Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Cách tạo cảnh thiên thần bóng tối với Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 14 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng Adobe Photoshop để tạo ra một cảnh thiên thần bóng tối (Dark Fallen Angel) bằng cách sử dụng một loạt các kỹ thuật thao tác hình ảnh.

Đầu tiên, chúng ta sẽ xây dựng cảnh nền với các hình ảnh mặt đất, bầu trời và đá. Sau đó, chúng ta sẽ thêm bầu không khí dưới lòng đất, chỉnh sửa lại mẫu, làm quần áo lởm chởm và băng quấn và tạo ra một hào quang nửa sáng nửa tối và đôi cánh khói. Sau đó, chúng ta sẽ vẽ các chấm nhỏ và nhập vào các hạt. Chúng ta sẽ sử dụng một số Layer điều chỉnh để hoàn thành hiệu ứng cuối cùng.

Công cụ hướng dẫn

Các công cụ sau được sử dụng trong quá trình sản xuất hướng dẫn này:

1. Cách xây dựng cảnh cơ sở

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1614 x 1302 px trong Photoshop với các thiết lập đã cho:

new filenew filenew file

Bước 2

Mở hình ảnh sky 1. Kéo hình ảnh này vào khung trắng bằng công cụ Move Tool (V) và đặt nó vào phần trên.

add sky 1add sky 1add sky 1

Bước 3

Vào Layer > New Adjustment Layer > Hue / Saturation và giảm giá trị Saturation xuống -93.

sky 1 hue saturationsky 1 hue saturationsky 1 hue saturation

Bước 4

Tạo một Layer điều chỉnh Curves và giảm sáng. Trên mặt nạ Layer này, kích hoạt công cụ Brush Tool (B) và chọn một hình tròn mềm với màu đen. Sử dụng brush này để vẽ ở bên trái của bản vẽ vì chúng ta đang hướng tới tạo nguồn sáng chính ở đó.

sky curves 1sky curves 1sky curves 1
sky curves 1 maskingsky curves 1 maskingsky curves 1 masking

Bước 5

Tạo một Layer điều chỉnh Curves khác để mang lại nhiều ánh sáng hơn cho phía bên trái. Sử dụng một Brush mềm màu đen trên mặt nạ Layer này để xóa bên phải vì vậy nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi Layer điều chỉnh này.

sky 1 curves 2sky 1 curves 2sky 1 curves 2

Bước 6

Mở hình ảnh mặt đất. Sử dụng Rectangular Marquee Tool (M) để chọn mặt đất, và đặt nó vào phần dưới của khung hình. Sử dụng Free Transform Tool (Control-T) để thay đổi phép phối cảnh của mặt đất một chút.

add groundadd groundadd ground

Bước 7

Nhân đôi Layer này, di chuyển nó lên trên, và sử dụng Control-T để làm cho nó hẹp hơn.

duplicate groundduplicate groundduplicate ground

Bước 8

Sử dụng Lasso Tool (L) để tạo ra hai lựa chọn lởm chởm ở giữa mặt đất.

make two selections on groundmake two selections on groundmake two selections on ground

Thay đổi nền trước thành màu trắng và nhấp vào biểu tượng thứ hai ở dưới cùng của bảng điều khiển Layers để thêm mặt nạ cho Layer này. Chúng ta sẽ có kết quả như hình dưới đây.

ground masking 1ground masking 1ground masking 1

Bước 9

Thêm một mặt nạ cho Layer thứ hai và sử dụng một Brush mềm màu đen để làm mềm các cạnh và pha trộn phần mặt đất này với bầu trời.

ground masking 2ground masking 2ground masking 2

Bước 10

Tạo một Layer mới và kích hoạt Clone Tool (S). Sử dụng công cụ này để tinh chỉnh một số chi tiết trên mặt đất.

ground cloningground cloningground cloning
ground cloning resultground cloning resultground cloning result

Bước 11

Chọn tất cả các Layer mặt đất và sao chép và nhấn Control-G để tạo nhóm cho chúng. Thay đổi chế độ của nhóm này thành Normal 100% và thêm một Layer điều chỉnh Curves để làm mặt đất tối hơn. Trên mặt nạ Layer này, sử dụng một Brush mềm màu đen để xóa phần bên phải.

ground curves 1ground curves 1ground curves 1

Bước 12

Thêm một Layer điều chỉnh Curves để làm sáng phần bên trái một chút. Vẽ bên phải để giữ độ tương phản của nó.

ground curves 2ground curves 2ground curves 2

Bước 13

Tạo một Layer điều chỉnh Hue / Saturation để khử bão hòa mặt đất. Giảm giá trị Saturation còn -66.

ground hue saturationground hue saturationground hue saturation

2. Cách xây dựng đá ngầm

Bước 1

Mở hình ảnh đá. Chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh 2 và hình ảnh 6. Cô lập đá từ hình ảnh 6 để đặt nó bên dưới không gian màu trắng trên mặt đất. Đặt Layer này bên dưới nhóm của mặt đất.

add rock 1add rock 1add rock 1

Bước 2

Nhân đôi Layer này ba lần để lấp vào giữa và các cạnh của khoảng trắng.

add more rocks to undergroundadd more rocks to undergroundadd more rocks to underground

Bước 3

Cắt đá ra khỏi hình ảnh 2 và đặt nó lên cạnh phải của khu vực nhỏ, bị vỡ ra trên mặt đất.

add rock 2add rock 2add rock 2

Bước 4

Chúng ta sẽ sử dụng một số Layer điều chỉnh và một số công cụ khác để chỉnh sửa ánh sáng và bóng tối của các phần đá dưới mặt đất. Tạo một Layer điều chỉnh Curves phía trên phần đá trên cạnh phải và thiết lập nó như là một Clipping Mask. Giảm độ sáng và sử dụng Brush mềm màu đen để loại bỏ hiệu ứng tối ở phía bên trái của phần này.

rocks curves 1rocks curves 1rocks curves 1

Bước 5

Trên Layer đá ở bên trái, tạo một Layer mới, thay đổi chế độ thành Overlay 100%, và tô màu xám 50%.

rocks DBrocks DBrocks DB

Sử dụng Burn Tool (O) để làm tối và tô một số chi tiết bóng tối trong phần đá này. Bạn có thể xem cách tôi đã làm nó với chế độ Normal và kết quả với chế độ Overlay.

rock DB resultrock DB resultrock DB result

Bước 6

Sử dụng Dodge Burn Tool để tinh chỉnh ánh sáng, bóng tối và các chi tiết của phần chọn ở phần giữa.

rocks DB 2rocks DB 2rocks DB 2

Bước 7

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để làm sáng phần bên trái của phần đá này. Phần được chọn bên phải hiển thị nơi để vẽ trên mặt nạ Layer đó.

rocks curves 2rocks curves 2rocks curves 2

Bước 8

Sử dụng một Layer điều chỉnh Curves khác để làm tối bên phải của tảng đá.

rocks curves 3rocks curves 3rocks curves 3

Bước 9

Tiếp tục sử dụng phương pháp tương tự để chỉnh sửa phần còn lại của đá.

rocks curves 4rocks curves 4rocks curves 4
rocks DB 3rocks DB 3rocks DB 3

Bước 10

Tạo một nhóm cho tất cả các Layer đá và những Layer đã được cắt bớt. Sử dụng Layer điều chỉnh Hue / Saturation để khử bão hòa tất cả các phần đá một chút.

rocks hue saturation rocks hue saturation rocks hue saturation

Bước 11

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để tối những tảng đá hơn nữa. Tô bên trái của đá để giữ ánh sáng của nó.

rocks curves 5rocks curves 5rocks curves 5

3. Làm thế nào để làm cho bầu không khí ngầm

Bước 1

Mở hình ảnh the sky 2 và kéo nó vào tài liệu làm việc của chúng ta. Đặt nó bên dưới nhóm mặt đất nhưng phía trên nhóm đá.

add sky 2 to make mistadd sky 2 to make mistadd sky 2 to make mist

Sử dụng một Layer mặt nạ để giảm độ sương mù, làm cho nó chỉ xuất hiện bên trong phần dưới lòng đất.

mist masking mist masking mist masking

Bước 2

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để làm cho hiệu ứng này tinh tế hơn. Bạn có thể sử dụng một Brush mềm màu đen để phục hồi hiệu ứng ở bên trái của phần lòng đất nơi nguồn sáng chính.

mist curvesmist curvesmist curves

Bước 3

Tạo một Layer mới trên cùng của các Layer, thay đổi chế độ thành Overlay 100%, và tô màu xám với 50% . Sử dụng DodgeBurn Tool để vẽ ánh sáng cho đường viền của các hình tròn trên mặt đất.

ground DBground DBground DB

Bước 4

Mở hình ảnh ngọn lửa. Tôi đã sử dụng hình ảnh 4 và hình ảnh 8 để thêm các ngọn lửa cho cả hai bên của phần lòng đất (hãy tự do sử dụng những hình ảnh mà bạn muốn) và thay đổi chế độ của các Layer này thành Screen 100%.

add flamesadd flamesadd flames

Thêm một mặt nạ cho các Layer này và sử dụng một Brush màu đen, cứng vừa để loại bỏ các phần ngọn lửa trên mặt đất, làm cho chúng chỉ xuất hiện bên trong phần dưới lòng đất.

flames masking flames masking flames masking

Bước 5

Nhóm tất cả các Layer lửa vào một thư mục mới và thay đổi chế độ của nhóm này thành Screen 100%. Thêm một Layer điều chỉnh Hue / Saturation để khử bão hòa ngọn lửa và giảm ánh sáng của chúng.

flames hue saurationflames hue saurationflames hue sauration

Bước 6

Thêm một mặt nạ cho nhóm lửa và sử dụng một Brush mềm màu đen với độ mờ giảm xuống (khoảng 30-35%) để giảm khả năng hiển thị của ngọn lửa.

flames group maskingflames group maskingflames group masking

4. Cách chỉnh sửa người mẫu

Bước 1

Cắt bỏ người mẫu và đặt cô ấy lên bề mặt phần giữa của tảng đá. Thêm một mặt nạ cho Layer này và sử dụng một Brush cứng màu đen để xóa phần khăn bay bên ngoài người mẫu.

add modeladd modeladd model
model maskingmodel maskingmodel masking

Bước 2

Để tạo bóng cho người mẫu, hãy thêm một Layer mới bên dưới người mẫu. Giữ Control và nhấp vào hình thu nhỏ của Layer người mẫu để tải lựa chọn của cô ấy.

load model selectionload model selectionload model selection

Tô màu lựa chọn này bằng màu #101010 và lật nó theo chiều dọc (Edit > Transform > Flip Vertically). Chuyển đổi Layer này thành một Smart Object. Di chuyển nó sang bên phải của canvas và sử dụng Control-T để làm cho bóng tối hẹp hơn cho phù hợp với cách ánh sáng đổ bóng.

shadow transformingshadow transformingshadow transforming

Bước 3

Giảm Opacity của Layer này xuống 40% và sử dụng Layer mask để xóa phần bóng rơi vào phần lòng đất, làm cho nó chỉ nhìn thấy trên mặt đất.

shadow maskingshadow maskingshadow masking

Bước 4

Vào Filter > Blur Gaussian Blur và thiết lập Radius6 px. Trên mặt nạ lọc, sử dụng một Brush mềm màu đen để xóa hiệu ứng mềm trên vùng bàn chân để nó cứng và chắc chắn.

shadow gaussian blurshadow gaussian blurshadow gaussian blur

Bước 5

Tạo một Layer mới và sử dụng một Brush cứng với màu #101010 để vẽ phần bóng tối bị bỏ lỡ bên dưới bàn chân.

paint missing shadowpaint missing shadowpaint missing shadow

Bước 6

Tạo một Layer mới phía trên người mẫu, thay đổi chế độ thành Overlay 100% và tô màu xám 50%. Sử dụng DodgeBurn Tool để tinh chỉnh ánh sáng và bóng tối trên người mẫu.

model DBmodel DBmodel DB

Bước 7

Thêm một Layer điều chỉnh Hue / Saturation để khử bão hòa người mẫu. Giảm giá trị Saturation xuống -79.

model hue saturationmodel hue saturationmodel hue saturation

Bước 8

Tạo một Layer điều chỉnh Photo Filter và chọn màu #a0deed.

model photo filtermodel photo filtermodel photo filter

Bước 9

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để giảm vùng bắt sáng trên người mẫu một chút. Trên mặt nạ Layer, tô lên vùng đổ bóng và bất kỳ chi tiết nào bạn muốn.

model curves 1model curves 1model curves 1

Bước 10

Sử dụng một Layer điều chỉnh Curves khác để làm sáng độ tương phản của người mẫu. Sử dụng mặt nạ Layer này để giảm ánh sáng trên các vùng sáng.

model curves 2model curves 2model curves 2

5. Cách thêm băng quấn

Bước 1

Cắt băng quấn từ hình ảnh gốc, và sau đó lấy một trong số chúng để thêm vào tài liệu làm việc của chúng ta. Sử dụng Control-T để xoay nó như hình dưới đây:

add bandage 1add bandage 1add bandage 1

Thêm một mặt nạ cho Layer này và sử dụng một Brush cứng màu đen để loại bỏ phần băng quấn từ người mẫu và bên dưới cánh tay. Tôi khuyên bạn nên sử dụng một cây bút máy tính bảng để lại một số chuỗi nhỏ xung quanh phần này để làm cho kết quả trông thật hơn.

bandage 1 maskingbandage 1 maskingbandage 1 masking

Bước 2

Tạo một Layer điều chỉnh Curves và giảm độ sáng. Trên mặt nạ Layer, vẽ trên mặt trước của băng quấn để nó không bị ảnh hưởng bởi Layer điều chỉnh này.

bandage 1 curves bandage 1 curves bandage 1 curves

Bước 3

Trên một Layer mới, sử dụng DodgeBurn Tool để tăng cường ánh sáng và bóng tối của băng quấn này một chút.

bandage 1 DBbandage 1 DBbandage 1 DB

Bước 4

Lấy các phần khác nhau từ các băng quấn trong bản gốc để thêm vào phần thân của người mẫu bằng cách sử dụng phương pháp tương tự. Quá trình tạo mặt nạ này đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian, nhưng kết quả sẽ rất đáng công thực hiện.

add more bandagesadd more bandagesadd more bandages
bandages maskingbandages maskingbandages masking

Bước 5

Tạo một nhóm cho các Layer băng quấn và sử dụng Layer điều chỉnh Hue / Saturation trong nhóm này để khử bão hòa các phần băng quấn.

bandages hue saturation bandages hue saturation bandages hue saturation

Bước 6

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để tăng độ tương phản của băng quấn. Vẽ trên mặt trước của các phần này để giữ độ sáng của chúng.

bandages curves bandages curves bandages curves

Bước 7

Thêm một Layer mới phía trên nhóm băng quấn và sử dụng một brush mềm với màu #101010 Opacity khoảng 30% để vẽ bóng tối bên dưới băng quấn.

bandages shadowbandages shadowbandages shadow

6. Cách tạo hào quang nửa sáng nửa tối

Bước 1

Tạo một Layer mới trên cùng các Layer khác và thay đổi Brush để một trong những hình tròn trừu tượng. Lấy hình tròn mà bạn thích và dùng màu #101010 (Tôi đã chọn hình tròn số 700) và chấm trên canvas chính. Sử dụng Control-T để thu nhỏ nó và xoay nó một chút, và đặt nó lên trên đầu của người mẫu.

add dark haloadd dark haloadd dark halo
halo transforminghalo transforminghalo transforming

Bước 2

Nhân đôi Layer này vài lần và lật chúng theo chiều ngang để hoàn thành quầng sáng.

complete halocomplete halocomplete halo

Bước 3

Tạo nhóm cho những hình tròn này và thêm một Layer điều chỉnh Invert để chuyển đổi màu của vầng hào quang thành màu trắng.

halo inverthalo inverthalo invert

Trên mặt nạ Layer này, sử dụng một Brush mềm màu đen để phục hồi màu đen ở phía bên phải. Bây giờ chúng ta có một quầng đen nửa sáng nửa tối.

halo invert masking halo invert masking halo invert masking

Bước 4

Tạo một Layer mới và thay đổi Brush thành một Brush tròn mềm. Nhấn F5 để thay đổi các cài đặt của Brush này:

dot brush settings 1dot brush settings 1dot brush settings 1
dot brush settings 2dot brush settings 2dot brush settings 2
dot brush settings 3dot brush settings 3dot brush settings 3

Sử dụng màu #e6e6e6 cho Brush này và vẽ thật nhiều chấm xung quanh quầng sáng màu trắng

paint dotspaint dotspaint dots

Bước 5

Tạo một Layer khác và biến foreground thành #101010. Sử dụng Brush tương tự để vẽ các chấm đen cho nửa quầng sáng màu đen.

paint dark dotspaint dark dotspaint dark dots

7. Cách tạo đôi cánh khói

Bước 1

Tạo một Layer mới trên cùng các Layer đã tạo và sử dụng một Brush khói với màu đen (hãy tự do sử dụng một trong những Brush mà bạn cảm thấy nó trông giống một cái cánh) để thêm vào mặt tươi sáng của người mẫu.

add smoke 1add smoke 1add smoke 1

Sử dụng mặt nạ Layer với Brush mềm màu đen để xóa phần trên của phần khói này và phần che chỗ thân của người mẫu.

smoke 1 masking smoke 1 masking smoke 1 masking

Bước 2

Thêm nhiều khói hơn vào phần trên của bên này và bên đối diện để hoàn thành đôi cánh khói. Sử dụng một mặt nạ Layer trên mỗi Layer này để xóa bất kỳ chi tiết nào mà bạn cảm thấy không cần thiết.

add smoke 2add smoke 2add smoke 2
add smoke 3add smoke 3add smoke 3
smoke wings maskingsmoke wings maskingsmoke wings masking

Bước 3

Tạo một nhóm cho Layer khói và thêm một Layer điều chỉnh Curves để biến màu của đôi cánh từ màu đen sang màu trắng (bạn có thể sử dụng Layer điều chỉnh Invert thay thế). Trên mặt nạ Layer này, vẽ trên cánh phải (từ phía người xem) để có đôi cánh nửa đen, nửa trắng.

smoke wings curves smoke wings curves smoke wings curves
smoke wings curves maskingsmoke wings curves maskingsmoke wings curves masking

8. Cách thêm các hạt

Bước 1

Mở gói hình hạt. Tôi đã sử dụng hình ảnh 2 và hình ảnh 4 để thêm vào cảnh chính. Thay đổi chế độ Layer này thành Linear Dodge 100% và sử dụng Control-T để xoay các hình ảnh để làm cho các hạt rơi thẳng xuống.

add particlesadd particlesadd particles

Bước 2

Tạo một nhóm cho các Layer này và thay đổi chế độ của nhóm này thành Linear Dodge 100%. Thêm một Layer điều chỉnh Hue / Saturation và giảm giá trị Saturation xuống mức tối thiểu.

particles hue saturation particles hue saturation particles hue saturation

Bước 3

Thêm một mặt nạ cho nhóm này để giảm cường độ hạt và khả năng hiển thị, làm cho kết quả tinh tế hơn.

particlesmaskingparticlesmaskingparticlesmasking

9. Tinh chỉnh cuối cùng

Bước 1

Tạo một Layer điều chỉnh Gradient Map trên cùng các Layer và chọn màu #9c7d6b#80b1a7. Thay đổi chế độ lớp này thành Soft Light 100%.

whole scene gradient mapwhole scene gradient mapwhole scene gradient map

Bước 2

Tạo một Layer điều chỉnh Color Balance và thay đổi cài đặt MidtonesHighlights.

whole scene color balance midtones whole scene color balance midtones whole scene color balance midtones
whole scene color balance highlightswhole scene color balance highlightswhole scene color balance highlights

Bước 3

Thêm hai Layer điều chỉnh Photo Filter và chọn màu #71c0f8#72892e.

whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1
whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2

Bước 4

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để tăng độ tương phản của toàn cảnh một chút. Các vùng được chọn hiển thị vị trí vẽ trên mặt nạ Layer.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

Bước 5

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để tăng bóng tối ở phía bên phải. Vẽ trên mặt tươi sáng của cảnh để nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi Layer điều chỉnh này.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

Bước 6

Thêm một Layer điều chỉnh Vibrance để nâng cao hiệu ứng cuối cùng.

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất!

Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích hướng dẫn này và biết thêm được điều gì đó mới mẻ cho các dự án của riêng bạn. Hãy chia sẻ kết quả của bạn hoặc để lại bình luận trong phần bên dưới. Hãy thưởng thức Photoshopping!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads