Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
 1. Design & Illustration
 2. Icon Design

Cách tạo một bộ công cụ cắt tóc trong Adobe Illustrator

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Caitlyn Cat Tien (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu về quá trình tạo ra một bộ công cụ và phụ kiện theo chủ đề cắt tóc bằng cách sử dụng các hình dạng và công cụ cơ bản nhất mà bạn có thể tìm thấy trong Adobe Illustrator.

Như mọi khi, đừng quên rằng bạn luôn có thể mở rộng gói của mình bằng cách truy cập vào GraphicRiver nơi bạn có thể tìm thấy một lựa chọn tuyệt vời cho các biểu tượng vector theo chủ đề cắt tóc.

Để thực hiện, lấy một tách cà phê mới và đi thẳng vào nó nhé!

1. Cách thiết lập tập tin dự án mới

Giả sử bạn đã có Illustrator và chạy ở chế độ nền, hãy mở nó lên và tạo một New Document (File > New hoặc Control-N) mà chúng ta sẽ thiết lập các cài đặt sau:

 • Number of Artboards: 1
 • Width: 800 px
 • Height: 600 px
 • Units: Pixels

Và từ tab Advanced:

 • Color Mode: RGB
 • Raster Effects: Screen (72ppi)
 • Preview Mode: Default
setting up a new documentsetting up a new documentsetting up a new document

2. Cách thiết lập lưới tùy chỉnh

Vì chúng ta sẽ tạo các biểu tượng bằng cách sử dụng luồng công việc pixel hoàn hảo, nên chúng ta sẽ muốn thiết lập một Lưới nhỏ để chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn các hình dạng của mình.

Bước 1

Chuyển đến menu con Edit > Preferences > Guides & Grid và điều chỉnh các cài đặt sau:

 • Gridline every: 1 px
 • Subdivisions: 1
setting up a new gridsetting up a new gridsetting up a new grid

Mẹo nhỏ: bạn có thể tìm hiểu thêm về lưới bằng cách đọc phần chuyên sâu này về cách thức hoạt động của hệ thống Lưới Grid của Illustrator.

Bước 2

Khi chúng ta đã thiết lập lưới tùy chỉnh của mình, tất cả những gì chúng ta cần làm để đảm bảo hình dạng của chúng trông rõ nét là bật tùy chọn Snap to Grid Snap to Pixel được tìm thấy trong menu View, sẽ chuyển thành Snap to Pixel mỗi lần bạn vào chế độ Pixel Preview (nếu bạn đang sử dụng phiên bản phần mềm cũ hơn).

Bây giờ, nếu bạn mới làm quen với toàn bộ quy trình làm việc pixel-perfect, thì tôi khuyên bạn nên xem hướng dẫn của tôi về Cách tạo Pixel-Perfect Artwork, bài viết này sẽ giúp bạn mở rộng các kỹ năng kỹ thuật của mình ngay lập tức.

3. Cách thiết lập các layer

Với tài liệu mới được tạo, sẽ là một ý tưởng tốt khi cấu trúc dự án của chúng ta bằng cách sử dụng một vài layer, vì cách này chúng ta có thể duy trì quy trình làm việc ổn định bằng cách tập trung vào một biểu tượng tại một thời điểm.

Để thực hiện, mở bảng Layers và tạo tổng cộng năm layer, chúng ta sẽ đổi tên như sau:

 • layer 1: reference grids
 • layer 2: cutting tools
 • layer 3: shaving care
 • layer 4: clipping tools
 • layer 5: shaving tools
setting up the layerssetting up the layerssetting up the layers

4. Cách tạo lưới tham chiếu

Các lưới tham chiếu (hoặc lưới cơ sở) là một tập hợp các bề mặt tham chiếu được phân tách chính xác, cho phép chúng ta xây dựng các biểu tượng của mình bằng cách tập trung vào kích thước và tính nhất quán.

Thông thường, kích thước của các lưới xác định kích thước của các biểu tượng thực tế và chúng phải luôn là quyết định đầu tiên bạn đưa ra khi bạn bắt đầu một dự án mới, vì bạn sẽ luôn muốn bắt đầu từ kích thước nhỏ nhất có thể và dựa vào đó.

Bây giờ, trong trường hợp của chúng ta, chúng ta sẽ tạo ra gói biểu tượng chỉ bằng một kích thước, chính xác hơn là 128 x 128 px, một kích thước khá lớn.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách khóa tất cả trừ layer "reference grids", và sau đó lấy Rectangle Tool (M) và tạo một hình vuông 128 x 128 px màu cam (#F15A24), sẽ giúp xác định kích thước tổng thể của các biểu tượng của chúng ta.

creating the reference grids main shapecreating the reference grids main shapecreating the reference grids main shape

Bước 2

Thêm một hình 120 x 120 px nhỏ hơn (#FFFFFF) mà chúng ta sẽ đặt lên trên hình dạng trước đó, vì nó sẽ đóng vai trò là vùng vẽ hoạt động của chúng ta, cung cấp cho chúng ta một layer 4 px xung quanh để làm việc.

creating the active drawing areas main shapecreating the active drawing areas main shapecreating the active drawing areas main shape

Bước 3

Chọn và nhóm hai hình vuông lại với nhau bằng phím tắt Control-G, căn giữa chúng thẳng hàng với Artboard bên dưới sau đó. Tạo các lưới còn lại bằng ba bản sao (Control-C > Control-F ba lần) với các khoảng trống ngang 40 px, khóa layer hiện tại trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

creating and positioning the remaining reference gridscreating and positioning the remaining reference gridscreating and positioning the remaining reference grids

5. Cách tạo biểu tượng dụng cụ cắt

Giả sử bạn đã hoàn thành việc tạo các lưới tham chiếu nhỏ, chuyển sang layer tiếp theo (đó sẽ là layer thứ hai) và hãy để khởi động dự án bằng cách tạo biểu tượng đầu tiên của chúng ta.

Bước 1

Tạo nền bằng cách sử dụng hình tròn 120 x 120 px, chúng ta sẽ tô màu #B2E7EA và sau đó căn giữa với vùng vẽ hoạt động đầu tiên như trong hình ảnh tham chiếu.

creating and positioning the main shape for the first icons backgroundcreating and positioning the main shape for the first icons backgroundcreating and positioning the main shape for the first icons background

Bước 2

Bắt đầu vẽ cái kéo bằng cách tạo phần lưỡi cắt của nó bằng hình chữ nhật tròn 16 x 72 px với Corner Radius 8 px, chúng ta sẽ tô màu #D3D6EF, sau đó đặt lên nền, ở khoảng cách 40 px từ cạnh trái của nó và 2 px từ trên cùng của nó.

creating and positioning the main shape for the shears bladescreating and positioning the main shape for the shears bladescreating and positioning the main shape for the shears blades

Bước 3

Thêm phần bắt sáng bên trái bằng hai bản sao (Control-C) của hình mà chúng ta vừa tạo, chúng ta sẽ dán ở phía trước (Control-F hai lần), đảm bảo đẩy hình trên cùng sang phải 4 px bằng cách sử dụng công cụ Move (nhấp chuột phải > Transform > Move > Horizontal > 4 px).

creating and positioning the main shapes for the shears blades highlightcreating and positioning the main shapes for the shears blades highlightcreating and positioning the main shapes for the shears blades highlight

Bước 4

Khi bạn đã có các bản sao, chọn cả hai và sau đó sử dụng Minus Front Shape Mode của Pathfinder để cắt bỏ phần trên cùng từ hình bên dưới, đảm bảo thay đổi màu của hình dạng kết quả thành màu trắng (#FFFFFF).

creating the shears blade highlight using pathfindercreating the shears blade highlight using pathfindercreating the shears blade highlight using pathfinder

Bước 5

Tạo cho phần hiện tại một nét viền bằng phương pháp Stroke, bằng cách tạo một bản sao của nó (Control-C), chúng ta sẽ dán ở phía trước (Control-F) và sau đó điều chỉnh bằng cách thay đổi màu của nó thành #41485B. Lật Fill của bản sao với Stroke của nó (Shift-X), thiết lập Weight của nét viền kết quả thành 4 px, đảm bảo chọn và nhóm cả ba hình dạng lại với nhau sau đó bằng phím tắt Control-G.

adding the outline to the shears bladesadding the outline to the shears bladesadding the outline to the shears blades

Bước 6

Tạo các phần thấp hơn của lưỡi dao bằng cách sử dụng hình chữ nhật 8 x 56 px, chúng ta sẽ tô màu #969CBC và sau đó căn chỉnh với góc trái trên cùng của hình dạng có màu tô nằm bên dưới bằng bảng Align.

creating and positioning the main shape for the bottom section of the shears bladescreating and positioning the main shape for the bottom section of the shears bladescreating and positioning the main shape for the bottom section of the shears blades

Bước 7

Điều chỉnh hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng cách đặt Radius của góc trên cùng bên trái của nó thành 8 px từ bên trong Rectangle Properties của bảng Transform.

adjusting the shape of the bottom section of the shears bladesadjusting the shape of the bottom section of the shears bladesadjusting the shape of the bottom section of the shears blades

Bước 8

Như chúng ta đã làm với phần trước, tạo vùng bắt sáng cho phần hiện tại (#FFFFFF) theo sau là một nét viền dày 4 px (#41485B) với Round Join, đảm bảo nhóm tất cả các hình dạng tạo thành của nó với nhau bằng phím tắt Control-G.

adding the highlight to the bottom section of the shears bladesadding the highlight to the bottom section of the shears bladesadding the highlight to the bottom section of the shears blades

Bước 9

Tạo vít điều chỉnh nhỏ bằng cách sử dụng hình tròn 4 x 4 px, chúng ta sẽ tô màu #41485B và sau đó căn giữa với phần dưới cùng của lưỡi cắt, ở khoảng cách chỉ 4 px.

adding the adjustment screw to the shears bladesadding the adjustment screw to the shears bladesadding the adjustment screw to the shears blades

Bước 10

Thêm phần bắt sáng ngang bằng cách sử dụng nét Stroke dày 4 px rộng 2 px (#FFFFFF) với Round Cap, chúng ta sẽ đặt giữa đầu dưới của phần dưới cùng và vít mà chúng ta đã tạo ở bước trước. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng mà chúng ta có cho đến nay, trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

adding the horizontal highlight to the shears bladesadding the horizontal highlight to the shears bladesadding the horizontal highlight to the shears blades

Bước 11

Đối với bước tiếp theo, chúng ta sẽ bật chế độ Pixel Preview (Alt-Control-Y) và vẽ thân bên trái (#D3D6EF) bằng cách sử dụng Pen Tool (P) bắt đầu từ giữa ốc vít và đi suốt xuống. Sử dụng hình ảnh tham chiếu làm hướng dẫn chính của bạn và sau khi bạn thực hiện xong, hãy tắt chế độ Pixel Preview (Alt-Control-Y) và chuyển sang bước tiếp theo.

drawing the shears left shank using the pen tooldrawing the shears left shank using the pen tooldrawing the shears left shank using the pen tool

Bước 12

Tạo cho hình dạng mà chúng ta vừa tạo một vùng bắt sáng (#FFFFFF) theo sau là một nét viền dày 4 px (#41485B) với Round Join, chọn và nhóm cả ba hình dạng lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

adding the outline to the shears left shankadding the outline to the shears left shankadding the outline to the shears left shank

Bước 13

Tạo phần thân bên phải bằng một bản sao (Control-C) của phần mà chúng ta vừa hoàn thành, chúng ta sẽ dán ở phía trước (Control-F) và sau đó điều chỉnh bằng cách chọn hình dạng tô màu bằng cách sử dụng Direct Selection Tool (A) và thay đổi màu của nó thành #969CBC. Xóa phần bắt sáng hiện tại và sau đó thêm một phần mới vào bên trái của cán kéo như trong hình tham chiếu.

adding the shears right shank sectionadding the shears right shank sectionadding the shears right shank section

Bước 14

Chọn hai cán kéo mà chúng ta vừa tạo, sau đó đặt chúng bên dưới phần lưỡi lớn hơn bằng cách nhấp chuột phải > Arrange > Send Backward.

positioning the shears two shank sections behind the larger bladespositioning the shears two shank sections behind the larger bladespositioning the shears two shank sections behind the larger blades

Bước 15

Bắt đầu vẽ tay cầm bên trái bằng cách tạo phần bên ngoài của nó bằng hình elip 20 x 24 px, chúng ta sẽ tô màu #D3D6EF, sau đó đặt ở khoảng cách 24 px từ cạnh trái của vùng vẽ đang hoạt động và 2 px từ cạnh dưới của nó .

creating and positioning the main shape for the outer section of the shears left ringcreating and positioning the main shape for the outer section of the shears left ringcreating and positioning the main shape for the outer section of the shears left ring

Bước 16

Tạo một hình chữ nhật 10 x 12 px khác (#D3D6EF), mà chúng ta sẽ căn chỉnh theo góc dưới bên phải của tay cầm, hợp nhất hai hình thành một hình dạng lớn hơn bằng cách sử dụng Unite Shape Mode trong bảng Pathfinder.

adjusting the shape of the outer section of the shears left ringadjusting the shape of the outer section of the shears left ringadjusting the shape of the outer section of the shears left ring

Bước 17

Chọn góc dưới cùng bên phải của hình dạng kết quả bằng cách sử dụng Direct Selection Tool (A) và sau đó điều chỉnh nó bằng cách đặt Radius của nó thành 4 px từ trong hộp nhập Live Corners.

adjusting the radius of the bottom-right corner of the shears left ringadjusting the radius of the bottom-right corner of the shears left ringadjusting the radius of the bottom-right corner of the shears left ring

Bước 18

Tiếp tục điều chỉnh tay cầm bằng cách cắt ra một hình elip 8 x 12 px (được tô sáng màu đỏ) từ giữa của nó bằng Minus Front Shape Mode của Pathfinder.

adding the inner cutout to the shears left ringadding the inner cutout to the shears left ringadding the inner cutout to the shears left ring

Bước 19

Tạo hình dạng kết quả cho các vùng bắt sáng bên trái thông thường (#FFFFFF) theo sau là đường viền dày 4 px (#41485B) với Round Join.

adding the highlights and outline to the shears left ringadding the highlights and outline to the shears left ringadding the highlights and outline to the shears left ring

Bước 20

Hoàn thành tay cầm bên trái bằng cách thêm khoen xỏ tay bằng hình chữ nhật 6 x 4 px (#41485B), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách đặt Corner Radius phải của nó thành 2 px. Đặt hình dạng kết quả vào phía bên phải của nét viền của tay cầm, chọn và nhóm tất cả các hình dạng tạo thành của nó lại với nhau sau đó bằng phím tắt Control-G.

adding the inner facing bumper segment to the shears left ringadding the inner facing bumper segment to the shears left ringadding the inner facing bumper segment to the shears left ring

Bước 21

Tạo tay cầm bên phải của kéo bằng hình elip 20 x 24 px (#969CBC) từ đó chúng ta sẽ cắt ra một hình nhỏ hơn 8 x 12 px. Sau khi hoàn thành, hãy đặt hình dạng kết quả cách 2 px từ cản của tay cầm bên trái và 2 px từ cạnh dưới của vùng vẽ hoạt động.

creating and positioning the main shape for the shears right ringcreating and positioning the main shape for the shears right ringcreating and positioning the main shape for the shears right ring

Bước 22

Tạo cho hình dạng kết quả vùng bắt sáng của nó (#FFFFFF) và nét viền dày 4 px (#41485B), chuyển sang bước tiếp theo sau khi bạn thực hiện xong.

adding the highlights and outline to the shears right ringadding the highlights and outline to the shears right ringadding the highlights and outline to the shears right ring

Bước 23

Tạo phần chèn ngón tay còn lại bằng hình elip 8 x 16 px với Stroke dày 4 px (#41485B), trước tiên chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách chọn các điểm neo trên cùng và bên phải của nó bằng Direct Selection Tool (A) và sau đó xóa chúng bằng cách nhấn Delete. Đặt hình dạng kết quả ở phía bên phải của nét viền của tay cầm, đảm bảo đặt Cap của nó thành Round. Vì chúng ta đã thực hiện khá nhiều thao tác trên kéo, do đó hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành của phần hiện tại lại với nhau, làm tương tự cho toàn bộ công cụ sau đó.

adding the finger rest segment to the shears right ringadding the finger rest segment to the shears right ringadding the finger rest segment to the shears right ring

Bước 24

Bắt đầu vẽ lược chải tóc bằng cách tạo phần tay cầm của nó bằng hình chữ nhật 8 x 54 px (#E28D76), chúng ta sẽ đặt ở khoảng cách 24 px từ cạnh phải của vùng vẽ hoạt động và 2 px từ cạnh đáy của nó.

creating and positioning the main shape for the hair combs handle sectioncreating and positioning the main shape for the hair combs handle sectioncreating and positioning the main shape for the hair combs handle section

Bước 25

Tạo phần thân trên của lược bằng cách sử dụng hình chữ nhật 26 x 62 px (#E28D76), chúng ta sẽ đặt trên cùng của tay cầm, hợp nhất hai hình thành một hình dạng lớn hơn bằng cách sử dụng Unite Shape Mode trong bảng Pathfinder.

creating and positioning the main shape for the hair combs upper bodycreating and positioning the main shape for the hair combs upper bodycreating and positioning the main shape for the hair combs upper body

Bước 26

Điều chỉnh hình dạng kết quả bằng cách cắt ra một hình chữ nhật 16 x 50 px (được tô màu đỏ) từ phần thân trên của nó bằng cách sử dụng Minus Front Shape Mode của Pathfinder.

adjusting the shape of the hair combs upper bodyadjusting the shape of the hair combs upper bodyadjusting the shape of the hair combs upper body

Bước 27

Tiếp tục điều chỉnh hình dạng bằng cách chọn các góc đối diện bên ngoài của nó bằng Direct Selection Tool (A) và sau đó đặt Radius của chúng thành 4 px bằng hộp đầu vào Live Corners.

adjusting the radius of the hair combs outer cornersadjusting the radius of the hair combs outer cornersadjusting the radius of the hair combs outer corners

Bước 28

Tạo cho lược những vùng bắt sáng của nó (#FFFFFF) và nét viền dày 4 px (#41485B) với Round Join, thêm các phần mở rộng nét viền nhỏ bằng hai hình chữ nhật 4 x 4 px (#41485B) với Corner Radius phải 2 px. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm tất cả các hình dạng kết hợp lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

adding the highlights and outline to the hair combs main bodyadding the highlights and outline to the hair combs main bodyadding the highlights and outline to the hair combs main body

Bước 29

Thêm răng lược bằng mười lăm hình chữ nhật tròn 20 x 2 px (#41485B) với Góc Radius 1px được xếp theo chiều dọc cách nhau 1 px, chúng ta sẽ nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó đặt như trong hình ảnh tham chiếu. Sau khi hoàn thành, hãy chọn và nhóm tất cả các phần tạo thành của nó lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

adding the teeth to the hair combs upper bodyadding the teeth to the hair combs upper bodyadding the teeth to the hair combs upper body

Bước 30

Hoàn thành biểu tượng bằng cách tách riêng một số nét viền của công cụ, sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách mở đường dẫn của chúng, đảm bảo đặt Cap của chúng thành Round từ trong bảng Stroke. Sau khi hoàn thành, hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các biểu tượng hình tạo thành của biểu tượng lại với nhau trước khi chuyển sang hình tiếp theo.

finishing off the shearing tools iconfinishing off the shearing tools iconfinishing off the shearing tools icon

6. Cách tạo biểu tượng chăm sóc cạo râu

Giả sử bạn đã hoàn thành công việc với biểu tượng đầu tiên, khóa layer đó lại và sau đó chuyển sang layer tiếp theo (đó sẽ là layer thứ ba) trong đó chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với bộ công cụ cắt tóc thứ hai của mình.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo nền bằng hình tròn 120 x 120 px, chúng ta sẽ tô màu #F4C7A2 và sau đó căn giữa với vùng vẽ hoạt động thứ hai.

creating and positioning the main shape for the second icons backgroundcreating and positioning the main shape for the second icons backgroundcreating and positioning the main shape for the second icons background

Bước 2

Tạo nắp chai gel bằng cách sử dụng hình chữ nhật 28 x 16 px, chúng ta sẽ tô màu #E2AF79 và sau đó đặt ở khoảng cách 26 px từ cạnh trái của vùng vẽ đang hoạt động và 2 px từ đáy của nó.

creating and positioning the main shape for the gel bottles capcreating and positioning the main shape for the gel bottles capcreating and positioning the main shape for the gel bottles cap

Bước 3

Như chúng ta đã làm với tất cả các phần khác, hãy tạo vùng bắt sáng cho cái nắp (#FFFFFF) theo sau là một nét viền dày 4 px (#41485B) với Round Join.

adding the highlight and outline to the gel bottles capadding the highlight and outline to the gel bottles capadding the highlight and outline to the gel bottles cap

Bước 4

Thêm đường phân chia ngang bằng hình chữ nhật 28 x 2 px, chúng ta sẽ tô màu #41485B và sau đó căn giữa với hình dạng có màu của nắp, ở khoảng cách 4 px từ cạnh trên của nó.

adding the horizontal divider line to the gel bottles capadding the horizontal divider line to the gel bottles capadding the horizontal divider line to the gel bottles cap

Bước 5

Thêm chỗ nắp mở nhỏ bằng hình chữ nhật 12 x 6 px (#41485B), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách đặt Radius của các góc trên cùng của nó thành 2 px và các góc dưới cùng của nó thành 4 px. Khi bạn thực hiện xong, đặt hình dạng kết quả lên hình dạng đã tạo trước đó như trong hình ảnh tham chiếu.

adding the thumb insertion to the gel bottles capadding the thumb insertion to the gel bottles capadding the thumb insertion to the gel bottles cap

Bước 6

Thêm các vùng bắt sáng ngang dọc bằng cách sử dụng hình tròn 2 x 2 px (#FFFFFF) ở khoảng cách ngang 2 px từ nét Stroke dày 6 px rộng 2 px (#FFFFFF), mà chúng ta sẽ nhóm (Control-G) chúng lại và sau đó căn giữa với hình dạng có màu của nắp. Khi bạn đã hoàn thành, hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành của phần hiện tại trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

adding the horizontal highlights to the gel bottles capadding the horizontal highlights to the gel bottles capadding the horizontal highlights to the gel bottles cap

Bước 7

Bắt đầu vẽ trên thân chính của cái chai bằng cách tạo một hình chữ nhật 28 x 88 px, chúng ta sẽ tô màu #87C0C6 và sau đó đặt lên trên đường viền nắp chai, như trong hình ảnh tham chiếu.

creating and positioning the main shape for the gel bottles main bodycreating and positioning the main shape for the gel bottles main bodycreating and positioning the main shape for the gel bottles main body

Bước 8

Điều chỉnh hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng cách chọn riêng các điểm neo trên cùng của nó bằng Direct Selection Tool (A), sau đó chúng ta sẽ đẩy ra bên ngoài 8 px bằng công cụ Move (nhấp chuột phải > Transform > Move > Horizontal > +/- 8 px tùy thuộc vào phía bạn bắt đầu).

adjusting the shape of the gel bottles main bodyadjusting the shape of the gel bottles main bodyadjusting the shape of the gel bottles main body

Bước 9

Tạo phần thân trên của hình chính bằng cách sử dụng hình chữ nhật 44 x 4 px (#87C0C6), chúng ta sẽ đặt trên cùng của hình mà chúng ta vừa điều chỉnh, hợp nhất hai hình thành một hình dạng lớn hơn bằng cách sử dụng Unite Shape Mode của Pathfinder.

adding the top section to the gel bottles main bodyadding the top section to the gel bottles main bodyadding the top section to the gel bottles main body

Bước 10

Tạo cho hình dạng kết quả một vùng bắt sáng ở bên trái (#FFFFFF), theo sau là đường viền dày 4 px (#41485B) với Round Join.

adding the highlight and outline to the gel bottles main bodyadding the highlight and outline to the gel bottles main bodyadding the highlight and outline to the gel bottles main body

Bước 11

Thêm đường phân chia ngang bằng cách sử dụng nét Stroke dài 28 px dày 2 px (#FFFFFF), chúng ta sẽ căn giữa với thân chính của chai, đặt nó ở khoảng cách 2 px từ cạnh dưới của nó.

adding the horizontal divider line to the gel bottles main bodyadding the horizontal divider line to the gel bottles main bodyadding the horizontal divider line to the gel bottles main body

Bước 12

Tạo khung chi tiết ở giữa bằng hình chữ nhật 18 x 40 px với nét Stroke dày 4 px (#41485B) với Round Corner, chúng ta sẽ đặt ở khoảng cách 18 px từ cạnh trên của thân lớn hơn.

adding the center frame to the gel bottles main bodyadding the center frame to the gel bottles main bodyadding the center frame to the gel bottles main body

Bước 13

Thêm hai dòng văn bản giả bằng hình chữ nhật 2 x 28 px (#41485B) cách theo chiều ngang 2 px so với hình ngắn hơn một chút 2 x 20 px (#41485B), chúng ta sẽ nhóm chúng lại (Control-G) rồi căn giữa với khung đã tạo trước đó. Khi bạn đã có các hình dạng tại chỗ, hãy chọn chúng và cái khung và nhóm chúng lại (Control-G) cùng nhau.

adding the dummy text lines to the gel bottles main bodyadding the dummy text lines to the gel bottles main bodyadding the dummy text lines to the gel bottles main body

Bước 14

Tạo cho phần hiện tại các vùng bắt sáng ngang của nó bằng cách sử dụng nét Stroke dày 16 px rộng 2 px (#FFFFFF) với Round Cap ở khoảng cách ngang 2 px từ một hình có chiều rộng 2 px nhỏ hơn (#FFFFFF). Nhóm (Control-G) hai vùng bắt sáng với nhau và sau đó đặt chúng ở khoảng cách 2 px từ cạnh trên cơ thể lớn hơn. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình tạo thành của phần hiện tại lại với nhau trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

adding the horizontal highlights to the gel bottles main bodyadding the horizontal highlights to the gel bottles main bodyadding the horizontal highlights to the gel bottles main body

Bước 15

Hoàn thành cái chai bằng cách thêm phần trên cùng của nó bằng hình chữ nhật 44 x 8 px, chúng ta sẽ tô màu #D3D6EF và sau đó đặt lên trên phần thân lớn hơn.

creating and positioning the main shape for the gel bottles upper bodycreating and positioning the main shape for the gel bottles upper bodycreating and positioning the main shape for the gel bottles upper body

Bước 16

Tạo cho hình dạng mà chúng ta vừa tạo một vùng bắt sáng ở bên trái (#FFFFFF) theo sau là một nét viền dày 4 px (#41485B) với Round Join. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm (Control-G) cả ba hình dạng lại với nhau, thực hiện tương tự cho toàn bộ cái chai sau đó.

adding the highlights and outline to the gel bottles upper bodyadding the highlights and outline to the gel bottles upper bodyadding the highlights and outline to the gel bottles upper body

Bước 17

Bắt đầu vẽ lưỡi dao cạo nhỏ bằng cách tạo một hình vuông 28 x 28 px, chúng ta sẽ tô màu #D3D6EF và sau đó đặt vào bên phải của chai, ở khoảng cách 18 px từ cạnh phải của vùng vẽ đang hoạt động và 8 px từ trên cùng của nó.

creating and positioning the main shape for the razor blades main bodycreating and positioning the main shape for the razor blades main bodycreating and positioning the main shape for the razor blades main body

Bước 18

Tạo phần trên cùng và dưới cùng của lưỡi dao bằng hai hình chữ nhật 12 x 6 px (#D3D6EF) mà chúng ta sẽ đặt bên trên và bên dưới hình vuông lớn hơn, hợp nhất cả ba hình thành một hình lớn hơn sau đó bằng cách sử dụng Unite Shape Mode trong bảng Pathfinder.

adding the top and bottom sections to the razor blades main bodyadding the top and bottom sections to the razor blades main bodyadding the top and bottom sections to the razor blades main body

Bước 19

Điều chỉnh hình dạng kết quả bằng cách đặt Radius của các góc đối diện bên trong của nó thành 4 px từ trong hộp nhập Live Corners.

adjusting the shape of the razor blades main bodyadjusting the shape of the razor blades main bodyadjusting the shape of the razor blades main body

Bước 20

Như chúng ta đã làm với tất cả các đối tượng khác, cung cấp cho phần hiện tại một tập hợp các vùng bắt sáng ở bên trái (#FFFFFF) theo sau là một nét viền dày 4 px (#41485B) với Round Join.

adding the highlights and outline to the razor blades main bodyadding the highlights and outline to the razor blades main bodyadding the highlights and outline to the razor blades main body

Bước 21

Thêm các vạch chia dọc bằng hai nét Stroke dày 28 px dày 2 px (#41485B), chúng ta sẽ đặt riêng lẻ ở khoảng cách 2 px từ các cạnh ngoài của dao cạo.

adding the vertical divider lines to the razor blades main bodyadding the vertical divider lines to the razor blades main bodyadding the vertical divider lines to the razor blades main body

Bước 22

Bắt đầu vẽ phần phụ của lưỡi dao, bằng cách tạo một hình chữ nhật 2 x 16 px (#41485B), chúng ta sẽ căn giữa nó với thân lớn hơn của nó.

creating and positioning the main shape for the razor blades center insertioncreating and positioning the main shape for the razor blades center insertioncreating and positioning the main shape for the razor blades center insertion

Bước 23

Thêm phần các phần phụ trên cùng và dưới cùng bằng hai hình chữ nhật 8 x 2 px (#41485B), chọn và hợp nhất cả ba hình dạng thành một đối tượng lớn hơn sau đó bằng cách sử dụng Unite Shape Mode trong bảng Pathfinder.

adding the top and bottom end sections to the razor blades center insertionadding the top and bottom end sections to the razor blades center insertionadding the top and bottom end sections to the razor blades center insertion

Bước 24

Hãy dành một vài phút để điều chỉnh hình dạng kết quả bằng cách đặt Radius của các góc đối diện bên trong của nó thành 2 px với sự trợ giúp của hộp đầu vào Live Corners.

adjusting the shape of the razor blades center insertionadjusting the shape of the razor blades center insertionadjusting the shape of the razor blades center insertion

Bước 25

Tạo phần giữa của hình phụ bằng hình elip 6 x 8 px, chúng ta sẽ tô màu #41485B và sau đó đặt vào giữa nó, đảm bảo chọn và nhóm hai hình lại với nhau sau đó bằng phím tắt Control-G.

adding the center section to the razor blades center insertionadding the center section to the razor blades center insertionadding the center section to the razor blades center insertion

Bước 26

Hoàn thành lưỡi dao bằng cách thêm các vùng bắt sáng ngang bằng cách sử dụng hai nét Stroke dày 4 px rộng 2 px (#FFFFFF) với Round Cap, chúng ta sẽ đặt như trong hình tham chiếu.

adding the horizontal highlights to the razor blades main bodyadding the horizontal highlights to the razor blades main bodyadding the horizontal highlights to the razor blades main body

Bước 27

Bắt đầu vẽ khăn lau cổ nhỏ bằng cách tạo hình dạng chính cho phần phụ đứng của nó bằng hình chữ nhật tròn 24 x 8 px (#E28D76) với Corner Radius 4 px, chúng ta sẽ đặt ở khoảng cách 20 px từ cạnh phải vùng vẽ đang hoạt động và 2 px từ cạnh đáy của nó.

creating and positioning the main shape for the neck dusters stand sectioncreating and positioning the main shape for the neck dusters stand sectioncreating and positioning the main shape for the neck dusters stand section

Bước 28

Tạo cho hình dạng mà chúng ta vừa tạo một vùng bắt sáng (#FFFFFF) theo sau là một nét viền dày 4 px (#41485B), chọn và nhóm cả ba hình dạng lại với nhau sau đó bằng phím tắt Control-G.

adding the highlight and outline to the neck dusters stand sectionadding the highlight and outline to the neck dusters stand sectionadding the highlight and outline to the neck dusters stand section

Bước 29

Bắt đầu vẽ trên phần thân chính của đồ phủi bụi bằng cách tạo một hình tròn 24 x 24 px (#E28D76), chúng ta sẽ đặt trên cùng của phần trước như trong hình tham chiếu.

creating and positioning the main shape for the neck dusters main bodycreating and positioning the main shape for the neck dusters main bodycreating and positioning the main shape for the neck dusters main body

Bước 30

Xóa nửa hình tròn trên cùng, sau đó bật Pixel Preview Mode (Alt-Control-Y) và sử dụng Pen Tool (P) để vẽ phần thân trên của nó bằng hình ảnh tham chiếu làm hướng dẫn. Khi bạn đã hoàn tất, hãy tắt Pixel Preview Mode (Alt-Control-Y) và chuyển sang bước tiếp theo.

adjusting the shape of the neck dusters main bodyadjusting the shape of the neck dusters main bodyadjusting the shape of the neck dusters main body

Bước 31

Như chúng ta đã làm với tất cả các phần khác, tạo cho hình dạng kết quả là một vùng bắt sáng ở bên trái (#FFFFFF) theo sau là nét viền dày 4 px như thông thường (#41485B).

adding the highlight and outline to the neck dusters main bodyadding the highlight and outline to the neck dusters main bodyadding the highlight and outline to the neck dusters main body

Bước 32

Vẽ kết cấu gỗ đồ phủi bụi bằng cách sử dụng bốn nét Stroke dày 2 px (#41485B) với Round Cap mà chúng ta sẽ đặt tương tự như trong hình tham chiếu, nhóm chúng lại sau đó bằng phím tắt Control-G.

adding the wooden texture lines to the neck dusters main bodyadding the wooden texture lines to the neck dusters main bodyadding the wooden texture lines to the neck dusters main body

Bước 33

Vì chúng ta cần các đường nét vẫn bị giới hạn ở bề mặt của thân chính của đồ phủi bụi, do đó, chúng ta sẽ phải che chúng bằng cách sử dụng một bản sao (Control-C) của hình dạng có màu bên dưới lớn hơn, chúng ta sẽ dán ở phía trước (Control-F) . Sau đó, chỉ cần chọn các hình dạng mà chúng ta muốn che và sau đó sao chép và nhấp chuột phải > Make Clipping Mask. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm tất cả các hình tạo thành của phần hiện tại lại với nhau bằng cách sử dụng phím tắt Control-G.

masking the neck dusters wooden texture linesmasking the neck dusters wooden texture linesmasking the neck dusters wooden texture lines

Bước 34

Thêm phần cổ đồ phủi bụi bằng cách sử dụng hình chữ nhật tròn 20 x 6 px (#E28D76) với Corner Radius 3 px, chúng ta sẽ đặt trên cùng của thân lớn hơn.

adding the neck section to the neck dusters main bodyadding the neck section to the neck dusters main bodyadding the neck section to the neck dusters main body

Bước 35

Tạo vùng bắt sáng (#FFFFFF) và đường viền dày 4 px (#41485B), chọn và nhóm cả ba hình dạng lại với nhau sau đó bằng phím tắt Control-G.

adding the highlight and outline to the neck dusters neck sectionadding the highlight and outline to the neck dusters neck sectionadding the highlight and outline to the neck dusters neck section

Bước 36

Bắt đầu vẽ phần đầu của đồ phủi bụi bằng cách tạo một hình elip 28 x 24 px, chúng ta sẽ tô màu #E2AF79 và sau đó đặt lên phần trên của nó, ở khoảng cách chỉ 4 px.

creating and positioning the main shape for the neck dusters headcreating and positioning the main shape for the neck dusters headcreating and positioning the main shape for the neck dusters head

Bước 37

Điều chỉnh hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng cách xóa nửa dưới của nó và sau đó vẽ phần thân dưới của nó bằng cách dùng hình ảnh tham chiếu làm hướng dẫn chính của bạn.

adjusting the shape of the neck dusters headadjusting the shape of the neck dusters headadjusting the shape of the neck dusters head

Bước 38

Tạo cho hình dạng mà chúng ta vừa tạo một vùng bắt sáng bên trái (#FFFFFF) theo sau là một nét viền dày 4 px (#41485B).

adding the highlight and outline to the neck dusters headadding the highlight and outline to the neck dusters headadding the highlight and outline to the neck dusters head

Bước 39

Thêm đường phân chia ngang bằng cách sử dụng nét Stroke dày 16 px rộng 2 px (#41485B), chúng ta sẽ căn giữa với đầu của đồ phủi bụi, đặt nó ở khoảng cách 2 px từ cạnh dưới của nó.

adding the horizontal divider line to the neck dusters headadding the horizontal divider line to the neck dusters headadding the horizontal divider line to the neck dusters head

Bước 40

Hoàn thành đồ phủi bụi bằng cách thêm hai vùng bắt sáng ngang (#FFFFFF), chọn và nhóm tất cả các hình dạng tạo thành của nó lại với nhau sau đó bằng phím tắt Control-G.

adding the horizontal highlights to the neck dusters headadding the horizontal highlights to the neck dusters headadding the horizontal highlights to the neck dusters head

Bước 41

Hoàn thành biểu tượng bằng cách cách ly riêng lẻ và mở ra một số nét viền của công cụ như chúng ta đã làm cho phần trước. Hãy dành thời gian của bạn thực hiện và sau khi bạn hoàn thành, hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các phần sáng tác của nó trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

finishing off the shaving care iconfinishing off the shaving care iconfinishing off the shaving care icon

7. Cách tạo biểu tượng công cụ cắt

Giả sử bạn đã hoàn thành công việc với biểu tượng thứ hai, khóa layer của nó và sau đó chuyển sang layer tiếp theo (đó sẽ là layer thứ tư), nơi chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với bộ công cụ tiếp theo.

Bước 1

Tạo nền bằng hình tròn 120 x 120 px, chúng ta sẽ tô màu #B2E7EA và sau đó căn giữa với vùng vẽ hoạt động thứ ba.

creating and positioning the main shape for the third icons backgroundcreating and positioning the main shape for the third icons backgroundcreating and positioning the main shape for the third icons background

Bước 2

Bắt đầu vẽ chiếc lược tông đơ đầu tiên bằng cách tạo một hình chữ nhật 14 x 4 px, chúng ta sẽ tô màu #969CBC và đặt ở khoảng cách 24 px từ cạnh trái của vùng vẽ hoạt động và 2 px từ cạnh đáy của nó.

creating and positioning the main shape for the bottom section of the larger clipper combcreating and positioning the main shape for the bottom section of the larger clipper combcreating and positioning the main shape for the bottom section of the larger clipper comb

Bước 3

Thêm phần thân trên của lược bằng một hình chữ nhật 38 x 16 px (#969CBC), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách đặt Radius của các góc dưới cùng của nó thành 8 px. Đặt hình dạng kết quả lên trên hình chữ nhật nhỏ hơn, hợp nhất hai hình thành một hình lớn hơn bằng cách sử dụng Unite Shape Mode trong bảng Pathfinder.

creating and positioning the main shape for the larger clipper combs main bodycreating and positioning the main shape for the larger clipper combs main bodycreating and positioning the main shape for the larger clipper combs main body

Bước 4

Tạo vùng bắt sáng cho phần thân lớn hơn (#FFFFFF) theo sau là nét viền dày 4 px như thông thường (#41485B), chuyển sang bước tiếp theo sau khi bạn thực hiện xong.

adding the highlight and outline to the larger clipper combadding the highlight and outline to the larger clipper combadding the highlight and outline to the larger clipper comb

Bước 5

Thêm vạch chèn bằng hình chữ nhật tròn 22 x 4 px (#41485B) với Corner Radius 2 px, chúng ta sẽ căn giữa với thân lớn hơn, đặt nó ở khoảng cách 6 px từ cạnh trên của nó.

adding the center insertion segment to the larger clipper combs main bodyadding the center insertion segment to the larger clipper combs main bodyadding the center insertion segment to the larger clipper combs main body

Bước 6

Tạo vùng bắt sáng ngang bằng cách sử dụng nét Stroke dày 4 px rộng 2 px (#FFFFFF), chúng ta sẽ đặt giữa phần chèn mà chúng ta vừa tạo và cạnh dưới của lược. Sau khi bạn đã hoàn tất, đừng quên chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình tạo thành của phần hiện tại lại với nhau.

adding the horizontal highlight to the larger clipper combs main bodyadding the horizontal highlight to the larger clipper combs main bodyadding the horizontal highlight to the larger clipper combs main body

Bước 7

Thêm các cầu nối bên ngoài của lược bằng cách sử dụng hai hình chữ nhật tròn 4 x 24 px (#41485B) với Corner Radius 2 px, chúng ta sẽ đặt ở hai bên thân chính của nó.

adding the outer bridges to the larger clipper combs main bodyadding the outer bridges to the larger clipper combs main bodyadding the outer bridges to the larger clipper combs main body

Bước 8

Hoàn thành chiếc lược bằng cách thêm răng với tám hình chữ nhật tròn 2 x 28 px (#41485B) với Corner Radius 1 px, ở khoảng cách ngang 2 px với nhau, nhóm (Control-G) chúng lại và sau đó đặt chúng như đã thấy trong hình tham khảo. Sau khi hoàn thành, hãy chọn và nhóm tất cả các hình dạng tạo thành của nó lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

adding the teeth to the larger clipper combs main bodyadding the teeth to the larger clipper combs main bodyadding the teeth to the larger clipper combs main body

Bước 9

Tạo chiếc lược thứ hai bằng cách sử dụng một bản sao (Control-C > Control-F) của hình mà chúng ta vừa hoàn thành, chúng ta sẽ đặt phía trên bản gốc, ở khoảng cách chỉ 4 px.

creating and positioning the main shapes for the medium clipper combcreating and positioning the main shapes for the medium clipper combcreating and positioning the main shapes for the medium clipper comb

Bước 10

Bắt đầu điều chỉnh lược bằng cách rút ngắn cầu răng bên ngoài và và những cái răng của nó, bằng cách chọn các điểm neo trên cùng của chúng và sau đó đẩy chúng xuống dưới 8 px bằng công cụ Move (nhấp chuột phải > Transform > Move > Vertical > 8 px).

adjusting the height of the medium clipper combs teethadjusting the height of the medium clipper combs teethadjusting the height of the medium clipper combs teeth

Bước 11

Nhấp đúp hai lần trên lược để cách ly nó, sau đó thay thế phần chèn giữa của nó bằng một hình chữ nhật tròn 14 x 4 px nhỏ hơn (#41485B) bằng Corner Radius 2 px. Hãy dành thời gian của bạn để thực hiện và sau khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn Escape để thoát khỏi chế độ cách ly.

adjusting the width of the medium clipper combs insertion segmentadjusting the width of the medium clipper combs insertion segmentadjusting the width of the medium clipper combs insertion segment

Bước 12

Tạo chiếc lược thứ ba, nhỏ hơn, sử dụng một bản sao (Control-C > Control-F) của chiếc lược mà chúng ta vừa hoàn thành, chúng ta sẽ đặt phía trên nó, ở khoảng cách chỉ 4 px.

creating and positioning the main shapes for the smaller clipper combcreating and positioning the main shapes for the smaller clipper combcreating and positioning the main shapes for the smaller clipper comb

Bước 13

Sử dụng một quy trình tương tự như quy trình đã áp dụng trên chiếc lược thứ hai, điều chỉnh chiều cao hình của hiện tại cho đến khi nó nằm gọn trong bề mặt của vùng vẽ đang hoạt động bên dưới. Sau khi hoàn thành, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

adjusting the height of the smaller clipper combadjusting the height of the smaller clipper combadjusting the height of the smaller clipper comb

Bước 14

Bắt đầu vẽ tông đơ bằng cách tạo phần hình tròn nhỏ bằng một hình elip 16 x 20 px với Stroke dày 4 px (#41485B), chúng ta sẽ căn chỉnh theo cạnh dưới của vùng vẽ đang hoạt động, đặt nó ở khoảng cách 24 px so với hình bên phải của nó

creating and positioning the main shape for the hair clippers bottom ringcreating and positioning the main shape for the hair clippers bottom ringcreating and positioning the main shape for the hair clippers bottom ring

Bước 15

Tạo phần thân dưới của thiết bị bằng cách sử dụng hình elip 36 x 88 px, chúng ta sẽ tô màu #E28D76, sau đó đặt ở khoảng cách 16 px từ canh phải của vùng vẽ hoạt động và 22 px từ phần trên cùng của nó.

creating and positioning the main shape for the bottom section of the hair clippers bodycreating and positioning the main shape for the bottom section of the hair clippers bodycreating and positioning the main shape for the bottom section of the hair clippers body

Bước 16

Điều chỉnh hình elip mà chúng ta vừa tạo bằng cách xóa nửa trên của nó và sau đó bật Pixel Preview Mode (Alt-Control-Y) và vẽ phần thân trên của nó bằng Pen Tool (P).

adjusting the shape of the bottom section of the hair clippers bodyadjusting the shape of the bottom section of the hair clippers bodyadjusting the shape of the bottom section of the hair clippers body

Bước 17

Tạo hình dạng kết quả vùng bắt sáng ở phía mặt trái như thông thường (#FFFFFF) theo sau là đường viền dày 4 px (#41485B) với Round Join, chọn và nhóm (Control-G) cả ba hình dạng với nhau sau đó.

adding the highlight and outline to the hair clippers lower bodyadding the highlight and outline to the hair clippers lower bodyadding the highlight and outline to the hair clippers lower body

Bước 18

Bắt đầu vẽ trên phần kẹp của thiết bị bằng cách tạo một hình elip 20 x 32 px, chúng ta sẽ tô màu #E2AF79, sau đó căn giữa với phần thân lớn hơn của nó, đặt nó ở khoảng cách 18 px từ cạnh trên của nó.

creating and positioning the main shape for the hair clippers grip sectioncreating and positioning the main shape for the hair clippers grip sectioncreating and positioning the main shape for the hair clippers grip section

Bước 19

Điều chỉnh hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng cách đặt hình chữ nhật 20 x 24 px (#E2AF79) trên nửa trên của nó, chọn và hợp nhất hai hình thành một hình dạng lớn hơn bằng cách sử dụng Unite Shape Mode của Pathfinder.

adjusting the shape of the hair clippers grip sectionadjusting the shape of the hair clippers grip sectionadjusting the shape of the hair clippers grip section

Bước 20

Tiếp tục điều chỉnh phần hiện tại, bằng cách đặt Radius của các góc trên cùng của nó thành 4 px, tạo cho hình dạng kết quả vùng bắt sáng và đường viền dày 4 px (#41485B).

adding the highlight and outline to the hair clippers grip sectionadding the highlight and outline to the hair clippers grip sectionadding the highlight and outline to the hair clippers grip section

Bước 21

Thêm các đường kẹp ngang bằng cách sử dụng chín hình chữ nhật 20 x 2 px (#41485B) được xếp theo chiều dọc ở khoảng cách 2 px với nhau, chúng ta sẽ nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa với phần kẹp. Khi bạn đã có sẵn các dòng, che chúng bằng cách sử dụng một bản sao (Control-C) của hình dạng có màu bên dưới, chúng ta sẽ dán ở phía trước (Control-F) và sau đó nhấp chuột phải > Make Clipping Mask.

adding the horizontal divider lines to the hair clippers grip sectionadding the horizontal divider lines to the hair clippers grip sectionadding the horizontal divider lines to the hair clippers grip section

Bước 22

Tạo phần chèn hình thang trên cùng bằng hình chữ nhật 16 x 6 px (#41485B), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách chọn riêng lẻ và đẩy các điểm neo trên cùng của nó vào bên trong thêm 4 px bằng công cụ Move (nhấp chuột phải > > Transform > Move > +/- 4 px tùy thuộc vào phía bạn bắt đầu). Đặt hình dạng kết quả lên trên phần kẹp, chọn và nhóm tất cả các hình dạng kết hợp của nó lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

adding the top insertion to the hair clippers grip sectionadding the top insertion to the hair clippers grip sectionadding the top insertion to the hair clippers grip section

Bước 23

Thêm các ốc vít nhỏ bằng cách sử dụng ba hình tròn 4 x 4 px (#41485B), chúng ta sẽ đặt vào thân tông đơ như trong hình tham chiếu.

adding the little screws to the hair clippers main bodyadding the little screws to the hair clippers main bodyadding the little screws to the hair clippers main body

Bước 24

Hãy dành thời gian thực hiện và thêm các vùng bắt sáng theo chiều ngang bằng cách sử dụng nét Stroke dày 2 px (#FFFFFF), sau đó là hình tròn 2 x 2 px (#FFFFFF), chúng ta sẽ đặt bên dưới phần kẹp thiết bị. Khi bạn đã có hai hình, chọn chúng và tất cả các hình tạo thành của phần hiện tại và nhóm chúng lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

adding the horizontal highlights to the hair clippers main bodyadding the horizontal highlights to the hair clippers main bodyadding the horizontal highlights to the hair clippers main body

Bước 25

Bắt đầu vẽ bộ điều chỉnh độ dài bằng cách tạo phần thân chính của nó bằng hình chữ nhật 6 x 32 px (#969CBC) mà chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách đặt Radius của các góc dưới cùng của nó thành 3 px. Đặt hình dạng kết quả vào phía bên trái của tông đơ, ở khoảng cách 6 px từ cạnh trên của nó.

creating and positioning the main shape for the hair clippers length adjustercreating and positioning the main shape for the hair clippers length adjustercreating and positioning the main shape for the hair clippers length adjuster

Bước 26

Tạo cho bộ điều chỉnh một vùng bắt sáng ở bên trái (#FFFFFF) và đường viền dày 4 px (#41485B), theo sau là nét Stroke dày 6 px rộng 4 px (#41485B), mà chúng ta sẽ đặt ở khoảng cách 2 px so với cạnh trên. Khi bạn đã có tất cả các hình dạng, chọn và nhóm (Control-G) chúng lại với nhau trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

adding details to the hair clippers length adjusteradding details to the hair clippers length adjusteradding details to the hair clippers length adjuster

Bước 27

Tạo nút bật / tắt bằng hình chữ nhật 4 x 16 px (#41485B), ở bên phải, chúng ta sẽ thêm bốn vạch ở bên trên (#41485B). Nhóm (Control-G) tất cả năm hình dạng với nhau và sau đó đặt chúng ở phía bên phải của tông đơ, chọn và nhóm (Control-G) tất cả các phần hiện tại của nó cùng nhau.

adding the on-off button to the hair clippers main bodyadding the on-off button to the hair clippers main bodyadding the on-off button to the hair clippers main body

Bước 28

Bắt đầu vẽ thân trên tông đơ bằng cách tạo một hình chữ nhật 36 x 16 px (#D3D6EF), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách đặt Radius của các góc trên cùng của nó thành 4 px, đặt hình dạng kết quả như nhìn thấy trong hình ảnh tham chiếu.

creating and positioning the main shape for the hair clippers upper bodycreating and positioning the main shape for the hair clippers upper bodycreating and positioning the main shape for the hair clippers upper body

Bước 29

Tạo cho phần thân trên vùng nổi bật bên mặt trái như thông thường (#FFFFFF) theo sau là nét viền ngoài dày 4 px (#41485B), sau đó chuyển sang bước tiếp theo.

adding the highlight and outline to the hair clippers upper bodyadding the highlight and outline to the hair clippers upper bodyadding the highlight and outline to the hair clippers upper body

Bước 30

Thêm phần chèn trên cùng bằng hình elip 16 x 12 px (#969CBC), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách loại bỏ nửa trên của nó. Tạo cho hình dạng kết quả một nét viền dày 4 px (#41485B), nhóm (Control-G) chúng lại và sau đó căn giữa hai cạnh trên với phần hiện tại.

adding the top insertion to the hair clippers upper bodyadding the top insertion to the hair clippers upper bodyadding the top insertion to the hair clippers upper body

Bước 31

Thêm các vít nhỏ bằng cách sử dụng hai hình tròn 4 x 4 px (#41485B), chúng ta sẽ đặt ở khoảng cách 2 px từ các góc dưới cùng của phần hiện tại.

adding the little screws to the hair clippers upper bodyadding the little screws to the hair clippers upper bodyadding the little screws to the hair clippers upper body

Bước 32

Hoàn thành phần hiện tại bằng cách thêm hai vùng bắt sáng ngang bằng cách sử dụng nét Stroke dày 8 px rộng 2 px (#FFFFFF) ở khoảng cách 2 px từ một hình nhỏ hơn có chiều rộng 2 px (#FFFFFF), mà chúng ta sẽ nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa cách một khoảng 2 px từ cạnh dưới của hình bên dưới. Khi bạn đã hoàn thành, hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành của phần hiện tại trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

adding the horizontal highlights to the hair clippers upper bodyadding the horizontal highlights to the hair clippers upper bodyadding the horizontal highlights to the hair clippers upper body

Bước 33

Bắt đầu vẽ phần thân dưới của lưỡi dao bằng cách tạo một hình chữ nhật 28 x 6 px, chúng ta sẽ tô màu #969CBC và sau đó đặt lên trên phần trước.

creating and positioning the main shape for the lower body of the hair clippers bladecreating and positioning the main shape for the lower body of the hair clippers bladecreating and positioning the main shape for the lower body of the hair clippers blade

Bước 34

Tạo cho hình dạng mà chúng ta vừa tạo một vùng bắt sáng (#FFFFFF) theo sau là nét viền dày 4 px thông thường (#41485B).

adding the highlight and outline to the lower body of the hair clippers bladeadding the highlight and outline to the lower body of the hair clippers bladeadding the highlight and outline to the lower body of the hair clippers blade

Bước 35

Tạo cầu ngoài lưỡi dao bằng hai hình chữ nhật 4 x 10 px (#41485B) mà chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách đặt Radius của các góc trên cùng của nó thành 2 px, đặt các hình dạng kết quả như trong hình ảnh tham chiếu.

adding the outer bridges to the hair clippers bladeadding the outer bridges to the hair clippers bladeadding the outer bridges to the hair clippers blade

Bước 36

Thêm các răng nhỏ bằng cách sử dụng chín hình chữ nhật tròn 2 x 8 px (#41485B) với Corner Radius 1 px, chúng ta sẽ xếp chồng lên nhau cách 1 px theo chiều ngang với nhau, nhóm (Control-G) chúng lại và sau đó đặt chúng giữa hai đoạn cầu. Sau khi hoàn thành, chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình tạo thành của phần hiện tại lại với nhau, làm tương tự cho toàn bộ tông đơ tóc sau đó.

adding the teeth to the hair clippers bladeadding the teeth to the hair clippers bladeadding the teeth to the hair clippers blade

Bước 37

Hoàn thành biểu tượng bằng cách cách ly riêng lẻ và mở ra một số nét viền của công cụ như chúng ta đã làm trước đó. Sau khi bạn hoàn thành, hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các phần tạo thành của nó trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

finishing off the clipping tools iconfinishing off the clipping tools iconfinishing off the clipping tools icon

8. Cách tạo biểu tượng công cụ cạo râu

Bây giờ chúng ta đang xuống biểu tượng thứ tư và là biểu tượng cuối cùng của chúng ta, vì vậy, giả sử bạn đã ở layer phù hợp (đó sẽ là layer thứ năm), phóng to lưới tham chiếu của nó và hoàn thành bộ biểu tượng này.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo nền bằng hình tròn 120 x 120 px, chúng ta sẽ tô màu #F4C7A2 và sau đó căn giữa với vùng vẽ hoạt động thứ tư.

creating and positioning the main shape for the fourth icons backgroundcreating and positioning the main shape for the fourth icons backgroundcreating and positioning the main shape for the fourth icons background

Bước 2

Tạo phần dưới của tay cầm dao cạo bằng cách sử dụng hình chữ nhật 12 x 6 px, chúng ta sẽ tô màu #D3D6EF và sau đó đặt ở khoảng cách 34 px từ cạnh trái của vùng vẽ hoạt động và 2 px từ đáy của nó.

creating and positioning the main shape for the bottom section of the razors handlecreating and positioning the main shape for the bottom section of the razors handlecreating and positioning the main shape for the bottom section of the razors handle

Bước 3

Tạo một hình chữ nhật 6 x 62 px khác, chúng ta sẽ tô màu #D3D6EF và sau đó đặt vào phần trước đó, căn chỉnh nó với cạnh trái của nó.

creating and positioning the main shape for the center section of the razors handlecreating and positioning the main shape for the center section of the razors handlecreating and positioning the main shape for the center section of the razors handle

Bước 4

Thêm phần đầu lưỡi dao bằng cách sử dụng hình chữ nhật 16 x 48 px (#D3D6EF) mà chúng ta sẽ đặt lên trên hình dạng trước đó, chọn và hợp nhất cả ba hình thành một hình lớn hơn bằng cách sử dụng Unite Shape Mode trong bảng Pathfinder.

creating and positioning the main shape for the head section of the razors handlecreating and positioning the main shape for the head section of the razors handlecreating and positioning the main shape for the head section of the razors handle

Bước 5

Hãy dành một chút thời gian và điều chỉnh hình dạng của hình dạng kết quả bằng cách làm tròn một số góc của nó bằng hộp nhập liệu Live Corners. Sau khi hoàn thành, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

adjusting the shape of the razors main bodyadjusting the shape of the razors main bodyadjusting the shape of the razors main body

Bước 6

Tạo cho hình dạng mà chúng ta vừa điều chỉnh một đường viền dày 4 px (#41485B) bằng Round Join, chọn và nhóm cả hai hình dạng lại với nhau sau đó bằng phím tắt Control-G.

adding the outline to the razors main bodyadding the outline to the razors main bodyadding the outline to the razors main body

Bước 7

Thêm lưỡi dao cạo bằng cách sử dụng hình chữ nhật 10 x 48 px (#969CBC), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách đặt Corner Radius dưới cùng bên phải của nó thành 4 px, đặt hình dạng kết quả như trong hình ảnh tham chiếu.

creating and positioning the main shape for the razors blade sectioncreating and positioning the main shape for the razors blade sectioncreating and positioning the main shape for the razors blade section

Bước 8

Tạo vùng bắt sáng bên trái cho lưỡi dao(#FFFFFF) và đường viền dày 4 px (#41485B) với Round Join, tiếp theo là dải phân cách dọc dày 48 px (#41485B) được đặt ở phía bên phải của vùng bắt sáng. Sau khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm tất cả bốn hình dạng lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

adding the highlight and outline to the razors blade sectionadding the highlight and outline to the razors blade sectionadding the highlight and outline to the razors blade section

Bước 9

Tạo phần tay cầm bằng gỗ bằng hình chữ nhật tròn 12 x 48 px (#E28D76) với Corner Radius 6 px, chúng ta sẽ đặt ở khoảng cách 30 px từ vùng vẽ đang hoạt động ở cạnh trái và 12 px từ đáy của nó.

creating and positioning the main shape for the razors wooden handlecreating and positioning the main shape for the razors wooden handlecreating and positioning the main shape for the razors wooden handle

Bước 10

Tạo cho hình dạng mà chúng ta vừa tạo một vùng bắt sáng bên trái (#FFFFFF), theo sau là một nét viền dày 4 px (#41485B), trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

adding the highlight and outline to the razors wooden handleadding the highlight and outline to the razors wooden handleadding the highlight and outline to the razors wooden handle

Bước 11

Tạo các ốc vít nhỏ bằng cách sử dụng hai hình tròn 4 x 4 px (#41485B), chúng ta sẽ căn giữa với thân tay cầm bằng gỗ, đặt chúng ở khoảng cách 4 px từ các cạnh trên và dưới của nó.

adding the little screws to the razors wooden handleadding the little screws to the razors wooden handleadding the little screws to the razors wooden handle

Bước 12

Hãy dành thời gian thực hiện và vẽ kết cấu bằng gỗ bằng cách sử dụng năm nét Stroke dày 2 px (#41485B) với Round Cap, sau đó chúng ta sẽ nhóm (Control-G) chúng lại và che chúng. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành của tay cầm, làm tương tự cho toàn bộ dao cạo trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

adding the wooden texture lines to the razors wooden handleadding the wooden texture lines to the razors wooden handleadding the wooden texture lines to the razors wooden handle

Bước 13

Bắt đầu vẽ trên nắp ống, bằng cách tạo hình chữ nhật 16 x 12 px (#E2AF79), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách chọn riêng lẻ và đẩy các điểm neo dưới cùng của nó vào bên trong bằng 2 px bằng công cụ Move (nhấp chuột phải > Transform > Move > Horizontal > - 2 px). Khi bạn đã hoàn tất, đặt hình dạng kết quả ở khoảng cách 38 px từ cạnh phải của vùng vẽ đang hoạt động và 2 px từ cạnh đáy của nó.

creating and positioning the main shape for the shaving cream tubes capcreating and positioning the main shape for the shaving cream tubes capcreating and positioning the main shape for the shaving cream tubes cap

Bước 14

Tạo phần thân trên của nắp bằng hình chữ nhật 16 x 4 px (#E2AF79), chúng ta sẽ đặt lên trên hình dạng mà chúng ta vừa điều chỉnh, chọn và hợp nhất hai hình thành một hình lớn hơn bằng cách sử dụng Unite Shape Mode của Pathfinder .

creating and positioning the main shape for the upper section of the shaving cream tubes capcreating and positioning the main shape for the upper section of the shaving cream tubes capcreating and positioning the main shape for the upper section of the shaving cream tubes cap

Bước 15

Tạo vùng bắt sáng cho nắp ở phía bên trái (#FFFFFF) và đường viền dày 4 px (#41485B) với Round Cap, theo sau là ba nét Stroke dày 2 px cao 2 px (#41485B) xếp chồng lên cách nhau 2 px, chúng ta sẽ nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa với hình dạng lớn hơn bên dưới. Khi bạn đã hoàn thành, hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành của nắp trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

adding the highlight and outline to the shaving cream tubes capadding the highlight and outline to the shaving cream tubes capadding the highlight and outline to the shaving cream tubes cap

Bước 16

Tạo phần cổ nhỏ hơn bằng hình chữ nhật 12 x 6 px, chúng ta sẽ tô màu #969CBC, sau đó đặt lên trên cùng của nắp.

creating and positioning the main shape for the shaving cream tubes neck sectioncreating and positioning the main shape for the shaving cream tubes neck sectioncreating and positioning the main shape for the shaving cream tubes neck section

Bước 17

Tạo vùng bắt sáng cho hình dạng mà chúng ta vừa tạo và đường viền dày 4 px (#41485B), chọn và nhóm cả ba hình dạng lại với nhau sau đó bằng phím tắt Control-G.

adding the highlight and outline to the shaving cream tubes neck sectionadding the highlight and outline to the shaving cream tubes neck sectionadding the highlight and outline to the shaving cream tubes neck section

Bước 18

Bắt đầu vẽ phần thân dưới của ống, bằng cách tạo một hình chữ nhật 28 x 8 px (#D3D6EF), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách đặt Corner Radius của các góc dưới của nó thành 4 px, đặt hình dạng kết quả ở trên cùng của phần cổ.

creating and positioning the main shape for the shaving cream tubes lower bodycreating and positioning the main shape for the shaving cream tubes lower bodycreating and positioning the main shape for the shaving cream tubes lower body

Bước 19

Tạo cho hình dạng mà chúng ta vừa điều chỉnh một vùng bắt sáng ở bên trái, theo sau là đường viền dày 4 px (#41485B) với Round Join, chọn và nhóm (Control-G) cả ba hình dạng với nhau trước khi chuyển sang bước tiếp theo .

adding the highlight and outline to the shaving cream tubes lower bodyadding the highlight and outline to the shaving cream tubes lower bodyadding the highlight and outline to the shaving cream tubes lower body

Bước 20

Tạo thân chính của ống bằng hình chữ nhật 44 x 74 px (#87C0C6), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách chọn riêng lẻ và đẩy các điểm neo dưới cùng của nó vào bên trong 8 px bằng công cụ Move (nhấp chuột phải > Transform > Move > Horizontal > +/- 8 px tùy thuộc vào phía bạn bắt đầu), đặt hình dạng kết quả trên đầu phần trước.

creating and positioning the main shape for the shaving cream tubes main bodycreating and positioning the main shape for the shaving cream tubes main bodycreating and positioning the main shape for the shaving cream tubes main body

Bước 21

Thêm một hình chữ nhật 44 x 4 px (#87C0C6) trên cùng của hình mà chúng ta vừa điều chỉnh, chọn và hợp nhất hai hình thành một hình lớn hơn bằng cách sử dụng Unite Shape Mode của Pathfinder.

adding the upper section to the shaving cream tubes main bodyadding the upper section to the shaving cream tubes main bodyadding the upper section to the shaving cream tubes main body

Bước 22

Tạo vùng bắt sáng bên trái cho hình dạng kết quả (#FFFFFF), theo sau là đường viền dày 4 px (#41485B) với Round Join, chuyển sang bước tiếp theo sau khi bạn thực hiện xong.

adding the highlight and outline to the shaving cream tubes main bodyadding the highlight and outline to the shaving cream tubes main bodyadding the highlight and outline to the shaving cream tubes main body

Bước 23

Như chúng ta đã làm với ống gel, hãy dành thời gian thực hiện và thêm khung giữa và các đường văn bản giả, chọn và nhóm (Control-G) hai chi tiết lại với nhau sau khi bạn thực hiện xong.

adding the center frame and dummy text lines to the shaving cream tubes main bodyadding the center frame and dummy text lines to the shaving cream tubes main bodyadding the center frame and dummy text lines to the shaving cream tubes main body

Bước 24

Hoàn thành phần hiện tại, bằng cách thêm các vùng bắt sáng ngang bằng cách sử dụng nét Stroke rộng 14 px dài 2 px (#FFFFFF) ở khoảng cách 2 px từ hình nhỏ hơn với chiều rộng 4 px (#FFFFFF), chúng ta sẽ nhóm chúng lại với nhau (Control- G) và sau đó đặt như đã thấy trong hình ảnh tham chiếu. Khi bạn đã hoàn thành, hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành của phần hiện tại trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

adding the horizontal highlights to the shaving cream tubes main bodyadding the horizontal highlights to the shaving cream tubes main bodyadding the horizontal highlights to the shaving cream tubes main body

Bước 25

Bắt đầu vẽ trên phần thân trên của ống bằng cách tạo một hình chữ nhật 44 x 8 px, chúng ta sẽ tô màu #D3D6EF, sau đó đặt lên trên phần trước.

creating and positioning the main shape for the shaving cream tubes upper bodycreating and positioning the main shape for the shaving cream tubes upper bodycreating and positioning the main shape for the shaving cream tubes upper body

Bước 26

Tạo cho hình dạng mà chúng ta vừa tạo một vùng bắt sáng ở bên trái (#FFFFFF) theo sau là một đường viền dày 4 px (#41485B) với Round Join, chọn và nhóm cả ba hình dạng lại với nhau bằng phím tắt Control-G.

adding the highlight and outline to the shaving cream tubes upper bodyadding the highlight and outline to the shaving cream tubes upper bodyadding the highlight and outline to the shaving cream tubes upper body

Bước 27

Hoàn thành biểu tượng, bằng cách cô lập riêng lẻ và mở ra một số công cụ mà nét viền của Google như chúng ta đã làm cho cái trước đó. Hãy dành thời gian của bạn thực hiện và sau khi bạn hoàn thành, hãy chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành của nó trước khi nhấn nút Save.

finishing off the shaving tools iconfinishing off the shaving tools iconfinishing off the shaving tools icon

Thế là xong!

Bạn đã có được bộ biểu tượng này rồi: một hướng dẫn từng bước, chuyên sâu về cách tạo các biểu tượng theo chủ đề cắt tóc của riêng bạn bằng cách sử dụng các hình dạng và công cụ cơ bản nhất. Như mọi khi, tôi hy vọng bạn đã có thể theo kịp từng bước và quan trọng nhất là học được điều gì đó mới mẻ và hữu ích khi thực hiện.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads