Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips
Design

Làm thế nào quản lý các Layer của tôi?

by
Difficulty:BeginnerLength:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Quản lý layer là một trong những công việc quan trọng nhất mà một nhà thiết kế có thể thực hiện. Điều này đặc biệt quan trọng nếu các tập tin PSD được các nhà thiết kế sử dụng nhiều lần. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp một số lời khuyên và thủ thuật để giúp bạn làm việc với các layer hiệu quả hơn. Hãy bắt đầu nào!


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.