1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Cách tạo nhanh hiệu ứng chữ Minecraft trong Adobe Illustrator

by
Read Time:9 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong những bước sau, bạn sẽ học cách tạo ra hiệu ứng chữ Minecraft trong Adobe Illustrator. Để bắt đầu, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập gird đơn giản và cách tạo ra các hình dạng chính sẽ trang trí cho văn bản của bạn bằng cách sử dụng hiệu ứng 3D Extrude & Bevel và một số kỹ thuật tạo hình dạng véc tơ cơ bản. Tiếp tục, bạn sẽ học cách tạo ra một cọ nghệ thuật đơn giản và cách sử dụng nó để thêm vết nứt vào trong chữ. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu cách là thêm bóng tinh tế và nổ bật bằng cách sử dụng một vài hiệu ứng.

1. Tạo tài liệu mới và thiết lập Gird

Nhấn Control-N để tạo tài liệu mới. Chọn Pixels từ trình đơn thả xuống Units, nhập 600 trong box chiều rộng và 400 trong box chiều cao, và sau đó nhấn vào nút Advanced.  Chọn RGB, Screen (72ppi) và đảm bảo rằng hộp Align New Objects to Pixel Grid là không được đánh dấu trước khi bạn nhấp OK.

 Kích hoạt Grid (View > Show Grid) và Snap to Grid (View > Snap to Grid). Bạn sẽ cần một lưới kích thước 1 px, đơn giản chỉ cần vào Edit > Preferences > Guides > Grid, và nhập 1 vào mỗi ô Gridline và 1 trong ô Subdivisions.  Cố gắng không để mất kiên nhẫn đối với tất cả lưới đó - nó sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn, và nhớ rằng bạn có thể dễ dàng kích hoạt hoặc vô hiệu nó bằng cách sử dụng phím tắt Control- ".

 Bạn cũng nên mở bảng Info (Window > Info) để xem trước kích thước và vị trí hình của bạn. Đừng quên chuyển đổi đơn vị đo sang pixels từ Edit > Preferences > Units > General. Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn.

setup gridsetup gridsetup grid

2. Tạo Art Brush

Bước 1

Chọn công cụ Ellipse Tool (L) và tập trung vào Toolbar. Loại bỏ màu sắc từ stroke, và sau đó chọn fill và chọn màu đen (R=0 G=0 B=0).  Di chuyển đến bản vẽ và tạo ra một hình dạng đơn giản với kích thước 2 x 10 px. Tính năng Gird và Snap to Grid sẽ giảm bớt công việc của bạn.

Chuyển sang công cụ Anchor Point Tool (Shift-C) và đơn giản chỉ cần click vào các điểm neo tạo nên vòng tròn.  Tiếp theo, chọn công cụ Direct Selection Tool (A), chọn các điểm neo bên trái và bên phải tạo nên hình dạng của bạn (đánh dấu trong hình thứ hai) và chỉ cần kéo chúng xuống 2 px.  Một lần nữa, tính năng gird và Snap to Grid sẽ có ích.  Cuối cùng hình dạng màu đen của bạn sẽ giống như trong hình ảnh thứ ba.

art brush shapeart brush shapeart brush shape

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng hình dạng của bạn vẫn được chọn, mở bảng Brushes (Window> Brushes) và nhấp vào nút New Brush.  Đánh dấu hộp Art Brush và nhấn nút OK.  Chọn tên cho brush của bạn, nhập tất cả các thuộc tính thể hiện trong hình dưới đây, hãy chắc chắn rằng bạn chọn Tints từ menu Method thả xuống, và sau đó nhấp vào nút OK.  Bây giờ bạn có thể nhìn thấy art brush mới của bạn bên trong bảng Brushes.

Khi hoàn tất, bạn có thể loại bỏ hình màu đen nhỏ từ bản vẽ của bạn.

save art brushsave art brushsave art brush

3. Tạo hình dạng chính để tạo ra hiệu ứng chữ 3D

Bước 1

Tắt Grid (Control-') và Snap to Grid (Shift-Control-').

Chọn công cụ Type Tool (T) và mở bảng Character (Window > Type > Character). Chọn phông chữ Regular Minercraftory, thiết lập kích thước 70 px, và sau đó chỉ cần nhấp chuột vào bản vẽ của bạn.  Thêm một cụm từ  "MINE BOY" và thiết lập màu sắc của nó R=209 G=211 B=212.

texttexttext

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng cụm văn bản vẫn được chọn và đi tới Effect > 3D > Extrude & Bevel.  Nhấp vào nút More Options, nhập tất cả các thuộc tính hiển thị trong hình dưới đây, và sau đó nhấp vào nút OK.

3d extrude bevel3d extrude bevel3d extrude bevel

Bước 3

Chọn lại mẫu văn bản và đi tới Object > Expand Appearance.  Hãy chắc chắn rằng nhóm kết quả của các hình dạng được lựa chọn và bạn chỉ cần nhấn phím tắt Shift-Control-G ba lần để dễ dàng Ungroup tất cả các nhóm và chia nhóm.

Bây giờ chọn bảy hình tạo nên mặt trước của chữ (đánh dấu trong hình thứ hai) và chỉ cần nhấn Control-8 để biến chúng thành một đường nét phức.  Hãy chắc chắn rằng đường phức mới này vẫn được chọn, di chuyển đến Bảng Appearance (Window > Appearance) và thay thế màu sắc fill với R=173 G=163 B=161.

first compound pathfirst compound pathfirst compound path

Bước 4

Chọn hình dạng tạo nên phần dưới, bên trong chữ (đánh dấu trong hình đầu tiên) và mở bảng Pathfinder (Window> Pathfinder).  Nhấn vào nút Unite và sau đó chuyển kết quả các hình vào một đường phức mới, tương tự sử dụng phím tắt Control-8.  Hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, trở về bảng Appearance, và thay thế màu sắc với R=40 G=39 B=42.

second compound pathsecond compound pathsecond compound path

Bước 5

Chọn phần còn lại của các hình tạo nên mặt bên của chữ (đánh dấu trong hình ảnh đầu tiên), nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder, và sau đó chuyển kết quả các hình vào một đường phức mới (Control-8). Hãy chắc chắn rằng đường phức hợp mới này vẫn được chọn, gửi nó để sao lưu bằng cách sử dụng phím tắt Shift-control- [, và sau đó di chuyển vào bảng Appearance và thay thế màu sắc hiện tại bằng một màu đen đơn giản (R=0 G=0 B=0).

third compound paththird compound paththird compound path

4. Thêm một nét lượn sóng và một điểm nhấn tinh tế

Bước 1

Chọn lại tất cả các hình thực hiện cho đến giờ và nhân đôi chúng bằng cách sử dụng phím tắt Control-C > Control-F. Chỉ chọn những bản sao mới này, nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder, và sau đó chuyển kết quả hình dạng vào một đường phức mới (Control-8).

Hãy chắc chắn rằng đường phức mới này vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance. Loại bỏ màu sắc từ fill và chọn stroke.  Tô nó màu đen và sau đó nhấp vào "Stroke" của đoạn văn bản để xổ bảng Stroke ra.  Đơn giản chỉ cần tăng Weight đến 2 px và đánh dấu nút Align Stroke to Outside.

black strokeblack strokeblack stroke

Bước 2

Chọn lại đường phức với stroke màu đen, và trở về bảng Appearance.  Hãy chắc chắn rằng stroke hiện tại được chọn, và nhân đôi nó bằng cách sử dụng nút Duplicate Selected Item. Chọn stroke mới được thêm vào và đi tới Effect > Distort & Transform > Roughen.  Nhập các thuộc tính hiển thị trong hình dưới đây và sau đó nhấp vào nút OK.

black stroke roughenblack stroke roughenblack stroke roughen

Bước 3

Đi tới Edit > Preferences > General và đảm bảo Keyboard Increment được thiết lập là 1 px.

Chọn lại đường phức tạo nên mặt trước của chữ và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F).  Chọn bản sao trên đầu và nhấn vào nút mũi tên lên từ bàn phím hai lần, điều này sẽ khiến hình dạng của tăng thêm 2 px.  Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Front Minus từ bảng Pathfinder.  Hãy chắc chắn rằng nhóm kết quả của các hình được lựa chọn và biến nó thành một đường phức bằng cách sử dụng cùng một phím tắt Control-8.

Hãy chắc chắn rằng đường phức mới này vẫn được chọn và tập trung vào bảng Appearance.  Thay thế màu sắc hiện tại với R=223 G=219 B=215 và sau đó đi tới Effect> Distort & Transform> Roughen. Nhập các thuộc tính hiển thị trong hình dưới đây và sau đó nhấp vào nút OK.

highlighthighlighthighlight

5. Thêm các vết nứt trong chữ

Bước 1

Chọn công cụ Brush Tool (B), chọn art brush từ bảng Brushes, và vẽ một số đường ngẫu nhiên như hiển thị trong hình dưới đây.  Chọn tất cả các đường path mới này, đảm bảo rằng màu sắc được thiết lập là màu đen, và sau đó chỉ đơn giản Group chúng bằng cách sử dụng phím tắt Control-G.

black cracksblack cracksblack cracks

Bước 2

Chọn lại đường phức bằng hai stroke màu đen, tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F) và đưa nó ra phía trước bằng cách sử dụng Shift-control-].  Hãy chắc chắn rằng bản sao này vẫn được chọn và đơn giản chỉ cần nhấn nút từ bàn phím để thay thế thuộc tính bảng Appearance hiện có với mặc định (fill màu trắng và stroke màu đen). Tập trung vào bảng Appearance và bỏ stroke màu đen đi.

Bây giờ, chọn đường phức màu trắng còn lại cùng với nhóm các đường path thực hiện trong bước trước đó, mở bảng Transparency (Window> Transparency), và nhấp vào nút Make Mask.  Cuối cùng nhóm mặt nạ sẽ trông giống như trong hình thứ ba.

black cracks maskedblack cracks maskedblack cracks masked

Bước 3

Chọn lại công cụ Brush Tool (B), chọn art brush từ bảng Brushes, và vẽ một số đường path ở gần vài đường path hiện có, thể hiện trong hình dưới đây.  Chọn tất cả các path mới, hãy chắc chắn rằng màu sắc cọ được thiết lập là R=223 G=219 B=215 và sau đó Group chúng (Control-G).

black cracks highlightsblack cracks highlightsblack cracks highlights

Bước 4

Chọn lại đường phức với hai stroke màu đen, tạo một bản sao mới ở phía trước (Control-C > Control-F), và đưa nó ra phía trước sử dụng tương tự phím Shift-control-].  Hãy chắc chắn rằng bản sao này vẫn được chọn, loại bỏ các stroke màu đen, và thêm màu trắng.

Bây giờ chọn đường phức màu trắng này, cùng với nhóm đường path được thực hiện trong các bước trước đó, vào bảng Transparency, và nhấp vào nút Make Mask. Cuối cùng nhóm mặt nạ sẽ trông giống như trong hình ảnh thứ ba.

black cracks highlights maskedblack cracks highlights maskedblack cracks highlights masked

Bước 5

Chọn công cụ Brush Tool (B), chọn art brush từ bảng Brushes, và vẽ một số đường path gần đường path phía dưới như hiển thị trong hình dưới đây. Chọn tất cả các đường path mới này, hãy chắc chắn rằng màu sắc cọ được thiết lập là R=100 G=99 B=102 và sau đó Group chúng (Control-G).

bottom crack highlightsbottom crack highlightsbottom crack highlights

Bước 6

Chọn lại đường phức với hai stroke màu đen, tạo một bản sao mới ở phía trước (Control-C > Control-F) và đưa nó ra phía trước (Shift-Control-]).  Hãy chắc chắn rằng bản sao này vẫn được chọn, loại bỏ các stroke màu đen và thêm fill màu trắng.

Bây giờ chọn đường phức màu trắng này, cùng với nhóm các đường path được thực hiện trong các bước trước đó, vào bảng Transparency, và nhấp vào nút Make Mask.  Cuối cùng nhóm mặt nạ sẽ trông giống như trong hình thứ ba.

bottom cracks highlights maskedbottom cracks highlights maskedbottom cracks highlights masked

6. Thêm một bóng đơn giản

Chọn lại đường phức với hai stroke màu đen, tạo một bản sao mới ở phía trước (Control-C > Control-F), và gửi nó về phía sau bằng cách sử dụng cùng phím Shift-control- [.

Hãy chắc chắn rằng bản sao này vẫn được chọn, loại bỏ các stroke màu đen, thêm một fill màu đen và sau đó vào Effect > Stylize > Drop Shadow.  Nhập các thuộc tính được hiển thị trong cửa sổ bên trái (trong hình dưới đây), nhấn vào nút OK và sau đó thêm hai hiệu ứng Drop Shadow khác hiển thị dưới đây.

drop shadowsdrop shadowsdrop shadows

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành

Trông nó sẽ như dưới đây. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể áp dụng các kỹ thuật này trong các dự án tương lai.

final productfinal productfinal product
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads