Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng văn bản lấy cảm hứng từ cờ Đức trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 7 min
This post is part of a series called German Week.
How to Create a Zeppelin Illustration in Adobe Illustrator
International Artist Feature: Germany
This post is part of a series called Text Effects.
How to Create a Sketch Text Effect Action in Adobe Photoshop
How to Create a Copper Foil Texture Text Effect in Adobe Photoshop

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Chúng tôi tôn vinh nước Đức, ngôn ngữ của họ và văn hóa của họ trong tuần lễ này để kỷ niệm sự ra mắt của phiên bản tiếng Đức tại Envato Elements!

Trong các bước sau, bạn sẽ được tìm hiểu cách tạo hiệu ứng văn bản hoàn toàn có thể chỉnh sửa được lấy cảm hứng từ các màu sắc của cờ Đức trong Adobe Illustrator.

Đối với những người mới bắt đầu, bạn sẽ được tìm hiểu cách tạo một đoạn văn bản đơn giản. Sử dụng bảng điều khiển Appearance, bốn màu tô đơn giản và một số hiệu ứng khác nhau, bạn sẽ được học cách tạo hiệu ứng văn bản cuối cùng. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu được cách thêm một kết cấu tinh tế và một số shadin tổng thể cho thiết kế cuối cùng của bạn.

Chúng ta sẽ sử dụng một câu tục ngữ tiếng Đức cho đoạn văn bản: Anfangen ist leicht, Beharren eine Kunst. Dịch ra là Bắt đầu thật dễ dàng, sự kiên trì là một nghệ thuật. Nó ngụ ý cách bắt đầu một điều gì đó dễ dàng hơn nhiều so với việc nhìn thấy nó cho đến khi kết thúc. Giữ vững động lực của bạn là một hình thức nghệ thuật.

Để có thêm cảm hứng về cách điều chỉnh hoặc cải thiện hiệu ứng văn bản cuối cùng của bạn, bạn có thể tìm thấy nhiều tài nguyên tại GraphicRiver.

Công cụ cần thiết

Bạn sẽ cần tài nguyên sau để hoàn thành dự án này:

1. Cách tạo một tài liệu mới và tạo văn bản

Bước 1

Nhấn Control-N để tạo tài liệu mới. Chọn Pixels từ menu thả xuống Units, nhập 850 vào ô Width 990 vào ô Height, sau đó nhấp chuột vào nút More Settings. Chọn RGB cho Color Mode, thiết lập Raster Effects thành Screen (72 ppi), rồi nhấp chuột vào Create Document.

Bạn cũng nên mở bảng Info (Window > Info) để xem trước trực tiếp với thước và vị trí của các hình dạng của bạn. Ngoài ra, hãy thiết lập đơn vị đo lường thành pixel từ Edit > Preferences > Units. Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn.

new documentnew documentnew document

Bước 2

Chọn công cụ Type Tool (T) và mở bảng Character (Window > Type > Character). Chọn phông chữ Robinson và sau đó thiết lập kích cỡ là 160 px và tracking thành 15. Di chuyển đến bản vẽ của bạn, nhấp chuột vào đó và nhập vào văn bản của bạn.

type tooltype tooltype tool

2. Cách tạo hiệu ứng chữ

Bước 1

Đảm bảo rằng văn bản của bạn được chọn, hướng đến bảng Swatches (Window > Swatches) và nhấp vào swatch [None] để xóa màu văn bản hiện tại. Điều này sẽ làm cho văn bản của bạn ẩn đi, nhưng đừng lo — chúng ta sẽ khắc phục nó trong bước tiếp theo.

fill nonefill nonefill none

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng văn bản vô hình của bạn vẫn được chọn, mở bảng Appearance (Window > Appearance), và thêm một màu tô mới bằng cách sử dụng nút Add New Fill. Chọn màu mới này và thiết lập màu thành R=255 G=206 B=0.

add new filladd new filladd new fill

Bước 3

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn, tiếp tục tập trung vào bảng điều khiển Giao diện và thêm một lần điền thứ hai.

Chọn màu tô mới này, di chuyển nó xuống bên dưới hình màu vàng, thiết lập màu là R=221 G=0 B=0, và đi đến Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo cả hai con trượt Move1 px và nhập 8 vào ô Copies, sau đó nhấp chuột vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 4

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn, tiếp tục hướng đến bảng điều kiển Appearance và thêm màu tô thứ ba.

Chọn màu tô mới này, di chuyển nó bên dưới hình màu đỏ, thiết lập màu là màu đen (R=0 G=0 B=0), và đi đến Effect > Path > Offset Path. Nhập 5 px Offset, nhấn OK, và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo cả hai con trượt Move đến 1 px và nhập 16 vào ô Copies, sau đó nhấp chuột vào OK.

offset pathoffset pathoffset path

Bước 5

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn, tiếp tục hướng đến bảng điều kiển Appearance và thêm màu tô thứ tư.

Chọn màu tô mới này và di chuyển nó xuống bên dưới hình màu đen. Đặt màu này thành màu đen, giảm Opacity xuống 50% và chuyển đến Effect > Path > Offset Path. Nhập 5 px Offset, nhấn OK, và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo cả hai con trượt Move đến 1 px và nhập 24 vào ô Copies, sau đó nhấp chuột vào OK.

opacityopacityopacity

Bước 6

Đảm bảo rằng văn bản của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng điều kiển Appearance. Bấm vào phần "Type" để đảm bảo toàn bộ văn bản của bạn được chọn và vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Thiết lập Radius 5 px và nhấp chuột vào OK.

rounded cornersrounded cornersrounded corners

3. Cách tạo nền và thêm shading tổng thể

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và chỉ cần nhấp vào artboard của bạn để mở cửa sổ Rectangle. Đặt Width là 870 px Height là 1010 px, sau đó nhấp chuột vào OK để tạo hình chữ nhật của bạn.

Chọn hình dạng mới này, thiết lập màu này thành R=221 G=0 B=0, đặt nó ở phía sau (Shift-Control- [), và mở bảng Align (Window > Align). Thiết lập căn chỉnh với Artboard (mở menu thả xuống và đi tới Show Options nếu bạn không thể nhìn thấy phần Align To như thể hiện trong hình bên dưới) và sau đó nhấp vào nút Horizontal Align CenterVertical Align Center. Điều này sẽ nhanh chóng di chuyển hình chữ nhật của bạn đến trung tâm của bảng vẽ.

backgroundbackgroundbackground

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng hình chữ nhật màu đỏ của bạn vẫn được chọn, thêm một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F), và đưa nó ra phía trước (Shift-Control-]).

Chọn hình dạng mới này và hướng đến bảng điều khiển Appearance. Chọn màu tô và thay thế màu hiện tại bằng gradient xuyên tâm được hiển thị bên dưới. Giảm Opacity xuống 50% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và sau đó đi đến Effect > Artistic > Film Grain. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp vào OK. Sử dụng công cụ Gradient Tool (G) để kéo dài gradient của bạn như hình dưới đây.

film grainfilm grainfilm grain

Bước 3

Hãy chắc chắn rằng hình chữ nhật được thêm vào trong bước trước vẫn được chọn và hướng đến bảng điều khiển Appearance. Chọn màu tô hiện có và nhân đôi nó bằng cách sử dụng nút Duplicate Selected Item. Loại bỏ hiệu ứng Film Grain được áp dụng cho màu tô mới này và sau đó tăng Opacity của màu tô mới lên 100%.

radial gradientradial gradientradial gradient

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất!

Đây là cách nó nên xem xét. Tôi hy vọng bạn rất thích hướng dẫn này và có thể áp dụng các kỹ thuật này trong các dự án tương lai của bạn. Đừng ngần ngại chia sẻ kết quả cuối cùng của bạn trong phần bình luận.

Vui lòng điều chỉnh thiết kế cuối cùng và biến nó thành của riêng bạn. Bạn có thể tìm thấy một số nguồn cảm hứng tuyệt vời tại GraphicRiver, với các giải pháp thú vị để cải thiện thiết kế của bạn.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads