1. Design & Illustration
  2. Fantasy

Cách tạo một ảnh Manipulation xứ sở thần tiên bằng Adobe Photoshop

by
Read Time:13 minsLanguages:
This post is part of a series called Alice in Wonderland Week.
How to Create a Hookah Smoke Text Effect in Adobe Photoshop
How to Create an Alice in Wonderland Inspired Afternoon Tea Invite in Adobe InDesign

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Adobe Photoshop để tạo ra một cảnh theo phong cách Manipulation dựa theo truyện "Alice ở xứ sở thần tiên".

Đầu tiên, chúng ta sẽ xây dựng cảnh cơ sở bằng cách sử dụng một số hình ảnh có sẵn. Sau đó, chúng ta sẽ thêm hoa cỏ, tạo cây, nhập vào hình những cây nấm và trộn chúng lại với nhau bằng cách sử dụng các Layer điều chỉnh, Mask và Brush. Sau đó, chúng ta sẽ thêm một con thỏ và đôi mắt cho cây, và chúng ta sẽ vẽ một số sương mù để tăng cảm giác mơ mộng cho cảnh. Chúng ta sẽ sử dụng một số Layer điều chỉnh để hoàn thành hiệu ứng cuối cùng.

Công cụ hướng dẫn

Các công cụ sau được sử dụng trong quá trình sản xuất hướng dẫn này:

1. Cách xây dựng cảnh cơ sở

Bước 1

Tạo một tài liệu 2000 x 1333 px mới trong Photoshop với các thiết lập đã cho:

new filenew filenew file

Bước 2

Mở hình ảnh rừng. Kéo hình ảnh này vào khung màu trắng bằng cách sử dụng công cụ Move Tool (V).

add forestadd forestadd forest

Bước 3

Vào Layer > New Adjustment Layer > Color Balance và thiết lập nó làm Clipping Mask. Thay đổi giá trị Midtones để làm cho khu rừng có màu vàng hơn.

forest color balanceforest color balanceforest color balance

Bước 4

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để làm tối khu rừng. Trên Layer Mask này, mở công cụ Brush Tool (B) và chọn một Brush hình tròn mềm với màu đen. Sử dụng Brush này để xóa phần xa ở giữa của nền vì chúng ta sẽ thêm nguồn ánh sáng chính ở đó.

forest curves 1forest curves 1forest curves 1

Bước 5

Tạo một Layer điều chỉnh Curves khác để tăng độ sương mù của rừng, đặc biệt là bên trái. Sử dụng một Brush mềm màu đen để quét trên phần còn lại để nó không bị ảnh hưởng bởi Layer điều chỉnh này.

forest curves 2forest curves 2forest curves 2

Bước 6

Thêm một Layer điều chỉnh Curves khác để làm cho khu rừng tối hơn. Quét ở phần giữa để nó không bị tối.

forest curves 3forest curves 3forest curves 3

Bước 7

Mở hình ảnh Path 1 và di chuyển nó vào bản vẽ chính. Sử dụng Free Transform Tool (Control-T) để bóp méo góc nhìn của con đường một chút.

add path 1add path 1add path 1

Lật theo chiều ngang bằng cách chọn Edit > Transform > Flip Horizontal.

path 1 flipped horizontallypath 1 flipped horizontallypath 1 flipped horizontally

Bước 8

Nhấp vào biểu tượng thứ hai ở cuối bảng Layers để thêm Mask cho layer này. Sử dụng một Brush mềm màu đen để loại bỏ hàng rào và cả hai bên đường để chỉ có phần giữa có thể nhìn thấy trên trung cảnh hiện có.

path 1 maskingpath 1 maskingpath 1 masking

Bước 9

Sử dụng Lasso Tool để chọn vùng nắng ở trên đầu con đường và thiết lập feather cho nó là 10:

path 1 selectionpath 1 selectionpath 1 selection

Vào Layer > New Adjustment Layer > Hue Saturation và thiết lập nó làm Clipping Mask. Thay đổi cài đặt Master để khử bão hòa vùng đã chọn này.

path 1 selection hue saturationpath 1 selection hue saturationpath 1 selection hue saturation

Bước 10

Sử dụng Layer điều chỉnh Color Balance cho phù hợp màu của con đường với nền.

path 1 color balancepath 1 color balancepath 1 color balance

Bước 11

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để làm tối con đường. Trên Layer Mask này, sử dụng một Brush mềm màu đen để xóa phần giữa và trên cùng của con đường khi nó gần ánh sáng nền.

path 1 curves 1path 1 curves 1path 1 curves 1

Bước 12

Tạo một Layer điều chỉnh Curves khác với cùng mục đích. Vùng đã chọn hiển thị vị trí vẽ trên Layer Mask.

path 1 curves 2path 1 curves 2path 1 curves 2

Bước 13

Thêm một Layer điều chỉnh Curves khác để làm cho cuối của con đường mờ hơn. Vẽ phần còn lại để nó không bị ảnh hưởng bởi Layer điều chỉnh này.

path 1 curves 3path 1 curves 3path 1 curves 3

2. Cách nhập vào bông hoa và cây cỏ

Bước 1

Mở hình ảnh Path 2. Sử dụng Công cụ Lasso Tool để chọn bên trái của con đường với những bông hoa để đặt nó ở bên trái của bản vẽ chính.

add path 2add path 2add path 2

Thêm một Mask cho layer này và sử dụng một Brush mềm màu đen để loại bỏ các cạnh thô và trộn phần dưới cùng với mặt đất hiện có.

path 2 maskingpath 2 maskingpath 2 masking

Bước 2

Thêm phần bên phải con đường bông hoa từ hình ảnh gốc sang phía bên phải của bản vẽ.

add other sides of path 2add other sides of path 2add other sides of path 2
other sides maskingother sides maskingother sides masking

Bước 3

Chọn các layer bông hoa và nhấn Control-G để tạo nhóm cho chúng. Thay đổi chế độ của nhóm này thành Normal 100% và tạo một Layer điều chỉnh Color Balance để thay đổi màu bông hoa một chút.

path 2 color balancepath 2 color balancepath 2 color balance

Bước 4

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để làm tối các bông hoa. Trên Layer Mask này, sử dụng một Brush mềm màu đen để làm sáng hiệu ứng trên các vùng tối.

path 2 curvespath 2 curvespath 2 curves

Bước 5

Mở hình ảnh Tree 2 và sử dụng Lasso Tool để chọn vùng cây trồng để thêm vào góc phải của mặt đất.

add plants 2add plants 2add plants 2

Sử dụng một layer Mask để loại bỏ các chi tiết không mong muốn màu đỏ của phần dưới cùng của cây cỏ.

plants 2 maskingplants 2 maskingplants 2 masking

Bước 6

Tạo một Layer điều chỉnh Hue Saturation và thay đổi các giá trị Midtones.

plants 2 hue saturationplants 2 hue saturationplants 2 hue saturation

Bước 7

Thêm một Layer điều chỉnh Curves để mang lại nhiều ánh sáng hơn cho cây cỏ. Quét ào bên phải, nơi nó ẩn ánh sáng nhiều hơn bên trái.

plants 2 curves 1plants 2 curves 1plants 2 curves 1

Bước 8

Tạo một Layer điều chỉnh Curves khác để tăng bóng tối một chút. Vùng được chọn cho biết nơi làm việc trên Layer Mask.

plants 2 curves 2plants 2 curves 2plants 2 curves 2

Bước 9

Tạo một layer mới bên dưới layer cây và sử dụng một brush mềm với màu #100303Opacity khoảng 40% để tô bóng đổ dưới chúng.

plants 2 shadowplants 2 shadowplants 2 shadow

Bước 10

Kéo hình ảnh Plants 1 vào tài liệu làm việc của chúng ta và đặt nó ở phía bên phải của con đường. Đặt layer này bên dưới các layer con đường bông hoa.

add plants 1add plants 1add plants 1

Sử dụng một layer Mask để loại bỏ các phần che phủ trung cảnh của con đường.

plants 1 maskingplants 1 maskingplants 1 masking

Bước 11

Tạo một Layer điều chỉnh Color Balance để thay đổi các thiết lập Midtones, làm cho cây cỏ trở nên đỏ hơn và vàng hơn.

plants 1 color balanceplants 1 color balanceplants 1 color balance

Bước 12

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để làm tối các cây cỏ này.

plants 1 curvesplants 1 curvesplants 1 curves

Bước 13

Mở hình ảnh Flower 1. Cắt ra bông hoa này bằng cách sử dụng Magic Wand Tool (W) và đặt nó trên cạnh phải của bức vẽ chính.

add flower 1add flower 1add flower 1

Bước 14

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và thiết lập Radius 6 px. Bước này giúp tăng chiều sâu của cảnh.

flower 1 gaussian blurflower 1 gaussian blurflower 1 gaussian blur

Bước 15

Tạo một Layer điều chỉnh Hue Saturation để thay đổi màu của bông hoa.

flower 1 hue saturationflower 1 hue saturationflower 1 hue saturation

Bước 16

Tạo một Layer điều chỉnh Color Balance để cho bông hoa có màu cam hơn.

flower 1 color balanceflower 1 color balanceflower 1 color balance

Bước 17

Thêm một Layer điều chỉnh Curves để làm tối bông hoa. Vẽ trên mặt trước của bông hoa nơi nó có được nhiều ánh sáng hơn từ nền.

flower 1 curvesflower 1 curvesflower 1 curves

Bước 18

Tách Flower 2 và đặt nó ở cạnh dưới bên trái. Áp dụng một Gaussian Blur 6 px cho layer này để mang lại cho nó nó một số sự mềm mại và chiều sâu.

add flower 2add flower 2add flower 2

Bước 19

Sử dụng Layer điều chỉnh Hue/Saturation để khử bão hòa.

flower 2 hue saturationflower 2 hue saturationflower 2 hue saturation

Bước 20

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để làm tối bông hoa. Sử dụng một Brush mềm màu đen để vẽ trên mặt trước của bông hoa này để nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tối này.

flower 2 curvesflower 2 curvesflower 2 curves

3. Cách tạo hỗn hợp cây

Bước 1

Tách cái cây ra khỏi hình ảnh Tree 1 và thêm nó vào bên trái của khung vẽ. Sử dụng một layer Mask để loại bỏ các phần che phủ con đường.

add tree 1add tree 1add tree 1
tree 1 maskingtree 1 maskingtree 1 masking

Bước 2

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để làm tối cây. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng vùng bị ẩn (bóng một) của cây này, vì vậy hãy sử dụng một Brush mềm màu đen để xóa ở đó.

tree 1 curvestree 1 curvestree 1 curves

Bước 3

Mở hình ảnh Tree 2 và sử dụng Polygonal Lasso Tool để chọn phần cây duy nhất. Đặt nó lên trên hình ảnh Tree 1 và sử dụng một Layer Mask để trộn nó với cây hiện có.

add tree 2add tree 2add tree 2
tree 2 maskingtree 2 maskingtree 2 masking

Bước 4

Sử dụng một Layer điều chỉnh Hue Saturation cho phù hợp màu Tree 2 với màu Tree 1.

tree 2 hue saturationtree 2 hue saturationtree 2 hue saturation

Bước 5

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để làm tối cây. Vẽ trên các chi tiết phía trước của cây với ánh sáng nhẹ nhàng.

tree 2 curves 1tree 2 curves 1tree 2 curves 1

Bước 6

Sử dụng một Layer điều chỉnh Curves khác để tăng độ mù của phần gốc bên cạnh phần cuối con đường cho phù hợp với sự mềm mại của nơi này. Vùng được chọn hiển thị vị trí vẽ trên Layer Mask.

tree 2 curves 2tree 2 curves 2tree 2 curves 2

Bước 7

Tạo một layer mới, thay đổi chế độ Overlay 100% và tô màu 50% màu xám.

tree 2 DB new layertree 2 DB new layertree 2 DB new layer

Kích hoạt công cụ Dodge Tool (O) để vẽ nhiều ánh sáng hơn cho đường bao quanh của cây. Bạn có thể xem cách tôi đã làm nó với chế độ Normal và kết quả này với chế độ Overlay.

tree 2 D B resultstree 2 D B resultstree 2 D B results

Bước 8

Cắt ra cây 3 từ nền và thêm nó vào phần trên của cây hiện có. Sử dụng Control-T với chế độ Warp để thay đổi hình dạng của cây một chút.

add tree 3add tree 3add tree 3

Vào Edit > Puppet Warp để uốn cong cây một chút. Sau đó, sử dụng một Layer Mask để pha trộn phần này với cây hiện có.

tree 3 puppet warptree 3 puppet warptree 3 puppet warp
tree 3 maskingtree 3 maskingtree 3 masking

Bước 9

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để làm cho phần cây này tối hơn. Trên Layer Mask này, sử dụng một Brush mềm màu đen để giảm hiệu ứng Layer điều chỉnh trên các phạm vi mà bạn cảm thấy là đủ tối.

tree 3 curves 1tree 3 curves 1tree 3 curves 1

Bước 10

Sử dụng một Layer điều chỉnh Curves để cung cấp cho phần cây này, đặc biệt là phía trước, một hiệu ứng mờ.

tree 3 curves 2tree 3 curves 2tree 3 curves 2

Bước 11

Tạo một layer mới, thay đổi chế độ Overlay 100% và tô màu với 50% màu xám. Sử dụng Dodge Tool để mang lại nhiều ánh sáng hơn cho đường bao quanh của phần này.

tree 3 DBtree 3 DBtree 3 DB

4. Cách thêm những cây nấm

Bước 1

Tách Mushroom 1 ra khỏi nền và thêm nó vào bên phải của con đường. Sử dụng một Layer Mask để pha trộn phần dưới cùng của nấm với mặt đất.

add mushroom 1add mushroom 1add mushroom 1

Bước 2

Tạo một layer hiệu chỉnh Color Balance để thay đổi màu của nấm một chút.

mushroom 1 color balancemushroom 1 color balancemushroom 1 color balance

Bước 3

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để làm sáng cây nấm. Quét trên phạm vi ẩn/bóng của nấm để nó không bị ảnh hưởng bởi Layer điều chỉnh này.

mushroom 1 curves 1mushroom 1 curves 1mushroom 1 curves 1

Bước 4

Sử dụng một Layer điều chỉnh Curves để tăng cường diện tích bóng của nấm. Vẽ trên mặt trước của nấm để giữ sự nhẹ nhàng của nó.

mushroom 1 curves 2mushroom 1 curves 2mushroom 1 curves 2

Bước 5

Tạo một layer mới, thay đổi chế độ này thành Overlay 100% và tô màu xám 50%. Sử dụng Dodge Burn Tool để tinh chỉnh ánh sáng và bóng tối của cây nấm.

mushroom DBmushroom DBmushroom DB

Bước 6

Để tạo bóng tối cho cây nấm này, tạo một layer mới bên dưới layer cây nấm. Giữ Control và nhấp vào hình thu nhỏ của layer nấm để tải lựa chọn của nó.

mushroom 1 selectionmushroom 1 selectionmushroom 1 selection

Tô màu vùng chọn này bằng màu #100303 và lật nó theo chiều dọc. Sử dụng Control-T để chuyển đổi bóng cho vừa với hướng của nguồn sáng.

mushroom 1 shadow transformingmushroom 1 shadow transformingmushroom 1 shadow transforming

Giảm Opacity của layer này xuống 50% và áp dụng Gaussian Blur 8 px cho layer này.

mushroom 1 shadow gaussian blurmushroom 1 shadow gaussian blurmushroom 1 shadow gaussian blur

Sử dụng layer mask để giảm opacity của shadow, đặc biệt là phần gần vùng đất phía trước.

mushroom 1 shadow maskingmushroom 1 shadow maskingmushroom 1 shadow masking

Bước 7

Mở hình ảnh Mushroom 2. Cắt bỏ những nấm ở bên trái và ở giữa và đặt chúng bên cạnh cây nấm hiện có.

add mushrooms 2add mushrooms 2add mushrooms 2

Sử dụng một layer Mask để pha trộn phần dưới cùng của chúng với mặt đất.

mushrooms 2 maskingmushrooms 2 maskingmushrooms 2 masking

Bước 8

Tạo một nhóm cho các layer nấm này và thêm một Layer điều chỉnh Hue Saturation trong nhóm để khử bão hòa những cây nấm này. Thay đổi giá trị Master.

mushrooms 2 hue saturationmushrooms 2 hue saturationmushrooms 2 hue saturation

Bước 9

Tạo một Layer điều chỉnh Color Balance để thay đổi màu của cây nấm hơn nữa.

mushrooms 2 color balancemushrooms 2 color balancemushrooms 2 color balance

Bước 10

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để làm tối những cây nấm, đặc biệt là các phạm vi bóng tối. Trên Layer Mask, quét trên mặt trước của những cây nấm, nơi nó được được chiếu sáng.

mushrooms 2 curves mushrooms 2 curves mushrooms 2 curves

Bước 11

Tách Mushroom 3 và đặt nó gần cuối con đường. Sử dụng một Layer Mask để pha trộn phần dưới cùng của nó với mặt đất như chúng ta đã làm với các đối tượng khác.

add mushroom 3add mushroom 3add mushroom 3

Bước 12

Tạo bóng cho nấm này như chúng ta đã làm với cây nấm lớn, theo hướng ánh sáng.

mushroom 3 shadowmushroom 3 shadowmushroom 3 shadow

Bước 13

Tạo một Layer điều chỉnh Hue Saturation và thay đổi các thiết lập Master.

mushroom 3 hue saturationmushroom 3 hue saturationmushroom 3 hue saturation

Bước 14

Tạo một layer mới, thay đổi chế độ Overlay 100% và tô màu 50% màu xám. Sử dụng Burn Tool để làm tối phía bên phải của nấm.

mushroom 3 DBmushroom 3 DBmushroom 3 DB

Bước 15

Thêm một Layer điều chỉnh Curves để tăng bóng tối của nấm. Quét phía bên trái của cây nấm để nó không bị tối bởi Layer điều chỉnh này.

mushroom 3 curves 1mushroom 3 curves 1mushroom 3 curves 1

Bước 16

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để cải thiện độ mờ trên cây nấm vì nó gần ánh sáng nền. Trên Layer Mask, vẽ ở phía bên phải để nó ít bị ảnh hưởng bởi Layer điều chỉnh Curves này.

mushroom 3 curves 2mushroom 3 curves 2mushroom 3 curves 2

Bước 17

Nhập Mushroom 4 vào tài liệu làm việc của chúng ta và làm cho bóng tối của nó như chúng ta đã làm với những cây nấm khác.

add mushroom 4add mushroom 4add mushroom 4

Bước 18

Sử dụng Layer điều chỉnh Hue/Saturation để khử bão hòa của nấm.

mushroom 4 hue saturationmushroom 4 hue saturationmushroom 4 hue saturation

Bước 19

Tạo một Layer điều chỉnh Curves để làm tối cây nấm. Vẽ trên mặt trước của nó để lộ ra ánh sáng nhẹ ở đó.

mushroom 4 curves mushroom 4 curves mushroom 4 curves

Bước 20

Tạo một layer mới, thay đổi chế độ thành Overlay 100% và tô màu xám 50%. Sử dụng Burn Tool để tăng cường bóng tối của nấm.

mushroom 4 DBmushroom 4 DBmushroom 4 DB

Bước 21

Tiếp tục thêm Mushroom 5 bằng cách sử dụng một phương pháp tương tự. Bạn có thể xem các ảnh chụp màn hình để biết các bước thực hiện, do đó tôi sẽ không làm phiền bạn bằng cách lặp lại các mô tả.

add mushroom 5add mushroom 5add mushroom 5
mushroom 5 color balancemushroom 5 color balancemushroom 5 color balance
mushroom 5 curves 1mushroom 5 curves 1mushroom 5 curves 1
mushroom 5 curves 2mushroom 5 curves 2mushroom 5 curves 2
mushroom 5 DBmushroom 5 DBmushroom 5 DB

Bước 22

Nhập Mushroom 6 như chúng ta đã làm với các loại nấm khác.

add mushrooms 6add mushrooms 6add mushrooms 6
mushrooms 6 hue saturationmushrooms 6 hue saturationmushrooms 6 hue saturation
mushrooms 6 curves 1mushrooms 6 curves 1mushrooms 6 curves 1
mushrooms 6 curves 2mushrooms 6 curves 2mushrooms 6 curves 2
mushrooms 6 DBmushrooms 6 DBmushrooms 6 DB

Bước 23

Thêm Mushroom 7 bằng cách sử dụng phương pháp tương tự.

add mushrooms 7add mushrooms 7add mushrooms 7
mushrooms 7 hue saturationmushrooms 7 hue saturationmushrooms 7 hue saturation
mushrooms 7 color balancemushrooms 7 color balancemushrooms 7 color balance
mushrooms 7 curves 1mushrooms 7 curves 1mushrooms 7 curves 1
mushrooms 7 curves 2mushrooms 7 curves 2mushrooms 7 curves 2
mushrooms 7 DBmushrooms 7 DBmushrooms 7 DB

5. Cách tút tát con thỏ

Bước 1

Mở hình ảnh con thỏ. Vì nó có nền trong suốt, do đó chỉ cần sử dụng Move Tool để kéo con thỏ lên cây.

add rabbitadd rabbitadd rabbit

Tạo một layer mới bên dưới layer con thỏ. Sử dụng Brush mềm với màu #100303 để tô bóng dưới chân của nó.

rabbit shadow 1rabbit shadow 1rabbit shadow 1

Bước 2

Tạo bóng dài như chúng ta đã làm với các vật thể khác.

rabbit shadow 2rabbit shadow 2rabbit shadow 2

Bước 3

Bạn có thể thấy ánh sáng và bóng tối trên thỏ không phù hợp với ánh sáng từ nền. Để sửa chữa nó, sử dụng Dodge Tool để vẽ các điểm bắt sáng trên đường bao quanh và mặt trước của thỏ và Burn Tool để vẽ bóng tối cho các mặt khác của mình.

rabbit DBrabbit DBrabbit DB

6. Cách thêm mắt cho cây

Bước 1

Mở hình ảnh đôi mắt cú. Sử dụng Lasso Tool để chọn một con mắt và di chuyển nó lên cây. Sử dụng Control-T để làm méo mó con mắt một chút.

add eye to treeadd eye to treeadd eye to tree

Sử dụng Layer Mask để hòa trộn mắt với thân cây.

eye maskingeye maskingeye masking

Bước 2

Thêm một mắt khác vào phía bên kia của cây bằng cách sử dụng phương pháp tương tự.

add another eyeadd another eyeadd another eye

7. Cách điều chỉnh cuối cùng

Bước 1

Tạo một layer mới ở trên cùng các layer và sử dụng một Brush mềm với màu #e2e0deOpacity khoảng 30%80-90% để vẽ một số ánh sáng phía cuối của con đường và xung quanh cái cây. Sử dụng Layer Mask để giảm độ mờ đục của sương mù/mờ và tăng cảm giác mơ mộng, tưởng tượng một chút.

add mistadd mistadd mist
mist maskingmist maskingmist masking

Bước 2

Tạo một Layer điều chỉnh Gradient Map trên đầu trang của các layer và chọn màu #e10019#00601b. Giảm Opacity của layer này xuống còn 20%.

whole scene gradient mapwhole scene gradient mapwhole scene gradient map

Bước 3

Tạo một layer Color Fill và chọn màu #1b0505. Thay đổi chế độ layer này thành Exclusion 100%.

whole scene color fillwhole scene color fillwhole scene color fill

Bước 4

Thêm một Layer điều chỉnh Color Balance và thay đổi các thiết lập MidtonesHighlights.

whole scene color balance midtoneswhole scene color balance midtoneswhole scene color balance midtones
whole scene color balance highlightswhole scene color balance highlightswhole scene color balance highlights

Bước 5

Tạo một Layer điều chỉnh Selective Color để thay đổi màu sắc của bông hoa/cây cỏ.

whole scene selective colorwhole scene selective colorwhole scene selective color

Bước 6

Tạo một Layer điều chỉnh Photo Filter và chọn màu #0048ec.

whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1

Tạo một Layer điều chỉnh Photo Filter khác và thay đổi màu thành #00ec1c. Trên Layer Mask này, vẽ trên cả hai cạnh và mặt đất để hiệu ứng này chỉ hoạt động ở giữa.

whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2

Bước 7

Thêm một Layer điều chỉnh Curves để mang lại nhiều ánh sáng hơn cho đến giữa. Vẽ phần còn lại để nó không bị ảnh hưởng bởi Layer điều chỉnh này.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

Bước 8

Sử dụng một Layer điều chỉnh Curves khác để tăng bóng tối của cả hai bên và nền trước.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

Bước 9

Tạo một Layer điều chỉnh Vibrance để nâng cao hiệu ứng cuối cùng này.

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất!

Tôi hy vọng rằng bạn thích hướng dẫn này và đã học được điều gì đó mới mẻ cho các dự án của riêng bạn. Vui lòng chia sẻ kết quả của bạn hoặc để lại bình luận trong phần bên dưới. Hãy thưởng thức bức hình Photoshop của bạn nhé!

final resultfinal resultfinal result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads