Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Tạo hiệu ứng chữ đèn rọi sáng trong Photoshop

Scroll to top
Read Time: 14 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Hiệu ứng rọi sáng là một cách vui để làm cho chữ của bạn thú vị hơn. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn tạo ra một hiệu ứng văn bản được chiếu sáng với các đường đèn nhỏ bằng cách sử dụng một số công cụ Photoshop bao gồm hình dạng vector,  brush, Layer Style, and Adjustment Layer. Hãy bắt đầu nào!


Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này.


Trước khi bắt đầu: Nạp trước cài đặt

Để thêm thông tin về nạp trước cài đặt, hãy xem bài hướng dẫn này về Quản lý cài đặt trước trong Photoshop.

 • Mở ảnh RustPaint0147 trong Photoshop, sau đó đi tới Edit > Define Pattern để thêm texture như pattern vào Patterns preset.
 • Nạp Contours, đi tới Edit > (Presets) > Preset Manager, và chọn Contours từ menu thả xuống Preset Type. Sau đó, nhấp vào mũi tên nhỏ bên phải của trình đơn thả xuống Preset Type và nhấp vào Contours gần dưới cùng của menu pop-up. Khi hộp thoại xuất hiện sau đó, nhấn Append.
 • Nạp Patterns, đi tới Edit > (Presets) > Preset Manager, và chọn Patterns từ menu thả xuống Preset Type. Sau đó, nhấp vào mũi tên nhỏ bên phải của trình đơn thả xuống Preset Type và nhấp vào Patterns gần dưới cùng của trình đơn pop-up. Khi hộp thoại xuất hiện sau đó, nhấn Append.

1. Tạo Background và Text

Bước 1

Tạo tài liệu mới kích thước 1200 x 1600 px và giá trị độ phân giải Resolution khoảng 300. Thiết lập Foreground color là #35383f và Background color là #1d1e23. Chọn công cụ Gradient Tool, chọn Foreground to Background gradient fill, nhấp vào biểu tượng Radial Gradient và đánh dấu ô Dither để cho kết quả nhẵn hơn.

Sau đó, nhấp và kéo từ trung tâm của tài liệu sang một góc để tạo ra nền gradient.

Bước 2

Đặt ảnh LandscapeArid0006 trên đầu Background layer, sau đó di chuyển nó để đỉnh núi gần dưới tài liệu. Thay đổi chế độ của layer ảnh từ Blend Mode sang Multiply.

Bước 3

Đi tới Image > Adjustments > Desaturate, sau đó đi tới Image > Adjustments > Levels, và thay đổi giá trị Gamma thành 1.15.

Bước 4

Tạo văn bản sử dụng phông chữ Code Bold. Phông chữ và kích thước phông chữ được sử dụng là rất quan trọng cho hiệu ứng văn bản này, cũng như chúng xác định thiết lập brush được sử dụng sau này trong hướng dẫn. Vì vậy, hãy chắc chắn sử dụng cùng các giá trị, hoặc thay đổi cài đặt brush để đi cùng với bất kỳ phông chữ nào khác hay kích thước bạn sử dụng.

Size ở đây là 60ptcolor là#422915, giá trị Tracking là 100, và Kerning được thiết lập Optical.

Bước 5

Nhân đôi text layer.


2. Thiết kế Text

Double click vào copy text layer để áp dụng theo Layer Style:

Bước 1 - Bevel and Emboss

 • Size: 1
 • Đánh dấu ô Anti-aliased
 • Highlight Mode: Overlay
 • Opacity: 70%
 • Shadow Mode > Opacity: 70%

Bước 2 - Contour 

 • Contour: Cove - Shallow
 • Đánh dấu ô Anti-aliased
 • Range: 90%

Bước 3 - Inner Shadow

 • Distance: 0
 • Size: 10

Bước 4

- Inner Glow

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 100%
 • Color#ffeed5
 • Technique: Precise
 • Source: Center
 • Choke: 25
 • Size: 37

Bước 5 - Pattern Overlay 

 • Blend Mode: Screen
 • Opacity: 25%
 • Pattern: Clouds

Bước 6

Bước này sẽ thiết kế chữ với hiệu ứng chiếu sáng. Pattern Overlay sẽ giúp tạo ra một số biến thể ánh sáng, trong khi đó Inner Glow sẽ tăng cường ánh sáng ở trung tâm của văn bản, cũng như thực hiện thêm brush và đường path tiếp theo.


3. Tạo đầu cọ

Bước 1

Tạo tài liệu mới kích thước 500 x 500. Chọn công cụ Polygon Tool, thay đổi số Sides là 7, và tạo hình bảy cạnh Heptagon có kích thước 320 x 320 màu đen.

Bước 2

Đi tới Edit > Define Brush Preset, và nhập tên Brush cho mục Name. Sau đó, bạn có thể đóng tài liệu này và quay trở lại với bản gốc.

Bước 3

Chọn công cụ Brush Tool và mở bảng Brush (Window > Brush). Chọn brush tip mà bạn mới xác định, sau đó thay đổi cài đặt như hiển thị bên dưới:

Bước 4

Tạo new layer trên tất cả các layer và đặt là Brush, và thiết lập Foreground color là White. Những gì bạn sẽ cần phải tiếp theo là thực hiện cho các phần văn bản và đường chéo ngay ngắn cùng với chỉnh sửa brush.

Để lấp kín những phần theo chiều dọc và ngang, bấm vào chỗ bạn muốn đường đường thẳng bắt đầu, bấm và giữ phím Shift, sau đó kéo đường thẳng chỗ bạn muốn nó để kết thúc và thoát tất cả.

Để lấp đầy các đường chéo, bấm vào chỗ bạn muốn đường thẳng bắt đầu và kết thúc, bấm và giữ phím Shift, sau đó bấm một hoặc nhiều lần chỗ bạn muốn đường thẳng kết thúc, và thoát tất cả.

Luôn luôn nhấp vào trước khi bấm phím Shift để ngăn chặn các đường thẳng kết nối với nhau.

Bước 5

Bạn luôn có thể hoàn tác bất kỳ đường thẳng nào mà bạn không thích và tạo lại. Bước này có thể tốn nhiều thời gian nhưng càng kỹ sẽ cho kết quả chính xác hơn.


4. Fill những chữ còn lại

Những chữ còn lại sẽ được lấp đầy bằng cách thực hiện đường stroke.

Bước 1

Đối với chữ O, bạn có thể sử dụng công cụ Ellipse Tool, với tùy chọn Path đã chọn trong thanh Options, để tạo một work path ở giữa ký tự.

Bước 2

Đối với các chữ cái khác, bạn sẽ cần phải sử dụng công cụ Pen Tool (với tùy chọn Path được chọn) để tạo ra work paths.

Nhấp một lần để thêm điểm neo và nhấp chuột và kéo để tạo ra đường cong. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng Inner Glow cho các chữ cái như thêm đường path. Bạn không cần phải làm hoàn hảo, việc đó sẽ thực hiện sau.

Bước 3

Một điều quan trọng cần chú ý khi tạo work path là để tạo ra tất cả chúng (cho tất cả các phần cần thiết của văn bản) trước khi tạo stroke cho chúng. Các work paths được tạo ra bây giờ sẽ được sử dụng lại một lần nữa trong bài hướng dẫn. Vì vậy chúng nên được tạo vào cùng thời điểm.

Để có thể tách work path, hãy bấm và giữ phím Command/Ctrl và nhấp chuột một lần ra ngoài mỗi đường path mỗi khi bạn tạo nó xong. Điều này sẽ tách work path mà bạn đã tạo ra từ việc tạo ra cái tiếp theo.

Bước 4

Sau khi tạo ra tất cả các work path, chọn công cụ Direct Selection Tool, sau đó bắt đầu thay đổi chúng.

Bạn có thể nhấp và kéo một điểm neo để di chuyển nó xung quanh, hoặc bạn có thể bấm Direction Points ở phần cuối của hai Direction Handles, sau đó di chuyển chúng xung quanh để thay đổi hướng của các đường cong hoặc kéo chúng ra ngoài và vào bên trong để tạo đường cong rộng hoặc hẹp hơn.

Bạn có thể sử dụng công cụ Add/Delete Anchor Point Tool(s) nếu cần.

Bước 5

Khi bạn muốn các đường path trông như thế nào, chọn công cụ Brush Tool một lần nữa, đảm bảo Brush layer được chọn, sau đó nhấn phím Enter/Return để tạo stroke cho work path.

Sau đó, sử dụng công cụ Eraser Tool thoát khỏi những phần không mong muốn/bị trùng lặp và thay thế chúng bằng cách thêm lại hình bảy cạnh, sử dụng công cụ Brush Tool.

Bạn có thể loại bỏ work path bằng cách chọn công cụ Direct Selection Tool và nhấn phím Enter/Return.

Bước 6

Ngay khi bạn hoàn thành việc chỉnh sửa stroke, thay đổi giá trị Fill của Brush layer thành 0 và nhân đôi nó.


5. Thiết kế bóng đèn

Bước 1 - Bevel and Emboss 

Double click vào Brush layer để áp dụng theo Layer Style:

 • Technique: Chisel Hard
 • Size: 3
 • Gloss Contour: Cone - Inverted
 • Đánh dấu ô Anti-aliased
 • Highlight Mode: Hard Light
 • Shadow Mode - Opacity: 0%

Bước 2 - Contour

 • Contour: Cone - Inverted
 • Đánh dấu ô Anti-aliased 

Bước 3 - Inner Shadow

 • Blend Mode: Linear Light
 • Color#ffe1a5
 • Distance: 0
 • Size: 3

Bước 4 - Inner Glow

 • Blend Mode: Linear Light
 • Color#fffffd
 • Source: Center
 • Size: 7

Bước 5 - Outer Glow

 • Blend Mode: Hard Light
 • Opacity: 100%
 • Color#ffeac7
 • Size: 1

Bước 6

Điều này sẽ thiết kế những đóng đèn sáng chói (hình bảy cạnh).

Bước 7 -  Bevel and Emboss

Double click vào copy Brush layer để áp dụng theo Layer Style:

 • Hủy đánh dấu ô Global Light
 • Angle: 105
 • Altitude: 48
 • Đánh dấu ô Anti-aliased
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Opacity: 100%
 • Shadow Mode - Opacity: 0%

Bước 8 - Contour

 • Contour: Cone - Inverted
 • Đánh dấu ô Anti-aliased 

Bước 9

Việc này sẽ tạo ra kính của bóng đèn.


6. Brush phản chiếu

Bước 1

Chọn công cụ Brush Tool, sau đó mở Brush Preset và nhấp vào biểu tượng trình đơn pop-up bật lên góc trên bên phải của nó. Chọn Square Brushes preset dưới menu và nhấp Append để thêm nó vào những brush khác.

Bước 2

Chọn cọ vuông kích thước 3px và điều chỉnh cài đặt trong bảng Brush như hiển thị bên dưới. Điều này có thể là một chút khôn lanh như chúng ta cần cọ vuông để được thêm vào giữa của mỗi hình bảy cạnh. Giá trị Spacing cần được điều chỉnh khi đạt được kết quả.

Đối với hướng dẫn này, giá trị được sử dụng là 700. Nhưng bạn có thể thử các giá trị khác nếu điều này không thực hiện cho bạn.

Bước 3

Tạo một new layer trên tất cả các layer và thiết lập Foreground color cho màu đỏ tươi. Sau đó, hãy làm theo các bước tương tự được sử dụng cho heptagon brush tip để fill văn bản với mũi vuông.

Đặt đầu cọ ở giữa của hình bảy cạnh khi bạn nhấp để thêm nó trước khi kéo.

Bước 4

Để quay lại work path và tạo stroke cho các ký tự work path, mở bảng Paths (Window > Paths), và click vào tab Work Path.

Bước 5

Quay lại bảng  Layers và tạo stroke cho work path, sau đó sửa bất kỳ điểm nào mà bạn muốn cho đầu cọ hình bảy cạnh.

Bước 6

Khi bạn hoàn thành thêm mũi hình vuông, thiết lập Foreground color thành #fff5e9, chọn công cụ Paint Bucket Tool, hủy đánh dấu ô Contiguous trong thanh Options, đặt trỏ chuột bên trong hình vuông, click để fill nó với Foreground color.

Đây không phải thay đổi màu sắc chính xác , nhưng nó sẽ tạo ra một số biến thể.

Nếu bạn muốn một kết quả chính xác hơn, bạn có thể áp dụng hiệu ứng Color Overlay  sử dụng cùng một màu sắc (#fff5e9), sau đó rasterize layer sau đó.


7. Tạo sự phản chiếu

Bước 1

Kéo square brush layer ngay bên phải dưới Brush layer, sau đó đổi tên nó thành 0. Tạo thêm 3 bản sao của layer đó, và đổi tên chúng 90, 45 -45. Những tên các giá trị hiển thị sẽ được sử dụng giá trị Angle của Motion Blur cho từng layer.

Bước 2

Chọn 0 layer và đi tới Filter > Blur > Motion Blur. Thay đổi Angle là 0 và Distance là 30.

Bước 3

Thực hiện thao tác tương tự cho các layer khác, đảm bảo sử dụng giá trị Angle của tên layer được chọn.

Sau đó chọn tất cả layer Motion Blur và đi tới Layer > Merge Layers.  Đặt lại tên cho layer đã trộn thành Light

Bước 4

Chọn công cụ Smudge Tool, chọn cọ mềm tròn kích thước 5px và thiết lập giá trị Strength thành 100. Nhấp và kéo đường thẳng để lấp đầy vào bất kỳ góc trống nào.

Bước 5

Command/Ctrl-click vào thumbnail của text layer để tạo một lựa chọn.

Bước 6

Đi tới Select > Modify > Contract và nhập 1. Điều này sẽ chọn tương phản là 1 pixel.

Bước 7

Đi tới Select > Inverse, sau đó nhấn nút Delete và đi tới Select > Deselect 

Bước 8

Nhân đôi Light layer và thay đổi chế độ của bản sao từ Blend Mode sang Overlay, sau đó nhân đôi copy layer.

Bước 9

Điều này sẽ tăng cường phản chiếu ánh sáng.


8. Tạo các thanh kim loại

Bước 1

Thiết lập Foreground color là#151414, chọn công cụ Rectangle Tool, và tạo hình chữ nhật sau văn bản kích thước 11-px-high  Mỗi dòng chữ nên có hai hình chữ nhật sau nó. Một gần ở trên và một gần ở dưới. Các dòng nên mở rộng bên ngoài cả hai bên trái và phải của văn bản.

Chắc chắn chọn tùy chọn Combine Shapes ở thanh Option để tạo tất cả các hình chữ nhật trong một layer.

Bước 2

Đặt lại tên layer của những hình chữ nhật thành Horizontal và đảm bảo đặt nó dưới layer văn bản, sau tạo layer mới bên dưới nó và đặt lại tên nó thành Vertical

Bước 3

Tạo hai hình chữ nhật theo chiều dọc với kích thước 15 px - wide gần cả hai đầu của đường nằm ngang, và chắc chắn kéo chúng bên dưới cùng của tài liệu.

Bước 4

Tạo new layer khác giữa Horizontal và Vertical Layer, đặt tên Center, và thêm từ hai hình chữ nhật kích thước 11-px-wide gần giữa hình nằm ngang.


9. Thiết kế các thanh kim loại

Bước 1 - Bevel and Emboss

Double click vào Horizontal layer để áp dụng theo Layer Style:

 • Technique: Chisel Hard
 • Size: 1
 • Đánh dấu ô Anti-aliased
 • Highlight Mode: Hard Light

Bước 2 - Contour

 • Contour: Cove - Shallow
 • Đánh dấu ô Anti-aliased

Bước 3 - Satin

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Color#e1c543
 • Contour: Rounded Steps

Bước 4 - Gradient Overlay

 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 60
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Sử dụng Transparent để gradient fill  với Black (với  Black trên cả hai mặt của gradient).

Bước 5 - Pattern Overlay

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 100%
 • Pattern: RustPaint0147

Bước 6

Bước này sẽ thiết kế thanh nằm ngang.

Bước 7 - Bevel and Emboss

Double click vào Vertical layer để áp dụng theo Layer Style:

 • Technique: Chisel Hard
 • Size: 1
 • Đánh dấu ô Anti-aliased
 • Highlight Mode: Overlay

Bước 8 - Contour

 • Contour: Cove - Shallow
 • Đánh dấu ô Anti-aliased

Bước 9 - Pattern Overlay

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 100%
 • Pattern: RustPaint0147

Bước 10

Right click vào Vertical layer và chọn Copy Layer Style.

Bước 11

Right click vào Center layer và chọn Paste Layer Style.


10. Thêm bóng

Bước 1

Command/Ctrl-click vào thumbnail của Center layer để tạo một lựa chọn, sau đó Command/Ctrl-Shift-nhấp vào thumbnail của Vertical layer để thêm nó vào lựa chọn.

Bước 2

Tạo new layer ở trên Center layer, đặt là Shadow, và thay đổi chế độ Blend Mode thành Multiply. Thiết lập Foreground color thành#959595, chọn công cụ Brush Tool, và chọn cọ mềm mũi tròn với kích thước 100 - 125 px.

Nhấp vào một lần để thêm bóng khi đường thẳng ngang và dọc giao nhau. Khi hoàn thành, đi tới Select > Deselect.

Bước 3

Double click vào text layer gốc và áp dụng hiệu ứng Drop Shadow:

 • Opacity: 100%
 • Distance: 0
 • Spread: 20
 • Size: 30

Bước 4

Đi tới Layer > Layer Style > Create Layer. Bước này sẽ đặt hiệu ứng đổ bóng trong từng layer riêng. Xóa layer văn bản gốc.

Bước 5

Command/Ctrl-click vào thumbnail của Horizontal layer để tạo một lựa chọn, đảm bảo drop shadow layer được chọn, đi tới Select > Inverse, sau đó nhấn Delete để loại bỏ bóng bên ngoài những đường nằm ngang..

Bước 6

Đi tới Select > Deslect, và đặt lại tên drop shadow layer thành Text Shadow.


11. Thêm đèn chiếu sáng

Bước 1

Tạo new layer dưới Text Shadow layer và đặt tên Text Light. Thay đổi chế độ Blend Mode thành Soft Light và giảm Opacity thành 50%. Thiết lập Foreground color là#c0b99.

Bước 2

Chọn công cụ Brush Tool, và sử dụng cọ mềm tròn kích thước 250 px để thêm một vài đèn phía sau chữ.

Bước 3

Thay đổi Foreground color thành #c9b47d, và Size của cọ thành một giá trị thật sự lớn (1800). Tạo new layer ở trên tất cả các layer và gọi nó là Light Overlay. Thay đổi chế độ Blend Mode thành Overlay và Opacity xuống 70%.

Sau đó, nhấp một lần vào trung tâm của tài liệu để thêm ánh sáng. Điều này sẽ tăng cường màu sắc và độ sáng của kết quả cuối cùng, và tạo các chi tiết và texture hơn một chút.

Bước 4

Nhấp vào biểu tượng Create New Fill or Adjustment Layer dưới bảng Layers và chọn Gradient Map.

Bước 5

Thay đổi chế độ của adjustment layer từ Blend Mode thành Overlay và Opacity là 20%.

Bước 6

Tạo Gradient, sử dụng các giá trị Color và Location:

 • #c6baac - 0
 • #ffc960 - 50
 • #ffe64b - 88

Bước 7

Một lần nữa, click vào biểu tượng Create New Fill or Adjustment Layer nhưng lần này chọn Gradient.

Bước 8

Sử dụng Transparent chuyển gradient fill thành Black, với Whitebên trái và Black bên phải, thay đổi Style thành Radial và đánh dấu ô Dither.

Đặt adjustment layer bên phải dưới text layer, thay đổi chế độ Blend Mode thành Overlay và Opacity thành 25%.


Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành.

Trong hướng dẫn này, tôi đã chỉ cho bạn cách tạo ra một hiệu ứng chiếu sáng văn bản bằng cách sử dụng một số kỹ thuật trong Photoshop. Tôi hy vọng bạn đã học được một vài điều từ hướng dẫn này và có thể sử dụng các kỹ thuật mà tôi đã hướng dẫn về hiệu ứng văn bản của riêng bạn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.