1. Design & Illustration
 2. Add-Ons
 3. Layer Styles

Cách tạo một Action với hiệu ứng chữ lông thú trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 6 min
This post is part of a series called Learn Photoshop Actions.
How to Create an Engraved Effect Photoshop Action
How to Create Pop Art Photo Effects With Photoshop Actions

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách để tạo ra một hiệu ứng chữ lông thú trong Adobe Photoshop bằng cách sử dụng công cụ pattern, brush, hiệu ứng layer style và gradient map. Ở phần cuối cùng của hướng dẫn, bạn sẽ có thể hoàn toàn thực hiện hầu như toàn bộ quá trình với một cú nhấp chuột duy nhất.

Nếu bạn muốn bỏ qua bài hướng dẫn này mà vẫn thao tác được với action, bạn có thể đi tới GraphicRiver và mua Fur Generator. Action hoàn chỉnh có bổ sung thêm tính năng, nó làm việc với 72 dpi và 300 dpi, nó cũng làm việc với các hình dạng và bạn có thể chọn màu sắc khác nhau và cũng như kích cỡ của lông thú.

Promo Fur GeneratorPromo Fur GeneratorPromo Fur Generator
Fur Generator Photoshop Action

Nguyên liệu

Những thành phần sau đây được sử dụng trong suốt bài viết này.

1. Cách cài đặt Background 

Mở Photoshop, vào File > Open và chọn FurAction-BG.jpg.

Image of the backgroundImage of the backgroundImage of the background

2. Cách tạo chữ

Chọn Type Tool (T) và gõ "FUR". Chọn phông Aller Display và đi tới  Window > Character và thiết lập các thông số Size: 347 pt và Tracking: 50.

Character Panel with size and trackingCharacter Panel with size and trackingCharacter Panel with size and tracking

3. Cách cài công cụ Brush và Pattern

Bước 1

Vào Edit > Presets > Preset Manager... Trong Preset Type, chọn Brushes, nhấp vào load..., và chọn Brush (Fur Tutorial).abr.

Installing brushes with Preset ManagerInstalling brushes with Preset ManagerInstalling brushes with Preset Manager

Bước 2

Vào  Edit > Presets > Preset Manager... Trong Preset Type, chọn Patterns, nhấp vào load..., và chọn Pattern (Fur Tutorial).pat.

Installing patterns with Preset ManagerInstalling patterns with Preset ManagerInstalling patterns with Preset Manager

4. Cách tạo một Action

Bước 1

Mở Actions, đi tới Window > Actions.

Opening the Actions PanelOpening the Actions PanelOpening the Actions Panel

Bước 2

Hãy tạo một action mới. Để thực hiện, nhấp chuột vào biểu tượng Create New Set, đặt tên Fur Action, và nhấp OK.

Creating a new action setCreating a new action setCreating a new action set

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng Create New Action, đặt tên nó là Fur Text, và nhấp vào Record.

Từ thời điểm này trở đi, những gì bạn thực hiện sẽ được ghi lại, hãy quan sát trên thanh Actions. Nếu bạn thực hiện bị lỗi, nhấp vào biểu tượng Stop Playing/Recording, và xóa những bước không cần thiết từ action Fur Text. Sau đó nhấp vào biểu tượng Begin Recording để tiếp tục.

Creating a new actionCreating a new actionCreating a new action

Bước 4

Với layer chữ được chọn, đi tới Layer > Rename Layer... và đặt tên lại Base Text 1.

How to rename the layerHow to rename the layerHow to rename the layer

Bước 5

Chọn Brush Tool (B). Chọn FUR Brush - Tutorial brush, và thiết lập Normal trong Mode và Opacity và Flow lên  100%, và đảm bảo các đối tượng không được chọn.

Choosing the brush and settingsChoosing the brush and settingsChoosing the brush and settings

Bước 6

Bây giờ hãy tạo một layer mới. Đi tới Layer > New > Layer..., đặt tên Fur-1, và nhấp OK.

Creating and naming a layerCreating and naming a layerCreating and naming a layer

Bước 7

Chọn lại layer Base Text 1 và đi tới Type > Create Work Path.

Creating a work pathCreating a work pathCreating a work path

Bước 8

Bây giờ chọn layer Fur-1, mở thanh Paths bằng cách đi tới Window > Paths, nhấp phải Work Path, và chọn Stroke Path... Chọn Brush trong trình đơn thả xuống, hủy dấu kiểm vào tùy chọn Simulate Pressure và nhấp OK.

Sau đó, xóa Work Path từ thanh Paths.

Applying a stroke to the pathApplying a stroke to the pathApplying a stroke to the path

Bước 9

Quay lại thanh Layers. Bây giờ, chúng ta sẽ kết hợp chữ với lông thú. Để thực hiện, chọn Fur-1 trong thanh Layers, và ấn giữ phím Shift và chọn Base Text 1.

Selecting two layers to mergeSelecting two layers to mergeSelecting two layers to merge

Bây giờ, thả phím Shift, nhấp phải Fur-1, và chọn Merge Layers.

How to merge the layersHow to merge the layersHow to merge the layers

Bước 10

Bây giờ, chúng ta thêm một Layer Style. Nhấp đúp chuột vào layer Fur-1 để áp dụng các thông số sau đây:

Thêm Bevel & Emboss với các cài đặt:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Smooth
 • Depth: 63 %
 • Direction: Up
 • Size: 24 px
 • Soften: 16 px
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 13º
 • Altitude: 42º
 • Gloss Contour: Gaussian
 • Anti-aliased: True
 • Highlight Mode: Soft
 • Color of the Highlight mode: #ffffff
 • Opacity of the Highlight: 65%
 • Shadow Mode: Overlay
 • Color of the Shadow Mode: #362a1a
 • Opacity of the Shadow Mode: 26%
Bevel and Emboss settingsBevel and Emboss settingsBevel and Emboss settings

Bước 11

Thêm Contour trên Bevel & Emboss với các thông số:

 • Contour: Gaussian
 • Anti-aliased: Unchecked
 • Range: 61%
Bevel and Emboss Contour settingsBevel and Emboss Contour settingsBevel and Emboss Contour settings

Bước 12

Thêm Inner Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Screen
 • Opacity: 25%
 • Noise: 0%
 • Color#cfb9a6
 • Technique: Softer
 • Source: Center
 • Choke: 4%
 • Size: 213 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Unchecked
 • Range: 100%
 • Jitter: 0%
Inner Glow SettingsInner Glow SettingsInner Glow Settings

Bước 13

Thêm Color Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Color
 • Color#ffffff
 • Opacity: 21%

Color Overlay SettingsColor Overlay SettingsColor Overlay Settings

Bước 14

Thêm Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Pattern: Chọn pattern mà bạn đã tải, Pattern (Fur Tutorial).pat.
 • Scale: 25%
 • Link with Layer: Checked
Pattern Overlay settingsPattern Overlay settingsPattern Overlay settings

Bước 15

Thêm Drop Shadow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Normal
 • Color#6d655d
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 0 º
 • Distance: 18 px
 • Spread: 100%
 • Size: 0 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked
First Drop Shadow settingsFirst Drop Shadow settingsFirst Drop Shadow settings

Bước 16

Nếu bạn không sử dụng Adobe Photoshop CC, nhấp OK và bỏ qua bước 18, nếu không tiếp tục ở đây.

Thêm Drop Shadow ngay dưới cùng, với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #e5dacf
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 0º
 • Distance: 0 px
 • Spread: 0%
 • Size: 2 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked
Second Drop Shadow settingsSecond Drop Shadow settingsSecond Drop Shadow settings

Bước 17

Thêm Drop Shadow thứ ba bên phải ngay bên dưới từ vị trí thứ hai, với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Multiply
 • Color: #000000
 • Opacity: 30%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 3º
 • Distance: 34 px
 • Spread: 0%
 • Size: 1 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Check

Nhấp OK.

Third Drop Shadow SettingsThird Drop Shadow SettingsThird Drop Shadow Settings

Ảnh của bạn trông như thế này:

how the image should look likehow the image should look likehow the image should look like

Hoặc như thế này nếu bạn đang sử dụng một phiên bản Adobe Photoshop cũ:

how the image looks in an older photoshophow the image looks in an older photoshophow the image looks in an older photoshop

Bước 18

Bỏ qua bước 23 nếu bạn đang sử dụng Adobe Photoshop CC.

Tạo hai bản sao từ layer Fur-1 và đặt chúng dưới bản gốc:

Making two copies of the layerMaking two copies of the layerMaking two copies of the layer

Bước 19

Right Click bản sao đầu tiên và chọn Clear Layer Style. Tương tự như vậy làm cho bản sao thứ hai.

Clearing the Layer StyleClearing the Layer StyleClearing the Layer Style

Bước 20

Thay đổi Fill là 0%.

Changing the Fill of the layersChanging the Fill of the layersChanging the Fill of the layers

Bước 21

Double Click bản sao đầu tiên để thêm một Layer Style mới.

Thêm Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #e5dacf
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 0 º
 • Distance: 0 px
 • Spread: 0%
 • Size: 2 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked

Nhấp vào OK.

Second Drop shadow for older photoshopSecond Drop shadow for older photoshopSecond Drop shadow for older photoshop

Bước 22

Double Click bản sao thứ hai để thêm một Layer Style mới.

Thêm Drop Shadow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Multiply
 • Color: #000000
 • Opacity: 30%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 3º
 • Distance: 34 px
 • Spread: 0%
 • Size: 1 px
 • Contour: Linear
 • Anti-aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked

Nhấp OK.

Third Drop Shadow for older photoshopThird Drop Shadow for older photoshopThird Drop Shadow for older photoshop

Bước 23

Bây giờ, chúng ta cần phải chuyển đổi layer Fur-1 vào một Smart Object.

Đối với Adobe Photoshop CC:

Right Click vào layer Fur-1 và chọn Convert to Smart Object.

Converting layer to Smart ObjectConverting layer to Smart ObjectConverting layer to Smart Object

Dành cho phiên bản Adobe Photoshop :

Chọn Fur-1, nhấn giữ phím Shift và nhấp vào Fur-1 copy 2. Thả phím Shift, sau đó Right Click vào layer Fur-1 and chọn Convert to Smart Object.

Converting layers to Smart Object in older photoshopConverting layers to Smart Object in older photoshopConverting layers to Smart Object in older photoshop

Bước 24

Bây giờ, hãy thay đổi màu lông. Chúng ta sẽ đổi sang màu trắng. Đi tới thanh Adjustments và nhấp vào Gradient Map. Nếu bạn không thấy, đi tới Window > Adjustments.

Creating a new Gradient MapCreating a new Gradient MapCreating a new Gradient Map

Bước 25

Toàn bộ ảnh của bạn sẽ trông rất lạ, nhưng đừng lo lắng. Đặt lại tên layer layer Gradient map 1 thành Gradient Color.

Renaming the Gradient MapRenaming the Gradient MapRenaming the Gradient Map

Bước 26

Right Click vào layer Gradient Color và chọn Create Clipping Mask.

Applying a Clipping Mask to a layerApplying a Clipping Mask to a layerApplying a Clipping Mask to a layer

Bước 27

Nhấp Double vào biểu tượng Gradient trong layer Gradient color. Bảng Properties sẽ bật lên.

Opening the Properties PanelOpening the Properties PanelOpening the Properties Panel

Bước 28

Nhấp vào Gradient bar trong bảng Properties để mở Gradient Editor.

Thiết lập gradient với các cài đặt:

 • First stop Color: #000000 Location 0%
 • Second stop Color: #848484 và Location 30%
 • Third stop Color: #c0c0c0 Location 48%
 • Fourth stop Color: #ffffff và Location 100%

Nhấp OK.

Opening the Gradient EditorOpening the Gradient EditorOpening the Gradient Editor

Bước 29

Đặt lại tên layer Fur-1 thành Fur, sau đó ngừng ghi action.

Finishing the recording of the actionFinishing the recording of the actionFinishing the recording of the action

Chúc mừng, bây giờ bạn đã hoàn thành!

Trong hướng dẫn này, bạn biết cách để tạo ra hiệu ứng lông thú với chữ trong Adobe Photoshop.

Chúng tôi đã bắt đầu bằng cách tạo ra các văn bản, và ghi lại các action, chúng tôi đã thêm một đường viền bằng cách sử dụng công cụ Brush và Path, sau đó là Layer Style và cuối cùng là Gradient map để thay đổi màu sắc.

Image with the final resultImage with the final resultImage with the final result

Những điều cần nhớ trước khi thực hiện:

 • Chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Pattern Brush.
 • Đảm bảo rằng  Brush Opacity và Flow được thiết lập 100%, tương tự trong bước 5 trong ''4 - Cách tạo Action"
 • Hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện action với các layer văn bản đã chọn.

Để thực hiện, bạn cần phải chọn action Fur Text và nhấp vào Play bảng Actions.

Tôi hy vọng bạn thích bài viết này, và đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi chỉ thực hiện một phần của Fur Generator.

Promo of Fur GeneratorPromo of Fur GeneratorPromo of Fur Generator
Fur Generator Photoshop Action
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads