Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Illustration

Cách vẽ nhân vật rắn Nerd dễ thương trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 18 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Thực hiện theo hướng dẫn này và tìm hiểu cách vẽ nhân vật rắn trông dễ thương trong Adobe Illustrator. Hướng dẫn bao gồm hai phần chính, vẽ phần đầu và vẽ phần thân. Bạn sẽ bắt đầu từ các hình dạng cơ bản và với một vài phương pháp biến dạng liên quan đến Direct Selection Tool, script Round Any Corner, Warp, Roughen và Transform, bạn sẽ dễ dàng vẽ các hình mà bạn cần. Blend Tool cũng đóng một vai trò quan trọng trong hướng dẫn này cùng với một số cọ vẽ Art Brush và Blend tích hợp. Nhân vật rắn này rất thú vị để vẽ ra vì vậy hãy bắt đầu nhé!


1. Bắt đầu một dự án mới

Khởi chạy Illustrator và vào File > New để mở Tài liệu trống New. Nhập tên và thiết lập kích thước, sau đó chọn Pixels làm Units RGB làm Color Mode.

Tiếp theo, vào Edit > Preferences > General và đặt Keyboard Increment thành 1px. Các cài đặt này sẽ giúp bạn trong suốt quá trình vẽ.

diana_snakecharacter_tut_1diana_snakecharacter_tut_1diana_snakecharacter_tut_1

2. Vẽ hình dạng cơ bản của phần đầu

Bước 1

Chọn Polygon Tool và vẽ một đa giác đơn giản có kích thước như hiển thị. Với Direct Selection Tool (A), chỉ chọn hai điểm từ trên cùng, sau đó vào File > Scripts > Round Any Corner và áp dụng Radius 15.

Bạn có thể tải xuống Round Any Corner Script qua Tuts+, cài đặt nó và khởi động lại Illustrator. Bạn sẽ tìm thấy script trong menu File dưới Scripts.

diana_snakecharacter_tut_2diana_snakecharacter_tut_2diana_snakecharacter_tut_2

Bước 2

Sử dụng công cụ Add Anchor Point Tool (+) và thêm một điểm neo ở trên cùng của hình đa giác. Với Direct Selection Tool (A) chỉ chọn điểm này và di chuyển xuống 10px bằng cách nhấn phím mũi tên xuống trên bàn phím của bạn mười lần. Sử dụng công cụ Convert Anchor Point Tool (Shift-C) để tạo chốt chỉnh và biến đổi ba điểm ở trên cùng từ corner thành smooth.

diana_snakecharacter_tut_3diana_snakecharacter_tut_3diana_snakecharacter_tut_3

Bước 3

Chỉ chọn các điểm trái và phải, sau đó vào File > Scripts > Round Any Corner và áp dụng Radius 10. Kết quả là bạn sẽ có được các góc tròn. Bây giờ, chọn bốn điểm đã chỉ định và di chuyển chúng xuống 5px bằng cách nhấn phím mũi tên xuống năm lần.

diana_snakecharacter_tut_4diana_snakecharacter_tut_4diana_snakecharacter_tut_4

Bước 4

Với Add Anchor Point Tool (+), thêm một điểm neo ở giữa phía trên bên trái và bên phải, sau đó di chuyển chúng vào bên trong một chút. Tiếp theo, chỉ chọn các điểm dưới cùng và di chuyển chúng lên 10px.

diana_snakecharacter_tut_5diana_snakecharacter_tut_5diana_snakecharacter_tut_5

Bước 5

Sử dụng lại Add Anchor Point Tool (+) và thêm một điểm neo ở phía dưới bên trái và bên phải của hình. Với Direct Selection Tool (A), chỉ chọn điểm được thêm ở phía bên trái và vào Object > Transform > Move. Trong các trường HorizontalVertical, gõ 5px10px, sau đó nhấn OK. Cũng di chuyển điểm neo được thêm vào ở phía bên phải nhưng sử dụng các cài đặt khác như hiển thị. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chạy script Round Any Corner và áp dụng Radius 20 để biến hai điểm này thành điểm mượt mà.

diana_snakecharacter_tut_6diana_snakecharacter_tut_6diana_snakecharacter_tut_6

Bước 6

Di chuyển các điểm phía dưới một chút vào trong bằng cách sử dụng Phím mũi tên sau đó chạy script Round Any Corner và áp dụng Radius 30.

diana_snakecharacter_tut_7diana_snakecharacter_tut_7diana_snakecharacter_tut_7

Bước 7

Lúc này, hình dạng chính của phần đầu đã xong về mặt cơ bản. Tất cả bạn phải làm là đảm bảo rằng mọi điểm neo đều có hai chốt chỉnh (chúng ta không cần các góc) và các đường cong đều mượt mà. Tôi sẽ đặt tên cho hình dạng này là "basic-head".

diana_snakecharacter_tut_8diana_snakecharacter_tut_8diana_snakecharacter_tut_8

3. Tô màu cho đầu rắn

Bước 1

Copy Paste in Back (Control-B) "basic-head" và khóa hình dạng ban đầu trong giây lát. Chọn Direct Selection Tool (A) và kéo vùng chọn lên các điểm dưới cùng như đã chỉ ra, sau đó di chuyển các điểm này xuống. Đường path màu cam là kết quả bạn sẽ có và tôi sẽ đặt tên cho hình dạng này là "basic-mouth". Tiếp theo, tô màu cho "basic-head" với màu đã chỉ định.

diana_snakecharacter_tut_9diana_snakecharacter_tut_9diana_snakecharacter_tut_9

Bước 2

Copy Paste in Front (Control-F) "basic-head" sau đó đưa nó ra trước mọi thứ bằng cách vào Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]). Bây giờ, sử dụng Ellipse Tool (L) và vẽ một hình elip trên đầu có kích thước như hiển thị. Chọn hình elip này và cũng là bản sao của "basic-head" và nhấn Intersect trong bảng Pathfinder. Tô màu cho hình dạng kết quả với linear gradient như hiển thị và đặt góc đó thành 90 độ.

diana_snakecharacter_tut_10diana_snakecharacter_tut_10diana_snakecharacter_tut_10

Bước 3

Đầu tiên tạo một bản sao khác của "basic-head" ở phía trước sau đó vẽ một hình elip ở trên. Chọn cả hai và nhấn Intersect trong bảng Pathfinder. Tô màu cho hình dạng kết quả với linear gradient như hiển thị và đặt góc thành 90 độ.

diana_snakecharacter_tut_11diana_snakecharacter_tut_11diana_snakecharacter_tut_11

Bước 4

Bây giờ, chọn ba hình dạng màu xanh lá cây được vẽ sau đó vào Object > Blend > Blend Options và chọn 40 Specified Steps. Quay trở lại Object > Blend > Make (Alt-Control-B).

diana_snakecharacter_tut_12diana_snakecharacter_tut_12diana_snakecharacter_tut_12

4. Vẽ miệng rắn

Bước 1

Tạo một bản sao khác của "basic-head" và đưa nó ra phía trước. Chọn "basic-mouth" và "basic-head" và nhấn Subtract trong bảng Pathfinder. Tô màu cho hình dạng kết quả với gradient xuyên tâm như hiển thị. Tôi sẽ đặt tên cho hình dạng này là "mouth".

diana_snakecharacter_tut_13diana_snakecharacter_tut_13diana_snakecharacter_tut_13

Bước 2

CopyPaste in Front (Control-F) "mouth", sau đó dùng Scissors Tool (C) và nhấp vào hai điểm đã chỉ định (1). Điều này sẽ cắt hình dạng đó thành hai đường path và bạn chỉ cần giữ một đường path ở phía dưới (2). Tạo nét Stroke cho đường path này bằng Art Brush có tên "Tapered Stroke" mà bạn có thể tìm thấy trong Brush Libraries Menu > Artistic > Artistic_Ink. Đặt Stroke Weight 0,5pt (3). Thêm một thuộc tính Stroke khác từ menu fly-out của bảng Appearance và để làm điều này, hãy sử dụng Blend Art Brush màu đen. Đặt Stroke Weight thành 0,75 pt (4). Sử dụng các màu nét stroke đã chỉ định.

Tôi đã giải thích cách vẽ Blend Art Brush này trong hướng dẫn xếp hạng sao bóng bẩy của tôi, ở bước 9. Chỉ cần thay kích thước 200 x 5px thì hình này có kích thước 100 x 3px. Đây là phiên bản màu đen nhưng bạn cũng sẽ cần phiên bản màu trắng sau này. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn vẽ cả hai sau đó lưu chúng trong Brush Library.

diana_snakecharacter_tut_14diana_snakecharacter_tut_14diana_snakecharacter_tut_14

5. Vẽ miệng rắn

Bước 1

Vẽ một hình elip có kích thước như hiển thị trên đầu của con rắn (1). Làm biến dạng hình elip này bằng cách di chuyển điểm neo trái và phải ra ngoài một chút và cũng di chuyển chốt chỉnh (2). Tạo một bản sao của "basic-head" và đưa nó ra phía trước (3). Bây giờ, chọn bản sao này và hình dạng mới và nhấn Intersect trong bảng Pathfinder. Tô màu cho hình dạng kết quả với màu sắc đã chỉ định (4). Tôi sẽ đặt tên cho hình dạng này là "snout-1".

diana_snakecharacter_tut_15diana_snakecharacter_tut_15diana_snakecharacter_tut_15

Bước 2

Với Ellipse Tool (L), vẽ một hình elip như trong ảnh, sau đó CopyPaste in Front (Control-F) "snout-1". Chọn bản sao này và hình elip và nhấn Intersect trong bảng Pathfinder. Tô màu cho hình dạng kết quả với linear gradient như hiển thị và đặt góc thành 90 độ. Tôi sẽ đặt tên cho hình dạng này là "snout-2".

diana_snakecharacter_tut_16diana_snakecharacter_tut_16diana_snakecharacter_tut_16

Bước 3

Chọn "snout-1" và "snout-2", sau đó vào Object > Blend > Blend Options và chọn 40 Specified Steps. Quay trở lại Object > Blend > Make (Alt-Control-B).

diana_snakecharacter_tut_17diana_snakecharacter_tut_17diana_snakecharacter_tut_17

6. Vẽ mắt rắn

Bước 1

Sử dụng Ellipse Tool (L) và vẽ hai hình elip 40 x 60px sau đó sắp xếp chúng như trong hình bên dưới. Vẽ hai hình tròn làm nhãn cầu và tô chúng với gradient như hiển thị. Cuối cùng, vẽ hai hình tròn nhỏ hơn và chọn màu trắng làm màu tô.

diana_snakecharacter_tut_18diana_snakecharacter_tut_18diana_snakecharacter_tut_18

Bước 2

Tiếp theo, sử dụng Pen Tool (P) và vẽ ba cặp đường path theo các cạnh của mắt. Tạo nét stroke cho các đường path này bằng Blend Art Brush màu đen sau đó nhấp đúp vào bảng Appearance trên nét stroke đã áp dụng để mở cửa sổ Stroke Options. Ở đó, đặt Colorization thành Tints và nhấn OK. Bây giờ, thay đổi màu nét stroke theo chỉ định. Stroke Weight cho các đường path màu xanh là 2pt và cho 1pt cho phần còn lại.

diana_snakecharacter_tut_19diana_snakecharacter_tut_19diana_snakecharacter_tut_19

Bước 3

Với Pen Tool (P), vẽ bốn hình như bên dưới và chọn màu trắng làm màu tô. CopyPaste in Front (Control-F) các hình dạng này và tô màu cho chúng với một linear gradient từ đen sang trắng. Bây giờ, chọn một trong các hình dạng màu trắng và cũng là bản sao ở trên nó và chọn Make Opacity Mask từ menu fly-out của bảng điều khiển Transparency. Lặp lại tương tự cho các hình dạng khác. Cuối cùng, Group (Control-G) bốn hình phản chiếu thu được và giảm Opacity xuống 50%.

diana_snakecharacter_tut_20diana_snakecharacter_tut_20diana_snakecharacter_tut_20

7. Vẽ lỗ mũi rắn

Bước 1

Sử dụng Ellipse Tool (L) vẽ hai hình elip sau đó sắp xếp chúng trên miệng rắn như trong ảnh. Tô chúng với gradient như hiển thị, sau đó vào Effect > Stylize và áp dụng hiệu ứng Drop Shadow. Sử dụng các cài đặt hiển thị cho lỗ mũi trái và phải.

diana_snakecharacter_tut_21diana_snakecharacter_tut_21diana_snakecharacter_tut_21

Bước 2

Bây giờ bạn cần che bóng đổ đó lại. Đầu tiên, tạo một bản sao của "snout-1" và đặt nó ra trước mọi thứ. Xóa màu tô hiện có. Chọn, bản sao này và cả lỗ mũi và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

diana_snakecharacter_tut_22diana_snakecharacter_tut_22diana_snakecharacter_tut_22

Bước 3

Dùng công cụ Pen Tool (P) và vẽ hai đường path theo các cạnh trên của lỗ mũi. Tạo nét Stroke cho chúng bằng Blend Art Brush màu đen sau đó đặt Colorization thành Tints như bạn đã làm trước đó và thay đổi màu Stroke.

diana_snakecharacter_tut_23diana_snakecharacter_tut_23diana_snakecharacter_tut_23

Bước 4

Vẽ một hình hạnh nhân ("inside-nostril-1"), sau đó vào Object > Transform > Scale, nhập 20% vào trường Scale và nhấn Copy. Bạn sẽ có được hình dạng nhỏ hơn ở giữa và tô màu cho nó bằng màu xanh đậm ("inside-nostril-2"). Sắp xếp hai hình dạng này qua lỗ mũi bên phải sau đó phản chiếu sang phía bên kia.

Chọn "Inside-nostril-1" và "Inside-nostril-2" phía trên lỗ mũi bên phải, sau đó vào Object > Blend > Blend Options và chọn 20 Specified Steps. Quay trở lại Object > Blend > Make (Alt-Control-B). Lặp lại tương tự bằng cách sử dụng "Inside-nostril-1" và "Inside-nostril-2" phía trên lỗ mũi trái.

diana_snakecharacter_tut_24diana_snakecharacter_tut_24diana_snakecharacter_tut_24

Bước 5

Giữa lỗ mũi hãy thêm một vài vết tàn tàn nhang để tăng sự dễ thương. Sắp xếp một vài hình tròn nhỏ như trong ảnh và tô chúng với một gradient xuyên tâm từ đen sang trắng. Group (Control-G) tất cả chúng lại với nhau sau đó thiết lập nhóm này thành Blending Mode Multiply15% Opacity.

diana_snakecharacter_tut_25diana_snakecharacter_tut_25diana_snakecharacter_tut_25

8. Vẽ lưỡi chẻ đôi

Bước 1

Đối với răng nanh của rắn, chỉ cần vẽ hai hình như bên dưới bằng Pen Tool (P). Màu tô đã chỉ định là 5% màu đen. Đặt răng nanh đằng sau miệng của con rắn.

diana_snakecharacter_tut_26diana_snakecharacter_tut_26diana_snakecharacter_tut_26

Bước 2

Bây giờ, hãy vẽ lưỡi chĩa. Đầu tiên, sử dụng Pen Tool (P) và vẽ hai đường path như bên dưới. Tạo nét Stroke cho chúng bằng Art Brush có tên "Tapered - Sharp" mà bạn có thể tìm thấy trong Brush Libraries Menu > Artistic > Artistic_Ink. Đặt độ dày nét stroke như chỉ định. Để biến các nét stroke thành màu tô, hãy vào Object > Expand Appearance rồi Unggroup (Shift-Control-G) hai lần.

Chọn các hình dạng kết quả và nhấn Add trong bảng Pathfinder để có được đường path phức hợp. Lúc này, chỉ cần thực hiện một vài điều chỉnh ở đầu và lưỡi đã sẵn sàng.

diana_snakecharacter_tut_27diana_snakecharacter_tut_27diana_snakecharacter_tut_27

Bước 3

Tô màu cho lưỡi với linear gradient như hiển thị sau đó đặt nó ra phía sau miệng của con rắn.

diana_snakecharacter_tut_28diana_snakecharacter_tut_28diana_snakecharacter_tut_28

9. Vẽ kính cho rắn Nerd

Bước 1

Sử dụng Ellipse Tool (L) để vẽ một hình elip sau đó làm biến dạng nó bằng cách di chuyển một số điểm neo và chốt chỉnh như trong hình ảnh đó. Tô màu cho mắt kính với màu trắng và giảm Opacity xuống 35% (vì lý do rõ ràng rằng tôi đã sử dụng màu khác thay vì màu trắng). Phản chiếu mắt kính bên phải để có được kính bên trái.

diana_snakecharacter_tut_29diana_snakecharacter_tut_29diana_snakecharacter_tut_29

Bước 2

CopyPaste in Front (Control-F) các mắt kính, xóa màu tô và cung cấp cho chúng nét Stroke 9pt với màu bất kỳ. Nhấp vào biểu tượng Align Stroke to Outside trong bảng Stroke (1). Để biến các nét thành tô màu tô, vào Object > Expand Appearance rồi Unggroup (Shift-Control-G) (2). Để sửa đổi hình dạng của các khung, dùng Direct Selection Tool (A) để chọn các điểm đã chỉ định và di chuyển chúng một chút theo hướng như hiển thị bởi các mũi tên (3). Kết quả sẽ như dưới đây (4).

diana_snakecharacter_tut_30diana_snakecharacter_tut_30diana_snakecharacter_tut_30

Bước 3

Với Pen Tool (P) vẽ một hình dạng giống như trong hình ảnh này làm cầu nối hai hình dạng ở hai bên. Bây giờ, chọn các khung, cầu kính và hai góc và nhấn Add trong bảng Pathfinder. Tô màu cho đường path kết quả với màu đen.

diana_snakecharacter_tut_31diana_snakecharacter_tut_31diana_snakecharacter_tut_31

Bước 4

Copy Paste in Front (Control-F) khung hình thu được ở bước trước và thay đổi màu tô (1). CopyPaste in Front (Control-F) khung màu xanh lá cây và di chuyển nó 3px sang bên trái bằng cách nhấn phím mũi tên trái trên bàn phím của bạn (2). Bây giờ, chọn khung màu xanh lá cây và màu cam và nhấn Subtract trong bảng Pathfinder. Tô màu cho hình dạng kết quả với màu trắng và giảm Opacity xuống 40% (3).

diana_snakecharacter_tut_32diana_snakecharacter_tut_32diana_snakecharacter_tut_32

Bước 5

Tiếp theo, vẽ một hình chữ nhật trên cầu kính và tô nó với linear gradient như hiển thị.

diana_snakecharacter_tut_33diana_snakecharacter_tut_33diana_snakecharacter_tut_33

Bước 6

Group (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành kính và vì mọi thứ đều là vectơ, tỷ lệ khoảng 44%. Đặt kính lên mắt của con rắn sau đó đặt chúng ra sau lỗ mũi nhưng ở phía trước miệng. Cuối cùng, vẽ hai hình chữ nhật là chân của kính và đặt chúng phía sau mọi thứ.

diana_snakecharacter_tut_34diana_snakecharacter_tut_34diana_snakecharacter_tut_34

Đầu của con rắn đã sẵn sàng và đây là khuôn mặt dễ thương của nhân vật:

diana_snakecharacter_tut_35diana_snakecharacter_tut_35diana_snakecharacter_tut_35

10. Vẽ các hình dạng cơ bản của thân rắn

Bước 1

Chọn Rounded Rectangle Tool và vẽ hai hình có kích thước như hiển thị. Vào Effect > Warp và áp dụng các hiệu ứng Arc LowerArc Upper. Khi bạn đã hoàn tất, chọn Expand AppearanceUngroup (Shift-Control-G). Tôi sẽ đặt tên cho các hình dạng kết quả là "body-large" và "body-small".

diana_snakecharacter_tut_36diana_snakecharacter_tut_36diana_snakecharacter_tut_36

Dưới đây là các cài đặt mà tôi đã sử dụng:

diana_snakecharacter_tut_36_2diana_snakecharacter_tut_36_2diana_snakecharacter_tut_36_2

Bước 2

Sử dụng Pen Tool (P) để vẽ một đường lượn sóng ở phía bên trái và tạo nét stroke cho nó bằng Art Brush "Tapered - Round". Đặt Stroke Weight2,25pt. Chọn Expand Appearance rồi Ungroup (Shift-Control-G) hai lần. Thực hiện theo chuỗi các hình ảnh và sửa đổi hình dạng này bằng cách di chuyển một số điểm neo. Hình dạng màu xanh là những gì bạn sẽ có và tôi sẽ đặt tên cho nó là "body-neck".

diana_snakecharacter_tut_37diana_snakecharacter_tut_37diana_snakecharacter_tut_37

Bước 3

Đối với đuôi, vẽ một đường lượn sóng khác như trong hình ảnh này. Tạo nét stroke nó với Brush Art "Tapered - Sharp" và đặt Stroke Weight thành 0,56pt. Chọn Expand Appearance rồi Ungroup (Shift-Control-G) hai lần. Làm cho phần dưới của đuôi dày hơn bằng cách di chuyển một số điểm neo.

diana_snakecharacter_tut_38diana_snakecharacter_tut_38diana_snakecharacter_tut_38

11. Tô màu thân của rắn

Bước 1

Đầu tiên, chọn "body-neck" và "body-large" và nhấn Add trong bảng Pathfinder. Hình dạng kết quả được gọi là "body-full". Tô màu cho hình này với gradient từ bên trái và đặt góc thành -90 độ. Sử dụng cùng một gradient cho "body-small" nhưng đặt góc thành 0 độ. Đối với đuôi sử dụng gradient từ bên phải.

diana_snakecharacter_tut_39diana_snakecharacter_tut_39diana_snakecharacter_tut_39

Bước 2

Sử dụng Pen Tool (P) để vẽ một đường path xuyên qua giữa mỗi phần của thân. Bây giờ, chọn "body-full" và đường path màu cam phía trên nó và nhấn Divide trong bảng Pathfinder rồi Ungroup (Shift-Control-G). Bạn sẽ nhận được hai nửa nhưng chỉ giữ lại hình dạng màu xanh nhạt đã chọn bên dưới (có tên là "belly") và xóa phần còn lại. Lặp lại tương tự cho "body-small" và cho đuôi bằng hai đường màu cam khác.

diana_snakecharacter_tut_40diana_snakecharacter_tut_40diana_snakecharacter_tut_40

12. Thêm kết cấu trên bụng của con rắn

Bước 1

Vẽ một đường path hơi cong bằng Pen Tool (P) và tạo cho nó một nét Stroke màu đen 1pt vào lúc này. Kéo nó vào bảng Brushes và chọn New Scatter Brush.

Tiếp theo, vẽ một đường lượn sóng khác trên "body-full" và tạo nét stroke cho nó với Scatter Brush đã lưu. Nếu bạn nhấp đúp vào bảng Appearance trên nét stroke đã áp dụng để mở cửa sổ Stroke Options, bạn có thể thay đổi một số giá trị cho Spacing, RotationSize nếu cần. Điều quan trọng là điểm cuối của mỗi đường path nhỏ để vượt qua các cạnh của "belly". Khi bạn hài lòng với nét stroke của mình, hãy chọn Expand Appearance và Ungroup (Shift-Control-G) hai lần.

Bây giờ, chọn tất cả các đường path nhỏ thu được và Group (Control-G) chúng lại. Tạo một bản sao bởi vì bạn sẽ cần chúng một lần nữa. Chọn nhóm này và "belly" và nhấn Divide trong bảng Pathfinder. Tô màu cho nhóm hình dạng kết quả với gradient xuyên tâm như hiển thị.

diana_snakecharacter_tut_41diana_snakecharacter_tut_41diana_snakecharacter_tut_41

Đây là các cài đặt mà tôi đã sử dụng cho Scatter Brush:

diana_snakecharacter_tut_42diana_snakecharacter_tut_42diana_snakecharacter_tut_42

Bước 2

Đưa ra phía trước bản sao của nhóm các con đường path nhỏ. Tạo nét Stroke cho chúng bằng Blend Art Brush màu đen sau đó sao chép thuộc tính Stroke này bằng cách nhấn biểu tượng Duplicate Selected Item ở dưới cùng của bảng điều khiển Appearance. Chọn thuộc tính Stroke từ dưới cùng, vào Effect > Distort & Transform > Transform và áp dụng cài đặt như hiển thị. Stroke Weight là 1pt và các màu Stroke đã chỉ định (Colorization được đặt thành Tints).

diana_snakecharacter_tut_43diana_snakecharacter_tut_43diana_snakecharacter_tut_43

Bước 3

Tạo một bản sao của bụng và đặt nó phía trước mọi thứ. Xóa màu tô gradient hiện có. Bây giờ, chọn nhóm các đường path đã tạo nét stroke và bản sao của bụng và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

Lặp lại quá trình tương tự để thêm kết cấu này vào hai phần khác của thân ("body-small" và đuôi).

diana_snakecharacter_tut_44diana_snakecharacter_tut_44diana_snakecharacter_tut_44

13. Thêm chi tiết ở phía sau của con rắn

Bước 1

Sử dụng Ellipse Tool (L) để vẽ một vài hình elip và tô chúng với màu đã chỉ định. Xoay và sắp xếp chúng dọc theo cạnh của "body-full" như trong ảnh. Group (Control-G) tất cả các hình elip sau đó vào Effect > Distort & Transform > Roughen và áp dụng các cài đặt hiển thị bên dưới. Khi bạn đã hoàn tất, chọn Expand Appearance.

diana_snakecharacter_tut_45diana_snakecharacter_tut_45diana_snakecharacter_tut_45

Bước 2

Với Pen Tool (P) vẽ một đường path phía sau con rắn. Tạo nét Stroke cho đường path này với phiên bản màu trắng của Blend Art Brush. Đặt thành Opacity 10%.

diana_snakecharacter_tut_46diana_snakecharacter_tut_46diana_snakecharacter_tut_46

Bước 3

CopyPaste in Front (Control-F) "body-full" và đưa nó ra trước mọi thứ bằng cách vào Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]). Xóa màu tô gradient hiện tại. Chọn bản sao này cùng với nhóm các hình elip tối màu và đường path màu trắng và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

Lặp lại quá trình tương tự để thêm các chi tiết này vào hai phần khác của thân.

diana_snakecharacter_tut_47diana_snakecharacter_tut_47diana_snakecharacter_tut_47

14. Thêm các chi tiết vào bụng của con rắn

Với Ellipse Tool (L) vẽ một số hình elip nhỏ và tô chúng với màu đã chỉ định. Sắp xếp chúng dọc theo bụng của con rắn, mỗi cái một hình vuông. Cũng sắp xếp một vài hình elip nhỏ hơn tô màu trắng, từ nơi này sang nơi khác. Làm tương tự trên "body-small" và trên đuôi.

diana_snakecharacter_tut_48diana_snakecharacter_tut_48diana_snakecharacter_tut_48

15. Thêm bóng đổ dưới con rắn

Đầu tiên, vẽ hai hình elip ở dưới cùng của con rắn. Tô màu cho cả hai bằng màu đen nhưng giảm Opacity cho hình elip lớn hơn xuống 0%. Chọn các hình elip, vào Object > Blend > Blend Options và chọn 50 Specified Steps. Quay trở lại Object > Blend > Make (Alt-Control-B). Đặt nhóm pha trộn kết quả đằng sau mọi thứ bằng cách vào Object > Arrange > Send to Back (Shift-Control- [) và bạn đã xong.

diana_snakecharacter_tut_49diana_snakecharacter_tut_49diana_snakecharacter_tut_49

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất.

Tôi hy vọng các bạn đã vui vẻ khi vẽ được nhân vật rắn trông dễ thương này. Tôi biết tôi đã làm được. Đây cũng là hướng dẫn nhân vật đầu tiên của tôi vì vậy hãy cho tôi biết liệu bạn có thích nó hay không nhé.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.