1. Design & Illustration
 2. Drawing/Illustration
 3. Cartoons & Comics

Cách tạo một Hiệu ứng Chữ Hoạt hình trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 4 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để tạo ra một hiệu ứng chữ phim hoạt hình đơn giản, bằng cách sử dụng một mẫu hoa văn pattern và layer style.

Hiệu ứng chữ mà chúng ta sẽ tạo là một phần của Cartoon and Comic Book Styles từ bộ Cartoon and Comic Book Collection của tôi.

Cartoon and Comic Book StylesCartoon and Comic Book StylesCartoon and Comic Book Styles
Cartoon and Comic Book Styles

Các tài nguyên kèm theo

Các tài nguyên sau đây được sử dụng trong hướng dẫn này:

Trước khi bắt đầu tạo hiệu ứng chữ hoạt hình, tải về và cài đặt phông chữ và mẫu hoa văn vào trong Photoshop của bạn, và đồng thời tải luôn hình nền về.

1. Cách nạp hình nền vào một tài liệu

Chúng ta sẽ sử dụng hình nền Stars (Các ngôi sao) từ tài nguyên kèm theo như là hình nền cho tài liệu. Nó là một file JPG có kích thước 850 x 600. Vào File > Open và mở file star-background.jpg

Star BackgroundStar BackgroundStar Background

2. Cách tạo và làm cong chữ

Hiệu ứng chữ này được tạo thành từ một layer, vì thế bạn có thể lưu nó như là một style mới trong bảng Styles của bạn khi bạn đã thực hiện xong.

Bước 1

Chọn Công cụ Type và chọn phông chữ Brady Bunch Remastered. Thiết lập Font Size khoảng 212 pt. Viết chữ hoa "SMASH!" và với bất kỳ màu nào mà bạn thích.

Type toolType toolType tool

Bước 2

Bây giờ chúng ta cần phải giãn khoảng cách giữa các chữ cái. Chọn layer chữ, và sau đó vào khung Character và thay đổi Tracking thành -20. Nếu bạn không thể thấy biểu tượng khung Character Panel, thì vào Type > Panels > Character Panel.

Font trackingFont trackingFont tracking

Bước 3

Bước cuối cùng trước khi chúng ta bắt đầu áp dụng layer style là làm cong chữ của chúng ta. Nhấp chuột phải lên layer chữ và chọn Warp Text từ trình đơn. Thiết lập StyleArc, chọn Horizontal, và thiết lập Bend30%Horizontal Distortion-30%. Bây giờ nhấn OK để áp dụng các thay đổi.

Warp textWarp textWarp text

3. Cách tạo một Hiệu ứng chữ hoạt hình

Bước 1

Chọn layer SMASH!nhấp đôi chuột lên layer để áp dụng layer style sau đây:

Thêm một Stroke với các thiết lập sau:

 • Size: 10 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Shape Burst
 • Angle: 0°
 • Tích vào hộp đánh dấu Dither
 • Thiết lập Gradient với hai 2 điểm dừng:
 • Điểm dừng đầu tiên thiết lập Color #f80000Location là 45%
 • Điểm dừng thứ hai thiết lập Color #000000Location là 59%
Add a StrokeAdd a StrokeAdd a Stroke

Bước 2

Thêm một Inner Shadow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Normal với Color là #fff000
 • Opacity: 100%
 • Bỏ đánh dấu Use Global Light trước khi thiết lập Angle: 180°
 • Distance: 3 px
 • Choke: 100%
 • Size: 0 px
 • Tích vào hộp đánh dấu Anti-aliased
Add an Inner ShadowAdd an Inner ShadowAdd an Inner Shadow

Bước 3

Thêm một hiệu ứng Satin với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Normal với Color là #fff000
 • Opacity: 100%
 • Angle: 90°
 • Distance: 2 px
 • Size: 0 px
 • Tích vào hộp đánh dấu Anti-aliased
 • Bỏ đánh dấu Invert nếu nó đã được đánh dấu
Add a SatinAdd a SatinAdd a Satin

Bước 4

Thêm một Color Overlay với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Multiply
 • Nhấp vào hộp Color và chọn màu #fff000
 • Opacity: 100%
Add a Color OverlayAdd a Color OverlayAdd a Color Overlay

Bước 5

Thêm một Pattern Overlay với các thiết lập sau:

 • Nhấp lên hộp Pattern và chọn mẫu hoa văn Red Dots
 • Opacity: 100%
 • Scale: 100%

Bây giờ bạn có thể thay đổi vị trí của mẫu hoa văn: chỉ cần nhấp chuột trái kéo lên trên chữ trong tài liệu và di chuyển mẫu hoa văn lên hoặc xuống.

Add a Pattern OverlayAdd a Pattern OverlayAdd a Pattern Overlay

Bước 6

Thêm một Outer Glow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Thiết lập Color#fff000
 • Technique: Softer
 • Spread: 94%
 • Size: 11 px
 • Tích vào hộp đánh dấu Anti-aliased
Add an Outer GlowAdd an Outer GlowAdd an Outer Glow

Bước 7

Ở bước cuối cùng, thêm một Drop Shadow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Multiply và chọn màu Color là #000000
 • Opacity: 100%
 • Bỏ đánh dấu Use Global Light trước khi thiết lập Angle: 120°
 • Distance: 8 px
 • Spread: 100%
 • Size: 20 px
 • Tích vào hộp đánh dấu Anti-aliased

Nhấn OK để áp dụng layer style.

Add a Drop ShadowAdd a Drop ShadowAdd a Drop Shadow

Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành!

Trong hướng dẫn này, bạn học cách làm một hiệu ứng chữ hoạt hình trong Adobe Photoshop.

Chúng ta bắt đầu bằng việc tạo và uốn cong chữ của chúng ta, và sau đó chúng ta thêm nhiều hiệu ứng khác nhau để tạo ra hiệu ứng chữ cuối cùng của chúng ta.

Final ResultFinal ResultFinal Result

Tôi hy vọng bạn sẽ thích thú với hướng dẫn này, và nếu như bạn thích hiệu ứng cuối cùng, đừng quên lưu style này vào trong bảng Layer Styles để dùng cho các dự án sau này của bạn.

Hiệu ứng chữ mà chúng tạo chỉ là một phần của Cartoon and Comic Book Styles.

Cartoon and Comic Book StylesCartoon and Comic Book StylesCartoon and Comic Book Styles
Cartoon and Comic Book Styles
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads