Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Layer Styles

Cách tạo hiệu ứng chữ lấy cảm hứng từ Người nhện trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 5 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một hiệu ứng văn bản lấy cảm hứng từ Người nhện một cách dễ dàng, bằng cách sử dụng pattern và layer style.

Hiệu ứng chữ người nhện là một phần của Super Heroes - Photoshop Styles từ hồ sơ của tôi trên Envato Market.

Super Heroes Styles Preview ImageSuper Heroes Styles Preview ImageSuper Heroes Styles Preview Image
Super Heroes - Photoshop Styles

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

Trước khi bạn bắt đầu tạo ra hiệu ứng văn bản người nhện, hãy tải về và cài đặt phông chữ và các patterns vào Photoshop của bạn.

1. Tạo Background

Tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo background cho ảnh cuối cùng, nhưng nếu bạn muốn sử dụng background riêng của bạn, hãy bỏ qua phần này.

Bước 1

Bắt đầu tạo một tài liệu mới với tỷ lệ 850 x 500 px với Resolution là 72 Pixels/Inch và Background Contents chuyển sang White.

Create a New DocumentCreate a New DocumentCreate a New Document

Bước 2

Nhấp đúp vào layer Background trong bảng Layer để mở khóa. Bây giờ, nhấp chuột phải vào layer này mở khóa và chọn Blending Options từ trình đơn. Một cách khác để mở tùy chọn này là để chọn layer và đi tới Layer > Layer Style > Blending Options.

Sau đó, thêm Gradient Overlay với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Opacity: 20%
 • Nhấp vào hộp Gradient tạo ra tô màu bằng cách sử dụng các màu white  ở bên trái và Black ở bên phải.
 • Style: Radial
 • Angle: 0°
 • Đánh dấu vào ô Dither.
Add a Gradient Overlay to BackgroundAdd a Gradient Overlay to BackgroundAdd a Gradient Overlay to Background

Bước 3

Thêm Pattern Overlay với những cài đặt này:

 • Bấm vào hộp Pattern và chọn Dark Wall.
 • Opacity: 100%
 • Scale: 100%
Add a Pattern Overlay to BackgroundAdd a Pattern Overlay to BackgroundAdd a Pattern Overlay to Background

Điều này sẽ tạo ra texture họa tiết nền tối.

Background Final ImageBackground Final ImageBackground Final Image

2. Tạo hiệu ứng chữ người nhện

Hiệu ứng văn bản này được làm bằng một layer, do đó, bạn có thể lưu nó như là một kiểu mới trong bảng Styles của bạn để sử dụng trong tương lai.

Bước 1

Chọn Type Tool và chọn phông chữ Aero Matics. Thiết lập Font Style là Bold Italic và Font Size khoảng 200 pt. Viết chữ "SPIDER" in hoa.

Use Type ToolUse Type ToolUse Type Tool

Bước 2

Chọn layer văn bản của bạn trong bảng Layer panel, click chuột phải vào layer và chọn Blending Options từ trình đơn.

Thêm Pattern Overlay với những cài đặt này:

 • Bấm hộp Pattern và chọn Spidy.
 • Scale: 25%

Điều này sẽ thêm pattern người nhện chủ đạo là màu đỏ.

Add a Pattern Overlay to Layer StyleAdd a Pattern Overlay to Layer StyleAdd a Pattern Overlay to Layer Style

Bước 3

Thêm Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 14%
 • Nhấp vào hộp Gradient tô màu bằng cách sử dụng màu Black ở bên trái và White ở bên phải.
 • Style: Linear
 • Angle: -90°
 • Đánh dấu vào ô Dither.
Add a Gradient Overlay to Layer StyleAdd a Gradient Overlay to Layer StyleAdd a Gradient Overlay to Layer Style

Bước 4

Thêm Color Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Multiply
 • Nhấp vào Color và chọn màu #e10505.
 • Opacity: 100%

Cả hai công cụ color và gradient overlay sẽ hơi tối trên texture chính.

Add a Color Overlay to Layer StyleAdd a Color Overlay to Layer StyleAdd a Color Overlay to Layer Style

Bước 5

Thêm Satin với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Dodge (Add) với Color #ffeb0d
 • Opacity: 100%
 • Angle: 0°
 • Distance: 4 px
 • Size: 16 px
 • Bỏ chọn hộp Invert, nếu đã đánh dấu chọn.

Satin thêm màu vàng và màu cam bên trong texture người nhện.

Add a Satin to Layer StyleAdd a Satin to Layer StyleAdd a Satin to Layer Style

Bước 6

Thêm Outer Glow với những cài đặt:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Technique: Precise
 • Spread: 0%
 • Size: 8 px
 • Range: 55%
 • Jitter: 0 %
 • Chọn nút radio bên cạnh các gradient và sau đó Stops (dừng) chỉnh sửa gradient:
 • Gradient đầu tiên dừng lại Color #111111 và Location ở 21%.
 • Gradient thứ hai dừng lại Color #177ece và Location tại 48%.
 • Gradient thứ ba dừng lại Color #9adaff và Location tại 73%.

Điều này sẽ thêm một gradient màu xanh xung quanh văn bản màu xanh đậm ở trung tâm.

Add an Outer Glow to Layer StyleAdd an Outer Glow to Layer StyleAdd an Outer Glow to Layer Style

Bước 7

Thêm Inner Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Burn với Color #010101
 • Opacity: 30%
 • Bỏ chọn Use Global Light trước khi thiết lập Angle: -90°.
 • Distance: 6 px
 • Choke: 0%
 • Size: 0 px

Inner shadow tạo cảm giác kiểu 3D.

Add an Inner Shadow to Layer StyleAdd an Inner Shadow to Layer StyleAdd an Inner Shadow to Layer Style

Bước 8

Thêm Inner Glow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Screen
 • Opacity: 71%
 • Chọn Color #ffeb0d
 • Technique: Softer
 • Source: Edge
 • Choke: 0%
 • Size: 5 px

Inner glow thêm màu vàng với stroke mỏng xung quanh texture.

Add an Inner Glow to Layer StyleAdd an Inner Glow to Layer StyleAdd an Inner Glow to Layer Style

Bước 9

Thêm Stroke với các cài đặt này:

 • Size: 2 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Linear
 • Angle: 90°
 • Đánh dấu vào ô Dither.
 • Thiết lập Gradient với 5 điểm dừng:
 • Điểm dừng thứ nhất gradient Color #003669 và Location ở 12%.
 • Điểm dừng thứ hai gradient Color #bcebff and Location at 22%.
 • Điểm dừng thứ ba gradient Color #003669 và Location ở 52%.
 • Điểm dừng thứ tư gradient Color #bcebff và Location ở 83%.
 • Điểm dừng thứ năm gradient Color #003669 và Location ở 96%.

stroke sẽ thêm dòng nhỏ, màu xanh, sáng bóng xung quanh văn bản.

Add a Stroke to Layer StyleAdd a Stroke to Layer StyleAdd a Stroke to Layer Style

Bước 10

Thêm Bevel & Emboss với các cài đặt này:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Smooth
 • Depth: 100%
 • Direction: Up
 • Size: 18 px
 • Bỏ chọn hộp Use Global Light trước khi thiết lập Angle: 110° và Altitude: 30°
 • Highlight Mode: Linear Dodge (Add)  với Color #ffc000 và Opacity: 26%
 • Shadow Mode:Linear Burn với Color #0a2a40 và Opacity:20%
Add a Bevel and Emboss to Layer StyleAdd a Bevel and Emboss to Layer StyleAdd a Bevel and Emboss to Layer Style

Bước 11

Thêm Texture với các cài đặt này:

 • Bấm vào Pattern và chọn Spidy.
 • Scale: 25%
 • Depth: +120%

Inner bevel với texture tạo chiều sâu hơn vào pattern người nhện màu đỏ.

Add a Texture to Layer StyleAdd a Texture to Layer StyleAdd a Texture to Layer Style

Bước 12

Bước cuối cùng, thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Normal với Color #001e2d
 • Opacity: 100%
 • Bỏ chọn Use Global Light trước khi thiết lập Angle: 120°
 • Distance: 3 px
 • Spread: 100%
 • Size: 11 px
Add a Drop Shadow to Layer StyleAdd a Drop Shadow to Layer StyleAdd a Drop Shadow to Layer Style

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành!

Trong hướng dẫn này, bạn đã học được cách tạo ra hiệu ứng chữ người nhện trong Photoshop.

Chúng ta bắt đầu bằng cách tạo nền tối với một pattern liền mạch. Sau đó, chúng ta tạo ra một layer văn bản và thêm nhiều hiệu ứng khác nhau để tạo ra một hiệu ứng văn bản theo phong cách người nhện.

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này, và nếu bạn thích kết quả cuối cùng, đừng quên lưu kiểu này vào bảng Layer Styles của bạn cho các dự án trong tương lai.

Hiệu ứng chữ người nhện là một phần của Super Heroes - Photoshop Styles từ hồ sơ của tôi trên Envato Market.

Final Text EffectFinal Text EffectFinal Text Effect
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads