7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Icon Design

Cách tạo bộ biểu tượng trình biên tập văn bản trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 26 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết một bản vẽ biểu tượng khác, mà trong đó chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu cách tạo một tập hợp các yếu tố biên tập văn bản, sử dụng một số hình dạng và công cụ cơ bản được tìm thấy trong Illustrator.

Vì vậy, nếu nó có vẻ giống như một cái gì đó khiến bạn thích thú, hãy chắc lấy cho mình một tách cà phê và chúng ta hãy bắt đầu nhé!

Và đừng quên, bạn luôn có thể mở rộng gói này bằng cách chuyển sang GraphicRiver, nơi bạn sẽ tìm thấy một bộ lựa chọn lớn các biểu tượng giao diện người dùng.

1. Cách thiết lập một tập tin bản vẽ mới

Giả sử bạn đã mở Illustrator và chạy ở chế độ nền, hãy phóng to nó lên và thiết lập một tài liệu mới New Document (File > New hoặc Control-N) bằng cách sử dụng các cài đặt sau:

 • Number of Artboards: 24
 • Spacing: 20 px
 • Columns: 4
 • Width: 32 px
 • Height: 32 px
 • Units: Pixels

Và từ tab Advanced:

 • Color Mode: RGB
 • Raster Effects: Screen (72ppi)
 • Preview Mode: Default
setting up a new documentsetting up a new documentsetting up a new document

2. Cách thiết lập lưới Grid tùy chỉnh

Vì chúng ta sẽ tạo các biểu tượng bằng cách sử dụng quy trình làm việc pixel - perfect, do đó, chúng ta sẽ cần thiết lập một lưới Grid nhỏ, chính xác để có thể kiểm soát toàn bộ các hình dạng của mình.

Bước 1

Vào Edit > Preferences > Guides & Grid, và điều chỉnh các thiết lập sau:

 • Gridline every: 1 px
 • Subdivisions: 1
setting up a custom gridsetting up a custom gridsetting up a custom grid

Quick tip: bạn có thể tìm hiểu thêm về lưới Grid bằng cách đọc phần sâu hơn này về Cách hoạt động của Hệ thống lưới Grid của Illustrator (How Illustrator’s Grid System Works).

Bước 2

Khi chúng ta đã thiết lập lưới Grid tùy chỉnh xong, tất cả những gì chúng ta cần làm để đảm bảo hình dạng của chúng ta trông sắc nét là bật tùy chọn Snap to GridSnap to Pixel trong menu View, mà nó sẽ biến thành Snap to Pixel mỗi lần bạn vào chế độ Xem trước Pixel Preview (nếu bạn đang sử dụng phiên bản phần mềm cũ hơn).

Bây giờ, nếu bạn mới làm quen với toàn bộ "pixel-perfect workflow", tôi gợi ý bạn nên xem qua Hướng dẫn tạo Pixel-Perfect Artwork của tôi để giúp bạn mở rộng các kỹ năng kỹ thuật của mình nhanh chóng.

3. Cách thiết lập các Layer

Với Tài liệu mới đã tạo, sẽ là một ý kiến ​​hay khi cấu trúc bản vẽ của chúng ta bằng cách sử dụng một vài Layer để tách các lưới Grid tham chiếu khỏi các biểu tượng thực tế. Nếu bạn đã quen thuộc với các hướng dẫn trước đây của tôi, bạn sẽ nhận thấy rằng với hướng dẫn này, chúng ta đang thực hiện một cách tiếp cận hơi khác, vì chúng ta đang xây dựng bản vẽ trên Artboards thay vì các Layer do số lượng biểu tượng nhiều.

Để thực hiện, mở bảng Layers và tạo tổng cộng hai Layer, chúng ta sẽ đổi tên như sau:

 • layer 1: reference grids
 • layer 2: icons
setting up the layerssetting up the layerssetting up the layers

4. Cách tạo lưới Grid tham chiếu

Lưới Grid tham chiếu (hoặc lưới Grid cơ sở) là một tập hợp các bề mặt tham chiếu được giới hạn chính xác, cho phép chúng ta xây dựng các biểu tượng bằng cách tập trung vào kích thước và tính nhất quán.

Thông thường, kích thước của lưới Grid xác định kích thước của biểu tượng thực tế và chúng luôn là điều tiên quyết khi bạn bắt đầu một bản vẽ mới vì bạn luôn muốn bắt đầu từ kích thước nhỏ nhất có thể và xây dựng trên đó.

Bây giờ, trong trường hợp của chúng ta, chúng ta sẽ tạo gói biểu tượng chỉ bằng một kích thước, chính xác hơn là 32 x 32 pixel, ở phía bên nhỏ hơn của thang đo.

Bước 1

Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở trên Layer phù hợp (đó là Layer đầu tiên), và sau đó lấy công cụ Rectangle Tool (M) và tạo ra một hình vuông 32 x 32 px màu cam (#F15A24), căn giữa nó với Artboard đầu tiên và sử dụng nó để định kích cỡ tổng quát của các biểu tượng.

creating the main shape for the reference gridcreating the main shape for the reference gridcreating the main shape for the reference grid

Bước 2

Thêm một hình vuông nhỏ hơn 28 x 28 px một (#FFFFFF), đặt lên trên hình trước, nó sẽ thực hiện như vùng vẽ hiện hành, có phần đệm 2 px xung quanh.

creating the main shape for the active drawing areacreating the main shape for the active drawing areacreating the main shape for the active drawing area

Bước 3

Chọn và nhóm hai ô vuông lại với nhau bằng phím tắt Control-G, sau đó tạo các lưới Grid còn lại bằng cách sử dụng 23 bản sao (Control-C > Control-F), đặt trên mỗi Artboards trống. Hãy dành thời gian của bạn để thực hiện và sau khi hoàn tất, hãy đảm bảo bạn khóa Layer hiện tại trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

adding the remaining reference gridsadding the remaining reference gridsadding the remaining reference grids

5. Cách tạo biểu tượng căn đều

Giả sử bạn đã quản lý thành công trong việc tạo và định vị các lưới Grid tham chiếu nhỏ, hãy chuyển sang Layer tiếp theo (đó sẽ là Layer thứ hai), và hãy bắt đầu bản vẽ bằng cách tạo biểu tượng đầu tiên của tập hợp các biểu tượng này.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo đường ngang dưới cùng bằng cách sử dụng Stroke dày 2 px, tô màu #252A2D và đặt cách 2 px từ giữa của cạnh dưới của vùng vẽ hiện hành.

creating the bottom line for the justify iconcreating the bottom line for the justify iconcreating the bottom line for the justify icon

Bước 2

Kết thúc biểu tượng bằng cách thêm các dòng còn lại bằng cách sử dụng hai bản sao (Control-C > Control-F hai lần) của hình mà chúng ta vừa mới tạo được, chúng ta sẽ chồng theo chiều dọc cách 4 px so với hình gốc. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm tất cả ba đường kẻ lại với nhau bằng phím tắt Control-G trước khi chuyển sang lưới Grid tham chiếu tiếp theo.

finishing off the justify iconfinishing off the justify iconfinishing off the justify icon

6. Cách tạo biểu tượng căn trái

Ngay sau khi chúng ta hoàn thành công việc trên biểu tượng thứ hai, chúng ta có thể chuyển sang khu vực vẽ hiện hành tiếp theo, nơi chúng ta sẽ nhanh chóng kết hợp với bản vẽ tiếp theo.

Bước 1

Vì một số biểu tượng sắp tới dựa trên biểu tượng mà chúng ta vừa hoàn thành, do đó, chúng ta sẽ tạo một bản sao (Control-C) của nó, sau đó dán (Control-F) vào lưới Grid tham chiếu hiện tại, đảm bảo nhấp vào Artboard nằm bên dưới trước tiên để làm cho nó hoạt động.

creating the main shapes for the left align iconcreating the main shapes for the left align iconcreating the main shapes for the left align icon

Bước 2

Cô lập nét viền giữa bằng cách nhấp đúp vào nó, và sau đó rút ngắn chiều dài của nó từ 24 px thành 16 px - bạn có thể làm điều này bằng cách chọn điểm neo bên phải của nó bằng cách sử dụng Direct Selection Tool (A) và sau đó đẩy nó sang bên trái 8 px sử dụng công cụ Move (nhấp chuột phải > Transform > Move > Horizontal > - 8 px).

Khi bạn hoàn tất, nhấn phím Escape để thoát khỏi Chế độ Isolation Mode, và sau đó tạo một bản sao (Control-C) của biểu tượng kết quả trước khi chuyển sang lưới Grid tiếp theo.

finishing off the left align iconfinishing off the left align iconfinishing off the left align icon

7. Cách tạo biểu tượng căn phải

Tiếp theo, chúng ta sẽ nhanh chóng tạo biểu tượng căn phải, vì vậy hãy đảm bảo bạn đang ở trên Artboard phù hợp (đó sẽ là cái thứ ba) và chúng ta hãy bắt đầu.

Bước 1

Dán một bản sao của biểu tượng mà chúng ta vừa hoàn thành vào khu vực bản vẽ hiện hành trống bằng phím tắt Control-F.

creating the main shapes for the right align iconcreating the main shapes for the right align iconcreating the main shapes for the right align icon

Bước 2

Điều chỉnh bản sao mà chúng ta vừa tạo bằng cách phản chiếu theo chiều dọc của nó bằng công cụ Reflect (nhấn chuột phải > Transform > Reflect > Vertical). Khi bạn đã hoàn tất, đừng quên tạo một bản sao (Control-C) của biểu tượng kết quả, trước khi chuyển sang biểu tượng tiếp theo.

finishing off the right align iconfinishing off the right align iconfinishing off the right align icon

8. Cách tạo biểu tượng căn giữa

Vì không có trình chỉnh sửa văn bản nào hoàn thành mà không có tùy chọn căn giữa, chúng ta sẽ nhanh chóng thêm biểu tượng này ngay sau đây.

Bước 1

Dán một bản sao của biểu tượng trước đó lên Artboard thứ tư bằng phím tắt Control-F để nó đặt chính xác vị trí đó.

creating the main shapes for the center align iconcreating the main shapes for the center align iconcreating the main shapes for the center align icon

Bước 2

Cô lập nét Stroke ử giữa của bản sao mà chúng ta vừa tạo bằng cách kích đúp vào nó, và sau đó căn giữa nó với Artboard nằm bên dưới bằng cách sử dụng tùy chọn Horizontal Align Center của Align panel. Khi bạn hoàn tất, nhanh chóng thoát Chế độ Isolation Mode bằng cách nhấn phím Escape.

finishing off the center align iconfinishing off the center align iconfinishing off the center align icon

9. Cách tạo biểu tượng tăng thụt lề

Chuyển xuống hàng thứ hai và sau đó phóng to trên bảng vẽ đầu tiên, nơi chúng ta sẽ bắt đầu làm việc trên biểu tượng tiếp theo của chúng ta.

Bước 1

Tạo các hình dạng chính của biểu tượng bằng cách sử dụng một bản sao (Control-C) của hình căn đều, chúng ta sẽ dán (Control-F) nó vào khu vực bản vẽ hiện hành và sau đó điều chỉnh bằng cách cô lập và rút ngắn chiều dài của nét Strokes giữa và dưới của nó từ 24 px còn 12 px bằng công cụ Move (chọn các điểm neo bên trái > nhấp chuột phải > Transform > Move > Horizontal > 12 px).

creating and adjusting the main shapes for the increase indent iconcreating and adjusting the main shapes for the increase indent iconcreating and adjusting the main shapes for the increase indent icon

Bước 2

Thêm hình dạng chính cho mũi tên phải bằng hình chữ nhật 8 x 12 px, tô màu #252A2D và sau đó đặt ở cạnh bên trái của vùng vẽ hiện hành, như hình bên dưới.

creating the main shape for the arrow of the increase indent iconcreating the main shape for the arrow of the increase indent iconcreating the main shape for the arrow of the increase indent icon

Bước 3

Kết thúc biểu tượng bằng cách chuyển hình dạng mà chúng ta vừa tạo thành mũi tên bằng cách thêm một điểm neo mới vào giữa cạnh phải của nó bằng cách sử dụng công cụ Add ​​Anchor Point Tool (+) và sau đó loại bỏ các điểm trên và dưới bằng cách sử dụng Delete Anchor Point Tool (-). Khi bạn đã hoàn tất, thoát chế độ Isolation, và sau đó tạo một bản sao (Control-C) của toàn bộ biểu tượng trước khi chuyển sang Artboard tiếp theo.

finishing off the increase indent iconfinishing off the increase indent iconfinishing off the increase indent icon

10. Cách tạo biểu tượng giảm thụt lề

Giả sử bạn đã hoàn thành công việc trên biểu tượng trước đó, hãy vào Artboard bên cạnh, nơi chúng ta sẽ tạo phiên bản thay thế của nó.

Bước 1

Sử dụng phím tắt Control-F để dán một bản sao của biểu tượng tăng thụt lề vào khu vực bản vẽ hiện hành.

creating the main shapes for the decrease indent iconcreating the main shapes for the decrease indent iconcreating the main shapes for the decrease indent icon

Bước 2

Nhấp đúp vào mũi tên nhỏ để cô lập nó, và sau đó nhanh chóng điều chỉnh nó bằng cách phản chiếu theo chiều dọc của hình bằng cách sử dụng công cụ Reflect (nhấp chuột phải > Transform > Reflect > Vertical). Khi bạn hoàn tất, đừng quên thoát Chế độ Isolation bằng phím Escape trước khi chuyển sang biểu tượng tiếp theo.

finishing off the decrease indent iconfinishing off the decrease indent iconfinishing off the decrease indent icon

11. Cách tạo biểu tượng Thêm khoảng trắng trước đoạn văn

Ngay sau khi bạn đã hoàn thành công việc trên biểu tượng giảm thụt lề, chúng ta có thể chuyển sang vùng vẽ hiện hành tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tạo biểu tượng tiếp theo.

Bước 1

Tạo các hình dạng chính của biểu tượng bằng cách sử dụng một bản sao (Control-C) của hình căn đều, mà chúng ta sẽ dán (Control-F) vào Artboard hiện tại, đảm bảo căn giữa nó với cạnh dưới của vùng vẽ hiện hành.

creating the main shapes for the add space before paragraph iconcreating the main shapes for the add space before paragraph iconcreating the main shapes for the add space before paragraph icon

Bước 2

Hủy nhóm bản sao mà chúng ta vừa dán (nhấp chuột phải > Ungroup hoặc Shift-Control-G), sau đó điều chỉnh nó bằng cách xóa nét Stroke trên cùng bằng cách chọn nó và sau đó nhấn Delete.

adjusting the shapes of the add space before paragraph iconadjusting the shapes of the add space before paragraph iconadjusting the shapes of the add space before paragraph icon

Bước 3

Kết thúc biểu tượng hiện tại bằng cách thêm mũi tên hướng xuống. Chúng ta sẽ tạo nó bằng cách sử dụng một hình chữ nhật 12 x 8 px (#252A2D), điều chỉnh nó bằng cách thêm một điểm neo mới vào giữa cạnh dưới cùng bằng Add Anchor Point Tool (+), và sau đó xóa những điểm neo bên dưới của nó bằng Delete Anchor Point Tool (-). Khi bạn hoàn tất, chọn và nhóm (Control-G) cả ba hình với nhau trước khi chuyển sang hình kế tiếp.

finishing off the add space before paragraph iconfinishing off the add space before paragraph iconfinishing off the add space before paragraph icon

12. Cách tạo biểu tượng Thêm khoảng trống sau đoạn văn

Tiếp theo, chúng ta sẽ nhanh chóng tạo ra một phiên bản thay thế của biểu tượng mà chúng ta vừa hoàn thành.

Bước 1

Tạo một bản sao (Control-C) của biểu tượng trước đó, chúng ta sẽ dán (Control-F) vào khu vực vẽ hiện hành trống, như được thấy trong hình ảnh tham chiếu.

creating the main shapes for the add space after paragraph iconcreating the main shapes for the add space after paragraph iconcreating the main shapes for the add space after paragraph icon

Bước 2

Hủy nhóm bản sao mà chúng ta vừa tạo (nhấn chuột phải > Ungroup hoặc Shift-Control-G), và sau đó điều chỉnh biểu tượng bằng cách lật vị trí của nét Strokes bằng mũi tên như trong hình tham chiếu, đảm bảo chọn và nhóm (Control-G) chúng trước khi chuyển sang bước kế tiếp.

finishing off the add space after paragraph iconfinishing off the add space after paragraph iconfinishing off the add space after paragraph icon

13. Cách tạo biểu tượng công cụ đánh máy

Giả sử bạn đã chuyển xuống hàng thứ ba, chúng ta hãy bắt đầu vẽ trên danh mục tiếp theo, mà nó liên quan đến định dạng văn bản.

Bước 1

Tạo phần trên của biểu tượng bằng cách sử dụng một hình chữ nhật 20 x 6 px với một nét Stroke dày 4 px, tô màu #252A2D và sau đó căn giữa với cạnh trên cùng của vùng vẽ hiện hành.

creating the upper section of the type tool iconcreating the upper section of the type tool iconcreating the upper section of the type tool icon

Bước 2

Mở đường thẳng của hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng cách thêm một điểm neo mới vào giữa cạnh dưới của nó bằng công cụ Add ​​Anchor Point Tool (+) và sau đó ngay lập tức chọn và loại bỏ nó bằng cách nhấn Delete.

opening up the path of the upper section of the type tool iconopening up the path of the upper section of the type tool iconopening up the path of the upper section of the type tool icon

Bước 3

Thêm phần trung tâm bằng cách sử dụng nét Stroke thẳng đứng dày 8 px cao 20 px (#252A2D), căn giữa với hình trước, như trong hình bên dưới.

adding the vertical section to the type tool iconadding the vertical section to the type tool iconadding the vertical section to the type tool icon

Bước 4

Kết thúc biểu tượng bằng cách tạo phần dưới cùng bằng nét Stroke dày 16 px rộng 4 px (#252A2D), căn giữa với cạnh dưới cùng của vùng vẽ hiện hành. Dành thời gian để hoàn thành, sau khi đã xong, chọn và nhóm (Control-G) tất cả ba hình lại với nhau trước khi qua bước tiếp theo.

finishing off the type tool iconfinishing off the type tool iconfinishing off the type tool icon

14. Cách tạo biểu tượng in đậm

Tiếp theo, chúng ta sẽ nhanh chóng tạo một biểu tượng được sử dụng nhiều nhất trong lịch sử trình biên tập văn bản, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã ở trên Artboard tiếp theo và chúng ta hãy vẽ luôn nhé.

Bước 1

Tạo phần dưới của biểu tượng bằng cách sử dụng một hình vuông 12 x 12 px với một nét Stroke dày 4 px, tô màu #252A2D và sau đó căn giữa với cạnh dưới của vùng vẽ hiện hành.

creating the lower section of the bold iconcreating the lower section of the bold iconcreating the lower section of the bold icon

Bước 2

Nhanh chóng điều chỉnh hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng cách đặt Radius của các góc phải của nó thành 6 px từ bên trong thuộc tính Rectangle Properties của bảng Transform.

adjusting the lower section of the bold iconadjusting the lower section of the bold iconadjusting the lower section of the bold icon

Bước 3

Kết thúc biểu tượng hiện tại bằng cách thêm phần trên bằng cách sử dụng hình vuông 8 x 8 px với Stroke dày 4 px (#252A2D), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách thiết lập Radius của các góc bên phải của nó là 4 px từ trong Rectangle Properties của bảng Transform. Khi đã xong, đặt hình kết quả như hình bên dưới, đảm bảo chọn và nhóm chúng lại vưới nhau sau đó bằng phím tắt Control-G.

finishing off the bold iconfinishing off the bold iconfinishing off the bold icon

15. Cách tạo biểu tượng gạch chân

Như thường lệ, hãy đi tới Artboard tiếp theo, nơi chúng ta sẽ xem cách tạo biểu tượng gạch dưới.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo phần dưới bằng cách sử dụng nét Stroke dày 4 px rộng 24 px, tô màu #252A2D và sau đó căn giữa với cạnh dưới của vùng vẽ hiện hành.

creating the lower section of the underline iconcreating the lower section of the underline iconcreating the lower section of the underline icon

Bước 2

Tạo hình dạng chính cho chữ “U” bằng một hình chữ nhật 12 x 14 px với Stroke dày 4 px (#252A2D), căn giữa với cạnh trên cùng của vùng vẽ hiện hành để đường path nằm đè lên nó.

creating the upper section of the underline iconcreating the upper section of the underline iconcreating the upper section of the underline icon

Bước 3

Bắt đầu điều chỉnh hình dạng này bằng cách đặt Radius của các góc dưới cùng của nó là 6 px từ trong Rectangle Properties của bảng Transform.

adjusting the upper shape of the underline iconadjusting the upper shape of the underline iconadjusting the upper shape of the underline icon

Bước 4

Hoàn thành biểu tượng này bằng cách mở đường path của hình dạng mà chúng ta đã điều chỉnh trước đó, bằng cách thêm một điểm neo mới vào giữa cạnh trên của nó bằng cách sử dụng công cụ Add ​​Anchor Point Tool (+), và sau đó ngay lập tức chọn và loại bỏ nó bằng cách nhấn Delete. Khi bạn hoàn tất, đừng quên chọn và nhóm hai hình lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

finishing off the underline iconfinishing off the underline iconfinishing off the underline icon

16. Cách tạo biểu tượng chữ nghiêng

Bây giờ chúng ta đã đến biểu tượng cuối cùng của hàng hiện tại, vì vậy giả sử bạn đã ở trên Artboard phù hợp, hãy tạo biểu tượng tiếp theo.

Bước 1

Tạo phần dưới cùng và phần trên cùng của chữ cái “I” sử dụng hai nét Stroke dày 16 px rộng 4 px (#252A2D), đặt như hình bên dưới.

creating the bottom and upper sections of the italic iconcreating the bottom and upper sections of the italic iconcreating the bottom and upper sections of the italic icon

Bước 2

Kết thúc biểu tượng hiện tại bằng cách thêm đường chéo nối hai phần ngang bằng nét Stroke dày 4 px (#252A2D). Như thường lệ, khi bạn đã hoàn thành, chọn và nhóm (Control-G) tất cả ba hình lại với nhau trước khi chuyển sang biểu tượng tiếp theo.

finishing off the italic iconfinishing off the italic iconfinishing off the italic icon

17. Cách tạo biểu tượng đưa ra phía trước

Giả sử bạn đã di chuyển xuống một hàng khác, hãy phóng to Artboard đầu tiên của nó và tạo biểu tượng tiếp theo của chúng ta.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo ra hình dạng phía trước bằng cách sử dụng một hình vuông 12 x 12 px với một nét Stroke dày 4 px, tô màu #252A2D và sau đó căn với góc trên cùng bên trái của vùng vẽ hiện hành.

creating the front shape of the bring to front iconcreating the front shape of the bring to front iconcreating the front shape of the bring to front icon

Bước 2

Tạo hình dạng ngược lại bằng cách sử dụng một hình vuông 12 x 12 px khác với nét Stroke dày 4 px, (#252A2D), căn với góc dưới cùng bên phải ở vùng vẽ hiện hành.

creating the back shape of the bring to front iconcreating the back shape of the bring to front iconcreating the back shape of the bring to front icon

Bước 3

Điều chỉnh hình dạng của hình vuông mà chúng ta vừa tạo bằng cách thêm một tập hợp các điểm neo mới nơi đường path của nó giao nhau với điểm đầu tiên bằng công cụ Add ​​Anchor Point Tool (A), đảm bảo định vị lại góc của nó như trong hình tham chiếu.

adjusting the back shape of the bring to front iconadjusting the back shape of the bring to front iconadjusting the back shape of the bring to front icon

Bước 4

Kết thúc biểu tượng này bằng cách thêm một màu tô vào hình kết quả, chúng ta sẽ tạo một bản sao (Control-C) mà chúng ta sẽ dán tại chỗ (Control-F) và sau đó điều chỉnh bằng cách lật màu Stroke của nó với màu Fill của nó (Shift-X). Khi bạn hoàn tất, chọn và nhóm (Control-G) hai hình với nhau, sau đó làm tương tự cho toàn bộ biểu tượng.

finishing off the bring to front iconfinishing off the bring to front iconfinishing off the bring to front icon

18. Cách tạo biểu tượng Gửi ra phía sau

Bây giờ, bạn đã biết cách thực hiện rồi, vì vậy chuyển sang Artboard tiếp theo và tiếp tục làm việc với biểu tượng tiếp theo của chúng ta.

Bước 1

Tạo hình dạng mặt sau bằng hình vuông 12 x 12 px với Stroke dày 4 px (#252A2D), căn với góc trái trên cùng của vùng vẽ hiện hành.

creating the back shape of the send to back iconcreating the back shape of the send to back iconcreating the back shape of the send to back icon

Bước 2

Kết thúc biểu tượng hiện tại bằng cách thêm hình dạng phía trước bằng cách sử dụng một hình vuông 12 x 12 px khác với Stroke dày 4 px (#252A2D) và một hình 12 x 12 px (#252A2D), nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn với góc dưới cùng bên phải của vùng vẽ hiện hành. Khi bạn hoàn tất, chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng với nhau trước khi chuyển sang biểu tượng kế tiếp.

finishing off the send to back iconfinishing off the send to back iconfinishing off the send to back icon

19. Cách tạo biểu tượng chèn tiêu đề

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đặt mình vào Artboard rỗng tiếp theo, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vẽ trên biểu tượng tiếp theo của chúng ta.

Bước 1

Tạo phần trên bằng cách sử dụng một hình chữ nhật 20 x 6 px với một nét Stroke dày 4 px, tô màu #252A2D và căn giữa với cạnh trên cùng của vùng vẽ hiện hành.

creating the upper section of the insert header iconcreating the upper section of the insert header iconcreating the upper section of the insert header icon

Bước 2

Thêm hình dạng chính cho phần dưới bằng cách sử dụng hình chữ nhật 20 x 8 px với Stroke dày 4 px (#252A2D), đặt sao cho đường path dưới cùng của nó nằm đè lên cạnh của vùng vẽ hiện hành, như hình tham chiếu.

creating the lower section of the insert header iconcreating the lower section of the insert header iconcreating the lower section of the insert header icon

Bước 3

Mở đường path của hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng cách thêm một điểm neo mới vào giữa cạnh dưới của nó bằng cách sử dụng công cụ Add ​​Anchor Point Tool (+) và sau đó ngay lập tức chọn và loại bỏ nó bằng cách nhấn Delete.

adjusting the lower section of the insert header iconadjusting the lower section of the insert header iconadjusting the lower section of the insert header icon

Bước 4

Kết thúc biểu tượng bằng cách thêm một đoạn nhỏ bằng một hình chữ nhật 12 x 4 px, (#252A2D), căn giữa với cạnh dưới cùng của vùng vẽ hiện hành. Khi đã xong, chọn và nhóm tất cả các hình dạng tạo thành lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

finishing off the insert header iconfinishing off the insert header iconfinishing off the insert header icon

20. Cách tạo biểu tượng chèn chân trang

Tiếp theo, chúng ta sẽ nhanh chóng tạo ra một phiên bản khác của biểu tượng tiêu đề, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đang ở khu vực vẽ hiện hành tiếp theo và chúng ta hãy bắt đầu.

Bước 1

Tạo một bản sao (Control-C) của biểu tượng trước đó, sau đó chúng ta sẽ dán vào Artboard hiện tại bằng phím tắt Control-F.

creating the main shapes for the insert footer iconcreating the main shapes for the insert footer iconcreating the main shapes for the insert footer icon

Bước 2

Kết thúc biểu tượng hiện tại bằng cách phản chiếu theo chiều ngang hình bản sao mà chúng ta vừa tạo (nhấp chuột phải > Transform > Reflect > Horizontal), hãy nhớ căn giữa lại sau đó.

finishing off the insert footer iconfinishing off the insert footer iconfinishing off the insert footer icon

21. Cách tạo biểu tượng danh sách

Mục tiếp theo của chúng ta là phải có cho trình biên tập văn bản tốt bất kỳ , do đó, hãy xuống hàng tiếp theo và chúng ta hãy vẽ nó ngay nhé.

Bước 1

Tạo dấu đầu dòng bằng hình vuông 4 x 4 px, tô màu #252A2D và sau đó căn với cạnh trái của vùng vẽ hiện hành, đặt nó cách 2px so với cạnh trên cùng của nó.

creating the main bullet for the list iconcreating the main bullet for the list iconcreating the main bullet for the list icon

Bước 2

Thêmdanh sách bằng nét Stroke dày 16 px rộng 4 px, (#252A2D), đặt bên cạnh dấu đầu dòng như hình tham chiếu, đảm bảo chọn và nhóm (Control-G) hai hình lại với nhau trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

adding the top horizontal line to the list iconadding the top horizontal line to the list iconadding the top horizontal line to the list icon

Bước 3

Kết thúc biểu tượng bằng cách tạo hai bản sao (Control-C > Control-F hai lần) các hình dạng mà chúng ta vừa nhóm lại, chúng ta sẽ xếp dọc bên dưới cách nhau 4 px so với hình gốc. Khi bạn đã định hình xong, đừng quên chọn và nhóm tất cả các hình lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

finishing off the list iconfinishing off the list iconfinishing off the list icon

22. Cách tạo biểu tượng danh sách phụ

Bây giờ chúng ta có một biểu tượng danh sách, nhưng cách chúng ta chuyển sang Artboard tiếp theo và tạo một danh sách phụ.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo một bản sao (Control-C) của biểu tượng trước đó, chúng ta sẽ dán vào vùng vẽ hiện hành bằng phím tắt Control-F.

creating the main shapes for the sublist iconcreating the main shapes for the sublist iconcreating the main shapes for the sublist icon

Bước 2

Kết thúc biểu tượng hiện tại bằng cách cô lập các chi tiết danh sách ở giữa và dưới cùng, sau đó điều chỉnh độ dài của chúng sao cho các dấu đầu dòng của chúng phù hợp với phần đầu như được thấy trong hình ảnh tham chiếu. Hãy dành thời gian của bạn để vẽ và sau khi hoàn tất, thoát khỏi Chế độ Isolation bằng cách nhấn phím Escape.

finishing off the sublist iconfinishing off the sublist iconfinishing off the sublist icon

23. Cách tạo biểu tượng chèn ngắt trang

Số 19 trong danh sách các biểu tượng của chúng ta là biểu tượng ngắt trang mà chúng ta sẽ tạo ngay trong nháy mắt.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo nét trung tâm bằng cách sử dụng Stroke dày 4 px rộng 24 px, tô màu #252A2D và canh giữa với Artboard nằm bên dưới.

creating the center line for the insert page break iconcreating the center line for the insert page break iconcreating the center line for the insert page break icon

Bước 2

Thêm các hình dạng chính cho các trang bằng cách sử dụng hai hình chữ nhật 12 x 6 px với một nét Stroke dày 4 px (#252A2D), đặt lên cạnh trên cùng và dưới cùng của vùng vẽ hiện hành như hình tham chiếu.

adding the main rectangles for the insert page break iconadding the main rectangles for the insert page break iconadding the main rectangles for the insert page break icon

Bước 3

Kết thúc biểu tượng bằng cách mở các đường path của các hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng cách thêm một điểm neo mới vào giữa các cạnh bên ngoài của chúng và sau đó ngay lập tức chọn và loại bỏ chúng bằng cách sử dụng phím Delete. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm tất cả ba hình lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

finishing off the insert page break iconfinishing off the insert page break iconfinishing off the insert page break icon

24. Cách tạo biểu tượng thay đổi kích thước

Tiếp theo, chúng ta có một công cụ đơn giản nhưng hữu ích khác mà phần lớn thời gian bị bỏ qua, nhưng sẽ không phải là hôm nay.

Bước 1

Tạo thân chính của biểu tượng bằng hình vuông 20 x 20 px với Stroke dày 4 px (#252A2D), canh giữa với Artboard nằm bên dưới.

creating the main shape for the resize iconcreating the main shape for the resize iconcreating the main shape for the resize icon

Bước 2

Kết thúc biểu tượng hiện tại bằng cách tạo một hình vuông nhỏ hơn 12 x 12 px với Stroke dày 4 px (#252A2D), căn chỉnh với góc dưới cùng bên phải của vùng bản vẽ đang hoạt động. Khi bạn hoàn tất, đừng quên chọn và nhóm (Control-G) cả hai với nhau trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

finishing off the resize iconfinishing off the resize iconfinishing off the resize icon

25. Cách tạo biểu tượng các hình dạng

Bây giờ chúng ta đang đi xuống hàng thứ sáu và là hàng các biểu tượng cuối cùng, vì vậy giả sử bạn đã ở trên vùng vẽ đầu tiên của Artboards của nó, hãy tạo biểu tượng tiếp theo của chúng ta.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo một vòng tròn 16 x 16 px với Stroke dày 4 px, tô màu #252A2D và sau đó canh với góc trên cùng bên trái của vùng vẽ hiện hành.

creating the circle for the shapes iconcreating the circle for the shapes iconcreating the circle for the shapes icon

Bước 2

Thêm một hình vuông nhỏ hơn 12 x 12 px với một nét Stroke dày 4 px (#252A2D), đặt lên hình tròn như hình tham chiếu.

adding the square to the shapes iconadding the square to the shapes iconadding the square to the shapes icon

Bước 3

Kết thúc biểu tượng hiện tại bằng cách thêm một tập hợp các điểm neo mới vào các cạnh của hình vuông nơi hai đường path chồng lên nhau bằng công cụ Add ​​Anchor Point Tool (+), sau đó chọn và loại bỏ góc của nó bằng cách sử dụng phím Delete. Như mọi khi, đừng quên chọn và nhóm (Control-G) hai hình với nhau khi bạn đã hoàn tất.

finishing off the shapes iconfinishing off the shapes iconfinishing off the shapes icon

26. Cách tạo biểu tượng biểu đồ

Nếu bạn yêu thích các biểu đồ, bạn sẽ rất vui khi biết rằng chúng ta sẽ xây dựng một trong những biểu đồ của riêng mình ngay sau đây.

Bước 1

Tạo phần dưới của biểu tượng bằngnét Stroke dày 4 px rộng 24 px, (#252A2D), canh giữa với cạnh dưới cùng của vùng vẽ hiện hành.

creating the lower section of the chart iconcreating the lower section of the chart iconcreating the lower section of the chart icon

Bước 2

Thêm các phân đoạn biểu đồ dọc bằng cách sử dụng ba nét Stroke dày 16 px dày 4 px (#252A2D), chúng ta sẽ đặt chúng cách nhau 4 px theo chiều ngang, và sau đó canh giữa chúng với cạnh trên cùng của vùng vẽ hiện tại.

adding the vertical lines to the chart iconadding the vertical lines to the chart iconadding the vertical lines to the chart icon

Bước 3

Kết thúc biểu đồ, bằng cách điều chỉnh độ dài của các đoạn dọc bên ngoài như trong hình ảnh tham chiếu. Hãy dành thời gian của bạn để vẽ, và một khi bạn đã hoàn tất, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành của biểu tượng trước khi chuyển sang hình kế tiếp.

finishing off the chart iconfinishing off the chart iconfinishing off the chart icon

27. Cách tạo biểu tượng bảng

Biểu tượng tiếp theo trong danh sách của chúng ta là một biểu tượng mà bạn có thể sử dụng khá nhiều, vì vậy hãy đảm bảo bạn đang ở Artboard tiếp theo và nhanh chóng tìm hiểu cách tạo nó.

Bước 1

Bắt đầu làm việc ở phần trên cùng bằng cách tạo một hình vuông 8 x 8 px với nét Stroke dày 4 px (#252A2D), căn giữa với góc trên bên trái của vùng vẽ hiện hành.

creating the smaller square for the table iconcreating the smaller square for the table iconcreating the smaller square for the table icon

Bước 2

Thêm một hình rộng hơn 12 x 8 px với nét Stroke dày 4 px (#252A2D), đặt lên cạnh phải của hình vuông để các đường viền nằm đè lên nhau.

adding the top rectangle to the table iconadding the top rectangle to the table iconadding the top rectangle to the table icon

Bước 3

Tạo hình dạng bên trái cho phần dưới của biểu tượng bằng hình chữ nhật 8 x 12 px với Stroke dày 4 px (#252A2D), canh với góc dưới cùng bên trái của vùng vẽ hiện hành.

adding the bottom rectangle to the table iconadding the bottom rectangle to the table iconadding the bottom rectangle to the table icon

Bước 4

Kết thúc biểu tượng hiện tại bằng cách thêm một hình vuông 12 x 12 px với Stroke dày 4 px (#252A2D) tại góc dưới cùng bên phải của vùng vẽ hiện hành, đảm bảo chọn và nhóm tất cả bốn hình lại với nhau sau đó bằng phím tắt Control-G.

finishing off the table iconfinishing off the table iconfinishing off the table icon

28. Cách tạo biểu tượng Thước kẻ

Bây giờ chúng ta đang đi đến biểu tượng cuối cùng của chúng ta, vì vậy hãy đi đến Artboard còn lại, và chúng ta hãy bắt tay vào làm việc nhé!

Bước 1

Tạo phần trên của thước kẻ bằng một hình chữ nhật 20 x 6 px với một nét Stroke dày 4 px (#252A2D), chúng ta sẽ căn giữa với cạnh trên cùng của vùng vẽ hiện hành.

creating the upper section of the ruler iconcreating the upper section of the ruler iconcreating the upper section of the ruler icon

Bước 2

Kết thúc biểu tượng, và với chính bản vẽ này, bằng cách thêm một hình chữ nhật 6 x 20 px với một nét Stroke dày 4 px (#252A2D), căn giữa với cạnh trái của vùng vẽ hiện hành. Vẫn như mọi khi, khi bạn đã xong, đừng quên chọn và nhóm (Control-G) hai hình lại với nhau trước khi nhấn nút lưu.

finishing off the ruler iconfinishing off the ruler iconfinishing off the ruler icon

Bạn làm rất tốt!

Nó có thể dài hơn bình thường, nhưng nếu bạn thực hiện nó đến cuối cùng, thì bây giờ bạn sẽ có một bộ biểu tượng thực hành nho nhỏ mà bạn có thể sử dụng trong bất kỳ bản vẽ nào trong tương lai.

Như mọi khi, tôi hy vọng bạn đã có thể theo kịp từng bước và học được những điều gì đó mới mẻ và hữu ích khi thực hiện.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy đăng chúng trong phần bình luận và tôi sẽ phản hồi ngay khi có thể!

finished project previewfinished project previewfinished project preview
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.