1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Hướng dẫn tạo hiệu ứng núi cắt lát sử dụng Adobe Photoshop

by
Read Time:10 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Võ Hoàng Tâm (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng thái lát trong Photoshop bằng cách mô phỏng hình dạng 3D trên hình ảnh 2D để tạo ảo giác các đối tượng được thái lát.

Nguyên liệu cần có

Để hoàn thành dự án này, bạn cần có ảnh sau:

1. Cách chuẩn bị ảnh

Bước 1

Mở ảnh những hòn đá Faraglioni trên Photoshop. Chúng tôi muốn loại bỏ nền trước khi sử dụng những hòn đá lên poster. Để thực hiện thao tác này, trên thẻ LayersDuplicate (nhân đôi) Background layer bằng cách ấn Command-J, và Hide hiển thị Background layer gốc.

Open the rocks image and duplicate the background layerOpen the rocks image and duplicate the background layerOpen the rocks image and duplicate the background layer

Bước 2

Trong khi chọn new Layer 1 trên thẻ Layers, click vào nút  Vector Mask để thêm Layer Mask vào Background copy.

Hide the background layer and add a layer mask to the new duplicated layerHide the background layer and add a layer mask to the new duplicated layerHide the background layer and add a layer mask to the new duplicated layer

Bước 3

Chúng ta sẽ sử dụng mặt bên phải vì trông nó chắc chắn so với mặt bên trái. Hãy cắt hình ảnh bằng cách sử dụng công cụ Crop Tool (C). Tôi lấy chiều cao và chiều ngang sát với hòn đá như hiển thị ảnh bên dưới. Nhấn Enter để cắt ảnh.

Crop the imageCrop the imageCrop the image

Bước 4

Chọn công cụ Magic Wand Tool (W) và sử dụng thanh Options để đảm bảo tùy chọn Contiguous đã hủy đánh dấu. Đối với hướng dẫn chi tiết này, chúng ta cần phải xóa nền bầu trời, do đó hãy click vào một phần trắng của bầu trời để chọn các vùng của bầu trời. Để thêm sự lựa chọn, giữ phím Shift và click vào những phần màu xanh của bầu trời.

Using the Magic Wand Tool select the skyUsing the Magic Wand Tool select the skyUsing the Magic Wand Tool select the sky

Bước 5

Khi tất cả các vùng của bầu trời được chọn, đi tới thẻ Layers. Chọn Layer Mask chúng ta đã tạo cho new layer và ấn Backspace trên bàn phím để xóa phần đã chọn. Bạn nên thực hiện giống như ảnh bên dưới. Để hủy chọn lại những phần chúng ta đã chọn thì chọn công cụ Magic Wand Tool (W), nhấn Command-D.

Delete the selected sections on the Layer MaskDelete the selected sections on the Layer MaskDelete the selected sections on the Layer Mask

Bước 6

Bây giờ, chúng ta cần loại bỏ phần nước. Hãy sử dụng công cụ Brush Tool (B) và màu đen từ Foreground Colour trên thẻ Tools. Nếu bạn sử dụng màu trắng, bạn sẽ để lộ những vùng của bức ảnh. Hãy đảm bảo chọn Layer Mask trên thẻ Layers.

Right click để thiết lập cọ với Size khoảng 150 px và Hardness là 100% và bắt đầu dùng cọ quét lên ảnh. Tôi thích thực hiện phần này trước tiên, trước khi phóng to và tập trung chi tiết ở phần sau.

Một công cụ tuyệt vời hỗ trợ bên dưới là sử dụng phím dấu gạch chéo ngược (\) để có được màu đỏ phía sau hình ảnh và xem những phần cần được hoàn thiện.

Remove the water under the rock using the Brush ToolRemove the water under the rock using the Brush ToolRemove the water under the rock using the Brush Tool

Bước 7

Để làm mềm các cạnh của ảnh, chúng ta có thể sử dụng tùy chọn Refine Mask. Sử dụng công cụ Zoom Tool (Z) để phóng to ảnh. Tới thẻ Layers và right click vào Layer Mask > Refine Mask và cửa sổ mới sẽ xuất hiện pop up. Bên dưới tùy chọn Adjust Edge, thiết lập Feather thành 2 px và Shift Edge xuống -30%. Click OK.

Refine the edges on the Layer Mask through the Refine Mask optionRefine the edges on the Layer Mask through the Refine Mask optionRefine the edges on the Layer Mask through the Refine Mask option

2Hướng dẫn tạo New Document và Lưới

Bước 1

Trên Photoshop, đi tới File > New. Đặt tên tài liệu Sliced-v1,  và thiết lập Width là 1275 px và Height là 1650 px, với Background Contents màu trắng. Tôi làm ảnh poster kỹ thuật số nên tôi sẽ chọn 72 dpi. Click OK để tạo tài liệu.

Create a new documentCreate a new documentCreate a new document

Bước 2

Hãy tạo lưới trên tài liệu của chúng ta để giúp cho canh chỉnh dễ dàng. Đơn vị đo lường của tôi là inch, bạn có thể thay đổi trong Photoshop > Preferences > Units and Rulers. Đi tới View > New Guide, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Chúng ta muốn tạo Lưới 1 inch cho mỗi cạnh. Chọn Horizontal và bên dưới Position gõ 1 in. Click OK.

Chúng ta sẽ thực hiện thao tác tương tự cho tùy chọn Vertical. Để thêm lưới phía dưới và bên phải trang, trừ 1 inch từ kích thước tổng thể của trang. Để Ẩn và hiển thị các  lưới, nhấn Command-;.

Add a 1 inch margin around the documentAdd a 1 inch margin around the documentAdd a 1 inch margin around the document

3. Cách nhân đôi Layers và thêm một Gradient Background

Bước 1

Hãy nhân đôi Layer 1 từ tập tin những hòn đá vào tập tin mới Sliced-v1 file. Để thực hiện Right Click > Duplicate Layers. Bên dưới As:, đặt lại tên layer thành Rock và bên dưới Destination chọn Document > Sliced-v1. Click OK để tiếp tục.

Duplicate the rocks to the newly created fileDuplicate the rocks to the newly created fileDuplicate the rocks to the newly created file

Bước 2

Trong tập tin Sliced-v1, định dạng lại kích thước Rock layer bằng cách nhấn Command-T để kích hoạt công cụ để kích hoạt công cụ Transform Tool. Định dạng lại kích thước hình ảnh phù hợp với lề. Ngoài ra, bạn có thể tìm tới thanh Options và thiết lập Width và Height thành 58%, đảm bảo kích hoạt nút Maintain Aspect Ratio. Nhấn Enter để tiếp tục.

Resize the rock image to fit within the marginResize the rock image to fit within the marginResize the rock image to fit within the margin

Bước 3

Đi tới thẻ Layers và click vào Create a New Fill or Adjustment Layer > Gradient. Một cửa sổ Gradient Fill mới sẽ xuất hiện; click vào Gradient.

Add a gradient layer and move under the rock layerAdd a gradient layer and move under the rock layerAdd a gradient layer and move under the rock layer

Bước 4

Đi tới Gradient Editor > Gradient Type, double-click vào color swatch bên trái và sử dụng mã màu sau: #c5c5c5. Click OK. Double-click vào color swatch bên phải và thiết lập mã màu sau: #f1f1f1. Click Ovới ba cửa sổ để quay lại trang. Hãy di chuyển Gradient Fill layer dưới Rock layer.

Choose gradient colors from medium grey to light greyChoose gradient colors from medium grey to light greyChoose gradient colors from medium grey to light grey

4. Cách chuyển ảnh sang màu trắng và đen

Bước 1

Trước khi chúng ta bắt đầu tạo hiệu ứng, hãy quay lại Rock layer chuyển sang đen và trắng. Chọn Rock layer trên thẻ Layers và đi tới Image > Adjustments > Black and White. Một cửa sổ tùy chọn sẽ mở ra; click vào Auto và sau đó chọn OK.

Convert the rocks into a Black and White layerConvert the rocks into a Black and White layerConvert the rocks into a Black and White layer

Bước 2

Bức ảnh trông chán ngắt, vì vậy, hãy thêm độ tương phản. Đi tới Image > Adjustments > Brightness/Contrast và thiết lập Brightness là 35 và Contrast là 65. Click OK

Edit the Brightness and Contrast of the rock layers Edit the Brightness and Contrast of the rock layers Edit the Brightness and Contrast of the rock layers

5. Hướng dẫn tạo hiệu ứng cắt lát

Bước 1

Chúng ta cần cắt ảnh thành năm miếng. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ Pen Tool (P) vẽ lên hòn đá để tạo một mặt nạ. Cố gắng bám sát bề mặt hòn đá để tạo hiệu ứng chân thật.

Chọn công cụ Pen Tool (P). Tìm đến thanh Options và đảm bảo chọn Fill không màu. Chúng ta có thể chọn Stroke màu trắng đường kính 1 pt. Với kích thước này, chúng ta có thể thấy được vị trí chúng ta đang cắt lát. Bây giờ, chúng ta đã thiết lập xong!

Bắt đầu bằng cách tạo điểm đầu tiên phía bên trái của hòn đá và cố gắng thực hiện theo hình dạng của hòn đá. Bạn sẽ nhận thấy tôi đã làm khoảng tám điểm, điểm cuối là ở rìa bên phải của hòn đá. Đóng kín hình dạng bằng cách đi vòng qua hòn đá từ phía trên hoặc ở dưới-tôi chọn ở trên. Đóng kính hình dạng bằng cách click vào điểm đầu tiên một lần nữa. Hình dạng mới này sẽ tạo ra một layer mới.

Using the Pen Tool draw around the top of the rockUsing the Pen Tool draw around the top of the rockUsing the Pen Tool draw around the top of the rock

Bước 2

Hãy tiếp tục và thực hiện bước giống như bước thứ ba nhiều lần đối với những tảng đá cắt lát bên dưới. Bạn có thể tạo nhiều điểm tùy ý với công cụ Pen Tool (P). Chúng ta nên có bốn layer, mỗi layer chứa một hình giống như ảnh bên dưới.

Repeat the same step as above with the rest of the rock Divide into 5 sectionsRepeat the same step as above with the rest of the rock Divide into 5 sectionsRepeat the same step as above with the rest of the rock Divide into 5 sections

Bước 3

Trên thẻ Layersright click trên hình nhỏ Rock Layer Mask và chọn Apply Layer Mask để xóa tất cả nền mà chúng ta thực hiện trên rock layer.

On the rocks layer apply the layer mask on the original imageOn the rocks layer apply the layer mask on the original imageOn the rocks layer apply the layer mask on the original image

Bước 4

Chúng ta sẽ sử dụng các hình dạng mà chúng ta tạo ra như mặt nạ để nhân đôi các phần khác của hòn đá và chuyển chúng thành các layer riêng biệt. Trên thẻ Layers, nhấn Command và click vào hình nhỏ Shape 1 sẽ chỉ chọn hình. Click vào Rock layer và nhấn Command-X để cắt, sau đó nhấn tổ hợp phím Shift-Command-V đến dán chúng. Điều này sẽ tạo ra một layer mới với hình dạng đầu tiên mà chúng ta đã tạo. Như bên dưới, tôi vừa mới tắt kích hoạt layer, vì vậy bạn có thể thấy được phần mà tôi vừa cắt từ ảnh gốc.

Use the sections divided previously to cut and copy in place the rock Use the sections divided previously to cut and copy in place the rock Use the sections divided previously to cut and copy in place the rock

Bước 5

Lặp lại bước tương tự với những hình khác. Chọn tất cả các Shape layer và kéo chúng về thư mục con trên thẻ Layers để nhóm chúng lại. Tắt chúng để chúng ta không bị lẫn lộn. Như dưới đây, tôi đã di chuyển các layer để chỉ cho bạn cách chúng được tách ra và cách thẻ Layers được tìm.

Repeat the same step above resulting in a total of 5 layers containing pieces of the rockRepeat the same step above resulting in a total of 5 layers containing pieces of the rockRepeat the same step above resulting in a total of 5 layers containing pieces of the rock

Bước 6

Bây giờ, chúng ta có hòn đá như những mảnh ghép, chúng ta sẽ tạo ra hiệu ứng 3D. Tôi đang di chuyển các Rock layer ra khỏi mép dưới cùng để tạo chỗ trống cho các hòn đá khác. Chúng tôi sẽ làm việc theo cách của chúng tôi. Chọn Layer 4 hoặc layer thứ hai từ phía dưới. Sử dụng công cụ Pen Tool (P), chúng ta sẽ vẽ phía dưới hòn đá để tạo hình dạng 3D. Click vào mỗi góc bên mặt trái, tạo hình dạng lên hòn đá lên mỗi cạnh của mặt bên phải (ảnh bên trái). Để đóng kín hình lại, lần này đi xuyên qua hòn đá (ảnh bên phải).

Nếu bạn muốn thay đổi hình dạng, đơn giản chỉ cần chọn công cụ Direct Selection Tool (A) và bấm vào hình chỗ các điểm và chỉnh sửa. Không có đúng hoặc sai, do đó, bạn có thể chỉnh sửa nhiều hay ít theo ý bạn!

Draw the 3D part effect for each division using the Pen ToolDraw the 3D part effect for each division using the Pen ToolDraw the 3D part effect for each division using the Pen Tool

Bước 7

Kéo hình ảnh dưới Layer 4. Tìm đến thanh Options và chọn Fill > Gradient and Stroke > None. Chúng ta sẽ để ý đến màu sau. Nhóm hai layer này lại để tránh nhầm lẫn.

Fill the shape with a gradientFill the shape with a gradientFill the shape with a gradient

Bước 8

Làm các bước tương tự như ở trên đối với các hòn đá khác. Tôi sẽ sắp xếp các layer bằng cách nhóm các layer hình với các layer để tránh nhầm lẫn và đặt tên theo thứ tự. Bạn nên làm giống như hình dưới đây.

Organize the layers by grouping them in foldersOrganize the layers by grouping them in foldersOrganize the layers by grouping them in folders

Bước 9

Chúng tôi muốn tạo ảo giác là các lát đá đang rơi xuống từ phía trên. Trong hình ảnh cụ thể này, tầm nhìn của chúng tôi ở một góc độ thấp như thể chúng ta đang nhìn vào hòn đá. Những phần 3D mà chúng ta tạo ra cần phải ở phía sau từ dưới lên trên.

Hãy chuyển đổi thứ tự của các layer. Thay vì đi từ 1 đến 5, chúng ta sẽ đi từ 1 đến 5 ngay từ phía trên. Nói cách khác, các hình dạng gradient chúng ta tạo ra cần phải ở phía sau hòn đá. Bên dưới là hình ảnh về thứ tự của các layer và cách các tập tin được hiển thị.

Organize the layers so the bottom of the rock is forward and the top is at the very backOrganize the layers so the bottom of the rock is forward and the top is at the very backOrganize the layers so the bottom of the rock is forward and the top is at the very back

Bước 10

Bây giờ, chúng ta có các layer theo đúng thứ tự, hãy chỉnh sửa chúng để nhìn tự nhiên. Chọn các phần khác nhau và sử dụng công cụ Transform Tool (Command-T) để xoay nhẹ chúng. Không có gì là sai hay đúng - bạn có thể di chuyển và điều chỉnh kích thước theo ý của bạn!

Using the Transform Tool rotate the shapes to add movementUsing the Transform Tool rotate the shapes to add movementUsing the Transform Tool rotate the shapes to add movement

Bước 11

Trên thẻ Layers, mở rộng một trong các thư mục . Tôi sẽ mở rộng Rock 5, để thực hiện double-click vào Shape 5 layer để tới cửa sổ Gradient Fill. Dưới đây chúng ta cần thay đổi gradient của Angle; của tôi là -100. Màu tối hơn chúng ta sẽ chọn sau, việc cần thiết là đi đến mặt gần nhất phía dưới hòn đá và mặt sáng hơn ở xa nhất so với hòn đá. Trên layer cụ thể này, các điểm gần nhất ở bên trái, trong khi đó, các điểm xa nhất ở bên phải. Điều này sẽ khác nhau trên tất cả các layer. Hãy sử dụng cách này như một nguồn tham  khảo.

Double-click vào bảng màu Gradient. Trên cửa sổ mới Gradient Type, double click vào color swatch bên trái. Tôi sử dụng màu cam với mã: #ef8d00. Click OK.

Double click vào color swatch bên phải và chọn một màu tối hơn ở phía trên; tôi sử dụng #412701. Click OK vào tất cả các cửa sổ.

Color each of the shapes we created for each rock piece using the Gradient ToolColor each of the shapes we created for each rock piece using the Gradient ToolColor each of the shapes we created for each rock piece using the Gradient Tool

Bước 12

Bây giờ chúng ta hãy thực hiện tương tự cho các hình khác! Tôi đang sử dụng các mã màu sáng và tối cho các hình dạng tương ứng:

  • Màu tím: #5700e6 và #1a0145
  • Màu hồng: #e600e6 và #49014a
  • Màu xanh: #0ebb98 và#004134

Ảnh nên giống như bên dưới.

The gradient should be a lighter shade on one side and a darker shade on the side closes to the bottom rockThe gradient should be a lighter shade on one side and a darker shade on the side closes to the bottom rockThe gradient should be a lighter shade on one side and a darker shade on the side closes to the bottom rock

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành!

Trong bài hướng dẫn này, bạn đã học:

  • Tạo ra những ảo ảnh của một đối tượng 3D trên một hình ảnh phẳng.
  • Sử dụng công cụ Pen Tool để tạo hình dạng có thể được sử dụng như mặt nạ trên ảnh.
  • Sử dụng công cụ Gradient để tạo ảo ảnh sáng và tối.
End ResultEnd ResultEnd Result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads