7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free! Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Cách tạo ảnh ghép một thiên thần bóng tối bằng Photoshop

Read Time: 11 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo ra một cảnh ngày tận thế với một thiên thần bóng tối. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra một cảnh đổ nát hay bị tàn phá bằng cách kết hợp một số hình ảnh, tạo đôi cánh bóng đêm, một thanh kiếm uy nghi, điều chỉnh màu sắc, tăng cường độ sáng/tối, và nhiều hơn nữa.

Những tài nguyên kèm theo

Các tài nguyên sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

Một số hình ảnh lấy từ 3D renders trên Envato Elements và bạn sẽ cần phải tải về với những góc nhìn cụ thể sau:

Specific 3D anglesSpecific 3D anglesSpecific 3D angles

1. Cách xây dựng cảnh nền

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1500 x 1333 px trong Photoshop với những thiết lập sau:

new filenew filenew file

Bước 2

Mở tấm ảnh bầu trời. Kéo hình ảnh này vào canvas màu trắng bằng cách sử dụng công cụ Move Tool (V) và đặt nó ở nửa trên.

add skyadd skyadd sky

Bước 3

Vào Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation và giảm giá trị Saturation thành -62.

sky hue saturationsky hue saturationsky hue saturation

Bước 4

Tạo một Adjustment Layer Curves và giảm độ sáng của nó.

sky curvessky curvessky curves

Bước 5

Mở hình nền. Tách những cây đã chết khỏi cảnh sử dụng công cụ Magic Wand Tool (W) và đặt nó ở nửa dưới của canvas.

add backgroundadd backgroundadd background

Bước 6

Tạo một Adjustment Layer Hue/Saturation và kéo giá trị Saturation xuống -95.

background hue saturationbackground hue saturationbackground hue saturation

Bước 7

Những cái cây trông quá rõ, vì vậy hãy nhân đôi layer bầu trời, và di chuyển nó lên trên những layer khác. Giảm Opacity của layer này xuống thành 50% và di chuyển nó xuống một chút.

create mist using skycreate mist using skycreate mist using sky

Nhấp vào biểu tượng thứ hai ở dưới cùng của bảng Layers để thêm một mặt nạ (mask) cho layer này. Sử dụng một soft brush, được bo tròn cùng với màu đen (soft black brush) để xoá bên trên và để lại hiệu ứng mù sương ở phần nửa dưới, che phủ những cái cây ở bên phải.

mist maskingmist maskingmist masking

2. Cách tạo một nền đổ nát

Bước 1

Cắt ảnh phế liệu 1 khỏi nền và thêm nó vào nửa dưới của tấm hình.

add scrap 1add scrap 1add scrap 1

Bước 2

Nhân đôi layer này và di chuyển nó về bên phải một chút.

duplicate scrap 1duplicate scrap 1duplicate scrap 1

Thêm một mặt nạ vào layer này và sử dụng một brush cứng màu đen để xóa vùng dưới và chỉ để lại phần trên và giữa. Mục đích là để tạo ra vị trí đứng thích hợp cho thiên thần ở giai đoạn tiếp theo.

duplication maskingduplication maskingduplication masking

Bước 3

Để tạo một bóng đổ cho một trong những thanh sắt trên mặt đất, tạo một layer mới ở trên layer phế liệu. Sử dụng công cụ Polygonal Lasso Tool (L) để chọn thanh đó và thiết lập Fill của nó với màu đen (không cần quá chính xác).

select iron stickselect iron stickselect iron stick

Sử dụng công cụ Free Transform Tool (Control-T) để xoay nó về bên phải (để phù hợp với nguồn sáng — vùng sáng trên bầu trời) và giảm Opactity thành 40%.

stick shadowstick shadowstick shadow

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và thiết lập Radius thành 2 px để làm mịn bóng đổ.

stick shadow gaussian blurstick shadow gaussian blurstick shadow gaussian blur

Bước 4

Chọn tất cả các layer phế liệu và nhấn Control-G để nhóm chúng. Thay đổi mode của nhóm này thành Normal 100%. Sử dụng một Adjustment Layer Hue/Saturation và kéo Saturation xuống thành -86.

scrap 1 hue saturationscrap 1 hue saturationscrap 1 hue saturation

Bước 5

Tạo một Adjustment Layer Curves để làm tối phần dưới của mặt đất. Ở trong layer mặt nạ này, sử dụng một brush mịn màu đen để xoá phần trên nơi mà nó sẽ trở nên sáng hơn.

scrap1 curvesscrap1 curvesscrap1 curves

Bước 6

Mở tấm ảnh phế liệu 2. Sử dụng công cụ Lasso Tool, chỉ chọn phần phế liệu và đặt nó bên trên nền. Sử dụng một layer mặt nạ để trộn nó với vùng phế liệu trước đó.

add scrap 2add scrap 2add scrap 2
scrap 2 maskingscrap 2 maskingscrap 2 masking

Bước 7

Tạo một Adjustment Layer Hue/Saturation và giảm giá trị Saturation xuống -87.

scrap 2 hue saturationscrap 2 hue saturationscrap 2 hue saturation

Bước 8

Sử dụng một Adjustment Layer Curves và giảm độ sáng. Bây giờ nó trông hoàn toàn hoà quyện với nền đất hiện có.

scrap 2 curvesscrap 2 curvesscrap 2 curves

Bước 9

Mở tấm ảnh gạch vụn 1 và 2. Kéo các vùng của gạch vụn vào khu vực nền đất bằng cách sử dụng công cụ Move Tool. Đặt một cái ở bên trái và một về bên phải, hãy nhớ vị trí bên sáng của chúng đối với nguồn ánh sáng.

add rubblesadd rubblesadd rubbles

Thêm một mặt nạ vào mỗi layer này và sử dụng một brush mịn màu đen để làm mềm các cạnh.

rubbles maskingrubbles maskingrubbles masking

Bước 10

Nhóm cho các layer gạch vụn và sử dụng một Adjustment Layer Hue/Saturation để giảm độ bão hoà của chúng.

rubbles hue saturationrubbles hue saturationrubbles hue saturation

Bước 11

Tạo một Adjustment Layer Curves để làm tối đống gạch vụn. Trên layer mặt nạ này, sử dụng một brush mịn màu đen với Opacity khoảng 30-35% để giảm hiệu ứng ở phần bên trái của gạch vụn vì nó ở vị trí cao hơn và đối diện với nguồn sáng.

rubbles curvesrubbles curvesrubbles curves

3. Cách tạo ra các tòa nhà bị phá hủy

Bước 1

Mở các tấm ảnh toà nhà. Sử dụng công cụ Move Tool để đặt toà nhà 1 ở bên trái của mặt đất và toà nhà 2 ở bên phải. Sử dụng Control-T để làm cho chúng nghiêng.

add buildingsadd buildingsadd buildings

Sử dụng một layer mặt nạ để pha trộn các tòa nhà với mặt đất bị hư hỏng.

buildings maskingbuildings maskingbuildings masking

Bước 2

Nhóm các layer toà nhà và thêm một Adjustment Layer Hue/Saturation. Thay đổi giá trị Saturation thành -69:

buildings hue saturationbuildings hue saturationbuildings hue saturation

Bước 3

Tách phế liệu 3 khỏi nền và thêm nó vào toà nhà bên phải.

add scrap 3add scrap 3add scrap 3

Sử dụng một layer mặt nạ để loại bỏ phần nhô ra khỏi tòa nhà và để nó có thể nhìn thấy chủ yếu ở phần trên.

scrap 3 maskingscrap 3 maskingscrap 3 masking

Bước 4

Nhân đôi layer này và di chuyển nó sang trái. Lật ngang nó bằng cách chọn Edit > Transform > Flip Horizontal, và làm cho nó nhỏ hơn sử dụng Control-T.

duplicate scrap 3duplicate scrap 3duplicate scrap 3

Sử dụng một layer mặt nạ để pha trộn phế liệu với tòa nhà.

scrap 3 duplication maskingscrap 3 duplication maskingscrap 3 duplication masking

Bước 5

Nhóm các layer phế liệu và thêm một Adjustment Layer Hue/Saturation.

scrap 3 hue saturationscrap 3 hue saturationscrap 3 hue saturation

Bước 6

Sử dụng một Adjustment Layer Curves để làm cho độ sáng của phế liệu phù hợp với các toà nhà.

scrap 3 curvesscrap 3 curvesscrap 3 curves

4. Cách thêm một người mẫu

Bước 1

Cắt người mẫu khỏi nền và đặt cô ấy ở giữa bên trên mặt đất.

add modeladd modeladd model

Bước 2

Phần dưới của người mẫu không thực sự phù hợp với mặt đất. Để khắc phục điều này, hãy vào Edit > Puppet Warp và thêm các điểm vào dưới cùng để kéo chân và đuôi của chiếc váy lên trên một chút.

model puppet warpmodel puppet warpmodel puppet warp

Bước 3

Tạo một bóng đổ cho người mẫu tương tự như cách mà bạn đã làm với thanh sắt.

model shadowmodel shadowmodel shadow

Bước 4

Tạo một layer mới và sử dụng một brush cứng với màu #be9b6a, kích thước khoảng 2-3 px để vẽ thêm tóc cho người mẫu.

paint model hairpaint model hairpaint model hair

Bước 5

Nhóm layer người mẫu và tóc lại với nhau. Thêm một Adjustment Layer Hue/Saturation và giảm giá trị Saturation thành -78.

model hue saturationmodel hue saturationmodel hue saturation

Bước 6

Tạo một Adjustment Layer Curves và gia tăng độ sáng. Trên lớp mặt nạ này, sử dụng một brush mềm màu đen để xóa mặt sáng (bên phải) của người mẫu. Bước này là để làm sáng bên trái và giảm độ tương phản trên cả hai bên mặt.

model curvesmodel curvesmodel curves

5. Cách nhập đôi cánh

Bước 1

Cắt cánh chim đại bàng và đặt nó lên trên bên phải của người mẫu. Sử dụng Control-T với chế độ Warp để uốn cong cánh, đặc biệt là kéo lông ở phía dưới xuống để tạo cho nó một cảm giác tối. Đặt layer này ở dưới nhóm layer của người mẫu.

add right wingadd right wingadd right wing

Bước 2

Nhân đôi layer này và di chuyển nó sang bên trái sau khi lật ngang nó. Sử dụng Control-T để làm cho nó hẹp hơn và cao hơn một chút để phù hợp với góc nhìn của người mẫu.

add left wing add left wing add left wing

Bước 3

Nhóm layer đôi cánh và sử dụng một Adjustment Layer Hue/Saturation. Kéo giá trị Saturation xuống -83:

wings hue saturationwings hue saturationwings hue saturation

Bước 4

Tạo một Adjustment Layer Curves để tăng độ tương phản của đôi cánh. Vẽ lên các khu vực bên trên để giữ chúng sáng hơn so với những cái thấp hơn.

wings curveswings curveswings curves

Bước 5

Sử dụng một Adjustment Layer Curves khác để tăng sáng phần trên để phù hợp với nguồn sáng. Vẽ trên phần thấp hơn vì vậy nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi Adjustment Layer này.

wings curves 2wings curves 2wings curves 2

6. Tạo một thanh kiếm uy nghi

Bước 1

Cắt một thanh kiếm có lưỡi dao cong và thêm nó vào cánh tay ở bên tối hơn trên người mẫu. Sử dụng Control-T để sửa phối cảnh của nó một chút. Sử dụng một layer mặt nạ để xóa một phần của rảnh nhỏ để làm cho nó trông như là nó đang ở trong bàn tay của người mẫu.

add swordadd swordadd sword
sword maskingsword maskingsword masking

Bước 2

Tạo một Adjustment Layer Hue/Saturation và thay đổi các giá trị Saturation:

sword hue saturationsword hue saturationsword hue saturation

Bước 3

Tạo một Adjustment Layer Curves để giảm độ sáng.

sword curvessword curvessword curves

Bước 4

Tạo một lớp mới, và tạo vùng chọn của thanh kiếm bằng cách giữ Control và nhấp vào hình thu nhỏ của layer. Tô màu Fill của vùng chọn này với màu #fd83df.

sword fill 1sword fill 1sword fill 1

Sử dụng một layer mặt nạ để làm mịn các cạnh và thay đổi mode của layer này thành Overlay 100%.

sword fill 1 maskingsword fill 1 maskingsword fill 1 masking

Bước 5

Nhấp đúp chuột vào layer này, và chọn Outer Glow. Chọn một màu sáng #fd83df. Đặt tên layer này thành "light 1".

sword fill 1 outer glowsword fill 1 outer glowsword fill 1 outer glow
fill 1 outer glow resultfill 1 outer glow resultfill 1 outer glow result

Bước 6

Tạo một layer mới dưới layer light 1. Tạo vùng chọn của thanh kiếm và mở rộng vùng chọn bằng cách vào Select > Modify > Expand. Thiết lập Expand By thành 1 và tô màu Fill cho vùng chọn với màu #c2f1f2. Kích hoạt Control-T với chế độ Warp để uốn cong thanh kiếm một chút. Sử dụng một layer mặt nạ để làm cho hiệu ứng hiển thị thật tinh tế ở phần dưới của thanh kiếm.

expand sword selection expand sword selection expand sword selection
sword fill 2sword fill 2sword fill 2
fill 2 bendingfill 2 bendingfill 2 bending
fill 2 maskingfill 2 maskingfill 2 masking

Bước 7

Áp dụng hiệu ứng Outer Glow và thiết lập màu thành #f5bbe3.

fill 2 outer glowfill 2 outer glowfill 2 outer glow
fill 2 outer glow resultfill 2 outer glow resultfill 2 outer glow result

Bước 8

Tạo một layer mới dưới hai layer light này. Sử dụng một brush mềm với màu #fd83dfOpacityFlow khoảng 10% để vẽ một ánh sáng màu hồng tinh tế khoảng giữa của thanh kiếm. Bạn có thể sử dụng một layer mặt nạ nếu có bất kỳ chi tiết nào bị quá trớn.

glowing light 1glowing light 1glowing light 1

Bước 9

Tạo một layer mới và thay đổi mode của nó thành Soft Light 100%. Sử dụng một brush mềm với màu #c2f1f2 để vẽ thêm một hiệu ứng phát sáng cho thanh kiếm.

glowing light 2glowing light 2glowing light 2

7. Tạo các hoàn thiện cuối cùng

Bước 1

Tạo một Adjustment Layer Gradient Map ở bên trên của các layer khác và chọn các màu #e10019 và #00601b. Giảm Opacity của layer này xuống 20%.

whole scene gradient mapwhole scene gradient mapwhole scene gradient map

Bước 2

Thêm một Adjustment Layer Color Balance và đổi các thiết lập MidtonesHighlights như sau:

whole scene color balance 1 midtoneswhole scene color balance 1 midtoneswhole scene color balance 1 midtones
whole scene color balance 1 highlightswhole scene color balance 1 highlightswhole scene color balance 1 highlights

Bước 3

Tạo một Adjustment Layer Photo Filter và chọn màu #009cec.

whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1

Bước 4

Tạo một Adjustment Layer Curves và giảm độ sáng một chút. Trên lớp mặt nạ này, sử dụng một brush mềm màu đen để xóa mặt đất, toà nhà bên trái và các lông vũ dài của đôi cánh.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

Bước 5

Sử dụng một Adjustment Layer Curves khác để giảm đáng kể độ sáng. Vẽ trên vùng sáng của bầu trời và phía trước của một số chi tiết ở bên trên của mặt đất và các toà nhà để tạo một số phản chiếu ánh sáng ở trên đó.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

Bước 6

Trong bước này, chúng ta sẽ thêm ánh sáng cho khu vực quanh thanh kiếm. Tạo một layer mới và sử dụng brush cứng trung bình với màu #d6bcd6 để vẽ lên khu vực tối ở phần dưới của người mẫu, dưới phần cánh bên trái, và phía trước của một số thanh sắc và những chi tiết khác. Thay đổi mode của layer này thành Overlay 100%.

reflected light 1reflected light 1reflected light 1

Bước 7

Trên một layer mới, sử dụng một brush sáng hơn (#ffeaff) để làm nổi bật cho các chi tiết được chỉ định trong bước trước. Sử dụng một layer mặt nạ nếu có bất kỳ chi tiết nào bị quá trớn.

reflected light 2reflected light 2reflected light 2

Bước 8

Tạo một Adjustment Layer Selective Color và thay đổi các giá trị CyansMagentas.

whole scene selective color cyanswhole scene selective color cyanswhole scene selective color cyans
whole scene selective color magentaswhole scene selective color magentaswhole scene selective color magentas

Bước 9

Tạo một Adjustment Layer Photo Filter và chọn màu #000bec.

whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2

Bước 10

Thêm một Adjustment Layer Color Balance và thay đổi các thiết lập Midtones. Trên layer mặt nạ này, vẽ xung quanh khu vực của thanh kiếm để nó sẽ không trở nên quá xanh.

whole scene color balance 2whole scene color balance 2whole scene color balance 2

Bước 11

Sử dụng một Adjustment Layer Vibrance để cải thiện hiệu ứng cuối cùng.

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất nó!

Tôi hy vọng rằng bạn thích thú với hướng dẫn của tôi và đã học được một cái gì đó mới mẻ. Đừng ngại chia sẻ những ý tưởng hoặc ý kiến của bạn trong phần bình luận ở dưới — Tôi rất muốn được thấy chúng. Hãy thưởng thức Photoshopping!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads