Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách tạo Action hiệu ứng chữ phủ lá trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 14 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ được học cách tạo ra một hiệu ứng chữ trông rất đẹp, tự nhiên, chúng ta sẽ ghi lại với một Action Photoshop, vì vậy bạn sẽ có thể áp dụng cùng một hiệu ứng cho bất kỳ phông chữ nào một cách nhanh chóng. Sau đó, để làm cho nó trông đẹp hơn, chúng ta sẽ thêm một số nhánh cây và những chú chim vào kết quả cuối cùng.

Hiệu ứng chữ này là một phần của Leaf Generator Photoshop Action.

Dưới đây là các tính năng của Action hoàn chỉnh này:

 • Hiệu quả với bất kỳ phông chữ hoặc hình dạng nào.
 • Layer style và màu sắc hoàn toàn có thể chỉnh sửa được.
 • Hỗ trợ 300 và 72 dpi.
 • Sáu màu sắc khác nhau để bạn lựa chọn.
 • Tương thích với CS5, CS6 và CC.
 • PSD với các nhánh cây và những chú chim có độ phân giải cao.
Leaf Generator promoLeaf Generator promoLeaf Generator promo
Leaf Generator Photoshop Action

Tài sản hướng dẫn

Các tài sản sau được sử dụng trong hướng dẫn này:

* Các mục được đánh dấu * nằm bên trong tập tin zip đính kèm với hướng dẫn này, đã được chỉnh sửa và sẵn sàng để sử dụng trong hướng dẫn này.

1. Cách tạo Background

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với các cài đặt này:

 • Name: Leaf Generator Tutorial
 • Dimensions: 850 x 553 px
 • Resolution: 72 dpi
 • Color Mode: RGB Color 8 bit
 • Background Contents: Custom #193333
Creating a new documentCreating a new documentCreating a new document

Bước 2

Kích đúp vào layer Background và đổi tên thành BG. Sau đó nhấp chuột phải vào nó và chọn Convert to Smart Object.

Converting the BG layer to a Smart ObjectConverting the BG layer to a Smart ObjectConverting the BG layer to a Smart Object

Bước 3

Vào Filter > Noise > Add Noise và sử dụng các cài đặt sau:

 • Amount: 1.12%
 • Distribution: Gaussian
 • Monochromatic: On
Adding a noise filterAdding a noise filterAdding a noise filter

Bước 4

Bây giờ kích đúp vào layer BG để mở bảng Layer Style. Sau đó, áp dụng Inner Glow với các cài đặt sau:

 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 65%
 • Noise: 0%
 • Color: #102a50
 • Technique: Softer
 • Source: Edge
 • Choke: 26%
 • Size: 250 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: On
 • Range: 100%
 • Jitter: 0%

Sau đó, nhấp chuột vào OK để đóng cửa sổ Layer Style.

Inner Glow SettingsInner Glow SettingsInner Glow Settings

2. Cách tạo các phong cách Layer Style

Bước 1

Đối với bước này, chúng ta sẽ sử dụng mẫu và cọ vẽ từ tập tin nén đính kèm theo hướng dẫn này. Tôi đã tạo ra mẫu này bằng cách sử dụng hình ảnh Ficus Pumila (Tác giả: Khalid Mahmood). Tôi đã làm cho nó liền mạch, loại bỏ một số hạt nhiễu, loại bỏ một số chi tiết mạnh, và thay đổi màu sắc của nó. Mẫu bên trong tập tin zip được thu nhỏ xuống còn 25% so với kích thước ban đầu, vì vậy nó hoàn hảo cho hướng dẫn này.

Tôi đã tạo ra các cọ từ đầu, và nó là khá dễ thực hiện. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách tạo ra cọ, hãy tiếp tục và tham khảo hướng dẫn này.

Vì vậy, không chần chừ thêm nữa, hãy tiếp tục nào.

Vào Edit > Preset > Preset Manager và chọn Patterns trên menu sổ xuống. Sau đó nhấp chuột vào Load ... và cài đặt Leaf Generator Texture (Bên trong file zip). Sau đó, chọn Brushes và tải tập tin Leaf Generator Brushes - Tutorial (cũng nằm trong tập tin zip). Chúng ta sẽ sử dụng các cọ vẽ sau.

Installing the necessary filesInstalling the necessary filesInstalling the necessary files

Bước 2

Chọn Horizontal Type Tool (T) và thiết lập phông chữ là Kingthings Organica và kích thước font là 287 pt. Sau đó chữ leaf.

Horizontal Type Tool SettingsHorizontal Type Tool SettingsHorizontal Type Tool Settings

Bước 3

Bấm đúp vào layer chữ để mở cửa sổ Layer Style. Sau đó, thêm một Pattern Overlay với các cài đặt sau:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Pattern: Leaf Generator Texture
 • Scale: 100%
 • Link with Layer: On
Pattern Overlay settingsPattern Overlay settingsPattern Overlay settings

Bước 4

Bây giờ thêm một Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 25%
 • Dither: Off
 • Gradient: Black, White
 • Reverse: Off
 • Align with Layer: On
 • Style: Linear
 • Angle: 90°
 • Scale: 100%
Gradient Overlay settingsGradient Overlay settingsGradient Overlay settings

Bước 5

Thêm một Inner Glow với các cài đặt sau:

 • Blend Mode: Linear Dodge (Add)
 • Opacity: 59%
 • Noise: 0%
 • Color: #acff62
 • Technique: Softer
 • Source: Edge
 • Choke: 0%
 • Size: 17 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: On
 • Range: 100%
 • Jitter: 0%
Inner Glow SettingsInner Glow SettingsInner Glow Settings

Bước 6

Thêm một Inner Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Hard Light
 • Color: #122d02
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: Off
 • Angle: -180°
 • Distance: 15 px
 • Choke: 0%
 • Size: 11 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Off
 • Noise: 0%
Inner Shadow settingsInner Shadow settingsInner Shadow settings

Bước 7

Thêm một Bevel & Emboss với các cài đặt sau:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Smooth
 • Depth: 178 %
 • Direction: Up
 • Size: 4 px
 • Soften: 6 px
 • Use Global Light: Off
 • Angle: -135°
 • Altitude: 32°
 • Gloss Contour: Rolling Slope - Descending
 • Anti-aliased: On
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Color: #e1ff90
 • Highlight Opacity: 31%
 • Shadow Mode: Darken
 • Shadow Color: #000000
 • Shadow Opacity: 22%
Bevel Emboss SettingsBevel Emboss SettingsBevel Emboss Settings

Bước 8

Bây giờ nhấp chuột vào New Style và lưu nó thành Leaves Small. Sau đó, đánh dấu vào hộp Include Layer Effect Include Layer Blending Options và nhấp chuột vào OK.

Saving the styleSaving the styleSaving the style

Bước 9

Bây giờ tắt bộ lọc Inner Glow chỉnh sửa Inner Shadow với các cài đặt sau:

 • Blend Mode: Hard Light
 • Color: #122d02
 • Opacity: 43%
 • Use Global Light: Off
 • Angle: -180°
 • Distance: 15 px
 • Choke: 0%
 • Size: 42 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Off
 • Noise: 0%
Inner shadow SetingsInner shadow SetingsInner shadow Setings

Bước 10

Lưu lại phong cách này bằng cách nhấp chuột vào nút New Style, nhưng đặt tên là Leaves Border Small. Sau đó, nhấp chuột vào OK để đóng cửa sổ Layer Style.

Saving the second styleSaving the second styleSaving the second style

3. Cách tạo Action

Bước 1

Vào Window > Actions để mở bảng Actions. Sau đó nhấp chuột vào biểu tượng Create new set và đặt tên là Leaves Covered Effect. Sau đó, nhấp chuột vào biểu tượng Create new action và đặt tên là Leaves Effect - Small. Sau đó, nhấp chuột vào Record để bắt đầu ghi lại Action.

Tất cả mọi thứ bạn làm trong Photoshop đang được ghi lại, vì vậy hãy cẩn thận và làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận. Nếu bạn nhầm lẫn, hãy nhấp chuột vào biểu tượng Stop recording, xóa lỗi khỏi bảng điều khiển Action và tiếp tục thu lại.

Creating a new actionCreating a new actionCreating a new action

Bước 2

Đổi tên layer text thành Text BKP và thiết lập kích thước chữ là 287,5 pt. Sau đó, nhấp chuột vào Control-A để chọn toàn bộ tài liệu. Sau đó, dùng Move Tool (V) và căn chỉnh layer đó đến chính giữa của tài liệu.

Aligning the text with the documentAligning the text with the documentAligning the text with the document

Bước 3

Nhấn Control-D để xóa vùng chọn. Sau đó, nhấp chuột vào Control-J để nhân đôi layer đó. Sau đó, đổi tên bản sao thành Text Base.

Renaming the new text layerRenaming the new text layerRenaming the new text layer

Bước 4

Nhấp chuột phải vào layer Text Base và chọn Rasterize Type. Sau đó, vào Window > Styles để mở bảng Styles. Sau đó, nhấp chuột vào phong cách Leaves Small để áp dụng nó cho layer rasterized này.

Applying the style to the rasterized layerApplying the style to the rasterized layerApplying the style to the rasterized layer

Bước 5

Chọn Brush Tool (B) và chọn cọ Leaves A. Sau đó, Control-nhấp chuột vào hình thu nhỏ của layer Text Base để tạo vùng chọn xung quanh chữ. Sau đó, chọn Polygonal Lasso Tool (L) và nhấp chuột phải vào nó trên vùng chọn và chọn Make Work Path. Tạo Work Path với Tolerance 2.0 px.

Creating a work pathCreating a work pathCreating a work path

Bước 6

Hãy chắc chắn kiểm tra cọ Opacity và Fill được đặt thành 100% cho bước tiếp theo.

Vào Window > Paths để mở bảng điều khiển Paths. Sau đó, nhấp chuột vào biểu tượng nhỏ ở góc trên cùng bên phải của bảng điều khiển và chọn Stroke Path. Sau đó chọn Brush trên tùy chọn Tool, bỏ chọn ô Simulate pressure và nhấp chuột vào OK.

Stroking the path with the brush toolStroking the path with the brush toolStroking the path with the brush tool

Bước 7

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một layer khác và áp dụng một nét stroke thứ hai cho nó, làm cho các đường nét của chữ này trông thực tế hơn.

Nhấn Control-Shift-N để tạo một layer mới, đặt tên là Leaves Border và nhấp chuột vào OK. Sau đó, giữ Control và nhấp chuột vào hình thu nhỏ của layer Text Base để tạo một vùng chọn khác. Sau đó, chọn công cụ Polygonal Lasso Tool (L) một lần nữa và tạo một Work Path khác giống như chúng ta đã làm trước đây.

Hãy cẩn thận để không chọn layer Text Base trên bảng Layers (layer Leaves Border phải được chọn).

Creating another work pathCreating another work pathCreating another work path

Bước 8

Chọn công cụ Brush Tool (B) một lần nữa và chọn brush Leaves B. Sau đó, vào bảng Paths, nhấp chuột phải vào Work Path và chọn Stroke Path giống như chúng ta đã làm trước đây.

Stroking the work path with another brushStroking the work path with another brushStroking the work path with another brush

Bước 9

Đi đến bảng Paths một lần nữa và xóa Work Path. Sau đó đi đến bảng Styles và nhấp chuột vào phong cách Leaves Border Small để áp dụng nó vào đường viền mà chúng ta vừa tạo ra.

Applying the second layer styleApplying the second layer styleApplying the second layer style

Bước 10

Bây giờ chúng ta cần phải chuyển đổi tất cả các layer chữ thành một Smart Object.

Giữ phím Control và nhấp chuột vào để chọn các layer Text BKP, Text Base và Leaves Border. Sau đó, nhấp chuột phải vào một trong số đó và chọn Convert to Smart Object. Sau đó, đổi tên Smart Object mới thành Leaves.

Converting three layers into one Smart ObjectConverting three layers into one Smart ObjectConverting three layers into one Smart Object

Bước 11

Bây giờ chúng ta cần thêm một số bóng đổ vào chữ.

Kích đúp vào layer Leaves để mở cửa sổ Layer Style. Sau đó, thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Multiply
 • Color: #000000
 • Opacity: 63%
 • Use Global Light: Off
 • Angle:
 • Distance: 5 px
 • Spread: 0%
 • Size: 9 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: On
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: On
Drop Shadow SettingsDrop Shadow SettingsDrop Shadow Settings

Bước 12

Thêm một Inner Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Hard Light
 • Color: #000000
 • Opacity: 61%
 • Use Global Light: Off
 • Angle: 180°
 • Distance: 8 px
 • Choke: 0%
 • Size: 2 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Off
 • Noise: 0%

Sau đó bấm vào OK để đóng cửa sổ Layer Style.

Inner Shadow settingsInner Shadow settingsInner Shadow settings

Bước 13

Nhấn Control-J để nhân đôi layer hiện tại. Sau đó đổi tên bản sao thành Leaves Shadow, thay đổi Fill Opacity của nó thành 0%, và gửi layer lùi lại (Arrange > Send Backward). Sau đó, kích đúp vào layer Leaves Shadow để mở lại bảng Layer Style. Sau đó, loại bỏ bộ lọc Inner Shadowchỉnh sửa Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Multiply
 • Màu sắc: #000000
 • Opacity: 19%
 • Use Global Light: Off
 • Angle:
 • Distance: 15 px
 • Spread: 26%
 • Size: 7 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: On
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: On
Drop Shadow settingsDrop Shadow settingsDrop Shadow settings

Bước 14

Hãy loại bỏ một số hạt nhiễu từ kết cấu.

Chọn layer Leaves và vào Filter > Noise > Reduce Noise.

Sử dụng các cài đặt sau:

 • Strength: 10
 • Preserve Details: 11%
 • Reduce Color Noise: 8%
 • Sharpen Details: 19%
 • Remove JPEG Artifact: Off
Reduce Noise SettingsReduce Noise SettingsReduce Noise Settings

Bước 15

Những chiếc lá trông hơi mờ một chút, vì vậy chúng ta hãy thêm một sự sắc nét rất tinh tế cho nó.

Vào Filter > Sharpen > Smart Sharpen và sử dụng các cài đặt sau:

 • Amount: 66%
 • Radius: 0.5 px
 • Remove: Gaussian Blur
Smart Sharpen settingsSmart Sharpen settingsSmart Sharpen settings

Bước 16

Bây giờ chúng ta hãy làm cho lá xanh hơn một chút. Chúng ta sẽ sử dụng một Gradient Map cho nó.

Chọn layer Leaves và vào Window > Adjustments. Sau đó nhấp chuột vào biểu tượng Create a new Gradient để tạo một layer Gradient Map mới.

Creating a new Gradient Map layerCreating a new Gradient Map layerCreating a new Gradient Map layer

Bước 17

Đổi tên layer Gradient Map thành Leaf Colors và thay đổi Opacity của nó thành 50%. Sau đó, nhấp chuột phải vào cùng một layer và chọn Create Clipping Mask. Sau đó kích đúp vào hình thu nhỏ của nó để mở bảng Properties.

Opening the Properties panelOpening the Properties panelOpening the Properties panel

Bước 18

Nhấp vào thanh gradient và chỉnh sửa nó bằng các cài đặt sau:

 • Điểm dừng đầu tiên: #031000 Vị trí: 5%
 • Điểm dừng thứ hai: #054c2b Vị trí: 26%
 • Điểm dừng thứ ba: #106905 Vị trí: 42%
 • Điểm dừng thứ tư: #86ff5c Vị trí: 87%

Sau đó, vào bảng Actions và nhấp chuột vào biểu tượng Stop Recording để kết thúc Action.

Creating a new gradientCreating a new gradientCreating a new gradient

4. Hoàn thành bố cục

Bước 1

Hãy tạo một bóng rất đơn giản bên dưới chữ.

Chọn công cụ Rounded Rectangle Tool (U) và tạo một hình chữ nhật nằm ngang màu đen ngay bên dưới layer Leaves Shadow.

Creating the rounded rectangleCreating the rounded rectangleCreating the rounded rectangle

Bước 2

Nhấp chuột phải vào layer Rounded Rectangle và chọn Convert to Smart Object. Sau đó vào Filter > Blur > Gaussian Blur và đặt nó là 6 px. Sau đó, thiết lập Opacity của layer Rounded Rectangle thành 71%.

Adding a gaussian blur to the rectangleAdding a gaussian blur to the rectangleAdding a gaussian blur to the rectangle

Bước 3

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các nhánh cây và những chú chim từ tập tin zip. Tôi đã tạo ra những nhánh cây này bằng hình ảnh Ficus Pumila gốc. Tôi cắt một số lá từ nó và vẽ các cành cây. Sau đó, tôi kết hợp chúng lại với nhau và tạo ra các bóng đổ của các nhánh cây bằng cách sử dụng các phong cách layer và một cọ mềm.

Những con chim đều từ pixabay.com, và tôi cũng đã chỉnh sửa chúng. Tôi đã xóa nền và tái tạo một số phần nhỏ của các loài chim không tồn tại trên hình ảnh gốc (chúng đã bị cắt khỏi hình ảnh). Sau đó, tôi áp dụng một số ánh sáng và bóng tối bằng cách sử dụng một phong cách layer. Các tài sản này đã được thu nhỏ cho hướng dẫn này.

Vì vậy, hãy tiếp tục và mở tập tin Birds and Branches - Small.psd (tập tin zip) và kéo và thả các nhánh cây và con chim vào tài liệu của bạn. Sau đó, di chuyển các layer xung quanh và đặt chúng ở nơi bạn nghĩ rằng nó trông đẹp.

Trong ví dụ dưới đây, tôi đã nhân đôi một số nhánh cây (Control-J) và đặt chúng ở các đường nét của các chữ cái. Sau đó, tôi di chuyển những con chim đến đỉnh của từ đó.

Lưu ý rằng layer của con chim lớn hơn được đặt bên dưới layer Leaves Shadow. Đó là bởi vì nó trông có vẻ đẹp hơn nếu nó có một số chiếc lá che đi đôi chân của đó. Bạn có thể sử dụng một nhánh cây để làm điều đó - nó tùy thuộc vào bạn.

Adding the branches and birdsAdding the branches and birdsAdding the branches and birds

Xin chúc mừng. Bạn đã hoàn thành rồi!

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách tạo ra một hiệu ứng chữ được che phủ bằng lá bằng cách sử dụng các phong cách và cọ.

Đầu tiên, chúng ta tạo ra hai phong cách bằng cách sử dụng một mẫu, một phong cách cho nội thất và một phong cách cho các đường viền của chữ. Sau đó, chúng ta đã thêm các nét viền vào chữ và áp dụng các phong cách cho chúng. Sau đó, chúng tôi hợp nhất tất cả các layer và áp dụng một phong cách khác cho bóng đổ, làm cho chữ trông hơi 3D. Sau đó, chúng ta đã đưa vào một số nhánh cây và chim vào tài liệu để hoàn thành bố cục.

Hãy nhớ tham khảo Leaf Generator Photoshop Action trên GraphicRiver.

Leaf Generator promoLeaf Generator promoLeaf Generator promo
Leaf Generator Photoshop Action

Bạn cũng có thể sẽ thích:


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads