Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Gradient Mesh Tool

Cách tạo bầu trời đêm với mây sử dụng Adobe Illustrator & Photoshop

Scroll to top
Read Time: 8 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Võ Hoàng Tâm (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng công cụ Mesh Tool và Mesh Tormentor plugin cũng như cách tạo cho ảnh của bạn trông tốt hơn với một số tinh chỉnh đơn giản để cài đặt độ trong suốt Transparency -tất cả trong khi tạo ra một cảnh thần bí đẹp với đám mây thực tế!

Nếu bạn muốn bỏ qua bài hướng dẫn này và mua sản phẩm cuối cùng, hãy tìm tới GraphicRiver để mua Ảnh nền bầu trời đêm với trăng, mây và những ngôi sao.

original imageoriginal imageoriginal image
Ảnh nền bầu trời đêm với trăng, mây và những ngôi sao

Trước khi bắt đầu hướng dẫn này, bạn nên cài đặt plugin Mesh Tormentor. Truy cập trang Mesh Tormentor và tải về các plugin Mesh Tormentor miễn phí tương ứng với các phiên bản Illustrator. Sau đó giải nén các lưu trữ đã nhận, đóng Adobe Illustrator và sao chép các tập tin .aip vào thư mục "Extensions" trên ổ đĩa cài đặt của bạn. (Chẳng hạn C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS6\Plug-ins\Extensions thư mục trên my computer.) Mở Adobe Illustrator một lần nữa và đi tới Window > Mesh Tormentor.

1. Tạo đám mây

Bước 1

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tạo ra những đám mây thực tế. Đối với phần này, chúng ta sẽ cần phải bắt đầu làm việc trong Adobe Photoshop.

Bạn có thể nhấp vào Download attachment bên phải của bài hướng dẫn để có hình ảnh đám mây tôi sẽ sử dụng; Tuy nhiên, tôi cũng hoan nghênh sử dụng ảnh của riêng bạn!

Mở ảnh trong Adobe Photoshop, và đi tới Select > Color Range.

see abovesee abovesee above

Bước 2

Trong cửa sổ hộp thoại kết quả, lấy eyedropper trắng và nhấp chuột vào phần trắng nhất của đám mây. Xem trước kết quả của việc lựa chọn nên giống như hình dưới đây của tôi. Nhấp vào OK.

see abovesee abovesee above

Bước 3

Mở một tập tin mới trong Adobe Photoshop, và đảm bảo nền là Transparent.

see abovesee abovesee above

Bước 4

Kéo các đám mây được lựa chọn từ các tập tin đầu tiên vào tập tin vừa mở của chúng ta.

see abovesee abovesee above

Bước 5

Tạo một layer mới dưới layer với đám mây và fill toàn bộ artboard với màu xanh, chỉ cần để chúng ta có thể nhìn thấy đám mây tốt hơn.

see abovesee abovesee above

Bước 6

Đám mây của bạn nên như thế này tại thời điểm này.

white cloud on blue backgroundwhite cloud on blue backgroundwhite cloud on blue background

Bước 7

Lấy công cụ Eraser Tool (E), chọn Layer 1 (một với đám mây) và xóa tất cả những thứ không cần thiết trên ảnh. Chỉ giữ hình dạng chính đám mây còn lại.

see abovesee abovesee above

Bước 8

Cuối cùng, lấy công cụ Blur Tool (R) và làm mờ các cạnh của đám mây. Điều này sẽ đảm bảo nó không nhìn thấy điểm ảnh khi chúng ta chuyển đổi nó thành một ảnh véc tơ.

see abovesee abovesee above

Bước 9

Khi bạn hài lòng với kết quả, xóa layer màu xanh và lưu hình ảnh định dạng .png.

Mở tập tin .png trong Adobe Illustrator.

see abovesee abovesee above

Bước 10

Tạo hình elip trên đám mây.

Đi tới Object > Create Gradient Mesh và đặt  Rows và Columns to 50.

see abovesee abovesee above

Bước 11

Đây là nơi Mesh Tormentor thực hiện. Nếu bạn chưa có, cài đặt nó và mở nó Window > Mesh Tormentor

see abovesee abovesee above

Bước 12

Chọn hình elip của chúng ta trong bảng Mesh Tormentor, nhấp vào biểu tượng thứ năm bên trái trong dòng thứ sáu thành Increase Mesh Density.

see abovesee abovesee above

Bước 13

Kết quả nên như thế này.

dense meshdense meshdense mesh

Bước 14

Bây giờ, hãy chọn cả hai đám mây mà chúng ta thực hiện trong Adobe Photoshop và lưới elip. Hình elip nên ở trên đám mây! Nhấp vào biểu tượng "Mona Lisa" trong bảng Mesh Tormentor để màu sắc của lưới như những đám mây.

see abovesee abovesee above

Bước 15

Xóa hình ảnh raster ban đầu và thế đấy — bạn đã có đám mây vector thực tế tuyệt vời!

finished cloudfinished cloudfinished cloud

2. Cách tạo nền

Bước 1

Tạo một hình vuông màu xanh sẫm, và sử dụng công cụ Mesh Tool (U), tạo ra lưới kích thước 5 x 6.

000841 color000841 color000841 color

Bước 2

Làm theo thiết lập các bước dưới đây, màu lưới. Các nút sẫm màu trong hình ảnh đại diện nên tô màu theo mã màu.

lighter in the middle and on the bottomlighter in the middle and on the bottomlighter in the middle and on the bottom

Bước 3

Bây giờ đối với các đám mây. Tạo một hình chữ nhật màu xanh ngẫu nhiên và đặt lưới đám mây lên trên đầu của nó. Đặt nó ngay trên cạnh phải bên dưới.

see abovesee abovesee above

Bước 4

Tạo một vài bản sao, và sau khi xoay chúng một chút, để đặt chúng trông giống như hình dưới đây.

One under the original one on the leftOne under the original one on the leftOne under the original one on the left

Bước 5

Đặt một bản sao khác dưới đám mây bên trái.

see abovesee abovesee above

Bước 6

Kết thúc với một bản sao nhỏ ở giữa dưới hình chữ nhật.

see abovesee abovesee above

Bước 7

Bây giờ, đặt hình chữ nhật màu xanh ở phía trước đám mây (Shift - Control-]), chọn tất cả hình dạng, kích chuột phải vào và chọn Make Clipping Mask.

see abovesee abovesee above

Bước 8

Kết quả đám mây chúng ta sẽ giống như thế này:

cropped cloudscropped cloudscropped clouds

Bạn có thể di chuyển chúng trên nền mà chúng ta thực hiện trước đó.

3. Cách tạo ra mặt trăng và những chùm ánh sáng

Bước 1

Tạo ra một hình dạng mặt trăng bằng cách chọn hai vòng tròn chồng lên và nhấp vào Exclude trong bảng PathfinderUngroup kết quả và xóa hình dạng ở trên.

see abovesee abovesee above

Bước 2

Tạo ba bản sao hình dạng. Có bản sao đầu tiên, đặt lên hai hình khác bây giờ. Fill nó với một màu trắng, và sau đó tạo ra một bản sao và di chuyển một chút lên và sang bên trái của bản gốc. Fill nó với #95A5BC. Cuối cùng, kéo nút giữa của hình dạng màu xanh một chút ở bên trái.

see abovesee abovesee above

Bước 3

Thiết lập Transparency thành 0% của hình màu xanh.

Đi tới Object > Blend > Blend Options. Thiết lập Spacing thành Specified Steps và số bước là 30.

see abovesee abovesee above

Bước 4

Với hai đối tượng đã chọn, click vào Object > Blend > Make.

see abovesee abovesee above

Bước 5

Với bản sao thứ hai chúng ta thực hiện trong bước 2, lặp lại quá trình tương tự như bước 2-4.

see abovesee abovesee above

Bước 6

Chọn những bản sao còn lại không sử dụng và đặt nó trên đầu của hai tài liệu hỗn hợp. Mặt Trăng nên trông như phát sáng bây giờ. Bạn có thể chuyển nó vào góc trên bên phải của nền.

see abovesee abovesee above

Bước 7

Tạo một vòng tròn với Radial Gradient (White - #4AF0F8 - #0888D5 - #054B87 - Black).

see abovesee abovesee above

Bước 8

Tạo một một vài bản sao khác nhau của hình dạng này.

flatten the circleflatten the circleflatten the circle

Bước 9

Thiết lập Transparency của tất cả các hình dạng, bao gồm các vòng tròn ban đầu, tới Screen.

see abovesee abovesee above

Bước 10

Tạo ra ba hình dạng từ các gradient.

create stars by crossing the flattened gradientscreate stars by crossing the flattened gradientscreate stars by crossing the flattened gradients

Bước 11

Đặt tất cả các hình dạng trên hình tròn ban đầu. Kết quả sẽ giống như thế này:

see abovesee abovesee above

Bước 12

Tạo hình elip khác với #274F7B thành #000000Radial Gradient.

Thiết lập Transparency thành Screen.

see abovesee abovesee above

Bước 13

Tương tự như bước 910, tạo ra các hình dạng khác nhau trên hình elip với gradient. Quan trọng nhất là những tia sáng mỏng nhất!

Đặt tất cả chúng lên trên của hình cuối cùng.

create lots of stars with different width of gradient ellipsescreate lots of stars with different width of gradient ellipsescreate lots of stars with different width of gradient ellipses

Bước 14

Đặt hình thứ hai lên hình đầu tiên.

see abovesee abovesee above

Bước 15

Di chuyển các tia sáng trên đầu của nền bầu trời với những đám mây và mặt trăng.

Chúng ta hầu như đã xong!

see abovesee abovesee above

4. Cách tạo ra các ngôi sao

Bước 1

Tạo ba vòng tròn nhỏ với một màu trắng đến màu đen radial gradient, 80% Opacity và chế độ màn hình Screen transparency. Mỗi vòng tròn nên có một kích thước khác nhau, nên nhỏ trên tác phẩm nghệ thuật của bạn.

see abovesee abovesee above

Bước 2

Kéo tất cả các vòng tròn vào bảng Symbols để tạo ra ba biểu tượng mới.

see abovesee abovesee above

Bước 3

Lấy biểu tượng Symbol Sprayer Tool (Shift-S), chọn một trong những biểu tượng trong bảng điều khiển Symbols và kéo nó xung quanh tác phẩm nghệ thuật, tạo ra nhiều ngôi sao.

see abovesee abovesee above

Bước 4

Lặp lại điều này với tất cả ba biểu tượng. Khi bạn hài lòng với kết quả, hãy chọn mỗi hình với các ngôi sao và đi tới Object > Expand Appearance

"Crop" hình ảnh bằng cách vẽ một hình chữ nhật trên nền, chọn tất cả các yếu tố, và tạo một mặt nạ Making a Clipping Mask.

see abovesee abovesee above

Bước 5

Chúng ta sẽ tạo ra một vài ngôi sao cuối cùng. Tạo ra một vòng tròn với màu trắng đen Radial Gradient, 80% Opacity và Screen transparency.

see abovesee abovesee above

Bước 6

Tạo ra hình dạng khác ngoài ba hình elip, với gradient tương tự, cùng các cài đặt độ trong suốt và 60% Opacity.

star shapestar shapestar shape

Bước 7

Tạo ra một ngôi sao hình với các cài đặt được đề cập dưới đây.

cross star shape white to black gradient screen 80 opacitycross star shape white to black gradient screen 80 opacitycross star shape white to black gradient screen 80 opacity

Bước 8

Tập hợp tất cả các phần trên của từng hình khác.

see abovesee abovesee above

Bước 9

Đặt một số ngôi sao lớn vào nền.

see abovesee abovesee above

Làm tốt lắm, Bạn đã hoàn thành!

Bây giờ làm gì? Bạn có thể thử bất kỳ bài hướng dẫn nào từ hồ sơ của tôi hoặc kiểm tra portfolio của tôi trên GraphicRiver, cũng như hình ảnh gốc chúng tôi tạo ra trong bài hướng dẫn này.

Tôi hy vọng bạn thích bài hướng dẫn này và sẽ rất hạnh phúc thấy được kết quả của bạn trong các bình luận bên dưới!

original imageoriginal imageoriginal image
Nền bầu trời đêm với trăng, mây và những ngôi sao
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads