1. Design & Illustration
 2. Illustration

Cách tạo một hình minh họa đường chân trời tại Toronto trong Adobe Illustrator

by
Read Time:28 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ rời khỏi chương trình thông thường và giải quyết một cái gì đó mới để thay đổi. Chúng ta sẽ đội mũ kiến trúc sư của mình lên và xây dựng đường chân trời Toronto, sử dụng một số hình dạng và công cụ cơ bản nhất mà chúng ta đã thao tác gần đây.

Vì vậy, hãy lấy một tách cà phê pha trộn đặc biệt đó, và hãy bắt đầu nhé!

Ồ, và trước khi tôi quên, bạn luôn có thể mở rộng dự án bằng cách tham khảo GraphicRiver nơi bạn có thể tìm thấy vô số hình minh họa đường chân trời đầy cảm hứng chỉ chờ được nhấp vào.

1. Cách thiết lập tập tin dự án mới

Giả sử rằng bạn đã có Illustrator và chạy ở chế độ nền, hãy mở nó lên và cho phép thiết lập một New Document (File > New hoặc Control-N) cho dự án của chúng ta bằng các cài đặt sau:

 • Number of Artboards: 1
 • Width: 1200 px
 • Height: 600 px
 • Units: Pixels

Và từ tab Advanced:

 • Color Mode: RGB
 • Raster Effects: Screen (72ppi)
 • Preview Mode: Default
setting up a new documentsetting up a new documentsetting up a new document

Quick Tip: một số bạn có thể nhận thấy rằng tùy chọn Align New Object to Pixel Grid bị thiếu. Đó là bởi vì tôi đã chạy phiên bản phần mềm CC 2017 mới, nơi đã có những thay đổi lớn đối với cách Illustrator xử lý cách các hình dạng chụp vào Pixel Grid bên dưới.

2. Cách thiết lập lưới tùy chỉnh

Bây giờ, tôi biết rằng hôm nay chúng ta không thao tác trên các biểu tượng, nhưng vì chúng ta sẽ tạo hình minh họa bằng quy trình thao tác pixel hoàn hảo, chúng ta sẽ cần thiết lập một lưới nhỏ đẹp để chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn hình dạng của chúng ta.

Bước 1

Chuyển đến menu con Edit > Preferences > Guides & Grid và điều chỉnh các cài đặt sau:

 • Gridline every: 1 px
 • Subdivisions: 1
setting up a custom gridsetting up a custom gridsetting up a custom grid

Quick Tip: bạn có thể tìm hiểu thêm về lưới bằng cách đọc phần chuyên sâu này về cách hoạt động của hệ thống Lưới Grid trong Illustrator.

Bước 2

Khi chúng ta đã thiết lập lưới tùy chỉnh của mình, tất cả những gì chúng ta cần làm để đảm bảo hình dạng của chúng trông rõ nét là bật tùy chọn Snap to Grid được tìm thấy trong menu View, sẽ chuyển thành Snap to Pixel mỗi khi bạn vào Pixel Preview chế độ.

Bây giờ, nếu bạn mới làm quen với toàn bộ quy trình thao tác hoàn hảo pixel, thì tôi khuyên bạn nên tìm hiểu cách tạo hướng dẫn tác phẩm nghệ thuật pixel hoàn hảo, giúp bạn mở rộng các kỹ năng kỹ thuật của mình ngay lập tức.

3. Cách thiết lập các layer

Khi chúng ta hoàn thành việc thiết lập tập tin dự án của mình, sẽ là một ý tưởng tốt để cấu trúc tài liệu của chúng ta bằng cách sử dụng một số layer, vì cách này chúng ta có thể duy trì quy trình thao tác ổn định bằng cách tập trung vào một phần tại một thời điểm.

Để thực hiện, mở bảng Layers và tạo tổng cộng sáu layer, chúng ta sẽ đổi tên như sau:

 • layer 1: background
 • layer 2: frame
 • layer 3: foreground line
 • layer 4: buildings
 • layer 5: water lines
 • layer 6: sky lines
setting up the layerssetting up the layerssetting up the layers

4. Cách tạo khung

Như bạn có thể nhận thấy, thành phố nhỏ của chúng ta được đóng khung hoàn hảo bên trong một hình chữ nhật khá lớn, chúng ta sẽ sử dụng theo cách tương tự như cách chúng ta thường sử dụng lưới tham chiếu, vì chúng ta sẽ định vị các hình dạng của chúng ta liên quan đến các cạnh bên ngoài của nó, để tái cấu trúc bản vẽ này.

Bước 1

Trước tiên, hãy khởi động dự án bằng cách đảm bảo rằng chúng ta đang ở đúng layer (đó sẽ là layer thứ hai) và sau đó tạo hình dạng chính cho khung của chúng ta bằng hình chữ nhật 1120 x 520 px, tô màu #282020 và sau đó căn giữa với Artboard của chúng ta.

creating and positioning the main shape for the illustrations framecreating and positioning the main shape for the illustrations framecreating and positioning the main shape for the illustrations frame

Bước 2

Biến hình dạng mà chúng ta vừa tạo ra thành một nét viền bằng cách nhấn Shift-X và sau đó đặt Weight của nét Stroke của nó thành 8 px, đảm bảo khóa layer của nó sau khi bạn thực hiện xong.

turning the illustrations frame into an outlineturning the illustrations frame into an outlineturning the illustrations frame into an outline

5. Cách tạo đường kẻ tiền cảnh

Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn đang ở layer phù hợp (đó sẽ là layer thứ ba) và sau đó phóng to ở góc dưới bên trái của nó để bạn có thể có cái nhìn rõ hơn về những gì bạn sẽ tạo ra.

Bước 1

Tạo đoạn đường nét kẻ nhỏ hơn của tiền cảnh bằng cách sử dụng Stroke dày 36 px rộng 8 px (#282020), chúng ta sẽ đặt cách một khoảng 84 px từ cạnh trái của khung và 50 px từ đáy của nó.

creating and positioning the main shape for the foregrounds smaller line segmentcreating and positioning the main shape for the foregrounds smaller line segmentcreating and positioning the main shape for the foregrounds smaller line segment

Bước 2

Tạo phân đoạn đường nét kẻ lớn hơn bằng Stroke rộng 900 px dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt ở phía bên phải của đoạn mà chúng ta vừa tạo, ở khoảng cách 8 px.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm (Control-G) cả hai phân đoạn đường nét kẻ với nhau, khóa layer của chúng sau đó.

creating and positioning the foregrounds larger line segmentcreating and positioning the foregrounds larger line segmentcreating and positioning the foregrounds larger line segment

6. Cách tạo tòa nhà đầu tiên

Bước tiếp theo của chúng ta là bắt đầu thao tác trên các tòa nhà nhỏ tạo nên đường chân trời của chúng ta. Để thực hiện, hãy chắc chắn rằng bạn đã ở trên layer bên phải (đó sẽ là layer thứ tư), sau đó phóng to vào góc dưới bên trái của Artboard để chúng ta có thể bắt đầu.

Bước 1

Tạo hình dạng chính cho tòa nhà đầu tiên bằng một hình chữ nhật 48 x 106 px (#282020), chúng ta sẽ biến thành một nét viền bằng cách lật Fill của nó với Stroke (Shift-X) và sau đó đặt Weight của nó thành 8 px. Đặt hình dạng kết quả trên đoạn đường nét kẻ của hình nền trước lớn hơn, cách một khoảng 24 px so với cạnh trái của nó.

creating and positioning the main shape for the illustrations first buildingcreating and positioning the main shape for the illustrations first buildingcreating and positioning the main shape for the illustrations first building

Bước 2

Bắt đầu thêm chi tiết vào tòa nhà bằng cách tạo hai hình chữ nhật 16 x 10 px với Stroke dày 8 px (#282020), chúng ta sẽ căn chỉnh bên dưới cho mỗi góc của nó, đảm bảo các nét stroke của chúng sẽ chồng lên nhau.

creating and positioning the bottom sections for the illustrations first buildingcreating and positioning the bottom sections for the illustrations first buildingcreating and positioning the bottom sections for the illustrations first building

Bước 3

Thêm các cửa sổ bằng bảy đường Stroke dày 8 px rộng 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ xếp chồng theo chiều dọc ở khoảng cách 12 px với nhau. Khi bạn đã hoàn thành, nhóm các đường kẻ (Control-G) và sau đó căn giữa theo phương ngang giữa chúng với phần trên của tòa nhà.

Trước khi bạn tiếp tục, hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng mà chúng ta có cho đến nay để tách các phần khác nhau của tòa nhà.

creating and positioning the main shapes for the first buildings windowscreating and positioning the main shapes for the first buildings windowscreating and positioning the main shapes for the first buildings windows

Bước 4

Tạo tầng thượng bằng một hình chữ nhật 32 x 12 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt trên cùng của nét viền của tòa nhà, đảm bảo căn giữa nó với nhóm lớn hơn.

creating and positioning the main shape for the first buildings roofcreating and positioning the main shape for the first buildings roofcreating and positioning the main shape for the first buildings roof

Bước 5

Bắt đầu thêm chi tiết vào mái nhà bằng cách tạo một hình chữ nhật 14 x 12 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt trên nửa trên của nó, căn nó với cạnh trái của nó sau đó.

creating and positioning the main shape for the left section of the first buildings roofcreating and positioning the main shape for the left section of the first buildings roofcreating and positioning the main shape for the left section of the first buildings roof

Bước 6

Tạo và đặt một hình chữ nhật 6 x 4 px (#282020) trên cùng của hình mà chúng ta đã tạo ở bước trước, căn chỉnh nó với cạnh phải của nó, đảm bảo nhóm chúng (Control-G) lại với nhau sau đó.

creating and positioning the second detail shape onto the first buildings roofcreating and positioning the second detail shape onto the first buildings roofcreating and positioning the second detail shape onto the first buildings roof

Bước 7

Kết thúc mái nhà bằng cách tạo một hình chữ nhật 10 x 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt trên cùng của đường viền mái nhà, căn chỉnh nó với cạnh phải của nó. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm tất cả các hình tạo thành của mái nhà lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

creating and positioning the main shape for the right section of the first buildings roofcreating and positioning the main shape for the right section of the first buildings roofcreating and positioning the main shape for the right section of the first buildings roof

Bước 8

Vì chúng ta đã thực hiện khá nhiều công việc trên tòa nhà đầu tiên, giờ đây chúng ta có thể chọn tất cả các phần tạo thành của nó và nhóm chúng bằng cách sử dụng phím tắt Control-G hoặc nhấp chuột phải > Group.

selecting and grouping all of the first buildings composing sections togetherselecting and grouping all of the first buildings composing sections togetherselecting and grouping all of the first buildings composing sections together

7. Cách tạo tòa nhà thứ hai (SkyDome)

Di chuyển một vài pixel về phía bên phải, và sau đó để bắt đầu thao tác trên tòa nhà thứ hai, đó là SkyDome mang tính biểu tượng (nay là Trung tâm Rogers) nổi tiếng tại Toronto.

Bước 1

Bắt đầu thao tác trên phần trung tâm của mái vòm bằng cách tạo một hình chữ nhật có kích thước 224 x 56 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ định vị trên đường nét chi tiết phía trước, ở khoảng cách 64 px từ tòa nhà đầu tiên.

creating and positioning the main shape for the sky domes center sectioncreating and positioning the main shape for the sky domes center sectioncreating and positioning the main shape for the sky domes center section

Bước 2

Tạo khung cho bộ cửa sổ ở giữa, sử dụng hình chữ nhật 48 x 20 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ căn giữa với cơ sở của hình dạng lớn hơn.

creating and positioning the main shape for the domes center window framecreating and positioning the main shape for the domes center window framecreating and positioning the main shape for the domes center window frame

Bước 3

Sử dụng Pen Tool (P), vẽ hai đường Stroke dày 20 px cao 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt chúng cách nhau 16 px, nhóm (Control-G) chúng lại và sau đó căn giữa chúng với khung sau đó.

adding the vertical divider lines to the domes center window frameadding the vertical divider lines to the domes center window frameadding the vertical divider lines to the domes center window frame

Bước 4

Kết thúc khung cửa sổ ở giữa bằng cách vẽ một đường kẻ Stroke dày 48 px rộng 4 px (#282020) mà chúng ta sẽ căn giữa với nó, chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành của nó sau đó.

adding the horizontal divider line to the domes center window frameadding the horizontal divider line to the domes center window frameadding the horizontal divider line to the domes center window frame

Bước 5

Tạo hai bản sao (Control-C > Control-F x 2) của các cửa sổ mà chúng ta vừa hoàn thành, và đặt một hình ở mỗi bên của mái vòm, ở khoảng cách 24 px so với hình ban đầu.

creating and positioning the remaining window frames onto the domecreating and positioning the remaining window frames onto the domecreating and positioning the remaining window frames onto the dome

Bước 6

Bắt đầu thao tác trên hàng cửa sổ trên cùng của mái vòm, bằng cách tạo khung bằng hình chữ nhật có kích thước 224 x 12 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ căn giữa với thân chính của nó, ở khoảng cách 4 px so với các cửa sổ chúng ta vừa hoàn thành.

creating and positioning the main shape for the domes top window framecreating and positioning the main shape for the domes top window framecreating and positioning the main shape for the domes top window frame

Bước 7

Tạo các cửa sổ bằng cách sử dụng chín đường kẻ Stroke dài 12 px dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt cách 24 px với nhau, nhóm (Control-G) chúng lại và sau đó căn giữa chúng với khung lớn hơn.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn cả hai khung và các đường nét dọc mà chúng ta vừa tạo và nhóm (Control-G) chúng lại với nhau và toàn bộ phần trước của mái vòm cùng nhau.

creating and positioning the vertical divider lines for the domes top window framecreating and positioning the vertical divider lines for the domes top window framecreating and positioning the vertical divider lines for the domes top window frame

Bước 8

Bắt đầu thao tác trên phần bên trái của tòa nhà bằng cách tạo một hình chữ nhật 38 x 76 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt ở bên cạnh của nó, sao cho các đường path của chúng trùng nhau.

creating and positioning the main shape for the domes left sectioncreating and positioning the main shape for the domes left sectioncreating and positioning the main shape for the domes left section

Bước 9

Điều chỉnh hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng cách bật chế độ Pixel Preview (Alt-Control-Y) trước tiên và sau đó thêm hai điểm neo mới vào đường path của nó, một điểm ở khoảng cách 12 px từ cạnh trái của nó, tiếp theo là một điểm khác chỉ 8 px.

Sau đó, chọn hai điểm neo trên cùng bên phải và đẩy chúng xuống dưới 8 px (nhấp chuột phải > Transform > Move > Vertical > 8 px).

adjusting the upper shape of the domes left sectionadjusting the upper shape of the domes left sectionadjusting the upper shape of the domes left section

Bước 10

Bắt đầu thêm các chi tiết vào hình dạng kết quả bằng cách tạo ba đường Stroke dày 38 px rộng 4 px (#282020) mà chúng ta sẽ xếp chồng lên nhau cách 6 px theo chiều dọc, nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa chúng với cạnh dưới của hình dạng lớn hơn, ở khoảng cách chỉ 4 px.

adding the horizontal detail lines to the domes left sectionadding the horizontal detail lines to the domes left sectionadding the horizontal detail lines to the domes left section

Bước 11

Tạo một bộ khác gồm hai đường kẻ Stroke dày 38 px rộng 4 px (#282020) mà chúng ta sẽ xếp chồng theo chiều dọc cách 10 px với nhau, đặt chúng lên trên các đường kẻ trước ở khoảng cách 4 px.

adding the second set of horizontal detail lines to the domes left sectionadding the second set of horizontal detail lines to the domes left sectionadding the second set of horizontal detail lines to the domes left section

Bước 12

Thêm một hình chữ nhật 8 x 10 px (#282020) giữa hai đường kẻ mà chúng ta vừa tạo, đặt nó cách 4 px từ phần nét viền lớn hơn, chọn và nhóm (Control-G) cả ba hình dạng với nhau sau đó.

adding the small insertion to the domes left side sectionadding the small insertion to the domes left side sectionadding the small insertion to the domes left side section

Bước 13

Tạo một bản sao (Control-C > Control-F) của các hình dạng mà chúng ta vừa nhóm lại, sau đó đặt theo chiều dọc cách 8 px so với hình ban đầu, chọn và nhóm (Control-G) tất cả các phần bên tạo thành hình dạng sau đó.

adding the third set of details to the domes left side sectionadding the third set of details to the domes left side sectionadding the third set of details to the domes left side section

Bước 14

Tạo phần bên phải của tòa nhà bằng cách sử dụng một bản sao của phần mà chúng ta vừa hoàn thành, chúng ta sẽ định vị sao cho các đường path trùng nhau, đảm bảo phản chiếu theo chiều dọc sau đó (nhấp chuột phải > Transform > Reflect > Vertical).

adding the right side section to the domes bodyadding the right side section to the domes bodyadding the right side section to the domes body

Bước 15

Bắt đầu thao tác ở phần trên mái vòm bằng cách tạo ra một hình elip có kích thước 224 x 80 px với Stroke dày 8 px (#282020), chúng ta sẽ căn giữa với mái vòm để các điểm neo ngoài của nó chồng lên các phần bên của tòa nhà.

creating and positioning the main shape for the inner section of the domes roofcreating and positioning the main shape for the inner section of the domes roofcreating and positioning the main shape for the inner section of the domes roof

Bước 16

Điều chỉnh hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng cách ghim các điểm neo bên của nó với sự trợ giúp của Anchor Point Tool (Shift-C), cắt nó một nửa sau đó bằng cách chọn điểm neo dưới cùng của nó bằng Direct Selection Tool (A) và sau đó loại bỏ nó bằng cách nhấn Delete.

adjusting the inner section of the domes roofadjusting the inner section of the domes roofadjusting the inner section of the domes roof

Bước 17

Tạo phần bên ngoài của mái nhà, sử dụng hình elip 276 x 108 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt trên mái vòm, sao cho các điểm neo bên ngoài của nó chồng lên các phần trên cùng của phần bên của tòa nhà.

creating and positioning the main shape for the outer section of the domes roofcreating and positioning the main shape for the outer section of the domes roofcreating and positioning the main shape for the outer section of the domes roof

Bước 18

Điều chỉnh hình dạng mà chúng ta vừa tạo ra bằng cách sử dụng cùng một quy trình ghim các điểm neo bên của nó và sau đó chọn và loại bỏ nửa dưới của nó, để cuối cùng bạn có một mái nhà đẹp.

adjusting the outer section of the domes roofadjusting the outer section of the domes roofadjusting the outer section of the domes roof

Bước 19

Bắt đầu thao tác trên các hình cung của mái vòm bằng cách tạo một hình elip 48 x 104 px với Stroke dày 8 px (#282020), chúng ta sẽ cắt đi một nửa bằng cách chọn và sau đó xóa điểm neo dưới cùng của nó (Delete). Khi bạn đã hoàn thành, hãy căn giữa hình dạng kết quả với phần bên trong mái nhà, định vị nó sao cho các đường path của chúng đè lên nhau.

adding the first arch line to the domes roofadding the first arch line to the domes roofadding the first arch line to the domes roof

Bước 20

Thêm đường mái vòm thứ hai bằng hình elip 128 x 104 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách loại bỏ nửa dưới của nó, căn giữa hình dạng kết quả với mái vòm đã đã tạo ra trước đó.

adding the second arch line to the domes roofadding the second arch line to the domes roofadding the second arch line to the domes roof

Bước 21

Tạo đường mái vòm thứ ba và cuối cùng bằng cách sử dụng hình elip 196 x 104 px với Stroke dày 8 px (#282020), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách loại bỏ nửa dưới của nó và sau đó căn giữa hình dạng kết quả với hình dạng đã đã tạo trước đó.

adding the third arch line to the domes roofadding the third arch line to the domes roofadding the third arch line to the domes roof

Bước 22

Hoàn thành mái nhà, và với nó là mái vòm, bằng cách thêm một vài hình chữ nhật 4 x 8 px (#282020) vào giữa các mái vòm mà chúng ta đã tạo ra. Khi bạn đã hoàn thành, hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình tạo thành mái nhà lại với nhau, thực hiện tương tự cho toàn bộ tòa nhà sau đó.

adding the little detail rectangles to the domes roofadding the little detail rectangles to the domes roofadding the little detail rectangles to the domes roof

8. Cách tạo tòa nhà thứ ba

Khi chúng ta hoàn thành công việc trên mái vòm, chúng ta có thể bắt đầu thao tác trên tòa nhà nền từ phía sau bên trái của nó.

Bước 1

Tạo phần thân chính của tòa nhà bằng cách sử dụng hình chữ nhật 32 x 126 px với Stroke dày 8 px (#282020), mà chúng ta sẽ đặt trên phần bên trái của mái vòm, để các đường path của chúng kết thúc chồng lên nhau.

creating and positioning the main shape for the third buildingcreating and positioning the main shape for the third buildingcreating and positioning the main shape for the third building

Bước 2

Vì chúng ta cần tòa nhà nằm phía sau mái vòm, do đó, chúng ta sẽ phải điều chỉnh hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng cách thêm một điểm neo mới vào trung tâm của cạnh dưới nét stroke của nó, sau đó chúng ta sẽ xóa bằng cách nhấn Delete. Sau đó, chỉ cần chọn và kéo các điểm neo dưới cùng của nó lên trên cùng, cho đến khi chúng kết thúc chồng lên phần bên ngoài của mái nhà.

adjusting the main shape of the illustrations third buildingadjusting the main shape of the illustrations third buildingadjusting the main shape of the illustrations third building

Bước 3

Thêm các cửa sổ bằng hai đường Stroke dày 4 px (#282020) được xếp theo chiều dọc cách 8 px với nhau, chúng ta sẽ nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa với tòa nhà, ở khoảng cách 4 px từ cạnh trên của nó.

creating and positioning the main shapes for the third buildings windowscreating and positioning the main shapes for the third buildings windowscreating and positioning the main shapes for the third buildings windows

Bước 4

Tạo ăng-ten bằng cách sử dụng đường Stroke dày 4 px dài 16 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt ở phía bên trái của mái tòa nhà.

creating and positioning the main shape for the third buildings antennacreating and positioning the main shape for the third buildings antennacreating and positioning the main shape for the third buildings antenna

Bước 5

Kết thúc tòa nhà bằng cách thêm hình chữ nhật 10 x 8 px (#282020) vào bên phải của mái nhà, chọn và nhóm tất cả các hình dạng tạo thành của nó lại với nhau sau đó bằng phím tắt Control-G.

finishing off the third buildingfinishing off the third buildingfinishing off the third building

9. Cách tạo tòa nhà thứ tư

Di chuyển sang phía bên phải của mái vòm và bắt đầu thao tác trên tòa nhà thứ tư của chúng ta, có thể nhìn thấy đằng sau nó.

Bước 1

Tạo phần thân chính của tòa nhà bằng hình chữ nhật 48 x 92 px với Stroke dày 8 px (#282020), chúng ta sẽ đặt phía sau phần bên phải của mái vòm, đảm bảo điều chỉnh bên trái của nó để các đường path của nó không che khuất các hình dạng phía trước nó

adjusting the shape of the illustrations fourth buildingadjusting the shape of the illustrations fourth buildingadjusting the shape of the illustrations fourth building

Bước 2

Thêm các cửa sổ bằng năm đường kẻ Stroke dày 8 px rộng 8 px (#282020) xếp chồng lên nhau theo chiều dọc cách 16 px với nhau, chúng ta sẽ nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó đặt ở giữa của phần trước của tòa nhà, cách một khoảng 8 px từ cạnh trên của nó.

creating and positioning the main shapes for the fourth buildings windowscreating and positioning the main shapes for the fourth buildings windowscreating and positioning the main shapes for the fourth buildings windows

Bước 3

Tạo mái nhà bằng hình chữ nhật 28 x 12 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt trên đỉnh của tòa nhà chính, căn chỉnh nó với cạnh trái của nó.

creating and positioning the main shape for the fourth buildings roofcreating and positioning the main shape for the fourth buildings roofcreating and positioning the main shape for the fourth buildings roof

Bước 4

Hoàn thành mái nhà, và với chính tòa nhà, bằng cách thêm một hình chữ nhật 14 x 8 px (#282020) ở bên phải của nó, chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng hợp thành của nó với nhau. Khi bạn đã hoàn thành, hãy thực hiện tương tự cho toàn bộ tòa nhà để trong trường hợp bạn di chuyển nó, bạn sẽ không bị sót lại.

finishing off the fourth buildingfinishing off the fourth buildingfinishing off the fourth building

10. Cách tạo tòa nhà thứ năm (Tháp CN)

Tòa nhà tiếp theo mà chúng ta sẽ tái tạo là Tháp CN mang tính biểu tượng, là một trong những công trình kiến trúc đứng tự do cao nhất thế giới từng đã tạo ra.

Bước 1

Bắt đầu thao tác trên nền của tòa tháp bằng cách tạo một hình chữ nhật 36 x 260 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt ở phía bên phải của tòa nhà mà chúng ta vừa hoàn thành, ở khoảng cách 40 px .

creating and positioning the main shape for the cn towers basecreating and positioning the main shape for the cn towers basecreating and positioning the main shape for the cn towers base

Bước 2

Bắt đầu điều chỉnh hình dạng bằng cách trước tiên bật chế độ Pixel Preview (Alt-Control-Y), sau đó thêm một điểm neo mới vào mỗi cạnh của nó ở khoảng cách 88 px từ cạnh trên của nó, sử dụng Add Anchor Point Tool (+).

adjusting the main shape of the cn towers baseadjusting the main shape of the cn towers baseadjusting the main shape of the cn towers base

Bước 3

Tắt chế độ Pixel Preview (Alt-Control-Y) và sau đó điều chỉnh hình dạng bằng cách chọn riêng lẻ các điểm neo dưới cùng của nó, sau đó đẩy chúng ra bên ngoài 26 px (nhấp chuột phải Transform > Move > Horizontal > + / - 26 px tùy thuộc vào phía bạn bắt đầu).

adjusting the base of the cn toweradjusting the base of the cn toweradjusting the base of the cn tower

Bước 4

Dành một chút thời gian và điều chỉnh độ cong của chân đế tháp bằng cách nhấp vào các điểm neo ở giữa của nó, sau đó kéo và định vị lại các điểm cuối của tay xoay của nó xuống đáy, ở khoảng cách 116 px.

adjusting the curvature of the cn towers baseadjusting the curvature of the cn towers baseadjusting the curvature of the cn towers base

Bước 5

Tạo khung giữ các cửa sổ, sử dụng hình chữ nhật 12 x 244 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ căn giữa thẳng hàng với cạnh dưới của nó.

creating and positioning the main shape for the cn towers lower window framecreating and positioning the main shape for the cn towers lower window framecreating and positioning the main shape for the cn towers lower window frame

Bước 6

Thêm các cửa sổ bằng cách tạo 29 đường kẻ rộng 12 px và có một nét Stroke dày 4 px (#282020), chúng ta sẽ xếp chồng theo chiều dọc cách nhau 8 px, nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa chúng với khung mà chúng ta đã tạo ở bước trước. Ngoài ra, vì chúng ta đã thực hiện khá nhiều công việc trong phần này của tòa nhà, nên đừng quên chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành của nó.

creating and positioning the main shapes for the cn towers lower windowscreating and positioning the main shapes for the cn towers lower windowscreating and positioning the main shapes for the cn towers lower windows

Bước 7

Bắt đầu thao tác trên đế của nhà tròn bằng cách tạo phần dưới của nó bằng hình chữ nhật tròn 72 x 12 px với Corner Radius 6 pxStroke dày 8 px (#282020), mà chúng ta sẽ đặt trên đỉnh của tháp, căn giữa nó với hình dạng lớn hơn.

creating and positioning the main shape for the cn towers lower sky pod sectioncreating and positioning the main shape for the cn towers lower sky pod sectioncreating and positioning the main shape for the cn towers lower sky pod section

Bước 8

Tạo phần chính của đế bằng cách sử dụng hình chữ nhật 68 x 26 px với Stroke dày 8 px (#282020), chúng ta sẽ đặt lên trên hình dạng đã tạo trước đó, đảm bảo căn giữa nó.

creating and positioning the main shape for the center section of the cn towers sky podcreating and positioning the main shape for the center section of the cn towers sky podcreating and positioning the main shape for the center section of the cn towers sky pod

Bước 9

Điều chỉnh hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng cách bật chế độ Pixel Preview (Alt-Control-Y) trước tiên và sau đó thêm hai điểm neo bên mới cách 16 px từ cạnh trên của nó, chọn riêng lẻ và đẩy các điểm dưới cùng của nó vào bên trong bằng 4 px (nhấp chuột phải > Transform > Move > Horizontal > + / - 4 px tùy thuộc vào phía bạn bắt đầu).

adjusting the shape of the sky pods main sectionadjusting the shape of the sky pods main sectionadjusting the shape of the sky pods main section

Bước 10

Sử dụng Pen Tool (P), vẽ một đường Stroke dày 68 px rộng 8 px (#282020), chúng ta sẽ căn giữa theo hình dạng mà chúng ta vừa điều chỉnh, đặt nó cách 8 px từ cạnh trên của nó.

adding the horizontal divider line to the sky pods main sectionadding the horizontal divider line to the sky pods main sectionadding the horizontal divider line to the sky pods main section

Bước 11

Tiếp theo, tạo bốn đường kẻ chi tiết dọc dày 4 px cao 4 px (#282020), chúng ta sẽ đặt cách nhau 16 px với, nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa chúng với phần dưới đã tạo bởi dải phân cách ngang từ bước trước.

adding the vertical dividers to the lower section of the sky pods main bodyadding the vertical dividers to the lower section of the sky pods main bodyadding the vertical dividers to the lower section of the sky pods main body

Bước 12

Nhấp đúp vào dải phân cách để vào Isolation Mode, sau đó chọn riêng và điều chỉnh các đường kẻ đầu tiên và cuối cùng bằng cách đẩy các điểm neo dưới cùng của chúng vào bên trong thêm 4 px (nhấp chuột phải > Transform > Move > Horizontal > + / - 4 px tùy thuộc vào nơi bạn bắt đầu).

adjusting the vertical divider lines of the sky pods lower sectionadjusting the vertical divider lines of the sky pods lower sectionadjusting the vertical divider lines of the sky pods lower section

Bước 13

Tạo một đường kẻ Stroke dày 68 px rộng 4 px (#282020), chúng ta sẽ căn giữa vào khoảng trống đã tạo bởi dải phân cách ngang dày hơn của đế.

adding the thinner horizontal divider line to the sky pods main sectionadding the thinner horizontal divider line to the sky pods main sectionadding the thinner horizontal divider line to the sky pods main section

Bước 14

Kết thúc phần này của đế bằng cách tạo bảy đường Stroke dài 8 px dày 4 px (#282020), chúng ta sẽ đặt cách 8 px với nhau, nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa chúng với cạnh trên. Khi bạn đã hoàn thành, hãy chọn và nhóm tất cả các hình dạng tạo thành của đế bằng cách sử dụng phím tắt Control-G.

adding the vertical divider lines to the upper section of the sky pods main sectionadding the vertical divider lines to the upper section of the sky pods main sectionadding the vertical divider lines to the upper section of the sky pods main section

Bước 15

Bắt đầu thao tác trên mái nhà bằng cách tạo một hình chữ nhật 60 x 10 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt trên đỉnh của bầu trời và sau đó điều chỉnh bằng cách chọn riêng lẻ và đẩy các điểm neo trên cùng của nó vào bên trong bằng 4 px.

creating and positioning the main shape for the sky pods upper sectioncreating and positioning the main shape for the sky pods upper sectioncreating and positioning the main shape for the sky pods upper section

Bước 16

Tạo một hình chữ nhật 52 x 10 px nhỏ hơn với Stroke dày 8 px (#282020) và đặt nó trên hình dạng mà chúng ta vừa điều chỉnh, đảm bảo căn giữa hai cạnh với nhau.

creating and positioning the center section of the sky pods upper bodycreating and positioning the center section of the sky pods upper bodycreating and positioning the center section of the sky pods upper body

Bước 17

Tạo một hình vuông 8 x 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt trên nóc nhà trên bầu trời, đảm bảo căn chỉnh nó với cạnh trái của nó. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm tất cả các hình dạng kết hợp trên mái nhà bằng cách sử dụng phím tắt Control-G.

adding the detail rectangle to the sky pods roofadding the detail rectangle to the sky pods roofadding the detail rectangle to the sky pods roof

Bước 18

Bắt đầu thao tác phần trên của tháp bằng cách tạo một hình chữ nhật 20 x 16 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt trên đỉnh của mái nhà trên bầu trời.

creating and positioning the main shape for the cn towers upper sectioncreating and positioning the main shape for the cn towers upper sectioncreating and positioning the main shape for the cn towers upper section

Bước 19

Tạo một hình chữ nhật 12 x 48 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt lên trên hình dạng đã tạo trước đó. Sau đó, thêm hình chữ nhật 8 x 6 px (#282020) vào mỗi cạnh của nó, đặt chúng ở khoảng cách 8 px từ phần rộng hơn, nhóm chúng lại với nhau (Control-G) sau đó.

adding the center section to the cn towers upper bodyadding the center section to the cn towers upper bodyadding the center section to the cn towers upper body

Bước 20

Tạo boong bằng cách sử dụng hình chữ nhật 28 x 10 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt trên đỉnh của phần trên của tháp.

creating and positioning the main shape for the cn towers space deckcreating and positioning the main shape for the cn towers space deckcreating and positioning the main shape for the cn towers space deck

Bước 21

Bắt đầu thao tác với ăng-ten bằng cách tạo một hình chữ nhật 12 x 28 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt trên cùng của boong mà chúng ta vừa tạo. Thêm một đường kẻ Stroke dài 32 px cao 8 px (#282020) lên trên cùng của nó, sau đó nhóm hai hình lại với nhau (Control-G), làm tương tự cho phần hiện tại và toàn bộ tháp sau đó.

finishing off the cn tower buildingfinishing off the cn tower buildingfinishing off the cn tower building

11. Cách tạo tòa nhà thứ sáu

Giả sử bạn đã hoàn thành Tháp CN, di chuyển một vài pixel sang bên phải và sau đó bắt đầu thao tác trên tòa nhà bên cạnh nó.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo phần thân chính của nó bằng hình chữ nhật 60 x 144 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt ở phía bên phải của tòa tháp, ở khoảng cách 14 px.

creating and positioning the main shape for the sixth buildingcreating and positioning the main shape for the sixth buildingcreating and positioning the main shape for the sixth building

Bước 2

Tạo phần mặt trước của tòa nhà bằng cách sử dụng hình chữ nhật 28 x 144 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ căn giữa với thân chính của nó.

creating and positioning the main shape for the sixth buildings front sectioncreating and positioning the main shape for the sixth buildings front sectioncreating and positioning the main shape for the sixth buildings front section

Bước 3

Thêm các cửa sổ của phần trước bằng cách tạo mười sáu đường kẻ Stroke dài 4 px rộng 4 px (#282020) xếp chồng lên nhau 8 px theo chiều dọc, chúng ta sẽ nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa với nó, ở khoảng cách 4 px từ cạnh trên của nó. Khi bạn đã xong, hãy chọn chúng cùng với phần mặt trước của tòa nhà và nhóm (Control-G) chúng lại với nhau.

creating and positioning the main shapes for the sixth buildings front section windowscreating and positioning the main shapes for the sixth buildings front section windowscreating and positioning the main shapes for the sixth buildings front section windows

Bước 4

Tạo các cửa sổ bên bằng hai cột gồm mười lăm đường kẻ Stroke dài 16 px rộng 4 px (#282020) mà chúng ta sẽ nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa hai bên, đặt chúng cách 8 px từ đỉnh tòa nhà.

creating and positioning the main shapes for the sixth buildings side section windowscreating and positioning the main shapes for the sixth buildings side section windowscreating and positioning the main shapes for the sixth buildings side section windows

Bước 5

Thêm cửa bằng một hình vuông 8 x 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ căn giữa thẳng hàng với đáy của tòa nhà. Sau đó, chọn tất cả các hình dạng mà chúng ta đã tạo cho đến nay và nhóm chúng lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

creating and positioning the main shape for the sixth buildings doorcreating and positioning the main shape for the sixth buildings doorcreating and positioning the main shape for the sixth buildings door

Bước 6

Tạo hình dạng chính cho mái nhà xây dựng bằng cách sử dụng hình chữ nhật 20 x 12 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt trên đỉnh của thân, căn giữa với hai hình.

creating and positioning the main shape for the sixth buildings roofcreating and positioning the main shape for the sixth buildings roofcreating and positioning the main shape for the sixth buildings roof

Bước 7

Hoàn thiện mái nhà và với chính tòa nhà đó, bằng cách tạo và đặt một hình chữ nhật 12 x 8 px với Stroke dày 8 px (#282020) trên cùng của tất cả các hình dạng khác, chọn và nhóm chúng lại với nhau sau đó bằng Control-G phim tăt.

finishing off the sixth buildingfinishing off the sixth buildingfinishing off the sixth building

12. Cách tạo tòa nhà thứ bảy

Di chuyển một vài pixel về phía bên trái của hình minh họa và bắt đầu thao tác trên tòa nhà nhỏ hơn có thể nhìn thấy phía sau Tháp CN.

Bước 1

Tạo phần thân chính của tòa nhà bằng cách sử dụng hình chữ nhật 18 x 72 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt ở phía bên trái của tòa tháp mà chúng ta vừa hoàn thành. Như chúng ta đã làm với hầu hết các tòa nhà nền của mình, hãy đảm bảo điều chỉnh nó sao cho sau cùng không che khuất các hình dạng ở phía trước nó.

creating and positioning the main shape for the seventh buildings bodycreating and positioning the main shape for the seventh buildings bodycreating and positioning the main shape for the seventh buildings body

Bước 2

Thêm các cửa sổ bằng bảy đường Stroke dài 18 px dày 4 px (#282020) xếp chồng lên nhau 8 px theo chiều dọc, chúng ta sẽ nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa với thân chính của tòa nhà, đặt chúng cách 4 px từ cạnh trên của nó.

Khi bạn đã hoàn tất, đừng quên chọn và nhóm tất cả các hình dạng mà chúng ta có từ trước đến nay bằng phím tắt Control-G.

creating and positioning the main shapes for the seventh buildings windowscreating and positioning the main shapes for the seventh buildings windowscreating and positioning the main shapes for the seventh buildings windows

Bước 3

Bắt đầu thao tác trên mái nhà bằng cách tạo một hình chữ nhật 10 x 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt trên cùng của thân chính của nó, đảm bảo căn chỉnh nó với cạnh trái của nó.

creating and positioning the main shape for the lower section of the seventh buildings roofcreating and positioning the main shape for the lower section of the seventh buildings roofcreating and positioning the main shape for the lower section of the seventh buildings roof

Bước 4

Kết thúc tòa nhà bằng cách thêm ăng-ten của nó bằng cách sử dụng đường kẻ Stroke dài 24 px dày 4 px (#282020), chúng ta sẽ đặt lên trên hình dạng đã tạo trước đó, chọn và nhóm tất cả các hình dạng lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

finishing off the seventh buildingfinishing off the seventh buildingfinishing off the seventh building

13. Cách tạo tòa nhà thứ tám

Di chuyển một vài pixel trở lại phía bên phải của hình minh họa và bắt đầu thao tác trên tòa nhà thứ tám, có lẽ là ngắn nhất trong số đó.

Bước 1

Tạo phần thân chính của tòa nhà bằng cách sử dụng hình chữ nhật 64 x 40 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt ở phía bên phải của tòa tháp văn phòng mà chúng ta đã xây dựng trước nó.

creating and positioning the main shape for the eighth buildings bodycreating and positioning the main shape for the eighth buildings bodycreating and positioning the main shape for the eighth buildings body

Bước 2

Thêm các hàng cửa sổ bằng cách sử dụng ba đường kẻ Stroke dày 4 px rộng 64 px (#282020) xếp chồng lên cách nhau 8 px theo chiều dọc, chúng ta sẽ nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa theo hình dạng đã tạo trước đó, đặt chúng cách 4 px từ cạnh trên của nó.

creating and positioning the main shapes for the eighth buildings windowscreating and positioning the main shapes for the eighth buildings windowscreating and positioning the main shapes for the eighth buildings windows

Bước 3

Thêm các cửa nhỏ bằng bảy hình chữ nhật 4 x 6 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt cách nhau 4 px nhau, nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa chúng với cạnh dưới của tòa nhà. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn tất cả các hình dạng mà chúng ta đã tạo cho đến nay và nhóm (Control-G) chúng lại với nhau.

creating and positioning the main shapes for the eighth buildings doorscreating and positioning the main shapes for the eighth buildings doorscreating and positioning the main shapes for the eighth buildings doors

Bước 4

Bắt đầu thao tác trên mái nhà bằng cách tạo một hình chữ nhật 24 x 10 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt ở phía bên trái của tòa nhà, ở khoảng cách 4 px từ tháp văn phòng.

creating and positioning the main shape for the eighth buildings roofcreating and positioning the main shape for the eighth buildings roofcreating and positioning the main shape for the eighth buildings roof

Bước 5

Thêm hình chữ nhật 14 x 8 px (#282020) vào bên phải của mái nhà, đặt nó cách 4 px so với hình dạng đã tạo trước đó.

creating and positioning the main shape for the right section of the eighth buildings roofcreating and positioning the main shape for the right section of the eighth buildings roofcreating and positioning the main shape for the right section of the eighth buildings roof

Bước 6

Hoàn thành mái nhà, và với chính tòa nhà đó, bằng cách tạo ra ăng-ten nhỏ bằng đường Stroke dài 20 px dày 4 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt ở phía bên trái của hình chữ nhật cao hơn. Khi bạn đã hoàn thành, nhóm (Control-G) tất cả các mái nhà kết hợp các hình dạng lại với nhau, thực hiện tương tự cho toàn bộ tòa nhà sau đó.

finishing off the eighth buildingfinishing off the eighth buildingfinishing off the eighth building

14. Cách tạo tòa nhà thứ chín

Tòa nhà tiếp theo về cơ bản là một bản sao của tòa nhà của phần 11, do đó, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành nó.

Tạo một bản sao (Control-C > Control-F) của tòa nhà thứ sáu mà chúng ta đã tạo trong phần 11, sau đó đặt nó ở phía bên phải của hình minh họa, bên cạnh tòa nhà mà chúng ta vừa hoàn thành.

creating and positioning the main shapes for the ninth buildingcreating and positioning the main shapes for the ninth buildingcreating and positioning the main shapes for the ninth building

15. Cách tạo tòa nhà thứ mười

Bây giờ chúng ta đang xuống đến tòa nhà thứ mười (có thứ mười) và cuối cùng của chúng ta, hãy kết thúc phần này của hình minh họa.

Bước 1

Tạo phần thân chính của tòa nhà bằng cách sử dụng hình chữ nhật 42 x 88 px với Stroke dày 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt ở phía bên phải của cấu trúc cao hơn từ bước trước, ở khoảng cách 20 px.

creating and positioning the main shape for the tenth buildingcreating and positioning the main shape for the tenth buildingcreating and positioning the main shape for the tenth building

Bước 2

Thêm các cửa sổ bằng sáu đường Stroke dài 42 px rộng 8 px (#282020) xếp chồng lên nhau theo chiều dọc cách nhau 12 px, chúng ta sẽ nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa theo hình dạng đã tạo trước đó, định vị chúng ở khoảng cách 8 px từ cạnh dưới của nó.

creating and positioning the main shapes for the tenth buildings windowscreating and positioning the main shapes for the tenth buildings windowscreating and positioning the main shapes for the tenth buildings windows

Bước 3

Tạo các cửa bằng hai hình chữ nhật 6 x 8 px (#282020) mà chúng ta sẽ tạo cách 14 px với nhau, nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa chúng với cạnh dưới của tòa nhà. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm tất cả các hình dạng mà chúng ta đã tạo cho đến nay bằng cách sử dụng phím tắt Control-G.

creating and positioning the main shapes for the tenth buildings doorscreating and positioning the main shapes for the tenth buildings doorscreating and positioning the main shapes for the tenth buildings doors

Bước 4

Bắt đầu thao tác trên mái nhà bằng cách tạo một hình chữ nhật 16 x 12 px (#282020) mà chúng ta sẽ đặt trên đỉnh tòa nhà, ở khoảng cách 8 px từ cạnh trái của nó.

creating and positioning the main shape for the left section of the tenth buildings roofcreating and positioning the main shape for the left section of the tenth buildings roofcreating and positioning the main shape for the left section of the tenth buildings roof

Bước 5

Hoàn thành mái nhà, và với chính tòa nhà, bằng cách tạo một hình chữ nhật 10 x 8 px nhỏ hơn khác (#282020) mà chúng ta sẽ đặt vào bên phải của hình này từ bước trước.

Sau đó, khi bạn đã hoàn thành, nhóm (Control-G) tất cả các hình tạo thành của mái nhà lại với nhau, thực hiện tương tự cho toàn bộ tòa nhà sau đó.

finishing off the tenth buildingfinishing off the tenth buildingfinishing off the tenth building

16. Cách tạo những cái cây

Vì chúng đã hoàn thành vẽ các tòa nhà, bước tiếp theo của chúng ta là bắt đầu tạo và thêm một số sự sáng tạo tốt nhất của thiên nhiên: đó chính là những cái cây.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo thân cây bằng cách sử dụng đường kẻ Stroke dày 10 px dày 4 px (#282020) (1), trên cùng chúng ta sẽ thêm hình elip 8 x 10 px với Stroke dày 4 px (#282020) (2). Điều chỉnh hình elip bằng cách chọn điểm neo trên cùng của nó và sau đó nhấp vào nó bằng Anchor Point Tool (Shift-C) để làm cho nó nhọn (3).

Kết thúc cây bằng cách đẩy điểm neo nhọn lên trên cùng bằng 2 px (4), chọn và nhóm (Control-G) cả hai hình dạng với nhau sau đó.

creating the treecreating the treecreating the tree

Bước 2

Vì mỗi cây về cơ bản giống hệt với cây kế tiếp, chúng ta sẽ tạo một cái cây và sau đó sử dụng nhiều bản sao (Control-C > Control-F) để lấp đầy một số khoảng trống được tìm thấy giữa các tòa nhà.

Sau đó, khi bạn đã hoàn tất, hãy khóa layer hiện tại trước khi chuyển sang layer tiếp theo.

adding the trees to the different sections of the illustrationadding the trees to the different sections of the illustrationadding the trees to the different sections of the illustration

17. Cách tạo đường nước

Giả sử bạn đã chuyển sang layer tiếp theo (đó sẽ là layer thứ tư), hãy dành một vài phút và thao tác trên những đường kẻ nước nhỏ của chúng ta.

Bước 1

Sử dụng Pen Tool (P), vẽ một vài đường kẻ ngang với Stroke dày 8 px (#282020) và đặt chúng bên dưới nền trước. Sau khi bạn đã hoàn thành, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

creating and positioning the regular water lines onto the illustrationcreating and positioning the regular water lines onto the illustrationcreating and positioning the regular water lines onto the illustration

Bước 2

Thêm một số biến thể vào nước bằng cách vẽ một số sóng bằng một vài đường kẻ hơi lởm chởm, chúng ta sẽ định vị giữa các sóng mà chúng ta đã tạo ở bước trước.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm tất cả các đường kẻ nước lại với nhau bằng phím tắt Control-G, khóa layer hiện tại và chuyển sang layer tiếp theo.

creating and positioning the jagged water lines onto the illustrationcreating and positioning the jagged water lines onto the illustrationcreating and positioning the jagged water lines onto the illustration

18. Cách tạo Sky Lines

Khi chúng ta đã hoàn thành công việc ở phần dưới của hình minh họa, đó sẽ là lúc bắt đầu thao tác ở phần trên, nơi chúng ta sẽ tạo ra các đường trời và mây.

Bước 1

Như chúng ta đã làm với nước, lấy Pen Tool (P) và vẽ một vài đường kẻ Stroke dày 4 px (#282020) ở trên và giữa các tòa nhà của hình minh họa. Hãy dành thời gian của bạn thưc hiện, và một khi bạn đã hoàn thành, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

creating and positioning the regular sky lines onto the illustrationcreating and positioning the regular sky lines onto the illustrationcreating and positioning the regular sky lines onto the illustration

Bước 2

Bắt đầu thao tác trên các đám mây bằng cách tạo hình elip 12 x 12 px với Stroke dày 8 px (#282020) (1) và sau đó định vị hình elip 20 x 20 px (#282020) lớn hơn một chút ở phía trên bên phải để điểm neo của nó chồng lên trên cùng của một trong những hình nhỏ hơn (2).

Điều chỉnh hình dạng đầu tiên bằng cách loại bỏ nửa dưới cùng và bên phải của nó, sau đó là hình dạng lớn hơn bằng cách chỉ xóa hình dưới cùng của nó, hợp nhất các đường path kết quả bằng phím tắt bàn phím Control-J (3). Mở rộng các đường path theo từng hướng bằng Pen Tool (P) (4) và sau đó vẽ các nét viền ngang và đặt chúng bên dưới (5), chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng với nhau sau đó.

creating and positioning the main shapes for the cloudscreating and positioning the main shapes for the cloudscreating and positioning the main shapes for the clouds

Bước 3

Tạo một vài biến thể của đám mây bằng cách sử dụng một vài hình tròn lớn hơn hoặc nhỏ hơn, sau đó đặt chúng xung quanh các tòa nhà ở các độ cao khác nhau.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm tất cả các hình dạng tạo thành của bầu trời với nhau bằng phím tắt Control-G, khóa layer hiện tại trước khi chuyển sang phần cuối cùng.

creating and positioning the clouds onto the illustrationcreating and positioning the clouds onto the illustrationcreating and positioning the clouds onto the illustration

19. Cách tạo nền

Tụi mình gần đến nơi rồi! Tất cả những gì chúng ta cần làm để hoàn thành bức tranh minh họa này là thêm hai hình chữ nhật màu tạo thành nền của nó. Để thực hiện, hãy chắc chắn rằng bạn đã ở trên layer bên phải (đó sẽ là layer đầu tiên) và hãy tiếp tục nhé.

Tạo hai hình chữ nhật có kích thước 258 x 520 px, tô màu #f96a53, sau đó chọn riêng lẻ và căn chỉnh chúng theo các cạnh của khung.

finishing off the illustration by adding the two colored rectangles to its backgroundfinishing off the illustration by adding the two colored rectangles to its backgroundfinishing off the illustration by adding the two colored rectangles to its background

Thế là xong!

Đây có lẽ là một trong những hướng dẫn dài nhất tôi đã thực hiện trong một thời gian dài, nhưng tôi thực sự hy vọng rằng hầu hết các bạn đã cố gắng ở lại với tôi cho đến cuối cùng, vì tôi tin rằng kết quả sẽ rất xứng đáng.

Để thực hiện, tôi hy vọng rằng bạn thấy các bước dễ thực hiện và quan trọng nhất là học được điều gì đó mới khi thực hiện.

finished project previewfinished project previewfinished project preview
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads