Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Icon Design

Tạo Lịch lật hàng ngày dạng Vector

Scroll to top
Read Time: 15 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn sau, bạn sẽ được tìm hiểu cách tạo lịch lật hàng ngày. Học cách sử dụng các kỹ thuật xây dựng hình vector, các công cụ Illustrator đa dạng và một chút khéo léo để minh họa biểu tượng lịch lật hàng ngày này. Bắt đầu nào.


Bước 1

Tạo tài liệu 700 700 px, RGB. Đầu tiên, bật Grid (View > Grid) và Snap to Grid (View > Snap to Grid). Tiếp theo, bạn sẽ cần một lưới mỗi 5 px. Vào Edit > Preferences > Guides&Grid, nhập vào 5 trong ô Gridline every và 1 trong ô Subdivisions.

Bạn cũng có thể mở bảng Info (Window > Info) để xem trước trực tiếp với kích thước và vị trí của các hình dạng của bạn. Đừng quên thay thế đơn vị đo thành pixel từ Edit > Preferences > Unit > General. Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn.


Bước 2

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và tạo một hình 285 x 380 px. Tô màu với R=234 G=229 B=211 (không có nét viền) và vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập bán kính 10 px, nhấp vào OK, sau đó áp dụng Object > Expand Appearance.


Bước 3

Lấy Pen Tool (P) và vẽ đường path ngang 295 px. Đặt nó như thể hiện trong hình dưới đây, các lưới snap sẽ giảm bớt công việc cho bạn.

Chọn đường path đơn giản này cùng với hình đã tạo ở bước trước và nhấp vào nút Divide từ bảng Pathfinder. Điều này sẽ chia hình chữ nhật tròn của bạn thành hai hình riêng biệt. Vào bảng điều khiển Layers và bạn sẽ tìm thấy một nhóm đơn giản với hai hình này. Chọn nó và bỏ nhóm nó (Control+Shift+G).


Bước 4

Bây giờ, hãy thêm một số chi tiết cho các hình đã tạo ở bước trước. Bắt đầu với phần trên cùng. Đầu tiên, thay thế màu phẳng từ màu tô với gradient tuyến tính được hiển thị bên dưới. Tiếp theo, thêm một nét viền đơn giản. Làm cho nó rộng 2pt, căn chỉnh nó với phần bên trong, và thiết lập màu sắc của nó tại R=234 G=229 B=211.

Vào bảng Appearance, chọn nét viền hiện tại và nhấp chuột vào nút Duplicate Selected Item. Đó là biểu tượng tập tin nhỏ từ cuối bảng điều khiển Appearance. Rõ ràng, điều này sẽ tạo ra một bản sao của nét viền. Chọn nét viền mới này, làm cho nó thành màu trắng và giảm kích thước của nó xuống 1pt.

Một lần nữa, nhân đôi nét viền mới này. Chọn nét viền thứ ba này, căn chỉnh nó với bên ngoài, và thiết lập màu sắc của nó tại R=191 G=185 B=162. Cuối cùng, hình của bạn sẽ trông giống như hình dưới đây. Chọn lại nó và tạo một bản sao ở phía sau (Control+C > Control+B).


Bước 5

Chọn bản sao đã tạo ở bước trước và chỉ cần nhấn vào mũi tên lên một lần. Nhờ Snap to Grid, hình của bạn sẽ di chuyển lên 5 px. Bây giờ, chúng ta hãy thực hiện một số thay đổi cho hình này. Đầu tiên, chọn màu tô và thay thế gradient bằng R=234 G=229 B=211.

Tiếp theo, vào bảng điều khiển Appearance, loại bỏ nét viền 2pt, sau đó chọn nét viền trên cùng 1pt. Thay thế màu hiện tại bằng R=179 G=173 B=152. Hình dạng của bạn sẽ trông giống như hình dưới đây. Chọn lại nó và tạo một bản sao ở phía sau (Control+C > Control+B).


Bước 6

Chọn bản sao đã tạo ở bước trước và nhấn vào mũi tên lên. Bây giờ chúng ta hãy thực hiện một số thay đổi.

Đầu tiên, thay thế màu tô hiện tại bằng R=234 G=229 B=211. Tiếp theo, vào bảng Appearance và chọn nét viền trên cùng, 1pt. Thay thế màu hiện tại bằng R=179 G=173 B=152. Hình dạng của bạn sẽ trông giống như hình dưới đây.


Bước 7

Di chuyển đến hình dưới cùng. Chọn nó và đưa nó lên phía trước (Shift+Contro+l). Để tăng tốc mọi thứ, hãy sao chép các thuộc tính từ các hình từ trên xuống dưới. Đây là cách bạn có thể dễ dàng làm điều đó. Tới bảng Layers, hướng vào phía bên phải và bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi hình đi kèm với một hình tròn màu xám nhỏ.

Nó được gọi là biểu tượng mục tiêu. Giữ phím Alt, nhấp vào hình tròn tượng trưng cho hình trên cùng và kéo vào hình tròn tượng trưng của hình dưới cùng. Bây giờ hình trên cùng và hình dưới cùng sẽ có các thuộc tính giống nhau. Chọn lại hình dưới cùng này và tạo một bản sao ở phía sau (Control+C > Control+B).


Bước 8

Chọn lại bản sao đã tạo ở bước trước và dời nó xuống 5 px. Quay lại bảng điều khiển Layers và sao chép các thuộc tính từ hình đã chỉnh sửa ở bước thứ năm vào hình này. Cuối cùng nó sẽ giống như hình ảnh dưới đây. Chọn lại nó và tạo một bản sao ở phía sau (Control+C > Control+B).


Bước 9

Chọn bản sao đã tạo ở bước trước và di chuyển nó xuống 5 px. Quay lại bảng điều khiển Layers và sao chép các thuộc tính từ hình đã chỉnh sửa ở bước thứ sáu sang hình này. Cuối cùng nó sẽ giống như hình ảnh sau đây.


Bước 10

Chọn tất cả các hình đã tạo cho đến nay và tạo một tập hợp các bản sao ở phía sau (Control+C > Control+B). Chọn những bản sao mới này và nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder.

Tô màu cho các hình kết quả với R=234 G=229 B=211, và vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập dữ liệu được hiển thị bên dưới và nhấp vào OK. Điều này sẽ thêm hiệu ứng đổ bóng gián đoạn cho toàn bộ lịch.


Bước 11

Hãy nâng cao hiệu ứng đổ bóng. Chọn công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình 295 x 410 px và đặt nó như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên. Một lần nữa bám vào lưới sẽ giảm bớt công việc của bạn. Tô màu hình mới này với R=35 G=31 B=32, giảm Opacity xuống 15% và đặt nó ra phía sau (Shift+Control+[).

Tiếp tục hướng vào hình này. Hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn và vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập bán kính 10 px, nhấp chuột vào OK và vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập bán kính 15 px và nhấp vào OK. Cuối cùng nó sẽ giống như hình ảnh thứ hai được hiển thị.


Bước 12

Vô hiệu hóa Grid (View > Grid) và Snap to Grid (View > Snap to Grid) và thêm văn bản đầu tiên của bạn. Bắt đầu với số ngày. Chọn Công cụ Type Tool (T), nhấp vào bản vẽ của bạn và thêm số của bạn. Sử dụng phông chữ Faltura, với kích thước 275pt.

Đặt Tracking ở mức 50 và màu tại R=140 G=135 B=120, sau đó vào Object > Expand (hoặc Type > Create Outlines). Biến các hình kết quả thành một đường path phức hợp đơn giản (Object > Compound Path > Make), sau đó tạo một bản sao ở phía trước (Control+C > Control+F > Control+F). Ngoài ra, chọn hai hình đã tạo ở bước thứ ba và tạo một bản sao ở phía trước. Bạn sẽ cần tất cả các bản sao này cho các bước tiếp theo.


Bước 13

Chọn đường path phức hợp đầu cùng với bản sao của hình trên cùng và nhấp vào nút Giao nhau từ bảng Pathfinder. Biến các hình kết quả thành một đường path phức hợp và tô nó với gradient tuyến tính được hiển thị trong hình ảnh thứ hai.


Bước 14

Vào Edit > Preferences > General và nhập 1 vào ô Keyboard Increment. Chọn đường path đã tạo ở bước trước và tạo hai bản sao ở phía trước (Control+C > Control+F > Control+F).

Chọn bản sao trên cùng và nhấn vào mũi tên xuống hai lần. Chọn lại cả hai bản sao và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Biến nhóm kết quả của các hình dạng thành một đường path phức hợp và tô màu nó với R=140 G=135 B=120.


Bước 15

Chọn lại đường path đã tạo ở bước thứ mười ba và vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập dữ liệu được hiển thị bên dưới và nhấp vào OK.


Bước 16

Chọn đường path phức hợp khác đã tạo ra ở bước thứ mười hai, cùng với bản sao của hình dưới cùng, và nhấp vào nút Intersect từ bảng Pathfinder. Biến nhóm hình kết quả thành một đường path phức hợp và tô nó với gradient tuyến tính được hiển thị trong hình ảnh thứ hai.


Bước 17

Một lần nữa, chọn đường path đã tạo ở bước trước và tạo hai bản sao ở phía trước (Control+C > Control+F > Control+F). Chọn bản sao trên cùng và nhấn vào mũi tên xuống hai lần. Chọn lại cả hai bản sao và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.

Bạn sẽ có được một nhóm với năm hình dạng mỏng. Loại bỏ ba hình trên cùng (chỉ bằng các mũi tên), sau đó chuyển các hình còn lại thành một đường path phức hợp. Tô màu với R=140 G=135 B=120.


Bước 18

Kích hoạt lại Grid và Snap to Grid. Đối với các bước sau, bạn sẽ cần một lưới mỗi 2,5 px. Vào Edit > Preferences > Guides & Grid, và nhập vào 2.5 trong ô Gridline every. Bây giờ, hãy hướng vào khu vực trên cùng của lịch của bạn. Chọn công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình 250 x 60 px, và đặt nó như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên.

Không tô màu nó nhưng thêm hai nét viền tương tự. Một nét viền 2pt, màu trắng và một nét viền 1pt với màu R=191 G=185 B=162. Hãy chắc chắn rằng cả hai nét được căn chỉnh bên trong, sau đó vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập bán kính 10 px, nhấp vào OK, sau đó tạo bản sao ở phía trước hình này. Chọn bản sao này, loại bỏ hai nét viền và tô nó với gradient tuyến tính được hiển thị trong hình ảnh thứ hai.


Bước 19

Chọn hai hình đã tạo ở bước trước và vào bảng Transparency. Mở menu bật mở đó và nhấp vào Make Opacity Mask. Cuối cùng, hình của bạn sẽ giống như hình ảnh thứ hai được hiển thị. Chọn hình được gắn mask này và tạo một bản sao ở phía trước.


Bước 20

Chọn bản sao đã tạo ở bước trước, kéo nó xuống và đặt nó như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên. Tiếp theo, bạn cần điều chỉnh mask. Đảm bảo rằng bản sao gắn mask của bạn vẫn được chọn và vào bảng Transparency. Mở mask đó và chỉnh sửa góc của gradient như được hiển thị trong hình ảnh đầu tiên. Cuối cùng hình của bạn sẽ trông giống như hình ảnh thứ hai.


Bước 21

Chọn công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình 250 x 230 px và đặt nó như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên. Không tô màu nó, nhưng thêm hai nét viền được hiển thị trong hình ảnh đầu tiên. Hãy chắc chắn rằng cả hai nét viền được căn chỉnh với bên trong, sau đó tạo một bản sao ở phía trước hình chữ nhật này. Tô màu với gradient tuyến tính được hiển thị trong hình ảnh thứ hai và loại bỏ hai nét viền. Một lần nữa, sử dụng hình này để mask hình đó với các nét viền.


Bước 22

Đối với các bước sau, bạn sẽ cần một lưới mỗi 1 px. Vào Edit > Preferences > Guides & Grid và nhập vào 1 trong ô Gridline every. Dùng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một hình 250 x 1 px, và tô màu R=191 G=185 B=162.

Chọn hình này và vào Object > Transform > Move. Nhập dữ liệu được hiển thị bên dưới, sau đó nhấp vào nút Copy. Điều này sẽ tạo một bản sao ngay bên dưới hình đã chọn. Bây giờ tô màu nó với màu trắng.


Bước 23

Chọn hai hình đã tạo ở bước trước và nhóm chúng lại (Control + G). Đặt nó như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên và tạo một bản sao ở phía trước. Chọn bản sao này và nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder. Áp dụng gradient tuyến tính cho hình kết quả như hiển thị trong hình ảnh thứ ba.


Bước 24

Sử dụng hình đã tạo ở bước trước để mask cho nhóm hai hình. Bây giờ, nó sẽ giống như hình ảnh thứ hai được hiển thị. Chọn nhóm đã tạo mask này và tạo một bản sao ở phía trước. Di chuyển bản sao này xuống và đặt nó như thể hiện trong hình ảnh thứ ba.


Bước 25

Chọn công cụ Ellipse Tool (L) và tạo ra một hình tròn 10 px. Không tô màu nó, nhưng thêm hai nét hiển thị dưới đây. Đừng quên sắp xếp chúng vào bên trong. Chọn lại toàn bộ đường path, giảm Opacity xuống 70% và vào Effect > Distort & Transform > Pucker & Bloat. Kéo con trượt -30% và nhấp chuột vào OK.


Bước 26

Chọn hình đã tạo ở bước trước và tạo ba bản sao. Bây giờ đặt chúng như thể hiện trong hình dưới đây.


Bước 27

Hãy thêm phần còn lại của văn bản. Trong hình dưới đây, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin mà bạn cần.


Bước 28

Hãy thêm một số mẫu đẹp cho các hình đã tạo ở bước thứ ba. Đầu tiên, thêm một màu tô mới cho cả hai hình. Chọn nó từ bảng Appearance và hạ thấp Opacity xuống 25%.

Bây giờ, bạn sẽ cần một mẫu dựng sẵn. Vào bảng điều khiển Swatches, mở trình đơn bật mở đó và vào Open Swatch Library > Patterns > Basic Graphics > Basic Graphics_Textures. Một cửa sổ mới với một tập hợp các mẫu dựng sẵn sẽ mở ra. Quay trở lại bảng điều khiển Appearance chọn màu tô thứ hai và nhấp vào mẫu USGS 19 Land Inundation.


Bước 29

Chọn công cụ Ellipse Tool (L) và tạo bốn hình tròn 12 px. Tô màu chúng với R=207 G=200 B=176, và đặt chúng như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên.

Chọn các hình tròn trên cùng và vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập dữ liệu được hiển thị trong cửa sổ bên trái và nhấp vào OK. Chọn các hình tròn dưới cùng và vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập vào các dữ liệu được hiển thị trong cửa sổ bên phải và nhấp vào OK.


Bước 30

Chọn tất cả các hình đã tạo cho đến nay và nhóm chúng lại (Control+G).


Bước 31

Chọn công cụ Ellipse Tool (L) và tạo ra một hình 15 x 30 px. Tô màu với R=35 G=31 B=32 và giảm Opacity xuống 15%. Chuyển sang công cụ Rectangle Tool (M), tạo một hình 10 x 50 px, và đặt nó như thể hiện trong hình ảnh thứ hai.

Tô màu với gradient tuyến tính hiển thị bên dưới và thêm hai nét viền. Đừng quên căn chỉnh chúng với bên trong. Chọn lại toàn bộ đường path và vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập bán kính 15 px và nhấp vào OK.


Bước 32

Chọn công cụ Pen Tool (P), vẽ một đường path 40 px, theo chiều dọc và đặt nó như thể hiện trong hình dưới đây. Thêm một nét viền 6pt, màu R=209 G=211 B=212, và thay đổi chế độ hòa trộn thành Multiply. Chọn nét viền này từ bảng Appearance và vào bảng Stroke.

Chọn ô Dashed Line, sau đó nhập 1pt vào ô dấu gạch ngang và 4 ở ô khoảng cách. Cuối cùng, vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập dữ liệu được hiển thị bên dưới và nhấp vào OK.


Bước 33

Chọn lại hình elip đã tạo ở bước số 31 và vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập 3 px bán kính và nhấp vào OK. Chọn tất cả các hình dạng đã tạo ở hai bước cuối cùng và nhóm chúng lại. Tạo một bản sao của nhóm này.


Bước 34

Đặt hai nhóm đã tạo ở bước trước như hiển thị trong hình dưới đây.


Bước 35

Chọn nhóm đã tạo ở bước thứ ba và vào Edit > Color > Recolor Artwork. Cửa sổ Recolor Artwork hiển thị mở. Nhấp vào nút Edit và đảm bảo rằng nút Link Harmony Colors được bật. Bây giờ, thử với các màu sắc và xem bạn sẽ có những kết quả như thế nào. Đừng bỏ qua con trượt Brightness.


Bước 36

Cuối cùng, thêm một nền đơn giản cho lịch của bạn. Chọn công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình kích có thước của bản vẽ, và gửi nó ra phía sau (Shift+Control+[). Tô màu với R=250 G=250 B=250, sau đó thêm một màu tô thứ hai và sử dụng gradient tuyến tính hiển thị dưới đây.


Kết luận

Bây giờ bản công việc của bạn đã xong. Đây là kết quả sau cùng.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads