7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Flat Design

Cách vẽ hình minh họa kệ treo tường theo phong cách thiết kế phẳng trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 14 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Từ lâu, chúng ta đã sử dụng kệ treo tường để để sách, những chiếc tách, và những cái bàn hoặc chỉ đơn giản là trang trí ngôi nhà của chúng ta với những chậu cây và các bức ảnh chân dung. Chúng rất hữu dụng và luôn giúp chúng ta tiết kiệm không gian ở bất cứ đâu, và vì như vậy, tôi đã có cảm hứng để viết ra bài hướng dẫn này, nơi chúng ta sẽ vẽ hai kệ treo tường.

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ được tìm hiểu cách tạo ra các kệ này bằng các hình dạng đơn giản và áp dụng các phương pháp cơ bản để tạo ra các chi tiết đặt trên đó. Tôi hy vọng bạn sẽ thích quá trình vẽ này và biết thêm những điều mới.

Nếu bạn muốn tìm kiếm nguồn cảm hứng,GraphicRiver có rất nhiều vector thiết kế phẳng dành cho bạn để tìm kiếm.

1.Cách tạo một cái kệ treo tường

Bước 1

Hãy bắt đầu bằng cách tạo một tài liệu mới (File > New) với Width 800 px, và Height 600 px. Hình này sẽ là cái kệ nơi tất cả các đối tượng sẽ đặt lên.

Để tạo cái kệ, tạo một hình chữ nhật 280 x 16 px bằng Rectangle Tool (M) và chọn #8199A3 làm màu tô. Để tạo chân đỡ, vẽ cái then là một hình chữ nhật 13 x 20 px và sau đó là một hình elip 4 x 4 px (#8FAAB5) bằng Ellipse Tool (L).

Creating the table rectanglesCreating the table rectanglesCreating the table rectangles

Bước 2

Thêm những những bóng đổ lên chân đỡ của cái kệ bằng một hình chữ nhật 14 x 8 px (#6B7F87), nhân đôi hình này (Control-C > Control-F), và thay đổi màu tô của nó thành #6B7F87. Sau đó, đặt nó ra phía sau (Click chuột phải > Arrange > Send Backward) và dời hình elip này xuống dưới hai lần bằng phím mũi tên trên bàn phím.

Nhóm toàn bộ các chi tiết tạo thành chân đỡ (Control-G) và nhân đôi nó (Control-C > Control-F). Đặt vào cạnh còn lại của cái kệ như hình bên dưới.

Now adding the supports Now adding the supports Now adding the supports

Bước 3

Nhóm toàn bộ hình cái kệ lại với nhau (Control-G) và nhân đôi nó (Control-C > Control-F). Đặt cái kệ thứ hai bằng cách nhấp đôi vào Selection Tool (V) và cài đặt khoảng cách 140 px ở trên cái kệ kia trong cửa sổ thoại.

Add a distance of 140 px between the shelvesAdd a distance of 140 px between the shelvesAdd a distance of 140 px between the shelves

Cách tạo những quyển sách

Bây giờ chúng ta đã tạo xong những cái kệ, chúng ta sẽ vẽ mỗi chi tiết để đặt lên đó. Bắt đầu bằng cách vẽ bộ sách đầu tiên nhé.

Bước 1

Cho quyển sách đầu tiên, tạo một hình chữ nhật 15 x 62 px, (#A094D9). Sau đó thêm hai hình chữ nhật 15 x 4 px, (#897FBA) và một hình elip 7 x 7 px, (#897FBA).

Sau đó, thêm một hình chữ nhật 7 x 62 px, (#A094D9) ở trên quyển sách đó và cài đặt Blending Mode thành Multiply với 20% Opacity trong bảng Appearance. Nhóm tất cả mọi thứ lại với nhau (Control-G).

A new book with rectangles and ellipseA new book with rectangles and ellipseA new book with rectangles and ellipse

Bước 2

Cho quyển sách thứ hai, tạo một hình chữ nhật 12 x 55 px, (#3498DB) và ba hình chữ nhật 12 x 3 px, (#EDEEF0), và sau đó tách chúng theo chiều dọc cách nhau 3 px.

Sau đó, thêm một hình chữ nhật 6 x 55 px, (#3498DB) và cài đặt Blending Mode thành Multiply với Opacity 20% trong bảng Appearance. Nhóm toàn bộ sách lại với nhau (Control-G) và đặt nó bên cạnh quyển sách kia.

Second book with three linesSecond book with three linesSecond book with three lines

Bước 3

Cho quyển sách thứ ba, tạo một hình chữ nhật 6 x 50 px, (#F6CD61) và thêm một hình chữ nhật 3 x 30 px, (#EDEEF0) ở giữa. Sau đó, tạo một hình chữ nhật 3 x 50 px (#F6CD61) và thiết lập Blending Mode thành Multiply với 20% Opacity. Nhóm quyển sách lại với nhau (Control-G).

Nhấp đôi chuột vào Rotation Tool (R) và gõ vào một góc 350 độ trong cửa sở thoại. Với sự hỗ trợ của các đường hướng dẫn, đặt quyển sách bên cạnh các quyển còn lại.

Bước 4

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một bộ sách thứ hai.

Đầu tiên, tạo một hình chữ nhật 58 x 15 px, (#67537A) và sau đó chọn chốt tròn bên phải và xoay các góc với Live Corners bằng Direct Selection Tool (A).

Nhân đôi hình chữ nhật (Control-C > Control-F) và thay đổi màu tô thành #EDEEF0. Vào Effect > Path > Offset Path và cài đặt Offset là -3 px. Sau đó mở rộng vùng chọn của nó (Object > Expand Appearance).

Bây giờ chọn nút tròn ở cạnh trái và canh thẳng chúng bên cạnh hình chữ nhật kia.

Now create a new book of the second groupNow create a new book of the second groupNow create a new book of the second group

Bước 5

Sao chép hình chữ nhật cuối cùng (Control-C). Sau đó chọn cả hai hình chữ nhật và áp dụng Minus Front trong bảng Pathfinder.

Dán hình chữ nhật này (Control-F), chọn các chốt tròn ở cạnh trái và di chuyển qua bên phải 2 px. Bây giờ, tạo một hình chữ nhật 60 x 2 px (#C2C3C9) để thêm vào bóng đổ lên gáy sách, bỏ các phần còn lại bằng Shape Builder Tool (Shift-M).

Moving the left-side nodes and add a shadowMoving the left-side nodes and add a shadowMoving the left-side nodes and add a shadow

Bước 6

Thêm một cái bookmark bằng cách tạo một hình chữ nhật 6 x 8 px (#39B4FF). Dùng Pen Tool (P) và thêm một chốt tròn ở giữa cạnh dưới, và sau đó dời chúng lên trên một chút.

Bây giờ nhóm quyển sách lại với nhau (Control-G).

Adding a bookmark con Pen ToolAdding a bookmark con Pen ToolAdding a bookmark con Pen Tool

Bước 7

Cho quyển sách thứ hai, chúng ta sẽ thao tác đúng như từ bước 4 đến bước 6, dùng một hình chữ nhật 49 x 12 px, (#1DABB8) và bo tròn các cạnh bên trái.

Nhân đôi hình chữ nhật (#EDEEF0) (Control-C > Control-F) và áp dụng Offset là -3 px. Tiếp tục các bước 5 và 6 đã hướng dẫn ở trên.

The second book with a rectangle and round the right-side cornersThe second book with a rectangle and round the right-side cornersThe second book with a rectangle and round the right-side corners

Bước 8

Đã đến lúc để tạo bộ sách thứ ba. Bắt đầu bằng việc tạo một hình chữ nhật 70 x 23 px (#39B4FF) và sau đó thêm hai hình chữ nhật 4 x 23 px (#EDEEF0) và một hình chữ nhật 8 x 12 px, (#EDEEF0)

Sau đó, tạo một hình chữ nhật 70 x 12 px, (#39B4FF) và thiết lập Blending Mode thành Multiply với Opacity 20% trong bảng Apperance.

Creating the third set of booksCreating the third set of booksCreating the third set of books

Bước 9

Chúng ta sẽ tạo một quyển sách thứ hai theo cách đã thực hiện trong bước 7. Sử dụng một hình chữ nhật 61 x 15 px, (#C2B6D6).

Creating the second book the same way in step 7Creating the second book the same way in step 7Creating the second book the same way in step 7

Bước 10

Bây giờ chúng ta sẽ tạo bộ sách cuối cùng

Cho quyển sách đầu tiên, bắt đầu bằng một hình chữ nhật 70 x 10 px, (#67537A). Sau đó thêm hai hình chữ nhật 2 x 10 px, (#EDEEF0) và một hình chữ nhật 30 x 2 px, (#EDEEF0).

Hoàn thành bộ sách này bằng cách tạo một hình chữ nhật 70 x 5 px, (#67537A) và thiết lập Blending Mode thành Multiply với Opacity 20%. Nhóm quyển sách này lại (Control-G).

Another book with rectanglesAnother book with rectanglesAnother book with rectangles

Bước 11

Cho quyển sách thứ hai và thứ ba trong bộ này, dùng một hình chữ nhật 70 x 10 px, (#4CD4B0) và thêm vào ba hình chữ nhật khác 3 x 10 px, (#EDEEF0). Sau đó, tạo một hình chữ nhật 70 x 5 px, (#4CD4B0) và thiết lập Blending Mode thành Multiply với 20% Opacity. Nhóm quyển sách này lại (Control-G).

Nhân đôi quyển sách cuối cùng (Control-C > Control-F) và nhấp đôi chuột vào nó để đi vào Isolate Mode. Thay đổi màu tô thành #F6CD61 và màu tô bóng đổ bằng cách sử dụng Eyedropper Tool (I) và nhấn Shift vào màu của hình chữ nhật còn lại. Nhấn Escape để thoát khỏi Isolate Mode.

Duplicating the book twiceDuplicating the book twiceDuplicating the book twice

3. Cách tạo những bức hình để bàn

Bước 1

Trong bước này chúng ta sẽ tạo những bức hình để bàn cho những chiếc kệ. Bắt đầu bằng cách tạo một hình chữ nhật 51 x 72 px, (#6F5E87) và một hình chữ nhật 40 x 60 px, (#F7F7F8).

Sau đó nhân đôi hình chữ nhật vừa tạo cuối cùng hai lần, (#D8D9DD), (Control-C > Control-F), và dùng phím mũi tên trên bàn phím dời xuống hai lần và qua bên phải một lần. Chọn hai hình chữ nhật vừa tạo và áp dụng Minus Front từ bảng Pathfinder.

Creating a new portrait for our shelvesCreating a new portrait for our shelvesCreating a new portrait for our shelves

Bước 2

Tạo một hình chữ nhật 30 x 48 px, (#6F5E87), và sau đó thêm hai hình chữ nhật 40 x 40 px, (#BADEB2) và xoay chúng 45 độ bằng Rotate Tool (R). Sử dụng Shape Builder Tool (Shift-M) để bỏ đi những phần còn lại.

Thêm một mặt trời bằng cách tạo một hình elip 14 x 14 px, (#F7E999). Nhóm tất cả các yếu tố của hình để bàn lại với nhau (Control-G).

Now adding a mountains and a sunNow adding a mountains and a sunNow adding a mountains and a sun

Bước 3

Cho tấm hình để bàn thứ hai, dùng một hình chữ nhật 45 x 63 px, (#299EBF), và thêm một khung bên trong bằng một hình chữ nhật 33 x 50 px, (#8BCBDE). Sau đó nhân đôi khung hình bên trong hai lần, (#7FBACB), (Control-C > Control-F), dời hình sao chép cuối cùng xuống dưới hai lần và một lần qua bên phải, và áp dụng Minus Front trên bảng Pathfinder - nhớ chọn cả hai hình sao chép khi áp dụng Minus Front.

Thiết lập Opacity50% trong bảng Appearance.

New portrait using Rectangle ToolNew portrait using Rectangle ToolNew portrait using Rectangle Tool

Bước 4

Thêm hai hình chữ nhật 70 x 70 px, chọn #D8E2EC#87E8C6 làm màu tô. Xoay hai hình này 45 độ bằng Rotate Tool (R). Sau đó chọn Shape Builder Tool (Shift-M) và trừ đi khung bên trong, để lại hình ghép ở bên trong.

Nhóm hình để bàn lại với nhau (Control-G).

Adding a mosaic with rectanglesAdding a mosaic with rectanglesAdding a mosaic with rectangles

Bước 5

Cho hình để bàn cuối cùng, dùng một hình chữ nhật 42 x 55 px, (#67537A) và thiết lập khung bên trong thành 34 x 46 px (#FFFFFF). Lập lại các bước như trong bước hai để áp dụng các hình bóng đổ bên trong.

Thêm một hình chữ nhật 26 x 38 px, (#EDEEF0). Sau đó thêm một hình elip 14 x 14 px, (#F7A3A2) và một hình tam giác có Radius là 8 px, (#82BBC2) bằng Polygon Tool.

Another portrait with a ellipse and triangleAnother portrait with a ellipse and triangleAnother portrait with a ellipse and triangle

4. Cách tạo những chậu cây

Bước 1

Bây giờ vẽ những cái cây để làm sống động những cái kệ. Sử dụng một hình chữ nhật 32 x 26 px, (#BCCBFA) làm cái đế của cái chậu, và sau đó dời hai chốt tròn ở cạnh dưới vào bên trong 4 px bằng Direct Selection Tool (A).

Nhân đôi cái chậu hai lần (Control-C > Control-F) và dời hình sao chép cuối cùng qua bên trái. Áp dụng Minus Front trong bảng Pathfinder và thay đổi màu tô thành #A4BEE7.

Creating a pot for the first plantCreating a pot for the first plantCreating a pot for the first plant

Bước 2

Thêm một hình chữ nhật 34 x 3 px, (#6B7EB9). Nhân đôi hình này (Control-C > Control-F) và thay đổi độ rộng thành 13 px trong bảng Transform, và sau đó thay đổi màu tô của nó thành #556AA3.

Thêm một hình chữ nhật 4 x 24 px, (#1ABC9C). Sau đó tạo một hình chữ nhật 8 x 8 px, (#089E80) và làm tròn góc ở trái bên dưới và ở trên bên phải với Radius là 8 px từ bằng Transform. Nhóm nó lại (Control-G) và đặt nó như hình bên dưới.

Adding the plant in the potAdding the plant in the potAdding the plant in the pot

Bước 3

Vẽ những cái lá cây. Sử dụng một hình chữ nhật 15 x 24 px, (#BADEB2) và thiết lập Radius là 15 px cho tất cả các góc trong bảng Transform. Nhân đôi chiếc lá đầu tiên (Control-C > Control-F) (#ACD4A3) và lật nó theo chiều dọc (click chuột phải > Transform > Reflect).

Thêm hai hình elip 30 x 30 px, (#A2CC99) và đặt chúng giao nhau tại trung điểm, áp dụng Intersect từ bảng Pathfinder. Đặt cánh hoa cuối cùng đằng sau của hình còn lại (click chuột phải > Arrange > Send Backward). Nhóm cái cây lại với nhau (Control-G).

Drawing the plants leavesDrawing the plants leavesDrawing the plants leaves

Bước 4

Cho cái cây thứ hai, hãy thực hiện như các bước 1 và 2. Dùng một hình chữ nhật 32 x 43 px cho chậu cây, (#BCCBFA) và 36 x 2 px (#6B7EB9), và cac hình chữ nhật 18 x 2 px, (#556AA3) cho phần phía trên.

New pot for the second plantNew pot for the second plantNew pot for the second plant

Bước 5

Bây giờ chúng ta sẽ vẽ những cái lá cho chậu cây tiếp theo. Chọn Pen Tool (P) và vẽ một cánh hoa như hình bên dưới. Xoay những cánh hoa bằng Rotate Tool (R) và thay thế các màu tô giữa chúng:

  • #BADEB2
  • #ACD4A3
  • #A2CC99

Nhớ nhân đôi các cánh hóa bằng Control-C và tiếp theo là Control-F.

Drawing the plants with Pen ToolDrawing the plants with Pen ToolDrawing the plants with Pen Tool

5. Cách tạo một chiếc đài Radio

Bước 1

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một chiếc đài radio bằng một hình chữ nhật 37 x 80 px, (#08AAC7) để làm phần thân đài, và thêm một hình chữ nhật 76 x 32 px (#BFE6EC).

Nhân đôi (Control-C > Control-F) hình chữ nhật cuối cùng (#A3D1D9) hai lần và dời hình sao chép cuối cùng xuống dưới hai lần và qua bên phải một lần. Sau đó, áp dụng Minus Front trong bảng Pathfinder, nhớ chọn các hình sao chép cuối cùng lại nhé.

Thêm hai hình chữ nhật 6 x 3 px, (#007099) làm chân đế của chiếc đài radio.

Creating the radio with rectanglesCreating the radio with rectanglesCreating the radio with rectangles

Bước 2

Bây giờ thêm hai cái loa bằng một hình elip 22 x 22 px, (#A3D1D9), nhân đôi nó (#08AAC7) (Control-C > Control-F) và kéo nó lên trên 1 px.

Sau đó thêm một hình chữ nhật 14 x 14 px, (#EDEEF0) và một hình khác 7 x 7 px, (#08AAC7). Nhóm tất cả các hình elip lại với nhau, nhân đôi nhóm này (Control-C > Control-F), và đặt hai nhóm này lại như hình bên dưới.

Thêm một hình elip khác 6 x 6 px, (#A3D1D9) và nhân đôi nó (#007099), dời hình elip này lên trên 1 px. Lập lại thao tác vừa rồi nhưng thay màu tô cho hình elip cuối cùng thành #08AAC7. Nhóm cái đài radio này lại với nhau (Control-G).

Adding the speakers with ellipsesAdding the speakers with ellipsesAdding the speakers with ellipses

6. Vẽ ống đựng bút chì

Bước 1

Tiếp tục với ống đựng bút chì nhé. Bắt đầu bằng cách vẽ một cây bút chì bằng một hình chữ nhật 3 x 35 px, (#EBBD63) và sau đó thêm bốn hình chữ nhật 3 x 2 px, với các màu tô sau: #CB6120, #D8D9DD, #AEADB3.

Tạo một hình chữ nhật 1.5 x 32 px, (#EBBD63) và thiết lập Blending Mode thành Multiply với Opacity 20%. Thêm một chốt trồn bằng Pen Tool (P) ở phía dưới của cây viết chì và kéo nó hướng xuống. Nhóm mọi thứ lại với nhau (Control-G)

Creating a pencil Creating a pencil Creating a pencil

Vẽ một hình chữ nhật đều 3 x 35 px, (#87E8C6). Nhân đôi nó và thay đổi độ dài Width1.5 px bằng cách sử dụng bảng Transform. Thiết lập Blending Mode thành MultiplyOpacity20% trong bảng Appearance. Nhóm toàn bộ cây viết chì đó lại với nhau (Control-G).

Another pencil with rectanglesAnother pencil with rectanglesAnother pencil with rectangles

Bước 2

Bây giờ vẽ chiếc ly bằng cách tạo một hình chữ nhật 22 x 30 px, (#897FBA), và vẽ một hình chữ nhật 22 x 3 px, (#7D73B0). Tạo một hình chữ nhật khác 25 x 3 px, (#A094D9) cho phần miệng ly, nhóm chiếc ly lại (Control-G) và đặt những cây viết chị bên dưới chiếc ly như hình bên dưới.

Creating the glass for the pencilsCreating the glass for the pencilsCreating the glass for the pencils

7. Cách tạo cái hộp

Bước 1

Chúng ta bắt đầu tạo chiếc hộp bằng một hình chữ nhật 63 x 61 px, (#A094D9). Thêm một hình chữ nhật 63 x 3 px, (#897FBA). Bây giờ tạo hai hình chữ nhật làm nhãn, một hình 28 x 10 px, (#EDEEF0), và một hình khác 22 x 2 px, (#F6DCD61).

Cuối cùng, tạo một cái nắp hộp bằng một hình chữ nhật 69 x 13 px, (#6F5E87). Nhóm mọi thứ lại với nhau (Control-G).

Creating a boxCreating a boxCreating a box

Sắp xếp cả các yếu tố lại với nhau

Bước 1

Kết hợp tất cả các món lên chiếc kệ.

Combining the items on the shelvesCombining the items on the shelvesCombining the items on the shelves

Bước 2

Hoàn thành bản thiết kế bằng cách thêm một hình chữ nhật 800 x 600 px (#EFF7E0) vào phía sau hình vẽ. Và cuối cùng, chúng ta đã hoàn thành hình minh họa này.

A new background with a rectangleA new background with a rectangleA new background with a rectangle

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành rồi!

Đã xong! Chúng ta đã hoàn thành bản vẽ thú vị này, và chúng trông thật tuyệt. Chúng ta đã tạo gần như mọi thứ, đây là một điều tuyệt vời vì chắc rằng bạn đã học được rất nhiều thứ mới, có thể giúp bạn mở mang trí tưởng tượng của mình.

Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó giống như tôi, và mọi bước thực hiện đều là trải nghiệm học tập dành cho bạn. Tôi rất mong được xem kết quả của bạn đấy!

Final resultFinal resultFinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.