1. Design & Illustration
  2. Winter

Cách tạo một quả cầu tuyết mùa đông trong Adobe Photoshop

by
Read Time:6 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để tạo ra một quả cầu tuyết giống thật trong Photoshop với một hiệu ứng tuyết rơi, bằng cách sử dụng ảnh của riêng bạn.

Hiệu ứng quả cầu tuyết này là một phần của bộ Animated Snow Globe Photoshop Action for Christmas và Snow Globe Christmas Mockup with GIF Animation của tôi từ bộ sưu tập trên GraphicRiver.

Animated Snow Globe Photoshop ActionAnimated Snow Globe Photoshop ActionAnimated Snow Globe Photoshop Action
Action Photoshop với hiệu ứng quả cầu tuyết động

Tài nguyên đính kèm

Các tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo nền

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1200 x 1200 px và tạo một layer mới gọi là Blue Background. Tô màu (fill) cho layer này với màu #d9d9d9 sử dụng công cụ Paint Bucket Tool.

Fill with Color in PhotoshopFill with Color in PhotoshopFill with Color in Photoshop

Bước 2

Vào Filter > Noise > Add Noise và thiết lập Amount thành 5%, Distribution thành Uniform, và tích chọn Monochromatic.

Filter Noise Add Noise in PhotoshopFilter Noise Add Noise in PhotoshopFilter Noise Add Noise in Photoshop

Bước 3

Mở cửa sổ Layer Style của layer này và thêm một Gradient Overlay (màu #ffffff#000000) và một Color Overlay (màu #4dc4de). Tất nhiên bạn có thể chọn bất kỳ màu nào mà bạn thích cho Color Overlay.

Add Gradient Overlay Layer Style in PhotoshopAdd Gradient Overlay Layer Style in PhotoshopAdd Gradient Overlay Layer Style in Photoshop
Add Color Overlay Layer Style in PhotoshopAdd Color Overlay Layer Style in PhotoshopAdd Color Overlay Layer Style in Photoshop

2. Cách tạo hiệu ứng quả cầu tuyết

Bước 1

Thêm Overlay quả cầu tuyết trong một layer mới; bạn phải thay đổi kích thước của tấm hình để vừa với canvas của bạn nếu bạn đang sử dụng canvas có kích thước tương đương. Hãy gọi layer này là Shade. Nhân đôi layer này và gọi nó là Highlight. Tạm thời ẩn layer Highlight.

Add Snow Globe OverlayAdd Snow Globe OverlayAdd Snow Globe Overlay

Bước 2

Thiết lập Blend Mode của layer Shade thành Multiply, Opacity 100%.

Create Snow Globe ShadeCreate Snow Globe ShadeCreate Snow Globe Shade

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở phía dưới cùng của bảng Layers, và chọn Curves. Nhấp trực tiếp vào đường Curve và thêm một điểm với Output 130Input 69. Thêm một điểm khác với Output 244Input 183.

Nhấp chuột phải lên layer adjustment Curves và chọn Create Clipping Mask.

Add Curves Adjustment LayerAdd Curves Adjustment LayerAdd Curves Adjustment Layer

Bước 3

Hiện thị lại layer Highlight. Thiết lập Blend Mode thành Screen, Opacity 100%.

Add Screen Blend ModeAdd Screen Blend ModeAdd Screen Blend Mode

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở phía dưới cùng của bảng Layers và chọn Curves. Nhấp vào điểm đầu tiên và kéo để di chuyển nó; thiết lập Output thành 235Input thành 0.

Nhấp trực tiếp lên đường Curve và thêm một điểm với Output 55Input 71. Thêm một điểm khác với Output 114Input 215.

Nhấp chuột phải lên layer adjustment Curves và chọn Create Clipping Mask.

Add Curves Adjustment Layer in PhotoshopAdd Curves Adjustment Layer in PhotoshopAdd Curves Adjustment Layer in Photoshop

Bước 4

Trở lại layer Highlight và nhấp vào biểu tượng Add layer mask ở phía cuối của bảng Layers.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Chọn công cụ Brush Tool và chọn brush Soft Round; thiết lập kích thước khoảng 200px. Thiết lập Foreground Color thành #000000. Nhấp lên layer mask và chỉ cần vẽ lên giữa của quả cầu tuyết.

Paint Inside Layer Mask in PhotoshopPaint Inside Layer Mask in PhotoshopPaint Inside Layer Mask in Photoshop

3. Cách thêm hình lâu đài

Bước 1

Tạo một layer mới bên dưới layer Shade và gọi nó là Castle Image. Sao chépdán Hình lâu đài vào layer mới này. Bạn phải thay đổi kích thước tấm hình để có được cái nhìn mà bạn muốn.

Add Castle ImageAdd Castle ImageAdd Castle Image

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở phía dưới của bảng Layers và chọn Gradient Map. Nhấp chuột phải lên layer adjustment Gradient Map và chọn Create Clipping Mask.

Thiết lập Blend Mode của Gradient Map thành Color, Opacity 92%.  Đối với gradient, chọn các màu #154654#e8fdfd.

Add Gradient Map in PhotoshopAdd Gradient Map in PhotoshopAdd Gradient Map in Photoshop

4. Cách tạo bề mặt tuyết

Bước 1

Tạm thời bạn có thể ẩn layer Castle Image đi. Chọn công cụ Ellipse Tool và tạo một hình như trong minh hoạ dưới đây: Gọi layer này là Snow Base.

Photoshop Ellipse ToolPhotoshop Ellipse ToolPhotoshop Ellipse Tool

Thêm một layer style Inner Shadow vào layer Snow Base. Màu cho shadow (bóng đổ) là #1d2528.

Inner Shadow Layer Style in PhotoshopInner Shadow Layer Style in PhotoshopInner Shadow Layer Style in Photoshop

Bước 2

Tạo một layer mới và gọi nó là Frozen Snow Texture. Sao chép và dán hình stock Frozen Snow Texture vào trong layer này. Nhấp chuột phải lên layer và chọn Create Clipping Mask.

Frozen Snow TextureFrozen Snow TextureFrozen Snow Texture

Vào Edit > Transform > Perspective và hiệu chỉnh phối cảnh bằng cách kéo các điểm. Nếu bạn muốn bạn có thể giảm độ trong suốt (opacity) của layer này.

Edit Transform Perspective Photoshop ToolEdit Transform Perspective Photoshop ToolEdit Transform Perspective Photoshop Tool

Nhấp vào biểu tượngtượng Add layer mask ở phía dưới của bảng Layers. Chọn công cụ Gradient Tool với Linear Gradient và thiết lập các màu cho gradient #000000#ffffff. Đặt con trỏ chuột lên hình ảnh nơi mà bạn muốn thiết lập điểm bắt đầu của gradient, và kéo để xác định điểm cuối. Giữ phím Shift khi bạn kéo.

Photoshop Gradient ToolPhotoshop Gradient ToolPhotoshop Gradient Tool

5. Cách thêm cái nơ màu đỏ

Bây giờ bạn có thể làm cho layer Castle Image hiển thị. Tạo một layer mới bên trên layer adjustment Gradient Map của layer Castle Image, và gọi nó là Red Ribbon.

Tải về tập tin bow-vector.psd, và bên trong bạn có thể tìm thấy chiếc nơ màu đỏ. Bạn có thể thay đổi màu của dải băng. Vào File > Save for Web and Devices và lưu tấm ảnh thành định dạng PNG-24 cùng với tích chọn Transparency. Thêm hình PNG này vào layer Red Ribbon bằng cách vào File > Place.

Red Ribbon PNGRed Ribbon PNGRed Ribbon PNG

6. Thêm tấm ảnh bên trong quả cầu tuyết

Bước 1

Nhấp vào layer Red Ribbon. Giữ phím Shift và nhấp vào layer Snow Base để chọn tất cả các layer ở giữa. Vào Layer > New > Group from Layers. Gọi nhóm này là Castle.

Create Group from Layers in PhotoshopCreate Group from Layers in PhotoshopCreate Group from Layers in Photoshop

Bước 2

Vào layer Shade, giữ phím Control và nhấp lên hình thu nhỏ của layer để tạo một vùng chọn. Vào nhóm Castle và nhấn nút Add Layer Mask.

Add Layer Mask to Group in PhotoshopAdd Layer Mask to Group in PhotoshopAdd Layer Mask to Group in Photoshop

Bước 3

Vào layer Castle Image và thêm nó như là một layer mask. Thiết lập Foreground Color thành #000000 và sử dụng công cụ Brush Tool để vẽ lên các khu vực mà bạn muốn ẩn. Bạn có thể sử dụng một brush Soft Round và Opacity Levels khác.

Paint Inside Layer Mask in PhotoshopPaint Inside Layer Mask in PhotoshopPaint Inside Layer Mask in Photoshop

Bước 4

Nếu bạn muốn bạn có thể phát lộ thêm màu sắc ban đầu của toà lâu đài. Vào layer adjustment Gradient Map của layer Castle và sử dụng công cụ Brush Tool (màu #ffffff) để vẽ lên các khu vực mà bạn muốn phát lộ.

Gradient Map Adjustment Layer MaskGradient Map Adjustment Layer MaskGradient Map Adjustment Layer Mask

7. Cách tạo một hiệu ứng tuyết rơi

Bước 1

Tạo một layer mới gọi là Falling Snow bên trong nhóm Castle. Sao chépdán Snowing Texture vào layer này. Thiết lập blend mode thành Screen, Opacity thành 100%.

Add Falling Snow TextureAdd Falling Snow TextureAdd Falling Snow Texture

Bước 2

Nếu bạn muốn có thêm hiệu ứng tuyết rơi bên trong quả cầu, bạn có thể sử dụng các brush tuyết. Tạo một layer mới và sử dụng công cụ Brush Tool với màu #ffffff và Opacity Levels khác để thêm bông tuyết.

Add Snowflake Photoshop BrushesAdd Snowflake Photoshop BrushesAdd Snowflake Photoshop Brushes

8. Cách tạo nền mùa đông

Bước 1

Tạo một layer mới gọi là Bokeh Lights. Sao chépdán hoa văn bokeh mùa đông vào trong layer này. Vào Filter > Blur > Gaussian và thiết lập Radius thành 15 pixel.

Add Bokeh TextureAdd Bokeh TextureAdd Bokeh Texture

Thiết lập Blend Mode của layer này thành Soft Light, Opacity 88%.

Soft Light Blend ModeSoft Light Blend ModeSoft Light Blend Mode

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở phía dưới cùng của bảng Layers và chọn Brightness/Contrast. Nhấp chuột phải lên layer adjustment và chọn Create Clipping Mask.

BrightnessContrast Adjustment LayerBrightnessContrast Adjustment LayerBrightnessContrast Adjustment Layer

9. Cách thêm cá brush bông tuyết

Đối với những hoàn thiện cuối, bạn có thể tạo ba layer khác nhau và thêm những bông tuyết xung quanh các cạnh của canvas bằng cách sử dụng brush tuyết. Sử dụng màu #ffffff cho brush và Opacity Levels khác để tạo một hoạ tiết.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành!

Đây là phần cuối của bài viết. Tôi hy vọng bạn thích thú khi học cách tạo một quả cầu tuyết trong Photoshop chỉ với một vài bước.

How to Create a Snow Globe in PhotoshopHow to Create a Snow Globe in PhotoshopHow to Create a Snow Globe in Photoshop

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh hơn để tạo một quả cầu tuyết trong Photoshop, thì bạn có thể thử các sản phẩm premium của tôi. Hiệu ứng quả cầu tuyết này là một trong bộ Animated Snow Globe Photoshop Action for Christmas và Snow Globe Christmas Mockup with GIF Animation của tôi từ bộ sưu tập của tôi trên GraphicRiver.

Animated Snow Globe Photoshop ActionAnimated Snow Globe Photoshop ActionAnimated Snow Globe Photoshop Action
Action Photoshop với hiệu ứng quả cầu tuyết
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads