1. Design & Illustration
  2. Affinity Designer

Cách tạo Pattern trong Affinity Designer

by
Read Time:17 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng quá trình tạo các Pattern trong Affinity Designer. Chúng ta sẽ khám phá ba phương pháp khác nhau để xem phương pháp nào là tốt nhất.

Ngoài ra, đừng quên bạn luôn có thể mở rộng thư viện Pattern của mình bằng cách chọn Envato Elements, nơi bạn sẽ tìm thấy một bộ lựa chọn tuyệt vời về các Pattern vectơ.

Để thực hiện, hãy rót ngay một cốc nước đậu nóng tươi mới, và bắt đầu!

1. Cách thiết lập tập tin dự án mới

Như với bất kỳ dự án mới nào, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách thiết lập một New Document bằng cách chọn File > New (hoặc bằng cách sử dụng phím tắt Control-N), chúng ta sẽ điều chỉnh như sau:

  • Type: Web
  • Document Units: Pixels
  • Create artboard: checked
  • Page Width: 514 px
  • Page Height: 514 px
  • DPI: 72
setting up a new documentsetting up a new documentsetting up a new document

2. Cách tạo phân đoạn Pattern chính lặp lại

Bây giờ chúng ta đã hoàn thành việc tạo tập tin dự án của mình, chúng ta sẽ bắt đầu thao tác phân đoạn Pattern lặp lại, mà chúng ta sẽ sử dụng sau này để so sánh ba phương pháp xây dựng Pattern.

Bước 1

Tạo hình dạng chính cho hình nền bằng một hình vuông 514 x 514 px, tô màu #1F2433 và sau đó căn giữa với trang bên dưới bằng cách sử dụng các tùy chọn Align CenterAlign Middle của bảng Arrange.

creating and positioning the backgroundcreating and positioning the backgroundcreating and positioning the background

Bước 2

Bắt đầu thao tác với phần bên trong của hình tròn trang trí ở giữa bằng cách tạo một hình tròn 6 x 6 px với Stroke dày 2 pt (#F72F2F), mà chúng ta sẽ căn giữa với trang này như chúng ta đã làm với hình nền.

creating the main shape for the inner section of the larger decorative circlecreating the main shape for the inner section of the larger decorative circlecreating the main shape for the inner section of the larger decorative circle

Bước 3

Tạo năm hình tròn đồng tâm dày 2 pt (#F72F2F), đảm bảo duy trì khoảng cách 2 px (là độ dày của các hình tròn thực tế) giữa chúng, như trong hình tham khảo. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm tất cả sáu hình lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

adding the remaining circles to the inner section of the larger decorative circleadding the remaining circles to the inner section of the larger decorative circleadding the remaining circles to the inner section of the larger decorative circle

Bước 4

Tiếp theo, chúng ta sẽ cần phải tạo clipping mask cho các hình tròn trên cùng bên trái, sử dụng hình vuông 24 x 24 px (được tô sáng với màu xanh lá cây) mà chúng ta sẽ căn chỉnh với các cạnh trên cùng và bên trái của hình tròn ngoài cùng.

creating the mask for the circles of the inner sectioncreating the mask for the circles of the inner sectioncreating the mask for the circles of the inner section

Bước 5

Khi chúng ta đã có mask, tất cả những gì chúng ta phải làm là mở bảng Layers, kéo các hình tròn được nhóm lên hình dạng này (hình vuông màu xanh lá cây), sẽ tạo ra kết quả như sau đây.

example of masking the circles of the inner sectionexample of masking the circles of the inner sectionexample of masking the circles of the inner section

Bước 6

Vì chúng ta muốn mặt nạ hoàn toàn nhìn xuyên qua được, trước tiên chúng ta sẽ chọn nó trong bảng Layers và sau đó xóa Fill của nó khỏi bảng Color.

removing the clipping masks fillremoving the clipping masks fillremoving the clipping masks fill

Bước 7

Tạo một bản sao (Control-C > Control-V) của phần mà chúng ta vừa che, sau đó đặt nó như trong hình tham khảo, đảm bảo điều chỉnh nó bằng cách lật nó theo chiều ngang và chiều dọc (Transform > Flip Horizontal & Flip Vertical).

creating the bottom-right quarterscreating the bottom-right quarterscreating the bottom-right quarters

Bước 8

Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng Pen Tool (P) và sử dụng nó để vẽ hai nhóm (Control-G) gồm sáu đường ngang dày 24 px rộng 2 pt (#F72F2F), mà chúng ta sẽ xếp theo chiều dọc cách nhau 2 px và sau đó đặt trên các cạnh của các hình tròn để chúng nằm đè lên nhau, như thấy trong hình tham khảo.

adding the horizontal lines to the inner section of the larger circleadding the horizontal lines to the inner section of the larger circleadding the horizontal lines to the inner section of the larger circle

Bước 9

Che các đường ngang mà chúng ta vừa tạo bằng một hình tròn 48 x 48 px, bằng cách mở bảng Layers và sau đó chỉ cần kéo chúng qua hình lớn hơn. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và che tất cả các hình tạo thành của phần hiện tại bằng cách sử dụng phím tắt Control-G, đảm bảo cung cấp cho nhóm kết quả một nhãn mô tả để bạn có thể dễ dàng xác định nó sau này.

masking the horizontal lines of the inner sectionmasking the horizontal lines of the inner sectionmasking the horizontal lines of the inner section

Bước 10

Bắt đầu thao tác phần bên ngoài của hình tròn trang trí, bằng cách tạo các phần dưới cùng bên trái với 24 hình tròn đồng tâm dày 2 pt (#F72F2F), bắt đầu với một hình 70 x 70 px và lên tới một hình 254 x 254 px. Khi bạn có tất cả các hình dạng đó, nhóm (Control-G) chúng lại và sau đó căn giữa chúng thẳng hàng với trang này, đảm bảo che chúng bằng một hình vuông 128 x 128 px.

creating the lower-left quarters of the outer sectioncreating the lower-left quarters of the outer sectioncreating the lower-left quarters of the outer section

Bước 11

Tạo một phần tư trên cùng bên phải bằng một bản sao (Control-C > Control-V) của hình mà chúng ta vừa che, chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách lật nó theo cả chiều ngang và chiều dọc (nhấp chuột phải > Transform > Flip Horizontal & Flip Vertical) và đặt nó như trong hình ảnh tham khảo.

adding the top-right quarters to the outer sectionadding the top-right quarters to the outer sectionadding the top-right quarters to the outer section

Bước 12

Thêm các đường chi tiết ngang bằng cách sử dụng hai nhóm (Control-G) gồm 32 nét Stroke dày 2 pt rộng 2 px (#F72F2F), chúng ta sẽ xếp chồng lên cách nhau 2 px theo chiều dọc, đảm bảo đặt chúng qua các hình phần tư sao cho chúng chồng lên nhau.

adding the horizontal detail lines to the outer sectionadding the horizontal detail lines to the outer sectionadding the horizontal detail lines to the outer section

Bước 13

Tạo clipping mask cho các đường ngang bằng cách sử dụng hình tròn 256 x 256 px (được tô sáng bằng màu xanh lá cây) mà chúng ta sẽ căn giữa với trang này và sau đó điều chỉnh bằng cách cắt ra một hình tròn 68 x 68 px nhỏ hơn (được tô sáng bằng màu đỏ) từ tâm của nó bằng cách sử dụng hình dạng Subtract.

creating the clipping mask for the outer sectioncreating the clipping mask for the outer sectioncreating the clipping mask for the outer section

Bước 14

Ngay sau khi bạn đã tạo mặt nạ, hãy mở bảng Layers và sau đó chỉ cần chọn và kéo hai nhóm đường ngang lên trên cùng hình dạng của nó, đảm bảo xóa phần màu tô của nó sau đs trong bảng Color. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm tất cả các phần tạo thành của hình tròn trang trí hiện tại bằng cách sử dụng phím tắt Control-G.

adjusting the clipping mask for the larger outer sectionadjusting the clipping mask for the larger outer sectionadjusting the clipping mask for the larger outer section

Bước 15

Tạo bốn bản sao (Control-C > Control-V bốn lần) của các hình dạng mà chúng ta vừa nhóm lại và sau đó đặt chúng ở giữa các góc của trang, như trong hình tham khảo này.

adding the remaining larger decorative circlesadding the remaining larger decorative circlesadding the remaining larger decorative circles

Bước 16

Bắt đầu thao tác vơi hình tròn trang trí nhỏ hơn bằng cách tạo ba hình tròn đồng tâm: một hình tròn 6 x 6 px với Stroke dày 2 pt (#FFEBD9), tiếp theo là hình tròn 14 x 14 px (#FFEBD9) và một hình tròn lớn hơn 22 x 22 px (#FFEBD9). Sau đó chọn và nhóm cả ba hình lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

creating the main shapes for the inner section of the smaller decorative circlecreating the main shapes for the inner section of the smaller decorative circlecreating the main shapes for the inner section of the smaller decorative circle

Bước 17

Che các phần trên cùng bên trái của hình tròn bằng một hình vuông 12 x 12 px, đảm bảo thêm phần dưới cùng bên phải bằng một bản sao (Control-C > Control-V) của hình mặt nạ kết quả, chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách lật cả chiều ngang và chiều dọc (nhấp chuột phải > Transform > Flip Horizontal & Flip Vertical) và sau đó đặt nó như trong hình tham khảo.

masking the quarters of the smaller inner sectionmasking the quarters of the smaller inner sectionmasking the quarters of the smaller inner section

Bước 18

Thêm các đường chi tiết ngang bằng cách sử dụng hai nhóm ba nét Stroke 12 x 12 px (#FFEBD9) với Width 2 pt, xếp chồng lên nhau cách 2 px theo chiều dọc, chúng ta sẽ chồng lên nhau với các phần tư trên cùng và dưới cùng, đảm bảo che chúng sau đó bằng một hình tròn 24 x 24 px. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm tất cả các phần hiện tại của hình tạo thành của phần hiện tại bằng cách sử dụng phím tắt Control-G.

adding the horizontal detail lines to the smaller inner sectionadding the horizontal detail lines to the smaller inner sectionadding the horizontal detail lines to the smaller inner section

Bước 19

Tạo bốn nhóm bốn hình tròn đồng tâm với Stroke dày 2 pt (#FFEBD9): một nhóm 30 x 30 px, tiếp theo là một nhóm 38 x 38 px, 46 x 46 px và một nhóm lớn hơn 54 x 54 px. Sau đó đặt chúng xung quanh phần trước, như trong hình ảnh tham khảo.

adding the circle groups to the smaller inner sectionadding the circle groups to the smaller inner sectionadding the circle groups to the smaller inner section

Bước 20

Hãy che các hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng một hình tròn 60 x 60 px, kéo chúng qua hình dạng lớn hơn từ trong bảng Layers.

masking the circle groups of the smaller inner sectionmasking the circle groups of the smaller inner sectionmasking the circle groups of the smaller inner section

Bước 21

Thêm các hình tròn ngoài bằng cách sử dụng một nhóm gồm ba hình tròn đồng tâm với Stroke dày 2 pt (#FFEBD9): một hình nhỏ 66 x 66 px, tiếp theo là một hình 74 x 74 px và một hình 82 x 82 px lớn hơn một chút. Sau đó, căn giữa chúng theo các hình dạng mà chúng ta vừa che.

adding the middle rings to the smaller inner sectionadding the middle rings to the smaller inner sectionadding the middle rings to the smaller inner section

Bước 22

Tạo các đường chi tiết theo chiều ngang bằng cách sử dụng hai nhóm bốn nét Strokei 104 px dày 2 pt (#FFEBD9) xếp chồng lên nhau theo chiều dọc cách 2 px, theo sau là những đường dọc sử dụng hai nhóm Strokes dài 104 px (#FFEBD9) đặt theo chiều ngang cách nhau 2 px, chúng ta sẽ đặt sao cho chúng chồng lên các đường path của các hình tròn bị che.

adding the horizontal and vertical lines to the smaller inner sectionadding the horizontal and vertical lines to the smaller inner sectionadding the horizontal and vertical lines to the smaller inner section

Bước 23

Che các hình dạng kết quả bằng cách sử dụng hình tròn 96 x 96 px, chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách cắt ra một hình 88 x 88 px nhỏ hơn bằng công cụ Subtract.

masking the horizontal and vertical detail linesmasking the horizontal and vertical detail linesmasking the horizontal and vertical detail lines

Bước 24

Thêm các hình tròn ngoài bằng ba hình tròn đồng tâm với Stroke dày 2 pt (#FFEBD9): một hình 96 x 96 px, tiếp theo là một hình 104 x 104 px khác và một hình 112 x 112 px lớn hơn một chút. Sau đó đặt chúng như trong hình ảnh tham khảo. Khi bạn đã hoàn thành, hãy đảm bảo chọn và nhóm tất cả các phần tạo thành của hình tròn trang trí bằng cách sử dụng phím tắt Control-G.

adding the outer rings to the smaller inner sectionadding the outer rings to the smaller inner sectionadding the outer rings to the smaller inner section

Bước 25

Kết thúc phân đoạn Pattern này bằng cách thêm ba bản sao (Control-C > Control-V ba lần) của các hình mà chúng ta vừa nhóm lại, chúng ta sẽ đặt ở giữa của các cạnh còn lại của trang.

adding the remaining smaller decorative circlesadding the remaining smaller decorative circlesadding the remaining smaller decorative circles

Bước 26

Bây giờ chúng ta đã hoàn thành việc kết hợp tất cả các phần khác nhau trong Pattern nhỏ của chúng ta, chúng ta sẽ chọn và nhóm chúng (Control-G) lại với nhau, đảm bảo che chúng sau đó bằng cách sử dụng hình vuông 514 x 514 px.

masking the repeating pattern segmentmasking the repeating pattern segmentmasking the repeating pattern segment

3. Cách tạo Pattern bằng phương pháp sao chép và dán

Cho đến thời điểm này, chúng ta đã tập hợp các phân đoạn Pattern lặp lại. Bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vào sử dụng và xem làm thế nào để chúng ta có thể tạo một Pattern thực tế bằng phương pháp đầu tiên.

Bước 1

Bạn sẽ bắt đầu bằng cách tạo một New Document bằng cách chuyển đến File > New (hoặc bằng cách sử dụng phím tắt Control-N) và sau đó nhập giá trị Width Height mong muốn (Tôi đã sử dụng hình vuông 1600 x 1600 px).

setting up a larger documentsetting up a larger documentsetting up a larger document

Bước 2

Tạo một bản sao (Control-C) của phân đoạn Pattern mà chúng ta vừa che đi, rồi dán nó (Control-V) trong tài liệu mới, theo mặc định sẽ căn chỉnh nó với góc trên cùng bên trái của trang.

pasting the pattern segment onto the larger documentpasting the pattern segment onto the larger documentpasting the pattern segment onto the larger document

Bước 3

Tiếp theo, chúng ta sẽ đưa vào trang này một vài bản sao ngang và dọc. Thông thường, tôi sẽ sử dụng phương pháp nhấp và kéo mà trong đó bạn tạo bản sao bằng cách chọn hình dạng mà bạn muốn sao chép và sau đó giữ phím Alt (để tạo bản sao) và Shift (để kéo theo một đường thẳng) trong khi kéo bằng chuột.

Vấn đề là, khi bạn làm điều này, phần mềm sẽ không chụp bản sao ngay với các cạnh của phân đoạn ban đầu, đó là những gì chúng ta muốn nó thực hiện. Để khắc phục điều này, bạn sẽ phải tạo bản sao bằng các phím tắt Control-C > Control-V, sau đó chọn và kéo nó cho đến khi nó khớp vào vị trí.

Ngoài ra, đừng lo lắng khi Pattern này ở khắp mọi nơi, vì chúng ta sẽ sửa nó trong bước tiếp theo.

populating the larger document using the copy and paste methodpopulating the larger document using the copy and paste methodpopulating the larger document using the copy and paste method

Bước 4

Chọn tất cả các phân đoạn Pattern bằng phím tắt Control-A, sau đó nhóm chúng lại với nhau bằng phím tắt Control-G, đảm bảo căn giữa nhóm kết quả với trang nằm bên dưới để đảm bảo rằng Pattern đó sẽ được áp dụng thống nhất.

center aligning the copy and paste patterncenter aligning the copy and paste patterncenter aligning the copy and paste pattern

Bước 5

Mặc dù phương pháp Sao chép và Dán rất dễ sử dụng, nhưng đôi khi nó sẽ không phải là lựa chọn tốt nhất của bạn, đặc biệt nếu bạn muốn điều chỉnh một trong các phân đoạn soạn thảo, vì phần mềm sẽ không đặt chúng trên toàn bộ Pattern đó. Điều này có nghĩa là nếu bạn cần thay đổi màu sắc hoặc kích thước của một phần tử, bạn sẽ phải dành thời gian để điều chỉnh từng phân đoạn soạn thảo của Pattern đó để thay đổi được áp dụng thống nhất.

Phương pháp tiếp theo khắc phục vấn đề này là bằng cách sử dụng một giải pháp đơn giản, như chúng ta sẽ thấy sau đây.

adjusting the color of a composing shape of the copy and paste patternadjusting the color of a composing shape of the copy and paste patternadjusting the color of a composing shape of the copy and paste pattern

4. Cách tạo Pattern bằng phương pháp biểu tượng

Nếu bạn định điều chỉnh Pattern sau đó, phương pháp thứ hai này sẽ là một lựa chọn tốt hơn vì nó cho phép bạn làm điều đó một cách rất đơn giản.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo một tài liệu 1600 x 1600 px, trên đó chúng ta sẽ dán (Control-V) một bản sao của phân đoạn Pattern lặp lại.

pasting the repeating pattern onto the larger artboard for the symbols methodpasting the repeating pattern onto the larger artboard for the symbols methodpasting the repeating pattern onto the larger artboard for the symbols method

Bước 2

Thay vì ngay lập tức bắt đầu phân phối vào trang với các bản sao của phân đoạn Pattern như chúng ta đã làm cách đây vài phút, thì chúng ta sẽ biến nó thành một biểu tượng cho phép chúng ta thực hiện bất kỳ điều chỉnh mong muốn nào ở cấp độ phổ rộng. Để thực hiện việc này, trước tiên bạn phải bật bảng Symbols, bằng cách chọn View > Studio nơi bạn sẽ nhấp vào Symbols.

Bây giờ bảng điều khiển đã hiển thị, bạn sẽ chọn phân đoạn Pattern và sau đó chỉ cần nhấp vào Create, sẽ biến nó thành một biểu tượng. Nó sẽ được thấy trên bảng Layers.

example of turning a pattern segment into a symbolexample of turning a pattern segment into a symbolexample of turning a pattern segment into a symbol

Bước 3

Khi chúng ta đã biến phân đoạn Pattern của mình thành biểu tượng, chúng ta có thể dành thời gian để lấp đầy trang bằng cách sử dụng một vài bản sao ngang và dọc (Control-C > Control-V) như chúng ta đã làm với phương pháp trước đó, đảm bảo nhóm (Control-G) chúng lại và sau đó căn giữa căn chỉnh Pattern kết quả bằng cách sử dụng các tùy chọn Align Horizontally and Vertically của bảng Arrange.

center aligning the pattern for the symbols methodcenter aligning the pattern for the symbols methodcenter aligning the pattern for the symbols method

Bước 4

Nếu bạn cần điều chỉnh Pattern kết quả, bạn có thể dễ dàng thực hiện bằng cách điều chỉnh một trong các phân đoạn soạn thảo của nó và phần mềm sẽ thực hiện chúng trên tất cả các Pattern khác.

adjusting the color of a composing shape for the symbols methodadjusting the color of a composing shape for the symbols methodadjusting the color of a composing shape for the symbols method

5. Cách tạo Pattern bằng phương pháp nhân đôi sức mạnh

Phương pháp thứ ba và cuối cùng này có lẽ là phương pháp tốt nhất, vì nó cho phép bạn lấp đầy trang nhanh hơn rất nhiều so với phương pháp Sao chép và Dán, đồng thời cho phép bạn dễ dàng chỉnh sửa nó như bạn có thể với phương pháp Symbols.

Bước 1

Như chúng ta đã làm với tất cả các phương pháp trước đó, bắt đầu bằng cách tạo một tài liệu 1600 x 1600 px và sau đó dán (Control-V) một bản sao của phân đoạn lặp lại lên nó.

pasting the repeating pattern for the power duplicate methodpasting the repeating pattern for the power duplicate methodpasting the repeating pattern for the power duplicate method

Bước 2

Nhanh chóng biến phân đoạn Pattern thành một biểu tượng, để bạn có thể thực hiện các điều chỉnh sau này nếu cần.

turning a pattern segment into a symbol for the power duplicate methodturning a pattern segment into a symbol for the power duplicate methodturning a pattern segment into a symbol for the power duplicate method

Bước 3

Với phân đoạn Pattern được chọn, sử dụng phím tắt Control-J để tạo một bản sao, sau đó chúng ta sẽ đặt ở phía bên phải của hình ban đầu, bằng cách nhấp và kéo trong khi giữ phím Alt Shift.

creating the first pattern segment copy using the duplicate functioncreating the first pattern segment copy using the duplicate functioncreating the first pattern segment copy using the duplicate function

Bước 4

Nhanh chóng tạo hàng bản sao đầu tiên bằng phím tắt Control-J hai lần thay vì phương pháp sao chép và dán thủ công hơn, thao tác này sẽ nhân đôi hành động đầu tiên của việc đặt phân đoạn Pattern đó bằng cách sử dụng cùng một giá trị khoảng cách.

creating the first row of copies using the power duplicate methodcreating the first row of copies using the power duplicate methodcreating the first row of copies using the power duplicate method

Bước 5

Khi bạn đã có hàng đầu tiên, hãy tạo một bản sao sau nó bằng phím tắt Control-J, sau đó kéo và đặt các bản sao bên dưới hàng ban đầu, lấp đầy trang bằng cách nhấn phím tắt Control-J hai lần.

Sau đó, chỉ cần nhóm (Control-G) chúng lại và căn giữa Pattern kết quả với trang nằm bên dưới.

center aligning the pattern for the power duplicate methodcenter aligning the pattern for the power duplicate methodcenter aligning the pattern for the power duplicate method

Bạn làm rất tốt!

Như mọi khi, tôi hy vọng bạn sẽ thấy vui vẻ khi thực hiện dự án này và đã học được điều gì đó mới và hữu ích khi thực hiện.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại chúng trong phần bình luận, và tôi sẽ quay lại với bạn ngay khi tôi có thể!

finished pattern segment previewfinished pattern segment previewfinished pattern segment preview

Bạn có muốn mở rộng các kỹ năng Affinity Designer của bạn không?!

Bạn chỉ mới bắt đầu sử dụng Trình Affinity Designer, nhưng chưa hiểu rõ về nó? Chà, nếu đó là trường hợp của bạn, thì hôm nay là ngày may mắn của bạn vì chúng tôi đã chọn một vài hướng dẫn sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng của mình.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads