We want to learn about your experience with Tuts+. Take part to earn $50! Help us out to earn $50! Get Started
  1. Design & Illustration
  2. Winter

Cách tạo một Ảnh ghép phong cảnh mùa đông ở vùng quê bằng Adobe Photoshop

by
Read Time:8 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một phong cảnh mùa đông ở vùng quê.

Trước tiên, chúng ta sẽ xây dựng cảnh nền sử dụng một hình ảnh bầu trời và hai hình phong cảnh. Sau đó, chúng ta sẽ thêm cây cối, hàng rào và xe ngựa và pha trộn chúng lại với nhau bằng cách sử dụng Adjustment Layer, mặt nạ và Brush.

Sau đó chúng ta sẽ vẽ tuyết và sương mù, và chúng ta cũng sẽ nhập hình những con quạ. Chúng ta sẽ sử vài Adjustment Layer và tăng cường độ sâu của cảnh toàn bằng cách sử dụng một Filter Gaussian Blur để hoàn tất hiệu ứng cuối cùng.

Nguyên liệu

Các nguyên liệu sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách xây dựng cảnh nền

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với kích thước 2000 x 1333 px trong Photoshop với các cài đặt được cho ở dưới:

new filenew filenew file

Bước 2

Mở tấm hình bầu trời. Kéo tấm hình này vào trong canvas màu trắng bằng cách sử dụng công cụ Move Tool (V).

add skyadd skyadd sky

Vào Edit > Transform > Flip Horizontal để nghiêng bầu trời sao cho phù hợp với nguồn sáng. Chúng ta đang hướng đến việc thêm ánh sáng từ bên phải sang bên trái (như bạn sẽ thấy ở các bước tiếp theo).

flip skyflip skyflip sky

Bước 3

Vào Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation và giảm giá trị Saturation thành -16:

sky hue saturationsky hue saturationsky hue saturation

Bước 4

Tạo một Adjustment Layer Curves để làm tối bầu trời một chút. Trên layer mặt nạ Curves, hãy chọn một brush mịn, bo tròn với màu đen (soft black brush) để xóa các hiệu ứng trên cạnh phải.

sky curvessky curvessky curves
sky curves maskingsky curves maskingsky curves masking

Bước 5

Mở hình phong cảnh số 1. Đặt hình này lên trên canvas và lật ngang nó để phù hợp với nguồn ánh sáng.

add landscape 1add landscape 1add landscape 1

Nhấp vào biểu tượng thứ hai ở dưới cùng của bảng Layers để thêm một mặt nạ cho layer này. Sử dụng một brush mịn màu đen (soft black brush) để loại bỏ những cái cây trên đường chân trời và phát lộ ảnh bầu trời.

landscape 1 masking landscape 1 masking landscape 1 masking

Bước 6

Tạo một Adjustment Layer Hue/Saturation và thiết lập nó như là một Clipping Mask. Kéo giá trị Saturation xuống -52:

landscape 1 hue saturationlandscape 1 hue saturationlandscape 1 hue saturation

Bước 7

Thêm một Adjustment Layer Color Balance và thay đổi các thiết lập Midtones.

landscape 1 color balancelandscape 1 color balancelandscape 1 color balance

Bước 8

Sử dụng một Adjustment Layer Curves để tăng một chút độ nhạt và độ sáng cho những cái bóng ở trên mặt đất.

landscape 1 curves landscape 1 curves landscape 1 curves

Bước 9

Nhập hình phong cảnh số 2 vào tài liệu chính của chúng ta. Sử dụng công cụ Free Transform Tool (Control-T) để xoay hình phong cảnh để phù hợp với phối cảnh của đường chân trời với tấm hình trước đó.

add landscape 2add landscape 2add landscape 2

Bước 10

Sử dụng một layer mặt nạ để loại bỏ bầu trời của nó và pha trộn nó với cái trước đó. Giảm Opacity của brush khi vẽ lên trên mặt đất để giữ cho các chi tiết của hình phong cảnh số 2.

landscape 2 maskinglandscape 2 maskinglandscape 2 masking
landscape 2 masking resultlandscape 2 masking resultlandscape 2 masking result

Bước 11

Hình phong cảnh thứ hai có một số chi tiết không mong muốn như các dấu vết và cây cối. Tạo một layer mới (thiết lập nó thành Clipping Mask) và kích hoạt công cụ Clone Tool (S). Sử dụng công cụ này để loại bỏ các chi tiết như được chỉ ra.

clone areasclone areasclone areas
cloning resultcloning resultcloning result

Bước 12

Tạo một Adjustment Layer Color Balance để làm cho màu sắc của hình phong cảnh thứ 2 hợp với cái đầu tiên. Thay đổi các cài đặt Midtones.

landscape 2 color balancelandscape 2 color balancelandscape 2 color balance

Bước 13

Tạo một Adjustment Layer Curves để tăng ánh sáng cho hình phong cảnh số 2. Vẽ dọc theo đường chân trời để nó sẽ không quá sáng.

landscape 2 curveslandscape 2 curveslandscape 2 curves
landscape 2 curves resultlandscape 2 curves resultlandscape 2 curves result

2. Cách thêm cây cối

Bước 1

Mở tấm hình có cây cối. Sử dụng công cụ Lasso Tool (L) để chọn cây và núi và đặt chúng bên trên đường chân trời. Đặt layer này ở dưới những layer phong cảnh.

add treesadd treesadd trees

Sử dụng một layer mặt nạ để pha trộn phần này với nền trước đó. Bạn có thể giảm opacity của brush trong khi vẽ lên trên cây cối và núi để chúng xuất hiện dần vào bầu trời.

trees maskingtrees maskingtrees masking

Bước 2

Tạo một Adjustment Layer Hue/Saturation để giảm độ bão hoà của ngọn núi một chút. Giảm Saturation xuống -15:

trees hue saturationtrees hue saturationtrees hue saturation

Bước 3

Tạo một Adjustment Layer Curves để tăng sáng khu vực này. Sử dụng một brush mịn, màu đen (soft black brush) để vẽ lên phần trên và bên trái để làm cho chúng hoà quyện với bầu trời.

trees curvestrees curvestrees curves
trees curves maskingtrees curves maskingtrees curves masking

3. Cách thêm hàng rào

Bước 1

Mở hình ảnh hàng rào. Cắt hàng rào ra bằng cách sử dụng công cụ Polygonal Lasso Tool và đặt nó ở bên trái của phong cảnh. Bạn cần phải kiên nhẫn một chút để loại bỏ toàn bộ nền, nhưng nó sẽ rất hữu ích cho các bước tiếp theo. Sử dụng Control-T để thay đổi phối cảnh của hàng rào để phù hợp với khung cảnh và tạo độ sâu trường ảnh.

add left fenceadd left fenceadd left fence

Bước 2

Nhân đôi layer này và lật nó theo chiều ngang. Thay đổi phối cảnh của nó bằng cách sử dụng Control-T.

add right fenceadd right fenceadd right fence

Bước 3

Để tạo một bóng đổ cho hàng rào bên phải, giữ phím Control và nhấp vào hình thu nhỏ layer hàng rào để tạo vùng chọn.

right fence selectionright fence selectionright fence selection

Thiết lập màu Fill của vùng chọn này bằng một màu tương tự như của bóng đổ của mặt đất (#8096b7). Lật nó theo chiều dọc và sử dụng Control-T để thay đổi hình dạng của nó.

fill shadowfill shadowfill shadow

Giảm Opacity thành 60% và áp dụng một Gaussian Blur 1.5 px (Filter > Blur > Gaussian Blur).

right fence shadow gaussian blurright fence shadow gaussian blurright fence shadow gaussian blur

Bước 4

Bóng đổ không thực sự phù hợp với hàng rào, đặc biệt là các trụ. Để khắc phục nó, hãy vào Edit > Puppet Warp và thêm các điểm cho chân của các trụ. Kéo các điểm để phù hợp với chân của các trụ.

right fence shadow puppet warpright fence shadow puppet warpright fence shadow puppet warp
puppet warp resultpuppet warp resultpuppet warp result

Bước 5

Tạo một bóng đổ cho hàng rào bên trái bằng cách sử dụng kỹ thuật tương tự, nhưng chọn một màu tối hơn vì nó sẽ ở trong khu vực tối hơn (#6980a4), vì vậy nó sẽ rõ hơn.

left fence shadowleft fence shadowleft fence shadow

Bước 6

Chọn các layer hàng rào và nhấn Control-G để tạ một nhóm cho chúng. Thay đổi Blending Mode của nhóm này thành Normal 100%. Sử dụng một Adjustment Layer Curves để làm tối hàng rào. Trên layer mặt nạ này, sử dụng một brush mịn, màu đen (soft black brush) để xóa phía bên phải của hàng rào bên trái và bên trái của hàng rào bên phải, các phần nằm phơi dưới ánh sáng.

fences curves fences curves fences curves
fences curves 1 maskingfences curves 1 maskingfences curves 1 masking
fences curves 1 masking resultfences curves 1 masking resultfences curves 1 masking result

Bước 7

Tạo một layer mới nằm ở trên layer hàng rào bên phải, thay đổi Blending Mode thành Overlay 100%, và Fill với 50% màu xám.

DB new layerDB new layerDB new layer

Chọn công cụ DodgeBurn Tool (O) với Midtones Range và Exposure khoảng 20-25% để tăng sáng cho phần bên trái và làm tối phần bên phải của hàng rào bên phải. Bạn có thể thấy cách mà tôi đã thực hiện với chế độ Normal và kết quả với chế độ Overlay.

DB normal modeDB normal modeDB normal mode
DB overlay modeDB overlay modeDB overlay mode

4. Cách nhập xe ngựa

Bước 1

Tách xe ngựa ra khỏi nền và đặt nó trong phần giữa và nằm giữa hai hàng rào.

add wagonadd wagonadd wagon

Bước 2

Sử dụng một Adjustment Layer Hue/Saturation và giảm Saturation thành -82:

wagon hue saturationwagon hue saturationwagon hue saturation

Bước 3

Thêm một Adjustment Layer Color Balance và thay đổi các thiết lập Midtones như sau:

wagon color balancewagon color balancewagon color balance

Bước 4

Chiếc xe ngựa có vẻ quá tối, nên hãy tạo một Adjustment Layer Curves để tăng sáng cho nó. Trên layer mặt nạ này, sử dụng một brush mềm, màu đen (soft black brush) để xóa những chi tiết bị che khỏi ánh sáng và thêm một số bóng đổ cần thiết trên toa xe.

wagon curveswagon curveswagon curves
wagon curves maskingwagon curves maskingwagon curves masking

Bước 5

Tạo một layer mới, thay đổi blending mode thành Overlay 100%, và tô màu Fill với 50% màu xám. Sử dụng công cụ Dodge and Burn Tool để tăng độ sáng trên toa xe và các vật dụng bên trong nó.

wagon DBwagon DBwagon DB

Bước 6

Tạo một bóng đổ cho toa xe như chúng ta đã làm với hai hàng rào.

wagon shadow 1wagon shadow 1wagon shadow 1

Bước 7

Tạo một layer mới và sử dụng một brush mịn, kích thước trung bình (medium-soft brush) với màu #8096b7 để vẽ bóng đổ cho cái chốt rơi xuống của toa xe và tăng cường bóng đổ ở dưới thân của nó. Thay đổi mode của layer này thành Multiply 60%.

wagon shadow 2wagon shadow 2wagon shadow 2

5. Cách vẽ tuyết

Bước 1

Tạo một layer mới bên trên tất cả các layer khác và kích hoạt brush tuyết. Thay đổi Foreground Color thành #e8edf7 và chọn một con số 2000 để tạo các đốm trên tấm hình.

paint snow using brushpaint snow using brushpaint snow using brush

Sử dụng một layer mặt nạ để giảm cường độ của tuyết.

snow maskingsnow maskingsnow masking
snow masking resultsnow masking resultsnow masking result

Bước 2

Tạo một layer mới và chọn một brush cứng, nhỏ (small hard brush) với một màu tương tự. Sử dụng brush này để tạo các đốm ngẫu nhiên trên cảnh để tạo ra nhiều bông tuyết lớn. Áp dụng mặt nạ trên một số bông tuyết để làm cho chúng biến dần vào nền—nó giúp tăng tính thực tế và độ sâu của trường ảnh.

paint more snowpaint more snowpaint more snow

6. Cách thêm những con quạ

Bước 1

Tách hình con quạ số 1 và thêm nó ở bên trên một cái cọc của hàng rào bên phải đối diện với xe ngựa.

add crow 1add crow 1add crow 1

Bước 2

Tạo bóng đổ cho nó ở trên mặt đất theo cùng một cách như chúng ta đã làm với các thành phần khác.

crow 1 shadowcrow 1 shadowcrow 1 shadow

Bước 3

Sử dụng một Adjustment Layer Color Balance và thay đổi các thiết lập Midtones như sau:

crow 1 color balancecrow 1 color balancecrow 1 color balance

Bước 4

Thêm một Adjustment Layer Curves và tăng độ sáng. Trên layer mặt nạ này, sử dụng một brush mềm, màu đen (soft black brush) để xóa phần dưới bên trái của con quạ, phần mà không nên quá sáng.

crow 1 curvescrow 1 curvescrow 1 curves

Bước 5

Nhập những con quạ khác vào khu vực trên bầu trời. Để làm cho chúng pha trộn tốt với nền, hãy giảm Opacity của cái bên trái 40%, bên phải 30% và ở giữa 20%.

add more crowsadd more crowsadd more crows

7. Cách tạo những tinh chỉnh cuối cùng

Bước 1

Tạo một layer mới và sử dụng một brush mềm với màu #c7d0deOpacity khoảng 20-25% để vẽ một số mù sương trên cây và bụi cây. Sử dụng một layer mặt nạ nếu cần thiết để khắc phục bất kỳ bộ phận nào bị quá trớn. Bạn có thể nhìn thấy cảnh trước và sau khi thêm sương mù.

paint mistpaint mistpaint mist
mist resultmist resultmist result

Bước 2

Tạo một Adjustment Layer Hue/Saturation và giảm giá trị Saturation xuống thành -36:

whole scene hue saturationwhole scene hue saturationwhole scene hue saturation

Bước 3

Thêm một Fill Layer Solid Color và chọn một màu #3b1001. Thay đổi mode của layer này thành Exclusion 100%.

color fill layercolor fill layercolor fill layer

Bước 4

Sử dụng một Adjustment Layer Curves để làm tối cảnh, đặc biệt là ở bên trái. Sơn bên phải để lộ ra ánh sáng ở đó.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

Bước 5

Tạo một Adjustment Layer Curves khác để tăng độ tương phản cho cảnh. Áp dụng mặt nạ vào các khu vực sau:

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

Bước 6

Sử dụng một Adjustment Layer Vibrance và tăng giá trị Vibrance thành 38:

vibrance layervibrance layervibrance layer

Bước 7

Bước này là không bắt buộc: Nhấn Control-Shift-Alt-E để trộn tất cả các layer hiện tại thành một cái mới và chuyển đổi nó thành một Smart Object. Áp dụng một Gaussian Blur 4 px vào layer này.

whole scene gaussian blurwhole scene gaussian blurwhole scene gaussian blur

Trên mặt nạ Filter này, sử dụng một brush mềm, màu đen (soft black brush) để xóa hiệu ứng mờ trên nền giữa nơi toa xe và con quạ được đặt. Để lại các hiệu ứng hiện diện trên nền trước và nền sau để làm cho nền giữa thêm nổi bật.

whole scene gaussian blur maskingwhole scene gaussian blur maskingwhole scene gaussian blur masking

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất!

Tôi hy vọng rằng bạn thật sự thích thú với hướng dẫn của tôi và đã học được một cái gì đó mới mẻ. Đừng ngại chia sẻ những ý tưởng của bạn hoặc để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới—Tôi rất muốn được nhìn thấy chúng. Hãy thưởng thức Photoshopping!

final resultfinal resultfinal result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads