Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
 1. Design & Illustration
 2. Nature

Cách tạo một cánh đồng cỏ mùa xuân trong Adobe Illustrator 

by
Read Time:7 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các công cụ Mesh Tool và the Gradient Tool trong Adobe Illustrator để tạo một background về mùa xuân với một hàng rào trắng sáng!

Nếu bạn muốn bỏ qua hướng dẫn và chỉ sử dụng background này, bạn có thể mua Cảnh đồng cỏ tự nhiên với một chiếc xe đạp từ GraphicRiver và đồng thời cũng nhận được một chiếc xe đạp bằng vector!

nature background with bike from graphicrivernature background with bike from graphicrivernature background with bike from graphicriver
 Cảnh đồng cỏ tự nhiên với một chiếc xe đạp

1. Cách tạo Background

Bước 1

Chúng ta hãy bắt đầu bằng "bức tranh" nền với công cụ Mesh Tool (U).

Chỉ tạo một hình chữ nhật, Fill nó màu nâu #F5F3EA và sử dụng công cụ Mesh Tool, tạo một lưới trong hình chữ nhật.

Tiếp tục bằng các nút màu, như được chỉ ra ở hình dưới đây.

Đây là những màu bạn cần cho từng bước:

 1. #F5F3EA
 2. #399F92
 3. #AAD2C9
 4. #52531A
 5. #D7D483
 6. #CCD8C1
 7. #E0E6C8
 8. #BFD9C7
paint the background with the mesh toolpaint the background with the mesh toolpaint the background with the mesh tool

Bước 2

Hãy tiếp tục tạo ra đồi cỏ! Quá trình này tương tự bước 1, nhưng cuối cùng bạn phải uốn cong đồng cỏ với công cụ Mesh Tool.

Chỉ cần tạo thêm một vài nút và tạo hình dạng gợn sóng bằng cách kéo chúng!

Đây là những màu bạn sẽ cần:

 1. #E7E3AB 
 2. #C5CD60
 3. #95A542
 4. #5B6D1C
create the grassy hillscreate the grassy hillscreate the grassy hills

Bước 3

Sử dụng công cụ Mesh Tool một lần nữa, tương tự tạo ra một đồi khác với các màu sắc:

 1. #DFDFA8
 2. #BAC569
 3. #6C8427
create another hillcreate another hillcreate another hill

Bước 4

Đặt cả hai ngọn đồi trên background của chúng ta tạo ra trước đó. Ngọn đồi nhỏ hơn nên bị ẩn một phần dưới ngọn đồi lớn.

arrange the hillsarrange the hillsarrange the hills

Bước 5

Bây giờ, tạo một hình chữ nhật với No Fill trên nền, "framing" bức ảnh. Đảm bảo rằng mỗi thành phần bạn muốn được nhìn thấy là bên trong hình chữ nhật.

Sau đó, chọn tất cả các thành phần và sau đó right-clicking, chọn Make Clipping Mask.

Chúng ta sẽ sử dụng công cụ này một vài lần, vì vậy đừng quên nó!

create a clipping maskcreate a clipping maskcreate a clipping mask

Bước 6

Với Clipping Mask đã tạo ra, phần đầu tiên của bức ảnh đã được hoàn thành!

finished background resultfinished background resultfinished background result

2. Cách tạo hàng rào

Bước 1

Hãy bắt đầu bằng cách vẽ hình dạng của hàng rào.

Lấy công cụ Pen Tool (P) và vẽ một nửa hàng rào. Ngay khi bạn hoàn thành phác thảo, right-click lên nó và chọn Transform > Reflect. Chọn Vertical Axis và nhấn Copy để tạo một nữa hình thứ hai.

draw the fence shapesdraw the fence shapesdraw the fence shapes

Bước 2

Bây giờ, di chuyển một nửa thứ hai để hoàn thiện với một nửa phần gốc (màu sắc dưới đây chỉ là hình minh họa).

Sau khi đạt mục đích, chọn cả hai phần và trong menu Pathfinder, lựa chọn Unite. Điều này sẽ tạo ra một phác thảo đầy đủ, đối xứng!

unite the pathsunite the pathsunite the paths

Bước 3

Fill hình dạng với một màu xám (bây giờ nó không quan trọng).

Lấy công cụ Lasso Tool (L) và chọn giữa hai nút dưới cùng của hình. Nhấn Delete để thoát khỏi chúng.

Đừng bỏ qua bước này, chúng rất quan trọng!

delete the bottom nodesdelete the bottom nodesdelete the bottom nodes

Bước 4

Bây giờ, có một khoảng cách của các hình, sử dụng Object > Path > Join để hợp nhất nó một lần nữa.

Tạo một bản sao các phác thảo và đặt nó sang một bên! Chúng ta sẽ cần nó sau này.

join the gaps togetherjoin the gaps togetherjoin the gaps together

Bước 5

Hãy thêm chiều sâu vào hàng rào của chúng ta! Đi tới Effect > 3D > Extrude and Bevel và fill theo cài đặt của Rotation:

 • -7°
 • 19°
 • -2°

 Extrude Depth  khoảng 5 px.

extrude and bevel optionsextrude and bevel optionsextrude and bevel options

Bước 6

Sau khi áp dụng hiệu ứng vào hình, tạo đường path bằng cách đi tới Object > Expand Appearance.

Ungroup kết quả một vài lần cho đến khi bạn có được ba đường path riêng biệt.

ungroup the resultungroup the resultungroup the result

Bước 7

Chọn đường dẫn hai thành bên hàng rào và Unite chúng trong bảng Pathfinder.

unite the pathsunite the pathsunite the paths

Bước 8

Sơn màu mặt trước hàng rào với màu #F1EBE1 và mặt bên #D8CFC2.

color the fencecolor the fencecolor the fence

Bước 9

Đối với bước này, bạn sẽ cần một bức ảnh của một tấm ván gỗ với một texture.

Tôi khuyên bạn nên sử dụng hình ảnh của riêng tôi, bạn có thể tải tệp đính kèm cho hướng dẫn này (texture.jpg).

Di chuyển ảnh cùng tậpj tin với background mùa xuân và mở Image Trace (Window > Image Trace).

Sau khi chọn đối tượng với texture, nhập các cài đặt mà tôi đã chọn vào bảng (cần thiết, bạn có thể bấm Advanced để hiển thị phần còn lại của các cài đặt) và bấm vào Trace.

Các cài đặt Image Trace:

 • Mode: Black and White
 • Threshold: 164
 • Paths: 50%
 • Corners: 75%
 • Noises: 25px
 • Create: Fills
 • Ignore White: Checked
wooden plank texturewooden plank texturewooden plank texture

Bước 10

Chọn kết quả của vết và đi đến Object > Expand.

expand optionsexpand optionsexpand options

Bước 11

Trong bảng Transparency, thiết lập Opacity là 30% và Transparency Mode sang Overlay.

transparency optionstransparency optionstransparency options

Bước 12

Lấy những phác thảo mà chúng ta đã tạo ở bước 4 của phần này và đặt nó trên đầu của texture. Tạo Clipping Mask ngoài hai hình.

Để kết quả trên hàng rào của chúng ta.

how to apply the fence texturehow to apply the fence texturehow to apply the fence texture

Bước 13

Kéo trụ một chút sang bên phải, trong khi vẫn giữ Shift Alt, tạo ra một bản sao của nó với khoảng cách hợp lý.

Tiếp tục bằng cách nhấn Control-D để lặp lại action cuối cùng của bạn, hiệu quả tạo ra như bạn muốn. Dừng lại độ dài hàng rào theo ý của bạn.

create the fencecreate the fencecreate the fence

Bước 14

Bây giờ hãy tạo một tấm ván phía sau hàng rào của chúng ta!

Trước tiên, vẽ một hình chữ nhật dài hơn hàng rào. Chọn màu #EEE7DE.  Vẽ một hình chữ nhật khác, hẹp hơn hình chủ nhật ở trên và tô màu #E2DCD2.

create the fence boardcreate the fence boardcreate the fence board

Bước 15

Trong bước này, chúng ta sẽ tạo bóng bằng các trụ hàng rào.

Vẽ các hình chữ nhật theo chiều dọc hai bên cạnh, tô màu chúng #7B6F5B (bên trái) và #DEDBD2 (bên phải). Bên phải hình chữ nhật nên rộng hơn một chút.

Tiếp theo, thiết lập  Opacity là 0% của hình chữ nhật bên phải và tiếp tục chọn Object > Blend > Blend Options. Thiết lập Spacing là Specified Steps và chọn 30 cho amount.

Cuối cùng, chọn cả hai hình chữ nhật và đi tới Object > Blend > Make.

creating the fence shadowscreating the fence shadowscreating the fence shadows

Bước 16

Tiếp theo pha trộn màu tấm ván mà chúng ta tạo ra. Như phần trước, sử dụng Control-D để Duplicate bóng trên toàn bộ tấm ván.

blending the shadowsblending the shadowsblending the shadows

Bước 17

Tiếp tục tạo bóng tấm ván phía sau hàng rào. Cố gắng để tạo bóng đường thẳng hoàn hảo!

add the board to the fenceadd the board to the fenceadd the board to the fence

Bước 18

Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo ra các ốc cố định hàng rào của chúng ta tại chỗ.

Sử dụng công cụ  Mesh Tool (U) tạo lại con ốc tương tự, làm theo những bước bên dưới:

Dưới đây là những màu bạn cần:

 1. #D1D0C7
 2. #535044
 3. #AAA99F
 4. #B0AFA5
 5. #000000
create the screwscreate the screwscreate the screws

Bước 19

Sử dụng hai bóng của hình tròn. Tạo một vòng tròn nhỏ bên trong vòng tròn lớn ở giữa. Chọn màu vòng tròn lớn hơn với #D8D4C9và nhỏ hơn với #6C 6557.

Thiết lập độ sáng của vòng tròn với Opacity là 0%, và đi tới Object > Blend > Make.

add shadows to the screwsadd shadows to the screwsadd shadows to the screws

Bước 20

Đặt Mesh trên bóng và thay đổi một chút. Con ốc của chúng ta đã hoàn thành!

add mesh to screwadd mesh to screwadd mesh to screw

Bước 21

Đặt ốc vít trên đầu hàng rào đã hoàn thành ở giữa mỗi đường giao nhau.

Sử dụng Control-D để Duplicate ốc vít sau khi di chuyển (trong khi đó nhấn Alt và Shift).

add the screws to the fenceadd the screws to the fenceadd the screws to the fence

3. Cách tạo đám mây và cỏ

Bước 1

Bây giờ, hàng rào của chúng ta đã được thực hiện, chỉ cần một vài chỉnh sửa!

Nếu bạn muốn có những đám mây trên bầu trời theo phong cảnh mùa xuân của chúng tôi, hãy làm theo hướng dẫn này: Cách tạo bầu trời đêm với đám mây bằng cách sử dụng Adobe Illustrator & Photoshop.

Sau khi bạn hoàn thành những đám mây, trở lại background của chúng ta và đặt chúng vào bầu trời.

Tôi khuyên bạn nên tạo một vài bản sao của một trong những hình đầu tiên và kết hợp chúng lại với nhau để tạo ra hình dạng thú vị!

add clouds to the backgroundadd clouds to the backgroundadd clouds to the background

Bước 2

Để làm cho bầu trời của chúng ta đẹp hơn, hãy tạo một mặt trời!

Vẽ một vòng tròn và áp dụng Radial Gradient chuyển từ white sang#95896A thành black. Thay đổi chế độ Transparency Mode sangScreen.của hình.

create a suncreate a suncreate a sun

Bước 3

Đặt một vài chỗ sáng trên bầu trời.  Bây giờ chúng ta có một mặt trời! 

place the sunplace the sunplace the sun

Bước 4

Đói với bước cuối cùng, chúng ta tạo một ít cỏ. Tìm hiểu cách tạo cỏ với bài hướng dẫn này: Cách tạo một Banner cỏ trong Adobe Illustrator

Sau khi bạn đã hoàn thành vector cỏ, quay lại hàng rào mà chúng ta đã thực hiện trong phần trước. Đặt nó trên banner cỏ của bạn để phần dưới cùng của hàng rào dính một chút.

Tiếp theo, tạo ra một bản sao cỏ và di chuyển nó hàng rào. Đảm bảo đặt nó thấp hơn hàng rào bạn vẫn thấy!

add the grass to the fenceadd the grass to the fenceadd the grass to the fence

Bước 5

Tất cả những gì còn lại là để di chuyển hàng rào và cỏ lên background của chúng ta! Đừng quên sử dụng Clipping Mask để "crop" ảnh của bạn!

add the fence to the backgroundadd the fence to the backgroundadd the fence to the background

Làm tốt lắm, Bạn đã hoàn thành! 

Bây giờ là gì? Bạn có thể thử một trong các hướng dẫn khác của tôi từ hồ sơ của tôi, hoặc kiểm tra portfolio của tôi trên GraphicRiver, cũng như hình ảnh thiên nhiên gốc mà chúng tôi tạo lại trong hướng dẫn này.

Tôi hy vọng bạn thích bài hướng dẫn và rất vui khi thấy kết quả của bạn trong phần bình luận bên dưới. 

Spring Grass Fence and Sky Background Adobe Illustrator TutorialSpring Grass Fence and Sky Background Adobe Illustrator TutorialSpring Grass Fence and Sky Background Adobe Illustrator Tutorial
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads