Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Photo Manipulation

Cách tạo cảnh vũ điệu trong mưa siêu thực trong Affinity Photo

Scroll to top
Read Time: 15 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Caitlyn Cat Tien (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Hôm nay, chúng ta sẽ tạo ra một cảnh vũ điệu siêu thực đầy chuyển động bằng cách thực hiện một số kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả cho nước và mưa.

Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu tất cả về layer điều chỉnh Curves trong Affinity Photo, một trong những layer điều chỉnh yêu thích của cá nhân tôi do nó có thể tăng cường cả ánh sáng và giai điệu của một hình ảnh và kết hợp mọi thứ, tạo ra một cảnh gắn kết.

Công cụ bạn cần

Bạn sẽ cần các nguồn tài nguyên sau để hoàn thành dự án này:

Tìm thêm các tài nguyên tuyệt vời trên Envato Elements!

1. Cách nhanh chóng tăng cường ánh sáng của ảnh

Đầu tiên, chúng ta sẽ tăng cường ánh sáng cho bức ảnh chính của chúng ta, vì bức ảnh Ballet Dancers Dancing Under Water có ánh sáng của ảnh đã tuyệt đẹp, do đó sẽ không cần phải làm gì cả!

Bước 1

Tạo vùng vẽ 3007 x 3403 px bằng cách vào New Document.

Kéo và thả ảnh Ballet Dancers Dancing Under Water lên vùng vẽ mới của bạn.

Bước 2

Để đóng khoảng trống ở phía trên cùng của vùng vẽ, tạo một vùng chọn hình chữ nhật, cao khoảng 500 px, trên cùng hình ảnh chính bằng cách sử dụng Rectangular Marquee Tool (M).

Vào Edit > Copy và sau đó Edit > Paste để tạo một bản sao của phần trên của hình ảnh của chúng ta. Kéo bản sao bên dưới hình ảnh gốc và sử dụng công cụ Move Tool (V) để di chuyển bản sao lên một vài pixel để đóng khoảng trống đó.

close gapclose gapclose gap

Bước 3

Để tạo sự chuyển tiếp liền mạch giữa bản gốc và bản sao, hãy vuốt mép của hình ảnh gốc bằng cách sử dụng Eraser Brush Tool (E) lớn, mềm, tròn.

feather edgefeather edgefeather edge

Bước 4

Tạo một Pixel Layer mới phía trên layer của hình ảnh gốc. Thiết lập chế độ layer mới này thành Overlay, nằm ở bên phải của Opacity.

Sử dụng Paint Brush (B) rất lớn, mềm mại, quét ánh sáng trắng về phía trên và dưới của hình ảnh.

Thiết lập Opacity của layer mới là 45%.

add lightadd lightadd light

Bước 5

Tạo một layer điều chỉnh Curves, nằm ở giữa phía dưới của bảng Layers trong phần Adjustments.

Làm thế nào để bạn sử dụng các đường cong?

Sử dụng layer điều chỉnh đường cong bằng cách nhấp chuột và kéo trên đường cong. Nhấp chuột sẽ tạo một điểm mà bạn có thể kéo theo bất kỳ hướng nào để có được các kết quả khác nhau.

Tạo một điểm và kéo vào nửa bên trái của đường cong thường sẽ ảnh hưởng đến các bóng đổ của một hình ảnh, trong khi kéo lên phía bên phải sẽ ảnh hưởng đến vùng bắt sáng của hình ảnh.

Cài đặt

curves settingscurves settingscurves settings

Bước 6

Nhấp vào layer mask đường cong, nằm bên trái của tên layer và đảo ngược nó bằng cách giữ Control-I. Hành động này sẽ biến thành layer mask màu đen.

Layer Mask là gì?

Một layer mask hoạt động bằng cách ẩn, còn được gọi là mask, bất cứ thứ gì được quét màu đen trên mask đó và hiển thị bất kỳ thứ gì được quét màu trắng. Sau khi đảo ngược mask đã chuyển layer mask từ màu trắng sang đen, toàn bộ layer đó sẽ bị ẩn dưới mask. Hành động này có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng một cọ vẽ màu trắng để vẽ lại các layer đường cong của chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta muốn hiệu ứng của nó hiển thị.

Đây là một công cụ tuyệt vời để sử dụng khi bạn muốn tập trung hiệu ứng của một layer điều chỉnh tại một vị trí hoặc nếu bạn muốn xóa nội dung nào đó mà không xóa vĩnh viễn nó. Nó còn được gọi là "chỉnh sửa không phá hủy".

Bước 7

Vì vậy, với một Paint Brush tròn lớn, mềm mại với Flow khoảng 20%, quét màu trắng ở những vùng bạn thấy dưới đây.

Flow là gì?

Thiết lập tốc độ Flow có thể được tìm thấy giữa OpacityHardness trong thanh công cụ Paint Brush Tool.

Flow cho phép bạn xây dựng quét qua nhiều lần. Bạn càng quét cọ của bạn trên cùng một chỗ thì càng nhiều màu tô hơn sẽ được xây dựng tại chỗ đó.

Đưa Flow của một cọ xuống thấp là một cách tuyệt vời để dần dần thêm hoặc loại bỏ màu tô, tạo ra quá trình chuyển đổi rất trơn tru.

masks curvesmasks curvesmasks curves

Bước 8

Để hoàn thành hình ảnh chính của chúng ta, tạo layer điều chỉnh Brightness/Contrast và đưa nó lên trên tất cả các layer hiện tại.

Cài đặt:

 • Brightness: 24
 • Contrast: 11

Nhóm tất cả các layer hiện tại lại với nhau bằng cách sử dụng nút Group Layers ở phía dưới cùng bên phải của bảng Layers và đặt tên nhóm là "Background".

final layersfinal layersfinal layers

2. Cách thêm con cá vào một bức ảnh hỗn hợp

Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm betta Siamese fighting fish kết hợp với các vũ công của chúng ta.

Bước 1

Thiết lập và thu nhỏ con cá để nó vừa vặn hoàn toàn bên trong bản vẽ.

Sử dụng Selection Brush Tool (W), chọn tất cả các nền đen xung quanh thân cá.

Nhấn Delete khi bạn hài lòng với sự lựa chọn đó.

place fishplace fishplace fish

Bước 2

Nhân đôi con cá và đặt chế độ layer thành Screen. Mang layer trùng lặp bên dưới layer gốc. Hạ Opacity của layer đó xuống 75%.

Quay trở lại con cá ban đầu và Erase đuôi bằng cách sử dụng một cọ tròn lớn, mềm mại.

screen fish tailscreen fish tailscreen fish tail

Bước 3

Nhân đôi bản sao cá, cái mà chúng ta đặt lên màn hình, sau đó kéo dãn và kéo dài nửa dưới của con cá để mang lại hiệu ứng mở rộng đuôi cá.

Làm điều này bằng cách sử dụng một sự kết hợp của Move ToolMesh Warp Tool (bạn có thể tìm thấy nó dưới View > Customize Tools, sau đó kéo và thả biểu tượng Mesh Warp Tool vào thanh công cụ của bạn).

elongate fish tailelongate fish tailelongate fish tail

Bước 4

Tạo và lồng một layer điều chỉnh Brightness/Contrast vào hình ảnh con cá ban đầu của bạn.

Lồng Nest là gì?

Để lồng một layer bên trong một layer khác, hãy kéo và thả layer bạn muốn lồng vào layer mà bạn muốn layer đó được lồng vào.

Hành động này sẽ thực hiện điều đó để layer điều chỉnh sẽ chỉ ảnh hưởng đến layer nó được lồng vào bên trong. Hành động này cũng có thể được sử dụng để vẽ bên trong một đối tượng cụ thể và không cụ thể cho các layer điều chỉnh.

Cài đặt

 • Contrast: 73%
contrast fishcontrast fishcontrast fish

Bước 5

Tạo và lồng một layer điều chỉnh Color Balance vào layer cá, đặt nó lên trên layer Brightness/Contrast.

Cài đặt

 • Red: -55%
 • Green: 43%
 • Blue: 100%
color fishcolor fishcolor fish

Bước 6

Tạo và lồng một layer điều chỉnh Curves vào layer cá, đặt nó lên trên layer Color Balance.

Cài đặt

curves settingscurves settingscurves settings
curve fishcurve fishcurve fish

Bước 7

Để hoàn thành con cá của chúng ta, thêm hiệu ứng layer Inner Glow vào layer con cá ban đầu.

Bạn có thể tìm thấy Layer Effects ở dưới cùng giữa bảng Layers.

Cài đặt:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 100%
 • Radius: 24px
 • Intensity: 50%
 • Color: White

Nhóm tất cả các layer con cá lại với nhau và đặt tên cho nhóm này là "Fish - Big".

add inner glowadd inner glowadd inner glow

Bước 8

Thêm một con cá thứ hai sử dụng phương pháp tương tự như trước để tạo ra một con cá nhỏ hơn, chỉ sử dụng hình ảnh con cá thứ hai của chúng ta lần này, Betta Siamese fighting fish 2.

Bạn thậm chí có thể sao chép, dán và lồng các layer điều chỉnh tương tự từ con cá đầu tiên đến con cá thứ hai để tiết kiệm thời gian!

Thiết lập tên cho nhóm con cá này là "Fish - Small"

add second fishadd second fishadd second fish

Bước 9

Để hoàn thành con cá của chúng ta, tạo một Pixel Layer mới bên dưới hai nhóm con cá của chúng ta và đặt chế độ layer đó thành Soft Light.

Sử dụng Paint Brush tròn mềm, thiết lập 10% Flow, quét các đường nét tinh tế màu trắng xung quanh cá, rũ xuống từ đuôi cá.

Thay đổi kích thước cọ nếu cần.

paint outer glowpaint outer glowpaint outer glow

3. Cách tạo vệt nước bắn tung tóe

Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm nhiều vệt nước bắn từ cơ thể vũ công của chúng ta.

Bước 1

Kéo và thả cả hai Water splash with puzzle effect Water splash with puzzle effect 2 lên khung vẽ.

Thiết lập cả hai chế độ layer đó của họ thành Screen.

place splashes place splashes place splashes

Bước 2

Chọn các vùng nước bằng công cụ Freehand Selection Tool (L).

Vào Edit > Copy và sau đó Edit > Paste để dán vùng vệt nước bắn lên layer của nó.

Thay đổi chế độ layer của nó trở lại Screen.

cut out splash cut out splash cut out splash

Bước 3

Thiết lập vệt nước bắn lên trên một phần của cơ thể của người mẫu hoặc trên con cá nơi nó trông có vẻ đẹp nhất. Trong trường hợp này, đó là cánh tay của người đàn ông đang nhảy.

place splash on arm place splash on arm place splash on arm

Bước 4

Thực hiện một vài lần bằng cách sử dụng kỹ thuật tương tự như trên.

Chọn một phần của nước từ một trong hai bức ảnh stock của chúng ta, sao chép và dán nó vào layer riêng của nó, thiết lập vệt nước bắn thành Screen, và sau đó đặt nó tại nơi mà bạn nghĩ rằng nó trông đẹp nhất.

Bạn có thể sử dụng sự kết hợp của Move Tool, Mesh Warp Tool, và Erase Brush Tool để kéo giãn và điều chỉnh nươc bắn cho phù hợp hơn với vùng mà bạn muốn đặt nó - tương tự như cách chúng ta kéo dài đuôi cá.

place other splashes place other splashes place other splashes

Bước 5

Để tăng thêm chiều sâu, hãy sử dụng một trong các vệt nước bắn và phóng to bằng công cụ Move Tool. Thiết lập vệt nước bắn đã được mở rộng ở góc dưới bên trái của màn hình.

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và thêm 3 px Blur vào vùng vệt nước bắn lớn.

place large splashplace large splashplace large splash

Một khi bạn có tất cả các vệt nước bắn được đặt và sắp xếp theo cách bạn muốn, nhóm tất cả chúng vào một nhóm có tên là "Splash".

Bước 6

Tạo một Pixel Layer mới bên dưới nhóm "Splash" và đặt chế độ layer đó thành Lighten.

Sử dụng Paint Brush tròn, cứng, quét màu xanh lam nhạt #1973e0 phía sau tất cả các vệt nước bắn lớn hơn của bạn để làm cho chúng mờ đục hơn.

Thay đổi kích thước của cọ nếu cần.

Tăng Opacity của layer đó xuống 28%.

final layersfinal layersfinal layers

4. Cách tạo mưa

Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang mưa. Hiệu ứng này có thể được áp dụng cho bất kỳ hình ảnh nào, và nó có thể được thực hiện theo cùng một quy trình trong Photoshop!

Bước 1

Tạo một Pixel Layer mới phía trên tất cả các layer hiện tại. Tô màu layer đó với màu đen bằng công cụ Flood Fill Tool (G).

Thiết lập layer này thành Lighten. Hành động này sẽ ẩn đi màu đen!

Bước 2

Thêm một lượng lớn hạt nhiễu vào layer đó bằng cách vào Filter > Noise > Add Noise.

Cài đặt

 • Intensity: 100%
 • Gaussian
 • Đánh dấu Monochromatic
add noise add noise add noise

Bước 3

Sử dụng Move Tool, mở rộng đáng kể layer hạt nhiễu. Tôi đã hoàn thành được 15230 x 10540 px vì nó cần phải rất lớn!

Thêm một chuyển động mờ cho hạt nhiễu được mở rộng bằng cách vào Filter > Blur > Motion Blur.

Cài đặt

 • Radius: 77 px
 • Rotation: 135

Hành động này sẽ ẩn hạt nhiễu!

Bước 4

Để hiển thị lại hạt nhiễu, tạo và lồng một layer điều chỉnh Brightness/Contrast bên trong layer hạt nhiễu đó.

Cài đặt

 • Brightness: 79%
 • Contrast: 100%

Như bạn sẽ thấy hành động này không làm được gì nhiều, tuy nhiên, những gì chúng ta sẽ làm là nhân đôi layer Brightness/Contrast hai lần nữa!

lighten noise lighten noise lighten noise

Bước 5

Trên tất cả ba layer Brightness/Contrast, thêm một layer điều chỉnh Color Balance.

Cài đặt

 • Red: -100%
 • Blue: 100%
color noise color noise color noise

Bước 6

Rasterize layer hạt nhiễu bằng cách di chuột qua layer đó, và Nhấp chuột phải > Rasterize.

Rasterize là gì?

Rasterize một layer sẽ cắt bất kỳ layer thừa nào không nằm trên bản vẽ, và nó cũng sẽ hợp nhất tất cả các layer đã lồng lại với nhau. Nó biến mọi thứ thành một Pixel Layer phẳng.

Làm mịn hạt nhiễu bằng cách vào Filter > Blur > Gaussian Blur.

Cài đặt

 • Radius: 3
Blur noise Blur noise Blur noise

Bước 7

Nhân đôi layer hạt nhiễu và thiết lập layer hạt nhiễu nhân đôi thành Screen. Phóng to layer đã nhân đôi một cách đáng kể.

Thêm nhiều mờ hơn cho các hạt mưa lớn hơn bây giờ với Filter > Blur > Gaussian Blur.

Cài đặt

 • Bán kính: 5
enlarge noise enlarge noise enlarge noise

Bước 8

Thêm một Layer Mask cho các hạt mưa lớn hơn và che giấu các phần của cơn mưa bằng cách sử dụng Paint Brush tròn lớn, mềm mại, màu đen.

Nhóm tất cả các layer mưa của bạn thành một nhóm và gọi nó là "Rain".

final layers final layers final layers

5. Cách thêm Bokeh vào ảnh

Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm một số bokeh vào phần trên của bức hình hỗn hợp của chúng ta.

Bước 1

Thiết lập Bokeh background của bạn lên vùng vẽ.

Thiết lập chế độ layer thành ScreenOpacity93%.

Thêm một chút mờ cho bokeh bằng Filter > Blur > Gaussian Blur.

place bokehplace bokehplace bokeh

Bước 2

Thêm một Layer Mask cho bokeh.

Sử dụng Paint Brush tròn, mềm mại, tô màu đen lên layer mask để che đi các cạnh thô của ảnh stock bokeh.

mask bokeh mask bokeh mask bokeh

Bước 3

Tạo và lồng layer điều chỉnh Brightness/Contrast vào bokeh đó.

Cài đặt

 • Brightness: -150
 • Contrast: 100
darken bokeh darken bokeh darken bokeh

Bước 4

Tạo và lồng layer điều chỉnh Recolor vào bokeh đó trên layer điều chỉnh Brightness/Contrast.

Cài đặt

 • Hue: -199
 • Saturation: 65%
color bokeh color bokeh color bokeh

Bước 5

Sao chép và dán ảnh bokeh thứ hai và lặp lại bước trên, chỉ lần này sẽ tăng đáng kể hiệu ứng bokeh.

Sử dụng Erase Brush lớn, mềm, tròn để xóa một số bokeh từ trên cùng các vũ công.

Nhóm tất cả các layer bokeh của bạn lại với nhau trong một nhóm có tên "Bokeh".

final layers final layers final layers

6. Cách thêm bầu không khí

Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm một số bầu không khí toàn diện để giúp làm sáng hình ảnh của chúng ta.

Bước 1

Tạo một Pixel Layer mới phía trên tất cả các layer hiện tại và đặt nó thành Screen.

Sử dụng Paint Brush tròn lớn, mềm mại, quét màu đỏ #ca0000 xung quanh phạm vi con cá và bokeh, như thể là nó đến từ tay trái của vũ công.

Một lần nữa, quét với một Flow thấp để giúp xây dựng màu sắc dần dần.

add red glow add red glow add red glow

Bước 2

Tạo một layer mới phía trên layer phát sáng màu đỏ của bạn và đặt nó thành Soft Light.

Sử dụng Paint Brush tròn, mềm, rất lớn, quét màu trắng ở góc trên bên phải và màu đen ở góc dưới bên trái.

Dưới đây là layer của tôi thiết lập bình thường có độ mờ 100% chỉ để bạn có thể thấy chính xác nơi tôi quét màu trắng và đen.

black and white gradient black and white gradient black and white gradient

Bước 3

Tạo một layer mới phía trên layer gradient của bạn và thiết lập Opacity 23%.

Sử dụng Paint Brush tròn rất mềm, rất lớn, quét màu trắng hơn ở góc trên bên phải của hình ảnh đó.

final layers final layers final layers

7.Cách tạo một cấp độ màu xanh đậm

Cuối cùng, để hoàn thành mọi thứ và kết hợp cảnh của chúng ta lại với nhau, chúng ta sẽ áp dụng một layer màu xanh rực rỡ chỉ bằng ba layer điều chỉnh!

Bước 1

Tạo một layer Color Balance trên tất cả các layer khác.

Cài đặt

 • Red: -50
 • Blue: 50
add color add color add color

Bước 2

Tạo một layer điều chỉnh Curves phía trên layer Color Balance.

Cài đặt

curves curves curves
curves results curves results curves results

Bước 3

Tạo một layer Curves thứ hai phía trên layer Curves trước đó của bạn.

Cài đặt

curves setting curves setting curves setting
curves setting curves setting curves setting
curves setting curves setting curves setting

Nhóm tất cả các layer điều chỉnh mà bạn vừa tạo thành một nhóm và đặt tên là "CC" hoặc "Color Correct".

final result final result final result

Chúng ta đã làm xong!

Tốt nhất nên có một bộ công cụ đầy đủ các kỹ thuật đa năng có thể áp dụng cho một loạt các hình ảnh và tình huống khác nhau, như hiệu ứng mưa này hoặc phân cấp độ màu sắc chúng ta học được ngày hôm nay, trái ngược với một loạt các mánh lới quảng cáo hoặc hiệu ứng một lần ngớ ngẩn!

Như mọi khi, hãy tiếp tục thử nghiệm các kỹ thuật khác nhau và đừng quên đăng phiên bản của bạn bên dưới, cùng với bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc phê bình nào!

Conclusion Conclusion Conclusion

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.