7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Product Mockup

Cách tạo ảnh mockup dấu sáp như thật bằng Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 18 mins
This post is part of a series called Awesome Logo Mockups.
How to Create an Embossed Paper Logo Mockup in Adobe Photoshop
25+ Logo and Branding Mockups

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra mockup dấu sáp như thật. Nhờ có sự hỗ trợ của smart object mà chúng ta sẽ sử dụng, bạn có thể dễ dàng thay thế thiết kế con dấu bằng logo của riêng bạn và sử dụng lại nó mỗi lần bạn cần!

Bạn đang rất vội và cần nó ngay bây giờ? Tham khảo WaxSeal Logo Mockup của tôi. Mockup của tôi đã sẵn sàng để sử dụng — chỉ cần thay thế với thiết kế của bạn và tùy chỉnh dấu sáp bằng một cú nhấp chuột!

WaxSeal Logo MockupWaxSeal Logo MockupWaxSeal Logo Mockup

Công cụ hướng dẫn

Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ cần các tài nguyên sau:

1. Cách bỏ nền trắng từ dấu sáp

Bước 1

Tải xuống hình ảnh dấu sáp và mở nó bằng Photoshop.

Wax sealWax sealWax seal

Bước 2

Trước tiên, nhấn Command-J trên bàn phím để tạo một bản sao của hình ảnh đó. Nếu nhìn vào bảng điều khiển Layers, bạn sẽ thấy rằng bây giờ bạn có hai layer, mỗi layer chứa cùng một hình ảnh. Ảnh gốc sẽ vẫn an toàn trên layer "Background", và tất cả các công việc chỉnh sửa mà chúng ta sẽ thực hiện sẽ được hoàn thành cho bản sao của hình ảnh đó. Đổi tên layer mới bằng cách nhấp đúp chuột trực tiếp vào tên của layer trong bảng điều khiển Layers và thay đổi nó thành "Wax Seal".

Layers panelLayers panelLayers panel

Bước 3

Những gì chúng ta cần làm là chọn và loại bỏ toàn bộ nền bằng Quick Selection Tool. Chọn nó bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng của nó trong bảng Tools hoặc nhấn chữ W trên bàn phím để chọn bằng phím tắt.

Quick Selection ToolQuick Selection ToolQuick Selection Tool

Để bắt đầu lựa chọn, di chuyển con trỏ của Quick Selection Tool gần góc trên cùng bên trái của hình ảnh đó và nhấp chuột và kéo qua vùng bạn cần chọn như thể bạn đang vẽ bằng cọ. Khi bạn kéo, Photoshop liên tục phân tích vùng đó, so sánh màu sắc, tông màu và kết cấu, và cố gắng hết sức để tìm ra những gì bạn đang cố gắng chọn, thường sẽ đạt được kết quả tuyệt vời.

Quick Selection ToolQuick Selection ToolQuick Selection Tool

Nếu bạn nhìn vào Thanh Options trên đầu màn hình, bạn sẽ thấy một loạt ba biểu tượng cho phép chúng ta chuyển đổi giữa ba chế độ lựa chọn của công cụ (từ trái sang phải: New selection, Add to selection, và Subtract from selection).Tùy chọn Add to selection (phần giữa) đã được chọn cho chúng ta, vì toàn bộ đặc điểm của Quick Selection Tool là tiếp tục thêm vào lựa chọn cho đến khi bạn đã chọn mọi thứ bạn cần:

Add to selectionAdd to selectionAdd to selection

Sau đó, tiếp tục "quét cọ" gần các cạnh của con dấu cho đến khi bạn chọn được tất cả các nền trắng:

Quick Selection ToolQuick Selection ToolQuick Selection Tool

Bước 4

Khi bạn đã chọn xong nền, hãy xóa nền đó bằng cách chọn Edit > Cut ở menu trên cùng.

Nhớ bỏ chọn vùng chọn bằng cách chọn Select > Deselect hoặc nhấn Command-D.

Đảm bảo tắt chế độ hiển thị của layer "Background" để xem kết quả

Deactivate the visibilityDeactivate the visibilityDeactivate the visibility
Wax seal background removeWax seal background removeWax seal background remove

2. Cách thêm nền giấy

Bước 1

Trên menu trên cùng, nhấp chuột vào Image > Canvas Size.

Canvas sizeCanvas sizeCanvas size

Đặt kích thước bản vẽ thành 2000 x 1400 px.

Canvas size panelCanvas size panelCanvas size panel

Bước 2

Tải xuống kết cấu giấy và mở nó bằng Photoshop. Mở khóa layer bằng cách chọn Layer > New > Layer from Background và nhấn OK.

Layer from BackgroundLayer from BackgroundLayer from Background

Chọn kết cấu này bằng cách chọn Select > All hoặc nhấn Command-A. Bây giờ sao chép nội dung layer này bằng cách vào Edit > Copy hoặc nhấn Command-C.

Bước 3

Quay trở lại tập tin dấu sáp bằng cách nhấp chuột vào tab thích hợp và chọn layer "Background". Bây giờ dán kết cấu giấy vừa sao chép bằng cách chọn Edit > Paste hoặc nhấn Command-V.

Kết cấu này thực sự là quá lớn cho bản vẽ của chúng ta, vì vậy chọn Edit > Free Transform hoặc nhấn Command-T và kéo chốt chỉnh để thay đổi kích thước giấy. Nhấn Shift khi bạn kéo chốt chỉnh góc để giữ tỷ lệ tương ứng.

Free TransformFree TransformFree Transform

Đổi tên layer giấy bằng cách nhấp đúp chuột trực tiếp vào tên của layer trong bảng điều khiển Layers và thay đổi nó thành "Envelope".

Bước 4

Nhân đôi layer "Envelope" bằng cách chọn nó và chọn Layer > New > Layer Via Copy hoặc nhấn Command-J, sau đó đổi tên layer mới này bằng cách nhấp đúp chuột trực tiếp vào tên của layer trong bảng Layers và thay đổi nó thành "Flap" .

Chọn công cụ Polygonal Lasso Tool. Theo mặc định, Polygonal Lasso Tool đang ẩn đằng sau Lasso Tool tiêu chuẩn trong bảng Tools. Để có được nó, bấm vào Lasso Tool, và sau đó nhấn giữ chuột của bạn cho đến khi một menu fly-out xuất hiện thể hiện các công cụ bổ sung có sẵn. Chọn Polygonal Lasso Tool từ danh sách:

 Polygonal Lasso Tool Polygonal Lasso Tool Polygonal Lasso Tool

Bắt đầu bằng cách nhấp chuột vào phía trên bên trái của bản vẽ, sau đó nhả nút chuột của bạn. Điều này thêm một chốt vào tài liệu, thường được gọi là điểm neo. Khi bạn di chuyển Polygonal Lasso Tool ra khỏi điểm đó, bạn sẽ thấy một đường thẳng mỏng kéo dài ra từ con trỏ chuột của bạn với đầu kia của đường thẳng gắn liền với điểm neo. Nhấp vào đó một lần nữa để thêm các điểm mới cho đến khi bạn tạo được một hình tam giác như sau:

Polygonal Lasso ToolPolygonal Lasso ToolPolygonal Lasso Tool

Hoàn tất việc lựa chọn bằng cách nhấp chuột một lần nữa vào điểm ban đầu mà bạn đã thêm. Photoshop sẽ chuyển đổi tất cả các đường thẳng thành một đường viền chọn. Chọn Edit > Cut để xóa vùng đã chọn.

Bước 5

Nhấp đúp vào layer "Flap" để mở bảng Layer Style. Thêm một Inner Shadow mới bằng cách nhấp chuột vào tab có liên quan.

Đặt Blend Mode là Normal, Color White, Opacity 52%, Angle -90 °, Distance 1 px, Choke 100% và Size 0 px.

Inner Shadow panelInner Shadow panelInner Shadow panel

Thêm một Drop Shadow mới bằng cách nhấp chuột vào tab liên quan. Đặt Blend Mode thành Multiply, Color Black, Opacity 30%, Angle 101 °, Distance 5 px, Spread 1% và Size 4 px.

Drop Shadow panelDrop Shadow panelDrop Shadow panel

Bước 6

Nhấp vào biểu tượng nhỏ ở dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient.

Gradient layerGradient layerGradient layer

Nhấn D trên bàn phím để đặt màu nền trước và màu nền sau thành đen trắng. Nhấp vào cửa sổ gradient nhỏ để chỉnh sửa gradient.

Gradient FillGradient FillGradient Fill

Nhấp vào bánh răng nhỏ và chọn Reset Gradients để thiết lập lại tất cả các cài đặt trước gradient. Bây giờ chọn giá trị đặt trước thứ hai có tên Foreground to Transparent và nhấn OK.

Gradient EditorGradient EditorGradient Editor

Định vị bảng Layers và đổi tên layer vừa tạo bằng cách nhấn đúp chuột trực tiếp vào tên của layer đó trong bảng Layers và thay đổi nó thành "Shadow", và sau đó thiết lập Opacity là 5%.

Chọn các layer "Shadow", "Flap" và "Envelope". Để chọn nhiều layer kề nhau, nhấp vào layer đầu tiên và sau đó nhấn Shift-nhấp chuột vào layer cuối cùng. Với một cái nhấp chuột phải, chọn Group from layers và đặt tên cho nhóm đó là "Envelope". Nhấn OK để xác nhận.

3. Cách thêm hiệu ứng bóng đổ cho dấu sáp (Chỉ áp dụng được cho Photoshop CC 2015 trở lên)

Bắt đầu với Photoshop CC 2015, chúng ta có khả năng áp dụng nhiều hiệu ứng layer (Stroke, Drop Shadow ...) từ hộp thoại Layer Style. Nếu bạn đang sử dụng Photoshop CC 2015 trở lên, hãy tiếp tục đọc phần này. Nếu không, hãy chuyển đến Phần 4.

Bước 1

Chọn layer "Wax Seal" kích đúp vào layer này, bên ngoài tên layer hoặc thumbnail, để mở bảng Layer Style.

Thêm một Inner Shadow mới, thiết lập Blend Mode là Normal, Color Black, Opacity 100%, Distance 4 px, Choke 0%, Size 0 px.

Inner Shadow panelInner Shadow panelInner Shadow panel

Bước 2

Thêm một Drop Shadow mới, thiết lập Blend Mode là Overlay, Color Black, Opacity 39%, Angle 66 °, Distance 7 px, Spread 7% và Size 13 px.

Drop Shadow panelDrop Shadow panelDrop Shadow panel

Bước 3

Bên cạnh hiệu ứng Drop Shadow, bạn sẽ thấy dấu cộng +(). Thêm một hiệu ứng Drop Shadow nữa bằng cách nhấp chuột vào dấu cộng.

Đặt Blend Mode thành Overlay, Color Black, Opacity 58%, Angle 66 °, Distance 7 px, Spread 7% và Size 13 px.

Drop Shadow panelDrop Shadow panelDrop Shadow panel

Bước 4

Thêm một hiệu ứng Drop Shadow nữa bằng cách nhấp chuột vào dấu cộng. Đặt Blend Mode thành Multiply, Color Black, Opacity 27%, Angle 86 °, Distance 11 px, Spread 6% và Size 18 px.

Drop Shadow panelDrop Shadow panelDrop Shadow panel

Bước 5

Thêm hiệu ứng Drop Shadow cuối cùng bằng cách nhấp chuột vào dấu cộng. Đặt Blend Mode là Normal, Color Black, Opacity 10%, Angle 86 °, Distance 27 px, Spread 6% và Size 101 px.

Drop Shadow panelDrop Shadow panelDrop Shadow panel

4. Cách thêm hiệu ứng bóng đổ cho dấu sáp (chỉ Photoshop CS4, CS5, hoặc CS6)

Đối với người dùng CS4, CS hoặc CS6, hãy đọc các bước sau.

Chúng ta cần thêm nhiều hiệu ứng Drop Shadow vào layer Wax Seal. Các phiên bản Photoshop cũ hơn chỉ cho phép bạn áp dụng một layer style một lần cho một layer nhất định. Ví dụ, bạn chỉ có thể thêm hiệu ứng Drop Shadow vào một layer. Tuy nhiên, đối với Photoshop CC, giới hạn này đã bị loại bỏ để bạn có thể thêm cùng một layer style vào một layer đơn nhiều lần. Lời khuyên của tôi là cập nhật Photoshop của bạn lên phiên bản mới nhất.

Dù sao, nếu bạn đang sử dụng một phiên bản Photoshop cũ hơn CC, có một cách giải quyết cho bạn. Dưới đây là cách thực hiện:

Nhân đôi layer "Wax Seal" ba lần bằng cách chọn Layer > New > Layer Via Copy. Trong bảng Layers, chọn ba layer mới vừa tạo và đặt Fill là 0%.

Áp dụng cho layer "Wax Seal" các hiệu ứng được mô tả trong Bước 1 và 2 của phần trước.

Bây giờ áp dụng cho phần còn lại 3 layer "Wax Seal copy" với các hiệu ứng được mô tả trong Bước 3, 4 và 5 của phần trước.

5. Cách tạo thiết kế con dấu

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 600 x 600 px trong Photoshop.

Chọn công cụ Ellipse Tool. Theo mặc định, Công cụ Ellipse Tool đang ẩn đằng sau Công cụ Rectangle Tool chuẩn trong bảng Tools. Để có được nó, bấm vào công cụ Rectangle Tool, và sau đó nhấn giữ chuột của bạn cho đến khi một trình đơn fly-out xuất hiện cho bạn thấy các công cụ bổ sung có sẵn. Chọn công cụ Ellipse Tool từ danh sách:

Ellipse ToolEllipse ToolEllipse Tool

Bây giờ hãy nhấp chuột vào góc trên cùng bên trái của bản vẽ (không nhả nút chuột), nhấn và giữ nút Shift của bàn phím và kéo chuột đến góc dưới cùng bên phải. Khi bạn ở rất gần góc, bạn sẽ thấy con trỏ bị dính vào khung vẽ. Tại thời điểm này, nhả phím Shift và chuột. Kết quả sẽ tương tự như sau:

Black ellipseBlack ellipseBlack ellipse

Bước 2

Tìm bảng Properties. Nếu bạn không thể nhìn thấy bảng điều khiển này, hãy mở nó bằng cách chọn Window > Properties.

Trong phần Shape Details, thiết lập Shape Fill Type là Transparent, Shape Stroke Type là Black, và Shape Stroke Width là 15 px. Hãy chắc chắn rằng kích thước chính xác là 600 x 600 px và vị trí là 0 cho cả trục X và Y.

Properties panelProperties panelProperties panel

Bây giờ kết quả sẽ tương tự như sau:

EllipseEllipseEllipse

Bước 3

Với layer "Ellipse" được chọn, chọn Layer > New > Shape Layer Via Copy để nhân đôi layer. Đổi tên layer mới bằng cách nhấp đúp trực tiếp vào tên của layer trong bảng điều khiển Layers và thay đổi thành "Path".

Tìm bảng Properties. Trong phần Bounding Box, thiết lập chiều rộng và chiều cao516 px, trục X và Y thành 42 px, và sau đó thay đổi Shape Stroke Type thành Transparent.

Properties panelProperties panelProperties panel

Bước 4

Tải xuống phông chữ Rubik, phông chữ miễn phí cho mục đích thương mại. Cài đặt phông chữ này vào máy tính của bạn; chúng ta sẽ cần nó một lúc.

Với đường path của chúng ta được vẽ ra, chúng ta đã sẵn sàng để thêm vào văn bản của chúng ta. Chọn Horizontal Type Tool từ bảng Tools:

Horizontal Type ToolHorizontal Type ToolHorizontal Type Tool

Trong thanh tùy chọn trên cùng, chọn Rubik Bold thiết lập thành 62 px với tùy chọn Text Alignment được đặt thành Left và Type Color là Black.

Top option barTop option barTop option bar

Ngoài ra, thiết lập độ dài cho văn bản đến 500 trong bảng Character. Nếu bạn không thấy bảng Character, mở nó bằng cách chọn Window > Character.

Character panelCharacter panelCharacter panel

Bước 5

Di chuyển Horizontal Type Tool trên các cạnh của đường path. Con trỏ chuyển thành chữ I với một đường lượn sóng rải rác qua nó. Nhấp vào đường viền của hình dạng tại vị trí bạn muốn bắt đầu thêm văn bản.

Horizontal Type Tool cursorHorizontal Type Tool cursorHorizontal Type Tool cursor

Vị trí bạn nhấp chuột vào là nơi văn bản sẽ bắt đầu và khi bạn tiếp tục nhập, văn bản sẽ theo hướng của đường path này.

Nhập văn bản "WAX SEAL STAMP MOCKUP". Khi bạn hoàn tất việc thêm văn bản, hãy nhấn ENTER trên bàn phím của bạn.

WAX SEAL STAMP MOCKUPWAX SEAL STAMP MOCKUPWAX SEAL STAMP MOCKUP

Bước 6

Bây giờ chúng ta cần định vị lại văn bản của mình dọc theo đường path. Chọn công cụ Path Selection Tool từ bảng Tools:

Path Selection ToolPath Selection ToolPath Selection Tool

Di chuyển con trỏ của Công cụ Path Selection Tool ở bất kỳ đâu trên đầu văn bản của bạn. Bạn sẽ thấy con trỏ thay đổi từ một mũi tên màu đen thành một dấu I với một mũi tên nhỏ ở bên cạnh của nó trỏ sang trái hoặc sang phải.

Path Selection ToolPath Selection ToolPath Selection Tool

Chỉ cần nhấp chuột vào văn bản của bạn và kéo nó xuống một chút trên đường path để lật văn bản bên trong hình và đảo ngược nó.

Reverse the textReverse the textReverse the text

Bước 7

Chọn Horizontal Type Tool từ bảng Tools. Di chuyển con trỏ chuột đến góc trên cùng bên trái của bản vẽ. Bạn sẽ thấy con trỏ thay đổi thành một chữ I với một hình vuông chấm xung quanh nó. Nhấp và nhập chữ "W".

Horizontal Type ToolHorizontal Type ToolHorizontal Type Tool

Trong bảng Properties, chọn Rubik Regular và thiết lập kích thước của nó là 383 px. Sau đó đặt vị trí này thành 136 px cho X68 px cho trục Y. Đảm bảo đặt màu tô là màu Đen.

Properties panelProperties panelProperties panel

Bây giờ thiết kế dấu sáp của bạn sẽ tương tự như thế này:

Stamp design final resultStamp design final resultStamp design final result

Bước 8

Trong bảng điều khiển Layers, chọn bốn layer. Để chọn nhiều layer kề nhau, nhấp chuột vào layer đầu tiên và sau đó nhấn Shift-nhấp chuột vào layer cuối cùng.

Di chuyển con trỏ chuột qua một trong các cấp và với một cú nhấp chuột phải, chọn Convert to Smart Object.

Bây giờ dùng Move Tool (V), bấm và giữ thiết kế con dấu trong cửa sổ tài liệu (không phải bảng Layers, chỉ trên chính hình ảnh của nó), kéo con trỏ của bạn đến tiêu đề của tab tài liệu trước đó (một với sáp đỏ con dấu) và đợi cho đến khi diện mạo của tài liệu thay đổi (chưa nhả nút chuột trái). Sau đó di chuyển con trỏ chuột của bạn vào cửa sổ tài liệu và nhả nút chuột trái (giữ phím Shift để đặt layer ở giữa tài liệu).

Đổi tên layer mới này bằng cách nhấp đúp chuột trực tiếp vào tên của layer này trong bảng điều khiển Layers và thay đổi nó thành "Smart Object Effect 01".

Layers panelLayers panelLayers panel

6. Cách chuyển đổi thiết kế con dấu

Bây giờ thiết kế con dấu của chúng ta đã sẵn sàng, đã đến lúc đưa nó vào dấu sáp. Bạn sẽ gặp tình huống như thế này:

Stamp design over the wax sealStamp design over the wax sealStamp design over the wax seal

Bước 1

Chọn Edit > Transform > Rotate. Trong thanh tùy chọn trên cùng, đặt chế độ xoay là 33°. Đừng vội nhấn Enter để xác nhận vì chúng ta vẫn cần phải chuyển đổi thiết kế.

Top option barTop option barTop option bar

Bước 2

Nếu chúng ta nhìn kỹ hơn, một hộp giới hạn mỏng xuất hiện xung quanh thiết kế con dấu. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy một hình vuông nhỏ ở giữa trên cùng, ở giữa phía dưới,ở giữa bên trái và ở giữa bên phải, cũng như một hình vuông ở mỗi góc. Những ô vuông nhỏ này được gọi là "tay xoay", và chúng ta có thể chuyển đổi bất cứ thứ gì trong hộp giới hạn này một cách đơn giản bằng cách kéo các tay xoay này đi đây đó.

Trong bước này, điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải chuyển đổi thiết kế con dấu bằng cách chỉ sử dụng các chốt ở giữa mỗi cạnh của hộp giới hạn. Trong hình dưới đây, các chốt mà chúng ta có thể sử dụng để chuyển đổi thiết kế con dấu được chỉ định bằng các mũi tên.

Bounding box handles Bounding box handles Bounding box handles

Đầu tiên, di chuyển con trỏ chuột trên tay xoay ở bên phải, nhấn và giữ nút Command trên bàn phím của bạn (con trỏ sẽ chuyển thành một mũi tên nhỏ màu trắng), sau đó nhấp chuột và kéo tay xoay để di chuyển qua phía bên phải của hình tròn màu đen của con dấu bên trong phạm vi dấu sáp:

Bounding box handles Bounding box handles Bounding box handles

Tiếp tục kéo tay xoay cho phù hợp với thiết kế con dấu vào dấu sáp (hãy nhớ: không sử dụng tay xoay góc!). Hãy chắc chắn để lại một không gian bằng nhau xung quanh thiết kế con dấu, giữa nó và các cạnh bên trong của dấu sáp:

Wax seal particularWax seal particularWax seal particular

Khi bạn hài lòng với sự chuyển đổi, nhấn Enter. Kết quả cuối cùng sẽ tương tự như sau:

Wax seal mockupWax seal mockupWax seal mockup

7. Cách áp dụng hiệu ứng 3D cho thiết kế con dấu

Bước 1

Chọn layer "Smart Object Effect 01", và sau đó trong bảng Layers, thiết lập màu tô là 0%. Nhân đôi layer "Smart Object Effect 01" bằng cách chọn nó trong bảng Layers và chọn Layer > New > Layer Via Copy. Đổi tên layer mới này bằng cách nhấp đúp chuột trực tiếp vào tên của layer trong bảng điều khiển Layers và thay đổi nó thành "Smart Object Effect 02".

Layers panelLayers panelLayers panel

Bước 2

Chọn layer "Smart Object Effect 01" và sau đó kích đúp vào layer này, bên ngoài tên layer hoặc thumbnail, để mở bảng Layer Style.

Thêm một phong cách Bevel & Emboss mới. Hãy chắc chắn cài đặt hiệu ứng chính xác như hình dưới đây:

Layers Style Bevel EmbossLayers Style Bevel EmbossLayers Style Bevel Emboss

Sử dụng mã Hex #440303 cho màu Highlight Mode#7b0000 cho màu Shadow Mode.

Thêm một phong cách Drop Shadow mới. Hãy chắc chắn để đặt hiệu ứng chính xác như hình dưới đây. Sử dụng mã Hex #5e2831 màu Blend Mode. Nhấn OK để xác nhận các thay đổi và đóng bảng Layer Style.

Layers Style Drop ShadowLayers Style Drop ShadowLayers Style Drop Shadow

Bước 3

Chọn Filter > Distort > Ripple và thiết lập hiệu ứng như hình dưới đây:

Ripple filterRipple filterRipple filter

Nhấn OK để xác nhận thay đổi và đóng bảng điều khiển.

Chọn Filter > Blur > Gaussian Blur và thiết lập Radius0,6 px. Nhấn OK để xác nhận thay đổi và đóng bảng Layer Style.

Gaussian Blur filterGaussian Blur filterGaussian Blur filter

Bước 4

Chọn layer "Smart Object Effect 02" và sau đó kích đúp vào layer này, bên ngoài tên layer hoặc thumbnail, để mở bảng Layer Style.

Thêm một phong cách Bevel & Emboss mới. Hãy chắc chắn cài đặt hiệu ứng chính xác như hình dưới đây:

Layers Style Bevel EmbossLayers Style Bevel EmbossLayers Style Bevel Emboss

Sử dụng màu trắng #ffffff cho Highlight Mode và màu đen #000000 cho Shadow Mode.

Thêm một phong cách Drop Shadow mới. Hãy chắc chắn để đặt hiệu ứng chính xác như hình dưới đây. Sử dụng mã Hex #602532 cho màu Blend Mode. Nhấn OK để xác nhận thay đổi và đóng bảng Layer Style.

Layers Style Drop ShadowLayers Style Drop ShadowLayers Style Drop Shadow

Bước 5

Chọn Filter > Distort > Ripple và thiết lập Amount thành -20% Size Medium. Nhấn OK để xác nhận thay đổi và đóng bảng điều khiển.

Chọn Filter > Blur > Gaussian Blur và thiết lập Radius0.8 px. Nhấn OK để xác nhận thay đổi và đóng bảng điều khiển.

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất!

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã học cách tạo ra một biểu tượng mockup dấu sáp như thật bằng cách sử dụng một smart object và các layer style.

Tôi hy vọng rằng bạn đã thích hướng dẫn của tôi và học được điều gì đó mới mẻ. Vui lòng để lại nhận xét, đề xuất và kết quả của bạn bên dưới.

Wax Seal MockupWax Seal MockupWax Seal Mockup

Đừng quên tham khảo WaxSeal Logo Mock Up của tôi! Đó là một dấu sáp chất lượng cao hoàn hảo để trưng bày thương hiệu của bạn với phong cách và tính chuyên nghiệp! Nó bao gồm hai hình dạng dấu sáp và một tập tin trợ giúp chi tiết.

WaxSeal Logo MockupWaxSeal Logo MockupWaxSeal Logo Mockup
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.