7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng chữ 3D cổ kim bằng Adobe Photoshop

Read Time: 12 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Có rất nhiều Layer Style kim loại khác nhau để lựa chọn, nhưng hướng dẫn hôm nay là về kim loại cổ. Bài này sẽ hướng dẫn cho bạn cách để sử dụng công cụ 3D của Photoshop, với một vài texture và bộ lọc, để tạo hiệu ứng chữ kim loại 3D của riêng bạn và thêm nó vào một hình nền đẹp. Vậy hãy bắt đầu nhé!

Công cụ hướng dẫn

Các công cụ sau được sử dụng trong quá trình tạo hướng dẫn này:

1. Tạo chữ

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1000 x 750 px và tô màu nền với màu xám.

Create the BackgroundCreate the BackgroundCreate the Background

Bước 2

Tạo chữ trong All Caps bằng cách sử dụng font Insaniburger. Đặt Color là màu Đen, Size 235 pt và giá trị Tracking50.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. Tạo các hình dạng

Bước 1

Vào Type > Convert to Shape.

Convert to ShapeConvert to ShapeConvert to Shape

Bước 2

Chọn Công cụ Direct Selection Tool, nhấp chuột và kéo để chọn các điểm neo bên trong của chữ cái O và nhấn phím Delete để xóa chúng.

Chúng ta đang làm điều này bởi vì chúng ta muốn thêm một trái tim bên trong chữ O, vì vậy chúng ta sẽ đóng phần mở lại để thay thế bằng hình trái tim.

Nếu bạn không có một chữ cái O trong các từ của bạn, bạn có thể áp dụng điều này cho bất kỳ chữ nào khác, hoặc bạn có thể bỏ qua bước này và thêm trái tim ở bất cứ nơi nào khác, như được hiển thị sau đây.

Delete Inner Anchor PointsDelete Inner Anchor PointsDelete Inner Anchor Points

Bước 3

Chọn Công cụ Custom Shape Tool và trong thanh Options, chọn hình trái tim.

Thêm trái tim vào chỗ bạn muốn và tô màu đỏ.

Add the Heart ShapeAdd the Heart ShapeAdd the Heart Shape

Bước 4

Nhân đôi Layer hình trái tim, thay đổi màu tô của bản saoMàu đen và đặt nó bên dưới Layer hình trái tim ban đầu.

Làm cho Layer hình trái tim ban đầu thành vô hình bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng con mắt bên cạnh nó.

Duplicate the Heart LayerDuplicate the Heart LayerDuplicate the Heart Layer

Bước 5

Chọn cả hai Layer hình trái tim và hình dạng chữ, đảm bảo rằng Công cụ Shape Tool được chọn và chọn tùy chọn Exclude Overlapping Shapes từ hộp Path operations trong thanh Options.

Exclude Overlapping Shapes OptionExclude Overlapping Shapes OptionExclude Overlapping Shapes Option

Bước 6

Vào Layer > Merge Shapes. Điều này sẽ loại trừ hình trái tim khỏi chữ.

Đổi tên layer mới đã merge lại là Text, làm cho layer hình trái tim ban đầu có thể nhìn thấy một lần nữa, và đổi tên nó là Heart.

Merge and Rename the LayersMerge and Rename the LayersMerge and Rename the Layers

3. Tạo Layer 3D

Bước 1

Đối với mỗi Layer hình dạng mà bạn có, hãy chọn nó và sau đó vào 3D > New 3D Extrusion from Selected Path.

Create the 3D LayersCreate the 3D LayersCreate the 3D Layers

Bước 2

Chọn cả hai Layer 3D và vào 3D > Merge 3D Layers.

Merge 3D LayersMerge 3D LayersMerge 3D Layers

Bước 3

Để truy cập cài đặt và thuộc tính của lưới 3D, bạn cần phải mở hai bảng: bảng 3D và bảng Properties (cả hai đều có thể thấy trong trình đơn Window).

Bảng điều khiển 3D có tất cả các là thành phần của cảnh 3D và khi bạn nhấp chuột vào tên của bất kỳ cảnh nào trong số đó, bạn sẽ có thể truy cập cài đặt của nó trong bảng Properties. Vì vậy, hãy đảm bảo luôn chọn tab của yếu tố mà bạn muốn sửa đổi trong bảng 3D trước khi bạn thay đổi cài đặt của nó trong bảng Properties.

3D and Properties Panels3D and Properties Panels3D and Properties Panels

Bước 4

Nếu bạn chọn Move Tool, bạn sẽ thấy một tập hợp các Chế độ 3D Modes cho nó ở bên phải của thanh Options.

Khi bạn chọn một trong số các chế độ đó, bạn có thể nhấp chuột và kéo để thực hiện các thay đổi (trên yếu tố được chọn trong bảng điều khiển 3D). Bạn cũng có thể sử dụng nó để thực hiện với 3D Meshes mà bạn có.

3D Modes3D Modes3D Modes

4. Điều chỉnh cài đặt lưới

Bước 1

Chọn cả hai tab lưới 3D trong bảng điều khiển 3D. Sau đó, trong bảng Properties, thay đổi Extrusion Depth35.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

Bước 2

Chọn tab lưới Text và nhấp chuột vào biểu tượng Cap ở trên cùng của bảng Properties.

Thay đổi Sides Front and Back, Bevel Width15, ContourCone - InvertedInflate Strength là 5.

Text Cap SettingsText Cap SettingsText Cap Settings

Bước 3

Chọn tab lưới Heart, rồi bấm vào biểu tượng Cap, và thay đổi Bevel Width10, Contour Cove - DeepInflate Strength 5.

Heart Cap SettingsHeart Cap SettingsHeart Cap Settings

5. Tạo pha lê của hình trái tim và Vật liệu Kim loại của chữ

Bước 1

Chọn tất cả các tab chất liệu lưới Heart, nhấp chuột vào biểu tượng Diffuse và chọn Remove Texture.

Remove the Diffuse TexturesRemove the Diffuse TexturesRemove the Diffuse Textures

Bước 2

Thay đổi các cài đặt còn lại như sau:

 • Diffuse: 154,7,7
 • Specular: 170,30,63
 • Shine: 95
 • Reflection: 16
 • Roughness: 3
 • Opacity: 50
 • Refraction: 1.5
Heart Material SettingsHeart Material SettingsHeart Material Settings

Bước 3

Chọn các tab Bevel Front, Back Bevel và Back Inflation của Text, loại bỏ texture Diffuse của chúng và thay đổi phần còn lại của các thiết lập như sau:

 • Diffuse: 173,173,173
 • Specular: 134,133,130
 • Shine: 50
 • Reflection: 10
 • Roughness: 10
 • Refraction: 1.05
Text Material SettingsText Material SettingsText Material Settings

6. Di chuyển trái tim và thay đổi góc nhìn máy ảnh

Bước 1

Chọn công cụ Move Tool và sử dụng 3D Axis để di chuyển trái tim bên trong chữ nếu nó chưa có.

Các mũi tên ở cuối trục di chuyển lưới, phần bên dưới chúng được sử dụng để quay và các hình khối được sử dụng để tỷ lệ kích thước. Khối lập phương ở giữa được sử dụng để cân đối đối tượng đồng đều. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp chuột và kéo phần mong muốn.

Move the HeartMove the HeartMove the Heart

Bước 2

Bạn cũng có thể thay đổi Camera View bất cứ khi nào bạn đang cố gắng đặt hoặc di chuyển các yếu tố bên trong Cảnh 3D.

Để làm như vậy, bạn có thể chọn công cụ Move Tool và sử dụng các 3D Modes để di chuyển camera xung quanh, hoặc bạn có thể chọn từ Presets View có sẵn trong bảng Properties.

Ví dụ, Top View là một chế độ xem tốt để sử dụng để đảm bảo rằng trái tim được đặt bên trong chữ.

Change the Camera ViewChange the Camera ViewChange the Camera View

7. Tạo chất liệu mặt trước và Extrusion và chia chữ

Bước 1

Chọn tab Material Inflation Front của Text, loại bỏ texture Diffuse của nó và thay đổi phần còn lại của các thiết lập như sau:

 • Specular: 134,133,130
 • Shine: 50
 • Reflection: 30
 • Bump: 20
Text Front Material SettingsText Front Material SettingsText Front Material Settings

Bước 2

Chọn tab Material Extrusion Material của Text, loại bỏ texture Diffuse của nó và thay đổi phần còn lại của các thiết lập như sau:

 • Specular: 134,133,130
 • Shine: 50
 • Reflection: 10
 • Bump: 5
 • Refraction: 1.05
Text Extrusion Material SettingsText Extrusion Material SettingsText Extrusion Material Settings

Bước 3

Chọn tab lưới Text, và vào 3D > Split Extrusion. Điều này sẽ chia chữ là các chữ cái riêng biệt.

Chọn các tab chữ cái kết quả và thay đổi Texture Mapping là Tile.

Split Text ExtrusionSplit Text ExtrusionSplit Text Extrusion

8. Thêm texture mặt trước của Text

Bước 1

Mở hình ảnh 1.jpg từ bộ Metal seamless textures pack 3, vào Image > Adjustments > Levels, và thay đổi giá trị Highlights 170.

Vào File > Save As và đặt tên cho Hình ảnh đã sửa đổi là Front Texture.

Modify Front TextureModify Front TextureModify Front Texture

Bước 2

Quay lại 3D Scene, chọn tab Front Inflation Material của chữ cái đầu tiên, và nhấn vào biểu tượng thư mục Diffuse.

Chọn Load Texture, và tải hình ảnh Front Texture bạn vừa lưu ở bước trước.

Load Front Inflation TextureLoad Front Inflation TextureLoad Front Inflation Texture

Điều này sẽ áp dụng texture cho chất liệu phía trước.

Front TextureFront TextureFront Texture

Bước 3

Nếu texture trông bị kéo giãn, bạn có thể nhấp chuột vào biểu tượng texture Diffuse và chọn Edit UV Properties.

Edit UV PropertiesEdit UV PropertiesEdit UV Properties

Bước 4

Sau đó, bạn có thể thay đổi giá trị Tile cho đến khi bạn thích giao diện của texture đó.

Edit UV Properties Tile ValuesEdit UV Properties Tile ValuesEdit UV Properties Tile Values

Bước 5

Nhấp vào biểu tượng thư mục Bump, chọn Load Texture, và mở hình ảnh 3.jpg từ bộ Metal seamless textures pack 3, và điều chỉnh các giá trị UV Properties của nó cho phù hợp với Diffuse.

Add the Bump TextureAdd the Bump TextureAdd the Bump Texture

Bước 6

Chọn phần còn lại của các tab Front Inflation Material của các chữ cái, nhấp chuột vào biểu tượng thư mục Diffuse và chọn Front Texture từ danh sách.

Làm tương tự cho texture Bump, nhưng đảm bảo chọn hình ảnh 3.

Apply the Textures to the Rest of the LettersApply the Textures to the Rest of the LettersApply the Textures to the Rest of the Letters

Bước 7

Sau khi bạn tải các texture, bạn có thể điều chỉnh UV Properties cho từng chữ cái riêng lẻ.

Luôn đảm bảo khớp các giá trị DiffuseBump Tile cho mỗi chữ cái.

Edit the UV ValuesEdit the UV ValuesEdit the UV Values

Bước 8

Sử dụng quy trình tương tự để thêm texture Extrusion Bump bằng cách sử dụng hình ảnh 5.jpg từ gói Metal seamless textures.

Add the Extrusion Bump TextureAdd the Extrusion Bump TextureAdd the Extrusion Bump Texture

9. Thêm hình nền

Bước 1

Mở hình ảnh Valentine's day hoặc bất kỳ hình ảnh nào khác mà bạn muốn sử dụng làm nền cho chữ. Sau đó vào Filter > Convert for Smart Filters, và đổi tên layer là Background Image.

Open the Background ImageOpen the Background ImageOpen the Background Image

Bước 2

Vào Filter > Blur Gallery > Field Blur. Thêm hai điểm, một điểm ở gần cuối của các hình ảnh có giá trị Blur 0 và một điểm ở gần đầu có giá trị Blur13.

Apply a Field BlurApply a Field BlurApply a Field Blur

Bước 3

Nhân đôi Background Image này vào tài liệu 3D Scene và đặt nó bên dưới Layer 3D.

Duplicate the Background Image to the 3D SceneDuplicate the Background Image to the 3D SceneDuplicate the Background Image to the 3D Scene

Bước 4

Vào Image > Adjustments > Hue / Saturation và thay đổi giá trị Saturation-10.

Background Image Saturation Background Image Saturation Background Image Saturation

10. Điều chỉnh cảnh và di chuyển các chữ cái

Bước 1

Chọn Move Tool, và nếu bạn không thể nhìn thấy Ground Plane, hãy vào View > Show > 3D Ground Plane để hiển thị nó.

Sử dụng Chế độ 3D Modes để di chuyển máy ảnh xung quanh để căn chỉnh chữ với phối cảnh của hình nền.

Align the Text with the Background Image PerspectiveAlign the Text with the Background Image PerspectiveAlign the Text with the Background Image Perspective

Bước 2

Sử dụng 3D Axis để xoay và di chuyển các chữ cái nếu bạn muốn. Đừng quên chọn cả hai chữ cái và các tab trái tim khi bạn muốn di chuyển chữ cái với trái tim.

Rotate and Reposition the LettersRotate and Reposition the LettersRotate and Reposition the Letters

11. Điều chỉnh Infinite Light

Bước 1

Chọn tab Infinite Light 1 và di chuyển ánh sáng cho đến khi hướng đổ bóng của cảnh khớp với hình nền.

Reposition the Infinite Light Reposition the Infinite Light Reposition the Infinite Light

Bước 2

Bạn cũng có thể sử dụng các giá trị Tọa độ Coordinates.

The Infinite Light Coordinates ValuesThe Infinite Light Coordinates ValuesThe Infinite Light Coordinates Values

Bước 3

Thay đổi Màu của ánh sáng đó là (246,246,245), Intensity của nó là 50%Shadow Softness của nó là 50%.

The Infinite Light PropertiesThe Infinite Light PropertiesThe Infinite Light Properties

12. Điều chỉnh Environment Light

Bước 1

Chọn tab Environment và nhấp chuột vào biểu tượng texture IBL. Chọn Replace Texture, và mở hình ảnh Living room and dining room.

Add the Environment TextureAdd the Environment TextureAdd the Environment Texture

Bước 2

Nhấp lại vào biểu tượng texture IBL và chọn Edit Texture.

Edit the Environment TextureEdit the Environment TextureEdit the Environment Texture

Bước 3

Khi texture mở ra, vào Image > Adjustments > Hue / Saturation và thay đổi giá trị Saturation-35. Lưu tập tin và đóng nó lại.

Change the Saturation ValueChange the Saturation ValueChange the Saturation Value

Bước 4

Thay đổi Intensity của IBL 33%, Ground Plane Shadows Opacity100%, Reflection Opacity2%, và Roughness 10%.

Environment Light PropertiesEnvironment Light PropertiesEnvironment Light Properties

13. Thêm ánh sáng Spot Light

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng Add new Light to Scene ở cuối bảng điều khiển 3D và chọn New Spot Light.

Add a New Spot LightAdd a New Spot LightAdd a New Spot Light

Bước 2

Thay đổi Intensity 20%, Shadow Softness60%, Hotspot 0.5 Cone50.

Spot Light SettingsSpot Light SettingsSpot Light Settings

Bước 3

Sau đó, di chuyển Spot Light xung quanh cho đến khi bạn thích kết quả đó.

Move the Spot LightMove the Spot LightMove the Spot Light

14. Kết xuất cảnh

Bước 1

Chọn tất cả các tab chữ cái trong bảng 3D, nhấp chuột vào biểu tượng Cap và thay đổi Góc Bevel Angle-25 hoặc bất kỳ giá trị nào khác mà bạn muốn tạo các cạnh.

Change the Text Cap SettingsChange the Text Cap SettingsChange the Text Cap Settings

Bước 2

Khi bạn đã hoàn là công việc trên cảnh, đã đến lúc kết xuất.

Vì vậy, vào 3D > Render. Quá trình kết xuất có thể mất một lúc, nhưng bạn có thể dừng bất kỳ lúc nào bằng cách bấm phím Esc.

Render the SceneRender the SceneRender the Scene

15. Điều chỉnh ánh sáng

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở cuối bảng điều khiển Layers và chọn Levels.

Add a Levels Adjustment LayerAdd a Levels Adjustment LayerAdd a Levels Adjustment Layer

Bước 2

Đặt layer Levels lên trên layer 3D, nhấp chuột vào biểu tượng Clip to layer, sau đó thay đổi giá trị Shadows23Highlights 231.

Change the Levels ValuesChange the Levels ValuesChange the Levels Values

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer một lần nữa và chọn Gradient Map.

Chọn màu tô gradient bên dưới, và thay đổi Blend Mode của layer adjustment là Color BurnOpacity của nó là 5%.

Add a Gradient Map Adjustment LayerAdd a Gradient Map Adjustment LayerAdd a Gradient Map Adjustment Layer

16. Áp dụng Bộ lọc hiệu ứng ánh sáng

Bước 1

Vào Select > All, Edit > Copy Merged,Edit > Paste.

Đổi tên layer đã dán là Lighting Effects, sau đó vào Filter > Convert for Smart Filters.

Create a Smart Object LayerCreate a Smart Object LayerCreate a Smart Object Layer

Bước 2

Vào Filter > Render > Lighting Effects, và sử dụng các giá trị bên dưới.

Đảm bảo đặt giá trị Height cho mỗi kênh Texture từ danh sách thả xuống là 1.

Lighting EffectsLighting EffectsLighting Effects

Bước 3

Sửa đổi các hình elip để tạo góc chiếu sáng hiển thị trong hình ảnh.

Lighting EffectsLighting EffectsLighting Effects

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành.

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tạo một câu chữ đơn giản, chuyển đổi nó thành một hình dạng và thêm một trái tim nhỏ xinh vào đó.

Sau đó, chúng ta chuyển đổi các Layer hình thành các Layer 3D, và bắt đầu thực hiện trên các thuộc tính lưới và chất liệu lưới để tạo ra hiệu ứng kim loại cổ.

Sau đó, chúng ta đã thực hiện trên ảnh nền và phối cảnh cảnh 3D, di chuyển và xoay các chữ cái, và thêm một vài ánh sáng khác nhau vào cảnh.

Khi cảnh đã được kết xuất, chúng ta đã thêm một vài Layer điều chỉnh và áp dụng bộ lọc hiệu ứng ánh sáng để đạt được kết quả cuối cùng.

Vui lòng để lại bình luận, đề xuất và kết quả của bạn ở phần bên dưới.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads