1. Design & Illustration
  2. Textures

Cách tạo một hoa văn đầy bụi bặm từ đầu với Adobe Photoshop

by
Read Time:7 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ tạo ra một hoa văn phủ lớp bụi từ giấy được quét lên, và tôi sẽ cho bạn thấy cách áp dụng hoa văn này vào hình ảnh của bạn.

Tôi đã tạo Bộ Hoa văn Bụi bặm theo cách tương tự cho bộ sưu tập của tôi trên GraphicRiver.

Dusty Textures PackDusty Textures PackDusty Textures Pack

Nguyên liệu bao gồm

  • Một tờ giấy thủ công hoặc bất kỳ giấy nào khác với cấu trúc tương tự.
  • Máy quét có khả năng quét giấy cỡ A4.
  • Bất kỳ hình ảnh nào mà bạn muốn áp dụng hoa văn. Bạn có thể tìm thấy một số hình ảnh miễn phí trên UnsplashPixabay hoặc mua hình chất lượng cao trên PhotoDune. Tôi đã chọn hình ảnh này từ Unsplash.

1. Cách quét tờ giấy

Bước 1

Đảm bảo rằng giấy của bạn là không quá nhăn nheo, bởi vì điều này có thể tạo ra những khu vực bị mờ trên hoa văn của bạn.

Cheking the paperCheking the paperCheking the paper

Bước 2

Sau đó, chúng ta cần phải dọn dẹp tấm kính của máy quét để tránh vết dơ hoặc các yếu tố không mong muốn trên hoa văn của chúng ta. Bạn có thể sử dụng một miếng lau kính để làm sạch kính.

Cleaning the scanner glassCleaning the scanner glassCleaning the scanner glass

Bước 3

Một khi bạn đã làm sạch tấm kính của máy quét, hãy đặt giấy của bạn bên trong máy quét.

Placing paper inside the scannerPlacing paper inside the scannerPlacing paper inside the scanner

Bước 4

Thiết lập các cài đặt trong tuỳ chọn của máy quét của bạn: kích thước giấy A4, 300 dpi. Sau đó bắt đầu quét. Màu sắc của giấy quét của bạn có thể khác so với màu giấy của chúng tôi, nhưng điều quan trọng đối với chúng ta là bảo vệ cấu trúc.

The result of our scanningThe result of our scanningThe result of our scanning

2. Cách chuẩn bị tài liệu

Bước 1

Sử dụng Control-N để tạo một tài liệu mới và sử dụng các thiết đặt sau: 3000 x 2000 px; 300 dpi.

Creating a documentCreating a documentCreating a document

Bước 2

Đi đến File > Place và đặt giấy mà bạn quét bên trong tài liệu.

Placing image inside documentPlacing image inside documentPlacing image inside document

Bước 3

Thay đổi kích thước hình ảnh của bạn khít với các viền của tài liệu và nhấn Enter.

Resizing the image to the bordersResizing the image to the bordersResizing the image to the borders

3. Cách tạo ra một hoa văn bụi bặm từ giấy quét

Bước 1

Nhấp chuột phải lên layer tờ giấy và chọn Rasterize Layer.

Rasterization of the layerRasterization of the layerRasterization of the layer

Bước 2

Bây giờ, chúng ta cần phải đảo ngược hình ảnh. Chọn layer và nhấn Control-I.

Inverting the imageInverting the imageInverting the image

Bước 3

Sử dụng tổ hợp phím Shift-Control-Alt-B và thiết lập như sau: Reds: 40%; Yellows: 60%; Greens: 40%; Cyans: -25%; Blues: -25; Magentas: 80.

Applying black and white effect to the imageApplying black and white effect to the imageApplying black and white effect to the image

Bước 4

Sau đó, sử dụng Shift-Control-Alt-L để thêm Auto Contrast vào layer của bạn.

Adding auto contrast to the layerAdding auto contrast to the layerAdding auto contrast to the layer

Bước 5

Vào Image > Adjustments > Brightness/Contrast và sử dụng các thiết lập sau: Brightness: -105; Contrast: 95.

Color correction of the textureColor correction of the textureColor correction of the texture

Bước 6

Nhấp chuột phải lên layer và chọn Duplicate Layer.

Layer duplicationLayer duplicationLayer duplication

Bước 7

Chọn bản sao của layer, và sau đó sử dụng Control-T và xoay (Rotate) nó 180° đồng thời giữ phím Shift.

The rotation of the layerThe rotation of the layerThe rotation of the layer

Bước 8

Thay đổi Blending Mode của layer thành Lighten.

Changing the blending modeChanging the blending modeChanging the blending mode

Bước 9

Chọn các layer của bạn bằng cách giữ phím Shift và sau đó Nhấp chuột phải > Merge Layers.

Merging of layersMerging of layersMerging of layers

Bước 10

Chọn layer mới của bạn và sau đó vào Image > Adjustments > Exposure và thiết lập như sau: Exposure: 0,00; Offset: +0,005; Gamma Correction: 1,00.

Adding offset effectAdding offset effectAdding offset effect

Bước 11

Bây giờ chúng ta hãy làm cho hoa văn của chúng ta thêm một chút chi tiết. Nhân đôi (Duplicate) layer.

Creation of layers duplicateCreation of layers duplicateCreation of layers duplicate

Bước 12

Chọn layer mới của bạn và sau đó vào Image > Adjustments > Shadows/Highlights và thiết lập như sau: Shadows Amount: 40%; Highlights Amount: 0%.

Adding details to the textureAdding details to the textureAdding details to the texture

Bước 13

Vào Filter > Other > High Pass và thiết lập như sau: Radius: 15 px.

Adding High Pass FilterAdding High Pass FilterAdding High Pass Filter

Bước 14

Thay đổi Blending Mode của layer thành Overlay và thiết lập Opacity thành 30%.

Changing of the blending mode and the opacityChanging of the blending mode and the opacityChanging of the blending mode and the opacity

Bước 15

Trộn các layer (Merge Layers) thành một và đổi tên (Rename) nó thành "Dusty Texture".

Merging and renaming the layer to oneMerging and renaming the layer to oneMerging and renaming the layer to one

Đây là hình ảnh hoa văn của chúng ta sau khi hoàn tất các thao tác được liệt kê ở trên:

Dusty overlay textureDusty overlay textureDusty overlay texture

4. Cách thêm một hoa văn bụi bặm vào các bức ảnh

Bước 1

Đi đến File > Place và đặt hình ảnh của bạn ở dưới layer hoa văn.

Placing of the photoPlacing of the photoPlacing of the photo

Bước 2

Bây giờ chúng ta hãy thêm một số hiệu chỉnh màu sắc cổ điển cho bức ảnh. Làm cho layer hoa văn ẩn đi (Invisible).

Making the texture layer invisibleMaking the texture layer invisibleMaking the texture layer invisible

Bước 3

Chọn layer tấm ảnh của bạn và đi đến Layer > New Adjustment Layer > Curves để tạo một layer hiệu chỉnh màu mới.

Adding color correction layerAdding color correction layerAdding color correction layer

Bước 4

Nhấp đúp chuột vào biểu tượng layer curves và sử dụng các thiết lập sau:

Changing curves for vintage color correctionChanging curves for vintage color correctionChanging curves for vintage color correction

Bước 5

Làm cho hoa văn của bạn hiện trở lại và thay đổi Blending Mode thành Screen.

Adding texture to the photoAdding texture to the photoAdding texture to the photo

Thật tuyệt, bây giờ bạn đã hoàn tất công việc!

Bằng cách này, chúng ta có thể tạo ra một hoa văn bụi bặm từ đầu đến cuối bằng cách sử dụng một máy quét, giấy thủ công và Adobe Photoshop.

The result of the tutorialThe result of the tutorialThe result of the tutorial

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này, và đừng ngại liên hệ với tôi nếu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với các hướng dẫn. Bạn cũng có thể xem qua Bộ Hoa văn Bụi bặm trong bộ sưu tập của tôi ở trên GraphicRiver.

Dusty Textures PackDusty Textures PackDusty Textures Pack
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads