Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Patterns

Cách vẽ thiết kế Rangoli dễ dàng cho lễ hội Diwali trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 15 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong các bước sau, bạn sẽ được tìm hiểu cách tạo ra một thiết kế Rangoli dễ dàng cho lễ hội Diwali trong Adobe Illustrator.

Để bắt đầu, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập một lưới đơn giản và cách dễ dàng để tạo ra hình dạng này ban đầu. Tận dụng lợi thế của bảng Appearance, bạn sẽ tìm hiểu cách trang trí các cạnh của hình dạng đầu tiên. Sử dụng các kỹ thuật xây dựng hình dạng vector cơ bản, bảng Appearance và một loạt các hiệu ứng Transform, bạn sẽ học cách tạo kiểu cho phía trong của hình tròn của bạn.

Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một nền phẳng và cách thêm một bóng đổ nhẹ dưới thiết kế rangoli cuối cùng của bạn.

Để có thêm nguồn cảm hứng về cách điều chỉnh hoặc cải thiện thiết kế cuối cùng của bạn, bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn tài nguyên tại GraphicRiver.

Điều bạn cần

Bạn sẽ cần tài nguyên sau để hoàn thành dự án này:

1. Cách tạo tài liệu mới và thiết lập lưới

Nhấn Control-N để tạo tài liệu mới. Chọn Pixels từ trình đơn Units, nhập 850 trong ô chiều rộng và chiều cao, sau đó nhấp chuột vào nút More Settings. Chọn RGB cho Color Mode, đặt Raster Effects thành Screen (72 ppi), rồi nhấp chuột vào Create Document.

Kích hoạt Grid (View > Show Grid) Snap to Grid (View > Snap to Grid). Bạn sẽ cần một lưới mỗi 10 px, vì vậy chỉ cần vào Edit > Preferences > Guides & Grid, và nhập 10 vào ô Gridline every1 trong ô Subdivisions. Cố gắng không nản chí bởi tất cả các lưới đó - nó sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn và ghi nhớ rằng bạn có thể dễ dàng bật hoặc tắt nó bằng phím tắt Control- ".

Bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ thống lưới của Illustrator trong bài hướng dẫn ngắn này từ Andrei Stefan: Understanding Adobe Illustrator's Grid System.

Bạn cũng nên mở bảng Info (Window > Info) để xem trước trực tiếp với kích thước và vị trí của các hình dạng của bạn. Đừng quên đặt đơn vị đo thành pixel từ Edit > Preferences > Units. Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn.

set up gridset up gridset up grid

2. Cách tạo hình tròn đầu tiên

Bước 1

Chọn Ellipse Tool (L) và hướng đến Thanh công cụ của bạn. Hủy bỏ màu sắc từ nét stroke và sau đó chọn màu tô và thiết lập màu sắc của nó thành R=23 G=50 B=127. Di chuyển đến bản vẽ của bạn và chỉ cần tạo một hình tròn 490 px — lưới và Snap to Grid sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn.

Mở bảng Align (Window > Align). Đặt căn chỉnh cho Artboard (mở menu và vào Show Options nếu bạn không thể nhìn thấy phần Align To như thể hiện trong hình dưới đây) và sau đó chỉ cần nhấp chuột vào nút Horizontal Align Center Vertical Align Center. Điều này sẽ di chuyển hình của bạn ra giữa của canvas.

circlecirclecircle

Bước 2

Đảm bảo rằng hình dạng của bạn vẫn được chọn và mở bảng Appearance (Window > Appearance).

Chọn nét stroke, thiết lập màu của nó thành R=255 G=213 B=6, và sau đó mở bảng Stroke. Đặt Weight10 px và đánh dấu vào nút Align Stroke to Outside.

strokestrokestroke

Bước 3

Đảm bảo rằng hình dạng của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance.

Chọn toàn bộ đường path (chỉ cần nhấp chuột vào đoạn đường Path của văn bản đó từ trên cùng của bảng điều khiển) và vào Effect > Distort & Transform > Zig Zag. Nhập các thuộc tính được hiển thị trong hình dưới đây và nhấp chuột vào OK.

zig zagzig zagzig zag

3. Cách trang trí các cạnh của hình tròn đầu tiên

Bước 1

Chọn Ellipse Tool (L) và tạo ra hai hình tròn 30 px. Tô màu cho cả hai hình dạng với R=250 G=0 B=8 và đặt chúng như thể hiện trong hình dưới đây.

Chọn cả hai hình dạng và biến chúng thành một đường path phức hợp đơn giản (Object > Compound Path > Make or Control-8).

compound pathcompound pathcompound path

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng đường path phức hợp của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Chọn nét stroke và thiết lập màu của nó là R=255 G=213 B=6. Thay đổi Weight thành 10 px và đừng quên căn chỉnh nó với bên ngoài.

align to outsidealign to outsidealign to outside

Bước 3

Hãy chắc chắn rằng đường path phức hợp của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance. Sử dụng nút Add New Fill để thêm màu tô thứ hai và chọn nó.

Đặt màu thành màu trắng (R=255 G=255 B=255) và vào Effect > Path > Offset Path. Nhập a -10 px Offset và nhấn OK.

offset path effectoffset path effectoffset path effect

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng đường path phức hợp của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Chọn toàn bộ đường path và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 5

Chọn Ellipse Tool (L) và tạo hai hình tròn 10 px. Tô màu cho cả hai hình dạng với R=30 G=148 B=255 và đặt chúng như thể hiện trong hình dưới đây.

Chọn cả hai hình dạng và biến chúng thành một đường path phức hợp mới (Object > Compound Path > Make or Control-8).

second compound pathsecond compound pathsecond compound path

Bước 6

Hãy chắc chắn rằng đường path phức hợp mới của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Chọn nét stroke và thiết lập màu của nó là R=255 G=214 B=6. Thay đổi Weight thành 10 px và đừng quên căn chỉnh nó với bên ngoài.

strokestrokestroke

Bước 7

Hãy chắc chắn rằng đường path phức hợp mới hơn của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Chọn toàn bộ đường path và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 8

Hãy chắc chắn rằng đường path phức hợp mới hơn của bạn vẫn được chọn, và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

4. Cách trang trí hình tròn đầu tiên

Bước 1

Chuyển sang đường lưới mỗi 5 px. Chỉ cần vào Edit > Preferences > Guides & Grid và nhập 5 vào ô Gridline every.

Chọn Ellipse Tool (L) và tạo ra một hình dạng 80 x 145 px. Tô màu cho hình mới này với màu trắng, đặt nó như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên, và chắc chắn rằng nó vẫn được chọn.

Chọn công cụ Anchor Point Tool (Shift-C) và nhấp chuột vào điểm neo dưới cùng. Di chuyển đến điểm neo trên cùng, nhấp chuột vào nó, và sau đó kéo chốt chỉnh 10 px sang bên phải. Tiếp tục hướng đến các chốt chỉnh của điểm neo này và kéo chúng như thể hiện trong hình thứ ba. Lưới và tính năng Snap to Grid sẽ lại hữu ích.

anchor point toolanchor point toolanchor point tool

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu trắng của bạn vẫn được chọn, và hướng đến bảng Appearance.

Chọn nét stroke và thiết lập màu của nó là R=255 G=213 B=6. Thay đổi Weight thành 10 px và đừng quên đánh dấu vào nút Round Join.

strokestrokestroke

Bước 3

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu trắng của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Chọn toàn bộ đường path và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu trắng của bạn vẫn được chọn, và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập vào các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 5

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu trắng của bạn vẫn được chọn, và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 6

Chọn Ellipse Tool (L) và tạo ra một hình dạng 80 x 145 px. Tô màu cho hình dạng mới này với R=30 G=148 B=255, đặt nó như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên, và chắc chắn rằng nó vẫn được chọn.

Chọn công cụ Anchor Point Tool (Shift-C) và nhấp chuột vào điểm neo dưới cùng. Di chuyển đến điểm neo trên cùng, nhấp chuột vào nó, và sau đó kéo chốt chỉnh 5 px sang bên phải, như thể hiện trong hình ảnh thứ hai.

anchor point toolanchor point toolanchor point tool

Bước 7

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu xanh của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Chọn nét stroke và thiết lập màu của nó thành R=1 G=1 B=71. Thay đổi Weight thành 10 px và đừng quên căn chỉnh nó vào bên trong.

strokestrokestroke

Bước 8

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu xanh của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Sử dụng nút Add New Stroke để thêm nét stroke thứ hai và chọn nó. Đặt màu của nó thành R=1 G=1 B=71, thay đổi Weight thành 10 px, căn chỉnh nó với bên ngoài và đừng quên đánh dấu vào nút Round Join.

add new strokeadd new strokeadd new stroke

Bước 9

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu xanh của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Chọn toàn bộ đường path và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 10

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu xanh của bạn vẫn được chọn và quay lại Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

5. Cách tạo hình tròn thứ hai

Bước 1

Chọn Ellipse Tool (L), tạo một hình tròn 300 px và căn giữa nó bằng cách sử dụng các lệnh tương tự từ bảng Align.

Tô màu cho hình dạng mới này với R=250 G=0 B=8 và sau đó chọn nét stroke. Đặt màu của nó thành R=255 G=214 B=6, thay đổi Weight thành 10 px và đừng quên căn chỉnh màu cho bên ngoài.

red circlered circlered circle

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng hình tròn màu đỏ của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Chọn toàn bộ đường path và vào Effect > Distort & Transform > Zig Zag. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

zig zagzig zagzig zag

6. Cách trang trí hình tròn thứ hai

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và tạo ra một hình dạng 60 x 100 px. Tô màu cho hình này với màu trắng và đặt nó như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên.

Hãy chắc chắn rằng hình chữ nhật của bạn vẫn được chọn và vào Object > Path > Add Anchor Points. Chọn công cụ Delete Anchor Point Tool (-) và chỉ cần nhấp chuột vào các điểm neo ở góc để loại bỏ chúng. Điều này về cơ bản sẽ biến hình chữ nhật của bạn thành một hình thoi.

Tiếp tục hướng đến hình dạng này và chuyển sang Direct Selection Tool (A). Chọn các điểm neo bên trái và bên phải (được đánh dấu trong hình ảnh thứ ba) và chỉ cần kéo chúng xuống 10 px như trong hình thứ tư.

rhombusrhombusrhombus

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu trắng của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Chọn nét stroke và thiết lập màu của nó là R=255 G=214 B=6. Thay đổi Weight thành 10 px, căn chỉnh nó với bên ngoài, và đừng quên đánh dấu vào nút Round Join.

strokestrokestroke

Bước 3

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu trắng của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Chọn toàn bộ đường path và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu trắng của bạn vẫn được chọn và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 5

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu trắng của bạn vẫn được chọn và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 6

Chọn Ellipse Tool (L) và tạo ra một hình dạng 50 x 125 px. Tô màu cho hình tròn này với màu xanh lá cây ngẫu nhiên, đặt nó như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên, và chắc chắn rằng nó vẫn được chọn.

Chọn công cụ Anchor Point Tool (Shift-C) và nhấp chuột vào điểm neo dưới cùng. Di chuyển đến điểm neo trên cùng, nhấp chuột vào nó, và sau đó kéo chốt chỉnh 5 px sang bên phải, như thể hiện trong hình ảnh thứ hai.

squeezed circlesqueezed circlesqueezed circle

Bước 7

Hãy chắc chắn rằng hình dạng dẹp của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance. Thay đổi màu tô thành R=250 G=0 B=8.

Chọn nét stroke và thiết lập màu của nó thành R=1 G=1 B=71. Thay đổi Weight thành 10 px và đừng quên căn chỉnh nó với bên trong.

strokestrokestroke

Bước 8

Hãy chắc chắn rằng hình dạng dẹp của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Sử dụng nút Add New Stroke để thêm nét stroke thứ hai và chọn nó. Đặt màu của nó thành R=255 G=214 B=6, thay đổi Weight thành 10 px, căn chỉnh nó với bên ngoài và đừng quên đánh dấu vào nút Round Join.

strokestrokestroke

Bước 9

Hãy chắc chắn rằng hình dạng dẹp của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Chọn toàn bộ đường path và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 10

Hãy chắc chắn rằng hình dạng dẹp của bạn vẫn được chọn và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

ABCDABCDABCD

7. Cách tạo hình tròn thứ ba

Bước 1

Chọn Ellipse Tool (L), tạo một hình tròn 100 px và căn giữa nó bằng cách sử dụng các lệnh tương tự từ bảng Align.

Tô màu cho hình dạng mới này với R=1 G=1 B=71 và sau đó chọn nét stroke. Đặt màu của nó thành R=255 G=214 B=6, thay đổi Weight thành 10 px và đừng quên căn chỉnh màu cho bên ngoài.

dark circledark circledark circle

Bước 2

Đảm bảo rằng hình tròn màu tối của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Chọn toàn bộ đường path và vào Effect > Distort & Transform > Zig Zag. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp chuột vào OK.

zig zagzig zagzig zag

8. Cách tạo khung thoại và hình nền

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và tạo ra một hình dạng 290 x 55 px. Tô màu cho hình mới này với màu trắng và đặt nó như thể hiện trong hình dưới đây.

white rectanglewhite rectanglewhite rectangle

Bước 2

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và tạo một hình vuông 60 px. Tô màu cho hình dạng mới này với R=30 G=148 B=255 và đặt nó như thể hiện trong hình dưới đây. Chuyển sang công cụ Delete Anchor Point Tool (-) và nhấp chuột vào điểm neo dưới cùng bên trái để xóa nó.

triangletriangletriangle

Bước 3

Chọn công cụ Type (T) và mở bảng Character (Window > Type > Character). Chọn phông chữ Baker Street Inline và đặt kích thước là 270 px.

Di chuyển đến bản vẽ của bạn và chỉ cần nhấp chuột vào đó. Nhập văn bản của bạn và đặt màu thành R=30 G=148 B=255.

type tooltype tooltype tool

Bước 4

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và tạo một hình vuông 870 px. Tô màu cho hình dạng mới này với R=5 G=26 B=115, đảm bảo rằng nó bao gồm toàn bộ bản vẽ của bạn, và sau đó đặt nó ra phía sau (Object > Arrange > Send to Back hoặc Shift-Control- [).

backgroundbackgroundbackground

Bước 5

Chọn Ellipse Tool (L) và tạo ra một hình tròn 490 px. Tô màu cho hình dạng mới này với R=1 G=1 B=71 và đặt nó như thể hiện trong hình dưới đây.

shadow shapeshadow shapeshadow shape

Bước 6

Hãy chắc chắn rằng hình tròn màu tối của bạn vẫn được chọn, thay đổi Blending Mode thành Soft Light và vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập Radius 50 px và nhấp chuột vào OK.

Đặt hình này ra phía sau (Object > Arrange > Send to Back hoặc Shift-Control- [) và sau đó đưa nó lên trước một bước (Control-]).

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất!

Đây là cách thiết kế rangoli dễ dàng của bạn cho lễ hội Diwali mà bạn nên tham khảo. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể áp dụng các kỹ thuật này trong các dự án tương lai của bạn. Đừng ngần ngại chia sẻ kết quả cuối cùng của bạn trong phần bình luận.

Hãy điều chỉnh thiết kế cuối cùng và biến nó thành của riêng bạn. Bạn có thể tìm thấy một số nguồn cảm hứng tuyệt vời tại GraphicRiver, với các giải pháp thú vị để cải thiện thiết kế của bạn.

easy rangoli design for Diwalieasy rangoli design for Diwalieasy rangoli design for Diwali

Bạn đang tìm kiếm các hướng dẫn vector tuyệt vời hơn để thử? Tôi đề xuất các hướng dẫn sau đây làm bước tiếp theo của bạn:

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads