1. Design & Illustration
  2. Graphic Design
  3. Photo Manipulation

Giới thiệu về các tính năng nhận thức nội dung (Content Aware) của Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Tính năng nhận thức nội dung (Content Aware) trong Adobe Photoshop là một công nghệ khá mới. Với những công cụ này, Photoshop sẽ tự động lấy các mẫu pixel xung quanh một khu vực để điền vào một phần được lựa chọn. Điều này có thể giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Trong hướng dẫn video ngắn này từ khóa học hiện tại của tôi về Các kỹ thuật Photoshop nâng cao, chúng ta sẽ khám phá các ứng dụng của công nghệ giống như ảo thuật hơn là khoa học này!

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Bạn đang tìm kiếm để có kỹ năng Adobe Photoshop của bạn lên một mức độ cao hơn? Bạn có đang phải nỗ lực để chuyển những gì bạn trông thấy thành một bức tranh dạng kỹ thuật số?

Trong khóa học đầy đủ, Các kỹ thuật Photoshop nâng cao, chúng ta sẽ khám phá các kỹ thuật Photoshop nâng cao được sử dụng bởi các nghệ sĩ kỹ thuật số hàng đầu trên thế giới và chỉ cho bạn cách làm thế nào để bạn có thể sử dụng những kỹ thuật tương tự như thế để tăng chất lượng tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số của bạn.

Chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh chóng trong một chương ngắn về các khái niệm liên quan tới các kỹ thuật, và sau đó học về cách áp dụng chúng cho một dự án kết hợp giữa kỹ thuật thao tác ảnh và minh hoạ kỹ thuật số để tạo thành một hình ảnh chỉ có trong tưởng tượng.

Advanced photoshop techniquesAdvanced photoshop techniquesAdvanced photoshop techniques
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads