7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Cách tạo một hiệu ứng cắt ghép hình học trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 5 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ chọn và di chuyển để phân chia văn bản thành những mảnh nhỏ và lấp đầy chúng bằng các phần của một tấm hình, tạo ra một hiệu ứng cắt ghép hình học. Chúng ta hãy bắt đầu!

Hiệu ứng văn bản này lấy cảm hứng từ nhiều Layer Style sẵn có trên GraphicRiver.

Tài nguyên đính kèm

Các tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này.

1. Cách thay đổi kích thước một tấm hình và tạo văn bản

Bước 1

Mở tấm ảnh ngọn núi, và sau đó đi đến Image > Image Size, gõ 1500 cho giá trị Width, và bấm OK.

Image SizeImage SizeImage Size

Bước 2

Tạo ra các văn bản All Caps (chữ in hoa) bằng cách sử dụng phông chữ Peace Sans. Thiết lập Color thành Black, Size thành 250 pt, và giá trị Leading thành 210 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. Cách phân mảnh

Bước 1

Thiết lập Foreground Color thành White, chọn công cụ Line Tool, và thiết lập giá trị Weight trong thanh Options thành 1.

Nhấp chuột và kéo để tạo ra một đường phân chia một phần của chữ cái đầu tiên của bạn.

Create a Line ShapeCreate a Line ShapeCreate a Line Shape

Bước 2

Hãy tạo thêm các đường để chia văn bản thành một vài phân mảnh trên mỗi ký tự. Số lượng và kích thước của các mảnh mà bạn tạo ra sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng trông như thế nào.

Create the SegmentsCreate the SegmentsCreate the Segments

Bước 3

Nhóm tất cả các layer đường phân chia mà bạn tạo ra, và sau đó nhân đôi nhóm này, và ẩn nó đi bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh nó.

Group the LinesGroup the LinesGroup the Lines

Bước 4

Nhấp chuột phải vào nhóm bản sao, chọn Merge Group và đổi tên layer sáp nhập thành Lines.

Merge the GroupMerge the GroupMerge the Group

3. Cách sử dụng tùy chọn với vùng chọn

Bước 1

Giữ phím Command và nhấp vào biểu tượng thu nhỏ của layer văn bản để tạo một vùng chọn.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

Bước 2

Giữ phím Shift-Command-Option và nhấp vào hình thu nhỏ của layer Lines để làm cho vùng chọn của layer văn bản giao với Lines.

Intersect the SelectionIntersect the SelectionIntersect the Selection

Bước 3

Vào Select > Inverse, nhấp phím Delete, và nhấn Command-D để bỏ chọn.

Inverse the SelectionInverse the SelectionInverse the Selection

4. Cách tạo một Shape Outer Stroke

Bước 1

Nhân đôi layer văn bản và đổi tên bản sao thành Stroke 1.

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

Bước 2

Nhấp chuột phải lên layer Stroke 1 và chọn Convert to Shape.

Chọn công cụ Direct Selection Tool (A), và sau đó, trong thanh Options, đổi Fill thành None, Stroke Color thành White, và Size của nó thành 1.

Stroke SettingsStroke SettingsStroke Settings

Bước 3

Chọn cả hai layer Stroke 1Lines, và nhấn Command-E để trộn chúng lại với nhau.

Merge LayersMerge LayersMerge Layers

Bước 4

Ẩn layer Text đi.

Hide the Text LayerHide the Text LayerHide the Text Layer

5. Cách cắt ghép

Bước 1

Chọn công cụ Magic Wand Tool (W) và tích vào hộp Contiguous trong thanh Options.

Nhấp một lần để chọn mảnh đầu tiên ở trong ký tự thứ nhất.

Select a SegmentSelect a SegmentSelect a Segment

Bước 2

Với công cụ Magic Wand Tool đang được chọn, nhấp và kéo để di chuyển vùng chọn đến bất kỳ khu vực nào bên trong tấm hình của bạn.

Move the SelectionMove the SelectionMove the Selection

Bước 3

Chọn layer Background và nhấn Command-J để nhân đôi vùng được chọn thành một layer mới.

Duplicate the Selected AreaDuplicate the Selected AreaDuplicate the Selected Area

Bước 4

Chọn công cụ Move Tool (V), nhấp và kéo để đặt phần được nhân đôi vào trong mảnh.

Move the SegmentMove the SegmentMove the Segment

Bước 5

Lặp lại những bước đó để lấp vào toàn bộ các mảnh của ký tự đầu tiên, và sau đó đặt các layer mảnh ở trong một nhóm mà có cùng tên với ký tự đó.

Fill the Letter SegmentsFill the Letter SegmentsFill the Letter Segments

Bước 6

Lấp đầy mỗi ký tự còn lại, và đặt tất cả các nhóm ký tự trong một nhóm có tên là Collage.

Collage GroupCollage GroupCollage Group

6. Cách tạo một Outer Stroke và Shadow

Bước 1

Nhân đôi layer văn bản ban đầu, hiện bản sao lên, đổi tên nó thành Shadow và chuyển đổi nó thành một shape.

Shadow Shape LayerShadow Shape LayerShadow Shape Layer

Bước 2

Nhân đổi layer Shadow và đổi tên bản sao thành Stroke.

Chọn công cụ Direct Selection Tool (A), và sau đó, trong thanh Options, đổi Fill thành None, Stroke Color thành White, và Size của nó thành 2.

Stroke SettingsStroke SettingsStroke Settings

Bước 3

Kéo layer Shadow xuống dưới nhóm Collage, và sau đó đổi Stroke Color thành BlackSize thành 2.

Shadow SettingsShadow SettingsShadow Settings

Bước 4

Sử dụng công cụ Move Toolcác phím mũi tên để nhích Shadow khỏi văn bản một chút xíu.

Nudge the ShadowNudge the ShadowNudge the Shadow

Bước 5

Chỉnh Opacity của layer Shadow thành 30%.

Shaow OpacityShaow OpacityShaow Opacity

7. Cách tinh chỉnh màu sắc sử dụng Adjustment Layer Curves

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở phía dưới của bảng Layers và chọn Curves.

Add a Curves Adjustment LayerAdd a Curves Adjustment LayerAdd a Curves Adjustment Layer

Bước 2

Với mỗi kênh màu mà bạn có, chọn nó từ trình đơn thả xuống ở trên cùng của bảng Properties, và đổi các giá trị của nó một cách nhẹ nhàng để đạt được một kết quả mà bạn mong muốn.

Change the Channel ValuesChange the Channel ValuesChange the Channel Values

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất.

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tạo một số văn bản và phân chia nó thành một số mảnh.

Sau đó, chúng ta sử dụng công cụ chọn và di chuyển để lấp đầy các mảnh này bằng những vùng khác nhau của tấm ảnh và tạo hiệu ứng cắt ghép hình học.

Cuối cùng, chúng ta sử dụng một Adjustment Layer Curves để tinh chỉnh màu sắc để có được kết quả cuối cùng.

Xin đừng ngại để lại ý kiến, góp ý và thành quả của bạn ở bên dưới.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.