Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Vehicles

Cách tạo một chiếc Van trong Adobe Illustrator

Read Time: 17 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một chiếc xe chở ván lướt sóng đầy màu sắc sử dụng các hình dạng và công cụ cơ bản nhất của Adobe Illustrator.

Nếu bạn muốn bỏ qua hướng dẫn này và chỉ cần mua kết quả với các sửa đổi và màu sắc khác nhau, chỉ cần vào GraphicRiver để có được bộ Travel Van Bus Collection của tôi.

Travel Van Bus CollectionTravel Van Bus CollectionTravel Van Bus Collection

1. Cách tạo một tài liệu mới

Đầu tiên chúng ta cần thiết lập một Tài liệu mới (File > New hoặc Control/Command-N) với các thiết lập sau:

  • Number of Artboards: 1
  • Width: 800
  • Height: 600
  • Units: pixels

Từ tab Advanced:

  • Color Mode: RGB
  • Raster Effects: Screen
  • Preview Mode: Default
  • Bỏ chọn Align New Objects to Pixel Grid
Setting up new documentSetting up new documentSetting up new document

2. Cách tạo hình cơ sở của xe tải chở ván lướt sóng

Bước 1

Hãy bắt đầu xây dựng thân của xe tải cắm trại từ một hình chữ nhật màu đỏ 570 x 150 px #D0342C được tạo ra với sự hỗ trợ của Rectangle Tool (M).

Sau khi tạo hình chữ nhật, chọn điểm neo bên phải dưới cùng với công cụ Direct Selection Tool (A) và nhấn Enter để mở cửa sổ Move. Giá trị Horizontal Position đặt thành 15 px và giá trị Vertical 0 px. Điểm neo của chúng ta sẽ di chuyển sang phải.

Creating a base red shape for the bodyCreating a base red shape for the bodyCreating a base red shape for the body

Bước 2

Tạo một hình chữ nhật khác có kích thước 570 x 115 px với màu #FFD633 và đặt nó lên trên phần màu đỏ của chúng ta. Sử dụng Direct Selection Tool, chọn điểm neo trên bên phải. Nhấn Enter để mở lại cửa sổ tùy chọn Move và đặt giá trị Horizontal Position thành -50 px và Giá trị Vertical position thành 0 px, di chuyển điểm neo đó sang trái.

Mở cùng một cửa sổ cho điểm neo trên bên trái. Đặt giá trị Horizontal 30 px và vertical thành 0 px, di chuyển góc của chúng ta sang phải.

Making the yellow shape for the top van partMaking the yellow shape for the top van partMaking the yellow shape for the top van part

Bước 3

Tạo thêm một hình chữ nhật khác có kích thước 490 x 25 px, tô màu đen hoặc bất kỳ màu tối nào khác. Cuối cùng chúng ta sẽ đổi màu nó thành màu vàng như hình cơ sở, nhưng trong bước này thì tốt hơn là làm cho nó nằm nổi bật.

Sử dụng phương pháp tương tự, di chuyển điểm neo trên bên phải khoảng 20 px sang bên trái và điểm neo phía trên bên trái khoảng 5 px.

Adding black shape for the roofAdding black shape for the roofAdding black shape for the roof

Bước 4

Chọn một trong các điểm neo ở góc trên cùng của hình dạng màu đen bằng Direct Selection Tool. Bạn có thể thấy tay xoay Live Corne hiển thị bên trong góc này. Đơn giản chỉ cần lấy tay xoay này và kéo nó cho đến khi bạn có được kết quả như ý. Kéo tay xoay làm cho góc này được tròn. Lặp lại hành động này với một điểm neo ở trên cùng khác.

Rounding the corner of the roof shapeRounding the corner of the roof shapeRounding the corner of the roof shape

3. Cách tạo cửa sổ trời và cửa sổ trước và cạnh bên

Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cửa sổ trời và các cửa sổ của xe tải. Tất cả chúng sẽ được đặt ở giữa phần màu vàng của xe tải.

Bước 1

Tạo một hình chữ nhật có kích thước 205 x 85 px và tô màu nó bằng màu #ABCFE7. Chọn hình chữ nhật này và hình dạng màu vàng lớn của xe tải, nhấn giữ phím Shift. Nhấp chuột một lần nữa vào đối tượng màu vàng (bạn không cần phải nhấn giữ phím Shift lần này!). Đường viền màu xanh dương sẽ xuất hiện quanh hình màu vàng. Và Align to Key Object được chọn tự động trong bảng Control và bảng Align.

Trong bảng Align (Window > Align) hoặc bảng Control, nhấn vào nút Horizontal Align Right và sau đó là nút Vertical Align Center.

Making the window and placing it to the van yellow partMaking the window and placing it to the van yellow partMaking the window and placing it to the van yellow part

Bước 2

Chọn cửa sổ mà chúng ta đã thêm trong bước trước đó với công cụ Selection Tool (V) và nhấn Enter để mở cửa sổ tùy chọn Move. Đặt giá trị Horizontal Position thành -225 px và giá trị Vertical position thành 0 px và nhấp chuột vào nút Copy. Bây giờ chúng ta có hai hình chữ nhật tương tự nhau. Đây sẽ là kính chắn gió của chúng ta và cửa sổ bên chính.

Copying the window for creating the second oneCopying the window for creating the second oneCopying the window for creating the second one

Bước 3

Tạo hình vuông có kích thước 85 x 85 px có cùng màu xanh lam nhạt. Chọn hình vuông này và cửa sổ đã tạo trước đó, trong khi nhấn giữ phím Shift. Sau đó nhấp chuột lại vào cửa sổ lớn (nhớ không nhấn giữ phím Shift lần này). Nhấn Horizontal Align Right Vertical Align Bottom trên bảng Align. Và sau đó di chuyển hình chữ nhật này sang bên trái 225 px bằng cách sử dụng cửa sổ Move.

Sau đó nhấn Enter một lần nữa và sao chép hình vuông, di chuyển nó 105 px sang bên trái. Nó sẽ là cửa sổ phía sau của chúng ta. Bạn có thể sẽ nhận thấy rằng chúng ta có một khoảng cách bằng nhau giữa tất cả các cửa sổ, vì vậy chiếc xe của chúng ta sẽ nhìn gọn gàng hơn. Bên cạnh đó, điều này sẽ giúp chúng ta tạo ra cánh cửa của chiếc xe sau này.

Adding two squares for the side and rear windowsAdding two squares for the side and rear windowsAdding two squares for the side and rear windows

Bước 4

Tạo một bản sao (Control/Command-C > Control/Command-F) của hình vuông mà chúng ta đã tạo ở bước trước, căn chỉnh nó với trung tâm của cửa sổ bên lớn, và đặt nó trên đỉnh của chiếc xe, làm cho nó chồng lên mái màu đen. Nó sẽ là cửa sổ trời.

Copying the square window and placing it to the topCopying the square window and placing it to the topCopying the square window and placing it to the top

Bước 5

Đây là lúc để làm cho các cửa sổ chi tiết hơn bằng cách thêm nét viền. Chọn tất cả các cửa sổ với công cụ Selection Tool (V) trong khi nhấn giữ Shift, và vào Object > Path > Offset Path. Nhập 4 px vào trường giá trị Offset. Đặt màu Fill của các nét viền thành #E3E3D4.

Adding outlines for the windows with Offset PathAdding outlines for the windows with Offset PathAdding outlines for the windows with Offset Path

Bước 6

Hãy cắt các chi tiết của cửa sổ nằm bên ngoài hình dạng xe tải cơ bản. Chọn các cửa sổ chồng lên nhau và các đường viền của chúng cùng với hình cơ sở của xe tải. Sau đó, sử dụng Shape Builder Tool (Shift-M). Nhấn giữ phím Alt, nhấp và giữ chuột trái trên một phạm vi tự do gần đường bao quanh của chi tiết cửa sổ không mong muốn, kéo dọc theo phần bên ngoài và nhả chuột để xóa nó. Lặp lại hành động này cho tất cả các cửa sổ chồng chéo.

Cutting of the outstanding window parts with Shape BuilderCutting of the outstanding window parts with Shape BuilderCutting of the outstanding window parts with Shape Builder

4. Cách tạo bánh xe, cản chắn, và bậc xe

Hãy bắt đầu vẽ phần bên dưới của chiếc xe.

Bước 1

Tạo một hình chữ nhật tròn 255 x 8 px và tô nó bằng màu #DAD8CC. Căn chỉnh hình chữ nhật này ở giữa cửa sổ lớn ở giữa và bên dưới của hình cơ sở màu đỏ trong bảng Align. Đó chính là bậc xe.

Tạo hai hình chữ nhật có kích thước 100 x 25 px cùng màu, chúng ta sẽ căn chỉnh với cạnh dưới và kéo dài khoảng 10 px sang mỗi bên của xe tải. Đây là cản chắn.

Sau đó tạo một hình chữ nhật nhỏ hơn, căn chỉnh nó với cạnh trái và bên dưới của cản chắn phía trước, và đặt nó ra phía sau bằng cách sử dụng Object > Arrange > Send Backward. Chọn các góc nằm chồng lên nhau của cản chắn bằng Direct Selection Tool. Sử dụng tay xoay Live Corners để tạo ra các góc tròn bằng cách kéo chỉ báo ra giữa hình dạng đó, đặt bán kính góc thành khoảng 10 px.

Creating narrow rectangles for the bumpersCreating narrow rectangles for the bumpersCreating narrow rectangles for the bumpers

Bước 2

Chọn công cụ Ellipse Tool (L) và tạo một hình tròn 105 x 105 px màu #4D4B4A làm bánh xe. Thêm hai hình tròn nhỏ hơn bên trong: một hình tròn 70 x 70 px màu #dad8cc và một hình tròn 62 x 62 px không tô màu nhưng với nét viền 2px màu #b2ba6.

Thêm các chi tiết khác cho bánh xe bằng cách tạo thêm hai hình tròn bên trong làm vành đúc hợp kim: hình tròn màu sáng hơn có bán kính 22 x 22 px và màu #f1eee5 và hình tròn tối hơn là bán kính 32 x 32 px và màu #b2ba6 phía sau hình tròn đầu tiên.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn các hình bánh xe và nhóm (Control-G) chúng lại với nhau. Tạo một bản sao của bánh xe và đặt các bánh xe lên xe, di chuyển các điểm giữa của chúng lên một vài điểm ảnh cao hơn mép dưới của xe tải.

Making the wheels and placing them to the vanMaking the wheels and placing them to the vanMaking the wheels and placing them to the van

Bước 3

Để làm cho bánh xe của chúng ta trông thật hơn, chúng ta sẽ tạo một số chi tiết tối phía sau các bánh xe và thêm vành tròn xung quanh chúng.

Tạo hai hình tròn 130 x 130 px (#333130). Chọn các bánh xe và vào Object > Arrange > Bring to Front. Sau đó căn chỉnh các lỗ đen mà chúng ta vừa tạo ra cho các bánh xe với sự trợ giúp của bảng Align. Cắt các chi tiết của các lỗ bên ngoài hình cơ sở. Chỉ cần chọn chúng cùng với hình dạng màu đỏ của xe tải và sử dụng Shape Builder Tool (Shift-M), nhấn giữ phím Alt và nhấp chuột vào các chi tiết chúng ta muốn xóa.

Tạo hai hình tròn 150 x 150 px, không có màu Fill nhưng với nét viền 2 px (#8f1e18). Căn chỉnh chúng với các bánh xe và sau đó cắt các chi tiết nằm bên ngoài, như chúng ta đã làm với các lỗ trong bước trước. Ẩn các vành bánh xe đằng sau cản chắn và bậc xe.

Adding dark parts behind the wheels and the circle rimsAdding dark parts behind the wheels and the circle rimsAdding dark parts behind the wheels and the circle rims

5. Cách thiết kế các đường sọc bên và sửa đổi thân của xe tải

Bước 1

Chọn tất cả các cửa sổ và chi tiết màu vàng của xe tải và nhóm (Control/Command-G) chúng lại với nhau. Đặt nhóm này trên tất cả các chi tiết khác với sự trợ giúp của Object > Arrange > Bring to Front.

Grouping yellow shape with the windows and placing them to frontGrouping yellow shape with the windows and placing them to frontGrouping yellow shape with the windows and placing them to front

Bước 2

Chọn phần màu vàng của xe buýt với công cụ Direct Selection Tool (A) và thêm hai điểm neo lên cành đáy của nó với Add ​​Anchor Point Tool (+). Giữ và kéo điểm neo bên phải sang phải và xuống dưới bằng Direct Selection Tool (A), đặt nó trên đường viền của hình dạng màu đỏ.

Changing the yellow shape with the help of the additional pointsChanging the yellow shape with the help of the additional pointsChanging the yellow shape with the help of the additional points

Bước 3

Chọn một điểm neo khác và kéo chỉ báo tay xoay Live Corners sang trái và xuống, làm cho góc đó được tròn.

Rounding the corner of the new yellow shapeRounding the corner of the new yellow shapeRounding the corner of the new yellow shape

Bước 4

Cung cấp cho hình dạng chúng ta vừa tạo một nét viền 8 px bằng cách chọn nó và sử dụng phương pháp Offset Path. Đổi màu Fill Stroke (Shift-X) của đường viền.

Adding the outline to the yellow shape and making it strokedAdding the outline to the yellow shape and making it strokedAdding the outline to the yellow shape and making it stroked

Bước 5

Vẫn chọn nét viền, vào Object > Expand, chọn tùy chọn Stroke và bỏ chọn tùy chọn Fill. Nhấn OK và nét viền của chúng ta sẽ chuyển thành hình dạng được tô màu. Chọn sọc này và phần lớn nhất màu đỏ của xe tải. Cắt chi tiết sọc đứng bên ngoài phần màu đỏ của xe tải với công cụ Shape Builder Tool (Shift-M).

Expanding the stroke and cutting of the outstanding partExpanding the stroke and cutting of the outstanding partExpanding the stroke and cutting of the outstanding part

6. Cách tạo cửa, gương chiếu hậu và chi tiết nhỏ

Bước 1

Hãy làm cửa bên. Chọn cửa sổ ở giữa và vào Object > Path > Offset Path, thiết lập giá trị Offset thành 10 px. Chuyển màu Fill của đường viền thành None và màu Stroke thành #e3b710 trong bảng Color. Đặt Stroke Weight thành 2 px.

Creating the outline for the side windowCreating the outline for the side windowCreating the outline for the side window

Bước 2

Nhấp vào cạnh dưới của hình chữ nhật có nét viền với công cụ Direct Selection Tool (A) và sau đó nhấn Delete. Chọn cả hai điểm cuối của hình còn lại và kéo chúng đến rìa dưới của hình màu vàng.

Deleting the bottom side of the stroke and aligning it to the yellow shapeDeleting the bottom side of the stroke and aligning it to the yellow shapeDeleting the bottom side of the stroke and aligning it to the yellow shape

Bước 3

Sử dụng Line Segment Tool (\) nhấn giữ phím Shift để tạo hai đường thẳng đứng (#8f1e18). Chúng đi từ các điểm thấp hơn, mà chúng ta đã kéo trong bước trước, về phía trên cùng của bậc xe.

Tạo một hình chữ nhật tròn (#87877d) làm tay nắm cửa. Sau đó thêm đèn phía trước và phía sau (#f99555) với sự trợ giúp của các công cụ RectangleEllipse, đặt đèn phía sau xe tải.

Finishing the door with lines and creating the handleFinishing the door with lines and creating the handleFinishing the door with lines and creating the handle

Bước 4

Bây giờ là lúc để tạo ra một gương chiếu hậu.

Chọn công cụ Pen Tool (P), đặt nó vào phạm vi tự do bên ngoài xe của chúng ta và nhấp chuột để xác định điểm neo đầu tiên. Nhấn giữ phím Shift, di chuyển con trỏ một vài pixel sang bên phải và nhấp chuột một lần nữa, hoàn thành đoạn đầu tiên của đường thằng.

Sau đó nhả phím Shift, di chuyển Pen Tool xuống và sang phải, rồi bấm lần nữa, tạo một đường thẳng góc. Đặt màu Fill của đường thẳng này là None và màu Stroke thành #52524c trong bảng Color. Đặt độ dày nét viền là 6 px, và tạo Caps của đường thằng này và Corner được làm tròn trong bảng Stroke. Nó sẽ là vật đỡ kính.

Thêm một hình chữ nhật đứng nhỏ tròn (#87877d) vào vật đỡ, nhóm các đối tượng và đặt gương chiếu hậu dưới cửa sổ đầu tiên của xe tải.

Đặt một hình chữ nhật dọc hẹp (#87877d) trên cửa sổ cho dải cao su của ô tô.

Creating the side mirror and the rubber stripCreating the side mirror and the rubber stripCreating the side mirror and the rubber strip

Bước 5

Thêm một hình tròn nhỏ (#b82921) phía trên bánh xe bên trái của xe tải nắp xăng.

Bây giờ hình thành các lỗ thông gió ở bên trái của nắp xăng. Bắt đầu bằng cách tạo một hình chữ nhật nhỏ có kích thước 60 x 2 px với các góc tròn. Vẫn chọn hình chữ nhật này, nhấn Enter và trong cửa sổ Move đặt giá trị Vertical thành 6 px. Nhấp vào nút Copy để nhân đôi hình chữ nhật và nhấn Control/Command-D nhiều lần để tạo thêm sáu bản sao nữa.

Making the fuel door and forming the ventilation holesMaking the fuel door and forming the ventilation holesMaking the fuel door and forming the ventilation holes

Bước 6

Bây giờ chúng ta sẽ cung cấp cho chiếc xe tải của chúng ta một ván lướt sóng và vẽ nóc xe

Đầu tiên tạo một hình chữ nhật 445 x 12 px, và sau đó di chuyển cả hai điểm neo trên cùng của hình chữ nhật 60 px đến giữa bằng tùy chọn Move. Chọn toàn bộ hình dạng này và vào Effect > Warp > Arch. Chọn tùy chọn Horizontal và đặt giá trị Bend thành 4%.

Vẫn chọn hình dạng tấm ván, đi tới Object > Expand Appearance.

Making the surfboard main shapeMaking the surfboard main shapeMaking the surfboard main shape

Chúng ta cần thêm một cái vây để hoàn thành ván lướt sóng.

Tạo một hình elip màu đỏ 40 x 75 px với Ellipse Tool (L). Tạo hai đường vuông góc xuyên qua giữa hình elip với sự trợ giúp của Line Segment Tool (\) và chọn chúng cùng với hình dạng đó.

Đi đến bảng Pathfinder và sử dụng chức năng Divide. Hình elip sẽ được cắt thành bốn mảnh. Xóa ba trong số chúng, để lại chi tiết trên bên phải, và đặt vây của chúng ta trên tấm ván.

Làm cho màu sắc của vây hơi đậm hơn hình dạng lớn hơn và ẩn nó đằng sau hình chính.

Adding the fin to finish the surfboardAdding the fin to finish the surfboardAdding the fin to finish the surfboard

Bước 7

Thêm hai hình chữ nhật hẹp (#b2b2a6) cho vật giữ ván lướt sóng, làm cho chúng chồng lên hình dạng tấm ván và đặt chúng phía sau nó. Chọn và Nhóm (Control/Command-G) tất cả các hình dạng và đặt chúng trên nóc xe tải. Điểm mấu chốt của vật giữ là phải được đặt trên cùng một đường thẳng với mép trên của hình dạng màu vàng của xe tải.

Đặt một hình chữ nhật dọc hẹp (#e3b710) trên rìa trên cùng của hình cơ sở màu vàng làm vành trang trí, che chi tiết dưới cùng của các vật giữ phía sau nó. Sau đó thay đổi màu Fill của mái màu đen thành #ffd633 trong bảng Color. Chúng ta sắp xong rồi.

Placing the surfboard to the van and recoloring the roofPlacing the surfboard to the van and recoloring the roofPlacing the surfboard to the van and recoloring the roof

7. Cách thêm bóng đổ và vùng sáng cho xe tải

Để trông sinh động và thực tế hơn, chiếc xe cần thêm bóng đổ và các chi tiết sáng bóng hơn.

Bước 1

Hãy bắt đầu bằng cách thêm hình phản chiếu vào cửa sổ ở giữa. Chọn nó với công cụ Direct Selection Tool (A), và sau đó nhấp chuột phải và chọn Isolate Selected Path từ trình đơn thả xuống. Cửa sổ bị cô lập sẽ xuất hiện với màu sắc đầy đủ, trong khi phần còn lại của tác phẩm sẽ xuất hiện mờ đi. Tạo ba hình chữ nhật dọc dài (#abcfe7) có độ rộng khác nhau bên ngoài hình dạng cửa sổ.

Isolating the side window and making the rectangles for the reflectionIsolating the side window and making the rectangles for the reflectionIsolating the side window and making the rectangles for the reflection

Chọn tất cả các hình chữ nhật và chọn Object > Transform > Rotate. Đặt giá trị Angle thành 45%, nhấn OK và kéo hình chữ nhật góc cạnh vào cửa sổ của chúng ta. Cắt bỏ các chi tiết nằm bên ngoài. Nhấn Esc để thoát chế độ cách ly hoặc sử dụng Selection Tool (V), nhấp chuột đúp vào bên ngoài nhóm bị cô lập.

Tạo các hình phản chiếu cho các cửa sổ khác theo cách tương tự. Đừng quên cô lập chúng trước khi tạo các thao tác khác.

Placing the rectangles to the window and cutting them off finishing other reflectionsPlacing the rectangles to the window and cutting them off finishing other reflectionsPlacing the rectangles to the window and cutting them off finishing other reflections

Bước 2

Chọn gương chiếu hậu và vào chế độ cách ly. Tạo đường thẳng góc chéo qua gương, chọn tất cả các đối tượng (Control/Command-A) và chọn tùy chọn Divide trên bảng Pathfinder. Đặt màu Fill của chi tiết bên phải thành #52524c, tạo bóng đổ. Thoát chế độ cách ly.

Creating the shadow for the side mirrorCreating the shadow for the side mirrorCreating the shadow for the side mirror

Bước 3

Chọn phần màu đỏ phía dưới của xe tải và vào chế độ cách ly. Tạo một hình chữ nhật lớn hơn nằm chồng lên một nửa hình dạng màu đỏ và xóa chi tiết nằm bên ngoài bằng Shape Builder Tool (Shift-M). Thoát chế độ cách ly và thiết lập màu Fill của hình dạng mà chúng ta vừa tạo thành #b82921.

Adding the shadow to the red van shapeAdding the shadow to the red van shapeAdding the shadow to the red van shape

Bước 4

Thực hiện theo cách tương tự, thêm bóng đổ vào bậc xe, cản chắn và tay nắm cửa. Tạo bóng đổ dưới cùng, thêm hình chữ nhật tròn tối màu bên dưới và phía sau các bánh xe.

Creating the shadows for the bumpers and adding the ground shadowCreating the shadows for the bumpers and adding the ground shadowCreating the shadows for the bumpers and adding the ground shadow

Bước 5

Chọn một trong các bánh xe với công cụ Direct Selection Tool (A)Sao chép nó với Control/Command-C. Sau đó bấm vào phạm vi tự do bên ngoài xe tải để loại bỏ vùng chọn và dán hình tròn vỏ xe lên bánh xe, sử dụng Control/Command-F. Nhấp vào Control/Command-F một lần nữa để có cùng một hình tròn ở trên cùng của hình tròn đầu tiên.

Bây giờ chúng ta cần chọn điểm neo trên cùng của hình tròn đó với công cụ Direct Selection Tool (A) và giữ Shift, kéo nó xuống vài pixel. Chọn cả hai hình tròn mà chúng ta vừa tạo và sử dụng tùy chọn Minus Front của bảng Pathfinder, lấy bóng đổ. Tô màu cho hình dạng kết quả với màu #454342.

Sao chép bóng đổ và đặt nó trên bánh xe thứ hai, sử dụng bảng Align.

Creating the shadows for the wheelsCreating the shadows for the wheelsCreating the shadows for the wheels

Đến lúc đi du lịch rồi!

Cuối cùng chúng ta đã hoàn thành. Xe của chúng ta đã sẵn sàng đưa chúng ta đến những địa điểm và cuộc phiêu lưu mới.

Tôi hy vọng bạn thích tạo ra chiếc xe chở ván lướt sóng này và học được một số mẹo và thủ thuật mới, sử dụng các công cụ và hình dạng cơ bản của Adobe Illustrator.

The final result of our workThe final result of our workThe final result of our work

Bây giờ bạn có thể tạo các xe tải của riêng mình với các kiểu và màu sắc khác nhau. Hãy thử nghiệm và tận hưởng nào!

Chiếc xe chở ván lướt sóng này chỉ là một chi tiết của bộ sưu tập xe du lịch của tôi, và cũng có rất nhiều hình minh họa du lịch và phiêu lưu hơn nữa trong hồ sơ của tôi đấy!

Travel Van Bus CollectionTravel Van Bus CollectionTravel Van Bus Collection
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads