1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng văn bản nhiều layer trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 7 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong các bước sau, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo hiệu ứng văn bản nhiều layer có thể chỉnh sửa hoàn toàn trong Adobe Illustrator.

Để bắt đầu, bạn sẽ học cách tạo một đoạn văn bản đơn giản và cách cách điệu nó. Tận dụng tối đa bảng điều khiển Appearance, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm nhiều màu tô cho văn bản của mình và cách dễ dàng điều chỉnh chúng. Sử dụng các kỹ thuật pha trộn cơ bản và một số hiệu ứng làm mờ, bạn sẽ được tìm hiểu cách thêm một số bóng mờ.

Văn bản, "G'mar Hatima Tova," là một lời chào của người Do Thái được sử dụng vào ngày lễ Yom Kippur. Nó có nghĩa là: "Bạn sẽ được ghi những điều tốt lành [trong Sách Sự sống]."

Để có thêm cảm hứng về cách điều chỉnh hoặc cải thiện hiệu ứng văn bản cuối cùng của bạn, bạn có thể tìm thấy nhiều tài nguyên tại GraphicRiver.

1. Cách tạo một tài liệu mới và thêm văn bản

Bước 1

Nhấn Control-N để tạo một tài liệu mới. Chọn Pixels từ menu thả xuống Units, nhập 850 vào hộp chiều rộng và 760 trong hộp chiều cao, rồi bấm vào nút More Settings. Chọn RGB cho Color Mode, đặt Raster Effects thành Screen (72 ppi), sau đó bấm Create Document.

Mở bảng Info (Window > Info) để xem trước trực tiếp với kích thước và vị trí của hình dạng của bạn. Đừng quên đặt đơn vị đo thành pixel từ Edit > Preferences > Units. Các tùy chọn này sẽ tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn.

new documentnew documentnew document

Bước 2

Chọn Type Tool (T) và mở bảng Character (Window > Type > Character). Chọn phông chữ Etna và sau đó đặt kích thước thành 150 px và tracking thành 50. Di chuyển đến bản vẽ, nhấp vào nó và nhập văn bản của bạn.

add textadd textadd text

2. Cách áp dụng các hiệu ứng bắt đầu

Bước 1

Đảm bảo rằng văn bản của bạn được chọn, vào bảng Swatches (Window > Swatches) và nhấp vào mẫu màu [None] để xóa màu văn bản hiện có. Mở bảng Appearance (Window > Appearance) và thêm màu tô mới bằng nút Add New Fill. Chọn nó và đặt màu thành R=0 G=56 B=184.

color nonecolor nonecolor none

Bước 2

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn, tiếp tục hướng đến bảng Appearance và thêm màu tô thứ hai.

Chọn màu mới này, đặt màu thành màu trắng (R=255 G=255 B=255) và đi tới Effect > Path > Offset Path. Nhập Offset -2 px và nhấp vào OK.

add new filladd new filladd new fill

Bước 3

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn, tiếp tục hướng đến bảng Appearance và thêm phần thứ ba.

Chọn màu tô mới này và kéo nó bên dưới màu trắng. Đặt màu tô thành màu đen (R=0 G=0 B=0), hạ thấp Opacity xuống 20% và đi tới Effect > Path > Offset Path. Nhập Offset -2 px, nhấp OK và đi tới Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo thanh trượt Move-Horizontal đến -2 px và nhấp OK.

black fillblack fillblack fill

Bước 4

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance.

Chọn màu đen và sao chép nó bằng nút Duplicate Selected Item. Chọn phần dưới cùng, tô màu đen, tăng Opacity của nó lên 40%, rồi đi tới Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập Radius 2 px và nhấp vào OK.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

3. Cách nhân bản hiệu ứng

Bước 1

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance.

Chọn màu trắng cùng với hai màu đen và sao chép chúng bằng cách sử dụng cùng một nút Duplicate Selected Item. Tập trung vào ba màu tô mới này, mở các hiệu ứng Offset Path được áp dụng cho từng màu tô này và tăng giá trị Offset lên -4 px. Chọn màu trắng vừa được thêm vào và thay đổi màu của nó thành R=0 G=56 B=184.

duplicate fillduplicate fillduplicate fill

Bước 2

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance.

Một lần nữa, chọn ba màu tô trên cùng và sao chép chúng. Đầu tiên, mở các hiệu ứng Offset Path được áp dụng cho mỗi màu tô mới này và tăng giá trị Offset lên -6 px, sau đó chọn tô màu trên cùng và đặt màu của nó thành màu trắng.

duplicate fillsduplicate fillsduplicate fills

Bước 3

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance.

Một lần nữa, chọn ba màu tô hàng đầu và nhân đôi chúng. Đầu tiên, mở các hiệu ứng Offset Path được áp dụng cho mỗi màu tô mới này và tăng giá trị Offset lên -8 px, sau đó chọn tô màu trên cùng và đặt màu của nó thành R=0 G=56 B=184.

duplicate fillsduplicate fillsduplicate fills

Bước 4

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance.

Cuối cùng, chọn ba màu tô hàng đầu và nhân đôi chúng. Đầu tiên, mở các hiệu ứng Offset Path được áp dụng cho mỗi màu tô mới này và tăng giá trị Offset lên -10 px, sau đó chọn màu tô trên cùng và đặt màu của nó thành màu trắng.

duplicate fillsduplicate fillsduplicate fills

4. Cách thêm bóng và nền

Bước 1

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance.

Thêm một màu tô mới và kéo nó xuống dưới cùng của bảng Appearance, bên dưới các màu tô hiện có. Đặt màu tô thành R=0 G=56 B=184, giảm Opacity xuống 10% và đi tới Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính hiển thị bên dưới và nhấp vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 2

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance.

Thêm một màu tô mới và kéo nó xuống dưới cùng của bảng Appearance, bên dưới các màu tô hiện có. Đặt màu tô thành R=0 G=56 B=184, giảm Opacity xuống 5% và đi tới Effect > Path > Offset Path. Nhập Offset -4 px, nhấp OK và đi tới Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính hiển thị bên dưới và nhấp vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 3

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance.

Chọn màu tô dưới cùng và chỉ cần nhân đôi nó. Chọn màu tô mới, tăng Opacity của nó lên 25% và đi tới Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập Radius 10 px và nhấp vào OK.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

Bước 4

Chọn Rectangle Tool (M) và tạo một hình dạng 850 x 760 px. Tô màu cho hình dạng mới này bằng màu trắng, đảm bảo rằng nó bao phủ toàn bộ bản vẽ của bạn và đặt ở phía sau (Shift-Control- [).

backgroundbackgroundbackground

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất!

Đây là cách nó thể hiện. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể áp dụng các kỹ thuật này trong các dự án tương lai của bạn. Đừng ngần ngại chia sẻ kết quả cuối cùng của bạn trong phần bình luận.

Hãy thoải mái điều chỉnh thiết kế cuối cùng và biến nó thành của riêng bạn. Bạn có thể tìm thấy một số nguồn cảm hứng tuyệt vời tại GraphicRiver, với các giải pháp thú vị để cải thiện thiết kế của bạn.

final productfinal productfinal product

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads