1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách tạo ra một hiệu ứng văn bản Grunge Retro trong Adobe Photoshop

by
Read Time:8 minsLanguages:
This post is part of a series called Retro Text Effect Tutorials.
How to Create a Retro Chrome Text Effect in Adobe Illustrator
How to Create a Retro 'Saved by the Bell' Inspired Text Effect in Adobe Photoshop

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng layer styles, noise và grunge textures, và adjustment layers để tạo hiệu ứng văn bản theo phong cách grungy halftone retro. Hãy bắt đầu nào!

Hiệu ứng văn bản này được lấy cảm hứng từ nhiều Layer Styles có sẵn trên GraphicRiver.

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo một Pattern Layer

Bước 1

Tạo tài liệu mới với kích thước 512 x 512 px với WhiteBackground. Nhân đôi layer Backgroundnhấp phải thực hiện lệnh copy, và chọn Convert to Smart Object.

Create the Pattern LayerCreate the Pattern LayerCreate the Pattern Layer

Bước 2

Thiết lập Foreground và Background Colors thành Black White, và đi tới Filter > Render > Clouds.

Render CloudsRender CloudsRender Clouds

2. Cách tạo một Grungy Halftone Pattern

Bước 1

Đi tới Filter > Filter Gallery > Texture > Grain và sử dụng những cài đặt:

 • Intensity: 60
 • Contrast: 0
 • Grain Type: Sprinkles
Grain Filter Grain Filter Grain Filter

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng New effect layer ở dưới cùng của cửa sổ Filter Gallery để thêm bộ lọc khác.

Đi tới Sketch > Halftone Pattern, và sử dụng những cài đặt này:

 • Size: 2
 • Contrast: 6
 • Pattern Type: Dot
Halftone Pattern FilterHalftone Pattern FilterHalftone Pattern Filter

Bước 3

Thêm một layer hiệu ứng mới, đi đến Sketch > Graphic Pen và sử dụng những cài đặt này:

 • Stroke Length: 15
 • Light/Dark Balance: 50
 • Stroke Direction: Right Diagonal

Nhấp OK khi hoàn thành.

Graphic Pen FilterGraphic Pen FilterGraphic Pen Filter

Bước 4

Đi tới Edit > Define Pattern và nhập tên Front Pattern.

Define PatternDefine PatternDefine Pattern

3. Cách tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với kích thước 950 x 750 px, nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Solid Color.

Solid Color Fill LayerSolid Color Fill LayerSolid Color Fill Layer

Bước 2

Thiết lập fill Color #a2563b.

Fill ColorFill ColorFill Color

Bước 3

Double-click vào layer Solid Color để áp dụng hiệu ứng Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Pattern: Dots
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Điều này sẽ tạo background cơ sở.

Background PatternBackground PatternBackground Pattern

4. Cách tạo Text Layer Smart Objects

Bước 1

Tạo văn bản bằng cách sử dụng phông Burford. Thiết lập ColorWhite, Size là 350 pt, và Tracking là -75.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 2

Đặt tên cho layer văn bản là Text, nhấp phải vào layer đó và chọn Convert to Smart Object.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

Bước 3

Nhân đôi layer Text.

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

5. Cách tạo Extrusion Layers

Bước 1

Nhân đôi layer Text một lần nữa, đặt tên bản mới sao chép là Extrusion, sau đó đặt nó vào một nhóm và đặt tên là Extrusion 

Create the Extrusion GroupCreate the Extrusion GroupCreate the Extrusion Group

Bước 2

Với việc chọn layer Extrusion, nhấn Command-T để vào chế độ Free Transform Mode. Nhấn mũi tên bên trái - Left Arrow mũi tên bên phải - Down Arrow mỗi phím một lần để di chuyển layer Extrusion 1 px.

Nhấn phím Return để chấp nhận thay đổi.

Nudge the Extrusion LayerNudge the Extrusion LayerNudge the Extrusion Layer

Bước 3

Nhấn Shift-Command-Option-T khoảng 21 lần để tạo 21 bản sao với cùng vị trí.

Bạn có thể quyết định số lượng bản sao bạn muốn tạo dựa trên kích thước extrusion bạn muốn, vì vậy tự do chọn số lượng bản sao bất kỳ mà bạn thích.

Create the Extrusion CopiesCreate the Extrusion CopiesCreate the Extrusion Copies

Bước 4

Chọn tất cả các layer Extrusion, đi tới Layer > Arrange > Reverse để sắp xếp vị trí chính xác cho các layer.

Reverse the Extrusion LayersReverse the Extrusion LayersReverse the Extrusion Layers

Bước 5

Đặt ba layer Extrusion ở trên vào nhóm Front, ba layer ở dưới trong nhóm Back, và layer còn lại trong nhóm Middle.

Group the Extrusion LayersGroup the Extrusion LayersGroup the Extrusion Layers

6. Cách tạo Shadow Layers

Bước 1

Nhân đôi layer Extrusion cuối cùng (phía dưới layer trong nhóm Back), và đặt tên bản sao là Shadow.

Kéo layer Shadow ra khỏi nhóm Extrusion và đặt nó trong nhóm mới cùng tên Shadow.

Create the Shadow GroupCreate the Shadow GroupCreate the Shadow Group

Bước 2

Sử dụng cùng một vị trí và nhân đôi các bước để tạo ra một vài bản sao layer Shadow, chỉ lần này, bạn cần phải di chuyển layer Shadow 1 px qua phải và xuống 1 px.

Create the Shadow LayersCreate the Shadow LayersCreate the Shadow Layers

Bước 3

Hãy chắc chắn đảo ngược thứ tự các layer Shadow khi bạn thực hiện xong việc tạo ra các bản sao.

Reverse the Layer OrderReverse the Layer OrderReverse the Layer Order

Bước 4

Đặt layer Text Text copy trong nhóm Text.

Text GroupText GroupText Group

7. Cách tạo style cho Layer Text

Double-click layer Text copy để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm Stroke với các cài đặt:

 • Size: 3
 • Position: Inside
 • Color: #fbe8d2
StrokeStrokeStroke

Bước 2

Thêm Inner Shadow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #515151
 • Opacity: 50%
 • Distance: 6
 • Choke: 50
 • Size: 5
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Bước 3

Thêm Color Overlay với các cài đặt:

 • Color: #f5edea
 • Blend Mode: Darker Color
 • Opacity: 50%
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Bước 4

Thêm Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Color Burn
 • Pattern: Sawtooth
 • Scale: 50%
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Bước 5

Thay đổi giá trị Fill của Text copy0.

Change the Fill ValueChange the Fill ValueChange the Fill Value

Bước 6

Double-click vào layer gốc Text để áp dụng hiệu ứng Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Opacity: 95%
 • Pattern: Front Pattern
 • Scale: 50%
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Đây sẽ là style phần trước của văn bản.

Styled Text FrontStyled Text FrontStyled Text Front

8. Cách tạo Style Extrusion

Bước 1

Double-click nhóm Front để áp dụng hiệu ứng Color Overlay bằng cách sử dụng Color #3c3b3b.

Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Bước 2

Right-click layer Front, chọn Copy Layer Styleright-click layer Back, và chọn Paste Layer Style.

Mở rộng nhóm Middle, chọn tất cả layer trong nhóm, right-click vào layer bất kỳ và chọn Paste Layer Style lần nữa.

Copy and Paste the Layer StyleCopy and Paste the Layer StyleCopy and Paste the Layer Style

Bước 3

Double-click nhóm Middle để áp dụng Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Divide
 • Opacity: 35%
 • Pattern: Diagonal line medium
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Đây sẽ là style extrusion.

Styled ExtrusionStyled ExtrusionStyled Extrusion

9. Cách tạo Style Shadow

Bước 1

Double-click nhóm Shadow để áp dụng hiệu ứng Color Overlay với các cài đặt:

 • Color: #a89a96
 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 75%
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Bước 2

Thay đổi giá trị Fill của nhóm Shadow 0%.

Change the Fill ValueChange the Fill ValueChange the Fill Value

10. Cách tạo Texture Overlays

Trước khi thêm textures, đặt TextExtrusion và nhóm Shadow trong một nhóm và đặt tên là Text Effect, sắp xếp chúng trật tự.

Bước 1

Cách tốt hơn để thêm các textures như smart objects bằng cách đi tới File > Place Linked.

Bắt đầu bằng cách thêm ảnh UNRESTRICTED - Digital Grunge Texture 11 ở trên layer Solid Color và điều chỉnh kích thước nếu cần.

Đặt lai tên layer thành BG Texture và thay đổi chế độ Blend Mode thành Color Dodge và giảm Opacity xuống 30%.

Add the Background Texture OverlayAdd the Background Texture OverlayAdd the Background Texture Overlay

Bước 2

Đi tới Image > Adjustments > Hue/Saturation, và thay đổi giá trị Saturation xuống -100.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của Photoshop hoặc không thể áp dụng những điều chỉnh trực tiếp đến các layer smart object vì một số lý do, bạn có thể sử dụng rasterize layer hoặc adjustment layers để thay thế.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

Bước 3

Đi tới Image > Adjustments > Brightness/Contrast.

Đánh dấu hộp Use Legacy và thay đổi Contrast xuống -50.

Tùy chọn legacy sẽ giúp điều chỉnh độ tương phản của toàn bộ màu đen và trắng, tạo ra ít độ tương phản hơn.

BrightnessContrastBrightnessContrastBrightnessContrast

Bước 4

Đặt ảnh Film Grain ở trên tất cả các layer và thiết lập lại kích thước khi cần.

Đặt tên layer của texture là Texture Overlay 1 và thay đổi chế độ Blend Mode thành Overlay.

Texture Overlay 1Texture Overlay 1Texture Overlay 1

Bước 5

Đi tới Image > Adjustments > Levels và thay đổi giá trị Gamma  0.70.

Levels GammaLevels GammaLevels Gamma

Bước 6

Đặt ảnh UNRESTRICTED - Digital Grunge Texture 16 trên tất cả các layer và thiết lập lại kích thước khi cần.

Đặt lại tên layer của texture thành Texture Overlay 2, thay đổi chế độ Blend Mode thành Soft Light và giảm Opacity xuống 20%.

Texture Overlay 2Texture Overlay 2Texture Overlay 2

Bước 7

Đi tới Image > Adjustments > Hue/Saturation và thay đổi giá trị Saturation xuống -100.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

11. Cách thêm Global Adjustment Layers

Bước 1

Thêm một layer Gradient trên tất cả các layer.

Tạo một Transparent to Fill Color bằng cách sử dụng màu #6f6f6f cho bên trái và#000000 cho bên phải.

Thay đổi Style thành Radial Scale lên 200 và sau đó thay đổi Blend Mode thành Overlay.

Gradient FillGradient FillGradient Fill

Bước 2

Thêm layer Brightness/Contrast và thay đổi Contrast thành 25.

BrightnessContrastBrightnessContrastBrightnessContrast

Bước 3

Thêm layer Photo Filter, và sử dụng màu Color #ec9600.

Photo FilterPhoto FilterPhoto Filter

Bước 4

Thêm layer Color Balance và sử dụng các cài đặt:

Midtones

 • Cyan/Red: 20
 • Magenta/Green: 12
 • Yellow/Blue: 12
Color BalanceColor BalanceColor Balance

12. Cách tạo một hiệu ứng Grungy 

Bước 1

Chọn nhóm Text Effect và nhấp vào biểu tượng Add layer mask ở trên của thanh Layers để thêm mặt nạ cho nó.

Add a Layer MaskAdd a Layer MaskAdd a Layer Mask

Bước 2

Chọn công cụ Paint Bucket Tool, chọn Pattern trong thanh Options và chọn pattern fill 15 từ Light Grunge Seamless Patterns Vol. 3.

Đảm bảo mặt nạ Text Effect được chọn và nhấp vào fill với pattern.

Fill the Mask with PatternFill the Mask with PatternFill the Mask with Pattern

Bước 3

Để tăng hiệu ứng grungy, bạn có thể nhấn Command-L để tới hộp Levels, và tăng giá trị Shadows cho tối lên pattern bên trong mặt nạ, làm tăng các vùng bị xóa bởi nó, kết quả hiệu ứng grungy nhiều hơn.

Intensify the PatternIntensify the PatternIntensify the Pattern

Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành

Trong hướng dẫn này, chúng tạo một pattern bán sắc bằng cách sử dụng hai bộ lọc.

Sau đó, chúng ta tạo ra văn bản, chuyển đổi nó thành một smart object và nhân đôi nó để tạo ra layer extrusion và layer shadow. Sau đó, chúng ta tạo style cho văn bản, layer extrusion, và shadow để đạt được hiệu ứng halftone retro.

Cuối cùng, chúng ta sử dụng texture overlays, adjustment layers, và pattern fills để hoàn tất hiệu ứng.

Vui lòng để lại bình luận, đề nghị và kết quả của bạn ngay bên dưới.

Final ResultFinal ResultFinal Result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads