Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Làm thế nào để tạo một bức ảnh kỳ quái với Adobe Photoshop

by
Read Time:10 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Tú Lê (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để tạo ra một cảnh dưới nước siêu thực với một con mèo ngồi trong một chiếc giày. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một cảnh dưới nước bằng cách sử dụng một số hình ảnh stock, cũng như làm thế nào để đặt một con mèo đáng yêu trong một đôi giày và làm cho cuộc phiêu lưu đầu tiên của mình! Trong hướng dẫn này, bạn cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm việc với Group, tạo ra ánh sáng, hiệu ứng bong bóng bàn chải trong một môi trường dưới nước, tăng cường độ sâu của trường, và nhiều hơn nữa.

Tutorial Assets

Các Assets được sử dụng trong sản phẩm của hướng dẫn này:

1. thêm cảnh dưới nước

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1500 x 1263 px trong Photoshop với các cài đặt dưới đây:

new filenew filenew file

Bước 2

Mở hình ảnh dưới nước. Sử dụng Move Tool (V) để kéo nó vào vải trắng, và đặt nó ở phía dưới nửa:

adding underwateradding underwateradding underwater

Bước 3

Sử dụng một lớp điều chỉnh và thiết lập như Clipping Mask để giảm độ bão hòa của cảnh dưới nước. Đi đến Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation và giảm độ bão hòa  Saturation  giá trị để - 79:

underwater hue saturationunderwater hue saturationunderwater hue saturation

Bước 4

Tạo một lớp điều chỉnh Color Balance cân bằng màu sắc và thay đổi các cài đặt Midtones để cung cấp cho một số vibrance đến cảnh dưới nước. 

underwater color balanceunderwater color balanceunderwater color balance

Bước 5

Sử dụng một màu lấp kín  vào lớp để làm giảm khả năng hiển thị dưới nước và thêm một số sâu vào nó. Đi đến Layer > New Fill Layer > Solid Color  và chọn màu cyan trung bình-tối (tôi chọn #2e595c). Giảm Opacity của layer này đến 50%.

underwater fill layerunderwater fill layerunderwater fill layer

Bước 6

Tạo một lớp điều chỉnh Curves để darken cảnh dưới nước. Chúng tôi đang hướng tới để làm cho các chính ánh sáng đến từ phía trên bên trái. Vì vậy, trên lớp mặt nạ này, sử dụng một brush soft round với màu đen (bàn chải mềm đen) để xóa ở đầu còn lại để làm cho phần này sáng hơn so với phần còn lại. Cũng làm tăng độ sâu phần dưới nước.

underwater curvesunderwater curvesunderwater curves

2. thêm bề mặt biển

Bước 1

Mở hình ảnh biển. Sử dụng Rectangular Marquee Tool (M) để chọn phần giữa của biển:

select the sea partselect the sea partselect the sea part

Nơi này là một phần biển ở giữa chúng tôi tài liệu chính, phía trên phần dưới nước:

adding seaadding seaadding sea

Bước 2

Thêm một mặt nạ đến lớp này, và sử dụng một bàn chải mềm màu đen để làm mềm các cạnh cứng và pha trộn với phần dưới nước và đường chân trời, sau phong trào của sóng biển, bề mặt.

sea maskingsea maskingsea masking

Bước 3

Tạo một lớp điều chỉnh Hue/Saturation để làm cho màu sắc của bề mặt của biển, phù hợp với phần dưới nước:

sea hue saturationsea hue saturationsea hue saturation

Bước 4

Tạo một lớp điều chỉnh Curves và gia tăng sự nhẹ nhàng.

sea curves sea curves sea curves

Trên các mặt nạ lớp này, sử dụng một Brush soft màu đen để xóa một số khu vực trên thấp hơn và bên phải, như nó nên ít tươi sáng hơn so với bên trái:

sea curves masking sea curves masking sea curves masking

3. thêm trên bầu trời

Bước 1

Mở hình ảnh bầu trời. Chọn phần trên bầu trời bằng cách sử dụng Rectangular Marquee Tool:

select skyselect skyselect sky

Kéo này trên bầu trời đã chọn vào tài liệu làm việc của chúng tôi và đặt nó ở nửa trên. Flip it horizontally by choosing Edit > Transform > Flip Horizontal. Hãy nhớ để đặt lớp này theo một dưới nước.

adding skyadding skyadding sky

Bước 2

Tạo một lớp điều chỉnh cân bằng màu sắc  Color Balance để phù hợp với các màu sắc trên bầu trời với biển:

sky color balancesky color balancesky color balance

4. Thêm giày

Bước 1

Mở hình ảnh giày và chiết xuất từ các nền bằng cách sử dụng Magic Wand Tool (W):

extract shoeextract shoeextract shoe

Bước 2

Đặt giày trong phần giữa của cảnh và flip ngang:

adding shoeadding shoeadding shoe

Thêm một mặt nạ đến lớp này và sử dụng một Brush soft vừa đen để làm cho phần dưới của chiếc giày xuất hiện dưới mặt biển.

shoe maskingshoe maskingshoe masking

Bước 3

Thực hiện một điều chỉnh Hue/Saturation lớp (thiết lập như Clipping Mask) và mang lại giá trị Saturation xuống-88:

shoe hue saturationshoe hue saturationshoe hue saturation

Bước 4

Tạo một lớp điều chỉnh hình ảnh lọc Photo Filter à chọn một trung bình-tối cyan màu (#607a85) để phù hợp với màu giày với nền: 

shoe photo filtershoe photo filtershoe photo filter

Bước 5

Thêm một lớp điều chỉnh đường cong Curves và giảm sự nhẹ nhàng. 

shoe curves 1shoe curves 1shoe curves 1

Trên các mặt nạ lớp này, sử dụng một bàn chải mềm màu đen để xóa phần trên của chiếc giày đó là ở trên bề mặt biển:

shoe curves 1 maskingshoe curves 1 maskingshoe curves 1 masking

Bước 6

Make another Curves adjustment layer and increase the lightness.

shoe curves 2shoe curves 2shoe curves 2

Trên các mặt nạ lớp này, sử dụng một brush soft màu đen để xóa phần dưới và các khu vực bóng râm.

shoe curves 2 maskingshoe curves 2 maskingshoe curves 2 masking

Bước 7

Để làm cho phần dưới của sự pha trộn giày khách sạn tốt hơn với các nước, tạo ra một lớp màu tô màu và chọn màu cyan tối (#2d4b54). Lower the Opacity of this layer to 50%.

shoe fill layer shoe fill layer shoe fill layer

Sử dụng một bàn chải mềm màu đen trên mặt nạ của lớp này để loại bỏ các hiệu ứng trên phần trên của giày.

shoe fill layer maskingshoe fill layer maskingshoe fill layer masking

Bước 8

Tạo ra một mới lớp (thiết lập như Clipping Mask , thay đổi chế độ che phủ Overlay100%, và lấp đầy với 50% màu xám: 

dodge tool new layerdodge tool new layerdodge tool new layer

Chọn các Dodge Tool (O) với tầm hoạt động Midtones Range và Exposure với khoảng 10% để mang lại nhiều ánh sáng để mặt trước của giày đó là về phía ánh sáng. Bạn có thể xem như thế nào tôi đã làm nó với chế độ bình thường Normal và kết quả với lớp phủ chế độ Overlay:

dodge tool normal modedodge tool normal modedodge tool normal mode
dodge tool overlay modedodge tool overlay modedodge tool overlay mode

Bước 9

Tạo một lớp mới và sử dụng một bàn chải mềm với màu #9ed5da vẽ ánh sáng dưới thấp nhất của giày để pha trộn này là một phần tốt hơn với các phần dưới nước. Thay đổi chế độ lớp này để  Soft Light 100%:

shoe bottom light shoe bottom light shoe bottom light

5. Thêm mèo

Bước 1

Mở hình ảnh con mèo. Lần đầu tiên sử dụng phương pháp quen thuộc của bạn để loại bỏ nền:

extract catextract catextract cat

Bước 2

Tạo một lớp mới giữa một chiết xuất và nền, và điền vào nó với màu #80604e. Chọn mặt nạ lớp cát chiết xuất và sử dụng một bàn chải cứng với kích thước từ 3 – 6 px cắt lông và loại bỏ các cạnh tối còn lại:

cat fur masking cat fur masking cat fur masking

Bước 3

Tạo một lớp mới và sử dụng một bàn chải cứng với màu sắc #eff3f6 vẽ lông thú thiếu dọc theo các con mèo đầu và cơ thể.

cat fur paintingcat fur paintingcat fur painting

Bước 4

Ẩn dưới nền và các lớp màu tô và nhấn Control-Shift-Alt-E kết hợp tất cả các lớp trong suốt vào một hình mới. Di chuyển con mèo bị sáp nhập vào tài liệu dưới nước bằng cách sử dụng công cụ di chuyển Move Tool. Đặt mình vào giày và lật bà nằm ngang:

adding catadding catadding cat

Thêm một mặt nạ đến lớp này và loại bỏ phần dưới của bàn tay của cô làm cho cô ấy trông như là nếu cô ấy là bên trong giày:

cat masking cat masking cat masking

Bước 5

Thực hiện một lớp điều chỉnh Hue/Saturation (thiết lập như Clipping Mask) với desaturate mèo một chút:

cat hue saturationcat hue saturationcat hue saturation

Bước 6

Sử dụng một lớp điều chỉnh cân bằng màu sắc Color Balance và thay đổi các cài đặt Midtones:

cat color balancecat color balancecat color balance

Bước 7

Thêm một lớp điều chỉnh đường cong Curves và giảm sự nhẹ nhàng.  Trên các mặt nạ lớp này, sử dụng một bàn chải mềm màu đen để xóa đầu tai và bên phải dọc theo đầu và cơ thể.

cat curvescat curvescat curves

Bước 8

Tạo một lớp mới, thay đổi chế độ phủ Overlay và lấp đầy với 50% màu xám.  Sử dụng các Dodge Tool để mang lại nhiều ánh sáng cho mặt trên của tai, đầu và tay, và các công cụ ghi Burn Tool  ho che và giảm sự nổi bật trên cổ. 

cat dodge and burncat dodge and burncat dodge and burn

Bước 9

Để làm cho bóng con mèo trên giày, tạo một lớp mới dưới cát một. Sử dụng một bàn chải màu đen mềm mại với Opacity khoảng 20-25% để sơn phía dưới bàn tay của cô:

cat shadowcat shadowcat shadow

6. Thêm các loài chim

Bước 1

Mở hình ảnh chim 1. Cô lập các loài chim từ nền tảng sử dụng Magic Wand Tool.

isolate birds 1isolate birds 1isolate birds 1

Chọn một số loài chim để thêm vào bầu trời, đằng sau con mèo, nhớ thay đổi kích thước của họ để tạo ra chiều sâu của lĩnh vực:

adding small birdsadding small birdsadding small birds

Bước 2

Thêm hai con chim xa nền, làm cho chúng nhỏ hơn những cái hiện có. Mỗi của các lớp, đi đến Filter > Blur > Gaussian Blur  và thiết lập Radius lên 2 px:

smaller birds gaussian blursmaller birds gaussian blursmaller birds gaussian blur

Bước 3

Thêm một con chim lớn hơn ở góc bên phải của cảnh, trên bề mặt dưới nước. Áp dụng một Gaussian Blur của 4 px với nó:

add a bigger birdadd a bigger birdadd a bigger bird

Bước 4

Chọn tất cả các lớp con chim và nhấn Control-G để làm cho một nhóm cho chúng. Thay đổi chế độ nhóm này từ vượt qua Pass Through (chế độ mặc định nhóm) Normal 100%. Tạo một lớp điều chỉnh Hue/Saturation và làm giảm giá trị Saturation để-64:

birds 1 hue saturationbirds 1 hue saturationbirds 1 hue saturation

Bước 5

Thêm một lớp điều chỉnh đường cong Curves và tăng sự nhẹ nhàng. 

birds 1 curvesbirds 1 curvesbirds 1 curves

Sử dụng lớp mặt nạ để giảm nhẹ nhàng trên một số loài chim, đặc biệt là trên bên phải và phần dưới của họ.

birds 1 curves maskingbirds 1 curves maskingbirds 1 curves masking

Bước 6

Mở hình ảnh con chim 2, và cô lập chim sử dụng Magic Wand Tool. Thêm nó vào đầu trang bên trái của cảnh, làm cho nó lớn hơn những cái hiện có (vì nó là gần nhất với người xem) và đảm bảo rằng nó phù hợp với sự chỉ đạo của con mèo của chiêm ngưỡng:

add bird 2add bird 2add bird 2

Bước 7

Áp dụng một Gaussian Blur cho loài chim này và làm tăng Radius lên 8 px để nâng cao độ sâu của trường:

bird 2 gaussian blurbird 2 gaussian blurbird 2 gaussian blur

Bước 8

Sử dụng một lớp điều chỉnh cân bằng màu sắc Color Balance thiết lập như Clipping Mask) để thêm một số màu đỏ/vàng để các con chim:

bird 2 color balancebird 2 color balancebird 2 color balance

7. Thêm các bong bóng

Thay đổi các loại bàn chải những bong bóng và màu sắc để #c2cfd5. Chọn một bàn chải bạn thích và nhấn F5 để thay đổi các thiết lập của bàn chải này:

bubble brush settings 1bubble brush settings 1bubble brush settings 1
bubble brush settings 2bubble brush settings 2bubble brush settings 2
bubble brush settings 3bubble brush settings 3bubble brush settings 3

Sơn một số bong bóng ngẫu nhiên dọc theo phía dưới của giày, nhớ để hạ thấp chổi opacity và kích thước như vậy là không để làm cho các bong bóng có thể nhìn thấy hoặc rõ ràng quá.

paint bubblespaint bubblespaint bubbles

8. áp dụng các điều chỉnh cuối cùng

Bước 1

Tạo một lớp điều chỉnh Gradient Map đồ trên đầu trang của các lớp và chọn màu #1b243f#f8b884. Thay đổi chế độ lớp này để Soft Light 100%.

whole scene gradient map whole scene gradient map whole scene gradient map

Bước 2

Thêm một lớp điều chỉnh cân bằng màu sắc Color Balance và thay đổi các cài đặt MidtonesHighlights:

whole scene color balancewhole scene color balancewhole scene color balance
color balance resultcolor balance resultcolor balance result

Bước 3

Tạo một lớp điều chỉnh bộ lọc ảnh Photo Filter và chọn màu #c5ae5d:

whole scene photo filter whole scene photo filter whole scene photo filter

Bước 4

Thời gian để thêm ánh sáng vào hiện trường. Tạo một lớp mới, và sử dụng một bàn chải mềm với màu #1f0b01 vẽ bên trái:

painting light 1 normal modepainting light 1 normal modepainting light 1 normal mode

Thay đổi chế độ tuyến tính Linear Dodge 100% và sử dụng một lớp mặt nạ để giảm hiệu ứng ánh sáng trên gia cầm lớn nhất và mèo ở phía trên giày và dưới mặt nước nơi họ được chiếu sáng ít hơn.

light 1 linear dodge modelight 1 linear dodge modelight 1 linear dodge mode

Bước 5

Tạo một lớp mới và thay đổi màu sắc bàn chải để #efa67e. Vẽ trên góc bên trái để làm cho một điểm nhấn. Thiết lập chế độ lớp này đến lớp phủ Overlay 100%:

light 2 overlay modelight 2 overlay modelight 2 overlay mode

Bước 6

Thêm một lớp điều chỉnh đường cong Curves ể làm sáng phía trên bên trái.  Trên lớp mặt nạ này, sử dụng một bàn chải mềm màu đen để xóa thấp hơn bên trái và bên phải để duy trì có màu:

whole scene curveswhole scene curveswhole scene curves

Bước 7

Sử dụng một lớp điều chỉnh độ rung  Vibrance để nâng cao hiệu quả toàn bộ: 

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

Xin chúc mừng, bạn đã làm xong!

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và đã học được một số kỹ thuật mới. Vui lòng để lại thông tin phản hồi và ý kiến của bạn trong hộp dưới đây-tôi rất muốn nhìn thấy chúng! Thưởng thức Photoshopping!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads