7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Geometric

Cách tạo các đối tượng hình học và áp dụng kết cấu trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 10 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Các đối tượng hình học đang thịnh hành trong ngành công nghiệp thiết kế ngày nay. Và bạn có thể tạo ra các thiết kế thú vị với một vài hình dạng đơn giản trong Adobe Photoshop.

Học cách tạo ra những phần tử tuyệt vời và chuyển đổi chúng sang các Smart Object trước khi áp dụng một kết cấu mang phong cách Grunge để tạo ra một hiệu ứng khắc nghiệt.

Hoặc xem qua các lựa chọn từ GraphicRiver.

Nguyên liệu

Các nguyên liệu sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo một thiết kế hình tròn

Bước 1

Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có tất cả các thành phần shape mà bạn cần để thực hiện những thiết kế này. Chọn Custom Shape Tool (U), và đi đến menu sổ xuống nằm cạnh Shape. Sau đó nhấp vào tuỳ chọn All để đảm bảo rằng bạn có toàn bộ bộ sưu tập các shape.

Khi Photoshop yêu cầu thay thế các shape hiện tại bằng bộ sưu tập mới, chỉ cần nhấn OK.

Adding More Shapes to the Custom Shape ToolAdding More Shapes to the Custom Shape ToolAdding More Shapes to the Custom Shape Tool

Bước 2

Bắt đầu với một tài liệu mới với kích thước lớn; tôi sẽ sử dụng 2500 x 2500 pixel. Bây giờ hãy bắt đầu với thiết kế đầu tiên. Chọn công cụ Ellipse Tool (U) và tạo một hình tròn lớn màu đen.

Create a Large Black CircleCreate a Large Black CircleCreate a Large Black Circle

Bước 3

Nhấn Control-J để nhân đôi hình tròn và thay đổi kích thước của nó sao cho nhỏ hơn với công cụ Free Transform Tool (Control-T). Lần này thiết lập Fill thành trong suốt với một Stroke màu trắng 10 pixel.

Create an Inner CircleCreate an Inner CircleCreate an Inner Circle

Bước 4

Nhân đôi hình tròn (Control-J) màu trắng. Thay đổi Stroke thành 5 pixel biến đổi nó cho nhỏ hơn, khoảng một nửa kích thước của vòng tròn trước đó. Đặt vòng tròn này ở phía trên cùng với cả hai vòng tròn dựa vào nhau.

Adding a Circle at the Top of the Geometric DesignAdding a Circle at the Top of the Geometric DesignAdding a Circle at the Top of the Geometric Design

Bây giờ nhân đôi vòng tròn nhỏ hơn và đặt bản sao hướng về phía dưới.

Add the Second CircleAdd the Second CircleAdd the Second Circle

Tiếp tục nhân đôi vòng tròn nhỏ hơn thêm sáu lần nữa. Bắt đầu đặt mỗi vòng tròn mới xung quanh thiết kế theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Bắt đầu với hai cái bên phải và trái để hoàn tất bốn cái đầu tiên như là một cái neo cho các vòng tròn còn lại.

Add More Circles in a Counter Clockwise DirectionAdd More Circles in a Counter Clockwise DirectionAdd More Circles in a Counter Clockwise Direction

Để đặt các bản sao còn lại, hãy chắc chắn Smart Guides của bạn đã được kích hoạt bằng cách vào View > Show > Smart Guides. Sử dụng công cụ Move Tool (V) một lần nữa để di chuyển vòng tròn còn lại của bạn vào vị trí.

Add More Circles Until Youre FinishedAdd More Circles Until Youre FinishedAdd More Circles Until Youre Finished

Đây là thiết kế hình tròn sau cùng mà không có kết cấu. Khi bạn hoàn tất, chọn tất cả các layer chứa shape và bấm chuột phải chọn Convert to Smart Object. Điều này sẽ cho phép bạn áp dụng bất kỳ kết cấu hoặc các hình ảnh một cách dễ dàng trong các bước sau.

Final Geometric Circle DesignFinal Geometric Circle DesignFinal Geometric Circle Design

2. Cách tạo thiết kế hình học lấy cảm hứng từ các bộ tộc

Bước 1

Đối với thiết kế tiếp theo, tôi đã lấy cảm hứng từ các yếu tố góc thần linh thường thấy trong thiết kế tâm linh. Chọn công cụ Ellipse Tool (U) và vẽ một vòng tròn lớn. Thiết lập Fill thành không màu và Stroke thành Dotted 15 pixel. Nếu bạn cảm thấy cần bảng Properties bất kỳ lúc nào, bạn chỉ cần vào Window > Properties.

Create a Dotted CircleCreate a Dotted CircleCreate a Dotted Circle

Bước 2

Bây giờ chọn công cụ Custom Shape Tool (U) và lấy Triangle Shape. Vẽ một tam giác lớn ở giữa của vòng tròn với Stroke 15 pixel. Nhấn Control-J để nhân đôi tam giác, và sau đó vào Edit > Transform > Flip Vertical và đặt tam giác thứ hai tại vị trí đó.

Add Two Triangles to the Circular DesignAdd Two Triangles to the Circular DesignAdd Two Triangles to the Circular Design

Nhân đôi một trong những hình tam giác một lần nữa và Free Transform (Control-T) nó để nó nhỏ hơn một chút. Đặt tam giác thứ ba tại đó. Nhân đôi hình tam giác nhỏ hơn mà bạn vừa tạo ra và vào Edit > Transform > Flip Vertical để đặt tam giác ngược lại cho cân đối hơn.

Add More Triangles for BalanceAdd More Triangles for BalanceAdd More Triangles for Balance

Nhân đôi một trong các hình tam giác một lần cuối cùng và đặt nó ở giữa vòng tròn hơi lệch khỏi tâm.

Add One Last TriangleAdd One Last TriangleAdd One Last Triangle

Bước 3

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) để tạo ra một Shape để lấp vào giữa của viên kim cương với màu đen.

Fill in the Shape with the Pen ToolFill in the Shape with the Pen ToolFill in the Shape with the Pen Tool

Khi bạn hoàn tất, chọn tất cả các layer và nhấp chuột phải và chọn Convert to Smart Object. Đây là thiết kế sau cùng.

Final Tribal Geometric DesignFinal Tribal Geometric DesignFinal Tribal Geometric Design

3. Cách tạo một thiết kế giống như hình bông hoa

Bước 1

Đối với thiết kế hình học tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra một shape độc đáo lấy cảm ứng từ bông hoa được tạo ra chỉ với năm hình tròn. Chọn công cụ Ellipse Tool (U) và tạo một hình tròn lớn màu đen. Nhân đôi (Control-J) hình tròn và Free Transform (Control-T) bản sao để làm cho nó nhỏ hơn. Lần này, giữ nguyên Fill, nhưng thiết lập Stroke một đường màu trắng 30 pixel.

Đặt hình tròn hướng về phía góc trên bên phải của cái đầu tiên.

First Steps for Creating a Flower Inspired Geometric DesignFirst Steps for Creating a Flower Inspired Geometric DesignFirst Steps for Creating a Flower Inspired Geometric Design

Bước 2

Nhân đôi hình tròn có Stroke màu trắng ba lần nữa. Free Transform (Control-T) hai hình tròn sau để làm cho chúng nhỏ hơn và đặt chúng để chúng chạm các cạnh đối diện của vòng tròn. Điều này tạo ra một cái nhìn 3D tuyệt vời.

Duplicate the Circles and Position them into PlaceDuplicate the Circles and Position them into PlaceDuplicate the Circles and Position them into Place

Bước 3

Free Transform (Control-T) vòng tròn cuối cùng để làm cho nó nhỏ nhất và đặt nó ở giữa. Giống như bước trước đó, hãy chọn tất cả các layer shape của bạn và bấm chuột phải vào và chọn Convert to Smart Object. Đây là thiết kế cuối cùng!

Final Circular Flower Geometric DesignFinal Circular Flower Geometric DesignFinal Circular Flower Geometric Design

4. Cách tạo một thiết kế hình lục giác

Bước 1

Đối với thiết kế cuối cùng, tôi sẽ sử dụng một shape lấy cảm hứng từ hình lục giác đơn giản. Chọn công cụ Polygon Tool (U) và tạo một shape hình lục giác với Fill không màu và Stroke màu đen 5px. Thiết lập nét cho Stroke thành Dashed Line.

Create the Initial Hexagon ShapeCreate the Initial Hexagon ShapeCreate the Initial Hexagon Shape

Bước 2

Nhân đôi (Control-J) shape lục giác và làm cho nó nhỏ hơn một chút với Free Transform (Control-T). Thay đổi nét thành Solid Line và độ dày của Stroke thành 10 pixel.

Create Another Hexagon Shape Within the FirstCreate Another Hexagon Shape Within the FirstCreate Another Hexagon Shape Within the First

Bước 3

Bây giờ chọn công cụ Custom Shape Tool (U) và sử dụng Shape tam giác tương tự như trước đó. Tạo một tam giác lớn với Stroke màu đen 10 pixel và đặt nó ở giữa của hình lục giác.

Add a Triangle to the Hexagon DesignAdd a Triangle to the Hexagon DesignAdd a Triangle to the Hexagon Design

Bước 4

Bây giờ chọn Line Tool (U) và tạo ra một đường màu đen 10 pixel ở góc trên bên trái của hình lục giác, kết nối nó tới trung điểm của cạnh trái của tam giác. Nhân đôi đường thẳng và vào Edit > Transform > Flip Horizontal để đặt đường thẳng thứ hai. Kết thúc bằng cách tạo ra một đường thẳng thứ ba kết nối đáy của hình tam giác với điểm đáy hình lục giác.

Create Line Connect the Hexagon to the TriangleCreate Line Connect the Hexagon to the TriangleCreate Line Connect the Hexagon to the Triangle

Bước 5

Cuối cùng, hoàn thành thiết kế này bằng cách chọn công cụ Custom Shape Tool (U) và tạo ra một tam giác cho tâm của thiết kế. Thiết lập Fill của tam giác thành màu đen và giữ Stroke 10 pixel. Tương tự, đảm bảo là bạn chọn tất cả các layer shape và nhấp chuột phải và chọn Convert to Smart Object.

The Final Hexagon and Triangle Geometric DesignThe Final Hexagon and Triangle Geometric DesignThe Final Hexagon and Triangle Geometric Design

5. Cách áp dụng hình ảnh & kết cấu cho các đối tượng hình học

Bước 1

Bây giờ đối với kết cấu! Vì chúng ta đã tạo các Smart Object từ các thiết kế hình học khác nhau, nên bây giờ chúng ta có thể áp dụng kết cấu hoặc hình ảnh để có một hiệu ứng tuyệt vời.

Đặt mỗi Smart Object hình học vào nhóm riêng của nó.

Place the Smart Objects Into GroupsPlace the Smart Objects Into GroupsPlace the Smart Objects Into Groups

Bước 2

Hãy thêm một ít kết cấu! Ở đây tôi sẽ sử dụng kết cấu phong cách grunge thứ sáu từ Grunge Texture Pack này từ GraphicRiver. Chỉ cần sao chépdán kết cấu vào trong layer mới đối với mỗi nhóm. Nhấp chuột phải để thiết lập kết cấu như là một Clipping Mask đối với Smart Object và thay đổi Blend Mode của layer thành Hard Light. Đảm bảo rằng Smart Object chỉ có một nền trong suốt nếu không bạn sẽ nhận được một số cạnh không mong muốn.

Add Texture to the Smart ObjectAdd Texture to the Smart ObjectAdd Texture to the Smart Object

Di chuyển kết cấu xung quanh và đặt nó theo một cách khác nhau cho mỗi thiết kế hình học.

Bước 3

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm một hình ảnh như một Clipping Mask bên dưới các kết cấu hoặc không cần kết cấu. Ở đây, tôi sử dụng hình stock hoàng hôn này từ Pixabay.

Lần này, thiết lập Blend Mode của layer thành Screen cho tấm hình.

Adding a Photo to a Geometric DesignAdding a Photo to a Geometric DesignAdding a Photo to a Geometric Design
Nếu bạn không muốn kết cấu hiển thị, chỉ cần ẩn layer kết cấu đi.

4 gói thiết kế hình học cao cấp

Bạn không cần phải rắc rối trong việc tự mình tạo ra các đối tượng này bằng cách tải về các thiết kế hình học tuyệt vời từ GraphicRiverEnvato Elements.

Bốn gói bao gồm hàng chục các yếu tố hình học, tôi chắc chắn bạn sẽ thích! Thêm chúng vào bộ thiết kế của bạn như là nguồn tài nguyên và bắt đầu tạo ra các thiết kế tuyệt vời ngay hôm nay!

60 yếu tố hình học trừu tượng

Tạo ra một hình ảnh ấn tượng với những mẫu thiết kế hình học này. Bộ sưu tập này có chứa 60 thiết kế độc đáo, bạn sẽ muốn kết hợp vào dự án tiếp theo của bạn. Bao gồm một tập tin độ phân giải cao PNG để thuận tiện cho bạn.

60 Abstract Geometric Elements 60 Abstract Geometric Elements 60 Abstract Geometric Elements

40 thiết kế hình nghệ thuật

Cần một số yếu tố tuyệt vời cho các áp phích, logo hoặc thiết kế web của bạn? Hãy xem qua gói 40 mẫu thiết kế hình học này bao gồm các yếu tố hình tròn và góc cạnh tuyệt đẹp.

40 Geometric Art Designs40 Geometric Art Designs40 Geometric Art Designs

Kết cấu véc tơ hình học

Bộ véc tơ thiết kế hình học chất lượng cao có thể được sử dụng trong cả Illustrator và Photoshop. Hãy tải về gói này để truy cập vào 40 mẫu thiết kế độc đáo mà có thể được phóng to hay thu nhỏ bất kỳ kích thước nào.

Geometric Vector TexturesGeometric Vector TexturesGeometric Vector Textures

Gói 80 véc tơ hình học

Đối với một gói thiết kết đầy đủ, hãy cân nhắc bộ sưu tập dữ dội này, nó bao gồm 80 véc tơ hình học. Những hình dạng này có một thiết kế cổ điển, nó hoàn hảo cho việc xây dựng thương hiệu, thiết kế in ấn, và nhiều hơn nữa! Hãy tải về gói này để truy cập vào các phần tử hình học!

80 Geometric Vectors Bundle80 Geometric Vectors Bundle80 Geometric Vectors Bundle

Kết luận

Tôi hy vọng bạn thích bài hướng dẫn này! Hãy nhớ rằng việc tạo ra các hình dạng hình học thú vị trong Photoshop là dễ dàng một khi bạn quen với công cụ hình dạng.

Tiếp tục thử nghiệm với nhiều kiểu dáng và kết hợp những yếu tố này vào bất kỳ dự án sáng tạo nào! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại để lại bình luận dưới đây.

Textured Geometric Designs Adobe Photoshop TutorialTextured Geometric Designs Adobe Photoshop TutorialTextured Geometric Designs Adobe Photoshop Tutorial
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.