7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng văn bản phong cách bóng đá trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 14 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo một hiệu ứng chữ phong cách bóng đá và nền sân bóng. Lúc đầu, bạn sẽ tạo ra mô hình quả bóng và hình dạng của các chữ cái. Tiếp theo, bạn sẽ định kích thước cho các chữ cái và áp dụng các mẫu, đã được tô sáng và làm tối.

Nếu bạn yêu thích bóng đá hay thể thao nói chung hoặc có thể bạn cần thêm thiết kế về hiệu ứng văn bản trong cuộc sống, hãy tìm tới Envato Market để lấy cảm hứng. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Hãy bắt đầu nào!

Nguyên liệu

Để hoàn thành bài hướng dẫn này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

1. Bắt đầu New Project

Khởi động Illustrator và đi đến File > New để mở một tài liệu trống. Nhập tên cho tệp của bạn, thiết lập kích thước và sau đó chọn Pixels là Units RGB Color Mode. Hãy chắc chắn rằng Align New Objects to Pixel Grid không được đánh dấu.

Tiếp theo, đi tới Edit > Preferences > General và thiết lập Keyboard Increment thành 1 px và đi tới Units để đảm bảo chúng được thiết lập như ảnh bên dưới. Tôi thường làm việc với các cài đặt này, và chúng sẽ giúp bạn trong suốt quá trình vẽ.

open new illustrator documentopen new illustrator documentopen new illustrator document

2. Tạo mẫu quả bóng

Bước 1

Đầu tiên, chọn công cụ Polygon Tool, bấm vào artboard của bạn và nhập các thiết lập hiển thị để vẽ một hình lục giác nhỏ. Trong khi hình dạng được lựa chọn, đi đến Object > Path > Add Anchor Points để thêm điểm neo ở giữa mỗi bên.

draw a hexagondraw a hexagondraw a hexagon

Bước 2

Nhân đôi hình lục giác và sắp xếp chúng thành năm, như bên dưới để tạo ra dòng đầu tiên. (1). Đối với dòng thứ hai, sắp xếp sáu hình lục giác mới bên phải của dòng đầu tiên (2). Chọn và nhân đôi hai dòng đầu và sắp xếp chúng ở bên phải (3). Nhân đôi hai dòng cuối và sắp xếp chúng ở bên phải lần nữa (4).

Chọn một số hình lục giác và tô màu đen. Đối với những hình lục giác còn lại, chọn Stroke màu xám 1 pt. Bây giờ, mô hình quả bóng đã sẵn sàng, và bạn có thể nhóm (Control-G)  tất cả các hình (5).

compose the football patterncompose the football patterncompose the football pattern

3. Chuẩn bị các chữ cái

Bước 1

Chọn công cụ Type Tool (T) và viết "Sport" trên artboard của bạn bằng cách sử dụng Font Geist Knt với kích thước 145 pt. Sau đó, chọn Expand từ trình đơn Object Ungroup (Shift-Control-G).

Nhìn vào bảng Appearance và xem nếu các ký tự là đường path hay compound path. Nếu câu trả lời là compound path thì đi tới Object > Compound Path > Release.

type and expand the texttype and expand the texttype and expand the text

Bước 2

Căng các chữ cái để có thêm không gian giữa chúng và xóa chữ "O". Với công cụ Ellipse Tool (L) vẽ một vòng tròn với kích thước 119 x 119 px.

create letter Ocreate letter Ocreate letter O

4. Nối liền các chữ cái với mẫu hoa văn

Bước 1

Tập trung vào chữ "S" và di chuyển mẫu hoa văn lên ký tự. Đầu tiên, nối liền với điểm góc bên phải ở dưới cùng của ký tự với điểm góc lục giác màu đen như được hiển thị. Bạn vẫn cần phải thực hiện một vài điều chỉnh nhỏ, chọn công cụ Direct Selection Tool (A) và di chuyển một số điểm đến vị trí chính xác.

Mục đích ở đây là để sắp xếp các điểm góc của chữ với góc hoặc điểm giữa màu đen hình lục giác. Không chỉnh sửa pattern, chỉ chỉnh sửa chữ cái.

match letter S with the football patternmatch letter S with the football patternmatch letter S with the football pattern

Bước 2

Tạo một bản sao của pattern và di chuyển nó qua chữ "P". Kết nối điểm bên trái phía dưới của ký tự với điểm góc của hình lục giác, như được hiển thị. Sau đó, thực hiện điều chỉnh khi cần thiết. Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) để di chuyển và sắp xếp các điểm khác với các góc lục giác.

Tạo một bản sao của pattern và di chuyển nó trên chữ "O". Chúng ta sẽ quay lại chữ này sau.

match letters P and O with the football patternmatch letters P and O with the football patternmatch letters P and O with the football pattern

Bước 3

Thực hiện tương tự cho các ký tự “R” và “T”.

match letters R and T with the football patternmatch letters R and T with the football patternmatch letters R and T with the football pattern

Bước 4

Nếu cần thiết, kéo các chữ cái với pattern của chúng để xem mọi thứ tốt hơn. Tại thời điểm này, bạn có thể có một số hàng hình lục giác ở pattern không tiếp xúc với các chữ cái. Chọn những hình lục giác này và xóa chúng để tiết kiệm một ít không gian.

delete extra hexagons in the football patterndelete extra hexagons in the football patterndelete extra hexagons in the football pattern

5. Định kích thước với các chữ cái

Bước 1

Đi tới bảng Layer và ẩn năm nhóm pattern vào lúc này bằng cách sử dụng visibility eye. Điều chỉnh các ký tự với gradient được hiển thị, với một góc 90 độ.

Trước khi bạn tiếp tục, tạo bản sao của các chữ cái vì bạn sẽ cần chúng sau này trong bài hướng dẫn.

color the letterscolor the letterscolor the letters

Bước 2

Khi chọn năm ký tự, đi tới Object > Path > Offset Path và áp dụng Offset -8 px. Kết quả là, bạn sẽ nhận được 5 chữ nhỏ ở phía trước.

Tô các chữ cái nhỏ với gradient được hiển thị với góc 90 độ và sau đó, chuyển chúng thành 2 px sang bên trái và tăng 2 px bằng cách nhấn hai lần vào phím Left Arrow - mũi tên bên trái và phím Up Arrow - mũi tên bên phải trên bàn phím của bạn.

create and move smaller letterscreate and move smaller letterscreate and move smaller letters

Bước 3

Vẽ ba hình elip với kích thước 40 x 38 px tô màu trắng và sắp xếp chúng ở phía trên bên trái của chữ "P", "O" và "R". Đối với chữ "S", vẽ một hình elip 14 x 72 px, và đối chữ "T", vẽ một hình elip nhỏ hơn kích thước 10 x 60 px.

Kéo một lựa chọn lên chữ "S" để chọn tất cả ba hình dạng, và đi đến Object > Blend > Blend Options. Chọn 30 Specified Steps và nhấp OK; sau đó đi lại Object > Blend > Make (Alt-Control-B). Lặp lại điều tương tự cho các chữ cái khác.

blend the lettersblend the lettersblend the letters

6. Áp dụng Pattern cho các chữ cái

Bước 1

Hãy thực hiện một số điều chỉnh đối với chữ "O". Chọn pattern group (1); sau đó đi tới Effect > Warp và áp dụng các hiệu ứng InflateFisheye để xem nó trông tròn hơn (2).

Tiếp theo, đi tới Effect > Distort & Transform > Transform và xoay pattern khoảng 25 degrees. Chọn Expand Appearance từ trình đơn Object để mở rộng các hiệu ứng được áp dụng, và sau đó đặt lại vị trí các pattern để có một hình lục giác màu đen ở giữa và 6 hình lục giác ở hai bên của hình tròn (3).

distort football pattern over letter Odistort football pattern over letter Odistort football pattern over letter O

Dưới đây là cài đặt cho các hiệu ứng InflateFisheye, và Transform:

Inflate FIsheye Transform settingsInflate FIsheye Transform settingsInflate FIsheye Transform settings

Bước 2

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) để chọn lục giác màu đen (1) và sau đó đi tới Select > Same > Fill Color. Kết quả là, Illustrator sẽ chọn tất cả các hình lục giác màu đen cùng một lúc cho bạn (2). Thay thế màu đen với màu xám được chỉ định (3).

recolor the black hexagons in football patternrecolor the black hexagons in football patternrecolor the black hexagons in football pattern

Bước 3

Bây giờ, lấy bản sao của các ký tự gốc mà bạn đã thực hiện trước đó và thiết lập stroke-none và fill-none. Đem chúng ra phía trước bằng cách đi đến Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]).

Chọn bản sao của chữ "S" cùng với nhóm pattern và đi đến Object > Clipping Mask > Make (Control-7). Lặp lại thao tác tương tự cho các chữ cái khác.

mask the football patternmask the football patternmask the football pattern

Bước 4

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) để chọn stroke hình lục giác trong pattern (1) và sau đó đi đến Select > Same > Stroke Color. Kết quả là Illustrator sẽ chọn tất cả các stroke hình lục giác cho bạn (2). Dùng lệnh Copy Paste in Place (Shift-Control-V) và sau đó, trong bảng Stroke, tăng Weight lên 2 pt và chọn  Align Stroke to Inside. Vì lý do trực quan, tôi đã thay đổi màu stroke thành màu xanh (3).

create highlight shapes create highlight shapes create highlight shapes

Bước 5

Chọn tất cả các hình lục giác màu xanh từ phía trên chữ "S" và Group (Control-G) chúng. Trong lúc giữ chọn nhóm, hãy chọn Expand Appearance từ trình đơn Object để biến stroke thành fill. Lặp lại điều tương tự cho các chữ cái khác (1).

Tô màu cho năm nhóm mới với gradient, được hiển thị ở góc -45 độ (2). Đặt tên mỗi nhóm “hexagon highlights”.

color highlight shapescolor highlight shapescolor highlight shapes

Bước 6

Chỉ chọn nhóm “hexagon highlights” từ phía trên chữ "S" và, trong bảng Layers, kéo nó dưới mặt nạ mà bạn đã thực hiện trước đó và dưới pattern. Cùng lúc, làm tương tự với mỗi ký tự.

mask highlight shapesmask highlight shapesmask highlight shapes

Bước 7

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) để chọn tô màu xám các hình lục giác từ dưới mặt nạ, nhưng chỉ làm với những cái lớn hơn. Copy Paste in Place (Shift-Control-V), và sau đó chọn tô màu cho những hình khác. Với hình màu xanh được chọn, đi tới File > Scripts > Round Any Corner và áp dụng Radius 3 để bo tròn góc.

create new big hexagonscreate new big hexagonscreate new big hexagons

Bước 8

Vẫn chọn hình màu xanh, thay đổi thành màu đen. Thêm New Fill ở trên và sử dụng gradient, được hiển thị một góc -45 độ. Tiếp theo, đi tới Effect > Distort & Transform > Transform và trong trường Scale chọn 95%.

apply settings to new big hexagonsapply settings to new big hexagonsapply settings to new big hexagons

Bước 9

Bây giờ, bạn cần tạo mặt nạ cho hình lục giác mới, nhưng chỉ trong trường hợp cần thiết. Tạo một bản sao của chữ "S", đem nó về trước bằng cách đi tới Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]), và thiết lập stroke-none và fill-none. Tiếp theo, chọn ba hình lục giác mới trên chữ "S" cùng với bản sao của chữ "S" và đi đến Object > Clipping Mask > Make (Control-7). Lặp lại thao tác tương tự cho các ký tự “R” and “T”.

mask new black hexagonsmask new black hexagonsmask new black hexagons

Bước 10

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) để chọn tất cả các hình lục giác màu xám nhỏ hơn ở dưới mặt nạ và sau đó Copy Paste in Place (Shift-Control-V). Vì lý do trực quan, tôi thay đổi thành màu xanh.

create new small hexagonscreate new small hexagonscreate new small hexagons

Bước 11

Trong khi các hình màu xanh vẫn được chọn, thay đổi thành màu đen. Thêm New Fill và sử dụng gradient như được hiển thị. Tiếp theo, đi tới Effect > Path > Offset Path và áp dụng Offset -1 px.

apply settings to new small hexagonsapply settings to new small hexagonsapply settings to new small hexagons

Bước 12

Giờ là lúc đặt mặt nạ lên hình lục giác mới. Chẳng hạn, lấy một bản sao của chữ "P", đem nó ra trước bằng cách đi tới Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]), và thiết lập stroke-none và fill-none. Bây giờ, chọn ba hình lục giác mới trên chữ "P" cùng với bản sao của chữ "P" và đi tới Object> Clipping Mask> Make (Control-7). Làm tương tự với mỗi ký tự cùng một thời điểm.

mask new small hexagonsmask new small hexagonsmask new small hexagons

7. Thêm Texture vào các ký tự

Bước 1

Ở bước này, bạn có thể di chuyển các ký tự gần nhau hơn ở vị trí cuối cùng. Lấy một bản sao của mỗi ký tự và đem chúng ra trước. Trong khi các bản sao đã được chọn, đi tới Object > Compound Path > Make (Control-8) và sau đó tô đường nét phức - compound path với màu đen.

create a compound path from letterscreate a compound path from letterscreate a compound path from letters

Bước 2

Trong khi compound path đã được chọn, đi tới Effect > Sketch > Note Paper và áp dụng các cài đặt được hiển thị. Thiết lập chế độ Blending Mode sang Soft Light và giảm Opacity xuống 40%.

Di chuyển compound path dưới các hình lục giác màu đen trong bảng Layers vì bạn muốn texture được hiển thị phần "màu trắng" của các ký tự.

create texture on the letterscreate texture on the letterscreate texture on the letters

8. Thêm điểm nổi bật trên các hình lục giác màu đen

Bước 1

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) để chọn hình lục giác màu đen lớn hơn từ các mặt nạ, sau đó Copy Paste in Place (Shift-Control-V). Trong lúc các bản sao vẫn được chọn, chọn Expand Appearance từ trình đơn Object và chọn Ungroup (Shift-Control-G). Kết quả, hai hình lục giác màu đen sẽ biến thành hai hình khác nhau. Vì lý do trực quan, tôi đã thay đổi màu xanh thành hồng.

Chọn tất cả các hình dạng màu xanh và đi tới Object > Compound Path > Make (Control-8). Sau đó, chọn tất cả các hình dạng màu hồng nhỏ hơn và đi tới Object > Compound Path > Make (Control-8). Trước khi tiếp tục, hãy sao chép hai compound path để sử dụng sau này.

create new compound paths from hexagonscreate new compound paths from hexagonscreate new compound paths from hexagons

Bước 2

Đem compound path màu xanh lên trên compound path màu hồng và giảm xuống còn 2 px bằng cách nhấn mũi tên xuống - Down Arrow hai lần và giảm còn 1 px bên phải bằng cách nhấn một lần mũi tên bên phải - Right Arrow.

Bây giờ chọn hai compound path nhấn Minus Front trong bảng Pathfinder. Kết quả là bạn có được hình mỏng ở phía trên bên trái của hình lục giác đen. Group (Control-G) và đặt tên nhóm là “up highlights”.

create highlight shapes in the upper leftcreate highlight shapes in the upper leftcreate highlight shapes in the upper left

Bước 3

Tô màu tất cả các hình mỏng mà bạn đã tạo ra ở những bước trước với gradient được hiển thị, với một góc 45 độ.

color the highlight shapes in the upper left color the highlight shapes in the upper left color the highlight shapes in the upper left

Bước 4

Bây giờ, bạn cần những bản sao compound path màu xanh và hồng mà bạn tạo ra lúc nãy. Đem compound path màu xanh ra trước compound path màu hồng và tăng 2 px bằng cách nhấn Up Arrow hai lần và 1 px bên trái bằng cách nhấn Left Arrow một lần.

Chọn hai đường compound path và nhấn Minus Front trong bảng Pathfinder. Kết quả là bạn sẽ có những hình dạng mỏng ở dưới bên phải các hình lục giác màu đen. Group (Control-G) tất cả chúng và đặt tên nhóm là “down highlights”.

create highlight shapes in the lower rightcreate highlight shapes in the lower rightcreate highlight shapes in the lower right

Bước 5

Tô tất cả các hình mỏng mà bạn có ở những bước trước với gradient hiển thị ở một góc -60 độ.

color highlight shapes in the lower rightcolor highlight shapes in the lower rightcolor highlight shapes in the lower right

Bước 6

Tạo một bản sao của compound path mà bạn sử dụng cho texture lúc đầu bài hướng dẫn và loại tất cả những cái hiện còn. Đem bản sao này ra trước bằng cách đi tới Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]) (1).

Bây giờ, chọn bản sao này với “up highlights” và “down highlights” và đi tới Object > Clipping Mask > Make (Control-7) (2). Bạn có thể thấy kết quả ở ảnh bên dưới (3).

mask all highlight shapesmask all highlight shapesmask all highlight shapes

Bước 7

Phóng to và tập trung vào chữ “S”. Chọn công cụ Pen Tool (P) và vẽ một hình lên hình lục giác đen như hiển thị cận cảnh (1). Nhân đôi nhiều lần hình màu cam và sắp xếp bản sao lên các hình lục giác màu đen khác nhưng chỉ cho một hình hiển thị trên những cái còn lại. Đối với ký tự "O", điều chỉnh và xoay hình cho nó phù hơp.

Tô màu những hình này với gradient được hiển thị ở một góc 90 độ (2). Group (Control-G) tất cả chúng và thiết lập nhóm sang Blending Mode Screen và Opacity 40% (3).

add shine to black hexagonsadd shine to black hexagonsadd shine to black hexagons

9. Tạo Background

Bước 1

Hãy tạo background của sân bóng. Trước tiên, tạo một layer mới trong bảng Layers với hiệu ứng văn bản.

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và vẽ hình chữ nhật có kích thước 850 x 600 px. Tô màu theo gradient được hiển thị. Thêm New Fill, giữ cho giống gradient, và đi tới Effect > Texture> Grain. Áp dụng cài đặt như hiển thị và thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light.

create the grass football field backgroundcreate the grass football field backgroundcreate the grass football field background

Bước 2

Vẽ tám hình chữ nhật màu đen với kích thước 55 x 600 px và Group (Control-G) chúng, giảm Opacity còn 10%.

create stripes on football field backgroundcreate stripes on football field backgroundcreate stripes on football field background

Bước 3

Chọn hình chữ nhật lớn, Copy Paste in Place (Shift-Control-V). Tô hình chữ nhật mới với màu trắng dạng tỏa tròn thành màu đen và thiết lập sang Blending Mode Multiply và Opacity 20% .

create new background rectanglecreate new background rectanglecreate new background rectangle

Bước 4

Sử dụng Line Segment Tool (\) để vẽ bốn đường path thẳng với Stroke màu trắng 4 pt quanh background. Sau đó, vẽ một nữa đường thẳng theo kích thước 182 x 182 px đường tròn ở giữa.

draw the lines on the football field background draw the lines on the football field background draw the lines on the football field background

Bước 5

Tiếp theo, vẽ hai hình chữ nhật trên side 116 x 314 px, theo sau là hình thứ hai nhỏ hơn 35 x 142 px để xác định khu vực sút phạt. Tạo Stroke màu trắng với 2 pt.

Tiếp tục với khu vực khung thành, được làm bằng các đường thẳng đứng và nằm ngang có 0.5 pt với Stroke màu trắng và background đã sẵn sàng.

draw the goal area on the football field backgrounddraw the goal area on the football field backgrounddraw the goal area on the football field background

10. Tạo bóng đổ

Tạo một bản sao của compound path mà bạn sử dụng cho texture và loại bỏ tất cả những thứ còn lại. Di chuyển compound path này tới một layer phía sau hiệu ứng văn bản nhưng ở trước background.

Tô compound path màu đen và đi tới Effect > Stylize > Drop Shadow và áp dụng hiệu ứng này bốn lần.

add shadow to lettersadd shadow to lettersadd shadow to letters

Dưới đây là các cài đặt cho các hiệu ứng Drop Shadow:

drop shadow settingsdrop shadow settingsdrop shadow settings

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành

Bây giờ hiệu ứng văn bản theo phong cách bóng đá đã được sẵn sàng. Tôi hy vọng bạn thích bài hướng dẫn này, và đừng quên cho tôi xem tác phẩm của bạn với hiệu ứng này. Tôi luôn mong tác phẩm của bạn.

football text effect final imagefootball text effect final imagefootball text effect final image
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.