Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng chữ phương Tây trong Adobe Illustrator

by
Difficulty:BeginnerLength:LongLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong các bước sau, bạn sẽ được tìm hiểu cách tạo hiệu ứng chữ phương Tây đơn giản trong Adobe Illustrator.

Để bắt đầu, bạn sẽ được học cách tạo một hình nền đơn giản và cách thêm một chữ cơ bản. Tận dụng tối đa bảng Appearance, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo hiệu ứng chữ phương Tây.

Bạn sẽ học cách làm việc với nhiều hiệu ứng màu tô và nét viền, Offset, Rounded Corners và Transform, một số hiệu ứng Photoshop cộng với các phương pháp trộn cơ bản. Cuối cùng, bạn sẽ học cách lưu và sử dụng một phong cách đồ họa đơn giản.

Để có thêm cảm hứng về cách điều chỉnh hoặc cải thiện hiệu ứng chữ cuối cùng của bạn, bạn có thể tìm thấy nhiều tài nguyên trên GraphicRiver.

1. Cách tạo tài liệu mới và thêm nền đơn giản

Bước 1

Nhấn Control-N để tạo một tài liệu mới. Chọn Pixels từ menu thả xuống Units, nhập 850 vào ô chiều rộng và chiều cao, rồi bấm vào nút Advanced. Chọn RGB cho Color Mode, đặt Raster Effects thành Screen (72 ppi), sau đó bấm Create Document.

new documentnew documentnew document

Bước 2

Chọn Rectangle Tool (M) và hướng đến Thanh công cụ của bạn. Xóa màu khỏi nét vẽ và sau đó chọn màu tô và thiết lập màu R=231 G=207 B=180. Di chuyển đến bản vẽ của bạn và chỉ cần nhấp vào nó để mở cửa sổ Rectangle. Nhập "860" vào cả hai ô và sau đó nhấp vào nút OK đó.

rectanglerectanglerectangle

2. Cách thêm chữ của bạn

Bước 1

Chọn Type Tool (T) và mở bảng Character (Window > Type > Character). Sử dụng phông chữ Texas Tango, đặt kích thước thành 120 px, sau đó chỉ cần nhấp vào bảng vẽ của bạn. Thêm chữ "WILD" và thiết lập màu màu trắng (R=255 G=255 B=255).

type tooltype tooltype tool

Bước 2

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn, hướng đến bảng Swatches (Window > Swatches) và nhấp vào bảng màu swatch [None] để loại bỏ màu trắng đó.

Di chuyển đến bảng Appearance (Window > Appearance) và nhấp vào nút Add New Fill để thêm màu tô mới cho chữ của bạn. Chọn nó và đặt màu tô của nó thành R=212 G=92 B=17.

new fillnew fillnew fill

3. Cách tạo mặt sau của hiệu ứng chữ

Bước 1

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm một màu tô thứ hai bằng cách sử dụng nút Add New Fill tương tự và kéo nó xuống bên dưới fill hiện có.

Chọn màu tô mới, thiết lập màu R=53 G=9 B=8, sau đó chuyển đến Effect > Path > Offset Path. Nhập Offset 10 px, nhấp vào nút OK, sau đó chuyển đến Effect > Stylize > Rounded Corners. Đặt Radius thành 10 px, bấm OK, rồi vào Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo thanh trượt Move-Vertical lên 5 px và sau đó nhấp vào OK.

Add New FillAdd New FillAdd New Fill

Bước 2

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Chọn lại phần màu tô dưới cùng và vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập các thuộc tính được hiển thị trong cửa sổ trên cùng bên trái (trong hình ảnh sau), nhấp vào nút OK, sau đó thêm ba hiệu ứng Drop Shadow khác được hiển thị bên dưới.

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Bước 3

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm một màu tô thứ ba và kéo nó vào giữa hai màu tô hiện có.

Chọn màu tô mới nhất này, thiết lập màu R=76 G=28 B=15, sau đó chuyển đến Effect > Path > Offset Path. Nhập Offset 5 px, nhấp vào nút OK, sau đó chuyển đến Effect > Stylize > Rounded Corners. Đặt Radius thành 6 px, nhấp vào nút OK, sau đó chuyển đến Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo thanh trượt Move-Vertical lên 4 px và sau đó nhấp vào OK.

Offset PathOffset PathOffset Path

Bước 4

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm một màu tô thứ tư và kéo nó ngay xuống bên dưới màu tô trên cùng.

Chọn màu mới nhất này, thiết lập màu màu đen (R=0 G=0 B=0), sau đó chuyển đến Effect > Path > Offset Path. Nhập Offset 10 px, nhấp vào nút OK, sau đó chuyển đến Effect > Stylize > Rounded Corners. Đặt Radius thành 10 px, nhấp vào nút OK, sau đó chuyển đến Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo thanh trượt Move-vertical xuống 5 px, nhấp vào nút OK, rồi vào Effect > Artistic > Film Grain. Kéo ba thanh trượt như trong hình dưới đây và sau đó nhấp vào nút OK đó.

Film GrainFilm GrainFilm Grain

Bước 5

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Chọn lại màu đen đó, giảm Opacity xuống 15% và thay đổi Blending Mode thành Multiply.

MultiplyMultiplyMultiply

Bước 6

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm một màu tô thứ năm và kéo nó ngay bên dưới màu tô trên cùng.

Chọn màu tô mới nhất này, thiết lập màu R=76 G=28 B=15, sau đó chuyển đến Effect > Path > Offset Path. Nhập Offset 10 px, nhấp vào nút OK, sau đó chuyển đến Effect > Stylize > Rounded Corners. Đặt Radius thành 10 px, nhấp vào nút OK, sau đó chuyển đến Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo thanh trượt Move-Vertical lên 5 px, nhấp vào nút OK, rồi vào Effect > Sketch > Graphic Pen. Đặt Stroke Direction thành Vertical, kéo hai thanh trượt như trong hình dưới đây, rồi bấm vào nút OK đó.

Graphic PenGraphic PenGraphic Pen

Bước 7

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Chọn lại phần màu tô đã thêm vào trong bước trước, giảm Opacity xuống 10% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Soft LightSoft LightSoft Light

Bước 8

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Chọn màu tô trên cùng và vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Đặt Radius thành 2 px, nhấp vào nút OK, sau đó thêm hai hiệu ứng Drop Shadow hiển thị bên dưới.

Rounded CornersRounded CornersRounded Corners

4. Cách tạo Mặt trước của Hiệu ứng Văn bản

Bước 1

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm một màu tô mới và kéo nó lên trên cùng những màu tô hiện có.

Chọn màu mới nhất này và thay thế màu phẳng này bằng gradient tuyến tính hiển thị bên dưới. Hãy nhớ rằng các số màu xanh dương từ giá trị hình ảnh Gradient đại diện cho phần trăm Location.

Tiếp theo, vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Đặt Radius thành 2 px, nhấp vào nút OK, rồi vào Effect > Path > Offset Path. Nhập Offset -2 px, nhấp vào nút OK, sau đó chuyển đến Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo thanh trượt Scale-Vertical xuống -96%, đừng quên đánh dấu điểm tham chiếu ở giữa, trên cùng, sau đó nhấp vào nút OK đó.

Linear GradientLinear GradientLinear Gradient

Bước 2

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Chọn màu tô trên cùng và sao chép nó bằng nút Duplicate Selected Item. Chọn màu tô vừa đã thêm vào, thay thế gradient tuyến tính bằng màu đen, sau đó chuyển đến Effect > Artistic > Film Grain. Kéo ba thanh trượt như hình bên dưới và sau đó nhấp vào nút OK đó.

Film GrainFilm GrainFilm Grain

Bước 3

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Chọn lại phần màu tô đã thêm vào trong bước trước, hạ Opacity xuống 5% và thay đổi Blending Mode thành Multiply.

MultiplyMultiplyMultiply

Bước 4

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm một màu tô mới và kéo nó lên trên những cái hiện có.

Chọn màu tô mới nhất này, thiết lập màu R=76 G=28 B=15, sau đó chuyển đến Effect > Path > Offset Path. Nhập Offset -1 px, nhấp vào nút OK, rồi vào Effect > Sketch > Graphic Pen. Đặt Stroke Direction thành Vertical, kéo hai thanh trượt như trong hình dưới đây, rồi bấm vào nút OK đó.

Graphic PenGraphic PenGraphic Pen

Bước 5

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Chọn lại phần màu tô đã thêm vào trong bước trước, giảm Opacity xuống 15% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Soft LightSoft LightSoft Light

Bước 6

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm một màu tô mới và kéo nó lên trên những cái hiện có.

Chọn màu mới nhất này, thiết lập màu R=235 G=190 B=89, thay đổi Blending Mode thành Soft Light và vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Đặt Radius thành 2 px, nhấp vào nút OK, sau đó chuyển đến Effect > Stylize > Inside Glow. Nhập tất cả các thuộc tính hiển thị bên dưới và sau đó nhấp vào nút OK.

Inner GlowInner GlowInner Glow

Bước 7

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm một màu tô mới và kéo nó lên trên những màu hiện có.

Chọn màu mới nhất này, thay đổi Blending Mode thành Overlay và thay thế màu phẳng này bằng gradient tuyến tính được hiển thị bên dưới. Hãy nhớ rằng số màu vàng từ hình ảnh Gradient đại diện cho tỷ lệ phần trăm Opacity.

Tiếp theo, vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Đặt Radius thành 2 px, nhấp vào nút OK, rồi vào Effect > Path > Offset Path. Nhập Offset -7 px, nhấp vào nút OK, sau đó chuyển đến Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo thanh trượt Scale-Vertical xuống -96%, đừng quên đánh dấu điểm tham chiếu ở giữa trên cùng, sau đó nhấp vào nút OK đó.

OverlayOverlayOverlay

Bước 8

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Chọn lại phần màu tô đã thêm vào trong bước trước và vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Đặt Radius thành 3 px và sau đó nhấp vào nút OK đó.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

Bước 9

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Chọn lại phần màu tô đã thêm vào trong bước trước và sao chép nó bằng cách sử dụng nút Duplicate Selected Item. Chọn màu tô vừa thêm, giảm Opacity xuống 30% và xóa hiệu ứng Gaussian Blur đó.

Duplicate Selected ItemDuplicate Selected ItemDuplicate Selected Item

Bước 10

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm một màu tô mới và kéo nó lên trên những màu hiện có.

Chọn phần tô mới nhất này, thay đổi Blending Mode thành Overlay, hạ thấp Opacity xuống 20% và thay thế màu phẳng này bằng gradient tuyến tính hiển thị bên dưới. Hãy nhớ rằng số màu vàng từ hình ảnh Gradient đại diện cho tỷ lệ phần trăm Opacity.

Tiếp theo, vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Đặt Radius thành 2 px, nhấp vào nút OK, rồi vào Effect > Path > Offset Path. Nhập Offset -5 px, nhấp vào nút OK, sau đó chuyển đến Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo thanh trượt Scale-Vertical xuống -96%, đừng quên đánh dấu vào điểm tham chiếu ở giữa, trên cùng, và sau đó nhấp chuột vào OK.

Linear GradientLinear GradientLinear Gradient

Bước 11

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance.

Chọn nét viền, làm cho nó thành màu đen, đặt kích thước thành 6 px, sau đó vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Đặt Radius thành 2 px, nhấp vào nút OK, rồi vào Effect > Path > Offset Path. Nhập -2 px Offset và sau đó nhấp vào nút OK.

Black StrokeBlack StrokeBlack Stroke

Bước 12

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Chọn lại nét đó, giảm Opacity xuống 25% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

ABCDABCDABCD

5. Cách lưu và sử dụng các phong cách đồ họa

Bước 1

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn, mở bảng Graphic Styles (Window > Graphic Styles) và chỉ cần nhấp chuột vào nút New Graphic Style.

New Graphic StyleNew Graphic StyleNew Graphic Style

Bước 2

Cuối cùng, bạn có thể thêm chữ mới và sử dụng các phong cách đồ họa đã lưu của mình như hiển thị bên dưới.

Graphic StylesGraphic StylesGraphic Styles

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất!

Đây là hình kết quả. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể áp dụng các kỹ thuật này trong các dự án tương lai của bạn.

Hãy thoải mái điều chỉnh thiết kế cuối cùng và biến nó thành của riêng bạn. Bạn có thể tìm thấy một số nguồn cảm hứng tuyệt vời trên GraphicRiver, với các giải pháp thú vị để cải thiện thiết kế của bạn.

Final ProductFinal ProductFinal Product
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.