Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Vector

Cách tạo ra hiệu ứng chữ lông mèo Cheshire Cat trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 18 min
This post is part of a series called Alice in Wonderland Week.
How to Create an Alice in Wonderland Inspired Afternoon Tea Invite in Adobe InDesign
How to Create an Alice in Wonderland Tea Party Scene in Adobe Illustrator

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Làm theo hướng dẫn này và tìm hiểu cách tạo hiệu ứng chữ lấy cảm hứng từ chú mèo Cheshire Cat trong Adobe Illustrator. Bạn sẽ được tìm hiểu một cách mới để tạo ra diện mạo của bộ lông và cũng sử dụng một cọ mẫu để thêm lông thú cho một cái nhìn chi tiết hơn. Và hướng dẫn này sẽ không thể hoàn thành nếu không có một nụ cười của chú mèo nhe răng. Hãy bắt đầu nhé!

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm các hiệu ứng chữ hoặc các nhân vật hoạt hình, hãy tham khảo GraphicRiver và bạn chắc chắn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm ở đó.

Tài sản hướng dẫn

Để hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ cần các nội dung sau:

1. Cách mở một tài liệu mới

Khởi chạy Illustrator và mở một tài liệu trống. Nhập tên vào cho tập tin của bạn, đặt kích thước và sau đó đặt Pixels UnitsRGB làm Color Mode.

Tiếp theo, vào Edit > Preferences > General và thiết lập Keyboard Increment thành 1 px và vào Units để chắc chắn rằng chúng được thiết lập như trong hình dưới đây. Tôi thường làm việc với các thiết lập này và chúng sẽ giúp bạn trong suốt quá trình vẽ.

how to open new illustrator documenthow to open new illustrator documenthow to open new illustrator document

2. Cách tạo và bóp méo chữ

Bước 1

Dùng công cụ Type Tool (T) và viết chữ "MEOW" trên artboard của bạn bằng Jungle Fever Font, kích thước 160 pt. Chọn Expand Appearance từ trình đơn Object để có các chữ cái riêng lẻ và Ungroup (Shift-Control-G) nếu cần.

how to write the Meow texthow to write the Meow texthow to write the Meow text

Bước 2

Hướng đến chữ “M”. Sử dụng công cụ Delete Anchor Point Tool (-) để xóa một số điểm ở trên cùng để có được một cạnh thẳng (1). Bây giờ, dùng công cụ Pen Tool (P) và vẽ một hình dạng giống như hình dưới đây để mô phỏng bộ lông của Cheshire Cat (2). Tiếp tục với hình dạng của đôi tai và đặt chúng ra phía sau (3).

how to distort the letter Mhow to distort the letter Mhow to distort the letter M

Bước 3

Hướng đến chữ "W". Sử dụng công cụ Add ​​Anchor Point Tool (+) để thêm một điểm ở trên cùng của chân trái và bóp méo hình dạng đó để mô phỏng một phần lông khác (1).

Chuyển sang Pen Tool (P) và vẽ hình dạng của đuôi (2). Sau đó, chọn chữ cái cùng với cái đuôi và nhấn Unite trong bảng Pathfinder để hợp nhất chúng thành một hình duy nhất (3).

how to distort the letter Whow to distort the letter Whow to distort the letter W

Bước 4

Xoay và di chuyển chữ “E” gần chữ “M” (1). Tiếp theo, xóa chữ cái hiện tại “O” và vẽ hình dạng giống quả trứng (2). Tỉ lệ chữ “W” một chút, xoay nó và dời nó qua chữ “O” (3). Lúc này, chữ này đã sẵn sàng.

how to arrange the texthow to arrange the texthow to arrange the text

3. Cách tạo các sọc trên chữ

Bước 1

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) để vẽ một vài đường path trên chữ “M” và kéo một số qua chữ “E” để tạo ra một cái nhìn tiếp nối (các đường màu xanh). Sử dụng Width Profile 1 để tạo đường stroke những đường path này và chọn Stroke Weights khác với 14 pt, 12 pt, và thậm chí là 10 pt.

how to draw stripes on letter Mhow to draw stripes on letter Mhow to draw stripes on letter M

Bước 2

Hướng đến chữ “E”. Đầu tiên, tạo bản sao của ba đường path màu xanh lá cây đi qua cả hai chữ cái vì bạn sẽ cần các bản sao sau này. Sau đó, vẽ thêm nhiều đường path để che các vùng tự do (đường path màu xanh). Sử dụng Width Profile 1 một lần nữa và chọn Stroke Weights khác với 12 pt18 pt.

how to draw stripes on letter Ehow to draw stripes on letter Ehow to draw stripes on letter E

Bước 3

Bây giờ, tập trung vào chữ “O” và vẽ bốn đường path với Stroke 10, 12 và 14 pt (1). Tiếp theo, vẽ một đường dài đi qua chữ "W", và để lại một số không gian trống ở góc dưới cùng bên trái cho nụ cười nhe răng của chú mèo Cheshire Cat (2).

Tiếp tục vẽ nhiều đường path lượn sóng lên chữ "W" và đừng quên nhân đôi đường path màu xanh lá cho sau này (3).

how to draw stripes on letter O and Whow to draw stripes on letter O and Whow to draw stripes on letter O and W

Bước 4

Hãy quay lại ký tự “M”. Chọn tất cả các đường path và chọn Expand Appearance từ trình đơn Object để chuyển chúng từ các nét stroke thành màu fill. Vẫn chọn nó và vào Object > Compound Path > Make (Control-8) (1). Tạo một bản sao ở phía trước của đường compound path kết quả để sử dụng sau này.

Sao chép Dán ở mặt trước (Control-F) chữ "M"; sau đó chọn bản sao này cùng với đường compound path sọc và nhấn Minus Front trong bảng Pathfinder (2). Nếu bạn có được một nhóm các hình dạng như kết quả, cũng vào Object > Compound Path > Make (Control-8). Tô màu cho đường compound path mới thu được với màu xám tại thời điểm này (3).

how to create the pink fur compound path for letter Mhow to create the pink fur compound path for letter Mhow to create the pink fur compound path for letter M

Bước 5

Chọn chữ cái màu hồng ban đầu và sau đó Sao chép và Dán ở mặt trước (Control-F) một lần nữa. Trong khi bản sao này vẫn được chọn, cũng chọn bản sao của đường compound path sọc đã thực hiện trong bước trước đó và nhấn Intersect trong bảng Pathfinder (1). Nếu bạn có được một nhóm các hình dạng kết quả, hãy vào Object > Compound Path > Make (Control-8). Bạn sẽ có được một đường compound path sọc mới (2).

how to create the pink striped fur compound path for letter Mhow to create the pink striped fur compound path for letter Mhow to create the pink striped fur compound path for letter M

Bước 6

Hướng đến chữ “E” và chọn tất cả các đường path đi qua nó (1). Chọn Expand Appearance từ trình đơn Object để biến chúng thành màu fill và sau đó vào Object > Compound Path > Make (Control-8). Tạo một bản sao ở phía trước đường compound path sọc.

Chọn chữ màu hồng và sau đó Sao chép và Dán ở mặt trước (Control-F). Giữ bản sao này được chọn cùng với đường compound path sọc và nhấn Minus Front trên bảng Pathfinder. Cũng vào Object > Compound Path > Make (Control-8) và tô màu cho hình dạng kết quả với màu xám (2).

Tạo một bản sao khác trước chữ màu hồng. Trong khi bản sao này vẫn được chọn, cũng chọn bản sao của đường compound path sọc đã tạo trước đó và nhấn Intersect trên bảng Pathfinder. Nếu bạn nhận được một nhóm các hình dạng như là kết quả, hãy vào Object > Compound Path > Make (Control-8). Bạn sẽ có được một đường compound path sọc mới (3).

how to create the fur compound paths for letter Ehow to create the fur compound paths for letter Ehow to create the fur compound paths for letter E

Bước 7

Thực hiện theo phương pháp đã giải thích ở trên và áp dụng nó cho các chữ cái “O” và “W” để có được các đường compound path mà bạn cần.

how to create all fur compound pathshow to create all fur compound pathshow to create all fur compound paths

4. Cách tạo giao diện bộ lông

Bước 1

Hướng đến chữ “O”. Chọn đường compound path màu xám thu được trước đó và thay đổi màu tô thành màu tối hơn. Tiếp theo, vào Effect > Sketch > Reticulation và áp dụng các thiết lập đã hiển thị (1). Chọn Expand Appearance từ trình đơn Object để mở rộng hiệu ứng, và sau đó vào Object > Image Trace > Make. Không bỏ chọn, và chọn High Fidelity Photo làm PresetExpand từ bảng Control.

Sử dụng Direct Selection Tool (A) để chỉ chọn hình vuông màu trắng xung quanh chữ cái và xóa nó (2). Kết quả là, bạn sẽ có một nhóm phức hợp các hình dạng màu xám nhỏ (3).

how to apply Reticulation effect and Trace for letter Ohow to apply Reticulation effect and Trace for letter Ohow to apply Reticulation effect and Trace for letter O

Bước 2

Tô màu cho nhóm các hình dạng nhỏ với gradient tuyến tính với -60 degrees Angle (1). Tiếp theo, vào Effect > Distort & Transform > Pucker & Bloat và áp dụng hiệu ứng -140% Pucker để có được giao diện lông. Kéo hiệu ứng Pucker & Bloat được áp dụng trong Contents trong bảng Appearance để có kết quả tốt hơn (2).

Trong khi nhóm các hình dạng vẫn được chọn, hãy vào bảng Appearance và nhấp đúp vào Contents để xem các thuộc tính. Chọn thuộc tính Fill hiện có và sau đó vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Áp dụng các thiết lập hiển thị và nhấn OK (3). Điều này sẽ thêm chiều sâu hơn cho lông.

how to create the pink fur on letter Ohow to create the pink fur on letter Ohow to create the pink fur on letter O

Bước 3

Bây giờ, chọn đường compound path sọc và thay thế màu tô (1).

Tạo một bản sao ở phía trước hình dạng này, tô màu xám và áp dụng hiệu ứng Reticulation bằng cách sử dụng cùng một thiết lập (2).

Chọn Expand Appearance từ trình đơn Object để mở rộng hiệu ứng và sau đó vào Object > Image Trace > Make. Chọn High Fidelity Photo làm PresetExpand từ bảng Control giống như trước đây, sau đó xóa hình vuông màu trắng. Bạn sẽ có được một nhóm mới của các hình dạng màu xám ngẫu nhiên nhỏ (3).

how to apply Reticulation effect and Trace for stripes letter Ohow to apply Reticulation effect and Trace for stripes letter Ohow to apply Reticulation effect and Trace for stripes letter O

Bước 4

Tô màu cho nhóm các hình dạng nhỏ mới thu được với gradient tuyến tính được hiển thị ở góc -45 degrees Angle (1). Áp dụng hiệu ứng Piper -140% một lần nữa, và sau đó, kéo hiệu ứng bên dưới Contents trong bảng Appearance (2).

Trong khi nhóm này vẫn đang chọn, mở Contents để xem các thuộc tính và áp dụng hiệu ứng Drop Shadow bằng cách sử dụng cùng một thiết lập để tăng thêm chiều sâu (3).

how to create the purple striped fur on letter Ohow to create the purple striped fur on letter Ohow to create the purple striped fur on letter O

Bước 5

Nếu bạn xem gần hơn, bạn sẽ có thể thấy các hình dạng phía sau bộ lông, và chúng quá sắc nét. Hãy sửa lỗi đó.

Chọn ký tự màu hồng ở phía sau và, trong khi thuộc tính Fill hiện tại vẫn được chọn trong bảng Appearance, vào Effect > Path > Offset Path và áp dụng Offset -1 px để làm cho hình dạng hơi nhỏ hơn. Tiếp theo, vào Effect > Stylize > Inner Glow và áp dụng các thiết lập hiển thị; sau đó vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng Radius 2 px (1).

Bây giờ, chọn đường compound path sọc màu tím phía sau lông màu tím và áp dụng các hiệu ứng tương tự để có được các cạnh mờ, mượt mà (2). Bạn có thể xem kết quả cuối cùng trong hình dưới đây (3).

how to create smooth blurry edges for letter Ohow to create smooth blurry edges for letter Ohow to create smooth blurry edges for letter O

Bước 6

Bây giờ, tập trung vào chữ "E" và áp dụng cùng một phương pháp. Đầu tiên, tạo lông màu hồng, bắt đầu từ đường compound path màu xám và hiệu ứng Reticulation (1). Tiếp theo, thay thế màu tô màu xanh của đường compound path sọc thàh màu tím và tạo một bản sao ở phía trước (2). Đối với bản sao này, áp dụng hiệu ứng Reticulation và sau đó tạo lông màu tím như đã giải thích trước đó (3). Cuối cùng, đừng quên tạo các cạnh mượt mà, mờ cho chữ màu hồng ban đầu và các sọc màu tím ở phía sau (4).

Lặp lại những điều tương tự cho chữ “W”.

how to create fur on letter E O and Whow to create fur on letter E O and Whow to create fur on letter E O and W

Bước 7

Đối với chữ "M", sau khi bạn tạo lông trên chữ thực tế (1), chúng ta hãy thực hiện với các hình dạng ở trên. Chọn hình dạng bộ lông và áp dụng hiệu ứng Offset Path, Inner GlowGaussian Blur bằng cách sử dụng các thiết lập tương tự như đối với các đường compound path sọc màu tím trước đó trong hướng dẫn (2). Tạo một bản sao ở phía trước hình dạng này, xóa tất cả các hiện diện hiện có và áp dụng hiệu ứng Reticulation theo sau bởi Image Trace và hiệu ứng Pucker & Bloat để tạo lông (3).

how to create fur on tufts shape for letter Mhow to create fur on tufts shape for letter Mhow to create fur on tufts shape for letter M

Bước 8

Lặp lại phương pháp tương tự và tạo lông hồng trên tai.

how to create fur on ear shapes for letter Mhow to create fur on ear shapes for letter Mhow to create fur on ear shapes for letter M

Bước 9

Lúc này, hiệu ứng chữ lấy cảm hứng từ Cheshire Cat sẽ trông giống như hình dưới đây.

finished pink and purple fur for Meow textfinished pink and purple fur for Meow textfinished pink and purple fur for Meow text

5. Cách thêm lông thú xung quanh chữ

Bước 1

Chọn chữ màu hồng ban đầu “M” và sau đó Sao chépDán ở mặt sau (Control-B) để tạo một bản sao của nó. Xóa tất cả các hình thái tồn tại tại (1). Vào File > Scripts > Round Any Corner và áp dụng Radius 10 để có được các góc tròn. Script này hoạt động tốt hơn hiệu ứng Round Corners. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Round Any Corner Script và cách thiết lập và sử dụng nó trong hướng dẫn 20 Free and Useful Adobe Illustrator Scripts.

Tạo cho nó một Stroke màu hồng nhạt 1 pt và sử dụng Grass Pattern Brush mà bạn có thể tìm thấy trong Brush Libraries Menu > Borders > Borders_Novelty. Mở cửa sổ Stroke Options từ bảng Appearance, kéo thanh trượt Scale đến 20%, và thiết lập Colorization Method thành Tints and Shades. Điều này sẽ làm cho cỏ nhỏ hơn, như lông, và nó sẽ có màu sắc màu stroke, mà trong trường hợp này là màu hồng. Nếu các đầu cọ không đi ra ngoài, hãy đánh dấu tùy chọn Flip Across (2).

how to add extra fur around letter Mhow to add extra fur around letter Mhow to add extra fur around letter M

Bước 2

Trong khi bản sao của chữ vẫn được chọn, thêm một Stroke mới ở phía trên cùng của bảng Appearance và sử dụng Grass Pattern Brush một lần nữa. Lần này, đặt màu thành màu hồng đậm hơn (1). Mở cửa sổ Stroke Options, kéo thanh trượt Scale đến 40%, và thiết lập Colorization Method thành Tints and Shades. Bạn có thể xem kết quả trong hình dưới đây (2).

how to add more fur around letter Mhow to add more fur around letter Mhow to add more fur around letter M

Bước 3

Bây giờ, chọn hình dạng lông và tạo một bản sao ở phía sau. Loại bỏ các hình thái hiện có và sau đó áp dụng Round Any Corner Script. Với hình dạng này, áp dụng hai thuộc tính Stroke bằng cách sử dụng Grass Pattern Brush và các thiết lập tương tự (1).

Lặp lại tương tự cho hình dạng cái tai (2).

Bạn thậm chí có thể lưu "Edge Fur Graphic Style" trong bảng Graphic Styles và áp dụng nó dễ dàng hơn cho các chữ cái khác.

how to add extra fur around tufts and ear shapeshow to add extra fur around tufts and ear shapeshow to add extra fur around tufts and ear shapes

Bước 4

Áp dụng phương pháp tương tự cho các chữ cái "E", "O" và "W" và thêm lông thú xung quanh các chữ cái.

how to add extra fur around letters E O and Whow to add extra fur around letters E O and Whow to add extra fur around letters E O and W

6. Cách thêm bóng vào chữ lông

Bước 1

Hãy tạo một đường compound path. Hướng đến chữ “O”, chọn hình dạng màu hồng ban đầu, sau đó Sao chép Dán tại chỗ (Shift-Control-V). Loại bỏ tất cả các lần xuất hiện hiện tại và cho nó bất kỳ màu tô nào (1). Ẩn hình này ngay bây giờ.

Chọn nhóm lông màu tím và Sao chépDán tại chỗ (Shift-Control-V) để tạo một bản sao của nó. Kích đúp vào Contents trong bảng Appearance để xem các thuộc tính và xóa hiệu ứng Drop Shadow. Bây giờ, vào Object > Expand Appearance để mở rộng hiệu ứng Pucker & Bloat. Không bỏ chọn nhóm này và nhấn Unite trong bảng Pathfinder (2); sau đó vào Object > Compound Path > Make (Control-8). Tô màu cho đường compound path lông sọc màu xanh lúc này (3).

how to create a striped fur compound path for letter Ohow to create a striped fur compound path for letter Ohow to create a striped fur compound path for letter O

Bước 2

Tiếp theo, chọn nhóm lông màu hồng và Sao chépDán tại chỗ (Shift-Control-V) để tạo một bản sao của nó. Xóa hiệu ứng Drop Shadow trong bảng Appearance và sau đó vào Object > Expand Appearance để mở rộng hiệu ứng Pucker & Bloat (1). Nhấn Unite trong bảng Pathfinder tiếp theo Object > Compound Path > Make (Control-8) và bạn sẽ có được đường compound path màu xanh lá (2). Ẩn nó ngay bây giờ.

how to create a complex fur compound path for letter Ohow to create a complex fur compound path for letter Ohow to create a complex fur compound path for letter O

Bước 3

Tiếp theo, chọn bản sao của chữ "O" với Grass Pattern Brush và sau đó Sao chép và Dán tại chỗ (Shift-Control-V) để tạo một bản sao của nó (1). Vào Object > Expand Appearance để mở rộng các cọ vẽ (2); sau đó nhấn Unite trong bảng Pathfinder theo sau Object > Compound Path > Make (Control-8). Tô màu cho đường compound path kết quả với màu xám tại thời điểm này (3).

how to create the edge fur compound path for letter Ohow to create the edge fur compound path for letter Ohow to create the edge fur compound path for letter O

Bước 4

Bỏ các đường compound path màu hồng, xanh dương, xanh lá và xám mà bạn đã có được trong ba bước trước (1) và giữ chúng được chọn. Nhấn Unite trong bảng Pathfinder, và sau đó vào Object > Compound Path > Make (Control-8). Chúng tôi sẽ sử dụng hình dạng mới này để tạo bóng (2).

how to create the shadow shape for letter Ohow to create the shadow shape for letter Ohow to create the shadow shape for letter O

Bước 5

Làm theo các bước đã giải thích ở trên và tạo các hình dạng khác mà bạn cần (1). Di chuyển tất cả bốn hình dạng vào một Layer mới dưới hiệu ứng chữ đó và tô chúng với màu tím. Vào Effect > Stylize > Drop Shadow và áp dụng các thiết lập đã hiển thị (2).

how to create shadow for Meow texthow to create shadow for Meow texthow to create shadow for Meow text

Bước 6

Chọn bốn hình dạng từ bước trước đó, và sau đó Sao chépDán ở mặt sau (Control-B) để tạo bản sao của chúng. Trong khi chúng vẫn được chọn, vào Object > Compound Path > Make (Control-8) để hợp nhất chúng thành một đường compound path (1). Loại bỏ hiệu ứng Drop Shadow và thay thế nó bằng hiệu ứng Outer Glow (2).

how to add more shadow around Meow texthow to add more shadow around Meow texthow to add more shadow around Meow text

Bước 7

Dùng công cụ Pen Tool (P) và vẽ một đường path trong đó chữ "M" chạm "E" và nơi "O" chạm "W". Gửi đường path đầu tiên phía sau chữ “M” nhưng ở phía trước chữ “E”; và gửi đường path thứ hai đằng sau chữ “W” nhưng ở phía trước “O” (1).

Tạo cho chúng một Stroke màu đen 3 pt và sử dụng Width Profile 1 trong bảng Stroke. Tiếp theo, áp dụng Gaussian Blur 3 px và giảm Opacity xuống 50% (2).

how to add shadow between Meow lettershow to add shadow between Meow lettershow to add shadow between Meow letters

7. Cách tạo nụ cười nhe răng của mèo Cheshire Cat

Bước 1

Sử dụng Pen Tool (P) để vẽ hình dạng của nụ cười trên chữ “O”. Tô màu tô màu trắng và sau đó vào Effect > Stylize > Outer Glow và áp dụng các thiết lập như hiển thị. Ngoài ra, thêm 2 pt Outer Stroke và sử dụng gradient tuyến tính đã hiển thị.

how to draw the cheesy cat smile shape on letter Ohow to draw the cheesy cat smile shape on letter Ohow to draw the cheesy cat smile shape on letter O

Bước 2

Với hình dạng nụ cười vẫn được chọn, thêm một Màu tô mới ở dưới cùng của bảng điều khiển Appearance và sử dụng màu đen. Trong khi thuộc tính Fill này vẫn được chọn, hãy vào Effect > Distort & Transform > Transform và áp dụng Move -3 px Vertical Move. Đặt Blending Mode thành Overlay và bạn sẽ có một bóng đổ mảnh ở trên cùng của nụ cười (1).

Với hình dạng nụ cười vẫn được chọn, thêm một thuộc tính Fill màu đen ở dưới cùng của bảng Appearance và sau đó áp dụng 3 px Vertical Move. Đặt Blending Mode thành Overlay và bạn sẽ có được một bóng đổ mảnh ở dưới cùng của nụ cười (2).

how to add shadow around cheesy cat smilehow to add shadow around cheesy cat smilehow to add shadow around cheesy cat smile

Bước 3

Sử dụng Pen Tool (P) của Line Segment Tool (\) để vẽ một loạt các đường path ngắn làm răng (1). Mang lại cho tất cả chúng một Stroke 2 pt màu xám nhạt và sử dụng Tapered Blend Art Brush. Thêm một Stroke mới ở trên cùng của bảng Appearance và sử dụng cùng một brush, nhưng chọn một bóng đổ tối hơn của màu xám và giảm Stroke Weight tại 0.2 pt (2). Tôi đã chỉ ra cách tạo và lưu cọ pha trộn hữu ích này trong hướng dẫn How to Create a Candy Monster Character (phần 10).

Chọn hình dạng nụ cười và sau đó Sao chép và Dán tại chỗ (Shift-Control-V) để tạo một bản sao của nó. Đặt nó thành stroke-none và fill-none. Trong khi bản sao này vẫn được chọn, cũng chọn các dòng và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7) (3).

how to define the teeth on cheesy cat smilehow to define the teeth on cheesy cat smilehow to define the teeth on cheesy cat smile

Bước 4

Sử dụng Pen Tool (P) để vẽ một vài đường path ngắn theo cạnh xung quanh miệng và áp dụng hai thuộc tính Stroke bằng cách sử dụng Grass Pattern Brush và các thiết lập tương tự như cho lông thừa xung quanh các cạnh của các chữ cái trước đó trong hướng dẫn ( 1).

Trong khi tất cả các đường path vẫn được chọn, vào Object > Expand Appearance để mở rộng các Brush, sau đó Group (Control-G) chúng và áp dụng hiệu ứng Drop Shadow (2).

how to add extra fur around cheesy cat smilehow to add extra fur around cheesy cat smilehow to add extra fur around cheesy cat smile

Bước 5

Chọn hình dạng nụ cười, vào Object > Path > Offset Path và áp dụng Offset2 px. Bây giờ, chọn hình dạng lớn hơn mà bạn đã có và mang nó ra phía trước tất cả bằng cách vào Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]). Đặt hình này thành stroke-none và fill-none (1).

Bây giờ, chọn các nhóm lông nhỏ quanh miệng cùng với bản sao của nụ cười và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7) (2). Tại thời điểm này, nụ cười nhe răng đã sẵn sàng.

how to mask extra fur around cheesy cat smilehow to mask extra fur around cheesy cat smilehow to mask extra fur around cheesy cat smile

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất.

Đây là hình ảnh cuối cùng của hiệu ứng chữ lấy cảm hứng từ mèo Cheshire Cat. Bài này là thử thách và rất thú vị để tạo ra. Tôi hy vọng bạn thích nó và bạn đã học được những phương pháp mới. Đừng quên chia sẻ hình ảnh với chúng tôi nếu bạn quyết định tạo lại hình ảnh này.

Cheshire Cat inspired text effect final imageCheshire Cat inspired text effect final imageCheshire Cat inspired text effect final image
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads