Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Character Design

Làm thế nào để tạo một nhân vật mèo dễ thương trong Adobe Illustrator

Read Time: 29 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong các bước sau, bạn sẽ học cách tạo ra một nhân vật mèo dễ thương trong Adobe Illustrator.

Để bắt đầu, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập một lưới đơn giản và cách tạo các hình dạng chính của đầu bằng cách sử dụng các hình dạng cơ bản cùng với một số hiệu ứng Warp và Rounded Corners. Sử dụng một sự pha trộn đơn giản, hiệu ứng Inner Glow và một số hiệu ứng Gaussian Blur, bạn sẽ học cách thêm bóng đổ và chiều sâu cho các hình dạng vector phẳng của mình.

Tiếp tục, bạn sẽ tìm hiểu cách hiệu ứng Transform có thể làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn và cách thêm một số hiệu ứng bóng đổ gọn gàng bằng cách sử dụng bảng Appearance. Sử dụng một số thủ thuật nét stroke, bạn sẽ tạo ra lông mày và râu. Cuối cùng, bạn sẽ học cách tạo ra một mẫu bàn chân khá đơn giản.

Để có thêm cảm hứng về cách điều chỉnh hoặc phát triển nhân vật cuối cùng của bạn, bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn tài nguyên tại GraphicRiver.

1. Cách tạo tài liệu mới và thiết lập lưới Grid

Nhấn Control - N để tạo tài liệu mới. Chọn Pixels từ menu Units, nhập 850 vào ô chiều rộng và 700 trong ô chiều cao, sau đó nhấp chuột vào nút More Settings. Chọn RGB cho Color Mode, đặt Raster Effects thành Screen (72 ppi), rồi bấm Create Document.

Kích hoạt Grid (View > Show Grid) và Snap to Grid (View > Snap to Grid). Đối với những người mới, bạn sẽ cần một lưới mỗi 10 px, chỉ cần vào Edit > Preferences > Guides & Grid, và nhập 10 vào ô Gridline every 1 trong ô Subdivisions. Cố gắng không được nản chí bởi tất cả các lưới đó - nó sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn và hãy nhớ rằng bạn có thể dễ dàng bật hoặc tắt nó bằng phím tắt Control - ".

Bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ thống lưới của Illustrator trong hướng dẫn ngắn này từ Andrei Stefan: Understanding Adobe Illustrator's Grid System.

Bạn cũng hãy mở bảng Info (Window > Info) để xem trước trực tiếp với kích thước và vị trí của các hình dạng của bạn. Đừng quên đặt đơn vị đo thành pixel từ Edit > Preferences > Units. Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn.

setup gridsetup gridsetup grid

2. Cách tạo đầu

Bước 1

Chọn Ellipse Tool (L) và hướng đến Toolbar của bạn. Hủy bỏ màu sắc từ nét stroke và sau đó chọn màu tô và thiết lập màu sắc của nó thành R=241 G=119 B=44. Di chuyển đến artboard của bạn và chỉ cần tạo ra một hình 400 x 300 px - lưới grid và Snap to Grid sẽ làm cho điều này dễ dàng hơn. Đặt hình tròn này như thể hiện trong hình dưới đây.

ellipseellipseellipse

Bước 2

Bây giờ, bạn sẽ cần một lưới mỗi 5 px. Chỉ cần vào Edit > Preferences > Guides & Grid và nhập 5 vào ô Gridline every.

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo hai hình dạng 100 x 40 px và đặt chúng chính xác như thể hiện trong hình dưới đây. Một lần nữa, lưới này và Snap to Grid sẽ hỗ trợ. Tô màu cho cả hai hình dạng với màu vàng (R=251 G=176 B=59) và sau đó vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập Radius 20 px và sau đó nhấp chuột vào OK.

rectanglerectanglerectangle

Bước 3

Hãy chắc chắn rằng các hình chữ nhật màu vàng của bạn vẫn được chọn và Group chúng lại (Control - G). Với nhóm mới tạo đang được chọn này, hãy vào Effect > Warp > Bulge. Nhập các thuộc tính được hiển thị trong hình sau và sau đó nhấp chuột vào OK.

Tạo một bản sao của nhóm của bạn (Control - C > Control - V) và đặt nó chính xác như thể hiện trong hình thứ hai.

warp bulgewarp bulgewarp bulge

Bước 4

Chọn công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra ba hình 40 x 100 px, và đặt chúng chính xác như thể hiện trong hình dưới đây. Tô màu cho các hình dạng này với cùng màu vàng và sau đó vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập Radius 20 px và sau đó nhấp chuột vào OK.

rounded cornersrounded cornersrounded corners

Bước 5

Group ba hình chữ nhật của bạn lại với nhau (Control - G) và sau đó vào Effect > Warp > Bulge. Nhập các thuộc tính được hiển thị trong hình sau và sau đó nhấp chuột vào OK.

warpwarpwarp

Bước 6

Chọn tất cả các hình dạng đã được thực hiện cho đến nay và Group chúng lại (Control - G). Hãy chắc chắn rằng nhóm mới này đã được chọn và vào Effect > Warp > Fisheye. Nhập các thuộc tính thể hiện trong hình dưới đây, bấm OK, và sau đó vào Object > Expand Appearance.

Với nhóm hình dạng được chọn, nhấn Shift - Control - G ba lần để Ungroup tất cả các nhóm và nhóm con đó. Cuối cùng, bạn sẽ có bảy hình dạng màu vàng và một màu cam.

warp fisheyewarp fisheyewarp fisheye

Bước 7

Chọn bảy hình dạng màu vàng của bạn và biến chúng thành một đường phức hợp (Control - 8 hoặc Object > Compound Path > Make). Chọn hình dạng màu cam và thêm một bản sao ở phía trước (Control - C > Control - F). Chọn nó cùng với đường phức hợp màu vàng của bạn, mở bảng Pathfinder, (Window > Pathfinder) và nhấn vào nút Intersect.

Hãy chắc chắn rằng nhóm kết quả của các hình dạng đã được chọn và biến nó thành một đường phức hợp mới. Chọn nó và hướng đến bảng Appearance (Window > Appearance). Đầu tiên, thay thế màu tô hiện tại bằng R=152 G=78 B=255 và sau đó nhấp chuột vào đoạn văn bản Opacity đó để mở bảng điều khiển Transparency và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

compound pathcompound pathcompound path

Bước 8

Vô hiệu hóa Snap to Grid (Shift - Control - ") và sau đó vào Edit > Preferences > General và đảm bảo rằng Keyboard Increment được đặt thành 1 px.

Chọn hình dạng màu cam của bạn, tạo một bản sao ở phía trước (Control - C > Control - F), và đưa nó lên phía trước (Shift - Control - ]). Chọn bản sao này, thay thế màu cam bằng màu vàng, và sau đó vào Object > Path > Offset Path. Nhập - 5 px Offset và sau đó nhấn OK. Tô màu cho các hình dạng kết quả với một màu xanh dương ngẫu nhiên và sau đó di chuyển nó 10 px lên bằng cách sử dụng nút Mũi tên lên trên bàn phím của bạn.

Chọn lại cả hai hình dạng được thực hiện trong bước này và nhấp chuột vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Tô màu cho hình dạng kết quả với màu đen (R=0 G=0 B=0), giảm Opacity xuống 5% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

offset pathoffset pathoffset path

Bước 9

Chọn hình dạng màu cam của bạn, tạo một bản sao mới ở phía trước (Control - C > Control - F), và đưa nó lên phía trước (Shift - Control - ]). Đảm bảo rằng bản sao này vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Loại bỏ các màu sắc từ màu tô và sau đó chọn nét stroke. Đặt màu thành màu đen, giảm Opacity xuống 5%, thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và sau đó nhấp chuột vào chi tiết Stroke của văn bản đó để mở bảng điều khiển Stroke. Đặt Weight thành 20 px, và đừng quên chọn Align Stroke to Inside.

strokestrokestroke

Bước 10

Chọn hình dạng màu cam của bạn, tạo một bản sao mới ở phía trước (Control - C > Control - F), và đưa nó lên phía trước (Shift - Control - ]). Đảm bảo rằng bản sao này vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance.

Đặt màu tô thành màu xanh và sau đó vào Effect > Stylize > Inner Glow. Nhập các thuộc tính thể hiện trong hình dưới đây, bấm OK, và sau đó vào Object > Expand Appearance.

Đảm bảo rằng nhóm kết quả vẫn được chọn và hướng đến bảng Layers. Mở layer hiện có, xem kỹ nhóm đã chọn của bạn và sau đó Ungroup nó (Shift - Control - G). Xóa hình dạng màu xanh và chọn hình dạng bị che còn lại.

Di chuyển đến bảng Appearance hoặc bảng Transparency (Window > Transparency), giảm Opacity xuống 30% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light. Quay lại bảng Layers và chỉ cần khóa hình dạng bị che của bạn để đảm bảo rằng bạn sẽ không vô tình chọn hoặc di chuyển nó sau này.

inner glowinner glowinner glow

Bước 11

Kích hoạt tính năng Snap to Grid (Control - "). Sử dụng Ellipse Tool (L), tạo ra một hình 200 x 50 px và đặt nó như thể hiện trong hình dưới đây. Tô màu cho hình tròn này với màu trắng (R=255 G=255 B=255), giảm Opacity xuống 50%, thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và sau đó vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập Radius 20 px và nhấn OK.

gausssian blurgausssian blurgausssian blur

Bước 12

Vô hiệu hóa Snap to Grid (Control - "). Chọn hình dạng màu cam của bạn và vào Object > Path > Offset Path. Nhập - 120 px Offset và nhấn OK. Chọn hình dạng kết quả, di chuyển nó 20 px lên trên, và thay thế màu hiện tại với màu tô R=243 G=158 B=93.

Hướng vào Toolbar của bạn và chỉ cần nhấp đúp chuột vào Blend Tool để mở cửa sổ Blend Options. Chọn Specified Steps từ trình đơn Spacing và nhập 50 vào ô màu trắng đó. Chọn lại hình dạng màu cam của bạn cùng với hình dạng được tạo trong bước này và nhấn Alt - Control - B để tạo hỗn hợp mới. Cuối cùng, mọi thứ sẽ trông giống như trong hình ảnh thứ hai.

blend toolblend toolblend tool

Bước 13

Hướng vào bảng Layers. Đầu tiên, khóa layer hiện tại và đổi tên nó thành "Head". Sử dụng nút Create New Layer đó để thêm layer thứ hai, đổi tên thành "Eyes" và chọn nó.

Kích hoạt tính năng Snap to Grid (Control - "). Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L), tạo ra một hình 90 x 100 px, tô nó với màu xanh dương, và đặt nó chính xác như thể hiện trong hình dưới đây.

layers panellayers panellayers panel

3. Cách tạo đôi mắt

Bước 1

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu xanh của bạn vẫn được chọn và tạo hai bản sao ở phía trước (Control - C > Control - F > Control - F). Chọn bản sao trên cùng và di chuyển nó lên 5 px 10 px qua phải.

Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấp chuột vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Tô màu cho hình dạng kết quả với linear gradient được hiển thị bên dưới và giảm Opacity xuống 25%. Hãy nhớ rằng số không màu vàng từ hình ảnh Gradient (Window > Gradient) là phần trăm của Opacity.

minus frontminus frontminus front

Bước 2

Chọn lại hình dạng màu xanh của bạn và tạo một bản sao mới ở phía trước (Control - C > Control - F). Sử dụng Ellipse Tool (L), tạo ra một hình 70 x 80 px, làm cho nó thành màu xanh lá cây, và đặt nó như thể hiện trong hình đầu tiên.

Chọn cả hai hình dạng được thực hiện trong bước này và nhấp chuột vào nút Intersect từ bảng Pathfinder. Tô màu cho các hình dạng kết quả với màu trắng, giảm Opacity của nó đến 25%, và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

intersectintersectintersect

Bước 3

Chọn công cụ Ellipse Tool (L), tạo ra một hình 25 x 35 px, tô màu R=63 G=60 B=54, và đặt nó như thể hiện trong hình đầu tiên. Sử dụng cùng một công cụ, tạo một hình tròn 10 px và 5 px. Tô màu cho cả hai hình dạng với màu trắng và đặt chúng như thể hiện trong hình thứ hai.

Tạo một hình 25 x 50 px, làm cho nó màu trắng, và đặt nó như thể hiện trong hình thứ ba. Giảm Opacity xuống 25% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

ovalovaloval

Bước 4

Chọn hình dạng màu xanh dương của bạn và thay thế màu xanh đó bằng radial gradient được hiển thị bên dưới. Sử dụng công cụ Gradient Tool (G) để kéo dài gradient như thể hiện trong hình dưới đây, và sau đó vào bảng Appearance. Chọn màu tô và vào Effect > Stylize > Inner Glow. Nhập các thuộc tính được hiển thị trong hình sau, sau đó bấm OK.

radial gradientradial gradientradial gradient

Bước 5

Hãy chắc chắn rằng hình dạng mắt chính của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance. Chọn màu tô hiện có và nhân đôi nó bằng cách sử dụng nút Duplicate Selected Item.

Chọn phần màu tô phía dưới, loại bỏ hiệu ứng Outer Glow hiện có, và sau đó vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập các thuộc tính được hiển thị trong cửa sổ bên trái (trong hình dưới đây), nhấn OK, và sau đó trở lại Effect > Stylize > Drop Shadow. Lần này, nhập các thuộc tính được hiển thị trong cửa sổ bên phải và sau đó nhấp chuột vào OK.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

Bước 6

Hãy chắc chắn rằng hình dạng mắt chính của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance. Sử dụng nút Add New Fill để thêm phần tô màu thứ ba, chọn nó, và sau đó kéo nó xuống dưới hai màu tô khác. Giảm Opacity xuống 10% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light, áp dụng linear gradient hiển thị bên dưới, và sau đó vào Effect > Path > Offset Path. Nhập 10 px Offset và sau đó nhấn OK.

linear gradientlinear gradientlinear gradient

Bước 7

Hãy chắc chắn rằng hình dạng mắt chính của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance. Chọn nét stroke và làm cho nó màu trắng. Căn chỉnh nó với bên trong, đặt Weight thành 2 px, giảm Opacity xuống 15% và thay đổi Blending Mode thành Overlay.

stroke whitestroke whitestroke white

Bước 8

Hãy chắc chắn rằng hình dạng mắt chính của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance. Sử dụng nút Add New Stroke để thêm stroke thứ hai và chọn nó. Thay đổi màu thành màu đen, căn chỉnh với bên ngoài và Weight là 2 px, sau đó giảm Opacity xuống 10% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

stroke blackstroke blackstroke black

Bước 9

Sử dụng Ellipse Tool (L), tạo ra một hình 85 x 75 px và đặt nó chính xác như thể hiện trong hình dưới đây. Loại bỏ màu bất kỳ từ màu tô và chọn nét stroke. Đặt màu thành R=241 G=88 B=17 và tăng Weight lên 10 px.

Hãy chắc chắn rằng hình dạng mới này vẫn được chọn và vào Object > Path > Add Anchor Points. Chuyển sang Direct Selection Tool (A), chọn năm điểm neo được đánh dấu trong hình ảnh bên dưới và chỉ cần xóa chúng bằng cách sử dụng nút Delete trên bàn phím của bạn. Cuối cùng, mọi thứ sẽ trông giống như trong hình ảnh thứ hai.

direct selection tooldirect selection tooldirect selection tool

Bước 10

Đảm bảo rằng đường path màu cam của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance. Mở bảng điều khiển Stroke, chọn nút Round Cap, và sau đó chọn Width Profile 4 từ danh sách Profile đó.

round capround capround cap

Bước 11

Đảm bảo rằng đường path màu cam của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Chọn nét stroke hiện tại và nhân đôi nó. Chọn stroke dưới cùng, tăng Weight lên 20 px, và thay màu hiện tại với R=241 G=119 B=44.

Khi bạn đã hoàn tất, chọn tất cả các hình dạng tạo thành con mắt và Group chúng lại (Control - G).

add new strokeadd new strokeadd new stroke

Bước 12

Hãy chắc chắn rằng nhóm các hình dạng tạo nên con mắt được chọn và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo thanh trượt Move - Horizontal đó tới 180 px, đánh dấu vào ô Reflect X, nhập 1 vào ô Copies đó, sau đó nhấp chuột vào OK.

transformtransformtransform

4. Cách tạo mũi

Bước 1

Hãy hướng đến bảng Layers. Khóa layer "Eyes" của bạn và sau đó thêm một layer thứ ba và chắc chắn rằng nó nằm ở trên cùng của bảng điều khiển. Chọn layer mới này và đổi tên nó thành "Nose".

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và tạo ra một hình 60 x 35 px. Tô màu cho nó với R=98 G=64 B=50 và đặt nó chính xác như thể hiện trong hình đầu tiên. Hướng vào phía dưới cùng của hình chữ nhật mới này và chuyển sang Delete Anchor Point Tool ( - ). Đơn giản chỉ cần nhấp chuột vào điểm neo bên phải để loại bỏ nó và sau đó chọn Direct Selection Tool (A). Chọn điểm neo bên trái và kéo nó 30 px sang bên phải. Cuối cùng, hình chữ nhật màu nâu của bạn sẽ biến thành một hình tam giác, như thể hiện trong hình thứ hai.

delete anchor point tooldelete anchor point tooldelete anchor point tool

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng hình chữ nhật màu nâu của bạn vẫn được chọn và vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập Radius 10 px, nhấn OK, và sau đó vào Effect > Warp > Arc Upper. Nhập các thuộc tính hiển thị dưới đây, bấm OK, và sau đó vào Effect > Warp > FishEye. Nhập các thuộc tính được hiển thị trong hình sau và sau đó nhấp chuột vào OK.

nose shapenose shapenose shape

Bước 3

Tắt Snap to Grid (Control - ") Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu nâu của bạn được chọn và tạo hai bản sao ở phía trước (Control - C > Control - F > Control - F). Chọn bản sao trên cùng và di chuyển nó lên 3 px. Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấp chuột vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Tô màu cho hình dạng kết quả với màu đen, giảm Opacity của nó xuống 10% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

minus frontminus frontminus front

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu nâu của bạn được chọn và tạo hai bản sao ở phía trước (Control - C > Control - F > Control - F). Chọn bản sao trên cùng và di chuyển nó lên 10 px. Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấp chuột vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Tô màu cho hình dạng kết quả với màu đen, giảm Opacity của nó xuống 10% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

minus frontminus frontminus front

Bước 5

Kích hoạt Snap to Grid (Control - "). Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình dạng 20 x 5 px và đặt nó như hình dưới đây, tô nó với màu trắng, giảm Opacity xuống 30% và thay đổi Blending Mode sang Overlay.

highlighthighlighthighlight

Bước 6

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu nâu của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance. Chọn nét stroke và làm cho nó thành màu đen. Đặt căn chỉnh với bên ngoài và Weight là 2 px, sau đó hạ thấp Opacity xuống 10% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

strokestrokestroke

Bước 7

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu nâu của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance. Chọn màu tô vào và vào Effect > Stylize > Inner Glow. Nhập các thuộc tính thể hiện trong hình dưới đây, nhấn OK, và sau đó áp dụng hai hiệu ứng Drop Shadow được hiển thị bên dưới.

inner glowinner glowinner glow

5. Cách Tạo cái miệng

Bước 1

Quay lại bảng Layers và khóa layer "Nose" của bạn. Thêm một layer thứ tư và kéo nó bên dưới layer "Nose" của bạn. Đổi tên nó thành "Mouth" và chắc chắn rằng nó đã được chọn.

Chọn công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình 40 x 50 px, và đặt nó chính xác như thể hiện trong hình đầu tiên. Tô màu cho nó với màu xanh lá cây ngẫu nhiên và vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập Radius 20 px, nhấp chuột vào OK, và sau đó vào Object > Expand Appearance. Nhân đôi hình dạng kết quả (Control - C > Control - V) và đặt bản sao như thể hiện trong hình thứ hai.

green rounded rectanglegreen rounded rectanglegreen rounded rectangle

Bước 2

Chọn công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình 30 x 50 px và đặt nó chính xác như thể hiện trong hình đầu tiên. Tô màu cho nó với màu đỏ ngẫu nhiên và vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập Radius 15 px, nhấn OK, và sau đó vào Object > Expand Appearance.

red rounded rectanglered rounded rectanglered rounded rectangle

Bước 3

Chọn hai hình dạng màu xanh lá cây của bạn và thêm các bản sao ở phía trước (Control - C > Control - F). Chọn những bản sao này cùng với hình chữ nhật tròn màu đỏ và nhấp chuột vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Chọn hình dạng kết quả và thay thế màu tô dạng phẳng đó bằng linear gradient được hiển thị trong hình sau.

linear gradientlinear gradientlinear gradient

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu đỏ của bạn vẫn được chọn và áp dụng ba hiệu ứng Drop Shadow (Effect > Stylize > Drop Shadow) được hiển thị trong hình dưới đây.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

Bước 5

Sử dụng Pen Tool (P), tạo một đường path dọc 20 px và đặt nó như thể hiện trong hình dưới đây. Hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance. Loại bỏ bất kỳ màu nào từ màu tô và chọn nét stroke. Đặt màu đó thành đen, thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và sau đó mở bảng điều khiển Stroke. Đặt Weight thành 5 px và chọn Width Profile 1 từ danh sách Profile đó.

stroke profilestroke profilestroke profile

Bước 6

Xóa hình dạng màu xanh lá bên phải. Chọn một hình bên trái và thêm một bản sao ở phía trước (Control - C > Control - F). Chọn bản sao này và hướng đến bảng Appearance. Loại bỏ màu tô và chọn nét stroke. Đặt màu thành R=98 G=64 B=50 và tăng Weight lên 4 px.

brown strokebrown strokebrown stroke

Bước 7

Hãy chắc chắn rằng hình chữ nhật tròn của bạn được tô với stroke màu nâu (đã thực hiện trong bước trước) vẫn được chọn và chọn Direct Selection Tool (A). Chọn hai điểm neo được đánh dấu trong hình ảnh đầu tiên và Xóa chúng. Giữ đường path còn lại được chọn và hướng đến bảng Appearance. Mở bảng Stroke và chọn Width Profile 4 từ danh sách Profile đó.

delete anchor pointdelete anchor pointdelete anchor point

Bước 8

Đối với bước này, bạn sẽ cần một lưới mỗi 1 px. Chỉ cần vào Edit > Preferences > Guides & Grid và nhập 1 vào Gridline every.

Chọn công cụ Ellipse Tool (L) và tạo ra một hình tròn 4 px. Đặt nó như thể hiện trong hình đầu tiên và thiết lập màu sắc thành R=98 G=64 B=50.

Chọn hình chữ nhật tròn màu xanh lá cây của bạn, giảm Opacity của nó xuống 40% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và sau đó áp dụng linear gradient hiển thị dưới đây. Đừng quên rằng số không màu vàng từ hình ảnh Gradient là tỷ lệ phần trăm Opacity.

brown circlebrown circlebrown circle

Bước 9

Chọn ba hình dạng được đánh dấu trong hình ảnh sau đây, Group chúng lại (Control - G), và sau đó vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị trong hình sau và sau đó nhấp chuột vào OK.

transformtransformtransform

6. Cách tạo râu mèo

Bước 1

Quay trở lại gridline every 5 px - chỉ cần vào Edit > Preferences > Guides & Grid và nhập 5 vào Gridline every. Chọn công cụ Ellipse Tool (L) và tạo ba hình tròn 10 px. Tô màu cho các hình dạng này với R=241 G=119 B=44 và đặt chúng như thể hiện trong hình dưới đây.

circlescirclescircles

Bước 2

Sử dụng Pen Tool (P), vẽ ba đường path đơn giản như được hiển thị trong hình dưới đây. Chọn chúng và hướng đến bảng Appearance. Loại bỏ màu tô bất kỳ và sau đó chọn nét stroke. Áp dụng linear gradient hiển thị bên dưới và sau đó mở bảng điều khiển Stroke. Đặt Weight thành 3 px, chọn Round Cap, và sau đó chọn Width Profile 4 từ danh sách Profile đó.

whiskerswhiskerswhiskers

Bước 3

Chọn ba hình tròn và ba đường path tạo thành râu, Group chúng lại (Control - G), và sau đó vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị trong hình sau và sau đó nhấp chuột vào OK.

transformtransformtransform

7. Cách tạo tai

Bước 1

Hướng vào bảng Layers. Khóa layer "Mouth" của bạn và sau đó thêm một layer thứ năm và chắc chắn rằng nó nằm ở phía trên cùng của bảng điều khiển. Chọn layer mới này và đổi tên thành "Ears".

Chọn công cụ Pen Tool (P), tạo ra một hình đơn giản như thể hiện trong hình dưới đây, và tô màu R=241 G=88 B=17.

pen toolpen toolpen tool

Bước 2

Sử dụng Pen Tool (P), tạo ra một hình đơn giản như thể hiện trong hình đầu tiên và tô màu R=20 G=76 B=0. Sử dụng cùng một công cụ, tạo một hình tam giác giống như hình được hiển thị trong hình thứ hai và tô nó với linear gradient như được hiển thị bên dưới.

pen toolpen toolpen tool

Bước 3

Quay lại bảng Layers và kéo layer "Ears" của bạn xuống cuối bảng điều khiển, bên dưới layer "Head" đó. Đảm bảo rằng layer "Ears" vẫn được chọn.

Chọn ba hình dạng tạo nên tai của bạn, Group chúng lại (Control - G), và sau đó vào Effect > Warp > Bulge. Nhập các thuộc tính được hiển thị dưới đây, bấm OK, và sau đó vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị trong hình sau và sau đó nhấp chuột vào OK.

ear groupear groupear group

Bước 4

Hướng vào bảng Layers, khóa layer "Ears" và sau đó mở khóa layer "Head" và chọn nó. Chọn công cụ Ellipse Tool (L), và tạo ra hai hình dạng 40 x 5 px, một hình dạng 50 x 5 px, và một hình dạng 60 x 5 px. Tô màu cho tất cả bốn hình dạng với R=241 G=88 B=17 và đặt chúng như thể hiện trong hình đầu tiên, và sau đó biến chúng thành một đường phức hợp (Control - 8).

Hãy chắc chắn rằng đường path phức hợp mới của bạn vẫn được chọn và chọn Anchor Point Tool (Shift - C). Đơn giản chỉ cần nhấp chuột vào tất cả các điểm neo trái và phải và mọi thứ sẽ trông như thể hiện trong hình thứ hai. Khi bạn đã hoàn tất, di chuyển đến bảng Appearance và giảm Opacity của đường path phức hợp xuống 30%.

anchor point toolanchor point toolanchor point tool

8. Cách tạo mẫu chân

Bước 1

Quay lại bảng Layers và khóa layer "Head" của bạn. Thêm một layer mới và đặt tên là "Bg". Kéo nó xuống dưới cùng của bảng điều khiển và đảm bảo rằng nó vẫn được chọn cho đến khi kết thúc hướng dẫn này.

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một hình vuông 100 px và tô nó với màu vàng.

yellow squareyellow squareyellow square

Bước 2

Đối với các bước sau, bạn sẽ cần một lưới mỗi 1 px, vì vậy hãy vào Edit > Preferences > Guides & Grid và nhập 1 vào Gridline every.

Hướng vào góc dưới bên phải của hình chữ nhật màu vàng của bạn và chọn công cụ Rectangle Tool (M). Tạo một hình 24 x 14 px, tô nó với màu trắng, và đặt nó chính xác như thể hiện trong hình đầu tiên. Chuyển sang công cụ Add ​​Anchor Point Tool (+) và thêm một điểm neo mới vào hình chữ nhật màu trắng của bạn, như thể hiện trong hình đầu tiên.

Hướng vào phía trên cùng của hình chữ nhật màu trắng của bạn và chọn công cụ Direct Selection Tool (A). Chọn điểm neo bên trái và kéo nó 1 px sang bên trái, chọn điểm neo bên phải và kéo nó 1 px sang bên trái, sau đó chọn điểm neo ở giữa và kéo nó 2 px lên trên. Cuối cùng, hình dạng màu trắng của bạn sẽ trông giống như trong hình ảnh thứ hai.

white rectanglewhite rectanglewhite rectangle

Bước 3

Hãy chắc chắn rằng hình dạng màu trắng của bạn vẫn được chọn và vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập Radius 8 px, nhấn OK, và sau đó vào Effect > Warp > Arc Lower. Nhập các thuộc tính thể hiện trong hình dưới đây, bấm OK, và sau đó vào Effect > Warp > Arc Upper. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới, nhấp chuột vào OK, sau đó vào Object > Expand Appearance.

warpwarpwarp

Bước 4

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L), tạo ra hai hình dạng 10 x 12 px và hai hình dạng 10 x 11 px, và sau đó đặt chúng như thể hiện trong hình dưới đây.

ovalovaloval

Bước 5

Chọn hình dạng 10 x 12 px bên phải của bạn và chọn Rotate Tool (R). Giữ nút Alt từ bàn phím của bạn và chỉ cần nhấp chuột vào điểm neo dưới cùng của hình dạng mà bạn đã chọn. Điều này sẽ đặt điểm giữa tại vị trí đó và ngay lập tức mở cửa sổ Rotate. Đặt Angle thành - 15 độ và hình dạng bạn đã chọn sẽ xoay 15 độ theo vị trí của điểm giữa đó. Di chuyển đến hình dạng 10 x 11 px bên phải và lặp lại cùng lệnh xoay.

rotate toolrotate toolrotate tool

Bước 6

Chọn hình dạng 10 x 12 px bên trái của bạn và chọn Rotate Tool (R). Một lần nữa, giữ nút Alt đó và đặt điểm giữa lên điểm neo dưới cùng của hình dạng mà bạn đã chọn. Đặt Angle thành 15 độ và sau đó nhấp chuột vào OK. Di chuyển sang hình dạng 10 x 11 px bên trái và lặp lại cùng lệnh xoay.

center pointcenter pointcenter point

Bước 7

Tiếp tục hướng đến những hình dạng hình bầu dục đã xoay, chọn công cụ Anchor Point Tool (Shift - C), và chỉ cần nhấp chuột vào các điểm neo trên cùng.

anchor point toolanchor point toolanchor point tool

Bước 8

Chọn năm hình dạng tạo thành chân và đặt màu tô là màu đen. Chọn hình vuông màu vàng, hướng đến bảng Appearance, và đơn giản là tắt khả năng hiển thị cho màu tô hiện tại. Chọn lại hình vuông này cùng với năm hình dạng tạo thành chân và chỉ cần kéo chúng vào trong bảng Swatches (Window > Swatches) để lưu chúng dưới dạng một mẫu.

save patternsave patternsave pattern

9. Cách tạo nền

Bước 1

Quay trở lại gridline every 5 px, vì vậy chỉ cần vào Edit > Preferences > Guides & Grid và nhập 5 vào Gridline every. Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình 860 x 710 px, đảm bảo rằng nó bao gồm toàn bộ bản vẽ của bạn, và thiết lập màu sắc thành R=176 G=203 B=111.

green rectanglegreen rectanglegreen rectangle

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng hình chữ nhật màu xanh lá cây của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance. Thêm một màu tô mới và áp dụng mẫu bàn chân của bạn từ bảng Swatches. Giảm Opacity xuống 25%, thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và sau đó vào Effect > Distort & Transform > Transform. Bỏ chọn ô Transform Objects và đảm bảo rằng ô Transform Patterns được chọn, thiết lập Angle là 45 độ, sau đó nhấp chuột vào OK.

apply patternapply patternapply pattern

Bước 3

Hãy chắc chắn rằng hình chữ nhật màu xanh lá cây của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm màu tô thứ ba, giảm Opacity của nó xuống 70%, thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và sau đó áp dụng radial gradient như hình dưới đây.

radial gradientradial gradientradial gradient

Bước 4

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L), tạo ra một hình 440 x 350 px, tô màu màu đen, và đặt nó như thể hiện trong hình dưới đây. Giảm Opacity xuống 20%, thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và sau đó vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập Radius 30 px và nhấn OK.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

Bước 5

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L), tạo ra một hình 380 x 250 px, tô nó với màu đen, và đặt nó như thể hiện trong hình dưới đây. Hãy chắc chắn rằng hình dạng này vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance. Chọn màu tô, giảm Opacity của nó xuống 50%, thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và sau đó vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập Radius 20 px và nhấn OK.

Quay trở lại bảng Appearance và thêm một màu đen thứ hai. Giảm Opacity xuống 10% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

Bước 6

Sử dụng Ellipse Tool (L), tạo ra một hình 380 x 280 px, tô nó với màu đen, và đặt nó như thể hiện trong hình dưới đây. Giảm Opacity xuống 30%, thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và sau đó vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập Radius 20 px và nhấn OK.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất!

Đây là cách bản vẽ thể hiện. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể áp dụng các kỹ thuật này trong các dự án tương lai của bạn. Đừng ngần ngại chia sẻ kết quả cuối cùng của bạn trong phần bình luận.

Vui lòng điều chỉnh thiết kế cuối cùng và biến nó thành của riêng bạn. Bạn có thể tìm thấy một số nguồn cảm hứng tuyệt vời tại GraphicRiver, với các giải pháp thú vị để cải thiện thiết kế của bạn.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads