7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Drawing

Cách áp dụng Light, Shading, và Shadow với các đối tượng tròn

Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called Digital Art for Beginners.
Understanding Light, Shading, and Shadow in Photoshop
Create Quick Thumbnail Sketches in Photoshop

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Võ Hoàng Tâm (you can also view the original English article)

Photoshop là một công cụ tuyệt vời để hiệu chỉnh hình ảnh, nhưng nó cũng có thể được sử dụng như một phương tiện để tạo cảnh quan kỹ thuật số tuyệt đẹp. Hướng dẫn này là một phần của loạt 25 video hướng dẫn giải thích mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu tạo ra các sản phẩm mỹ thuật kỹ thuật số trong Photoshop. Khóa học mỹ thuật kỹ thuật số cho người mới bắt đầu, bởi các chuyên gia và giảng viên được chứng nhận bởi Adobe, Martin Perhiniak sẽ bắt đầu bằng cách dạy bạn cách vẽ trong Photoshop. Sau khi kết thúc loạt bài này, bạn sẽ biết tất cả những gì cần làm để tạo riêng bạn một concept nghệ thuật và các bức tranh mờ trong Photoshop.

Hướng dẫn của ngày hôm nay Phần 9: Cách áp dụng Light, Shading, và Shadow với các đối tượng tròn sẽ tiếp tục nói về shading và cách làm việc với light và shadow. Lần này, chúng ta sẽ cái nhìn kỹ hơn về đối tượng tròn. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách để xác định lõi bóng trên hình trụ, hình nón và hình tròn. Chúng ta sẽ thực hành cách tạo ra bóng đổ trông như thật. Hãy bắt đầu nào!


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.