Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách tạo một Hiệu ứng Chữ lấy cảm hứng từ game inFamous trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 11 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra một hiệu ứng văn bản lấy cảm hứng từ trò chơi inFamous. Trong quá trình này, bạn sẽ tìm hiểu cách làm thế nào để tạo ra một tia sáng, hai mẫu hoa văn, và hai Layer Style. Vậy hãy bắt đầu nào.

Nếu bạn chỉ muốn có hiệu ứng mà không cần làm theo hướng dẫn, thì bạn có thể mua toàn bộ Gaming Styles trên GraphicRiver.

Gaming Styles promoGaming Styles promoGaming Styles promo
Gaming Styles

Nguyên liệu

Chúng ta sẽ sử dụng hình nền sau đây:

1. Cách tạo mẫu hoa văn đầu tiên

Bước 1

Mở Photoshop và tạo một tài liệu mới 1500 x 1500 px. Sau đó, nhấp đúp vào layer Background để chuyển đổi nó thành một layer bình thường. Sau đó đổi tên thành infamous BG.

Renaming the backgroung layerRenaming the backgroung layerRenaming the backgroung layer

Bước 2

Thiết lập Foreground Color thành #000000Background Color thành #7c7c7c. Sau đó vào Filter > Render > Clouds.

Creating a abstract textureCreating a abstract textureCreating a abstract texture

Bước 3

Vào Filter > Filter Gallery... và chọn Distort > Glass với các cài đặt sau đây:

 • Distortion: 18
 • Smoothness: 2
 • Texture: Frosted
 • Scaling: 100%
 • Invert: Bỏ chọn

Nhấp OK.

Applying a glass effect to the textureApplying a glass effect to the textureApplying a glass effect to the texture

Bước 4

Giữ phím Alt-Spacenhấp chuột trái để phóng to cho đến khi bạn thấy toàn bộ hình ảnh.

Bây giờ hãy tạo một bản sao của layer bằng cách nhấn Control-J.

Making a copy of the layerMaking a copy of the layerMaking a copy of the layer

Bước 5

Nhấn Control-T để kích hoạt tùy chọn Free Transform. Sau đó, nhấp chuột phải vào hình ảnh và chọn Flip Horizontal. Sau đó, nhấn Enter và nhấp vào biểu tượng Add Layer Mask.

Creating a Layer MaskCreating a Layer MaskCreating a Layer Mask

Bước 6

Nhấp chuột vào Layer Mask (hộp màu trắng trong layer) và nhấn D để thiết lập lại Foureground và Background mặc định. Nhấn X để hoán đổi nó.

Sau đó, chọn công cụ Gradient Tool (G) với các cài đặt này:

 • Gradient: Foreground to Transparent
 • Type: Linear Gradient
 • Mode: Normal
 • Opacity: 100 %
 • Reverse: Bỏ chọn
 • Dither: Tích chọn
 • Transparency: Tích chọn

The Gradient Tool SettingsThe Gradient Tool SettingsThe Gradient Tool Settings

Bước 7

Bây giờ với công cụ Gradient Tool đang được chọn, nhấp chuột trái vào giữa của tài liệu và kéo chuột sang bên phải, đến khoảng một phần tư chiều rộng của hình ảnh.

Dragging the mouse to the right with the Gradient Tool Dragging the mouse to the right with the Gradient Tool Dragging the mouse to the right with the Gradient Tool

Bước 8

Nhấp vào tên của bản sao layer infamous BG và đi đến Layer > Merge Visible. Sau đó, tạo một bản sao khác của layer và lặp lại bước 5, nhưng chọn Flip Vertical. Bây giờ, nhấp chuột vào Layer Mask và lặp lại bước 7, kéo chuột lên trên cùng một khoảng cách.

Dragging the mouse to the top with the Gradient Tool Dragging the mouse to the top with the Gradient Tool Dragging the mouse to the top with the Gradient Tool

Bước 9

Nhấp vào tên bản sao thứ 2 của layer infamous BG và đi đến Layer > Merge Visible. Sau đó vào Edit > Define Pattern... và đặt tên nó là inFamous Pattern và nhấn OK. Sau đó lưu tài liệu và đóng nó.

Naming the PatternNaming the PatternNaming the Pattern

2. Cách tạo hiệu ứng tia lửa điện

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với các cài đặt này:

 • Name: Electric Texture
 • Width: 5000 px
 • Height: 2000 px
 • Resolution: 72 PPI
 • Color Mode: RGB Color 8 bit
 • Background Contents#000000

Nhấn OK.

Creating the new documentCreating the new documentCreating the new document

Bước 2

Thu nhỏ tài liệu cho đến khi bạn nhìn thấy hoàn toàn hình ảnh. Sau đó kích hoạt cây thước bằng cách vào View > Rulers. Sau đó, nhấp chuột phải vào cây thước và chọn Percent. Sau đó, nhấp chuột trái vào cây thước và kéo chuột để tạo ra bốn đường tham chiếu với các cài đặt này:

 • Vị trí đường nằm ngang đầu tiên: 40%
 • Vị trí đường nằm ngang thứ hai: 60%
 • Vị trí đường nằm dọc thứ nhất: 29%
 • Vị trí đường nằm dọc thứ hai: 71%

Chúng ta sẽ sử dụng một phần nhỏ hẹp ở giữa:

The document with the Canvas GuidesThe document with the Canvas GuidesThe document with the Canvas Guides

Bước 3

Nhấp đúp vào công cụ Zoom Tool để thiết lập lại mức phóng 100%. Bây giờ vào Layer > New > Layer... và đặt tên nó là Brush và nhấp OK. Sau đó chọn công cụ Brush Tool (B) với các cài đặt này:

 • Brush: Hard Round
 • Size: 6 px
 • Hardness: 100%
 • Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Flow: 100%
 • Pen Related Options: Bỏ chọn
The Brush tool settingsThe Brush tool settingsThe Brush tool settings

Bước 4

Bắt đầu vẽ một số đường ngoằn ngoè màu trắng ở giữa, vẽ từ trái sang phải.

Drawing the shaky linesDrawing the shaky linesDrawing the shaky lines

Bước 5

Bây giờ, thay đổi kích thước của brush thành 4 và tạo ra một số nhánh nhỏ. Đừng lo lắng nếu bạn vượt qua đường tham chiếu — chỉ cần không đi quá xa.

Drawing the small branchesDrawing the small branchesDrawing the small branches

Bước 6

Nhấp đúp vào layer Brush để thêm một Outer Glow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Lighten
 • Opacity: 31%
 • Noise: 0%
 • Color#4cb8ff
 • Technique: Softer
 • Spread: 7%
 • Size: 46 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Bỏ chọn
 • Range: 51%
 • Jitter: 0%

Nhấp OK.

First Outer Glow SettingsFirst Outer Glow SettingsFirst Outer Glow Settings

Bước 7

Bây giờ tạo một bản sao layer Brush bằng cách nhấn Control-J. Sau đó nhấp đúp vào nó để chỉnh sửa Outer Glow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Opacity: 100%
 • Noise: 0%
 • Color#30d6ff
 • Technique: Softer
 • Spread: 15%
 • Size: 49 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Bỏ chọn
 • Range: 100%
 • Jitter: 0%

Nhấn OK.

Second Outer Glow SettingsSecond Outer Glow SettingsSecond Outer Glow Settings

Bước 8

Vào Edit > Define Pattern... để lưu mẫu hoa văn. Sau đó đặt tên là Electric Pattern và nhấn OK.

Tấm hình của bạn sẽ trông như thế này:

How the image should lookHow the image should lookHow the image should look

Lưu tài liệu và đóng nó.

3. Cách tạo ra tia sáng

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với các cài đặt này:

 • Name: Light Streak
 • Width: 2200 px
 • Height: 600 px
 • Resolution: 72 PPI
 • Color Mode: RGB Color 8 bit
 • Background Contents#191919

Nhấp OK.

Creating a new documentCreating a new documentCreating a new document

Bước 2

Chọn công cụ Line Tool (U) với các cài đặt này:

 • Type: Pixels
 • Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Anti-Aliased: Tích chọn
 • Weight: 4 px
 • Color#ffffff

Bước 3

Vào Layer > New > Layer... và đặt tên layer mới là Light Line. Sau đó, nhấn giữ phím Shift và vẽ một đường ngang của khoảng 2050 px ở giữa của tài liệu.

Drawing a lineDrawing a lineDrawing a line

Bước 4

Bây giờ, nhấp chuột trái vào cây thước và kéo chuột để tạo ra ba đường tham chiếu với các cài đặt này:

 • Vị trí đường nằm dọc đầu tiên: 7%
 • Vị trí đường nằm dọc thứ hai: 50%
 • Vị trí đường nằm dọc thứ ba: 93%
Positioning the Canvas GuidesPositioning the Canvas GuidesPositioning the Canvas Guides

Bước 5

Nhấn D để thiết lập lại ForegroundBackground mặc định, và sau đó nhấn X để hoán đổi nó. Sau đó chọn công cụ Gradient Tool (G) với các cài đặt này:

 • Gradient: Foreground to Transparent
 • Type: Linear Gradient
 • Mode: Normal
 • Opacity: 100 %
 • Reverse: Bỏ chọn
 • Dither: Tích chọn
 • Transparency: Tích chọn
The Gradient tool SettingsThe Gradient tool SettingsThe Gradient tool Settings

Bước 6

Thêm một Layer Mask mới bằng cách nhấp vào biểu tượng Add Layer Mask. Sau đó với công cụ Gradient Tool đang được chọn, nhấp và kéo chuột từ đường tham chiếu đầu tiên (7%) đến đường tham chiếu thứ hai (50%). Thực hiện tương tự trên phía bên kia, bắt đầu từ đường tham chiếu thứ ba (93%) và đến đường thứ hai (50%).

Các mũi tên ở hình dưới đây đại diện cho công cụ Gradient Tool đang được kéo. Lưu ý rằng Layer Mask đã được chọn.

Dragging the Gradient ToolDragging the Gradient ToolDragging the Gradient Tool

Bước 7

Nhấp chuột phải vào layer Light Line và chọn Blending Options để thêm một Outer Glow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Screen
 • Opacity: 100%
 • Noise: 0%
 • Color#004eff
 • Technique: Softer
 • Spread: 0%
 • Size: 16 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Bỏ chọn
 • Range: 9%
 • Jitter: 0%

Nhấp OK.

Outer Glow SettingsOuter Glow SettingsOuter Glow Settings

Bước 8

Tạo một bản sao của layer Light Line bằng cách nhấn Control-J. Sau đó nhấn Control-T để thay đổi kích thước của nó, chọn thay đổi kích thước 70% theo chiều ngang, và sau đó nhấn Enter hai lần.

Resizing the layerResizing the layerResizing the layer

Bước 9

Bây giờ với bản sao layer Light Line đang được chọn, hãy lấy công cụ Move Tool (V), giữ phím Shift và nhấp phím mũi tên hướng lên một lần.

Moving the layer upMoving the layer upMoving the layer up

Bước 10

Tạo một bản sao của layer Light Line. Sau đó nhấn Control-T và thay đổi kích thước 700% theo chiều dọc. Sau đó, nhấn Enter hai lần.

Chọn công cụ Move Tool (V) và nhấn phím mũi tên xuống sáu lần (không đè phím Shift).

Moving the layer downMoving the layer downMoving the layer down

Bước 11

Nhấp chuột phải vào bản sao thứ hai của layer Light Line và chọn Blending Options thành Outer Glow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Opacity: 100%
 • Noise: 0%
 • Color#75c6ff
 • Technique: Softer
 • Spread: 0%
 • Size: 65 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Bỏ chọn
 • Range: 22%
 • Jitter: 0%

Nhấn OK.

Outer Glow SettingsOuter Glow SettingsOuter Glow Settings

Bước 12

Chọn tất cả các layer Light Line. Để làm như vậy, hãy giữ phím Shift và bấm vào các layer Light Line, tiếp tục giữ Shift và nhấp vào bản sao của layer Light Line và sau đó bản sao thứ hai của layer Light Line. Sau đó, buông phím Shiftnhấp chuột phải vào một trong các layer để chọn Convert to Smart Object. Sau đó lưu tài liệu đừng đóng nó vội.

Converting layers to Smart ObjectConverting layers to Smart ObjectConverting layers to Smart Object

4. Cách tạo Layer Style

Bước 1

Vào File > Open... và mở hình nền mà bạn đã tải về lúc bắt đầu hướng dẫn này.

Image of the BackgroundImage of the BackgroundImage of the Background

Bước 2

Chọn công cụ Type Tool (T) và viết inFAMOUS sử dụng phông chữ Impact. Sau đó vào Window > Character và thiết lập các cài đặt này:

 • Size: 140 pt
 • Tracking: -40
 • Faux Bold: Tích chọn
 • Faux Italic: Tích chọn
 • Anti-Aliasing: Smooth
Typing inFAMOUS and choosing the Character Panel settingsTyping inFAMOUS and choosing the Character Panel settingsTyping inFAMOUS and choosing the Character Panel settings

Bước 3

Nhấp chuột phải vào layer văn bản và chọn Blending Options để tạo ra Layer Style.

Hãy bắt đầu với Bevel & Emboss:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Smooth
 • Depth: 100%
 • Direction: Up
 • Size: 3 px
 • Soften: 0 px
 • Use Global Light: Bỏ chọn
 • Angle: 30º
 • Altitude: 30º
 • Gloss Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Bỏ chọn
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Opacity: 50%
 • Highlight Color#ffffff
 • Shadow Mode: Multiply
 • Shadow Opacity: 50%
 • Shadow Color#000000
Bevel and Emboss SettingsBevel and Emboss SettingsBevel and Emboss Settings

Bước 4

Bây giờ thêm một Stroke.

Ở đây chúng ta sẽ sử dụng mẫu hoa văn Electronic Pattern mà chúng ta đã tạo ra:

 • Size: 250 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Lighten
 • Opacity: 100%
 • Overprint: Bỏ chọn
 • Fill Type: Pattern
 • PatternElectric Pattern
 • Scale: 25%
 • Link With Layer: Tích chọn
Stroke SettingsStroke SettingsStroke Settings

Bước 5

Kéo cửa sổ Layer Style sang một bên và nhìn vào tài liệu; Electric Pattern của bạn có thể ở sai chỗ. Để khắc phục điều đó, nhấp chuột trái bất cứ nơi nào trên tài liệu và kéo chuột. Đặt Electric Pattern ngay bên dưới văn bản.

Moving the pattern with the mouseMoving the pattern with the mouseMoving the pattern with the mouse

Bước 6

Thêm một Gradient Overlay. Sau đó nhấp vào thanh Gradient để tạo một preset mới với các cài đặt này:

 • Color Stop đầu tiên#c9c9c9 và Location 11%
 • Color Stop thứ hai#639dbb và Location 24%
 • Color Stop thứ ba#356d8a và Location 38%
 • Color Stop thứ tư#d9d9d9 và Location 47%
 • Color Stop thứ năm#979797 và Location 71%
 • Color Stop thứ sáu#dedede và Location 82%
 • Color Stop thứ bảy#2b2b2b và Location 95%

Bấm vào nút New và sau đó nhấp vào OK để trở về cửa sổ Layer Style.

Creating a new gradient presetCreating a new gradient presetCreating a new gradient preset

Bước 7

Hoàn thành Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Dither: Bỏ chọn
 • Opacity: 100%
 • Reverse: Bỏ chọn
 • Style: Linear
 • Align with Layer: Tích chọn
 • Angle: 90º
 • Scale: 100%
Gradient Overlay SettingsGradient Overlay SettingsGradient Overlay Settings

Bước 8

Thêm một Pattern Overlay với mẫu hoa văn đầu tiên mà chúng ta đã tạo ra (inFamous Pattern) với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Pattern: inFamous Pattern
 • Scale: 50%
 • Link with Layer: Tích chọn

Bây giờ bạn có thể kéo mẫu hoa văn với con chuột một lần nữa để đặt nó ở một vị trí tốt hơn. Sau đó, nhấp vào nút New Style... để lưu style. Sau đó, đặt tên là inFamous Style và bấm OK.

Pattern Overlay settingsPattern Overlay settingsPattern Overlay settings

Bước 9

Tạo một bản sao của layer inFAMOUS bằng cách nhấn Control-J. Sau đó, nhấp chuột phải vào nó và chọn Clear Layer Style.

Clearing a layer styleClearing a layer styleClearing a layer style

Bước 10

Thay đổi Fill của bản sao layer inFAMOUS thành 0%.

Changing the fill of the layerChanging the fill of the layerChanging the fill of the layer

Bước 11

Nhấp chuột phải vào bản sao layer inFAMOUS và chọn Blending Options... để thêm một Bevel & Emboss với các cài đặt này:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Smooth
 • Depth: 715%
 • Direction: Up
 • Size: 3 px
 • Soften: 0 px
 • Use Global Light: Bỏ chọn
 • Angle: 120º
 • Altitude: 30º
 • Gloss Contour: Ring - Double
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Opacity: 75%
 • Highlight Color#ffffff
 • Shadow Mode: Bất cứ điều gì
 • Shadow Opacity: 0%
 • Shadow Color: Bất cứ điều gì
Bevel and Emboss settingsBevel and Emboss settingsBevel and Emboss settings

Bước 12

Thêm một Inner Glow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Opacity: 75%
 • Noise: 0%
 • Color#abe4ff
 • Technique: Softer
 • Source: Edge
 • Choke: 0%
 • Size: 4%
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Bỏ chọn
 • Range: 50%
 • Jitter: 0%
Inner Glow settingsInner Glow settingsInner Glow settings

Step 13

Thêm một Pattern Overlay với Electric Pattern và các thiết lập này:

 • Blend Mode: Lighten
 • Opacity: 100%
 • PatternElectric Pattern
 • Scale: 25%
 • Link with Layer: Tích chọn

Bây giờ bạn có thể kéo mẫu hoa văn đến cùng vị trí như Electric Pattern đầu tiên, nhưng bây giờ nó sẽ ở bên trong văn bản. Sau đó, bấm vào nút New Style và đặt tên nó là inFamous Style TOP (vì điều này ở trên cùng của Layer Style đầu tiên). Sau đó, bấm vào OK.

Pattern Overlay settingsPattern Overlay settingsPattern Overlay settings

Bước 14

Chúng ta gần như đã hoàn tất. Chúng ta chỉ cần thêm Light Streak mà chúng ta đã tạo ra trước đó.

Quay trở lại tài liệu Light Streak và kéo tab của nó để phóng đại nó. Sau đó kéo bản sao thứ hai của layer Light Line vào tài liệu chính của chúng ta. Sau đó, đóng tài liệu Light Streak.

Dragging the Light Streak layer to the main documentDragging the Light Streak layer to the main documentDragging the Light Streak layer to the main document

Bước 15

Quay trở lại tài liệu chính, và chúng ta sẽ thay đổi kích thước Light Streak bây giờ.

Bấm Control-T và thay đổi kích thước của nó đến 40% theo chiều ngangdọc. Sau đó nhấn Enter hai lần.

Resizing the Light StreakResizing the Light StreakResizing the Light Streak

Bước 16

Chọn công cụ Move Tool (V) và kéo Light Streak lên trên cùng của văn bản. Sau đó thay đổi Layer Mode thành Screen.

Moving the Light Streak and changing the layer modeMoving the Light Streak and changing the layer modeMoving the Light Streak and changing the layer mode

Bước 17

Tạo một bản sao của bản sao thứ 2 của layer Light Line bằng cách nhấn Control-J. Sau đó đặt nó ở dưới cùng của văn bản.

Image showing the Light Streak in the right placeImage showing the Light Streak in the right placeImage showing the Light Streak in the right place

Và kết quả là:

Final resultFinal resultFinal result

Xin chúc mừng, bây giờ bạn đã hoàn tất!

Trong hướng dẫn này, bạn đã biết cách làm thế nào để tạo ra một hiệu ứng văn bản với tia lửa điện trong Adobe Photoshop. Chúng ta bắt đầu bằng cách tạo ra các mẫu hoa văn, sau đó chúng ta tạo ra một vệt sáng, và cuối cùng hai Layer Style. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này, và đừng ngại để lại ý kiến của bạn ở dưới đây.

Hiệu ứng văn bản mà chúng ta vừa tạo ra là một phần của bộ Gaming Styles.

Gaming Styles promoGaming Styles promoGaming Styles promo
Gaming Styles
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads