1. Design & Illustration
  2. Graphic Design
  3. 3D Design

Tạo Typography 3D siêu bóng trong Illustrator và Photoshop

Scroll to top
Read Time: 19 min
This post is part of a series called Mastering Text Effects.
Create a Spectacular Grass Text Effect in Photoshop
Add Fantastic Color to 3D Text - Part I

() translation by (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo Typography 3D siêu bóng bằng Illustrator và Photoshop. Bắt đầu nhé!


Bước 1

Mở Illustrator và tạo một tài liệu RGB mới, 1000px x 800px, 72 DPI và viết chữ của bạn với một phông chữ đẹp. Tôi đã sử dụng Marketing Script kích thước 234pt.


Bước 2

Tiếp theo, với chữ mà bạn đã chọn, vào Object > Expand, và nhấn ok trên cửa sổ bật lên. Chữ của chúng ta không còn có thể chỉnh sửa dưới dạng text, thay vào đó, đó là một loạt các đường path mà chúng ta có thể chỉnh sửa bằng công cụ chọn trực tiếp.

Hiện tại, các chữ cái của chúng ta là các đối tượng riêng biệt được nhóm lại với nhau, chúng ta muốn chúng là một đường path phức hợp duy nhất. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng nút Unite trên bảng Pathfinder. Nếu bạn không nhìn thấy Pathfinder Palette, hãy vào Window> Pathfinder để hiển thị nó, và với các đường dẫn của chúng ta đã chọn, nhấn Unite.


Bước 3

Với Pen Tool (P) đã chọn, vẽ một đường path mới bắt đầu từ nét móc cuối cùng của chữ cái s cuối cùng, và cuốn theo cách của nó xuống bên dưới chữ của chúng ta. Tôi cũng đã thay đổi màu sắc của chữ thành màu xám nhạt hơn để tôi có thể thấy rõ hơn.

Thay đổi Stroke Weight của đường path mới của chúng ta với kích thước phù hợp với chiều rộng của đường path của chữ mà nó sẽ tham gia. Trong trường hợp của tôi, Stroke Weight là 12pt.


Bước 4

Nhân đôi đường path này bằng cách kéo hình thu nhỏ của Nhóm này (trong bảng layer) vào nút New Layer. Tắt bản sao này bằng cách nhấp chuột vào 'con mắt' bên cạnh hình thu nhỏ nhóm này trong bảng Layers. Chúng ta làm điều này bởi vì bất cứ nơi nào các yếu tố của chúng ta chồng lên nhau, chúng ta cần chúng trên các layer riêng biệt trong Photoshop khi chúng ta thêm bóng.

Với Direct Selection Tool (A) chọn hai điểm neo bên phải dưới cùng của đường path của chúng ta, nhấn Delete và đặt tên cho nhóm này là "swirl 1".

Bật nhóm "swirl 1" này và bật bản sao mà chúng ta đã tạo, đặt tên là "swirl 2" và xóa điểm neo sau đây. Chúng ta làm điều này bởi vì khi chúng ta tạo khối các hình dạng của chúng ta thành 3D, chúng ta sẽ không muốn đường path của chúng ta giao nhau, chúng ta muốn đường này nằm ở phía trước đường khác.


Bước 5

Chuyển tất cả các nhóm của chúng ta trở lại và bạn sẽ có đường path hoàn chỉnh ban đầu, chỉ có nó chia thành hai nhóm khác nhau. Khi cả hai Nhóm này đã chọn, hãy vào Object > Expand, và nhấn OK trên cửa sổ bật lên. Bây giờ chúng ta muốn làm cho nét móc của chúng ta trở nên thú vị hơn một chút bằng cách điều chỉnh chiều rộng ở một số nơi nhất định. Để làm điều này, chúng ta sẽ phóng to và di chuyển một số điểm neo bằng tay.

Bây giờ phóng to đến cuối nét móc của chúng ta và thêm hai điểm neo như hình dưới đây, sau đó di chuyển chúng lên một chút và sang phải.

Bây giờ với Convert Anchor Point Tool (Shift + C), điều chỉnh hai điểm neo mới để làm tròn các góc.


Bước 6

Tiếp theo, chúng ta cần dọn dẹp phạm vi nơi chữ của chúng ta sẽ tham gia với nét móc. Phóng to phạm vi đó và điều chỉnh đường path nét móc nối liền vào chữ.


Bước 7

Trước khi chúng ta Extrude hình dạng này, đây là cơ hội cuối cùng của bạn để điều chỉnh nét móc của bạn vì vậy bây giờ là thời gian để thực hiện bất kỳ điều chỉnh cuối cùng, nó có giá trị dành thời gian ở đây để có được dòng của bạn làm việc vừa phải. Khi bạn hài lòng với thiết kế của mình, hãy thay đổi đối tượng của bạn để chúng có cùng màu, màu xám trung bình, sau đó với tất cả chúng đã chọn, vào Effect > 3D > Extrude & Bevel.

Sau đó, với tất cả các đối tượng đã chọn, vào Object > Expand Appearance.

Bạn sẽ nhận thấy rằng trong một số phạm vi, các đối tượng của chúng ta sẽ không hoàn toàn phù hợp với nhau, nên định vị lại chúng một chút, nhưng bạn sẽ không thể hoàn thiện chúng hoàn hảo, điều này sẽ phải chỉnh sửa đường path một chút, chúng ta sẽ làm sau.


Bước 8

Bây giờ tắt hai layer nét móc, vì vậy bạn chỉ còn lại chữ. Chọn chữ và nhấp chuột phải > Ungroup, sau đó một lần nữa, nhấp chuột phải > Ungroup. Bây giờ chọn mặt trước của chữ của chúng ta, và tắt layer này. Bây giờ bạn sẽ được có các yếu tố 3d tối hơn.

Nhấp và kéo để chọn tất cả các yếu tố còn lại sau đó nhấp chuột vào nút Unite trong bảng Pathfinder và đặt tên cho nhóm này là "3d 1". Nếu bạn không nhìn thấy bảng Pathfinder, hãy vào Window > Pathfinder. Việc hợp nhất các đối tượng này sẽ kết hợp tất cả chúng thành một đường path phức hợp; nó cũng sẽ loại bỏ những đường nét nhỏ màu trắng đó. Lặp lại quá trình này cho hai yếu tố tạo thành nét móc, đặt tên là "3d 2" và "3d 3".


Bước 9

Bây giờ bạn sẽ có sáu nhóm -

"text", "3d 1", "swirl 1", "3d 2", "swirl 2" và "3d 3"

Trước khi chúng ta xuất tập tin này sang Photoshop, chúng ta chỉ cần làm sạch đường nét xung quanh nơi chữ của chúng ta gặp "swirl 1". Phóng to phạm vi đó bằng Direct Selection Tool (A), chỉnh sửa các điểm neo và chốt xoay của chúng để làm cho chúng liên kết liền mạch với nhau.

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng xuất tập tin này sang Photoshop dưới dạng PSD dạng layer. Để làm như vậy, vào File > Export và đảm bảo bạn chọn Photoshop là Format.


Bước 10

Mở tập tin đã xuất trong Photoshop và vào Image > Canvas Size và nhập 3000 x 2000px và nhấn OK. Thay đổi kích thước các layer của chúng ta (Cmd/Ctrl + T) trong khi giữ Alt + Shift, làm cho chúng có kích thước thoải mái trong khuôn khổ tài liệu này.

Đặt tên và sắp xếp các layer như sau, vì vậy chúng ta sẽ có ba layer "cơ sở" (đây là các layer màu xám nhạt tạo nên mặt trước của đối tượng của chúng ta) và ba layer "3d" (các yếu tố 3D xám đậm hơn).

Bây giờ nhóm (Cmd/Ctrl + G) ba cặp layer của chúng ta thành các nhóm riêng lẻ có tên "1" "2" và "3", vì vậy "1" chứa các layer chữ của chúng ta ("base 1" và "3d 1"), "2" chứa "base 2" và "3d 2" và 3" chứa "base 3" và "3d 3".


Bước 11

Tạo một layer mới và đặt nó bên dưới nhóm "3", đặt tên là "bg" (cho background) và tô nó bằng màu trắng. Sau đó tạo một layer mới ở trên cùng của "bg" và đặt tên là "bg2". Đặt màu nền trước thành màu xám #767676 và chọn Gradient Tool (G). Chọn gradient từ phía trước là trong suốt và vẽ gradient của chúng ta từ trên cùng của tài liệu xuống giữa và đặt độ trong suốt của layer này xuống 30%.

Tạo một layer mới ở trên cùng của "bg 2" và đặt tên là "bg 3". Chọn công cụ gradient và nhấn D để thiết lập màu nền trước và màu nền của chúng ta thành đen trắng. Với một gradient nền trước đến nền sau đã chọn, hãy vẽ một gradient mới ở dưới cùng của tài liệu của chúng ta và thay đổi layer thành Opacity 10%. Nhóm ba layer mới này và đặt tên cho nhóm này là "background".


Bước 12

Bây giờ chọn layer "base 1" và áp dụng một Gradient Overlay Layer Style (Layer > Layer Style > Gradient Overlay) sử dụng các màu #c81d61 và #d3347b.

Nhấp chuột phải vào layer "base 1" và chọn Copy Layer Style. Bây giờ chọn "base 2" và Cmd/Ctrl + Click vào "base 3" để chúng ta có cả hai layer đã chọn, sau đó nhấp chuột phải vào hai layer và chọn Paste Layer Style. Kích đúp vào Layer Style của "base 3" để mở bảng Layers và đảo ngược gradient.


Bước 13

Bây giờ chúng ta sẽ thêm một Layer Overlay Color Style đơn giản cho tất cả các layer "3d" của chúng ta. Chọn "3d 1" và áp dụng Color Overlay (Layer > Layer Style > Color Overlay) và sử dụng màu #797979. Sau đó sao chép Layer Style này (nhấp chuột phải > Copy Layer Style) và sau đó dán nó vào "3d 2" và "3d 3".

Bây giờ tạo một layer mới trong nhóm "1" và đặt tên là "shine". Các Layer của chúng ta bây giờ sẽ trông như thế này.

Đặt màu trắng làm màu nền trước của bạn, chọn một gradient từ phía trước là trong suốt và vẽ gradient này từ giữa tài liệu lên trên cùng của chữ.

Cmd/Ctrl + Click vào hình thu nhỏ của layer "base 1" (điều này sẽ load vùng chọn dựa trên layer đó) sau đó vào Select > Modify > Contract và sử dụng 2px làm số lượng.

Đặt layer "shine" này thành Opacity 30%, sau đó với vùng chọn này đang hoạt động và với layer "shine" đã chọn của chúng ta, hãy nhấp chuột vào nút Add Layer Mask nằm ở dưới cùng của bảng Layers.


Bước 14

Bây giờ với Layer Mask đã chọn và màu nền trước của bạn được thiết lập là màu đen, hãy lấy một brush có kích thước trung bình, cứng và mask thêm layer "shine".

Tạo một layer mới có tên "shine" và đặt nó trong nhóm "2" và vẽ một màu trắng khác để tạo gradient trong suốt theo hướng chéo.

Cmd/Ctrl + Click vào hình thu nhỏ của layer "base 2" (để tải vùng chọn dựa trên layer này), sau đó Cmd/Ctrl + shift-nhấp chuột vào thumbnail của layer "base 3" (để thêm một vùng chọn "base" 3 "cho vùng chọn hiện tại của chúng ta). Một lần nữa chúng ta cần thu nhỏ vùng chọn này bằng 2px, chúng ta thực hiện điều này bằng cách vào Select > Modify > Contract > 2px. Với layer "shine" mới được chọn của chúng ta, nhấp chuột vào nút Add Layer Mask ở dưới cùng của bảng Layers một lần nữa để áp dụng vùng chọn của chúng ta như một mask. Hình của bạn hiện tại sẽ trông như thế này.

Biến layer "shine" mới này thành Opacity 50% và sau đó với một loạt các brush cứng và mềm, chúng ta sẽ mask thêm layer này.


Bước 15

Tạo một nhóm mới trong nhóm "1", đặt tên là "3d shading" và đặt nó lên trên layer "3d 1" và bên dưới "base 1". Bây giờ Cmd/Ctrl + Click vào hình thu nhỏ của layer "3d 1" và nhấp chuột vào nút Add Layer Mask để áp dụng lựa chọn cho nhóm mới như một mask.

Tạo một layer mới bên trong nhóm mới này và đặt tên là "shading 1", sau đó với một brush mềm nhỏ được thiết lập là 80% màu đen, tạo bóng đổ trong bất kỳ phạm vi nào có bóng theo nguồn sáng của bạn.

Sau đó thiết lập Blend Mode của layer này là Overlay, 50% opacity.

Tạo một layer mới phía trên "shading 1" và gọi nó là "shading 2", sau đó với một brush mềm nhỏ được thiết lập là màu trắng và Opacity 50%, vẽ vào bất kỳ phạm vi nào sẽ được thắp sáng bởi nguồn sáng của chúng ta.

Đặt "shading 2" có Opacity 50% với Blend Mode - Overlay.

Tạo một layer mới trong nhóm này và đặt tên là "shading 3". Sau đó, với một brush nhỏ màu đen mềm thiết lập có Opacity 100%, quét bóng đổ nhiều hơn trong các phạm vi nhỏ dọc theo phía dưới của chữ, nơi không nhận được ánh sáng.


Bước 16

Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại quá trình này cho nhóm "2". Trong nhóm "2", tạo nhóm mới ở trên "3d 2" và bên dưới "base 2", đặt tên là "3d shading 2", sau đó Cmd/Ctrl + Nhấp chuột vào hình thu nhỏ của "3d 2" và áp dụng vùng chọn đó làm mask cho "3d shading 2". Sau đó, tạo một layer mới có tên là "shading 1" trong nhóm này và với một brush màu đen mềm, có kích thước trung bình. Cuối cùng, thay đổi Blend Mode thành Overlay.

Tạo một layer mới trong nhóm này và gọi nó là "shading 2". Với một brush vừa, mềm, màu trắng, tô màu điểm bắt sáng ở góc trái và thay đổi Blend Mode của layer thành Overlay.


Bước 17

Bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự cho nhóm "3". Tạo một nhóm mới có tên "3d shading 3" và đặt nó vào nhóm "3" giữa các layer "base 3" và "3d 3". Cmd/Ctrl + Nhấp chuột vào layer "3d 3" và áp dụng vùng chọn đó làm mask cho "3d shading 3". Tạo một layer mới gọi là "shading 1" trong thư mục mới này và thiết lập Blend Mode là Overlay. Với một brush lớn màu đen vẽ một số bóng dọc theo cạnh dưới cùng.

Tạo một layer mới gọi là "shading 2" và với một brush lớn màu trắng tô sáng như sau.

Chuyển Blend Mode sang Overlay.

OK ở giai đoạn này đây là hình ảnh của bạn và các lớp của bạn sẽ trông như thế nào.


Bước 18

Bây giờ trở lại nhóm "1" và nhân đôi "base 1" bằng cách kéo nó vào nút New Layer ở dưới cùng của bảng layer.

Mở cửa sổ Layer Styles cho layer nhân bản này bằng cách nhấp chuột đúp vào Gradient Overlay Effect. Trong cửa sổ Layer Style, bỏ chọn Gradient Overlay và thêm Inner Shadow với các thiết lập sau.

Nhấp chuột phải vào hiệu ứng của chính nó trong bảng Layers và vào Create Layer. Điều này sẽ tách biệt hiệu ứng khỏi layer đó, do đó, nó sẽ không còn là một layer style và sẽ là một hình ảnh pixel trên một layer của riêng nó. Đặt tên layer này là "highlight 1."

Bây giờ bạn có thể xóa layer "base 1 copy". Di chuyển "highlight 1" 1px sang trái bằng cách nhấn phím mũi tên trái, sau đó Cmd/Ctrl + Nhấp vào hình thu nhỏ của "base 1" và áp dụng lựa chọn đó để "highlight 1" làm layer mask bằng cách nhấp chuột vào nút Add Layer Mask ởi dưới cùng của bảng Layers.

Với layer mask đã có, di chuyển layer đó lên 1px và 2px qua trái bằng cách sử dụng các phím mũi tên của bạn. Đây là vị trí bắt sáng ngay trên góc của chữ của chúng ta - nơi ánh sáng phản chiếu. Kết quả của bạn hiện tại sẽ như thế này.

Nhóm layer "highlight 1" (Cmd/Ctrl + G) và đặt tên nhóm là "highlight". Tạo cho nhóm này một Layer Mask bằng cách nhấp chuột vào nút Layer Mask. Chúng ta có thể làm việc trên layer mask "highlight 1", nhưng bằng cách này nó sẽ dễ sửa lỗi và tinh chỉnh mask hơn.

Với layer mask đã chọn, sử dụng một brush mềm, màu đen trung bình, mask các phạm vi của thư mục bắt sáng. Maskbất kỳ phạm vi nào không nằm trên cạnh trên cùng bên trái. Đây là cách nó thể hiện.


Bước 19

Lặp lại bước cuối cùng này cho các nhóm "2" và "3" - sao chép các layer "cơ sở", áp dụng Inner Shadow, sau đó tạo một layer từ kiểu này, sau đó mask nó nếu cần thiết.

Chúng ta sắp xong rồi, bây giờ chúng ta muốn thêm một số màu sắc. Tạo một thư mục mới ở trên cùng của tất cả các layer/nhóm của chúng ta và đặt tên là "color overlay". Tạo một layer mới trong nhóm mới này và gọi nó là "loverlay 1". Đặt màu nền trước của bạn là #7c21c8 và chọn Gradient Tool (G) với một nền trước là gradient trong suốt, tròn. Thêm một gradient xuyên tâm lớn ở góc dưới bên phải, và sau đó thiết lập Blend Mode của layer này là Color.


Bước 20

Bây giờ tạo một layer mới gọi là "overlay 2" và vẽ một gradient khác ở góc trên cùng bên phải với màu #fee409. Một lần nữa chuyển Blend Mode thành Color.


Bước 21

Bây giờ chúng ta sẽ tải một vùng chọn bao gồm tất cả các layer "base" của chúng ta. Chúng ta thực hiện điều này bằng Cmd/Ctrl + nhấp chuột vào "base 1", Cmd/Ctrl + Shift-nhấp chuột vào "base 2" và Cmd/Ctrl + shift-nhấp chuột trên "base 3".

Bây giờ, hãy áp dụng vùng chọn này làm layer mask cho nhóm "color overlay" bằng cách nhấp chuột vào nút Add Layer Mask.


Bước 22

Bây giờ chúng ta sẽ thêm màu sắc cho layer "3d". Tạo một layer mới trong nhóm "1", đặt tên layer mới là "color 1" và đặt nó ngay trên nhóm "3d shading 1". Chọn công cụ Gradient Tool và tạo ra một gradient ba màu sử dụng các màu #a53c3d, #c52366 và #b22d9d. Trên layer mới, vẽ một gradient tuyến tính trên chiều dài của hình ảnh của chúng ta và thay đổi Blend Mode của "color 1" thành Color.


Bước 23

Bây giờ chúng ta muốn mask layer gradient mới này dưới dạng các layer "3d" của chúng ta, trừ đi hình dạng của một số layer "base" của chúng ta. Điều này có vẻ như sẽ có một loạt các cú nhấp chuột phức tạp nhưng cần thiết để có được vùng chọn phù hợp, vì vậy điều quan trọng là bạn thực hiện chính xác các cú nhấp chuột này và nhớ rằng bạn cần phải nhấp chuột vào hình thu nhỏ của layer chứ không phải layer đầy đủ.

Đầu tiên, Cmd/Ctrl + nhấp chuột vào "3d 3", sau đó Cmd/Ctrl + alt-nhấp chuột vào "base 2", Cmd/Ctrl + Shift-nhấp chuột vào "3d 2", sau đó Cmd/Ctrl + Shift-nhấp chuột vào " 3d 1 ", cuối cùng là Cmd/Ctrl + Alt-nhấp chuột vào" base 1 ". Khi bạn đã có vùng chọn, áp dụng nó như là một layer mask để "màu 1".


Bước 24

Tiếp theo, tạo một layer mới bên trong và ở trên cùng của nhóm "2" và đặt tên là "shadow". Cmd/Ctrl + nhấp chuột vào hình thu nhỏ của "base 2" và Cmd/Ctrl + shift-nhấp vào hình thu nhỏ của "3d 2" và áp dụng lựa chọn đó làm mask cho layer "bóng". Trên layer đó, với một brush vừa, mềm, được đặt thành màu đen Opacity 30%, tô màu vào một cái bóng nhỏ ở trên cùng của nét móc của chúng ta sẽ biến mất đằng sau chữ. Điều này sẽ tạo ra ảo tưởng về khoảng cách giữa hai yếu tố đó.

Bây giờ chúng ta cần phải làm điều tương tự tiếp tục xuống nét móc nơi nó chồng lên nhau. Tạo một layer mới bên trong, và ở trên cùng của nhóm "3" và đặt tên là "shadow 2". Cmd/Ctrl + nhấp chuột vào hình thu nhỏ của "base 3" Cmd/Ctrl + Shift-nhấp vào hình thu nhỏ của "3d 3" để tải vùng chọn và sau đó áp dụng nó làm mask cho "shadow 2". Với một brush mềm, trung bình được đặt thành 30% màu đen, tô màu vào một cái bóng nhỏ trên nét móc nằm bên dưới.


Bước 25

Chúng ta vừa hoàn thành, chỉ còn thêm một cái bóng nhỏ và phản chiếu. Nếu bạn thu gọn tất cả các thư mục của bạn lại ngay bây giờ, bạn sẽ có năm nhóm chính. Chọn tất cả chúng tách biệt khỏi "background" và kéo chúng vào nút New Layer để sao chép chúng. Với tất cả các thư mục trùng lặp đã chọn nhấn Cmd/Ctrl + E để hợp nhất chúng thành một layer, đặt tên layer này là "reflection". Free Transform layer này (Cmd/Ctrl + T) rồi nhấp chuột phải > Flip Vertical. Di chuyển layer này xuống bên dưới trang và thêm một layer mask.

Với màu đen và trắng làm màu nền trước và màu nền của bạn, vẽ một gradient tuyến tính từ nền trước ra nền sau trên mask đó, từ dưới cùng lên trên cùng của phản chiếu, sau đó chuyển layer Opacity xuống 10%.


Bước 26

Cuối cùng, tạo một layer mới, ngay phía trên nhóm "background" và đặt tên là "shadow". Với màu đen là màu nền trước của bạn, chọn công cụ Gradient Tool (G) chọn một gradient xuyên tâm và vẽ một gradient lớn nền trước thành trong suốt ở giữa của hình ảnh của chúng ta.

Free Transform layer này (Cmd/Ctrl + T) và kéo nó với các điểm neo trên cùng và dưới cùng để giảm chiều cao của nó như được hiển thị

Trước khi bạn sử dụng Free Transform, nhấn chuột phải và chọn Perspective. Kéo điểm neo trên cùng bên phải về phía bên trái (bên trái sẽ phản chiếu điều này) và nhấn quay trở lại.


Kết thúc

Giảm Opacity của layer xuống 30% và thế là xong!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads