1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Illustrator Brushes

Cách tạo một Hiệu ứng chữ bóng đèn

Scroll to top
Read Time: 24 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong các bước dưới đây bạn sẽ học cách tạo một hiệu ứng chữ bóng đèn trong Adobe Illustrator.

Đối với những người mới bắt đầu bạn sẽ học cách thiết lập một grid (ô lưới) đơn giản và cách tạo một shape chính sử dụng các công cụ cơ bản và tính năng live corners. Tiếp theo, bạn sẽ học cách tận dụng lợi thế của bảng điều khiển Appearance và cách làm cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn bằng cách sử dụng hiệu ứng Transform. Tiếp theo, bạn sẽ học cách làm thế nào để thêm hiệu ứng đổ bóng và nổi bật một cách tinh tế bằng cách sử dụng các kỹ thuật blending (phối màu) cơ bản. Cuối cùng, bạn sẽ học cách lưu và sử dụng các mẫu hoa văn, brush hoa văn, và graphic style.

Để lấy cảm hứng trong cách tinh chỉnh hoặc cải thiện các hiệu ứng chữ cuối cùng của bạn, bạn có thể tìm thấy nhiều tài nguyên tại GraphicRiver.

1. Cách tạo mới một tài liệu và thiết lập một Grid

Nhấn Control-N để tạo mới một tài liệu. Chọn Pixels tư trình đơn Units, nhập 850 trong hộp width và 600 trong hộp height, và sau đó nhấp vào nút Advanced. Chọn RGB, Screen (72ppi) và chắc chắn rằng hộp đánh dấu Align New Objects to Pixel Grid không được đánh dấu trước khi nhấn OK.

Kích hoạt Grid (View > Show Grid) và Snap to Grid (View > Snap to Grid) Bạn sẽ cần một grid mỗi ô là 1 px, vì vậy vào Edit > Preferences > Guides > Grid, và nhập 1 vào trong hộp Gridline every1 trong hộp Subdivisions. Cố gắng đừng nản chí với tất cả grid đó—nó sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn, và hãy nhớ rằng bạn có thể dễ dàng kích hoạt hoặc vô hiệu hoá nó sử dụng phím tắt Control-".

Bạn có thể học thêm về hệ thống grid của Illustrator và cách mà nó có thể làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn trong video ngắn từ Andrei Stefanj: Hiểu về Hệ thống Grid của Adobe Illustrator.

Bạn cũng nên mở bảng Info (Window > Info) để xem trực tiếp kích thước và vị trí của các shape của bạn. Đừng quên thiết lập đơn vị đo lường thành pixels từ Edit > Preferences > Units > General. Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ công việc của bạn.

setup gridsetup gridsetup grid

2. Cách tạo Shape chính

Bước 1

Chọn Rectangle Tool (M) và nhìn vào thanh công cụ của bạn. Xoá màu sắc khỏi stroke, chọn fill, và thiết lập màu sắc của nó thành R=244 G=167 B=32. Di chuyển tới artboard của bạn và tạo một hình chữ nhật 148 x 28 px.

Đảm bảo rằng shape của bạn vẫn đang được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance (Window > Appearance). Mở rộng fill sẵn có, nhấp vào phần chữ Opacity để mở bảng Transparency, và giảm Opacity xuống 20%.

rectanglerectanglerectangle

Bước 2

Nhìn vào phần bên trái của hình chữ nhật, chọn công cụ Add Anchor Point Tool (+) và thêm hai anchor point mới giống hệt như trong hình đầu tiên—sử dụng grid để hỗ trợ.

Tiếp tục nhìn vào phía bên trái của hình chữ nhật của bạn và chuyển đến công cụ Direct Selection Tool (A). Chọn anchor point ở trên cùng bên trái và kéo nó xuống 2 px, và sau đó chọn anchor point ở dưới cùng bên trái và kéo nó lên 2 px. Cuối cùng, shape của bạn sẽ giống như trong hình thứ hai.

add anchor pointadd anchor pointadd anchor point

Bước 3

Tiếp tục tập trung vào shape của bạn và đảm bảo rằng công cụ Direct Selection Tool (A) vẫn còn được chọn. Chọn hai anchor point được đánh dấu bởi hai hình tròn màu xanh, di chuyển tới thanh công cụ bên trên và thiết lập Corners thành 5 px. Tiếp theo, chọn anchor point được đánh dấu bởi các vòng tròn màu cam, và lần này nhập 13 px trong hộp Corners.

Cuối cùng, shape của bạn sẽ giống như hình thứ hai. Hãy nhớ rằng cái này sẽ là shape bóng đèn chính cũng như bạn sẽ sử dụng nó rất nhiều lần trong các bước sau.

live cornerslive cornerslive corners

3. Cách tạo các bộ phận bên trong

Bước 1

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một hình có kích thước 115 x 14 px, đặc nó giống hệt như trong hình đầu tiên, và tập trung vào bảng điều khiển Appearance.

Xoá bỏ màu sắc khỏi fill và chọn stroke. Thiết lập màu của nó là R=243 G=202 B=103 và sau đó nhấp vào phần chữ Stroke để mở bảng Stroke. Đảm bảo rằng giá trị Weight được thiết lập là 1 pt và chọn nút Align Stroke to Inside. Tiếp theo, vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập 7 px Radius, nhấn nút OK, và sau đó vào Object > Path > Outline Stroke.

Chọn lại công cụ Rectangle Tool (M), tạo một shape có kích thước 109 x 4 px, đặt nó như trong hình thứ hai, và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Đảm bảo rằng không có thiết lập màu sắc nào cho fill, thêm 1 pt màu vàng cho stroke, và không quên canh nó vào bên trong. Một khi bạn đã hoàn tất, đi đến Effect > Stylize > Rounded Corners. Lần này nhập 2 px Radius, nhấn nút OK, và một lần nữa vào Object > Path > Outline Stroke.

rounded cornersrounded cornersrounded corners

Bước 2

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một shape có kích thước 12 x 10 px và đặt nó giống hệt như trong hình đầu tiên. Đảm bảo rằng không có màu nào được thiết cho shape này, và sau đó chọn stroke. Thiết lập màu của nó thành R=121 G=96 B=42, tăng Weight lên 3 pt, và đừng quên nhấp chọn nút Align Stroke to Inside. Tiếp theo, vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập 5 px Radius, nhấn nút OK, và sau đó vào Object > Path > Outline Stroke.

Đảm bảo rằng shape kết quả vẫn được chọn, tiếp tục tập trung vào bảng điều khiển Appearance, và thêm một fill thứ hai bằng cách sử dụng nút Add New Fill. Chọn fill mới này, thiết lập màu thành đen (R=0 G=0 B=0), giảm Opacity của nó xuống 40%, và thay đổi Blending Mode thành Soft Light. Sau đó vào Effect > Path > Offset Path. Nhập -1 px Offset và sau đó nhấn nút OK.

add new filladd new filladd new fill

Bước 3

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một shape có kích thước 9 x 12 px, fill nó với màu R=121 G=96 B=42, và đặt nó như trong hình phía dưới. Tiếp tục tập trung lên hình chữ nhật mới này và chọn công cụ Direct Selection Tool (A). Chọn các anchor point bên phải, di chuyển lên thanh công cụ trên cùng và nhập 3 px trong hộp Corners. Cuối cùng, shape của bạn sẽ giống như trong hình thứ hai. Đảm bảo rằng nó vẫn còn được chọn và nhìn vào bảng điều khiển Appearance.

Sử dụng nút Add New Fill, thêm một fill thứ hai và chọn nó. Thiết lập màu sắc thành R=145 G=120 B=64 và sau đó vào Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo thanh trượt Scale-Horizontal lên 70% và thanh trượt Scale-Vertical lên 90%, và đừng quên chọn điểm tham chiếu ở giữa bên trái. Sau đó nhấp vào nút OK.

Tiếp tục tập trung vào bảng điều khiển Appearance, thêm một fill thứ ba, và chọn nó. Thiết lập màu là R=166 G=135 B=78 và sau đó vào Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo thanh trượt Scale-Horizontal thành 40% và thanh trượt Scale-Vertical thành 80%, và không quên chọn điểm tham chiếu ở giữa bên trái. Sau đó nhấp vào nút OK.

transform effecttransform effecttransform effect

4. Cách thêm hiệu ứng nổi

Bước 1

Vào Edit > Preferences > General và đảm bảo rằng Keyboard Increment được thiết lập thành 1 px.

Chọn shape chính của bạn, tạo một bản sao bên trên (Control-C > Control-F), và mang nó lên trên (Shift-Control-]). Chọn bản sao, di chuyển nó xuống 1 px và sang trái 1 px sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím của bạn, và sau đó nhân đôi nó (Control-C > Control-F). Chọn bản sao thứ 2 và di chuyển nó xuống 1 px. Chọn lại cả hai bản sao, mở bảng điều khiển Pathfinder (Window > Pathfinder), nhấp vào nút Minus Front.

Đảm bảo rằng shape kết quả được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Đầu tiên, thay thế màu fill sẵn có với R=235 G=178 B=40 và tăng Opacity của nó lên 70%.

keyboard incrementkeyboard incrementkeyboard increment

Bước 2

Chọn lại shape chính, tạo một bản sao bên trên (Control-C > Control-F), và mang nó lên bên trên (Shift-Control-]). Chọn bản sao này, di chuyển nó xuống 3 px1 px sang trái, và sau đó nhân đôi nó (Control-C > Control-F). Chọn bản sao thứ hai và di chuyển nó xuống 3 px. Chọn lại cả hai bản sao được tạo ra trong bước này và nhấp vào nút Minus Front từ bảng điều khiển Pathfinder.

Đảm bảo rằng shape kết quả được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Đầu tiên, thay thế màu fill sẵn có với R=235 G=178 B=40 và tăng Opacity của nó lên 50%

pathfinder panelpathfinder panelpathfinder panel

Bưới 3

Chọn lại shape chính, tạo một bản sao mới bên trên (Control-C > Control-F), và mang nó lên trên (Shift-Control-]). Chọn bản sao layer này, di chuyển nó lên 1 px và qua trái 1 px, và sau đó nhân đôi nó (Control-c > Control-F). Chọn bản sao thứ hai và di chuyển lên 3 px. Chọn lại cả hai bản sao được tạo ra trong bước này và nhấp vào nút Minus Front từ bảng điều khiển Pathfinder.

Đảm bảo rằng shape kết quả được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Đầu tiên, thay thế màu fill sẵn có với R=235 G=178 B=40 và tăng Opacity của nó lên 30%.

minus frontminus frontminus front

Bước 4

Chọn lại shape chính. Lần này tạo hai bản sao bên trên (Control-C > Control-F) và mang nó lên bên trên (Shift-Control-]). Chọn bản sao layer bên trên, di chuyển nó lên 1 px và qua trái 1 px. Chọn lại cả hai bản sao được tạo ra trong bước này và nhấp vào nút Minus Front từ bảng điều khiển Pathfinder.

Đảm bảo rằng shape kết quả được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Đầu tiên, thay thế màu fill sẵn có với R=235 G=178 B=40 và tăng Opacity của nó lên 70%.

minus frontminus frontminus front

5. Cách tạo một Blend (phối màu)

Bước 1

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một hình có kích thước 155 x 28 px và đặc nó ở vị trí giống hệt như trong hình dưới. Nó sẽ che hoàn toàn các shape hiện có của bạn. Tô màu hình chữ nhật mới với R=149 G=96 B=55 và sau đó vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập 13 px Radius, nhấn nút OK, và sau đó vào Object > Expand Appearance.

brown shapebrown shapebrown shape

Bước 2

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một cái có kích thước 128 x 4 px và đặc nó ở vị trí giống hệt như trong hình ở dưới. Tô màu cho hình chữ nhật mới này là R=224 G=157 B=34 và sau đó vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập 2 px Radius, nhấn nút OK, và sau đó vào Object > Expand Appearance.

orange shapeorange shapeorange shape

Bước 3

Tập trung vào thanh công cụ và nhấp đôi chuột lên công cụ Blend Tool để mở cửa sổ Blend Options. Chọn Specified Steps từ trình đơn Spacing và nhập 15 vào trong hộp màu trắng.

Chọn lại các hình chữ nhật được bo tròn màu nâu và vàng được tạo ra trong hai bước trước đó và nhấn Alt-Control-B để tạo một blend mới của bạn. Cuối cùng nó sẽ trông giống như hình thứ hai. Đảm bảo blend của bạn được chọn và mang nó xuống dưới bằng cách sử dụng phím tắt Shift-Control-[.

blendblendblend

6. Cách tạo thêm hiệu ứng nổi

Bước 1

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một cái có kích thước 145 x 8 px và đặc nó ở vị trí giống hệt như trong hình đầu tiên. Tô màu cho nó là màu trắng và sau đó vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập 4 px Radius, nhấn nút OK, và sau đó vào Object > Expand Appearance.

Đảm bảo rằng shape kết quả được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance, và chọn fill sẵn có. Giảm Opacity xuống 50% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

white shapewhite shapewhite shape

Bước 2

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một cái có kích thước 145 x 2 px và đặc nó ở vị trí giống hệt như trong hình đầu tiên. Tô màu cho nó thành màu trắng và sau đó vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập 1 px Radius, nhấn nút OK, và sau đó vào Object > Expand Appearance.

Đảm bảo rằng shape kết quả được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance, và chọn fill sẵn có. Giảm Opacity xuống 30% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

white shapewhite shapewhite shape

Bước 3

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một cái hình có kích thước 14 x 3 px và đặc nó ở vị trí giống hệt như trong hình đầu tiên. Tô màu cho hình tròn bị méo này là R=235 G=178 B=40 và sau đó vào Effect > Warp > Arc. Nhập các thuộc tính được chỉ ra trong hình phía dưới, nhấn nút OK, và sau đó vào Object > Expand Appearance.

Đảm bảo rằng shape kết quả được chọn và nhìn vào bảng điều khiển Appearance, chọn fill sẵn có, và giảm Opacity của nó xuống 30%.

warpwarpwarp

7. Cách tạo nút vặn

Bước 1

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một cái hình có kích thước 5 x 24 px, tô màu nó thành R=39 G=49 B=48, và đặc nó ở vị trí giống hệt như trong hình đầu tiên. Tiếp tục tập trung vào hình chữ nhật mới này và chọn công cụ Direct Selection Tool (A). Chọn các anchor point ở bên trái, di chuyển lên thanh công cụ phía trên, và nhập 1 px vào hộp Corners. Cuối cùng, shape của bạn sẽ trông giống như hình thứ hai.

Chuyển sang công cụ Rounded Rectangle Tool (M), tạo hai cái hình có kích thước 4 x 24 px và một cái có kích thước 3 x 20 px. Đặt các hình chữ nhật được bo tròn này như ở trong hình thứ ba và tô màu tất cả chúng thành R=39 G=49 B=48. Bạn luôn luôn có thể điều chỉnh độ tròn của những hình chữ nhật được bo tròn này bằng cách sử dụng hộp Corners từ trên thanh công cụ trên cùng.

dark shapesdark shapesdark shapes

Bước 2

Chọn năm shape màu tối được tạo ra trong bước trước đó và tập trung vào bảng điều khiển Appearance.

Thêm fill thứ hai và chọn nó. Tô màu cho nó thành R=79 G=89 B=86 và sau đó vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính như trong cửa sổ bên trái (trong hình phía dưới), nhấp OK, và trở về bảng điều khiển Appearance.

Thêm fill thứ ba và chọn nó. Thiết lập màu của nó là R=114 G=113 B=108 và một lần nữa vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính như trong cửa sổ bên phải và nhấp vào nút OK.

new fillnew fillnew fill

Bước 3

Đảm bảo rằng năm shape màu tối của bạn vẫn được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance.

Thêm một fill thứ tư và chọn nó. Thiết lập màu của nó là R=174 G=177 B=155, giảm Opacity xuống 75%, và sau đó vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được chỉ ra trong cửa sổ bên trái (hình phía dưới), nhấn nút OK, và trở về bảng điều khiển Appearance.

Và thêm một fill cuối cùng và chọn nó. Thiết lập màu của nó là màu trắng (R=255 G=255 B=255), thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và lần nữa vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được chỉ ra trong cửa sổ bên phải và sau đó nhấn nút OK.

new fillnew fillnew fill

Bước 4

Sử dụng công cụ Rounded Rectangle Tool (M), tạo năm cái hình có giống như trong hình đầu tiên. Thiết lập màu của fill cho những hình này là R=234 G=221 B=191, giảm Opacity của chúng xuống 50%, và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Chuyển sang Pen Tool (P) và tạo năm cái hình như trong hình thứ hai. Thiết lập màu fill của những hình này là R=255 G=244 B=161, giảm Opacity xuống 70%, và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

highlightshighlightshighlights

Bước 5

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một cái hình có kích thước 4 x 24 px, đặc nó ở vị trí giống hệt như trong hình đầu tiên. Tô màu nó với R=244 G=167 B=32, giảm Opacity xuống 30% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Tiếp theo, tạo một hình với kích thước 3 x 24 px và đặt nó ở vị trí như trong hình thứ hai. Tô màu cho nó với R=244 G=167 B=32, giảm Opacity xuống 40% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Sử dụng công cụ tương tự, tạo một hình 2 x 24 px và đặt nó ở vị trí như trong hình thứ ba. Tô màu cho nó với R=244 G=167 B=32, giảm Opacity xuống 50% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cuối cùng tạo một hình 1 x 24 px và đặt nó ở vị trí như trong hình thứ tư. Tô màu cho nó với R=214 G=137 B=2 và giảm Opacity xuống 40%.

glowglowglow

Bước 6

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một cái hình có kích thước 4 x 16 px, tô màu nó với R=8 G=10 B=10, đặt nó ở vị trí như trong hình đầu tiên.

Tập trung vào bên trái của hình chữ nhật mới này và chọn Direct Selection Tool (A). Chọn anchor point đầu tiên và di chuyển nó xuống 5 px, và sau đó chọn anchor point phía dưới và di chuyển nó lên 5 px. Tiếp theo chọn cả hai anchor point bên trái, chuyển lên thanh công cụ bên trên, và nhập 3 px vào hộp Corners. Cuối cùng shape của bạn sẽ trông giống như trong hình thứ ba.

trapezoidtrapezoidtrapezoid

Bước 7

Đảm bảo rằng shape mới nhất vẫn còn được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Thêm fill thứ hai và chọn nó. Thiết lập màu của nó là R=75 G=64 B=59 và sau đó vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được chỉ ra trong cửa sổ bên trái, đừng quên tích chọn điểm tham chiếu bên phải ở giữa, nhấn nút OK.

Trở về bảng điều khiển Appearance và thêm một fill thứ ba cho shape được chọn của bạn. Chọn fill mới này, làm cho nó trắng, giảm Opacity xuống 50%, thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và sau đó vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được chỉ ra trong hình phía dưới, đừng quên tích vào điểm tham chiếu ở giữa bên phải, nhấn nút OK.

new fillsnew fillsnew fills

8. Cách thêm một Stroke và Nhân đôi nó

Bước 1

Chọn lại shape chính, tập trung vào bảng điều khiển Appearance và chọn stroke. Thiết lập màu của nó là R=244 G=167 B=32, đảm bảo rằng Weight được thiết lập thành 1 px và không quên tích chọn nút Round JoinStroke to Outside. Sau khi xong, vào Object > Path > Outline Stroke.

outline strokeoutline strokeoutline stroke

Bước 2

Chọn tất cả các shape đã được tạo từ đầu đến giờ, nhân đôi nó, và đặt các bản sao ở vị trí như trong hình dưới.

duplicateduplicateduplicate

9. Cách tạo một Brush Mẫu

Bước 1

Tập trung vào cái bóng đèn trên cùng. Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một cái hình có kích thước 83 x 40 px, đặc nó ở vị trí giống hệt như trong hình đầu tiên. Tô màu cho hình chữ nhật mới một màu xanh ngẫu nhiên và giảm Opacity xuống khoảng 50%.

Sử dụng công cụ và thuộc tính Appearance tương tự, tạo một hình chữ nhật có kích thước 5 x 40 px và đặt nó ở vị trí như trong hình thứ hai.

blue rectanglesblue rectanglesblue rectangles

Bước 2

Chon tất cả các shape mà tạo nên cái bóng đèn ở trên cùng với hình chữ nhật màu xanh ở trên nó, và chọn công cụ Shape Builder Tool (Shift-M). Nhấn giữ phím Alt trên bàn phím của bạn và đơn giản kéo một đường thẳng từ trên xuống dưới dưới của hình chữ nhật màu xanh. Điều này sẽ nhanh chóng xoá hình chữ nhật màu xanh cùng với tất cả shape nằm bên dưới nó, và cuối cùng nó sẽ trông giống như trong hình thứ hai.

shape builder toolshape builder toolshape builder tool

Bước 3

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A), chọn tất cả các shape được đánh dấu trong hình đầu tiên và đơn giản kéo chúng vào bên trong bảng điều khiển Swatches (Window > Swatches) để lưu chúng như là một mẫu. Bỏ chọn các shape từ artboard của bạn và chọn mẫu đó từ bảng điều khiển Swatches (Window > Swatches). Mở trình đơn từ bảng điều khiển Swatches và vào Swatch Options... Đổi tên mẫu của bạn thành "StartTile" và sau đó nhấn nút OK.

Chọn các shape được đánh dấu trong hình thứ hai và lưu chúng như là một mẫu thứ hai. Chọn mẫu mới này và đổi tên nó thành "EndTile". Một khi bạn có cả hai mẫu, bạn có thể xoá các bộ shape đó từ artboard của bạn.

patternpatternpattern

Bước 4

Chọn các shape đang được đổi tên và chọn công cụ Shape Builder Tool (Shift-M). Lần này nhấn giữ phím ShiftAlt trên bàn phím của bạn và kéo hai vùng chọn đơn giản tới bên trái và phải của hình chữ nhật màu xanh như trong hình phía dưới.

shape builder toolshape builder toolshape builder tool

Bước 5

Xóa hình chữ nhật màu xanh đó. Chọn các shape còn lại, mở bảng điều khiển Brushes (Window > Brushes), và nhấp vào nút New Brush. Tích chọn hộp Pattern Brush và nhấn nút OK. Chọn một tên cho mẫu của bạn, đảm bảo rằng các thuộc tính được thiết lập như trong hình dưới, và sau đó tập trung vào các hộp Tile.

Đơn giản là mở Start Tile và thêm mẫu "StartTile" của bạn, và sau đó mở End Tile và thêm mẫu "EndTile" của bạn. Một khi bạn hoàn tất, nhấp vào nút OK và brush mẫu mới của bạn sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển Brushes.

pattern brushpattern brushpattern brush

10. Cách tạo một hình nền

Bước 1

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một cái hình có kích thước 852 x 602 px, tô màu nó với R=102 G=59 B=67, và đảm bảo rằng nó che phủ toàn bộ artboard của bạn.

Giữ hình chữ nhật được chọn này và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Thêm fill thứ hai, làm cho nó đen, giảm Opacity xuống 3%, thay đổi Blending Mode thành Multiply, và sau đó vào Effect > Artistic > Film Grain. Nhập các thuộc tính được chỉ ra trong hình phía dưới, và sau đó nhấn nút OK.

film grainfilm grainfilm grain

Bước 2

Đảm bảo rằng hình chữ nhật lớn của bạn vẫn đang được chọn, và nhìn vào bảng điều khiển Appearance. Thêm fill thứ ba, và thiết lập màu thành R=255 G=200 B=0. Giảm Opacity xuống 10%, thay đổi Blending Mode thành Multiply, và sau đó vào Effect > Artistic > Sponge. Nhập các thuộc tính được chỉ ra trong hình phía dưới và nhấn nút OK.

spongespongesponge

11. Cách tạo Hiệu ứng chữ

Bước 1

Chọn công cụ Type Tool (T) và mở bảng điều khiển Character (Window > Type > Character). Chọn phông chữ Neons và thiết lập kích thước là 155 pt và tracking là 150.

Nhấp lên artboard của bạn và thêm chữ "TURN ON". Làm cho nó màu trắng và giảm Opacity xuống khoảng 30% sử dụng bảng điều khiển Transparency (Window > Transparency).

texttexttext

Bước 2

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) và phần chữ như là một tham chiếu, vẽ một đường đơn giản gần giống "T" như trong hình đầu tiên. Đảm bảo rằng không có màu fill được thiết lập cho path này, chọn stroke và thêm brush mẫu của bạn từ bảng điều khiển Brushes.

Quay lại bảng điều khiển Appearance, đảm bảo rằng toàn bộ path được chọn (nhấp lên phần "Path" của chữ từ bên trên của bảng), và vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập 17.5 px Radius, nhấn nút OK.

pathpathpath

Bước 3

Đảm bảo path "T" của bạn vẫn được chọn, tập trung lên bảng điều khiển Appearance, và thêm một stroke thứ hai sử dụng nút Add New Stroke.

Chọn stroke mới và kéo nó xuống dưới cái trước đó. Thiết lập màu của nó là R=255 G=184 B=25, giảm Opacity xuống 10% và mở bảng điều khiển Stroke. Đầu tiên, thiết lập Weight thành 34 pt, và sau đó chọn Width Profile 3 từ trình đơn Profile.

yellow strokeyellow strokeyellow stroke

Bước 4

Đảm bảo rằng path "T" của bạn vẫn được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Chọn stroke màu vàng đó và nhân đôi nó sử dụng nút Duplicate Selected Item. Chọn stroke vừa mới được thêm vào, tăng Weight lên 40 ptOpacity15%, và sau đó vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Thiết lập Radius thành 15 px và nhấp vào nút OK.

Với path "T" vẫn được chọn, mở bảng điều khiển Graphic Styles (Window > Graphic Styles) và nhấp vào nút New Graphic Style đó.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

Bước 5

Chọn công cụ Pen Tool (P) và tạo các path chữ khác tương tự như trong hình đầu tiên. Khi xong, chọn tất cả những path này và áp dụng graphic style của bạn từ bạn điều khiển Graphic Styles. Trong một số trường hợp bạn có thể phải tinh chỉnh góc bo tròn cho hiệu ứng Rounded Corners hoặc đơn giản xoá nó. Đối với các path này, bạn sẽ phải tăng Radius lên 35 px cho path "U" và xoá hoàn toàn hiệu ứng Rounded Corners cho path "O" đó.

graphic stylesgraphic stylesgraphic styles

Bước 6

Chọn hình chữ nhật tạo ra hình nền của bạn, tạo một bản sao bên trên (Control-C > Control-F), và mang nó lên trên (Shift-Control-]). Đảm bảo rằng bản sao này vẫn còn được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance.

Đầu tiên, xoá các fill đen và vàng và sau đó chọn fill còn lại. Thay đổi Blending Mode của nó thành Soft Light và thay thế màu hiện tại với một sự chuyển màu từ tâm ra ngoài như trong hình dưới. Hãy nhớ rằng số 0 màu vàng ở trong phần hiệu ứng chuyển màu là phần trăm Opacity.

radial gradientradial gradientradial gradient

Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành!

Dưới đây là kết quả. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể áp dụng những kỹ thuật này trong dự án tương lai của bạn.

Hãy tinh chỉnh thiết kế và làm nó theo phong cách riêng của bạn. Bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn tài nguyên tuyệt vời trên GraphicRiver, với những giải pháp thú vị để nâng cao thiết kế của bạn.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads