữa những đường thẳng. Bạn có thể Group cả hai đối tượng (Control-G) để dễ sử dụng.

see abovesee abovesee above

Bước 6

Tiếp theo, hãy vẽ tay áo! Vẽ một phác thảo và lưu một bản sao cho sau này. Tiếp tục sử dụng công cụ Mesh Tool (U) với các màu sau:

 1. #DCDCDC
 2. #949494
 3. #FCFCFC
dark on the right white on the left and create foldsdark on the right white on the left and create foldsdark on the right white on the left and create folds

Step 7

Áp dụng những chỉnh sửa để hoàn tất tay áo:

 1. #F4F4F4
 2. #606060
 3. #FBFBFB
create more folds with white highlightscreate more folds with white highlightscreate more folds with white highlights

Bước 8

Vẽ bên trong áo với các màu sau:

 1. #A6A6A6
 2. #676767
 3. #8D8D8D

Lưu một bản sao của hình phác thảo!

grey with darker on the edgesgrey with darker on the edgesgrey with darker on the edges

Bước 9

Vẽ thêm một số nếp gấp với:

 1. #898989
 2. #919191
 3. #B7B7B7
single fold in the middlesingle fold in the middlesingle fold in the middle

Bước 10

Vẽ một hình dạng phác thảo và lưu một bản sao cho sau này.

Hoàn tất mẫu áo bằng cách chọn màu cho cổ áo, sử dụng những màu sau:

 1. #F4F4F4
 2. #D0D0D0
 3. #DDDDDD
 4. #CECECE
collar with dark on the edgescollar with dark on the edgescollar with dark on the edges

Bước 11

Bây giờ, đặt tất cả các thành phần lại với nhau! (Tạo ra tay áo thứ hai bằng cách làm lại Bước 5).

Chiếc áo đã hoàn thành!

put it togetherput it togetherput it together

2. Áp dụng Pattern vào áo

Bước 1

Vẽ một mẫu pattern sọc màu đỏ (#E81010) trên nền trắng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ pattern khác mà bạn muốn!

see abovesee abovesee above

Bước 2

Lấy bản sao của phác thảo mà chúng ta đã thực hiện ở Bước 1, tạo một bản sao đối xứng và sử dụng PathfinderUnite cho các hình.

see abovesee abovesee above

Bước 3

Đặt pattern mà chúng ta đã tạo trước lên trên hình màu trắng. Chọn cả hai và sau đó nhấp phải và chọn Make Clipping Mask.

see abovesee abovesee above

Bước 4

Lấy những bản sao phác thảo khác mà chúng ta thực hiện trong phần trước của hướng dẫn và thêm chúng vào pattern mẫu áo của chúng ta. Bạn có thể Group chúng lại.

Tiếp theo, thực hiện Mesh T-shirt và trong bảng Transparency panel, thay đổi Transparency mode thành Multiply. Đặt Mesh T-shirt lên trên pattern và hoàn tất!

see abovesee abovesee above

Bước 5

Mẫu pattern áo T-shirt của chúng ta đã hoàn thành! Bạn có thể áp dụng các pattern mà bạn thích.

resultresultresult

Làm tốt lắm, bây giờ bạn đã hoàn thành!

Bây giờ thì thế nào? Bạn có thể thử những bài hướng dân khác từ profile của tôi hoặc xem profile của tôi trên GraphicRiver, cũng như bộ sưu tập các mẫu áo mà chúng tôi đã tạo trong hướng dẫn này.

Tôi hy vọng bạn thích bài hướng dẫn này và tôi sẽ rất vui để xem kết quả của bạn bên dưới phần bình luận!

Collection of Various Soccer JerseysCollection of Various Soccer JerseysCollection of Various Soccer Jerseys
Bộ sưu tập áo bóng đá Jerseys các loại
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads