Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng chữ rằn ri trong Adobe Photoshop

by
Read Time:6 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một hiệu ứng chữ ngụy trang hay "rằn ri" trong Adobe Photoshop. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng một vài bộ lọc trong Photoshop và tạo pattern. Sau đó, bạn sẽ học cách sử dụng pattern với layer style để tạo kết quả cuối cùng.

Nếu bạn muốn bỏ qua bài viết này nhưng muốn mua hiệu ứng chữ, bạn có thể tìm tới GraphicRiver và mua Fabric Styles.

Gói hoàn chỉnh có tám hiệu ứng văn bản là làm việc với các hình và chữ.

Fabric StylesFabric StylesFabric Styles
Fabric Styles

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

 • Aller Display
 • Background and Contour bên trong file zip đính kèm hướng dẫn này.

1. Cách tạo Pattern rằn ri

Bước 1

Mở Photoshop và tạo một tài liệu mới 18 x 18 px.

Creating a new documentCreating a new documentCreating a new document

Bước 2

Thay đổi foreground color sang #6b6b6b.

Changing the foreground colorChanging the foreground colorChanging the foreground color

Bước 3

Bấm Control-Shift-N để tạo một layer mới. Sau đó, chọn công cụ Rectangle Tool và vẽ một hình vuông với kích thước 6 x 6 px ở góc trên bên trái (bạn có thể phóng to ảnh với Control-Space-Left-Click).

Chúng ta cần một texture như hình dưới đây. Lưu ý rằng chúng ta có ba màu khác nhau trên ảnh: #6b6b6b cho màu sáng, #3f3f3f cho màu trung bình, và #121212 cho màu tối. Tiếp tục tạo ô vuông với kích thước 6 x 6 px trên layer riêng cho đến khi bạn thực hiện với các tài liệu còn lại với kích thước 18 x 18  px.

Creating the textureCreating the textureCreating the texture

Bước 4

Đi tới Edit > Define Pattern đặt tên Fabric Texture Tutorial. Sau đó nhấp vào OK để lưu pattern.

Saving the patternSaving the patternSaving the pattern

2. Cách tạo Texture ngụy trang

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với kích thước 486 x 486 px.

Creating a new documentCreating a new documentCreating a new document

Bước 2

Nhấn D để thiết lập lại foreground and background colors. Sau đó đi đến Filter > Render > Clouds.

Using the Clouds filterUsing the Clouds filterUsing the Clouds filter

Bước 3

Đi tới Filter > Pixelate > Mosaic, thiết lập Cell Size thành 18 square, và click OK.

Using the Mosaic filterUsing the Mosaic filterUsing the Mosaic filter

Bước 4

Đi tới Filter > Filter Gallery. Sau đó chọn Cutout trong Artistic category với các cài đặt:

 • Number of Levels: 4 hoặc 5 (kiểm tra và xem cái nào bạn thích hơn)
 • Edge Simplicity: 1
 • Edge Fidelity: 1
Using the cutout filterUsing the cutout filterUsing the cutout filter

Bước 5

Bây giờ nhấp đúp vào layer Background để mở khóa layer. Sau đó đổi tên nó là Base Camo và bấm OK.

Renaming the layerRenaming the layerRenaming the layer

Bước 6

Nhấp đúp vào layer Base Camo để mở cửa sổ Layer Style. Thêm Pattern Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Hard Light
 • Opacity: 52%
 • Pattern: Chọn pattern mà chúng tôi tạo ra trước (Fabric Texture Tutorial)
 • Scale: 100%
 • Link with Layer: Checked

Nhấp vào OK.

Pattern Overlay settingsPattern Overlay settingsPattern Overlay settings

Ảnh của bạn trông như thế này:

How the image should lookHow the image should lookHow the image should look

Bước 7

Đi tới Window > Adjustments để mở bảng Adjustments.

Opening the Adjustments PanelOpening the Adjustments PanelOpening the Adjustments Panel

Bước 8

Thêm Gradient Map bằng cách nhấp vào biểu tượng cuối cùng của bảng.

Creating a gradient map layerCreating a gradient map layerCreating a gradient map layer

Bước 9

Nhấp đúp vào biểu tượng gradient của layer Gradient Map 1. Bảng Properties sẽ bật lên.

Opening the properties panelOpening the properties panelOpening the properties panel

Bước 10

Click vào thanh gradient của bảng Properties để mở Gradient Editor.

Bạn có thể thực hiện bước tiếp theo và tạo màu sắc khác. Tôi sẽ tạo ra một texture màu xanh lá cây.

Tạo ra một gradient với các cài đặt này:

 • First Stop Color: #0c1005
 • First Stop Position: 0%
 • Second Stop Color: #8aa269
 • Second Stop Position: 51%
 • Third Stop Color: #e3efcc
 • Third Stop Position: 100%
Creating a Gradient mapCreating a Gradient mapCreating a Gradient map

Bước 11

Chọn layer Base Camo và đi tới Edit > Define Pattern, sau đó đặt tên Camo Fabric và bấm OK.

Saving the patternSaving the patternSaving the pattern

3. Cách tạo Texture của đường biên

Bước 1

Tạo một tài liệu mới kích thước 4 x 4 px với background màu đen.

Creating a new documentCreating a new documentCreating a new document

Bước 2

Phóng to ảnh cho đến khi bạn nhìn thấy các điểm ảnh cá nhân. Sau đó chọn công cụ Pencil Tool với một kích thước của 1 px và vẽ một đường chéo màu trắng như trong hình dưới đây.

Drawing a white line with the pencil toolDrawing a white line with the pencil toolDrawing a white line with the pencil tool

Bước 3

Đi tới Edit > Define Pattern và đặt tên Border Texture.

Saving the patternSaving the patternSaving the pattern

4. Cách tạo Layer Styles

Bước 1

Mở Background ảnh bên trong tập tin zip đính kèm theo hướng dẫn này.

Background imageBackground imageBackground image

Bước 2

Chọn công cụ Type Tool (T) với font Aller Display và kích thước 179 pt và viết tên FABRIC. Sau đó đặt nó trên nền background.

Horizontal type tool and its settingsHorizontal type tool and its settingsHorizontal type tool and its settings

Bước 3

Nhấp đúp vào layer văn bản để mở cửa sổ Layer Style.

Hãy bắt đầu với Pattern Overlay để chúng ta sẽ có thể xem những gì đang xảy ra trên ảnh.

Thêm Pattern Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Pattern: Chọn texture mà chúng ta đã tạo ra (Camo Fabric)
 • Scale: 25%
 • Link with Layer: Checked
Pattern Overlay settingsPattern Overlay settingsPattern Overlay settings

Bước 4

Thêm Bevel & Emboss với các cài đặt:

 • Style: Emboss
 • Technique: Smooth
 • Depth: 174%
 • Direction: Up
 • Size: 4 px
 • Soften: 0 px
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 90º
 • Altitude: 48º
 • Gloss Contour: Bấm vào các hộp và tải để cài đặt các tập tin đường viền bên trong zip
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Mode Color: #ffffff
 • Highlight Mode Opacity: 10%
 • Shadow Mode: Normal
 • Shadow Mode Color: #364928
 • Shadow Mode Opacity: 81%
Bevel and Emboss settingsBevel and Emboss settingsBevel and Emboss settings

Bước 5

Thêm Stroke với những cài đặt này:

 • Size: 4 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Overprint: Unchecked
 • Fill Type: Pattern
 • Pattern: Chọn pattern Camo Fabric
 • Scale: 25%
 • Link with Layer: Checked
Stroke settingsStroke settingsStroke settings

Bước 6

Thêm Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 2%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: -27º
 • Distance: 6 px
 • Choke: 6%
 • Size: 8 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
Inner Shadow settingsInner Shadow settingsInner Shadow settings

Bước 7

Thêm Inner Glow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 20%
 • Noise: 0%
 • Color: #ffffff
 • Technique: Softer
 • Source: Center
 • Choke: 39%
 • Size: 27 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Range: 85%
 • Jitter: 0%
Inner Glow settingsInner Glow settingsInner Glow settings

Bước 8

Thêm Outer Glow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 100%
 • Noise: 59%
 • Color: #969c8e
 • Technique: Softer
 • Spread: 100%
 • Size: 4 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Checked
 • Range: 100%
 • Jitter: 0%
Outer Glow settingsOuter Glow settingsOuter Glow settings

Bước 9

Thêm Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 146º
 • Distance: 1 px
 • Spread: 26%
 • Size: 10 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked
Drop Shadow settingsDrop Shadow settingsDrop Shadow settings

Bước 10

Chọn layer văn bản và nhấn Control-J để nhân đôi nó. Sau đó đổi tên bản sao để Camo TOP.

Renaming the layerRenaming the layerRenaming the layer

Bước 11

Nhấp chuột phải vào layer Camo Top và chọn Clear layer style. Sau đó nhấp đúp vào nó để mở cửa sổ Layer Style.

Thêm Bevel & Emboss  với các cài đặt này:

 • Style: Emboss
 • Technique: Smooth
 • Depth: 174%
 • Direction: Up
 • Size: 4 px
 • Soften: 0 px
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 90º
 • Altitude: 48º
 • Gloss Contour: Chọn các đường viền mà chúng ta đã cài đặt trước (Fabric Custom).
 • Anti-Aliased: Checked
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Mode Color: #ffffff
 • Highlight Mode Opacity: 0%
 • Shadow Mode: Normal
 • Shadow Mode Color: #4d6326
 • Shadow Mode Opacity: 15%
Bevel and Emboss settingsBevel and Emboss settingsBevel and Emboss settings

Bước 12

Thêm Stroke với các cài đặt:

 • Size: 2 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Linear Dodge (Add)
 • Opacity: 45%
 • Overprint: Unchecked
 • Fill Type: Pattern
 • Pattern: Chọn Border Texture (điều này sẽ tạo ra những mũi khâu ảo trên các cạnh)
 • Scale: 200%
 • Link with Layer: Checked
Stroke settingsStroke settingsStroke settings

Bước 13

Thêm Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Color: #000000
 • Opacity: 20%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: -27º
 • Distance: 0 px
 • Choke: 62%
 • Size: 10 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
Inner Shadow settingsInner Shadow settingsInner Shadow settings

Bước 14

Thêm Inner Glow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 4%
 • Noise: 0%
 • Color: #ffffff
 • Technique: Softer
 • Source: Center
 • Choke: 53%
 • Size: 16 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Range: 85%
 • Jitter: 0%

Sau đó, bấm vào OK.

Inner Glow settingsInner Glow settingsInner Glow settings

Xin chúc mừng, Bạn đã hoàn thành!

Trong hướng dẫn này, bạn biết cách tạo ra một hiệu ứng văn bản rằn ri trong Adobe Photoshop.

Chúng ta đã bắt đầu bằng cách tạo ra một texture ngụy trang, sau đó chúng ta tạo ra một texture rằn ri và kết hợp cả hai texture lại với nhau. Sau đó, chúng ta tạo ra một texture thứ ba cho đường biên của văn bản. Sau đó, chúng ta tạo ra hai layer style bằng cách sử dụng tất cả ba texture.

Đừng quên lưu các style lại để sử dụng cho những thứ khác.

Final ResultFinal ResultFinal Result

Tôi hy vọng bạn thích bài viết này và đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới.

Hiệu ứng văn bản này được chúng tôi tạo ra là một phần của Fabric Styles.

Fabric StylesFabric StylesFabric Styles
Fabric Styles
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads