Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng chữ bê tông nóng trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 4 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Võ Hoàng Tâm (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra hiệu ứng chữ bê tông nóng bằng cách sử dụng hai layer để có được điểm ảo trong Adobe Photoshop. Hãy cùng bắt đầu nào!

Nguyên liệu 

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này.

1. Tạo Background

Bước 1

Cài pattern file có tên là concrete01.pat bằng cách nhấp đúp vào nó.

Bước 2

Tạo New document (File > New). Thiết lập Width là 600 px và Height là 500 px. Độ phân giải phải là 72 ppi.

Create a new documentCreate a new documentCreate a new document

Bước 3

Chọn background và nhân đôi nó (đi tới Layer > Duplicate Layer > OK). Đặt lại tên new layer như Background Pattern.

Layer Background PatternLayer Background PatternLayer Background Pattern

Bước 4

Để thêm texture, đi tới Layer và mở cửa sổ Layer Style. Chọn Pattern Overlay, chọn concrete01.pat từ danh sách, và sau đó nhấn OK.

Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Background PatternBackground PatternBackground Pattern

Bước 5

Đi tới Color Overlay bên trong cửa sổ Layer Style và áp dụng theo các cài đặt.

Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Dark Background PatternDark Background PatternDark Background Pattern

Bước 6

Bây giờ chúng ta sẽ thêm ánh sáng màu đỏ sáng để tạo hiệu ứng phản chiếu nóng trong nền. Đi tới Layer Style > Bevel & Emboss và thiết lập những giá trị này.

Red Bevel EmbossRed Bevel EmbossRed Bevel Emboss


2. Tạo văn bản

Bước 1

Gõ từ Saint hoặc bất kỳ, sử dụng phông chữ Stonecross. Thiết lập  Font Size là 130 ptLeading là Auto và Tracking là 20 pt. Để chất lượng tốt nhất, thay đổi chế độ anti-aliasing mode sang Sharp. Đặt lại tên layer ‘SAINT a’.

Bước 2

Nhân đôi chữ và đặt lại tên new layer ‘SAINT b’ như hiển thị bên dưới. Ẩn ‘SAINT b’ layer để làm việc thoải mái hơn, vì chúng ta chưa sử dụng layer này.

Duplicate the text layerDuplicate the text layerDuplicate the text layer

Bước 3

Sử dụng công cụ Move Tool, chọn hai text layer và background layer, và sau đó click lệnh canh chỉnh Align Horizontal Center và Align Vertical Center trên menu để canh giữa nó.

Plain text WIPPlain text WIPPlain text WIP

3. Thiết kế Main Layer

Bước 1

Chọn SAINT a layer và đi tới Layer > Layer Style > Pattern Overlay. Click vào ô Pattern, chọn concrete01 từ danh sách (chúng ta sử dụng cùng background pattern), và thiết lập Scale to 50%. Bây giờ nó trông giống bê tông thật hơn.

Text Pattern OverlayText Pattern OverlayText Pattern Overlay

Text Pattern OverlayText Pattern OverlayText Pattern Overlay

Bước 2

Để có góc nhìn cạnh xiên, đi tới cửa sổ Layer Style và chỉnh sửa các thiết lập của Bevel & Emboss và Contour như hiển thị bên dưới.

Bạn sẽ cần phải tạo ra hai đường viền cong tùy biến để tạo hiệu ứng thể tích. Làm theo ảnh và sử dụng các giá trị hiển thị trong cột phải.

Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss
Contour of Bevel and EmbossContour of Bevel and EmbossContour of Bevel and Emboss
Beveled textBeveled textBeveled text

Bước 3

Để làm sáng những ký tự, chúng ta sẽ sử dụng một gradient .  Chọn Gradient Overlay từ cửa sổ Layer Style và thiết lập các giá trị như hiển thị bên dưới.

Thủ thuật: Để tạo ra một điểm gradient mới, bạn phải nhấp vào bên dưới thanh gradient. Nhấp vào mỗi color stops cho phép bạn chỉnh sửa Location và Color.

Gradient Overlay to light on the lettersGradient Overlay to light on the lettersGradient Overlay to light on the letters
Hot ConcreteHot ConcreteHot Concrete

Bước 4

Đi tới Layer Style > Satin và sử dụng theo các cài đặt để làm sáng văn bản.
Contour là một đường cong mặc định tên Cove – Deep.

Brighten up the text by SatinBrighten up the text by SatinBrighten up the text by Satin
Brighten up the textBrighten up the textBrighten up the text

Bước 5

Bây giờ, chúng ta sẽ tăng cường hiệu ứng bằng việc thêm ánh lửa sáng chói. Đi tới Layer Style > Inner Glow và thiết lập theo các giá trị.

Shiny glow with Inner GlowShiny glow with Inner GlowShiny glow with Inner Glow
Concrete even more hotConcrete even more hotConcrete even more hot

Bước 6

Chúng ta cần thêm một vài bóng để tách văn bản từ background. Đi tới Layer Style > Outer Glow và sử dụng các cài đặt hiển thị bên dưới.

Some shadowsSome shadowsSome shadows
Outer Glow as a shadowOuter Glow as a shadowOuter Glow as a shadow

4. Thiết kế Second Layer

Bước 1

Bây giờ, chúng ta sẽ làm việc với second layer đặt tên ‘SAINT b’, vì vậy chắc chắn mở nó lên! Trong bước này, chúng ta phải đạt được một điểm ảo giữa. Đi tới cửa sổ Character và thay đổi giá trị Horizontally Scale lên 97% như hiển thị bên dưới:

The second layerThe second layerThe second layer

Bước 2

Đi tới Layer > Layer Style > Pattern Overlay và chọn concrete01 pattern để kết hợp cả hai texture của các layer. Thiết lập Scale là 50%.

Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Second layer now with patternSecond layer now with patternSecond layer now with pattern

Bước 3

Để có màu sắc các cạnh bốc cháy, bạn phải đi tới Layer Style và chỉnh sửa Color Overlay, sử dụng theo các giá trị sau.

Turn red the second layerTurn red the second layerTurn red the second layer
3D look3D look3D look

Bước 4

Chọn Stroke từ cửa sổ Layer Style và thiết lập Position như Outside và Fill Type như Color,

Add some color strokeAdd some color strokeAdd some color stroke
Shiny strokeShiny strokeShiny stroke

Bước 5

Chúng ta sẽ thêm một vài bóng để tách chữ từ background. Đi tới Layer Style > Drop Shadow và chọn các giá trị hiển thị trong ảnh bên dưới.

Separate the text from the backgroundSeparate the text from the backgroundSeparate the text from the background
Close to the endClose to the endClose to the end

Bước 6

Trong bước cuối cùng này, chúng ta sẽ làm nổi bật các cạnh nóng bằng cách thêm hiệu ứng Outer Glow. Đi tới Layer Style > Outer Glow và chỉnh sửa theo các cài đặt. Contour được mặc định tên Cone.

Hot edgesHot edgesHot edges
Final stepFinal stepFinal step

Làm tốt lắm, Bạn đã hoàn thành!

Trong hướng dẫn này, tôi đã chỉ cho thấy bạn cách tạo ra một hiệu ứng chữ bê tông nóng bằng cách sử dụng một texture thật và hai layer để đạt được một điểm ảo.

Tôi hy vọng bạn thích bài hướng dẫn này và có thể sử dụng những gì đã học vào các dự án của bạn. Đừng ngần ngại bình luận và cho tôi xem kết quả của bạn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.